Skip to main content

Full text of "Glossarium eroticum linguæ latinæ; sive, Theogoniæ"

See other formats


Google This is a digita] copy of a btx>k ihal was preserved l'or general ions ori library shelves before il was carcl'ullv scaimcd by Google as pari of a project 

to make the world's books discovcrable online. 

Il has survived long enough l'or the copyright lo espire and the hook to enter the public domain. A public domain hook is one ihat was never subjecl 

lo copyright or whose legai copyright lenii has expired. Whether a book is in the public domain may vary country lo country. Public domain books 

are our galeways lo the past. representing a weallh ol'history. culture and knowledge ihat's ol'ten dillìcult lo discover. 

Marks. notaiions and other marginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher lo a library and linally lo you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries lo digili/e public domain malerials and make ihem widely accessible. Public domain books belong to the 
public and wc are merely their cuslodians. Neverlheless. this work is expensive. so in order lo keep providing this resource. we bave laken steps lo 
prevent abuse by commercial parlics. nicliiJiiig placmg Icchnical reslriclions on aulomated querying. 
We alsoasklhat you: 

+ Make non -commerciai use of the fi Ics Wc designed Google Book Search for use by individuai, and we reunesl that you use these files for 
personal, non -commerci al purposes. 

+ Refrain from au tornateli //iicrying Dono! send aulomated (.|ueries ol'any sorl to Google's system: II' you are conducting research on machine 
translation. optical characler recognilion or olher areas where access to a large amounl of lexl is helpful. please contaci us. We cncourage the 
use of public domain malerials l'or illese purposes and may bc able to help. 

+ Maintain attribution The Google "walermark" you see on each lìle is essenlial for informing people aboul ibis project and hclping them lind 
additional malerials ihrough Google Book Search. Please do noi remove it. 

+ Keep it legai Whatever your use. remember that you are responsive for ensuring ihat whal you are doing is legai. Do noi assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in ihc Uniteci Siatcs. ihat ihc work is also in the public domain for users in other 

counlries. Whelhcr a book is siili in copyright varics from country lo country, and wc can'l offer guidancc on whclhcr any specilìc use of 
any spccilic book is allowed. Please do noi assume ihal a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyrighl iiifriiigcmenl liability can bc quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it uni versiti ly accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discovcr ihc world's books wlulc liclpmg aulliors and publishcrs rcach new audicnecs. You cari scardi ihrough the full lexl ol'lhis book un the web 
al |_-.:. :.-.-:: / / books . qooqle . com/| «Ar, 3/ 
garbarli College library SAL1SBURY FUND, (Class of .Si;), «ave «sono, Ih* incorni.- io be applica 

in "(he pluriuse of booti» In the Grcek 

and l-ilìn liinguaget, and books in 

nthtr tiin^uagci illustratili^ 
GLOSSARIUM EROTICUM LINGULE LATINA. GLOSSARIUM EROTICUM LINGULE LATINA, .*.'= SIVE THEOGONI.fi, LEGUM ET MORUM NUPTIALIUM 

APUD ROMANOS 

EXPLANATIO NOVA EX INTERPRETATIOWE PROPRIA ET IMPROPRIA ET DIFFERBNTIIS IN SIGNIFICATI; 

FERE DUORUM MILLIUM SERMONUM, 

Ad inlelligcnliam Poetarum et Etbologorum tam antiquse quam 

integre infimaeque latinitatis; 

Auctore P. P. JlVJ ri***^*-* -"° »0+<M PARISIIS, APUD AUG.-FR. ET PR. DONDEY-DUPRÉ , BIBLIOPOLAS, 

Via dieta Saint-Louis, N. 46, 

NECNOH VIA DICTA RlCHEMEU, *J. 67. M D CCC XXVI. €2 ?, 5 . 3/ 

«*. ;•:..' ."• I- *.A <■ I ' \ / " i TTPIS DONDBY-DUPRK. LECTORI ERUDITO. Dicendo aut scribendo de rebus eroticis , eadem nu- 
ditate verbo rum ab initio utebantur Romani ; sed cum 
sensim spurcata evadere* , dissoni medici et jurisperiti , 
more technicorum , singularem sibi sermonem institue- 
runt, optimatesvero literatique, urbanità tis causa necnon 
puerili» reverenda , metaphoricam linguam sibi finxere , 
plebe retinente primam illam impolitam , quam Martialis 
appellat latine loqui. Hac fuse usi sunt Lucilius , Catullus , 
Martialis , parciusque Naso , Horatius , Tibullus , Pro- 
pertius et aliqui scriptores etiam pudicissimi. Secunda 
lingua in libris , tum de jure tum de medicina , quaerenda 
est ; tenia inprimis conflixere Plautus , Persius , Juve- 
nalis , Petronius , Seneca , imoTertullianus et ipse Ci vita tis 
Dei auctor sanctissimus , vi ti a omnes vario quamquam 
modo objurgantes. 

Nemo sane doctus nescit hujusce praesertim ter ti a? 
lingua; sci enti a m quam maxime necessari am esse sta- 
diosis satyricorum et ethicorum , et eo difficiliorcm in- 
tellectu nobis in diem fieri , quo longius abest ab origine 
sua , fere omnino obsolefactis moribus , quos vel exprcs- 
sim vel metaphorice referebat. 

Deficiebat tamen lexicon speciale in quo translationes 
sermonum et lusus in verbis cxplanarentur , et voce.s 
ambigua? ad rem peculiarem redneerentur. 

Hoc opus non leve, erudite lector, a usti s sum inclioare , 
et peritioribus tra do ab illis emendandum et perficien- 
dum. En igitur accipe libens hunc diuturni mei la- 
boris fructum , Glossarium nempe eroticum linguce 
latina , in quoquidem , nisi tanti rem ponderis manu 
forte impari tractaverim, omnia qua?cumque apud Ro- 
manos seu ad theogoniam , seu ad leges , mores et ritus 
nuptiales , ac vita? usus diversos 9 victum , vestitum , vo- 
luptatesque antiquitus pertinuerunt , uno quasi adspectu 
poteris percensere , luculenter esplicata duorum fere mil- 
lium locutionum interpretatione , irinumerisque aucto- 
rum exquisitissimorum exemplis illustrata et confirmata. 
Subjunguntur facili nexu intertexta : i ° etyma satis multa , 
quibus fit plenior vocabulis significatio \ a notiti ae de 
plerisque eroticis scriptoribus , quorum carmina hodie de~ 
siderantur 5 3° ampia proverbiorum de amore series unde- 
quaque ex veterum libris selecta : quae cuncta quamdam 
tibi utilità tem una cum sensu non ingrato adlatura spero. 
Nunc esto mihi judex benevolus , candide lector ; sed 
illud precipue persuasum habeas velim ,- hoc libro , unice 
literas adjuvare in animo fuisse mihi , et , resputis morum 
innocenti» infestissimis Meursii aliorumque. recenti orum 
obscenitatibus 9 inter praetextata verba caste semper seri- 
bere caste legentibus. 

Lutetise Paris ioni m , m d CCC xxvi. 
GLOSSARIUM EROTICUM LINGUA LATIN*. 

ABDI 

A VOLUPTATIBUS. — Munus palatinuni a Tiberio insti- 
ti! tam; 

« Notimi denique officium instituit a voluptatibus , prcepo- 
sito equite romano , T. Caesonio Prisco. » 

Suet. Tib. £a. 

« Dein revolutus ad vitia , seu vitiorum imitationem , inter 
paucos {amiliarium Neronis adsumptus est , eleganti» arbiter ; 
dum nihil amoenum et molle afUuentia putat , nisi qtiod Pe- 
tronins approbavisset. Unde invidia Tigellini , quasi adversus 
aemalam 9 et scientia voluptatum potiorem. » 

Tacit. Annal. XVI , xviii , 3. 

Jamantea premium publicum ediderant reges Per- 
sarum, dandura ei qui novum genus voluptatis re- 
pertum a se probaret. (Dolet, de Praposilion. toni. II, 
col. 1707.) 

AbàCTTVUS. — Abortivus. — Ab abtgere. ( L. IV, ff. de 
extr. crini. L. VHI,^. de Sicariis. L. XXXIX, fi. de 
Panis. ) 

ABD1CATIO. — Instrumentum publicum quo pater filium 
non tantum exhoeredem scribebat , sed e familia sua et 2 ABEO 

etiam nomine sno rejiciebat. Summunj jus patria por 
testa tis ex Gracorum 1 egibus t Roma translatom. (Y. 
1. VI, Cod. de Patria Potest. ) 

Patri licita erat abduatio : i° si filius frequenter 
foris noeta cubnisset; 2° si comessaretur (Vide Co- 
M ESSA Ri); 3° si libidinibus foede incumberet (Lucian. 
in abdicato , p. 723 ); et etiam si patris imperami de- 
trectaret. ( QuintiL Declamai. 283. ) 

ABDICARE. — Abdicationem inscribere; 

« Augustus Agrippam , ob ingenium sordidum et ferox , ab- 

dicaviL » 

Su ET. Àug. 65. • 

« Mavult pater filium corrìgere quam abdicare. » 

Quintil. lnst. Orai, vii, £• 

ABDITIVUS. — Abortivus. ( Fest. ) — Verbum antiquum 
et obsoletum prò abstracto et avulso. 

ABDOMEN. — Viri pudenda. {Non. Marc.) 

« Quìn jamdudum geslit moecho hoc abÓomen adimere, Ut 
faciam quasi puero in collo pendeant crepundia. » 

Plaut. Mii. V t 5 sq. 

« Cupidinem atque appethus ? postremam mentis portionèm, 
infernas abdominis sedes tenere , ut popinas quasdam et latrina- 
rum tenebra, diversoria nequitóse et luxnriae. » 

Apul. de Dogmat. Plot. 

* . .- . . • • 

ABEONA.— ADEONA. —-Dea secondarli ordinis , puerorum 
interduca, quum primum gradi incipiebant. 

« Juno selecta et regina , Jovisque soror et conjux ; haec ta- 
men interduca pueris ; et opus facit cum Abeona et Adeona. » 

Aug. Ci*. Dei, VII, 3; Ibjld. IV, ai. 
ABLU 3 

Ami IN SfiMEN. — Quasi liquescere abuftdantia retenti seminis. Poenas do quoque , quod salii superque est , 
In semenque aèeo , de. 

Priap. Cairn. LXXVUI f 15 «q. 

ÀBLUERE. — Accurate abluebant se Romani post rem ve- 
neream, et quasi religiose. Utebantur ad hunc usum 
solio cylindraceo, ex Ugno aut aere confecto. Stabat 
loturus immersus aquis ad umbilici libellagi. 

Non vis in «olio pria» lavtri 

Qaemqaam, Colile : causa qua? , niù h*sc f est? 

Undis ne fdTearis irramatis. 

Prìmus te Hcet abluas , necesse èst , 

Ante hic mentala, qaam caput, lavetur. 

MART. II, LXZ, i sqq. 

Vid. Domitius in Martialern , loco citato. 

Abluebant se et mulieres, sive a geniali lecto sur- 
gerent , sive ab impuro. ( Vid. Tertall. Apologet. 43 ; 
Lamprid. in vita Commodi , eie.) 

« Ideo aquam duxi , ut ea tu incerte utare. » 

Cic. prò Cuti. i4- 

« Draconem repente irrupisse ad eam (Attiam), pauloque 

post egressum , illamque expergefactam , quasi a concubito mariti 

purificasse se. » 

Suet. Aug. XCIV, 4. 

Sic se abluissè dicitur Yenus , postquam Vulcano 
concubuir(^M*/i. XY, 8) ; et Ceres, quum a Neptuno 
compressa fuìt. (Pausan. Arcad. ) 

Solio argenteo utebantur matrona beatiores. 
« Hajus memimt ssepenumero in medicina Celsus. Tanto 4 ABOR 

enim luxu factum est, ut esset argentèum quo mulieres lavaban- 
tur. Fastidiebant enim solia , nisi essent argentea. » 

Domit. in Mari. II , XLll. 

Os suum abluebant fellatrices, 

Quod fellas, et aquam potas, nil; Lesbia, percas; 
Qua tibi parte opus est , Lesbia, sumis aquam. 

MART. II, L, i sq. 

Abluebant se puerpera a partii patrato , et quidem 
contìnuo. 

« D. Peperisse eam audivi. A. Ah ! obsecro , tace , Dinarche* 
Z). quid jam ? A. Horresco misera , mentio quoties fit partionis. 
Ita psene tibi fuit Phrosenium : i intro jam , amano; Vise illam, 
atque operire ibi : jam exibit , nam lavavit. » 

Plàut. Truc. I, n, ga sqq. 

« Nunc primum fàc isthaec ut lavet. » 

Terent. Andr. Ili, u> 3. 

ÀBORTIO. — Crìmen niulierum quo pàrtum abigebant : 
i° ne rugis venter sulcaretur (Senec. ad Helrid.); 
2° ut illieo vacua continuo subare possent ( Plut. de 
Turnid. ) ; 3° ad illegitimi coitus testimonium abo- 
lendum. 

c< Celabat (graviditatem) , metuebatque te , ut ne sibi persua- 
der es , Ut aboriioni operam daret, puerumque ut enecaret. » 

Plàut. Truc. I , u , 99 sqq. 

Yenena abortiva dantes poenis mulctabantur. 

« Qui abortionis poculum dant , etsi dolo non fteiant , tamen , 
quia mali exempli res est , humiliores ad metallum , honestiores 
in insulam , amissa parte honorum , relegantur. Quod si eo (po- 
culo) mulieraut homo perierit, summo sup pli ciò affi ciun tur. » 

Paull. Ree. senL xxxvm, § 7. ACCA 5 

Pracaventes foemìnae spadonibus utebantur, et tunc 
abortivo non erat opus (Juv. VI , 367 ) , aut se mix- 
tionibus sterìles reddebant. ( Vid. EUNUCHI et SlE- 
RILITAS. ) 

Inde et prò tempore graviditatis: 
ÀBORSUS. — Aborti o paulo post conceptnm. (Non. Marc.) 

ABORTUM. — Non tempestive ortum. (Festus.) 

ABORTUS. — Prope tempus pariendi : tunc enim moritur 
quod nascitur. (Non. Marc.) 

ABORTIVUS. — Pro nano et pumilione. V. Suet. Aug. 35. 

• . • . strabonem 

. Appellat psetum pater ; et pulitini , male parvus 

Si cui filius est , ut aboriivus fìat olim 

Sbyphus 

Hor. Sat. I, ih, 44 S< M* 

ABRONIS VITAM AGERE. -r Pathice vivere. — A quodàm 
Argivo Abronis nomine , cujus mollissima vita in pro- 
verbium abiit. (Vid. Zenodoti Parcemia , et Proverbia 
Erasmi. ) 

ABSENTES COMAE. — Crines quorum fuco color naturalis 
adulteratus est. 

Quum su ipsa domi , mediaque ornere Suburra , 
Fiunt ab sente s et libi, Galla, cornee. 

Mart. IX, xxxvii, 1 sq. 

ACCA. — Hujus nomlnis duo notate sunt mulieres ab 
antiquariis : Acca Laurentia , uxor Faustuli , pastoris 
regii,altrix Romuli et Remi, celeberrima lupa , id est 
scortum famosissimum ; nam Romani quascumque 6 ACCU 

meretrices lupas nuncupabant, òb hujus generis dupli- 
cem et corporis et bonorum ingluviem. (V. LUPA.) 

Acca altera Tanitia dicebatur, ex marito suoTarutio, 
nobili Tusco. Nonnullis eadem est ac Flora. ( Vide 
Floràlià.) 

.Festa Laurent!» celebrabantur mense decembri ; Ta- 
rutiae vero, mense aprili. (Scaliger. Conject. in Varr^) 

Inde : 
ACCALIA. — Festa Acca Laurentiae , raelius Laurentalia. 

« Accolla , feria publlcae Laurentinae ; is dies , quem quidam 

scribendo Laurentalia appellant , ab Acca Laurentia nominatore 

cui sacerdotes nostri publice parentant ; et dicunt hunc diem 

. Laurentini , Accas Laurentina*. » (Varr. L. L. V, 3.) Multa de 

Accaliis apud Geli. VI , 7. 

' ACCO. — Nomen cujusdam mulieris qua , quum jam se- 
nescens faciem ad speculum explorasset , in insaniam 
cecidit dolore difformitatis sua. ( Ccel. RAod. VI, i5.) 

ACCO. — Nomen terricu lamenti , cujus metu solebant 
matres puellulos in obsequio continere. (Plutarch.) 

ACCUMBERE INTERIOR. — Accumbere in sinu f in gremio 

coenantis , et interiori lecto. 

In priraum Romanos sedentes coenitasse indubita tum 

est. 

«e Sedes dieta 9 inquit Isidorus , quoniam apud yeteres Roma- 
nos non erat usus accumbendi, unde et consedere dicebantur : 
sed postea viri discumbere cceperunt , mulieres vero sedebant. » 
« Quod genus severitatis , inquit Val. Maximus , aetas nostra dili- 
gentius in Capitolio (Jovis epulo ) quam in domibus suis servat. » 

Val. Max. 1. II, ci. ÀCCU 7 

Impudicttia enim notabantur raulieres si forte accu- 
buerint, ut Cytheris illa in convivio Eutropoli, de quo 
Ce. epist ad Papirium Pcetum. Bacchidesitemsorores, 
apud Piantoni , cum amasiis lecto ccenitantes. 

Sic et Cicero de Catilinae sociis (Or. inCatil\\,V, 1 1 . ) 

« Accubantes in conviviis 9 complexi mulieres impudicas , 

vino languidi , conferii cibo , etc. » 

. '\ . . ..»•■..•• « • - 

Postea tamen ipsae aceubuere foemmae , et eodem lecto 
quodoroinns. 

m Cum omnibus sororibus suis stupri consuetudinem fecit ; 

plenoque conyWio singuhs infra se vicissim collocabat, uxore 

. supra cubante. » 

Sueton. In Caìigul. 2^. 

« Tum illam ( meretricem ) infra eum accubantem negasse, 
unquam ridisse quemquam securi ferientem. » 

TlT. Liv. XXXIX, xuu, Ubi de Flaminio. 

Et eod«n modo occumbebant pueri meri toni. 

k Qui in conviviis , adolescentulus cum amatore , cum cbiri- 

dota tunica interior. » 

Scip. in orai. odo. Gali. 

Sic apud Geli. lib. VII, Àfricanus de P. Sulpitio 
Gallo , qui in convivio adolescentulus cum amatore 
interior aecubuerat. 

ACCITMBERE. — Etiam sensu venereo. 

Gloria RoraanU una es tu nata puellis, 
Romana accumbens prima puella Jovi. 

Propert. II, in, 39 sq. 

« Prandi , potavi , scortum accubiti , abstuli Hanc cujus hares 
nunquam erit post bunc diem. » 

Plaut. Menach. Ili, li, 11 sq. 8 ACHE 

« Potavi atque accubiti scortimi ; pailam et aurum hoc mihì 

dedit. » 

Plaut. ibid. V, ix ,82. 

ACERBA VIRGO. — Cruda , immatura , nondum viripo- 
tens , translatione a frugibus ducta. 

ce Virgo de convivio abducatur, ideo quod majores nostri vira- 
gini s acerba aures Veneris vocabulis imbuì noluerunt. » 

Var. Agath. apud Non. Marc. 

. . . .Tolle cupidìnem 

Immiti* uva; jara tibi Hvidos 

Dislinguet autumnus racemos 

Purpureo varius colore. 

Hoti.'Od. II, y t g, sqq. 

Gravissimus auctor Plutarchus , libro de Praceptis 
conjugalibus , scripsit, eos qui prima virginum dissidia 
non ferunt , nihil differre ab illls qui, quum in uvam 
acerbam incidunt, maturas quoque aliis relinquunt. 

ACHAEMENIAN ARDUS.— Ab Achaemenia, Persidis regione, 
arbusculis odorìferis olim celeberrima. Persicos enim 
odores commemorat Spartianus. 

« Lectum imminentibus quatuor anacliteris fecerat , minuto 
reticulo undique inclusum , eumque foliis rosse queis deirìptum 
esset album replebat , jacensque cum concubiuis , velamiuc de 
liliis facto se tegebat , unctus odoribus persicis. » 

Spartian. in vit. L. JEi. Cos. 

Nunc et Achaemenia 
Perfundi nardo juvat , et fide Gyllenea 
Levare diris pectora 
Sollicitudinibus. 

Hor. Epod. XIII, 12 sqq. 

ACHERIUS. — Orator romanus , Horatii coaevus. Quum ACON 9 

cuidam libertino reo objiciebatur sese patroni sui libi— 
dinibus indulsisse , ille 9 defendens , Impudici ria , inquit , 
in ingenuo crimen est; in servo, necessitas; in libero, 
officium. ( Vid. Cai. Rhod. Antiq. lecL V, n.) 

ÀCIDALIA. — Cognomen Veneris , tanquam cientis curas 
et aerumnas quas Graeci axtSa dicnnt; sed potius a fonte 
Acidalio, quo Gratiae lavabantur. Fluebat hic rivulus 
in Orchomeno , Beotiae Civita te. 

. . . at memor Ole 
Matris AcidaJ/ct, paulatim abolere Sichaeum 
Incipit .... * 

ViRG. AEn. 1 , 723 sqq. 

Nomen Acidalia merait quod annidine pingi , 
Quod Cytherea sua scribere gaudet acu. 

Mart. IX, xiii, 3 sq. 

Inde : 
ACIDALIUS NODUS. — Pro balteo Veneris. 

Ludit Acidalio , sed non manns aspera , nodo , 

Quem rapuit collo, parve Cupido, tuo. 
Ut Martis revocetur amor, summique Tonantis , 

A te Juno pctat ceston , et ipsa Yenus. 

Mart. VI , xiii, 5 sqq. 

ACONTIUS. — Profectus ad sacra Dianse, quae in Delo 
virginum frequenti conventu celebrabantur, Cydippes 
amore captus , pulcherrimo in pomo hos versus scripsit: 

Joro tibi sane , per mystica sacra Dianae , 

Me tibi venturam comitem , sponsamque futuram. 

Quos quum Cydippe imprudens legisset, visa est 
se Acontio in uxorem pactam esse, tanquam dictum in 
tempio Dianae. io ACTA 

Quale foit malora, quod libera pinxit Aconti, 
Qua lecta, cupido pacta puella viro est 

Priap, Carni. XV , 5 sq. 

ÀCOSMUS. — Mere graecum. Incultus ; Gallice negligé. 

Nigra ftùixfW eit ; immanda et fetida , Sixovpi;. 

LùCRIT. IV, uS4, ubi vid. Faber. 

ACRO AMA. — Mere graecum. Axpoaftoc. Fabula jocosa , sa- 
pissimeque libidinosa. 

« Nemo in convivio ejus aliud acroama audivit , quam anag- 

nosten. » 

Corn. Nep. Attic. i4« 

« Ludis per quos scena Marcelliani theatrì restituta dedica- 
batur , vetera quoque acroamata revocaverat. » 

Suet. Aug. 74. 

Et gtiam acroamata prò ipsis fabula toribus et nu- 
givendis. 

« Nanos et nanas , et moriones et vocale» exoletos , et omnia 
acroamata, et pantomimos populo donavit* » 

' • • • 

Lamprid. ih Setter. 34-. 

Vid. Gc.pm Arch. poti, et in Verrem IV ,' 22. 

* • 

Ergon* cachinnis venditus 
Acroama festivum fili ? 
P&UDBirrros , in Hjrmno Sii, Lourentii, 3i^. 

De acroamatibus in coena adhibitis, vid. .Ww. yw/. 
VI,3i. 

ACTARI. — Se or tari. Ab acta, acxrh, maris litòre, quo 
spatiari solebant meretrices; unde vox proverbialis : 
hodit aciabimur. 

« Tametsi in acta cum mulierculis jacebat ebrius , etc. » 

CiC. Verrina ult. XXV, 63. ÀCUS ti 

m Ipte timen? qnnm vir ttaetSyracutii, mora* ejnt «tram 
poterai miao soluto ac libera tot in. octe die* seenni babere ; 
ddectatio osnnibns et actis yolopUtibos anteponenda. » 

Cic. adFam. IX, 6. 

ACTOEUM LIBRI. — Tabula quibus inscribebantur ma- 
trimonia , natales et obitas. 

ToUu enim , et libris actorum spargere gaudes 
Argnaeata viri. Feriboa sospende corona*, 
Jam pater es. . . 

Juv. IX , 84 tqq. 

« Rompi tabula» istas jnbe, Maxime : inyeniei filiom hsere- 
dem ; mibi rer o tenne nescio quid honoris gratis legatimi , ne si 
quid ei bumanitns attigisset , nomen maritns in uxori* tabolis 
non babexem. » 

àpul. Apologia. 

... et rito decies centena dabantnr 
Antiquo, veniet cum signatoribus auspex. 

Juy. X, 335 sq. 

ÀCUS COHATORIA. — Ab officio sic nominate; officiarli 
vero duplex : 

i° Ad componendos crines. 

« Acus snnt , quibus , in feeminis ornandorum crinium com- 
pago retinetur. » 

Isidor. XIX, 3i. 

Amomo uncti crines in globum colli geban tur. De- 
cor enim deerat, si passi et vagantes essent capilli. 
Globus acu sustinebatur;. 

Tenia nec roadidos violent bombyeina crines : 
Figat acus tortai sostineatque cornai. 

Maet. XIV, aa. 

a Et e con tra, ad dividendos crines ; tunc discri- 12 ADAM 

minalis dicebatur; matronis peculiaris : nam nuptis 
tantum mulierìbus licitum erat a fronte capillos divi- 
dere, ut hoc discrìmine a virginibus distinguerentur. 

« Simul atque se mulieres intellezerunt , vertunt capillum , et 
acu lasciviore comam sibi inserunt , crinibus a fronte divisis , 
apertam professae mulieritatem. » 

•Tertull. de Virgin, veland. 12. 

Acu sape utebantur meretrices , in viros ad vene- 
rem incitandos. 

« Volebamus miseri exclamare, sed nec in auxilio erat quis- 
quam; et hinc Psyche, acu comatoria cupienti mi hi invocare 
Quiritium fidem, malas pungebat; illinc puella penicillo, quod 
ipsum satvrio tinxerat, Ascylton opprimebat. » 

Petron. Sai. 

ADAM. — Universa homiuum famrliae communis appel- 
lalo. 

« Primi parentis et commune hominum nomen. Porro dictus 
eo nomine Adam a terra unde formatus fuit ; nam terra in lin- 
gua Hebrseorum Adama. » 

Drusii Qiuzst. hebraic. Ili, lxvii, 3. 

«e Notandnm etiam quod per totum libruin ubicumque dicitur 
filii bominum , in Hebraeo babet bene Adam, boc est fiYiìAdam: 
et omnis paene Scriptura boc idiomate piena est ; universum genus 
hominum Adam nlios vocat. » 

Hieronym. in Ecclesiast. e. 9. 

. . . servasque nepotes , 
Deceptum miseratus Adam, cjuem capta venenis 
Implicuit sociom blandis erroribus Eva. 

Auson. Eidyll. I, versus pascale*. 

ADAM1ANI. — Haeretici , sic dicti ex eo quod protopa- 
rentum nuditatem colerent. Credebant enim nusquam 
ADFE i3 

noptias locum habitnras , si nemo peccasset. Nudi ita- 
qoe mares et feemiiue conveniebant ad sacra. (Yid. 
BSst. ecdes.) 

ADDUCERE PUELL AM. — Officiom leuonis. Mulierem alteri 
conciliare. 

Hssc inibì te additai tenebrò , mnhoque timore 
Conjongit nostra ciana taciturna mano*. 

Tibull. I , vii, 59 «j. 

« Utiqae eam hoc ornatasi adduca* matronarum modo ; Capite 
compio , crine* yittasque habeat , assimuletque se Tuam esse 
uxorem : ita pnedpiendum est. » 

Plaut. Mil. IH, 1, 196 sqq. 

Inde adduetnees prò concilia tricibus. (Yid. Annoto- 
tores TibuUi. ) 

ÀDFECTARE. — Rem cupide appetere, ardenter insequi. 

« Quibus patrem , et me , teque , amicosque omnes adfectas tuos 
Ad probrum , damniim , flagitium , appellere una et perdere. » 

Plaut. Bach. Ili ^ J, 10 sq. 

AdfECTARI. — Coeundi stimulum sentire. 

« Si quis ad mulierem non poterit adfectari. » 

Apul. de Herbis, i3. 
ADFECTATA muUer, ADFECTA. 

« Vel in bonant partem dicitar, velut honorata; vel in malam 

partem quasi ad extremum perìculum adducta. » 

Festus. 

Sic , sensn obsceno : 

« A. Ad vos venio* — S< Accipiam hospitio, si moz yenìs, 
Item ut adfectam. » 

Pjuut. Rud. Il, iv, 4sq. 
a verbo adfictre. i4 ADMI 

ADJUGARE. — Adjungere. 

<t Mater est terra , ea parit corpus , animasi nater adjugat. » 

Pacuvius, Chrise, apud Non. Marc. 

« Blandam hortatricem adjugat voluntatem. » 

1d. Itiona. 

ADLOQUI. — Specialiter prò consolari. Proprie de fa- 
minis. 

« Hinc adhcutum mulieres ire aiunt , quum eunt ad allquam 

locutum consolane!! caussa. » 

Vare. Litiga lai. 6. 

Inde et eodem sensu peculiari : 

Adlocutio. 

Quem tu , qaod minimum facillimumque est , 

Qua solalus es adlocutione? 

irascor tibi : sic meos amore» ? 

Paulum quidlibet adlocutionis , ( 

Maestra* laaymis Simonideis. 

Catull. ad Corniju. XXXVI» 4 *M« 

ADLUBESCERE. — Verbum venereum. 

a At Illa sumebat appetenter , et nonnunquam basiare volenti 

promptis suaviolis adlubesceboL m 

Apul. Met. VII. 

« Jamqne semula libidine , in amorfo parilitatein congerma- 
nescenti mecum , jam patentis oris inbalatu cinnameo , et oc- 
cursantis linguae illisu nectareo , prona cupidine adlubescente. » 

Apul. Mei. II. 

ÀDMISSARIUS. — Concubitor. — Ab admitterre, verbum 
technicum in re pecuaria , quum mas faminae aut foe- 
mina mari adducebatur ; peculiariter tamen dicebatur 
de genitore equabus misso. ADOL i5 

Metonymice vero , et in malam partem , de viri* 
illis qui fede qoamcumque venereo* venantur. 

« Itaque admissarius iste , simul atque audiyit voluptatem 
a philosopho tantopere laudari , nihil exspiscatus est : sic soos 
sensus omnes voluptarios incitavit ....... ut non magistrum vir- 

tutis , sed anctorem Ubidinis a se illuni inventimi arbitraretur* » 

ClC centra Pixmem, XX Vili, 69. 

ADMOKITRIX. — ■ - Yerbum Plautinum de ancilla domina 
conscia Kbidinibusqae consiliaria. 

« Ast. {ancilla} Nuiic tibi opus 'est , aegram ut tn te assi- 

mules. Pheoh. Tace. Quid adhuc egeo taf , malum admòni- 

trpcù? » 

Plàut. Thicul. II , vi , 19 sq. 

ÀDHIGTARE. — Leviter oculis annuere. Inter notas ama- 
siorom. ( Vid. Notje.) 

« Alns adnutat, aliis adnictat ; afiumamat, alium tenet. » . 

NJBVIUS in TarmtUla apud FesL Pbmp. 

Adolescere. — Crescere. ( Nonn. ) — Adokscunt qui 
cresciint et augent ; et con tra, obsoUscunt qui decres- 
cunt et inveterasennt. 

« Qui natus sit, qui adoleoerìt , qui didicerit. » 

Cic. de Noi. Deor. 1. 
Dunque adolescendi tununum tetigtrt etcomeo. 

Lucrxt. II, 1114. 

ab adolert, id est , augere. 
Inde aioUscens, et 

ADOLESCEOTIARI. — Luxnriari. 

« Tom quidem ut faciat censeo , quoniam tu quoque adhuc 

adolescentiaris. » 

Vabr. apud Non* Marc. i6 ADOR 

ADOLESCENTURIRE. — Inconsultusagere, morejuvenum; 
juveniliter vivere. ( Quint. Varr. etc. ) 

« Incipio adolescenturire , et nescio quid nugarum agere. » 

Faberius apud Nonn. Marc. 

ADONIS. — Filius Cynarae , regis Cypriorum ; matre 
vero Myrrha , propria Cynarae filia. Adonidern Venus in 
deliciis habuit. Hic , primo aetatis flore, duro in Idalio 
nemore vena tur, apri dente sub inguine percussus mo- 
ritur , et a Venere ipsa in florem Adonium , qui est 
sanguineo colore , transforraatus est. 

Dicunt alii in (lumen cecidisse Adonidern, dum ve- 
nustatem suam coniemplaretur. 

Inde : 

ADONIA. — Festa Veneris Adonidem plangentis, apud 
Graecos celeberrima. (Ammian. hist. 1. 22.) Vid. Hie- 
ronymus in Ezechielem bis verbis : 

« Ecce ibi mulieres sedebant plangentcs Adonidem. » 

Celebrabantur Adonia mense Julio, quo Adonis in 
fluvium cecidisse dicebatur. 

ADORARE. — Deos adorandi ritum explica t Apuleius bis 
verbis : 

« Inaccessa formositatis admiratione stupidi, et admoventes 
oribus suis dexteram , primori digito in erectum pollicem resi- 
dente , ut ipsam prorsus deam Venerem , religiosis adorationi- 
bus venerabantur. » 

Apul. in Apologia, 

Hac forma transitive utebantur adulatores proce- ADSU i 7 

ribus obvii ; necnon amasii erga amicas ; nimc adhuc 
basia digitis impressa ad amasiam jaciuntur. 

ADORARE. — Sensu venereo , vehemenler amare. 

« Imo , inquam ego , per formam tuam te rogo , ne fastidias 

hominem peregrinimi inler cultores admittere. Invenìes reli- 

giosum, si te adorari permiseris. » 

Petron. Sai. 

ÀDSECTARI MULIEREM. — Verbum juris. 

« Àliud est appellare (matronam scilicet aut virgtnem) , aliud 
ads fetori. Appellare est , blanda orationc alterius pudicitiam 
attentare; adsectatur qui tacitus frequenter sequitur. Adsidua 
enim adsectatio quasi praebet nonnullam infamiam. » 

Ulpiat*. 1. i5 , de Injuriis et famosi s libellis. 

Idem sonat ac sectari; sed hic AD auget. 

. . . quare , ne poeniteat te , 
Desine matronas scctarfcr : unde laboris 
Plus haurire mali est , quam ex re decerpere fructus. 

Hor. Sai. I, li, 77 sqq. 

ADSESTRIX. — Ancilla quae puerpera assidebat, subsidio 
obstetrici. Matulam portabat, fasciolas plicabat, cale- 
fàciebat lintea. {Cujac. adlcg. CCXXXVI, de V erborimi 
significai. ; Hieron. episi. XT , 9 ; Pignor. de Serv. et e. ) 

« Dimittit adsestricem, me adesse vocat. » 

Afrvnius, apud Non. Marc. 

AdsucTA LABRA. — Humida voluptate aut cupidlne. 

Quae completa viri corpus cum corpo re juniit, 
Et tenet adsuctis huiuectans oscula labris. 

LuCRET. IV , 1187 sq. 

ab adsugere. 
18 ADUL 

Adulter-ÀDULTERA. — • Adulter et adultera dicuntur, 
tanqnam ad alternai aut alteravi se conferant. (fest.) 

Quod licet ingratum est ; quod non licet acrius urit. 

Ovio. Amor, II, xix, 3. 

» 

Adullerorum graves aerumnas et imminentia damna 
descrìbit Horatius : 

Hic se praecipilem tecto dedit : ille flagelli» 
Ad morte m cesus : fugiens hic decidit acrem 
Prsedonum in turbam : dedit hic prò corpore nummos. 
Hunc pcnniiìxerant calones : quin diana illud 
Accidit, ut cuidam testes caudamque salace m 
Demeteret ferrum. 

Hor. Sai. I , li, 4» sqq. Nec vereor ne, dum fatuo, vir rare re e or rat, 
Janna frangatar, latret canis, undique magno 
Pulsa domuj strepitu resonet ; vel pallida lecto 
Desilial mulier ; misera m se conscia clamet; 
Gruribus haec metuat , doti deprensa ; egomet m). 
Discincta tunica fugiendum est ac pede nudo , 
Ne nummi pereant , aut pyga , aut denique fama. 
Deprendi miserum est . . . 

Hor. lbid. 127 sqq. 

In adidteros poenae et vindictx : 

. . . Fiet adulter 

Publicus, et pcenas metuet quascumque mariti 

Irati debent . nec erit felicior astro 

Marti* , ut in laqueos nunquam incidat. Exigit autem 

Interdum ille dolor plus quam lex ulla dolori 

Concessi!. 

Juv. X, 3u sqq. 

Lepriatae quos depreheiidebant aduìlerantes , per tri- 
duum vinctos circa Civita tem ducebant, mox in fu- 
turom contemptibiles. Mulieres vero adulteras diebus 
ÀDUL lg 

ondecim in foro exponebant, itidem vinctas et veste 
perlocida circumvestitas. 

Apad iEgyptios , virgis caedebatur aduller ad mille 
plagas; conscia vero mulier naribus demntikbatur. 

Qoibosdam antiquae Graeciae civitatibus , moechus de- 
prehensus per civitatenrproducebatur lana coronatns. 
(Yid. Cai. Rhod. Le et. anti<].) 

Saepissime plectebantur adulteri detruncalione mem- 
brorum , aut mutila tione prasertim aurìum nariumque , 
ut deformilate corporis siami crimen et ultio denun- 
tiarentur* Sic laceratus Deiphobus Helenae aduller; 

Atque hic Prumidcm laniatum corpore toto 
Deiphobum vidit , lacerum crudeli ter ora , 
Ora raaniisque amba* , popola Uq uè tempora raptis 
Auribtu, et tronca* inhoneftn vulnere nares. 

Virg. AEneid. VI, 4^4 sqq. 

Pauperìbus in adulterio deprehensis Athenieuses, 
antiquo more , nates cum cinere calido depilahant , 
deinde raphanos et mugiles in podicem immittebant. 
Ad hoc supplicium alludit Juvenalis : 

. . • Necat hic ferro , secat ille cruentis 
Yerberibus; quosdam mcechos et mugilis in (rat. 

Juv. X , 3i6 *q. 

Vid. et CatuU. XV , 19. 

Nec minus acerbi in mcechos mariti romani. 

« Sempronius Musca C. Gallium , deprehensum in adulterio, 
flagriti* ceciati. — C. Meaunius L. Octavum , similtter depre- 
hensum , nervis contuéii. — Garbo ÀUientis a Bibieno , item M. 
Ponti us a P. Cervio deprehensi , castrati sunt. Cn. eiiam , Fu- 
rìum Brocchum qui deprehendit, j /am///tc stuprundum objecit» 

Val. Max. VI, 1. 20 ADUL 

Uxorem armati futuis, puer Hyllc, tribuni, 

Supplicium tantum dum puerile times. 
Ve tibi, dum ludi*, cast robe re. . . . 

MART. II, LX, i sqq. 

Quis tibi persuasit narri ab scindere macho ? 

Non kac peccatum est parte , marite, tibi. 
Stulte, quid egisti? Nihil hic tua perdidit uxor, 

Quum sit salva sui mentala Deiphobi. 

MART. Ili , LXXXV, 1 Sqq. 

Hic alludit Martialis ad Helenae moechum , de quo 
Virgilius, Ma. VI, vid, supra. 

In adulterimi usus est Àurelianus impera tor diiaram 
arborum inflexis capitibus ad pedes raoechi religatis ; 
moxque dimissis, intervulsus utrìnque propendebat. 
(Yid. CalRhod. X,5.) 

Ante legem Juliam , apud Romanos , ut olim apud 
Graecos, licebat marito uxorem occidere; qua de re 
Gellius , 1. X, e. 23. Licitum et erat in adulterimi sae- 
vire. Lex Julia plus patri in filiam, quam marito in 
uxorem permisit Pater enim quemlibet adulterimi oc- 
cidere poterà t una cum filia ; dum maritus, nonnisi 
viliores , uxorem vero minime. 

Soluto matrimonio adulterii causa , marito retentio 
dotis competebat, si vere culpa mulieris stuprum ac- 
cidisset. Hujus poenae exemplum insigne apud Val. 
Max. 1. Vili, e. 2. 

Prisco more, poenam adulterii vitabant matronae, 
modo aedili continuando prostilutionis voluntatem de- 
nuntiarent. Tunc statim libro meretrìcum inscribe- 
bantur. ADUL 21 

« Satis pcenarum adversum ìmpudicas in ipsa professione 

flagitii credebant veteres. » 

Tacit. Annoi. II , LXXXV. 

Sed extra modum crescente hujus generis inscrip- 
tionum proluvie, novis scitis cautum fbit ne quaestum 
illa faceret , cujus avus, aut pater, autmaritus, eques 
romanus. 

Matronis ob adulterium dimissis stola prohibebatnr 
("Vid. MatRONAE); et in ignominie signum toga in- 
duebantur ( Yid. Toga), sed albata, ut a pallulata 
plebecula secerni possint. 

Goccine famose dona* et ianthina mcechst. 
Vi» dare quse meruit raunera ? mitte togam. 

MART. II, XXXIX, I sq. 

Thelin viderat in toga spadonem ; 
Damnatam Noma dixit esse mcecham. 

Mart. X y LUI , 1 sq. 

Hicnotandum frequentissimumhoc scelus quo , bellis 
civilibus, saepissime duces, quum alkujus secreta scire 
vellent , uxores ejus de adulterio compellabant ; quod 
fàctitasse Augustum auctores nonnulli tradunt. (Latria. 
Torreni. in Horat. Cairn. Ili, VI, 17.) 

Ex lege Julia, plectcbatur ut famosus et reus leno- 
cinli, maritus qui adulterarli uxorem in matrimonio re- 
tinebat : quadepcena intelligendus esthic Ausoniilocus : 

Jorisconsulto , cai vivit adultera conjax, 
Papia lex placuit , Julia displicuit. 

Auson. Ep. i»xxxvu t 1 sq. 

Adulterare foeminam. — Corrumpere, vitiare. 

« Adulterare matronas. * 

Su et. Aug. 67. 
22 ADVE 

Adulterare — Torum aherius inirc. 

« Latr orinari , fraudare , adulterati , turpe est. »» 

Cic. de Off. I. 

Adulteratrìx. (Gloss. vet.) 

Adulterinus. — ( Plìn. ) Ex adulterio natus. 

Adulterio. — Adulter. (iViw?. Marc. Lubin. antiquari) 

Aduìtus-Adulta. — Qui , ani qua piene adolevit A verbo 
aioksco. Cognomen Jovis et Junonis - precìpue enim 
in Columbus, ethnici quinque deos iavocabant, Vene- 
rem, Saadelam, Dianam, Jayem adidtmn elJunonem 
adultam. ( PluL in Ptoblem. ) 

ADVENTITIUS. — Spurius fortuito coitu genitus , aut 
stupro transitorio. (Varr. Ling. lai. 9.) Gloriabatur 
Hector se adventilium esse , sed mero Trojano. 

Adventores. — Hospiles in cauponis stabulis , ganeis, 
fornicibus. 

« Ad fores auscultato , atque serva has sedes , Ne quis adoentor 
gravior abeat quam adveniat. » 

Plaut. Trucul. I, 11, t sq. 

ADVENTORES MEKETBICUM. — Quasi hospites , qui eas 
adeunt ex consuetudine, et rei causa. Gallice des 
prahques. 

« Sic aequum (acias, adventorts meos non incuses. » 

Plaut. Trucul. II-, vii, 55. 

« Tunc exosculata press u le , non qualia in lupanari solent 

basia jaclari , vel reeretricum poscinnmmia , vet atkemtotùm 

negotinummia. * 

Apul. Mei. io. iEDIT 23 

JEDIS CARMENTiE. — Templura Roma a matronis adifi- 
catam in proclivio montis Capitolini, et eodem loco 
obi fuerat kabitaculum Cannenta , matrìs Evandrì. 

Pf tf ntibns maritis , prohibuerat senatns qnoddam 
genns vehiculi ad usum matronarnm. Statim ut illa 
legem noverunt, inaudita conspira tione , statucrunt 
ncque uterum gerere , neque parere , ideoque viros 
suos recusare, donec sententia mutaretur. Quo facto, 
paulo post mariti ipsi senatusconsulti abrogationem 
rogarunt lune placata matrona templum Carmentar 
voverunt et adificaverittit. (Thesaur. Antiq. Rom. Gr. 
Morestell. de Feriis Romonorùm, Dial. 5; Faun. de 
Antiq. uri. 

Yìà. C ARMENI ALIA. 

iEDILIS. — Plebis adilis o&cium erat tabernis, ganeis et 
lupanaribus advigilare. 

« VJrlutem in tempio in veni es , in foro, in curia, prò mu- 
ri* ; voluptatem lalitantem saepius ac tenebras captantem , circa 
balnea ac sudatoria , ac loca otdilem metuentia. » 

Senec. de Vita beata, cap. 8. 

Et etiam scortis et meretricibus : tabula enim apud 
ctdiUm erat, qua inscribebantur qua quastum corporis 
profiteri cupiebant. Extra numerum vagantes , pecunia 
mulctabantur, et etiam exsilio. (Justin. X, 3i.) 

Jus dicebat ardilis de pretio concubitus , tanquam 
mercis annonaria. {Laur. Polymat. 1,5.) 

/EniTUUS. — Poeta eroticus, quem memora t Apuleius 
in Apologia , cum Porcio et Catulo, non Catullo. 24 jEQUà 

^GYPTII. — Insignes erant puelhe AEgyptict protervis 
salibus, necnon sua vi cantu , mollissimaque salta tione. 

Bellns homo est, flexos qui digerit ordine crines; 

Balsama qui scraper, cinnama scmpcr olet ; 
Cantica qui Nili, qui Gaditana susurrat. 

M.\RT. Ili , LXIII , 3 sqq. 

« Et adduxii secum et fidici nas ci tibicines... et omnia man- 

cipiorum genera, quorum Syria et Alexandria pascitur volup- 

tate. » 

Capitol. in Verr. 

« Gaudemus si quid licentius dixerint. Verba ne AlexandrìnU 
quidem permissa deliciis, risu et osculo excipimus. » ( Quinti!. 
InstiL Or. 1 , 2 ; Sente. Consolai, ad Albinum, cap. u\t.,etHe- 
rodianus de Ale-xandrinis, lib. IV.) 

Non ego mercatus Pharia de puppe loquace* 

Delicias , doctumve sui couvicia Nili 

Info n lem , linguaque siraul salibusque protervum 

Dilcxi. 

STAT. Syfo. lib. V, Carni, ultim. 66 sqq. 

Pueri JEgjrptii in deliciis. 

« Ut ab avunculo rogetur fèthiops qui ad balneas veniat. » 
Auctor ad Heuetsn. Vid. Athenaais et Petron. Sai. 

Sì quis forte mihi posse t prestare locanti , 
Audi quem puerum , Flacce , locare velini. 

N iliaci i prtmuni pucr is nascatur in oris : 
Nequitias tcllus scit dare nulla magis. 

Mart. IV, xlii, t sqq. 

Hic ncquilia prò blanditiis lascivioribus. 
ìEqua YENUS. — Pro mutuo amore et ardore pari. 

Candida perpetuo reside Concordia lecto ; 

Tamque pari semper sit Vcnu* acqua jugo. 
Diligat illa senem quondam ; sed et ipsa marito , 

Tunc quoque quum fuerit, non videatur anus. 

Mart. IV, xin, 7 sqq. JETAS 2 5 

iEQUOR VENTRIS. — Nitor ventris immaculati et sine 
rugis. 

« Neaquor illud ventris irrugetur, ac de gravitate oneris et 

labore partos fatiscat. » 

Aul.-Gell. I, 2. 

AEquor enim ab aequo et plano. ( Gc. Academic. 2, 
Non. Marc.) 

Ad cutem cequandatn nonnulla medicamina apud 
antiquos. Hic notabimus, 

Urinam. 

« Ut ina pueri impuberis , quae ventri illata mulierum , ne ru- 

gosas fiat prestare dicitar. » 

Plin. 1, xxu, 21 et5o. 

Lomentum , id est farina fabae. 

Lomento rugai uteri quod condere tentas, 

Polla, tibi ventretn non mihi labra liois. 
Simplìcitcr pateat vitium fonasse pusillum : 

Quod tegitur , majus creditur tsse malam. 

MART. Ili, XLII, I sqq. 

Salem mixtum cum nigella succo \ ( JPZr/i. XXXI , 7 ). 

JETkS. — Appellatio communis omnibus vitae partibus. A 
Varrone dividi tur aetas in infanliam, pueritiam, adoks- 
cenliam , juveniain , scncctain. 

« Gradus senectiitis sunt aetas ingraoescens , provecta , de- 
crepita. » 

Cic. de Amiciiia, io; Idem, TuscuL I, 3g. 

jETAS AMBIGUA. — Puerorum qui modo adulti, nondum 

tainen sunt perlecti viri. Sic Gellius de Euripide poeta. 

v \c prins lanini in ccrtamen ( Olympicum ) per ambiguam 
26 iETAS 

astatem receptus non est Post, Eleusi et Theseo certante, pug- 

navit et coronatus est. » 

Aul. Gell. Noct. Atàc. i5-ao. 

iETAS BONA. — Adolescentia. 

« Bonam cttatem quoque dicimus adolescenliam , vel juven- 
tutem : nam prudentissime noster Maro diei partes prìmas , quasi 
ejus cttatem puberem meìhrtm dixit, nono libro. » 

Non. Marc. 

« Quod si isti» ipsis roluptatibus bona aias fruttar lubentius , 
primum parvulis fruì tur rebus , etc. » 

Ci C. de Senectute. 

jEtas mala. — Senectus. 

« Miserum puto , si etiam istud ad malam ctiatem accessit 

mali. » 

Turpil. apud Non. Marc. 

«< Atque ut te dignam mala malam ctiatem exigat. » 

Plaut. AuluL 1,1,4* 

Si possent homines delio imentis capi » 
Omnes haberent nunc amatores anos. 
JEt&s, et corpus tenerum, et morigeratio , 
Hate sunt yenena formosarum muli e rum ; 
Maia atas nulla delinimenta capit. 

Afrahius in Vopisco, apud Non. Mare. 

jETAS ROBUSTA. — Sic dieta a jurisconsultis, quae XXV 
annorum est. 

« Lex Julia de adulteriis specialiter quosdam adulteri? ac- 
cusare prohibet , ut minorem "annis XX v ; nec cnim visus est 
uloneus accusator qui nondum robusta cttatis est. » 

ULPIAN. 1. i5, de Adulterus. 

Horatias 'vero robustum puf rum clicit , qui adoles- 
centi» proximus sit , et militiae rudimentis aptus. AGAT 27 

\n gusta ni , amici , pauperiem pati 
liobustus acri militia pucr 

Condisca! , et Parthos feroces 

Vcxct cqucs metuendu» hasta. 

HOR. Od. Ili , Il , 1 sqq. 

Et etiam Cicero : 

« Deinde jam robustus provincia se ac rei militari dedit , 
atque ibi , pìratarum contumelias perpessus , etc. » 

Orat. de Aruspicum rcsponsis. 

Certe tamen mtas robusta prò jam pubere , et piene 
adolescenza vigente. 

ìEtatula. — Pro «tate tenuiore. 

« Monuit ut aut parcius , aut cautius cttatuhz indulgerei » 

SÙET. Claud. 16. 

iETATULA. — Vita ipsa. 

« Vos quae immundìtiis , mollitiis deliciisque atatulam agiti». » 

Plaut. Pscud. I, 11, £0. 

AFFLUERE. — Saepe de voluptatibus. 

« Nam si ea sola vohrptas esset , qua? quasi titillaret sensus , ut 
ita dicam, et ad eos cum suavitate qffluerettt illabcretur, etc. >• 

Cic. de Fin. 1 , 39. 

AgaGULUS-AgaGULA. — Leno conciliator. Vid. Petron. 
Sai. et Heinsii annoiationes. ) 

AGATHIAS.— Cognomento Scholasticus , Srayrnaeus patria. 
Post Procopium , Justiniani ducumque ejus Belisarii 
et Narsctis reS gestas scripsit ; composuitque quae vo- 
cantur Daphnica , opus elegantissimum ; diversaque 
epigramma ta graeca in volumen coegit. (V. Suidas.) 28 AGON 

AGATHO. — Tibicen cantilenarum suavitate majorem in 
modum celeberrimus. Nec mores f jus musica su» dis- 
similes ; laboravit enim infami mollitie. Inde prover- 
bium Agothonicus canius, id est dissolutus. ( Vide 
Suidas. ) Prìmus ille Agaiho chorì tragici cantoni 
insti tuit, teste Aristotele in Poetica. 

AGER. — Pro locis foemineis , et etiam podice , sensu 
vero obscenissimo. 

Ficosa est uxor , ficosus et ipse maritai ; 

Filia ficosa est, et gener , atque nepos. 
Nec dispensator , nec villico* ulcere turpi , 

Nec rigidus fossor , sed nec arator eget. 
Qoura sint ficosi parìter juvenesque senesque , 

Res mira est , ficos non habet unus agerì 

MART. VII, LXXI, i sqq. 

Hic ludit Martialis ambiguitate verboruin ; nam ficus 
etfructum et morbum significat. (Yid. FODERE.) 

AGGLUTINARE. — Verbum suavissimum de complexu 
venereo. 

« Nam liercle, jam ad me agglutinandam totam decretum 

est dare. » 

Plaut. CistelL III, 17. 

AGNATA MEMBRA. — Quapraeter ria tu rara et integrità tem 
animalis nata; exempli causa, b omini sextus digitus, 
tertium femur. (Vid. Plin. XI, III, 11 3.) 

AGON ( ayaw ). — Frequentissime hoc nomine appella- 
bantur certamina ludicra, quae apud Graecos Olympia, 
apud Romanos Neroniana, etc. Agonibus permisce- 
banturvoluptaria, et etiam obscenissima. (V. Tertull. 
advers. gnosi. 6; Sueton, in Doni. 4, et in Neron. 22.) ALIC 29 

AGONODICE. — Puella Atheniensis, obstetricura prìnceps. 

Ab antiquo, foeminae puerperio cubantes, medicis tan- 
tum, id est viris adjuvabantur, reluc tante pudore. Sed 
ecce Agonodice, Junonis hoc officium sexui suo reddere 
volens, abscissa coma, se, habitu virili, cuidam Hie- 
rophilo in disciplinam tradidit ; a quo probe edocta , 
parturìentibus auxiliabatur , plaudente matronarum 
università te. 

Antiquissimum est proverbium, nullam esse imidiam 
super imidiam medicorum; iratum ergo totum id genus, 
se non amplius ad foerainas admitti , rìv&ìem Agonodicem 
in judicium pertractavit , tanquam impudicum et mu- 
lieram corruptorem. 

At illa tacens, coram Areopagitis, tunica allevata , 
se feminam ostendit ; quo facto , legem antiquam 
emendans populus, àrtem medicam mulierìbus permisit. 
( Hjgin. ) Vici. Medicae. 

ALCINOI JUVENTUS. — Molles et voluptatibus perditi ; 
ab Alcinoo , Phaeacum rege in Corcyra insula , populo- 
que suo, per quacumque foeda se diu noctuque volu- 
tantibu*. Unde proverbium , Ahinoi mensa prò luxu- 
riosa. 

Noi numeros samus , et frages consumere nati , 
Sponsi Penelopcs, nebuloncs, Alcinoique 
In cote curanda plus equo operata Juventus : 
Cui pulchrum fuit in medios dormire dies , et 
Ad strepitimi ci th arac cessatum ducere curam. 

Hor. JEpist. I , li, 27 sqq. 

AlJCARIAE. — Humillima scorta , ante pistrina alicario- 
rum solita vagari. ( FesL ) 
3o ALIP 

« Prosédas , pistorum amica* , reliquias alicarias. » 

• Plaut. Pctnul. I , li , 54. 

Per plateas et quadrivia , labernas instruebant ali- 
cariorum raancipes , mercisque occasione , de semet- 
ipsis quaestum agebant. ( Vid. Laurent, de Aduli, et 
merelric; Almelorol. Antiq. sacra prof. p. 36). 

ÀLIGER. — Cognomen Cupidinis. 

Ergo his aligerum tlìctis aflatur Amorcm. 

ViRGlL. AEneid. 1 , 667. 

Sic irr^oax; a Platone in Phctdro ; et pennatus a G- 
cerone de Natura Deorum. 

AxiPTES. — Ab àÀ£c'<pco. Unctor qui in gymnasio palaes- 
tritas ungebat. 

quemvis hominem secum attulit ad nos : 

Grammatici!*, rhetor, geometre*, pictor, alipUs, 
Augur , schaenobates f medicus , magus; omnia novit. 

JUV. Ili , 75 sqq. 

Et etiam. in balneis , ubi alipti foerainae edam pu- 
denda detergenda tradebant. 

Baluea nocte subit ; conchas et castra moveri 
Nocte jubet; magno gaudet sudare tumultu, 
Quum lassata gravi ceciderunt brachia massa, 
Callidus et cristae digitos impressi t aliptts , 
Ac sommam domine femur esclamare coegit. 

Juv. VI, 4*9 «M- 

« Dolosus enim, ait Rigatiti* , versutusque unctor sciehat do- 
minam suam hujusmodi titìllatione et contrectatione gauderc > 
cujus moecbus forsan erat. » 

Variorum annotationes in Juven. loco citato. 

Vid. Crista, Summum femur. ALUT 3i 

ALLEI VIRI. — Cinsdus, paedico, virum sibi subandum 
quaerens. Ab aUieere. 

« Tane Me amator audes esse , allex viri ? » 

Plaut. Pctnul. V, v, 3i. 

Alludere- Alludi are. —Veneri preludere. 

« Quando adbibero , alludiabo; tum sum ridiculissimus. » 

Plaut. Stick. II» u, 58. 
ALTER SEXUS. — Foeminae. 

major tamen illa volupUs 

AlUrius sejcus; magi* ille extenditur, et inox 
Auribus atque oculis concepta urina movetur. 

Juv. XI, 166 sqq. 

AXTICINCTI. — Lasci vientes , parati ad opus venereum. 

« Et pnxcindi certe aitius eramus : imo ego sic jam paria 
composueram ut , si depugnandum foret , ipse cuna Quartilla 
consisterem , Ascyitos cuna ancilla , Giton cuna virgine. » 

Petron. Sai. 

• Ultimo cimedus supervenit myrtea subornata* gausapila , 

cinguloque succi ne tus , modo extortis nos clunibus cecidit , 

modo basiis olidis»imis iuquiuavit; donec Quartilla, ballenatiam 

tenens virgam , alteque succincta, jussit infelicibus dari mis- 

sionem. * 

Petron. Sai. 

\LTIORA TANGERE. — Irrumare. 

Quod ti tana gravi* et molesta pcena 
Non profecerit, aitiora tangam. 

Priap. Carni. XX VII, { sq. 

ALUTA. — Pellis flexilis , mollis : metaphorice vero , prò 
pene languido. 

Ulcus hahet , Priami quod tendere potsit alutam , 
Quodque scnem PelUm non sinat esse senem. 

MAAT. XI, LAI, 3*q- 
32 AMAR 

ALVEUS. — Spccics labri quo pueri lavabantur , saepe 
testudìneus. 

« Nam quum Ccesariana familia hoc speciale habuerit , ut par- 
vuli domus ejus in testudineis alveis la vare n tur , etc. » 

CAPITOL. in Claud. 

Prisce viri ipsi, necnon matronae eodem puerili alveo 
lavabant. ( Vid. Saltn. in Capitoliti, loco citato). 

ALVUS. — \enter foeminae, ab alere; uterus. 

«■ Ut quam frigidissimus al pus. » 

Acci us apud Non. Marc. 

infans genitrici* ab alvo 

Kripitur. . . . 

Ovid. Mei. IHi 3io $q. 

AMAUE. — Absolute prò amore captum esse; et etiam 
sensu venereo dicebatur. Sic Quintil. in Orat. Amare 
in matrimoniutn , id est ad legitimum connubium. Inter 
amare et diligere eleganter differentiam ponit Catullus. 

DiUxi tura te, non tantum ut vulgus araicam, 

Sed pater ut gnatos diligit , et generos. 
Nunc te cognovi, quare, etsi impensius uror, 

Multo ita nae rat tu vilior et levior. 
Qui poti» est , inquis ? Quod amantem injuria talis 

Gogit amare magis , sed bene velie minus. 

Catull. LXVII, 3sqq. 

Inde: 

AMARE PASSIM. — Id est promiscue, sine jure,' sine in- 
vidia ulloque discrimine ; more priscorum aetatis Sa- 
turni». 

. . .ne sint modo rure puellae : 
Glans alat , et prisco more bibantur aquse. 
Gian* alutt veteres , et passim semper amarunt. 
A MAS 33 

Quid nocuit, sulcos non babuitse *alos? 
Tom quibus adspirabat amor, prebebat aperte 

Mi tu in umbroaa gaudia valle Venas. 
Nulla* erat custos , nulla excloiura dolente* 

Janua ; etc. 

TlBULL. II, III, 71 *qq. 

ÀMABILITAS. — Amor venereus, 

« Si amabilitas libi nostra placet. » 

Plaut. Stick. V, iv, 58. 

Sic, apud eumdem: 

« . . . . amabUUaii animum adjiceret. » 

Panul. V, iv, i. 

AMABO. — Interjectio blandientis et amantis, frequen- 
tissima apud Plaut. , Tenni. , etc. 

AMASII. — Qui vaga libidine foeminas insectantur. Mu- 
li erum vagi proci. 

« A udite ac discite nostros quoque antiquiores poetas ama- 
sio* et venereos fuisse. * 

àul.-Gell. XIX , 9. 

* Nane ego istos mundulos , urbanos amasios Hoc ictu ex- 
ponam , atque omnes ejiciam foras. * 

Plaut. Trucul. Ili, 1, i3 sq. 

* Misemmum hodie ego hunc babeo amasium. * 

Plaut. Cas. III , in , 27. 

Ab amasso aut amasco, id est amare incipio. ( Vid. 
Dionied. de Qualilateverborum , et Munkerum ad Anton. 
Metamorphos. 34.) 

Amasiae, AmasiUNCUUE.— Puella Veneri dedita ; viro- 
rum venatrices. 

3 34 AMAT 

« Snadeo bonom tuum concoquas milva , et me non facies ri- 
gentem , amasiuncula; aliquando experieris cerebrum menni*» 

Petron. SaL 

AMASIO. — Idem ac amasius. 

« Festivus hic amasio , mulierem.... gesticbat inscendere. » 

Apul. Mei. VII , ubi de asino* 

AmasiuncULI. — Contumeliose, amatore* nulli pon- 
dero. Gallice des galantins. 

« Yidebis populi rixam inter xelotypos et amasiuncubs. » 

Petrots. SaL 

Et Prudent. peri Stephen. Hymn. X, 182. 
ÀMATIO. — De quacumque venere. 

« Tua cum hac amica , cnmque amationibus. » 

Plaut. Mere. IV, ìv, 5£. 

« Nimis pene inepta atque odiosa ejus amatio est. » 

Plaut. Rud. apudNon* 

AH ATOR. — Hanc dissimilitudinem constituere Latini inter 

amantem et amaiorem , quod antaior fingere possit, 

dum amans vere amat. ( V. Donai, in Andr. TerentìL ) 

Amator saepissime foedo sensu. .(Yid. Plaut. , Homi. , 

TerenL, etc.) 

a Adeo nullum sine amatore vitiutn est. » 

Sekec. ControQ. 1 , 5. 

AMATOR STERILIS. — Qui nil dat prò venere , avarus f 
aut aere carens. 

« Nam quando sterilis est amator a datis , improbus est. Si 
negat se babere quod det, soli pemoctandum est. Nec satis ac- ÀMAT 3& 

cipimus , salls quum quod det , non babet. Semper datores 
novos oportet quaerére. » 

Plaut. Trucul II, i, 3o sqq. 

AMATORUM SACRAMENTA. — Time temporis, ut sevo nos- 
tro , omnino cassa , ludibrioque habitissima ; unde et 
quasi speciali nomine perjurìa dicebantur. 

Nec vos aut capiant pendenti» bracala colle , 

Aut fallat blanda sordida lingua fide. 
Et si pengue, suos (aJJax juf&vit ocellos, 

Janonemque suam , perque suam Venerei» ; 
Nulla fidi» inerì* : parjnria ridet amantum 

Juppiter, et ventos irrita ferre jubet 

TlBULL. IH, Ytt, i3 sqq. 

Nec forar* tòme : Vtmris perjuria venti 

Irrita per terras et freta sumraa ferunt. 
fìràtìa Magna Jovi : vetoit pater ipsc valere , 

Jarasset cupide quidquid ineptus amor. 

TlBULL. I, IV, 21 sqq. 

Tom jam nulla viro juranti foemina credat , 
Nulla viri speret termones esse fideles ; 
Qui , dora aliquid cupiens animus praegestìt .apisci , 
Nil metuunt jurare , nifail proni ittere parcunt : 
Sed simul ac cupi dee mentis satiata libido est, 
Dieta nihii macut*o> nmil perjuria curant 

Catull. LIX, 149 sqq. 

Juravi quoties rediturum ad Umina nunquam , 
Quum bene juravi, pes tamen ipse redit. 

TlBULL. II, Vi, i3sq. 

Esse deos credamne? fidem jurata fefeUit : 
Et facies Mi , que fuit ante , manet. 

OviD. Amor. Ili, III, 1 sq. 

Credebat tamen veterum superstitio , illos aut ittas 
qui deos pejerando ladere ausi essent , aliqua corporis 
parte mutikri aut debititari. Unde Horatius : 36 AMAT 

UH a si juris tibi pcjcrati 
Poena , Barine , nocuuset onqaam ; 
Dente si nigro fiere* , vel uno 
Turpior ungui : 

Crederem : sed tu simal obligastì 
Perfidimi volis caput, etc. 

Hoa. Od. II, vili, i sqq. 

AmàTORCULI. — Pene adulti ; nec venere > nec pecunia 
fructuosi. 

« Nam quum sedulo [munditer nos habemus , Vix aegreque 

amatorados invenimus. » 

Plaut. PctnuLl, il, a6sq. 

ÀMATRIX. — Saepissime in malam partem : quae virum ap- 
petita quae venerem ardet et quaerit. Meretrix, scortom. 

« Sed adire certum est hanc ad amatrìcem africani. » 

Plaut. Panul. V, v, a5. 

Carmina nngentem Sappho. laadabit amatrix: 
Castior haec , et non doctior illa fuit. 

Mart. de Theophila , VII, LXIX, 9 sq. 

AMATRICES AQUAE. — Quae ad venerem excitant 

Eiutusvc puer pennis labentibus? aut qui 
Odit amatrices Hermaphroditus aquas. 

Mart. X, rv, 5sq. 

Vide eumdem VII , XV. 

AMATUS. — Pro catamito. 

« Eum Arionem rex Corinthi Perìander amicum et amatum 

habuit » 

Gell. XVI , 19. 

AMATHA. — Nomen commune novitiarum vestalium , a 
quadam hujus cognominis, quae prima ad Veste myste- 
ria capta fuit. ( Vid. Carol. Steph. Dici, hist.) AMBI 3 7 

AHATBUS. — Insala marò Mgxi , Veneri sacra. ( Ptin. 
V, V, 12.) Under 

AMATHUNTIA. — Pro ipsa Venere. 

Nam raihi quam dederìt duplex Amathuntia corani 
Sciti*, et in quo me corraerit genere. 

Cattili.. LXIX , 5o sq. 

Hic Catullus duplicem dicit Amathuntiam , ex ritu 
veterum , qui duas statuebant Veneres , alteram ad ho- 
nestosamores, alteram vero ad libidinem. (Vid. Apul. 
in Apolog. et verbum V'ENUS , qua etiara Atnathusia 
dieta est eodem etymo. ) 

AMAZONES. — Notissima Scy thiae mulieres ; bellicosa et 
ipsa militantes, sed non sine viris degentes, ut non- 
nulli iabulantur : mares enira non trucidabant , sed 
tantum mutilabant aut crurìbus aut brachiis; ut, si ad 
militiam invalidi , eo magis ad venerem apti essent , 
maxime propter otium. 

Quum vero ad congre&sumAmazonas illas hortaren- 
tur Scy th» , respondens regina Antianira : Optime , 
ait, optime claudus init. (Vid. Claud. Interpr.) 

Inde proverbium de claudicantium salacitate. 

AMBIGENAE. — De pecoribus. 

Haec sunt ambigena , quae nuptu dispare Constant. 
Burdonem sonipes general coromixtus aselte ; 
Mulas ab Arcadicis et equina matre creatus ; 
Tityrus ex ovibos oritur hircoque parente ; 
Musinoncm capra ex vervegno semine gignit ; 
Apris atque sue selosus nascitur lbris ; 
At lupus et canili formant coeundo lyciscam. 

Pet&ON. Pseudepigr. V, 1 sqq, 38 AMBR 

AMBITUS. — In venere corpontm amplexas tendcissimas. 

a Jam pluribus osculis collisa labra crepitathant, jam implicita* 
manus omne genus amoris ìnveneraai. Jam alligala mutuo am- 
bilu corpora , animarumque mixturam fecerunt. » 

Petrów. Sai. 

Inde : 

AVBrnosfJS. — Eodem denso. 

Omnes in Damalim patres 
• Deponeat ocalos ; noe Damai is novo 
Di veli e tur adultero , 
Lasci vis hederis ambitiosior. 

HOR. Od. I, XXXVI, l7tqq. 

AMBRONES. — Turpes, luxuriosi. ( Test. Isidor. Gloss. ) 
Ab Ambronibus , Galli» gentibus, qui, sabita inunda- 
tione quum sedes suas araisissent, rapto vivere eoe* 
perunt errantes, brutarumque more sine lege inter se 
venerem commiscentes. Inde ainbrones dicebantur vite 
turpis et luxuriosae viri. 

AMBROSIUS. — Epitheton rerum quacumque gravitate 
praexcellentram , metapbora apud Latino* usuarissima. 
Sic : ambrosi* dapes (Mari, passim); ambrosia coma 
( Virg. JEneid. 1 , 4^) > color ambrosius ( Apul. MeL 
X) ; ambrosii pedes (Id. ibid. XI); ambrosium corpus 
(ti. ibid. Vili). 

a Ambrosioque sinu puerum complexa ferocem. » 

Claud. de Nupt. Honor. no. 

Sic Galli nunc dicunt, unpied dmn , une iaiUe divine. 
Ab ambrosia, deorum cibo. AMIC 3g 

j it mbto sjym gnomo potabit ab ubere rorem , 
Et vere roteo net odore rota. 

PrrmoH. Frag. IV, 3 iq. 

AMBUBALtt.— Vocabulum e Syria Romam prolatum. Fo- 
rum* tibicina e grege mimanmi et balatronum; et vero 
plerumque Syria, bonaeque dea mysleria agente*. 

Am bmba i amm collagia, phaimacopolss, 
Maidici , mime , balatronea , hoc gena* omne 
Moestam ac folliàtam eit cantoria morte Ugelli. 

Hoe. Sai. I , II, i eqq. 

Raro palam meretricium agebant , propter metani 
adilis, cojus albo inscripta non erant (Vid. jEdiiis.) 
Sed in ter doctas rerum impodicarom peritissima ipsa, 
asotornm comessationibas vocabantar cam scortis et 
tibicinis. * 

« Coenitabatque nonnunquam. . . . naumachia preclusa, Tel 

martio campo , vel circo maximo , inier scortoram totius urbis 

amòuòaùtrum ministeria. » 

Su ET. in Neron. 27. 

Ambulare in masculos. — De padiconibns. 

« Ambulatin masculos, adeo nullum sine amatore vitium est » 

Senec. Conta». 1,5. 

AMBULATKIX. — Mulier tecto suo instabili*, quotidieque 

vagans, loquela, et sape quidem comessationum, et 

etiam libidinis causa ; genus mulierum rei domestica 

pernicies. 

« Ad coenam ne quod est , nere ambulatrix fiat. » 

Cat. de Re rustie, e. ìfòyde uxore villici. 

AMICA. — Verbum venereum; pudice tamen accipiebatur 
quum de famina ad faminam ; sic et salsa catachresi 4o AMIC 

tribadarum 00i/rt? dictabantur, quaesub illis patientes; 
quod , ha e lesbiaca libidine, tribas agens virum simulai. 

Ipsarum tribadam tribas, Philsni, 
Ree te, quam fatui* , vocas amicarti. 

Maet. VII, lxx, i $q. 

Amica ergo, qua amata extra conjugium. 

a Siye uxor, sive amica est, gravida est e Pamphilo. » 

Terent. Andr. I, in, io* 

Ut nox longa quibus mentitar amica , diesque 
Longa videtur opus debentibus , etc. 

Hor. Ep. I, i, ao su. 

• 

Habere amicam nolo , Flacce , subtilem , 
Cujus lacertos annuii mei cingant, 
Quae clune nudo radat et genu pungati 
Cui serra lumbis , cuspis eminet culo : 
Sed idem amicam nolo mille libratimi. 
Garnarius sum , pinguiarius non suoi. 

Ma&T. XI , CI , i $qq. 

Militi* in galea nidum fecere columbse. 
Adparet .Marti quam sit amica Venus. 

Pktron. Frag. 

AMICA MàNUS. — Manus agens in solitaria venere. 

Pontice , quod nunquam futuis , sed pellice leva 
Uteris , et veneri servii amica manus. Jpsam crede tibi naturam dicere rerum : 

Istud quod digit is , Pontice , perdis , homo est. 

Mart. IX, xli, i sqq. 

Turpe quidem factu ; sed ne tentigine rumpar, 
Falce manu posila, net amica ma/ms. 

Priap. Carm. XXXIII, 5 sq. 

AMICAR1US. — Qui amicam habet. ( Diomed. Grommai. ) 
Et etiara qui amicasamatoribus conciliat. (Petron. Sol.) 
AMCEN Ai 

ÀMICOSUS.— -Qui multa s habet amicas. (Diomed. Gram.) 
ÀMICTORIUM. — Pectoris induraentum muliebre. 

Marninomi! metao ; tener» me trade puellas, 
Ut postini nWeo pectore lina finì. 

Mait. XTV, cxLvn, i sq. 

AMICULA. — Diminutivus ab amica. 

« Uxore band contento una , concubini» , pellirìbus , amkulis 

defedata».» 

AnNOB. 4 àe Jote . 

« Cam eo Terracinse de amicula rixatus. » 

ClC. de Orai. i. 

ÀM1CULUM. -t Meretricum pallium, ex lino confectum, 

quo, 

« Apud vetercs , matrona in adulterio deprehenss indne- 

hantnr ; ut in tali amicalo , potiti* quam in stola , polluerent 

pudicitiam. » 

Isidob. Orig. XIX , a5. 

AMMON. — Deus generationis et fecunditatis apud iEgyp- 
tios. Colebatur Roma tanquam natura conservator. 
(Yid. PamphiL V, p. 4 k, ti De la Chausse , de Ma- 
nibus , tab. i3. ) 

AMOENITAS. — Yerbum venereum. Sic in blandi tiis : 

« Uxor mea , meaque amanita* , quid tu agis ? » 

Plaut. Cos. II, ni, i3. 

Et de corporìs venustate : 

« .... profecto , Amccnitatcs omnium venerum atque venusta- 
tujn afferò. » 

Plaut. Stick. II, 1, 4 «q- 

"Vide eumdem, Menach. II, ni, 5. \ \ 42 AMOR 

AMOMUM — Frutex odorifer, cujus succo unguentimi 
conficlebatur. Pro quolibet odoramine a Latiais posi- 
tura. Inter Romanorum mollitias. 

/ Si sapis , assyrio semper tibi crini* amomo 

Splendeat, et cingant flore* serta capile 

~~~ Mart. Vili , lxxvii , 3 sq. 

Vide eumdem, XII, XVII, 7. 

Largiter et etìam mortuorum corpora unguento lu- 
tabantur. 

.... tandemque beatulus alto 
Composito* lecto , crassisque lutatus amomis 
In portano rigidos calce* extendit. 

Pbrs. IH, io3. 

Amor. 

a Cupido et amor idem significare videntur, et est diversità*. 
Cupido enim inconsidera tae est necessitatis : amor judicii. » 

Non. Marc, ad Plaut. Curcul. 1 , 1 , 3. 

«e Cupido te confidt , anne amor? » 

Plaut. Fragm. Bacch. i3. 

« Discrevit (Plautus) et vim ejusdem diversitatis expressit, di- 
cens : Quo Venus Cupidoque imperai , suadeique amor. » 
Non. Marc. NonnulL dicU in significato differenti^. 

AMOR CONFESSUS. — Publicus , de illicita venere. 

Ideo qnalis fudit de vertice flores 

Terra parens , quum se confesso jnnsit amori 

Juppiter , et toto concepii pectore flamraas. 

Pktron. Sai. 
Sin confessus amor noto te macerat igne. 

"ViRG. Ciris, veri. *44* 

AMOR INGENUUS. — Qui adolescentembenenatumdecet. 
Talis est quem bis verbis Phaedronio pracipit Palinu- 
rus servus in Plauti Cureulione : AMOR 43 

«Iti tuum conferto amareni semper, si sapis, Ne ìd quod 
ames , populus si sciat , tibi sit probro. Semper carato ne sk in- 
testabili* : Quod amasy amato testibus prasentibus. » 

Plaut* Curcul. I , il , 28 sqq. 

Et paolo post : 

« Dani tete abstiaeas nupta, vidaa , virgine, Juventute , et 
paerift liberò , ama quid lubet. » 

non alia bibam 

Mercede : quae te cumque domat Yenus , 

Non erubescendis adurit 

/ Ignibus, ingenuoque semper 

Amore peccas. 

HOR. Od. I, XXVII, l3 sqq. 

AMOR PEREGRINUS. — Extraneus , in alium qoam jam 
amatosi; in novom adventorem. 

« Imo , inquam , rogo ne fàstidias hominem peregrinum 
inter cnltores admittere ; invenies religiosum , si te adorali per- 
misero. » 

Petron. SaU 

« Dia vocem neuter invenit ; nam puer etiam singultibos cre- 

bris amabile pectus quassaverat. O facinus, inquam , indignam ! 

qaod amo te quamvis reiictns ; et in hoc pectore qutun vulnus 

ingens fuerit, cicatrix non est. Quid dicis peregrini amorìs 

concessio? Dignus bac injuria fui ? » 

Petron. Sai. 

AMORI LITARE. — Concobare. 

« Commodum novis amplexibus amorì rudi litabant ; commo- 
dum prima stipendia Veneri militabant novi et nudi milites. » 

" Apul. Mei. ix. 

AMORES. — Pro amica : freqoentissimom in colloqoiis 
eroticis. U AMOR 

« ....ibo bine intra mine jam Ad amores meos : et sensi . bine 

soaitum fecerunt fores. » 

Plaut. Mii. IV, vili , 66 sq. 

Et etiam prò catamitis et pusionibus. 

« Manumisìt emptos suos amores Philolaches , Omnemque 
absente rem suo absumit patre. » 

Plaut. MosteU. arg. i sq. 

AMORES. — De re ipsa, metonymia de causa ad effectum. 

Sta castos docet et pios amores, 

Lusus, dclicias, facetiasque. 

Mart. X , xxrv, 8 sq. 

Hsec primam juvenam lascivos lusit amores. 

Idem, XIV, clxxxv, i. 

AMORES. — Veneris alati filli. Vid. Anteros. 

O blandos ocalos et inficetos , ' 

Et quadam propria nota loquace* : 
Mie et Venus , et leves Amores , 
Atque ipsa in medio sedet Voluptas. 

Alcim. in Errori, verter. 

Tres Amores totidemque Veneres enumerat Gcero. 
( Lib. Ili de Natura deorum. ) 

r 

AMORUM BONA OMINA. — Amasiorum fatua auguria. 
i° Ex folils complosis ; quum grandes eorum fragor 
et sonitus. 

Ncque telephium mana coraplosam fragorem re d di di t ; 
Sed emarcuit ad te ne rum cubitum, 
Me experiente an tibi carus essem. 

Theocrit. Eidyli. Ili, ag sqq. 

2° Ex crepitu lauri prunis posltae. (Pollux. IV, 7.) 

3° Ex pomorum seminibus; digitis primorìbus telut 

ejaculatis, si trìclinii lacunar aut cameram attigissent, AMPL 45 

bene, sinminus, male de saia amoribus augura bantar. 
Vid. Poli. IX, 8: 

Quid? qaam Piceni* excerpens semina pomi», 
Giudea, si canterani percosti forte, etc 

HOR. Sai. II, ni, 37* sq. 

4° Ex foliis papaveris. (Porptyr. apud Euseb. Prctp. 
evang. IH, 11.) 

5° Ex rosarum petalis super aversam manum altera 
mano concussis. (Anacr. Od. LUI.) 

6° — Ex taloram jactu : 

« Ah. Jace, pater, talos , ut porro nos jadamns. De. Marame 
Te Philenium mifai , atqaeuxori mortem : hoc veneriam est. 
Pueri plaudite ,' et mihi ob jactum cantfaaro rnulsom date. » 

Plaut. Asin. V , il, 54 sqq. 

Jactos enim Veneri* felix habebatur. Talis dicebatur, 
quum quatuor tali sinrol jacti , dissimìliter cecìdissent. 

AmoRàBUNDUS-A. — Amoribus deditus , dedita. 

« In bcu Aver no mnlierem amantem , verbo innsitatius facto 

amorabundam dixit. » 

Gell. II , 5. 

AMPLECTI. — Valde amare. ( Dolet. ) Unde : 
AMPLEXUS-US. — De concubitu venereo. 

« Ego adhac serro nunquam succubui ; nec hoc dii sioant , 

nt ampiexus meos in cracem mittam. Viderint matrona, qua 

flagellonun vestigia oscalantur. » 

Peteon. Sai. 

Suine ergo amplexum si placet. » 

« Indormuit alienis amplcxibus , oblitus juris humani. » 

Idem. Ibid. 46 ANAI 

Primos passa toros , et adirne placanda marita , 
Merserat in nitidos se Cleopatra ltcus , . 

Dum fugit ampie x us ; sed prodiditunda latentem : 
Lucebat totis ouum tegeretur aquis. 

MAJLT. IV, XXII, 1 sqq. 

Quam vario amplexu routamus brachi a , quantum 
Oscula sani labri* nostra morata tuis. 

Propert. II, xvi, gsq. 

Inter gannitus, et subantis vòculas, 
Carpant papìilas , atque amplexus intiment. 

APUL. Awx*jfcf**f 9 li sq. 

AnàDYOMENE. — Mere gracum, emergens; inter Àpellis 
opera. Pie tura Veneris mari emergentis, quam mo- 
riens Apelles imperfectam reliquit , nulhisque repertns 
est qui vellet absolvere. Hanc Àugustus dicavit in 
delubro patrìs Cxsaris. Consenuit tandem haec tabula 
carie ; aliamque prò ea Nero prìncipatu substituit 
suo. Dorothei manu. (Vide Artemidarum , Kb. II ; Pia- 
tarch. etc; Plin. libro XXXV. ) 

Emersam pelagi naper genitalibas undis 

Cyprin, Apellei cerne laborìs opus : 
Ut coraplexa manu madidos salis sequore crimes 

Humidulis spumas stringit utraque comis. 

Auson. Epigr. GIY, i sqq. 

ÀNAITIS. — Dea apud Lydos et Armenios eulta, hoc more 
condito , ut vel nobilitate prastantes sacro numinis 
ministerio dedicentfilias, qua inibi corporis pudici tia 
in vulgus data, et, velut inde augustiores facto, mox 
traduntur viris, nemine non conjugii id genus ala- 
cri ter admittente. Sacra ejus, quotannis, solemniter 
festivissimeque celebrabantur. ( Y. Plin. XXXIII , 4 ì 
Hermod. in Plin.; Sirai. V, n et 12.) \ 
ANCl 4 7 

ÀHATICULA. — Duninutivus ab anate ; mter blanditias. 

« Die igitttr mtanatiadam^ colmnbam vel catellum. » 

' Plaut. Asin. Ili , ni, 3o3. 

À9ATIS. — - Diana apud Persas. Ecbatanis fiiit ejus tem- 
plum , quo sacerdote^ , procul a virili contagio , in 
perpetua virginità te degebant. {Alex.abAUx. V, 12.) 
Antiquissima ergo a sacerdotibus virginitatis vota. 

ANCl JR. — Gncinni dependentes prope auriculas. Isid. 

ANC1LLA. — Mulier serva. Andlkt primum sic diete ab 
Anco Martio , quarto Romanomra rege , qnod is bello 
magnani faminaroto ceperìt. (Fesius.) 

Sine nota posse anailas adaraari pntabant antiqui. 

Ne sit ondila tibi amor pudori, 
Xantbia Pbocen; prias insolentem 
Serva Brùeii niveo colore 
Movit Achillem. 

HoR. Od. II, IT, 1 sqq. 

Ingenoam malo ; sed ai tanica illa negetw , 

Libertina mi hi proxiraa conditio est: 
Estremo est ancilla loco; $td rinc t ntramque, 

Si facie nobis h«c erit ingenua. 

1ÌART. Ili , XXXIII , 1 sq<j. 

Sed non in matriraonium ducere licitum e rat, im- 

primis ingenuo et proceri ; quod indubitate patet ex 

Soetonio : 

« Ateo liberiani pauloni abfuit , quia justo matrimonio sibi 

coojiingeret , submissis consularibas viri» qui regio genere ortam 

pejerarent. » 

Su ET. in Neron. 38. 

Saepe matronarum consci» ancilla, nec non libidi - 
nihus adjutrices. 48 ANCI 

« Procedentibus deinde longius logis , rogavi ancillam , ut in 
platanona produceret dominam. Placuìt puellae consilium : itaqne 
eollegit altius tunicam , flexitque se in eum daphnona qui amba- 
lationi harebat; nec diu morata , dominam producit e latebrìs. » 

' Petron. SaL 

Tabellas furtim amasiis portabant. 

Conscia quum possit scriptas portare tabellas, 
Quas tegat in tepido fascia lata sino. 

Ovid. Art. Amai. TEL, 611 tq. 

Sed quoniam , quamvis vitte careatis hooore , 

Est vobis vestros fallere cura viros : 
A nei II et puerive manos ferat apta tabellas. 

Ovid. Art. Amai, , III, 483 sqq. 

Lena vetat miserimi Phryne , furtimqae tabellas 
Occulto portans itque reditqae sino. 

Tibull. II , vii , 45 sq. 

Ancilla, ut xvo nostro , persaepissime amasiis suis 
dominorura secreta provulgabant. 

« Jam scies omnem domus nostrse statum ; jam scies dominx 
mese miranda secreta. » 

Apul. Mei. III. 

Tane ncque te prodet communi obnosia culpae, 
x Factaque erunt domine dictaque nota tibi. ' 

Ovid. Art. Amai. I, 3g5 sq. ubi de Aneilla. 

Et etiam ondila maritoram dictabantur uxores. 

« Et nos qua majores sumus , maritis advenis anelila dedite , 
extorres lare et patria degemus. » 

Apul, Met. V. 

« Primum enim nuptiarum ritus fuerat , quod se maritus et uxor 
invicem emebant , ne videretur anelila uxor. » 

Isidor. Orig. IV, 24» 
ANCI 49 

r 

w Ex quo illas tabulai qua matrimoniale» rocantur , recitari 
au d a icnt , tanquam instrumeota qaibus annlla bete essent. » 

Augustii*. Confess. HI , g* 

ÀKCILLARUM FESTUM. Yid. Caprotina sacra. 

AnCILLA. — Convicium in viros servilis et effeminati 
ingenii. 

« Gallo» Antipater ondila ; boooram et historicoram debo- 

nestamentom. » 

Treb. Poll. in CJaud. 5. 

Yìd. Fusiid. apud SaUusf. Frag. I, i3i. 

AnCILLARI. — Eodem sensu. 

* Verom enim dotibas deliniti , nitro etiam uxoribus ancil- 

lantur. » 

Titinnius, apud Non. Marc. 

AncILLARTOLUS. Àn ciliari un amatore Sic et contemptim 
vocahant Romani eos qui id humilis et sordida veneris 
genus sectabautur. 

« Si quìs nulla se amira fpcit insignem , ner aliena uxori semu- 
la m , bunc matrona? humilem ,'et sordida» libidinis , et ancilla- 

riohtm appellant. » 

Senec. de Bene/. 1 , 9. 

Ancittarìolum tua te vocat tnor , et ipsa 
LecticarioU est; estis, Alauda , pares. 

Mart. XII, LVIII, 1 sq. 

-ANCILLARIS. — Quod ad ancillas pertinet. 

« Ancìllari sordidoque artificio , regia» virgines , ut tonstriculae, 

^ondebaot barbam. » 

Oc. Tusc.V, 58. 

ANCILLULA. — Diminutive : ondila parvula. 

4 
5o ANDR 

. « Nonne ubi mihi dìxisti capere te ex Athiopi» ancilhdmm. » 

Terent. Eu/wch. I , », 85. 

AnCUBA. — Pro SUCCUBA. ( Isidor. gloss. ) Adultera , 
concubina. 

AncULI-AnCULAE. — Dii deaeqne mancipiorum. ( Fest. ) 
Quotannis, festo publico, supplicabantur ab ancil- 
laruin grege , sola ti um servi tu tis rogante , necnon do- 
minarum rarìssimam mansuetudinem. Vici. DOMINA ; 
OrnatRIX. De bis numinibus , vid. Ras. Ant. rom. 2. 

AnCUNNUENTAE. — Mulieres sic diete tempore quo raens- 
trua fluunt. A verbo eunire. (JFJw/.) 

ANDROGINI. — Meregracum : Gracis enim vir, àv}£, 
cujus norainis casus cn$pé<;; mulier vero, yinryf. Henna- 
phroditi. 

« Gignuntor homines utriusqne sexus , quos henna phr odi tos 

vocamus , olim androgynas et in prodigiis habitos ; nane in de- 

liciis. » 

Gell. IX, 4. 

« Quid ortus androgyni ? nonne fetale quoddam monstran ? » 

ClC de Dioin. I , XCVlll , £3. 

De androgynis fabulae innumere apud antiquos ; sic 
populos africos notarunt utriusque natura et inter se 
vicibus coeuntes ; d extra mamma viri , et lava mulieres. 
(«Si. VII, II, 28.) 

Re vera androgyni nil nisi pbantasmata. Ab anti- 
quissiraa doctrina , quatuor eorum species : in viris 
tres; mulieribus una tantum. 

Si quidem in viris : i° quum in perineo birsuta ruga 
ANGE 5i 

pudendi muliebri» faciem praebet ; a° qoom simili bir- 
raio folcalo intermedium coleomm affiatar ; 3° tan- 
dem, ut ex vero meato, qoom urina e scroto profon- 
di tur, qiiod visum avo nostro. 

4° Mnlieribus , quum ultra modum eminens raurtum , 
et in balannm evadens , penem effingit ; ut nuper vidi- 
mo* Lutetia Parisiorum. 

Catenina , ambigui illi uno sexo tantum ad gene- 
randolo babiles ; ad Hbidioem vero utroque potiuntur , 
pnesertim tribades. 

Maxima* si argenti teicenrara ac mille reHnqnit 
Imberbi androgini barbato roecbocinjedo. 

Luca. Frag. XXX , 19. 

Androgynum inter atram y nec atruraqae , et ntrinque remotam. 

Lucret. Y , 836. 

Via. Annotatore* in Lucret. et Ulpian. adSab. 1. 1. 

« Sinuessa natum , ambiguo inter mare m et feeminam sexu 
infàntem. Quos androgynos , vnlgus. ...» 

TiT.-Liv. VII, de Bell, punì e. 

s 

ÀlfDROGYNI. — De illis qui muliebria patiebantur. 

Nolo tamen reterò documenta arcessere fame : 
Ecce ego som faetns f «in ina de paero. 

AtJSOH. Epigr. LXTtli , i5 sq. 

ÀNETHUM. — Inter herbas veneficas ad usum incanta- 
tricnm. 

« Anethi modicum , cum lauri foliis mixtum , rore fontano 

datar lavaerum et poculum. » 

Apul. Met. III. 

ArfGEUOXA. — Dea silentii , coi sacrificabatur ad diem 
XII kalend. janaarii. Simolachrum ejus in ara Volupia 52 ANNU 

collocatimi erat , significando voluptatis angores pa- 
tiéntia et silenti o saepissime sublevari. Vid. Plin. Ili, 5; 
Macrob. Satura. I, io. - 

ÀNGUIS. — Pro pene languido. 

Licebit eger , angue lentior , 

Tererts usque, donec, ah! miser, miser, 

Triplexque , quadruplexque compleas specum. 

Priap. Carm. LXXXIII, 33 sq. 

Talis enim anguis gradiens. Jam Aristophanes in 
concionatricibus , $<pw posuerat prò pudendo remisso. 

Anilitas. — (Cattili. ) Anilis alas. ( Colimeli. II, 1,2.) 
Senectus, non fceniinarum peculiariter , ut interpre- 
tantur multi , sed cujuscumque sexus , et etiam de 
rebus inanima tis. Eadem compositione vmlitas(Mart. ) 
et juvenilitas. ( Varr. Eudcemon. ) 

Hujus aetatis tremuiam vocem tremulis verbis lepide 
fìngit Catullus. 

Usque dum tremulum raovcns 

Gana tempus anilitas. 

Omnia omnibus annuit. 

Catull. LVI, 161 sqq. 

Annlversarium nuptiarum. — Apud Romanos reli- 
giose celebrabatur, auspice Mercurio. v 

Hunc scmper Norbana diem cara conjnge Caro 
Laeta colai , primis quo coiere toris. 

Ma&t. VII, lxxiii, 7 sq. 

ANNULUS. — Annulorum origo , teste Plinio , e Grecia 
fuit : sera tamen ; nam iliacis temporibus nulla ilio- 
rum mentio. Signandi causa dicuntur inventi , singuli 
vero , et ferrei. Sed , augescente luxu , aureos sump- . ANNU 53 

serunt senatores et equites, nulli alio tamen permissos; 
unde jus annali, legibus romanis. 

Postea tamen, aureo donati sunt liberti ; sed nun- 
quam servi. Ancillis aureos possidere licebat , sed in 
peculio tantum , gesta ndi digitis manente interdicto. 
Inde , aureutn promittere prò manumissionem polliceli. 

« Si eftexis, soleas libi dabo , et annulum in digito aurcum, et 

bona plurima. » 

Plaut. Casin. DI , v , 63 sq. 

Primo, unus tantum annulus ad sinistra manus di* 
gitum minimo proximum. {Geli. X, io.) Tres Ho- 
ratius saeculo suo ponit. 

Cam trìbas anntllis , modo l«va Prìscus inani , 

Vixit inaequalis , etc. 

Hor. Sai. II, vii, 9 sq. 

Sed, crescente hujus generis luxuria , dempto medio 
digito, reliquos omnes ostendit sua state Plinius one- 
rari solere : ac privatim etiam articulos minorìbus aliis , 
ita ut uni minimo tres sape congererentur. Certe Lu- 
cianus , dialogo qui Gallus inscribi tur , divitis cujusdam 
manum annulis sexdecim onustam depingit. 

Per cujus digitos carrìt levis annulus omnes. 

Mart. V , lxi , 5. 

In luctu annulos deponebant Romani et Romana. 
{Dio. 1. XL; Xiphilinus in Epit. Commod. ) 

« Quid aliud in luctu quam purpuram atque aurum deponunt? 

quid quum elnzerunt , sumunt ? 

Tìt.-Liv. XXIV. 

Sponsae , die nuptiarum , annulus a sponso mitte- 
batur. 54 ANSE 

Conveolum tamen et pattumi , et «ponsalia nostra 
Tempestate paras, jamque a tonsore raagistro 
Pecteris , et digito pignus fortasse (Udisti. 

Juv. VI, a5sq. 

Erant autem et astivi annuii, id est pondere levio- 
res. Crispìni , apud Juvenalem , carpii ur illa tunc 
temporis adhuc inaudita mollities. 

Qaura pars Niliacae plebis, quum verna Canopi 
Crispinus, Tyrias numero revocante lacernas, 
Ventilet astivum digitis sudantibus aurum , 
Ne sufierre queat majoris pondera gemma», 
Diffìcile est satyram non scribere. 

Juv. 1 , 26 sqq. 

Dilectorum imagines annulis portabant antiqui , pala 
insertas loco lapilli. 

« Nec tamen Epicurum licet oblivisci , si cupiam : cujus ima- 
ginem , non solum in tabulis nostri familìares , sed etiam in pò- 
culìs et in annellis habehant. » 

Tull. de Fùuò. boti, et mal e% Non. Marc, de Honestù. 

ANNULUS PRONUBUS. — Quo sponsae digitum vir oppig- 
nerare consueverat. \id. Ccel.Rhod. YI f 12, et Gas- 
sendi in vita Peirescii. 

Annulus. — Pro interfemineo muliebri. Vid. DlGITUS. 

ANSER. — Verecundus antiquis habebatur, teste Plinio, 
I , X , 20 , quo loco pariter de pavone ; sed postea 
in obscena verba conversus. Priapo enim sacri, erant 
anseres; interiori tempio diversabantur. 

« Occidisti Priapi delicias, ansertm omnibus matronis accep- 
4 issì*num. » 

Petron. Sai. ANTI 55 

ABSER. — Poeta eroticus ; de quo Ovidius : 

Cina* qaoqne bis cornei est, Cinnaque procacior Arutr. 

Otid. TrUL II, <35. 

ANSE*. — Pro scorto. (Artcmidorus , II, LXXIII, et IV, 

IXXXV.) 

AOTEGOENIUM. — Preludia rei venere». 

ci Gladiatorie veneris antecmnia. » 

Apul. Mei. I. 

Vid. Promulsis. 

ABTEROS. — Filius "Veneris et Martìs , cujus memìnit 
Cicero de Natura deorvm, 3, et Pausan. i. Dicit Por- 
phyrius Eroten tiAnteroien eadem ma tre , sed non eodem 
partu natos. Naro , ait , qaum priofem filium (Eroten) 
ma ter \enùs parum crescere animad verteret , Themin 
consuluit , qua respondit priori illi Cupidini alterum 
tsse necessarium ; cui Consilio adhaerens Venus , Ante- 
roien genuit. 

Sed , vix ilio edito , primavus Eros crescere coepit, 
et alas esplicare , et quotiesadesset AnUros, procerior 
etiam formosiorque videri. Qua venustissima fabula 
nos docent antiqui nullum esse felicem amorem , nisi 
mutuum. 

• 

AUTEVENTUL^. — Cornac ante frontem dependentes. 

« Et discerptae coma semicanse , sordentcs inspersu cineris , 
pknimque ejus anteventukt contegebant federo. »* 

Apul. Mei. IX. 

ANTIMI. — Captili mtiliebres in frontem dimissi. (FesL . 
Lubin.) 56 .ANUS 

ANUS-ani. — Podex ; gallice lefondemeni. 

« Profert Enothea scorleum fascinino , quod ut oleo et mi- 
nato pipere atque ortica trito circumdedit semine , paulatim 

coepit inserere ano meo. » 

Petbon. Sai. 

ANUS-US. — Gallice une vie il le. Plerumque magiche anus , 
de quibus insignis locus apud Laertium in Dione , ubi 
anus ejusmodi ministerio functa descrìbitur. 

Ipseque ter circum lustravi sulpburé paro , 
Carmine quum magico pnecinuisset anus. 

TlBULL. I, Y, il $q. 

Num te carminibus , num te pallentibtu herbis , 
Devovit tacito tempore noeti* anus. 

TlBULL. I, yiu, 17 sq. 

Jam jam efficaci do manus scienti» 
Supplex , et oro regna per Proserpina* , 
Per et Dianse non mo venda numina , 
Per atque libros carmi num valentinm 
Re Ex a ccelo devocaresidera; 
Canidia, parce vocibus tandem sacris, 
Gitumque retro solve , solve turbinem. 

Hor. Epod. XVII , 1 sqq. 

Turbine intelligendum est speciale Carmen , quo mens 
veluti in gyrum agi videa tur ; malefica antiquissimi 
species , qua ad amorem incitabant illae anus. Yid. Antiq. 
interpret. 

Magiae praerat Diana , id est luna ; unde magica sacra 
fere semper nocturna. 

O rebus meis 

Non infidelcs arbitrse, 
Nox et Diana , quae silentium regis, 
Arcana quum fiunt sacra , 
Nunc, nane, adestc. 

Hor. Epod. V , 49 sqq. APHR 57 

AniCULA.— Conteraptim , de ami abjectissima. 

« Aniculm minime suspiriosa porgat se. » 

Cic. prò Fìac. et Tusc. a. 

« Anicula y qnamvis soluta mero ac libidine essent, eamdem 
virai tentant , et per aliqnot vicos secntae fngientem , etc. » 

Petbon. Sai. 

Apator. — Sine patre. ( Tertuìl. de Pra script, e. 53. ) 
Inde prò spurio , quum pater ejus sit ignotus. ( Pini, in 
Proòlem. et Instit. deNupt. §. 12.) 

APELLA. — Recutitus, circumeisus. Cujusdam Judaei no- 
mea ab Horatio , suo more , fictum a pelle, aut tegu- 
mine balani. 

Dam , fiamma fine , Inora liqnescere limine Maro 
Persuadere capii ; credit Judseas Apella. 

Hor. Sai. I, V, gg sq. 

APHRODITA , Aypò&frn- — - Cognomen Veneris, ab <*ppo$ f 
spuma, non maristamen, sed mentulae, teste AristoteL 
de Generai, animante 

« Nam genitura spuma est; spuma autem alba est; quod nec 
antiquos bomines latuit ; namque deam qua; rei veneree prasest 
ab ea ipsa facilitate Aphroditen nominarunt. » 

Cjel. Rhod. XVI, i5. 

JEneadtrm genitriz , vicino nomen aprili 
Dal Yenns : est Marti namqne Aphrodita cornei. 

Auson. Distich. de mensib. 7 sq. 

APHRODISIA. — Festa Veneris , qus quotannis solem- 
niter peragebantur. 

« Die festo celebri nobiliqne , Aphroàuiis. » 

Plaut. PanuL III, v, i3. 58 APOL 

« Ego in edem Venerò eo , ubi quid vis , Milphio ; Aphrodìsia 

hodie sunt. » 

Id. IbuL 1 , 1 , 62 sq. 

Cuilibet puellae , in tempio monetarii offerenti , red- 
debatur phallus cura mensura salis. (Arnob. V, Clem. 
Alex, in ProtrepUco. ) 

Inde r ecenti or um 

APHRODISIACA. — Res qua ad venerem impellane 

« Sensum vero cxcitant nepeta , thymum , satureia , hysso- 
pum ; prsecipueque pulegium , ruta , cepa. » 

Cels. Mcdicin. II , 3a. 

Nasturtium et abrotonum. 

« Nasturtii succum cwn aerofono miscet, perfusisque ingui- 
nibus meis , viridis urticse fascem comprebendit. » 

Petron. Sat. 
Eruca, bulbi. 

Stare , Luperce , tibi jampridem mentala desìt : 

Luctarìs demens tu tamen arrigere. 
Sed nihil eruca faciunt, bulbique salaces, 

Improba nec prosunt jam satureia tibi. 

Mart. HI, LXXV, 1 sqq. 

APOCOPUS. — Exsectus , spado. Ab àiaà etxcftsrrco. ( Vid. 
CW. /tàw/.IV, 7.) 

« In octavo ab horoscopo loco , Mercurius cum Venere , si 

vespertini ambo , inefficaces et apocopos reddent , et qui nil 

agere possint. » 

Firm. XIII, 14. 

APOLAUSTUS. — Mere gracum. Yoluptatibus inserviens. 

a Habuit et Agrjppam bistrionem , quem apolaustum no- 

minavi* r 

Capitoli**, in Vero. APRI 5 9 

« Juvenes omnino ad vokipiatem propensiòr£6 £eriio&cuntur: 
suntque imprimis apolausti , id est , gaudentes , voluptuarii- 
que , quoniam eorum precipue augescit corpus , etc. » 

Cjel. Rhod. IX, i4- • 

Vid. Lamprid. in Commod. 

APOSTROPHIA. — CognomenVeneris, a <TTpópa> , verto. Sic 
a Cadmo cognominata , ut ab omnibus spurcis artibus 
avocaretur, obscenaque libidine ac concupiscentiis 
averteretnr. (Pausan. libb. 1 et IX.) Eadem est ac 
Venus pudica Romanorum. 

Appellare. — Ad stuprum blanda oratone allicere. 

« Aliud est appellare, aliud adsectari. Appellare est blanda ora- 

tione alterìus pudicìtiam attentare. Adsectatur , qui tacìtus fre- 

quenter sequitur. » 

ULP. XV , de Injuriis etfamosis libelli*. 

APPETERE. — "Valde petere , capere. Inde 
Appetitus-us. 

« Libidinem et appetitimi , vel semulationem , etiam bonestae 
rei possumus dicere , ut si t libido omne quod libuerit. » 

Non. Marc, de Impropria. 

ÀPPETONES. — Qui valde appetunt. ( Non. Marc, de 
Honcst. ) 
« Alienum appetonibus , vise perdita? diverticula sequi. » 

Lab. de Virgine, ex Non. Marc. 

APPLICIOR NEXUS. — Intimus. 

« Spinam prebendens meam , appliciore nexu inbaerebat. » 

Apul. Met. X. 

APRICUS. — Proprie soli expositus; unde aprici dicti 
erant senes qui , ut nunc , ad apricationem ire solebant 60 APTA 

diebus hibernis , et Mie acta tempora laudare , conse- 
quens «vum distringentes. 

Corporìs esigui, prsscanum, solibus optimi. 

Ho li. EpisU I, xz y a4- 

. . • .Vigila, et cicer ingere large 
Rixanti popolo , nostra ut florali* possint 
Aprici meminisse senes. 

Pers. V, 177 sqq. 

Sed erat altera insolatio mollium et effoeminato- 
rum, qui, nudi ad solem, dropacistis Ievanduin et 
unguentariis ungendum corpus propudiosi tradebant. 

I , precor , et totos avida cute combibe soies : 

Quam formosus eris ! 

Mart. X, XII, 7 sq. 

At si unctus cesses , et figas inrute solem, 
Est prope te ignotus cubito qui tangat , et acre 
Despuat in mores ; penemqae , arcanaque lumbi 
Runcantem , populo marcentes pan d ere vulvas. 

Pers. IV, 33 sqq. 

Yid. eumdem, ibid. 17 sq. 

ÀPRILIS. — Romanorum secundus mensis, Veneri dedi- 
ca tus, tanquam iEneae ma tri. Yerisimiliter quasi aphri- 
lis, ab Aphrodita. 

Non ergo saltem dici potuit aprilis ab aperiendo, ut 

notant Macrobius et alii , et eo quod tunc arbores se 

in gennen aperire incipiant. Nani , fine februarii , jam 

Romae virent et arra segetibus , et prata herbis , et foliis 

. arbores pleraque. 

AptàRE. — Specialiter de cultu et ornato. Sic Virgil. 
Danaumque insignia nobis Aptemus , etc. JEneid. li , 
33q *q A QUA- 61 

Isti haec persuadet facies, auroque lacerto» 
Vinciat , et tyrio prodeat opta sino. 

TlBULL. I , IX , 69 sq. 

AQUAE FONS, PUTEUS. — Saepìssime de re venerea in Sacris 
Literis. 

« Ex eodem putto , ex eadem matre. » 

ISAI. LII. 

«< Bibe aquam de cisterna tua, et fluente putti tui. » 

Sàlom. Prooerb* V, i5. 

ÀQUAM PETERE, SUMERE. — Pro vesicam exonerare , min- 
gere; nam Romani, ut jam diximus verbo ABLlfERE, 
solutis hajus generis natura debitis , se accurate la- 
vabant. 

«Triinalchio , lantissimus homo , digitos concrepoit: ad quod 

signora matellam spado Indenti supposnit. Exonerata ille vesica , 

aquam poposcit ad manus , digitosque paululum adpersos in 

capite pueri tersii. » 

Petron. Sai. 

Scilicet obstabit costos ne scrìbere possi* , 
Sumenda de tur quum tibi tempo 9 agita. 

Otid. Art. Am. HI, 619 sq. 

Simili , sed obscenissimo sensu , aquam sumere prò 
inumati, ob oris usitatam lotionem , post hanc foedi- 
tatem. 

Va de per ha* vites; quartini si carpserìs uvas, 
Qoam sumas aliter , hospes , habebis aquam. 

Pn'ap. Carm. xxx, 1 sq. 

Aquarii. — Lixae. (Porteurs d'eau.) Geruli domibus 
aquam gestantes pretlo constituto , virosarum anuum 
admissarii. 

Illa jubet sumpto javenem properare cuculio. 
6a ARAB 

Sì nìhil est t servi» incurritar ; dtetsloris ipam 
Servorum , Teniet condactas aquario*. 

Juv. VI, 33o sqq. 

« Aggerundaque aqua sunt viri duo defessi* » 

Plaut. Pctnul+ I,li 9 i4- 

Aquarioli. — Aquam ministrali tes in lupanaribus. 

a Mulierum impudicarum sordidi asseclae. * 

Fest. 

Lenonum officio ftmgebantur, conditionesque mere- 
trìcibus conciliabant. 

« Hisce auditis , etercebatur aquariotu* iste uxori» so» ; iti 
ira extumuit , ita exarsit furore , ut in fcemioam santtissuaafli et 
pudìcissimam , presente n'Ho ejus , digna cubiculo suo diceret. » 

Tertull. Apologe 43. 

Vide Daceriitm in Fé sto. 

Aquarìolos etiam suos habebant et vaga scorta me- 
retriculaeque , qui vilissimis foemiois et in publicum 
prodeuntibus aquam sine ullo pudore circumferebant 
De hoc officio sic Frontinus : 

a Martiam (aquam) splendore et rigore gratissimam balneis ac 

fullonicis , et relatu quoque foedis ministeriis depreoendi ser- 

vientem. * 

FRONTIN. de Aquctductu. 

Ab aquanorwn et aquanolorwn lenocinlo, factum 
est verbum nuptum : 

AQUACULARE. — Lenocinari, conciliare. (Ltxic. veL; Tur- 
neh. I, XIV, 2.) 

Arabia. — Celeberrima apud Romanos , unguentis et 
firuticibus aromaticis. ARCU 63 

Urintnr pia thora focis ; arantar odof es 
Quos tener e terra divite mittit Arabs. 

TiBULL. II, II, 3 sq. 

Non arabo noster rore capillus olet. 

Ovid. epist. Saph. ad Phaon. 76. 

Yid. Viig. Georg.; Plaut. passim, etc. 

« Vel nane guiiis aràbicis .obunctas , et pectinis arguti dente 

tenui dìscriminatus. » 

Apul. Mei. I. 

ARANEOSUS. — Neglectus , sordidus , ad sirailitudinem 
barathriaraneis obsessi. Frequentissima cavilla tio apud 
poetas : . 

Rngosiorem qtram geras stola frontem , 
Et aranearum cassibus pare* mammas. 

Mart. UI, xeni, 4 «q. 

inter atra cujus inguina , 

Yagaque pèlle , teetus « ngainum gelt* 
Araneosus ohfidet fores sitai. 

Priap. Cairn. LXXXIV, a8 sqq. 

ARARE. — Frequentissima rei rustie» vocabillorum ad 
rem veneream translatio. Sic in Sacris Literis. 

« Si non arasseiis in vitula mea , etc. » 

Jud. XIV, 18. 

« Iìle opere foris faciendo lassus noeta advenit : Fundum alie- 
nom arai, ìncultum familiarem deserrt. » 

Plaut. Jisin. V, 11 , a3 sq. 

Areniqut sulcos molli in arvo vencrio. 

ÀPUL. £vtxó/JitV9s y 16. 

ARBILLA. — Foeda pinguedo corporis. (/«/.) 
ARCUM TENDERE. — Arrigere. 64 ARGU 

«e Ubi primam sagiitam savi Cupidi nis in ima praecordia mea 
delapsam excepi , arcum meum et ipse vigore Utendi, » 

Apul. McL II. 

Astra igitar mea mcns arcum dum tendit in illa, 
Ex imo ad summum viva sagìtta volat. 

Petron. Epigr. Ili , ubi de mentula. 

ARDERE. ARDESCERE. — Peculiariter de venere. 

Nec simili venere ardescunt, nec moribus onis 
Conveniunt , nec sunt eadem jucunda per artns. 

LuCRET. V, 897. 

Donec non aliam magis 
Arsisti, neque e rat Lydia post Chloen. 

Horat. Od. IH, K t 5 sq. 

Formosum pastor Gorydon ordebat Alexim. 

Virg. Ecloff.Uf 1. 

ARETALOGUS. — Mere graecum, ipeloÀoyos : e familia scur- 
rarum et acroamatum. Genus philosophorum fere cy- 
nicorum, qui convivia beatorum freqnentabant, satn- 
rosque Romanos , disputationibas de virtute et visi o 
oblectabant. 

« Nam et ad rommunionem sermonis tacentes provocabat , et 

aut acroamata, aut etiam trivbles e circo ludios interponebat , 

ac frequentissime aretalo gos. 

Suet. Aug. 74. 

bilem aut risum fonasse qaibnsdam 

Moverai et mendax aretaloppis. 

Juv. XV , 16 sq. 

1 

ARGUMENTA VIRI. — Liberi; eo sensu quod pueri pa- 
trum virilitatem testantar. 

Nuìlum ergo mcritum est , ingrate aut perfide , nollam , 
Quod tibi filiolus | vel Elia nascilar ex me ? ARIS 65 

Tollis cnim, et libris actorum spargere gauJcs 

Argumcnta viri. 

Juv. IX , 82 sqq. 

ARGUTATIO LECTI. — Clangor lecti, concubantium suc- 
cussibus leviter crepantis , et quasi ingemiscentis. Nana 
proprio sensu argutatio est tennis sonus. Sic Virgilius 
argutam ilicem dicit, et argutuin nemus. 

Sertisque atque syrio fragrans olivo 

Pulvinusque , peraeque et hic et illic , 

Attritus, trcmulique quassa ledi 

Argutatio , inambulatioque. 

CATULL. VI , 8 sqq. 

ARIMPHAEI. — Populi Scythiae, prope Riphaeos montes, 
insignes moribus pndicis et placidissimis. Detonsos 
capillos gestabant et mares et foeminae ; unde : 

« Arimphaais capillus juxta foeminis virisque in probo exis- 

tìmatur. » 

Plin. VI, i3. 

ARISTIDES. — Poeta milesius, qui scripsitde luxuria de- 
liciisque patria? sua. Unde Libri mi/esii, quorum Più- 
tarch. in Cross, et Lucian. in Amm. Polilian. Miscellan. 

16. \id. Milesius sermo, 

Junsit Aristides milesia cri mina secum. 

Ovid. Trist. II, 4i3. 

ARISTIPPUS. — Cyrenaeus, Socra tis auditor, qui primus 
quaestu philosophatus est. Idem est quem Diogenes 
canem regima appellabat , quod Dionysio adularetur 
ventris gratta. Dicebat enim lautiorem victum nulli im- 
pedimento esse ad bene vivendum. Voluptate sapien- 
tiam metiebatur, opposite Stoicis. Quod lepide redar- 
guii Horatius : 66 ARMA 

Nunc agilis fio, et mersor civilibus undis, 
Virtatis vere cmtos, rigidusque satelles : 
Nunc in Aristippi furtim prccepta relabor , 
Et mibi res, non me rebus , subjungere conor. 

Hor. ÌLp. I , i , 16 sqq. 

Inde Cirenaici dicebantur azoti et voluptnosi. 
ARMA-ORUM. — Pro basta virili. 

Et , quamvis duplici correptum ardore juberent , 
Hac Amor, hac Liber, durus uterqae deus, 

Subj ceto leviter positam tentare lacerto , 
Osculaque admota sumere , et arma manu ; 

Nec tamen ausus eram dominae turbare quietem .... 

Propert. I, ni, i3sqq. • 

« Paratus miles , arma non habui » 

Petron. Sai. 

Frequentissime enim Romani militi» vocabula ad ve- 
nererà transferebant. 

ARMATA Venus. — A Lacedaemoniis eulta. Quam niemo- 
rantLactantius,Pausanias et Quindi. Obsessi aLaceda- 
moniis Messenii, deceptis obsessoribus, furtim egressi 
sunt ad diripiendam Lacedaemoneni ; sed a Spartanis 
mulieribus fusi fpgatique turbate recesserunL 

Interea, cognitis Messeniorum infidiis, hostem in- 
sequentes Lacedaemonii , armatas mulieres obvias in- 
veii enmt , qux, quum Messenios esse putarent, ad 
pugnam corpora sua nudarunt. At UH , uxori bus re- 
cognitis, venereum prati i uni toramisere. Cujus ad me- 
moriani congressus , Veneri arinola aedem et simula- 
crum posueruut. AR\U 67 

Armatam Venertm vidit Lacedemone Pallai : 

None certemus , ait , ju dice vcl Paride. 
Cai Venu* : Annatam tu me temeraria temnis, 

Quae, quo te vici, tempore, nuda fui? 

ÀUSON. Epìgr. xli, 1 sqq. 

ARMATA VIRGO. — Sacerdotissa , victimas sacrificans. 

a Tunc togae laciniam rejiciebat armo, id est humero. *> 

Fest. 

Quod annotandum pictoribus et statuariis. 

ARM1LLAE. — Sequiori sexui antiquitus in usu tantum ; 
sed , et mox gliscente luxuria , ad virorum ornamenta 
traductae sunt. Vid. Plin. XXXIII, 3, et Sufi, in Catig. 

« Et ne has tantum ostenderet divitias , dextrum nudayit 
lacertum , armilla aurea cultum , et eboreo circulo lamina splen- 
dente connexum. » 

Petron. SaL 

ARRHAE SPONSAUUM. — Plerumque monilìbus consiste- 
bant Vide Cod. Just in. sub hoc titulo, et verbum 

Sponsalia. 

Arrigere. — Adstare pene. 

Arrigis ad vetnlas, fastidis, Basse t puellas; 

Nec formosa libi , sed moritura placet. 
Hic , rogo , non furor est ? non est haec mentula demens ? 

Qnum possis He cuba m , non potes Andromachen. 

MART. Ili, LXXVI, 1 sqq. 

Et inquietus inguina arri gal tumor. 

Priap. Carni. LXXXIV, fa. 

Virgo virgulam amat, rigens, rigentem; 
Mentcm explerc suam nequit pnella ; 
Arreda est juveni flagrans cupido. 

Petron. ex Virgiliocentonibus , 29. 

ARVUJff. — Mulierum pudenda. GB ASIN 

Atque in eo est Venia , ut muiiebria conserat arva. 

Lucret. IV, noi. 

« Iisdem etiam pudicitiam ejus aggressus est..... conciliante 
gratiam ancilla , ac subinde elicente : 

.... PI ecito ne etiara pugnabis amori ? 
Nec venit in raentem , quorum confederò arvis ? » 

Pktron. Sat. 

Inter gannitus , et subantis voculas , 
Carpant papillas , atque amplexus intimenl , 
Arentque sulcos molli in arvo venerio. 

L. Apul. kviyjfL. \$, sqq. 

Asiatica luxuria. 

« Deinde tunc primum per Cneium Maniliam proconsulem 
de Gallograecis triumphantem , asiatica luxuria Romam , hosti 
omni pejor , irrepsit. Tunc enim primum , lecti aerati et pre- 
tiosa stragula visa perhibentur ; tunc , inductae in convivia 
psalteriae , et alise licentiosse nequitóse. » 

Aug. de Ciò. Dei. Ili , ai. 

Vid. Tit.-Liv. xxxix. 

AsiNUS. — Symbol um salacitatis apud antiquos. 

« Et insanivit libidine super concubitum eorum , quorum 
carnes sunt sicut carnes asinorum. » 

Ezech. XXIII, so. 

« Insanivit quondam in concubitu AEgyptiorum , quorum 
carnes sunt ad simili tudinem asinorum , et tara largus seminum 
fluxus , ut equorum superent di dormi tate m. ». 

Hieronym. Hom. I. 

. . . contra tamen ille quid adfert ? 
Negligit , atque alium bipedem sibi qusrit asellum. 

Juv. Sai. IX, 91 sq. 

Sic P^nlHn. Carm. XIII, asinum dicit ad libidines 
ASSJE 69 

pronam. Eara ob causam Lampsaceni asellwn Priapo 
immolahant. Vid. L&nprid. in Commod. io. 

Illa caletti veniel, dorsam dabit iste clienti , 
Cogetarqae suo tarai submittere astilo , 
Coocubita tarpi monstram paritura biforme. 

Prmoii . Fragni, de eleetiòne conjugii. 

AsiNARUM LAC. — Inter fucos celeberrìmum , Poppasse, 
ut nemo nescit , quotidiana lotio. 

« Mulas habebat aureìs funibus subligatas ; et quinquaginta 

asinas quae proxime peperissent, quotidie mulgebat, ut ipsarum 

lacte lavaretur. » 

Xiphilin. in Epitome Dion. 

Intere* foeda adipecta , ridendaque molto 
Pane tamet facies , aut pinguia Poppeana 
Spirat , et bine miseri viscantor labra mariti. 

Juv. VI, 461 sqq. 

ASOTUS. (otcotck). — Luxu foedisque voluptatibns per- 
ditus. 

v Noli enim mi hi fingere asotos, qui in mensam 

vomaut , et de conviyiis auferantur crudi; postridieque se rursus 

ingurgitent ; qui solem, ut aiunt, nec occidentem unquamvi- 

derint , nec orientem ; qui consumptis patrimoniis egeant. Nemo 

nostrum istius generis asotos jucunde putat vivere. » 

CiC. de Fin. II. 
Inde : 

ASOTIA. — Nequitia , luxuries. 

« Cedere equidem vobis debui , ut in tali asoliti atque nequi- 
tia artium vincerelis. » 

Gell. XIX , 9. 

ÀSSAE. — Nutrices, quod assent eis quos nutriunt. (Non. 
Marc. ) Asso voce cantare dicebantur qui canebant 70 ATTA 

sola voce, nullo conciliente instrumento musico, (Varr. 
Cat.) ut solent nutrices. t 

ASSILIRE. — Foeminas inire. De brut is tantum dicebatur. 

« Namnisi priusea marem cogaovit, assilientem admissarium 

calcibus proiurbat. 

Columell. I, 6. 

Astra. — In blanditiis. 

x .... Spectabara in fronte Coletae 

Sidera qnse tsst alti mens putat astra poli ; 
Astra igitur mea mens arcuai dum tendit in illa , 
Ex imo ad summum viva sagitta volat. 

Petron. Epigr. III. 

ATELLANAE. — Comoedise mimica, sic diete ab À tetta, 
Oscorum oppido , in quo primum coeptae. Ab or tu jocu- 
lares ac scurriles , resque serias in risum vertentes , ut 
apud Gali os quod vocant des parodie*. 

Sed 9 grada tim obscenae, in fedissima tandem abie- 
runt. Memora t Suetonius quoddam exodium aiellani- 
cum, quo palam et in tbeatro hircus vetulus repraesen- 
tabatur caprarum naturam liguriens. ( Yid. Sueion, 
in Tiber. 45. ) 

« Atettaruz poetam , ob ambigui joci versiculum , media am- 

pbitheatri arena cremavit. » 

Su ET. Caiigtiì. 27. 

1 

AlTALICAE CONDITIONES. — Luxuriosae. Ab Alialo, Per- 
gami rege , pecunia ditissimo , eodem qui populum ro- 
manum haeredem scripsit. Unde proverbium atlalica 
vesies , atlalica supellex. 

Nec sit in attalico > mors mea nixa toro. 

PrOPERT. II , Xiv , aa. 
AURA 71 

• . . • Aitatici* conditionibua 
Knnqaam dimoveas , al trabe cypria 
Myrtoam pavida* nauta secet mare. 

Hoa. Od. I, I, 12 sqq. 

AttaM inare. — Temerare : gallice violer. 

« Omnibus ante juratis viris ne ullam qnis aitaminet. » 

Just. Hist I, ai. 

Attingere. — Sensu venereo. 

Prìmom igitor virgo quod fertar tradita nobis, 
Falsum ut : non illam vir prior attigerot, 
• Languidior tenera cai pendens sicaìa beta 

Nunquam se mediam sustolit ad tnnicam. 

Catull. LXII, 19 sqq. 

Attrectare. — Femora , mammas mann libidinosa trac- 
tare. 

« In conviviis exoletos maxime juxta se ponebat , eonimque 
attrtctatione et tactu precipue gaudebat. 

. Lamprid. in Heiiogabai. 

« Est cnim dictum ab illis fore , qui dicerent uxores suas 
e coena redeuntes , attrectatas esse a Callo. » 

ClC. prò Codio* 

Auctorari. — De questa corporis. • 

« Nec a genuina levitate descivit mnlier, sed esecrando 
metallo pudici tiam suam auctorata est. » 

Apul. Met. IX. 

Aura genita BIOS. — Favonins; ventusab occasu aequì- 
noctiali vernum inchoans. Sic dictus tanquam ferens 
vitam novam. 

Nam simul ac specie* patefacta est verna dici , 
Et reserata viget geni tabi iis aura Favoni , etc. 

LUCAKT. 1 , 10 sq. 72 ACRU 

AuRES. — De ornamentis aurium. Vid. INAURES. 

AURICULIS PRENDERE. — Amasiorum osculi genus, quo 
mutuo apprehensis aurìbus se pares collabellabant. 

a ....... sine te prendam auriculis T sine dem savium. » 

Plaut. PctnuL I, II, i63. 

AlJRUM. — Ab orani memoria omuipotens aurum in 
amore. 

Tn custodes : 

Inclusam Danaen tarris ahenea 
Robustaeque fores , et vigilum canoni 
Tristes excubiae munierant satis 

Nocturnis ab adulteris ; 
Si non Acrisium , virginis abdite * 

Custodcm pavidum, Jupiter et Ycnus 
Risissent; fore enim tutura iter et patens, 

Converso in pretiam deo. 

HOR. Od. Ili, XVI, i sqq. 

Et quidem in puellas : 

Discite forraosas aurum superare puellas. 

Petron. Frag. de electione conjugii t g. 

Auri captandi peritissima prasertim meretrices. 

... invenil artem 

Foemina, qua cupidi carpat amantis opes. 
Institor ad dominam venict disci ne tas emacem , 

Expediet merces teque sedente suas. 
Quas illa , inspicias , sapere ut vi dea re rogabit ; 

Oscula deinde dabit; deinde rogabit, e mas. 
Quid? quasi natali quum poscit n» un era libo, 

Et , quoties opus est , nascitur ipsa sibi ? 
Multa rogant utenda dari ; data reddere nolunt. AVER 7 3 

Non mihi, sacri legas me re triclini ut prosequar artes, 
Cam tot idem Jinguis, sint satis ora decem. 

Ovid. Art. Am. I, 4 ao « 

u Aut aurum periit (inauris) , aut conscissa pallula est , JS ut 

empia ancìlla, etc. » 

Plaut. Trucuì. 1 , 1 , 3a sq. 

Nota refert mcretricis acumina , saepe catellam , 
Saepe periscelidem raptam sibi flenlis ; uti mox 
Nulla fide» damnis , verisque dolor ibas adsit. 

HOR. Ep. I , XVII , 55 sqq. 

AURUM IN GENIS. — Inaures aureae. 

« Aurum in genis et in tunicis , ibi inflexum , hic intexlum , 

malronam profecto confitebatur. » 

Apul. Mct. I. 

AUSPICIUM. — Nullae nuptiae , prasertim legitimae, sine 
auspicio. 

« nedum consulem designatum , cum uxore principis , 

praedicta die , adhibitis , qui obsignarent , velutsuscipiendorum 
Hberoru m caussa, convenisse; atque illam ^udisse auspicum verba, 
subiisse , sacrificasse apud deos. » 

Tacit. Annoi. XI , xxvu. 

. . . .Tyriusque palaro genialis in bortis 
Sternitur , et ritu decies centena dabuntur 
Antiquo : veniet cum signatoribus ausptx. 

Juv. Sat. X, 334 sqq. 

AUTOMATA (aurópara). — Motus puellae crissantis, an- 
nominatione machinarum , qua sponte mover! videntur. 

« Itaque ego quoque , ne desidia consuetudinem perderem , 
dum fra ter sororis suae uu tornata per clostellum miratur , ac- 
cessi, tentatiirus an paleretur injuriam. » 

Petron. Sat. 

Avere. — Ardenter cupero. (Gc. . Horat.) 
74 AVER 

Avere virum. — Virum venari. 

« Satis scitum filum mulieris ; virum hercle aott. » 

Plaut. Mere. IV, iv, i5. 
Vid. Gronov. in Plaut. 

A VERSUS JACERE. — Concubanti tergimi vertere, ut ac- 
cidit tardis aut negligentibus maritis. 

Est pretium cure penitus cognoscere, toto 

Quid faciant agitenlquc die. Si nocte marito* 

Aversus /acuii , periit libraria ; poiiunt 

Cosmetae tunica* etc. 

Jov. VI, 47 4 sqq« 

Hic arguit Juvenalis mulierum morositatem post 
iioctem viduam. 

Aversa VENUS. — Paedicatio , cujus duo genera , in foe- 
minas et in mares. 

Primum genus a voluptate naturali fere quasi non 
immutatura, si pathicis creditur, quum mulieres sint , 
et totae, et qualibet parte cunnus. 

Incurvabat Hylana posito Tirynthius arca : 

Tu Megaram credit non habuisse nates? 
Torquebat Phoebura Daphne fugitiva ; sed illas 

CEbalius flammas jussìt abire puer. 
Briscis multum quamvis aversa jaccret , 

jEacìdae propior levis amicus erat. 
Parce luis igitur dare mascula nomina rebus , 

Teque puta cunnos , uxor , babere duos. 

Mart. X, xliv, 5 sqq. 

Frequens enim erat a maritis posterà veneris usus 

in uxores. 

« Novimus istam maritorum abstinentiam qui, etiam si vir- 
ginibus timidis remisere noctem , vicinis tamen locis ludunt. » 

Senec, Contro*. I , lf . 
AVER 75 

Sic ebani, purioribus nuptiis, saepe primum spon- 
sua napte aversam virginitatem delibabat. 

Pedicure «emel cupido dabit ili» marito , 

Dum metuìt teli vulnera prima novi. 
Sepia» hoc fieri nutris materque vetabont, 

Et dicent : Uxor, non puer, ista libi e»L ■ 
Hen! quanto» estui, quanto» patiere labore», 

Si faerit ranno* re» peregrina tibi ! 
Ergo Suburranse tironem trade magutrae. 

Illa Tirum faciet ; non* bene virgo docci. 

Mart. XI, LXXIX, 5 »qq. 

Alterum vero genus in pueros : cum spondis pueris- 
que certe licita paedicatio , sed viris innuptis tantum. 

Diceri» male te a tui» 
Unguentate glabri» mante 
Abstioerc : »ed ab»tine. Scimus haec tibi qua» licent 
Sola cognita ; sed marito 
Ista non eadem licent. 

CATULL. LV1 , l4» »qq. 

Nulla enim lege prohibebatur puerorum amor, ante 
legem Scautiniam , eamdem qua postea Julia nuncu- 
pata est. 

Masculam venereih primus edocuisse fertur Or- 
pheus. 

Ille etiam Thracnm populu fait auctor , amorem 
In tenero» transferre mare*. 

OvfD. 3lct. X , 83 sq. 

Idcirco erant pervigilia orphica , quae memorant He- 
rodotus et Cic. de Natura Deorum, Kb. 3. 

C)uum pxdicationem significare vellentiEgyptii, gc- 
minas pingebant perdices masculas , se$e inviceni 
76 AVER 

ineuntes. (Interpret. in Priap. Carm. XX VII , ex musato 
Simonis abbes. ) Ejusdem foeditatis hoc signum erat 
apud Romanos : digitum medium arrigebant , alteris 
flexis; qua forma manus Prìapi specimen prabebat co- 
leis muniti. Sic hodie, et prasimili modo, Hispani , nec- 
non Gallo-provinciales inter medium digitum et indi- 
ceni rectum pollicem inserunt , contractis vero reliquis 
digitis. 

« Nec un qua m verbis pepercit infamiam, qaum digitis infc- 

miam ostentaret. » 

Lamprld. in Heliogabal. 

« Osculandam manum ofTerre , formatam commotamque io 

obscenum modum. » 

Sueton. in Calig. 56. 

Erant autem lupanarìa puerorum , patientiumque 
exoletorum. (Vid. Cbd. Theodos. IX, VII, 6.) 

Ut internosci possint , tunicas gestabant meritorii 9 
sed cum manicis, more mulierum. Inde : 

« Manuleatam tunicairi habere hominem decet. » 

Plaut. PseudoL II , iv, 4& 

Praeduris et exoletis pusionibus inguina levabantur. 

« Ferebant in Hispania Iceium e veteribus concubinis , non 
modo arctissimis osculis palam exceptum , sed , ut sine mora 
vclleretur, oratum , atque seductum. » 

Suet. in Galb. aa. 

Obscenissima connexi catena in lupanariis faeiebant 
et paiiebantur catamiti , ut ait Sente. QuasL noi. in 
exiremo libro. 

Tres uno in ledo ; stuprum duo perpetiuntur ; 
Et duo comnoittunt : quatuor esse reor. AVUS 77 

Falleris ; extremis da singula crimina , et illam 
Bis numeres medium <\\iifacit et patii ur. 

ÀUSON. de Trio. Incest. Epigr. GXIX , i sqq. 

Avus-ATAVUS, etc; — Inter parentes enumerant juris- 
consulti romani avurn , proavum , atawrn et triiavum. 
Inter vero liberos , fiUum , nepotem , pronepotem , ab- 
nepolem, adnepotem et trinepotem. Caeteri quidem omnes 
qui supra trìtavum , generali nomine, majores Aincu- 
pantur; dum minores, qui infra trinepotem. 

« Avi et atavi nostri , quum allium et cepe eorum verba ole- 
rent , tamen optime animati erant. » 

VaRR. apud Non. Marc. 

BAJJY 

BabYLON. — Urbs Chal<fae& caput, totiusque Àssyriae 
princeps, a Nimbrothe aut Nimbroto condita (Sacr. 
Liti, et Beros. I , 3), a Semiramide vero restaurata , 
coctilique muro circummunita. 

Priori illi Semiramidi, circa corporis cultum occu- 
pata, quum defectio Babyhnis nuntiata esset, soluta 
adhuc altera parte capillorum protinus ad pugnam 
accurrit, nec prius comam in ordinem red egisse dieta 
est quam urbem recepisset. Vid. Val. Max. IX, 2. 

Luxuriae mater fuit Babyion ,' inde per totum orbem 
diffusae. Ex publica auc tori tate, uxores emebantur, 
quod hodieapudMusulmanosservatur. (Polydor.Virg. 
de Rerum inveri t. IV, 4. ) 

Mos et erat foeminas , tum nuptas, tum virgines, 7 8 BABY 

ex oracolo quodam, commisceri , die festo Veneris, 
cum hospitìbus et quihuscumque adventitiis. À (ano 
quisque suam abducebat, data pecunia, quae post sto- 
prum dea offerebatur. (CW % Rhod. Vili, 21.) 

Nec minus inclyta Babyìon vestium luxu, mollitiaqae 
suppellectilium. Inde : 

Babylonicus calix. — Cupa voluptatnm, raetaphora 
ethnicis et christianis concionatoribus usitatissima 

« Calix aureus Babyìon in manu domìni iuebrians omnem 

terram. » 

Jerem. li, 7. 

« Calix Babylonicus aureus , vice adagìi , usurpatur a Hie- 
ronymo. <r Multa, inquit, de perfectione dicuntur, ut qui vo- 
lumen philosophi nesciunt , sub martyris nomine bibant de 
aureo calice Babylonis. » Meminit elegantissime item Ambro- 
sius quodam loco : « Ille , inquit, apud me primus qui omnium 
perditissimus ; ille meus est qui suus non est ; ille mibi gralior 
qui sibi nequitior ; calix babylonicus aureus in manu mea ine- 

brians omnem terram » 

Cjel. Rhod. Vili, ai. 

BàBYLONICI NUMERI. — Species sortis aut divinationis, 
Romae puellis in magnani fi d era. A Cicerone Chaldai 
et Assyrii dicti. 

« Chaldei (numeri) non ex artis, sed ex gentis vocabolo 

nominati , diuturna observatione siderum putantur effecisse , 

ut predici posset quid cuique eventurum, et quo quisque iato 

natus esset. » 

Cic. Dwinat. 1, iniiio. 

Sic Horatius ad Leuconoen meretricein : 

Tu ne qucsieris *circ , nrfas , quem mi hi , quem tibì , BACC 79 

Finem dt dederint, L,euconoc : nec babylonkos 

Tentaris numeros, e te. 

HOR. Od. I, li, i sqq. 

BàBYLONICAE VESTES. — In deliciis foeminarum et mol- 
lium. 

a Colores diversos picturae intexere Babylon maxime cele- 
brarli , et nomen eius imposuit. » 

Plin. Vili ? 48. 

Non ego practulerim babilonica pietà superbe 
Testa, Semiramia que variantur aca. 

Mart. Vili, xxviii, 17 sq. 

Hate libi Memphiti* tellus dat munera : vieta est 
Pectine niliaco jam Babylonis acus. 

Mart. XIV, cxlviii, i iq. 

BACAMO. — Servulus qui lupanaribus aquam ministra- 
bat, ad usum scortorum. \~id. ÀBLUEHE. Idem est ac 
aquariolus. {Gloss. vet. et interprete ad Plaut. Panai. I , 
IT, 14. ) Grece «ropvo&dcxovoc. A baca, specie vasis 
aquarìi. Yid. Gloss. Isidor. 

BaCC JE. — Pro margaritis , a similitudine baccarum , quae 
proprie sunt fructus minuti et orbiculati arbusculorum 
racemiferorum , ut myrti, sambuci, juniperi, etc. 

Hcc baccani conchae rasisse , et stringere venas 
Ferventi* massae crudo de pulvere jussit. 

Pers. II, 66 sq. 

Filius j^Uopi detractam ex aure Metellac , 

Scilicet ut decies solidum ezsorberet, aceto 

Diluit insignem baccam. 

Hor. Sai. II, ili, 339 sqq. 

Sub Augusto excudebantur solidi aurei ad numerum 
quadraginta quinque in libra : quisque ergo solidus 8o BACC 

pollebat, pondere gallico, igros b&grains, pretioque 
nostri temporis , ig fr. 3o e. 

Sed rationariis romanis quotiescumque somma per 
adverbium scripta est, cententuplicato intelligenda est 
Sic sexagies seslertium prò 6,000 Sestertiis. 

Bacca ergo Metellae pretium erat mille solido ni ni, 
et moneta no s trae, 19,800 fr. 

"Ne e sii marita, qua rotundioribus 

Onusta baccis ambulet. 

Hor. Epod. Vili, i3 sq. 

Bar ras enim gestare , foeminarum gloria erat, digitis 
et auribus , saepeque binas aut ternas. Vid. ELENCHUS 
et INAUUES. 

Quo margarita cara tribacca Indica ? 
An ut matrona ornata phaleris pelagiis 
Tollat pedes indomita in strato estraneo ? 

Pbtron. Sai. 

\ iris etiam usurpabantur baccarum uniones : quod 
patet ex Lampridio. 

a Gemmarti m quod fuit vendidit , et aurum in serariom con- 
tuli t, dicens gemmas viri usui non esse; matronas autem re- 
gias contenlas esse debere uno retìculo , atque inaurìbus et 
baccalà monili, et corona cum qua sacrificium facerent , et unico 
pallio auro sparso , et cyclade qure sex unciis auri plus non ha 

beret. » 

Lamprid. in Alex, 

Quanto plura hodie possident, quanto impudentius 
ostendunt meretriculae nostra ! 

BàCCATUS. — Baccis ornatus. 

colloque monile 

^accatum . 

ViRGiL. .fEneid. I, 658 «q. BACC 81 baccatum induta monile. 

Sil. Ital. Vili, i34. 

BàCCHA. — (Singolari numero.) Mulier insaniens. 

« Bacchct bacchaati si velis adversarier , ex insana iosanio - 

rem facies* » 

Plaut. Amph.W, li, 71. 

BACCHANÀL. — Proprie locus quo Bacchi sacra celebra- 
bantur : sape prò ganeo et lupanare. 

« Qui , amano ? Quia , Bacchis , Bacchas metuo et Bacchanal 

tunm. 

Plaut. Bacch. 1, 1, ig. 

BaCCHANALIA. — Bacchi festa , quibus cum ululatu et 
rumore promiscua stupra , inter vina et epulas , noeta 
agebantur , patientibus non tantum foeminis , sed et 
pueris tenerulis. 

« Initia erant {bacchanaliurn) quae primo paacis tradita sunt; 

deinde vulgari coepta per viros mulieresque : addite voluptates 

religioni vini et epularum, quo plurium animi illicerentnr. 

Quum vinum animos et nox , et misti foeminis mares , setatis 

tenera majoribns , dfserimen omne podoris exstinxissent nec 

unum genus noxae; stupra commiscna ingenuorum foeminarum- 

que erant. » 

Tit. Liv. XXXIX , 8. 

« Bacchanalia sacra , vel potius sacrilegia , sunt Sostituta , de 
quorum rabiosa turpitudine post tam multos annos sic senatus 
erubuit , ut in urbe Roma esse probi beret. » 

Auo. de Ci*. Dei. XVIII, i3. 

Faeminec voces, et mota insani» vino , 
Obscenique greges, et inani* tympana vincant? 

Ovid. ifcfc/. Ili, 536 sq. 

Inde : 82 BAGO 

Bacchanalia vivere. — Perdite vivere. 

quotics aliquid de moribus audent 

Qui Curios simulant, et Bacchanalia vivant. 

Juy. II , a sq. 

BàCCIBALLUM. — In blandi tiis; quasi diceres bella bacca. 

Gallice mon bijou. 

« Noveratis Melbsam Taurentiam , pulcherrimum baccibal- 

ium. » 

Petron. Frag. de Ccena Trimalchiorus. 

BaCTRIASMUS. — Saltatio lascivi generis , lumbis tre- 
mulis et molliter fluctuantibus. (Bulcnger. de TAcatr. 
I, 5i.) 

BadaS. — Pro cinaedo. Mere grecum {Jdc&xc, a Latinis 
usurpa tum. Vid. Cai. Rhodig. XV, 17. 

BADIZARE. — Bocd^eev, Proprie de molli incessa equi to- 
lutatorii, a Plauto ad motus venereos translatum. No- 
ta tur enim a Palmerio genus quoddam libidinis quod 
eijuus nominabatur. 

« Si veruni quidem est decorum , herum vehere servum , io- 

scende I ascende actutum. — ego fecero ; hem ! quid istuc 

est ? ut tu incedis ! Demam hercle jam de ordeo , tolutim ni 

badizas. » 

Piaut. Asin. IH, 111, 111 sqq. 

BAGOAS. — Baycoa?. Lingua persica spado. (PA/i. XIII, 

IV, 9), Latinis eodem sensu usurpa tum. (Quindil. 

V , XII , 21.) Orsines , nobilissimus satrapes , quum 
Alexandrum et amicos ejus muneribus cumulasset, 
Bagoa regis, nil quicquam honoris detulit. Admonitus 
a quibusdam quam Alexandro cordi esset , respondit BALA 83 

se umicos regis colere, non scorta. Vid. Suid. et Curi. X, 
I, 26. 

Quem penes est dominam servandi cura, Bagoe. 

Ovid. Am. Il, 11, 1. 

BaIAE-ARUM. — Civitas Campani» , secus mare sita; sic 
nominata a Baio, Ulyssis socio , illic sepulto. Hujus 
agro sont aquae libidinibus famosissima. Baianas bal- 
neas insectatur Seneca , Epist. inorai. 1 , 7 > tanquam 
diversoriun> omnium nequitiarnm. 

« Si qoae non nupta mulier domum suam patefecerit omni 

cupiditati ; sì hoc in urbe , si in hortis , si in Baiarum Illa ce- 

lebritate faceret 

Cic. prò Cai. 49* 

Casta, nec antiqui* cedens Lavina Sabini*, 

Et quamvis Ulrico tristior ipsa viro ; 
Dum modo Lucrino, modo se permittit Averno, 

Et dum Baianis saepc fovetur aquis ; 
Incidit in flammas , juvenemque se cu la, relieto 

Conjuge, Penelope venit, abit Uelene. 

M.\RT. I , lxiii , 1 sqq. 

Tu modo quam primum corniola* desere Baias ; 

Multi* ista dabunt litora dissidium , 
Litora qua fuerant casti* inimica puellis. 

Ah! pereant Baia crimen amori* aquas ! 

PrOPKRT. I, II, 27 sqq. 

BàLANUS. — BdcAocvo<;. Glans arboris arabici, cujus oleum 
in unguentis laudatur a Plinio , XII ,21; XIII , 1 , sub 
nomine myro-balani. 

Tyrrhena rcgum progenies, tibi 
Non ante verso lene raerum cado 
Cum flore , Mccaenas , rosarum , et 

Pressa tuis balanus capillis 
Jamdudum apud me est. 

HOR. 0</. Ili, XXUC, 1 iqq. 
84 BALN 

Balanus in deliciis mollium et cinadorum. Unde 
Persius : 

Tu qaum maxillis balanatum gaosape pecUs 
Inguinibus quare detonsus gnrgnlio exstat ? 

Pb&*. IV, 37 sq. 

Oleo balanino ungebantur infantes post balneum (ri- 
gidum, tanquam remedio. 

BALANUS. — Pessarium, id est , veretrum Unecarminata, 
qaod vulva ad medicamentum intromittitur. Sed in- 
fima latinitatìs ; nam id genus remedii Cetsus notare 
volens, vocabulo latino nominare non potali: 

Bàlneae. — In deliciis popoli romani f tanquam ccetns 
garrulorum et fàmigeratorum , necnon loci fedissime 
libidinis. Plebecula aperiebantur minimo pretio ; quan- 
doque , impendio nullo ex munificenti* procernm. 

« Balneum quo usai fuisset , sine mercede exhjbuit. » 

Jul. Capitoli*, in Anton. Pio. 

Ralneis publicis quadrante lavabantur tenraores. 

(Stnec. Ep. 87.) 

Sportala nulla datar : gratis comrira recumbis. 

Die mihi, quid Rome, Gargiliane, facis ? 

Unde libi toglila est , et fasce pensio cella» t 

Unde datar quadranti 

Majlt. Ili , xxx , 1 sqq. 

Ne longoni faciam , duro tu quadrante laratam 
Rex ibis , neque te qoisqnam stipator , ineptum 
Pneter Crispinum, sectabitar. . . • 

Ho&. Sai. I, in, 137 sqq. 

Quadrans vero moneto gallica : =0 fr. 3i e. 
Gratis lavabantur puerì nondum quadrimi. 
BALN 85 

Atqoe usa transire vodam tot millia ermo*, 
Noe patri crtduat, nifi orni nomthtm mrt lavmntur. 

Juy. Il, i5i tq. 

Quadruplice* balntarum species f nude tQtidem 
celile ad singolo* usus; i° frigidario; 2° tepidari» ; 
3° caldana*; 4° sudatori» vaporibus siccis. Vide 
Laudati. Joabertde Balneis antùjuorum ; et Martini, de 
Etrusci lAermis, Uh. VI, epigr. ILII. •* 

Primo obsctura balnea propter verecundiam, nec non 
serrandolo calorem. Tale Sopipnis bahuolum Lintemi 
apud Senecam, Epist. 87. 

. . .in medio rai 
Script» foro rocittnt , rant malti ; quiqae Uvt&Uft ; 
Sosto locm voci retoaot coaclnsut. 

Ho*. Sai, I, iv, 74 sqq. 

Redde Lppi nobis tenebroMqae balnea Grylli. 

Maet. I, lx, 3. 

Sed paolo post omisso pudore , abondantia luminis 
elucebant. 

« In hoc balneo Scipionis, minima? sant rimae , magis quam 
fenestrae y ut siue injuria lumen admitterent. Sed none , blat- 
taria vocant balnea , si non ita aperta sunt ut totius dici solem 
fenestris amplissimi* redpiant ; nisi , et lavantur simul et colo- 
rantur; ntti ex solio agros et maria prospiciunt. » 

Sknec. Ep. 87. 

« Intra conclave succensum soliaus dies ; et hasc abundantia 

lucis inclusa?, ut verecundos quosque compellat aliquid se plus 

potare quam nudo»» » 

Sioomus Apollinare, Ub. II, ep. 11. 

Priscorum baine* ex Ugno , aut opere cxmentitio ; 
sed , crescente luxa , undiqae mannorate summo nitore 
prslnxerunt. 86 BALN 

Mie Taygeti virent metalla , 
Et cerUnt vario decorc saxa , 
Qu« Phryx, et Libys altius cecidit. 
Siccos pinguis onyx anhelat aestas, 
Et fiamma tenui calent Ophitae. 

Mart. VI, xlu, ii iqq. 

« Foeminae lavantur , et , nisi argentea , solìa fastidi unt..... 
videret haec Fabricius , et stratas argento baKneas, ita ut ves- 
tigio locus non sit cum yiris lavantium. » 

Plus. XXX , 54. 

Balnea in ter lupanaria primaria. Ad horam nonam 
patebant, eamdem qua lustra et tabernae. Prohibuit 
Hadrìanus ante octavam. ( Ccel. Sport, in Hadrian.} 

Mixtim lavabant et viri et foeminae. Yid. Plin. loco 
supra citato. Lavacro , prò sexu, separavit Hadrìanus. 

In balneis vagabant meretrices. 

« Tales , ubi comitantibus singulos quadraginta ministris , 
tholos introierint halnearum , ubi , ubi sunt , minaciter cla- 
mantes , si apparuisse subito ignolam compererint meretricem , 
aut oppidanae quondam prostibulum plebis , vel meritori! cor- 
poris veterem lupam , certatim concurrunt ; palpantesque ad- 
venam deformitate magna blanditiarum ita extollunt , ut Semi- 
rami 11 Parthi , etc. » 

Ammian. Marcelli**. XXVIII. 

« Omnes de circo , de th eatro , de stadio , de omnibus locis 

et balneis, meretrices collegit in aedes publicas 9 et apud eas 

concionem habuit , etc. » 

Lamprid. ih Heliogabal. 

Quum te lucerna balneator exstinr.ta 
Admittat inter bustuarias moechas. 

Mart. Ili, xeni, 14 sq. 

Inde balnea furtis venereis aptissimae. BALN 87 

Qunm custode forìs tunica m servante puelbe, 
Celent fartivos baltica tuta jocos. 

Ovid. Art. Amat. 63g sq. 

Omnia foemineis qoare dilecta ca ter vis 
Balnea devitat Blattara ? ne futuat. 

Maet. XI, XLVIII, 1 sq. 

Modus lavandi in balneis : e vaporibus siccis aut 
aqua calida, ad frigidam ibant- Romani. 

Rilus si placeant tibi Laconum , 
Gontentns potes arido vapore , 
Cruda Virgine , Marcia ve mergi. 

MART. VI, XLU, 16 sqq. 

Vid. Petron* infra. Et Sene e. Epist. 84. 

Post lotionem, se oleo perfundebant, quandoque 
unguentis ; quo facto , corpus linteis aut palliis lana 
confectis tergebatur. 

« Ac simul e promptuario , oleum unctui , et Hntea tersili , 

et caetera huic eidem usui , profer ocyter , et hospitem meum 

produc ad proximas balneas. » 

àpul. MeU I. 

« Itaque intravimus balneum , et sudore calefacti , momento 

temporis ad firigidam eximus. Jam Trimalchio unguento per- 

fusus tergebatur , non linteis , sed palliis ex moltissima lana 

factis. » 

Petron. Sat. 

Balneis et etiam ccenae et comessationes. 

« Nepotinis sumptibus omnium prodigo™ m ingenia supe- 
rava ; commentus novum balnearum usum , portentosissima 
genera ciborum atque coenarum : ut calidis frigidisque un- 
guentis lavaretur. » 

Su ET. in Calig. 37. 

Qui coenam dabant, balneum quoque praebebant, et 88 BARA 

si non illis privatum domi erat , ad publicum convivas 
mittebant , jam ante de mercede seeuros. 

« Tene asynibolum venire ! unctum atque Untume balneis, 
Otiosum ab animo , quum ille et cura et sumtu obsumitnr. » 

Terent. in Phormion. II , il y a5 sq. 

Inde: 

BALNEARES. — Instromenta balneorum , ut strigiles , am- 
putile, oleum, lintei ad abstergendum corpus, etc. 

« Hsec adhuc me loquente , manu firmiter injecta Milo , jossis 
balncaribus adsequi , produxit ad lavacrum proximum. » 

Àpul. MeU III. 

BàPTAE. — Sacerdotes Cotyttus , de» impudicitiae , cui 
* nocturna sacra peragebant , saltationibus, omni volup- 

* 

tatum generi indnlgentes. Dicti Baptct a graco J3dcir7cnj, 
quod , qui sacris Cotyttus initiabantur , aqua catida 
tingerentur. Vid. CoTYTTO. 

In Baptas comoediam scrìpsit Kupolis , quam illorum 
nomine appellava, et in qua libidmes eorum prò- 
mulgavit ; qua de re accensi, opus et auctorem in mare 
submerserunt. Vid. Suid. et Politian. Miseellan. cap. X. 

Talia secreta coluertrat orgia teda 
Cecropiam soliti Baptct lassare Cotytto. 

Juv. II, 91 sq. 

Hinc baptct prò mollibus et impudicis. 

BARATHRUM. — Nomen commune apud Gracos , prò 
quovis loco cavo et profundo ; ab Horatio translatum 
ad stomachum helluonis ; a Martiale usurpa tum prò 
loci* muliebribus : BASI 89 

Quid camf cerni neo libi, Baetice Galle , barathro? 
H«c debet medios lambere lingua viro*. 

MART. Ili, LXXXI, I sq. 

BARBA. — Primitias barba deponebant juvenes , magna 
cum celebritate conviviorum et ludorum, in solemne 
indicram adepto virilitatis. 

Lux tibi poi t Idas namcratar tertìa Maia* , Libat florentes h«c libi prima gena*. 

Mart. Ili , vi r 1 et 4* 

BARBATULI. — Juvenes molles et lascivi, sic irrisione 
dicti, quod primam dio lanuginem servabant, ut de- 
licatiores viderentur. 

« Concursafaant barbatuli juvenes , totus ille gre» Catilinfe. » 

Cic. ad Att. I, xni. 

BASI A RE. — De quacumque venere dictum , et voluptate 
etiam spurissima. 

Aut quam fiderà multa , quum tacet nox , 
Furtivo» bominum vident amores , 
Tarn te basta multa bastare 
V esano iati» et super Catullo est. 

CATULL. VII, 7 sqq. 

« Hilarìor post hanc pollicitationem fitcta , mulier basiaoit me 

spissius , et ex lacrymis in risum mota, discendente* ab aure 

capillos meos dentata manu duxit. » 

Peteon. Sai. 

Fartus papyro dum libi torus crescit t 
Flentes superbus basiabit eunuchos. 

Mart. Vili, xliv, 14 sq- 

Quem quum fenestra vidit a Suburana 
Obscena nudum lena , forniccm cludit , 
Mediumque mavult bastare, quam summum. 

Mart. XI, lxit, 3 sqq. go BASS 

BASIUM. — Veneris.praludium. Vid. OSCULUM, COLUM- 
BARE 9 COLLUM APPLICARE. Proprie ad os refertur ; 
sed , ut supra vidimus , dicebatur de cujuscunque cor- 
poris partis osculatone. 

« Ultimo cinaedus supervenit . . . extorti* nos clanibus ce- 
cidit , modo basus olidissimis inquinavit. » 

PETRON. SaL 

BASIUM NUPTIALE. — Basiatio casta et ore obstricto , 
ut publice in ter sponsum et sponsam ; ex more enim 
romano, matrimonium titulus dignitatis erat, non 
volupta'tis. 

Et aestuantem basiant, et algentem, 
Et nuptiale basium reservantem. 

• 

Mart. XI, xcix, i sq. 

* 

BASIUM MUTUM. — Frigidum ; quo nec lingua vibrant, 
nec labia conferruminantur. 

Ne sint basta muta, Dee maligna; 
Nec clusis adi tura neget labcllis. 

Mart. XII f lv , 9 sq. 

Basium. — Posci-nummium.— Negoti-nummium.Qu«s- 

tus causa datum, more meretricum. 

ce Tunc exosculata pressule , non qualia in lupanari solent 
basta jactari, posci-nummia, vel adventorum negali- nummia. » 

Apul. MeL X infine. 

Inde et simili compositione : , 

Basiballum, Basibolum. — Scortillum. (Petron. Sai.) 
Bolus enim idem est ac preda. 

tt*SSUS. — Poeta eroticus, Propertii coaevus. BELL 91 

Quid , mi hi tara multa* laudando , Basse , puellas , 
Mutatum domina cogis abire mea ? 

Propert. I , IV , 1 jq. 

Bassi et meminit Ovìdius. Vid. Voss. Traci, de poet. 
latin, legitim. 

BATUERE. — Percutere. Ad obscena translatum, et tunc 
a j3dc7£ev, mire. 

« Et quidem jam , etiam non obscena verba prò obscenis 
sunt. Batuity inquit, impudenter ; depsit, multo impndentius. » 

Cic. Ep. IX, xxii. 

«... Qui , quaeso potius quam sculponeas Quibus batuatur 
Ubi os , senex neqnissime ? » 

Plaut. Casin. II, vili, 59 sq. 

BellUM. — De militia venerea : nam frequentissima di- 
logia verba rei castrensis ad ^enerera convertebantur. 
Sic Horatius : 

Vixi pnellb nuper idoneus , 
Et militavi non sine gloria : 
Nane arma , defunctumque bello 
Barbiton hic parìes habebit. 

HOR. Od. Ili, XXVI, 1 , sqq. 

Tum victor madido prosilias toro, 
Nocturni referens vulnera prselii. 

Claud. in nupt. Honor. et Mance t 126 sq. 

BELLUS. — Proprie venustus , elegans ; sed sape in ma- 
lam partem. Sic : 

BELL US. — Obsequiosus ; qui alterìus libidini favet ; 
conciliator benevolus. Gallice un complaisanl. 

Gallus habet fratres , quorum est lepidissima conjux 
Alterili*, lepidus filius alterìus. 92 BERE 

GaHu* homo est beiius : nam dolce* jungit amore* , 
Cam puero ut belio bella puella cubet 

Catull. LXXJU , i sqq. 

BELLUS. — Pro molli et effoeminato. Gallìce un petit- 
mattre. Putidum genus , sic a Martiale adumbratam. 

Beiius homo est, flexos qui digerit ordine crine*; 

Balsami qui semper , ciunama semper olet j 
Cantica qui Nili, qui Gaditana susurrat; 

Qui movet in Tariót bracbia vulsa modo* ; 
Inter fremine** tota qui luce cathedra* 

De*idet , atque aliqua semper in aure sonat ; 
Qui legit hinc illinc mi**as, vecipitque tabella* ; 

Pallia vicini qui refugit cubiti ; 
Qui scit quam qui* amet ; qui per convivia currit ; 

Hirpini vetere* qui bene novit aTos : 
Quid narra*? hoc est, hoc est ho¥no , Cotile, beiius ? 

Res pnetrìcosa est, Cotile, beiius homo. 

Mabt. Ili, LZUI , 3 sqq. 

BELLATULUS. — Vox blandientis : nam infantiiibus vcrbis 
gaudent amores. 

«Cubttum ergo ire volt — Quin imus ergo? — Bella bel- 
latula. » 

Plaut. Casin. IV, rv, 27 sq. 

Galtice mon petit mignon. 
Bene vivere. — In deliciis. 

a Vhzt, dam vùtit , bene. » 

Terent. Hecyr. Ili, v, 11. 

Conjuges , bene visite, et 
Munere assiduo valentem 
Exercete juventam. 

Catull. LVI , i33 sqq. 

BERECTOTHIA. — Cogoomen Cybeles f a Berecynthio , BIBE 9 3 

monte Phrygùe, ubi templum ma tris divum frequen- 
ti ssimum. 

IpM deóm fcrtar genitrix Berttynthia. . . . 

Virgil. AEneid. IX , 81. 

Roma celebrabantar festa Bcrccynthice sexto kal. 
aprilis 9 cum magno strepita (Hor. Od. I, XVIII , i3; 
Lucret. II, 598 sqq.) , nec non libidinibus , famo- 
saque infamia. 

« Bertcynthuz 9 mairi omnium deorum, ante cujus lecticam.. 
taliaper pablicum cantkabantur a nequissimis scenicis, qualia, 
non dico matri deorum , vel quorumlibet faonestomm viro- 
rum , nec mairem ipsorum scenicorum deceret audire. » 

Aug. de Ciò. Dei, II , 4. 

Vid. Cattili. LVffl , de Aty. 

Beta. — Olus vile et plebeium , foliis lentis et penden- 
tibus; unde de pene flaccido. 

Primum igitar virgo quod fcrtur tradita nobis , 
Falsam est : non illam vir prior atligerat , 

Langoidior tenera coi pendens sìcula beta , 
Numqnam te mediani sostulit ad tunicara. 

Catull. LXII , 19 sqq. 

Hoc etymo : 

BETISARE. — Mentula languescere. ( Suei. in Aug. 87 .) 

BCTALIS. — ( Petron. Sai.) Eodem sensu. 

BlBERE. — Mentio saepe fiebat amicarum in compotatio- 
nibus. Nominum earum numera tis literìs , tot cyathos 
haurìebant. De hoc baccheo more fuse et aperte Ho- 
ratius,Od. Ili, XIX. 

Naevia sex calathis, septem Justina bibatur ; 
Qainqae Lycas, Lyde quatuor, Ida Iribus. 9| BILL 

Omnis ab infuso nnmerctur amica Falerno; . 
Et quia nulla venit, tu mihi, Somnc, veni. 

Mart. I, LXXII, i sqq. 

BlBERE. — Ad venerem translatum. 

« Bibe aquam de cisterna tua , et fluente putei tui. » 

Salom. Proverò. V, i5. 
Id est, otere uxore tua. 

« Àscyltos , jam deficiente fabularum contextu : quid ergo ? 

inquit, non sum dignus qui bibam? A nei Ma risa meo proctiti 

complosit manus , et apposui quidem , inquit , adolescens : solos 

tantum medicamentum ebibisti ? Itane est , inquit Quartilla , 

quidquid satyrii fuit , Eucolpius ebibit ? » 

PETRON. Sai. . 

Dum crebros ictus combibente lumine , 
Trepida in decursu venere , et anima fessula , 
Ejaculent tepidum rorem niveis laticibus. 

Apul. Xvi^ifi. 18 sqq. 

BlBlOTE. — Yoluptates insequens : mere gracuin. 

<c Homini non recta , sed volupluaria quaerenti , nonne bi- 

bioti ? 

Cic. adAttic. 

BlCORS. — Fallax. 

« Virgo bicors. » 

Commodian. in Tacit. II. 

BILINGUI, Bilingues. — Verbum nuptum; quorum ma- 
tuis basiis lingua in promiscuum vibrant. Yid. Co- 

LUMBARE. 

« .... ubi labra ad tabella adjungit , Ubi alter alternai bilingui 
manifesto Inter se prebendunt , etc. » 

Plaut. Pseud. V, i, i4 sqq. 

BlIXIS. — Semen humanum humi profusum ( FesL ) ; BIVI 9 5 

ab Hebraa lingua deductum. Solitaria enim thalassio- 
nes usi ta rissima apod Judaos. 

BlMARHUS. — Duarum mulierum simol marìtus contra 
leges. 
a Bimaritum appellai , ut verba etiam fingas , non solum cri- mina ? » Cic. prò Piane. XXX , 1 2. 
Vid. Hieronym. in Rujfin. I f infine. 

Bini ESSE. .— De concubitu venereo. Verbum nuptum. 

« Quum loquimur terni , nihil flagitii dicimus ; at quum bini, 

obscenum est. » 

Oc. EpisU IX , xxii. 

BlPINNA. — Mentula minuscula ; qua tubos duarum pen- 
narum crassitudine non superat. 

Drauci Nata sui vocat bipinnam, * 

Colla tus cui Gallus est Priapus. 

M.\RT. XI, LXX1II, 1 sq. 

Vid. Turneb. Advcrsat. Vili , 4 5 v ^ 1 de codicibus 
quibus legitur : pipinna. 

Bis CINCTA. — Virgo pertinacis pudicitiae ; a notissimo 
veterum more , quo nova nupta marìtus zonam sol- 
vebat. Vid. ZONA. 

Nec cruciare animom , nec satiare volo ; 
Nec bis ci net a Diana placet , nec nuda Cythere ; 
Illa voluptatu mi habet , haec nimium. 

.USON. Epigr. xxxix , 4 «qq- 

BlVIRA. — Iterum nupta , sed soluto primo conjugio. 
(/Vtf.) Secunda o.onjux (Papias). Multi-nuba quota- 
cunque vice. ( Hieronj/m. ) 
9 6 BLU 

ce Bmras quas usus viduas appellai Varr. Lege Menta : Ad 
bioiram venio , quum vellem ostendere quid vellem y Metamellos 
inconstantiae filius me reprebendit. » 

Non. Marc, de Honestis BLANDIRI. — Proprie ad tactum pertinet; unde s*pe et 
de tractatione venerea , et quibuscunque voluptatis 
antecoeniis. Eodem sensu Galli dicont caresser. 

« Remotum ab arbitris cubile conquserit ; atque , etiam ipsos 

paranymphos , et quoscumque ingredi quselibet necessita* per- 

miserat , ante mittit foras quam vel blondin conjux conjugì 

incipiat. >» 

Aug. de Ciò. Dei, XIV, a8. 

BLAPSIGONIA. — Mere graecum, a /SAdrcrlo» , noceo, et yovo;, 
Jatus : partus besio. 

« Quum flavos non explent, cleron vocant. Idem blapsigo- 
niam , si foetum non peragant. » 

Plus, de Morbis Apium, II, 19. 

BlàTTEHATUS. — Effututus , quasi blattis erosus. 

« Quae et si possint ab bis utili ter Maturato , ob mercedem 
et auctoramenta impudenti» deprebensa baberi. » 

Apul. in Apohg. 

Blax. — Mollis, lasci vus, delicatus. (JFest.) 

Bliteae, Blitidae. — - Foeminae infima plebis, a Mito, 
olere vili et sine sapore. 

a Viles , abjectas fatuasque mulieres vocabant blitidas* » 

Suid. 

a Blitea et lutea est meretrix , nisi quae sapit in vino ad rem 

suarn. » 

Plaut. TrucuL TV, rv, 1. BONU 97 

« Bipedem , bliteam, belluam. » 

Laberius. 
Vid. Non. Marceli. 

Quibusdam blitea prò meretrice , ab ornamento 
quodam calceorum meretricibus usurpato. Vid. Plaut. 
* Commentaiores. 

Blitum iners videtur ac sine sapore aut acrimonia 
ulla ; unde convicium foeminis apud Menandrum. 
(Plin. XX, 22.) 

BONUS* — Pro formoso. 

Veruni a te me tuo , tuoque pene 

Infesto pileria bonis malisque. 

Catull. XV , 9 sq. 

Id est, venustis et invenustis. 

«Ut, ni vis boni In ipsa inesset forma , haec formam ex- 

stinguerent. » 

Terent. Phorm. I , u, 58. 

Vid. Iterum Cattili. XXXVII, 9. 

BONUS. — Qui uxoris su« libidinibus aut suorum inservit. 
Gallice un mari complaisant. 

Gellius est tenuis : quidni ? cai Um bona mater , 
Tamque valens vivai , tamque venusta soror , 

Tamque bonus patruus , tamque omnia piena puellis 
Cognatis , quare is desinat t$st macer ? 

Catull. LXXXIV , 1 sqq. 

Subagitabat enim Gellius uxorem patrui sui : nani 
de eodem jam dixerat Catullus : 

Quid facit is, Gelli, qui cum maire atque sorore 

Prurit, et abjectis pervigilat tunicis ? 
Quid facit is, patruum qui non sinit esse maritum ? 

Kcquid scis quantum suscipiat sceleris? 

Catull. LX XXIII, 1 sqq. 

7 98 BONA 

* • 

BONA DEA. — A veteribus modo Fauna, modo Fatua 
dieta. Tante pudici tiae fuit ,. ut 9 dum vixit, illam nemo 
mas praeter marìtum viderit , nec nomen ejus audierìt. 
Quapropter , matronae romana sacra ejus celebrabant 
absque viris , noctu et in operto. Vid. AUxandr. ab 
Alex. VI , 8. 

Exibit quanti siepe time , seu vis ere dicat 
Sacra bona marìbos non adeonda Dea. 

TlBULL. I, vi, ai sq. 

Pudica ergo fuere haec pervigilia ab initio , et ex 
instituto : sed , gradatim corrupta , in foedissima abie- 
runt. Notissimum est quemadmodum Publius Clodius, 
veste psaltriae occulta tus, bona Dea pudici tiam pro- 
fanavit. 

Saltabant matrona ad tibiam , more Baccharum, 
tribadico furore spumantes, donec, ubique sudore ma- 
dida , somno impuro obruerentur. 

Nota bona secreta Dea , quum tibia Inmbos f 
Incitai , et corno pariter vinoqae femntar 
,Attonitse t crinemque rotant, ululantque Priapi 
Maenades. O quantus tane illis mentibus ardor 
Coucubitus! quae vox saltante libidine ! quantus 
lllc meri veteris per crura madentia torrens ! 
Lenonum ancillas posita Laufella corona 
Provocai, et tollit pendentis proemia cor» : 
Ipsa Medullinae firictum crissantis adorat. 
Palmam intcr dominas virtus natalibus sequat. 

Juv. VI, 3i4 sqq. 

Bona FOEMINA. — Pro casta et verecunda. 

Vos unis senibus bona, 
Cognita; bene faentine , 
Collocate puellulam. 

CATULL. LVI , 186 sqq. BRUT 99 

Bona MULIER. — Moecliis lubens et commoda ; de ve- 
nere numquam recusans. 

Gellius est tcnais : quidni ? cai tana bona mater , 
Tamque valens vivat , tamque venusta soror , etc. 

Catull. lxxxiv, i sq. 

Gellius enim ille matrem et sororem contaminave- 
rat, ut patet eodem Catullo , LXXXIII, i sqq. 

BONA VENUS. — Amor conjugalis. 

Ut lubentius audiens 

Se citarier ad suum 

Munos , huc aditali) ferat 

Dux bona Generis, boni 

Conjugator amori s. 

Catull. LVI, 41 sqq. 

BONA. — Absolute. Verbum nuptum. 

« O , inquit, or Enothea , hunc adolescentem quem vides , 
malo astro natus est : nam ncque puero, neque puellae bona sua 
vendere potest. Numquam tu hominem tam infelicem vidisti : 
loram in aqua 9 non inguina habet. » 

Petron. Sat. 

« Ut ego hodie Casinam deosculabor ! ut mi hi Bona multa 
fàciam , clam meam uxorem ! » 

Plaut. Casin. II , vili , 3i sq- 

BrutarUM AMOR. — Antiquissima foeditas, cujus du- 
plex genus. 

i° Vìrorum in foeminas bestias. 
Ab hominibus bestias concipi posse profitebatur 
antiquitas , ut patet ex Plutarch. in Parallelis minoribus: 

« Arìston Ephesius , mulieres pcrosus , cum asina rem ha- 
buit ; ex quo concubitu genita est puella , quam Onoscch'n 
nominavit , ab asininis crinibus. » ioo BRUT 

Et iterino : 

« Fulvius Stellus ex equa filiam fonnosisshnam habuit , cui 
nomea Epona imposi tum fuit. » 

Yid. Jacob. Ruff. de mulieribus, V, ni. 

Omnibus notissimum est pastores sicolos capras 
suas inire ; quod patet , et oh pudor ! illustra tur mo- 
numentis Musaei Herculani. Inde capra prò meretri- 
cibus. 

2° Mulierum cum brutis coitio. 

Ab antiquissimis temporibus, fuere foeminae quae, 
ad grandioris penis beneficium , se jumentis subje- 
cerunt. 
« Mulier , quae succubuerit cuilibet jumento , simul interfi- 

cietur cum eo. » 

Lio. Levitici, XX , 16. 

Cum hircis concubabant interdum mulieres «gyp- 
tiae ( Herodot. IV , x ) ; et , teste Plinio , pha reirata 
Illa Semiramis equo prostabat. 

Erant etiam inter Romanas quae , more Pasiphaae , se 
juvencas faciebant. ( Pasiphaee fobul. ex metr. Homi, 
vers. 18. ) 

hic si 

Quaeritur , et desunt homines, mora nulla per ipsam, 
Quo minus imposito cluncm subroittat asello. 

Juv. VI, 33a sqq. 

Et in theatro effingebatur haec summa impudicitia , 
fere nullo pudente. 

« Inter Pyrrhicarum argumenta , taurus Pasiphaen ligneo 

juvencse simulacro abditam iniit , ut multi spectantium credi- 

derunt. » 

Suet. m Nemn. xi. BUCC ioi 

BUBINÀRE. — ( Fest. , Ludi. ) Menstruo mulierum pòl- 
laere. Vid. Pollux, IV, 24 ; et XII , 4. 

H«c te imbubinat , et contra te imbulbìtat ille. 

- Lucil. Frag. ex inceri '. //£. 36. 

A /JouSojv , inguen. 

BUBIS. — Apud Isidorum prò barba; sed male : jam sub 
Nerone , et ab Àrmeniis , B. prò P. aliquando scribe- 
batur. Bubis èrgo , ni fallor , prò pube. 

BUBONIUM. Bou&owov. — Genus herbae quae inguinibus 
auxiliatur. 

« Aster ab aliquibus bubonium appellatur , quoniam ingui- 
nibus praesentaneum remedium est. » 

Pun. XXV, 5. 

BuCCA. — Plebecuhe vocabulum, prò ore; scriptoribus 
vero fere semper in obscenis. Sic : 

BUCCA. — » Pro mulierum pudendis. 

Sed nec pudico es , nec tu , Sextille , fa tutor ; 

Calda Vetustillae nec tibi bucca placet. 
Ex isti* nihil es, fateor, Sextille; quid ergo te? 

Nescio ; sed tu scia res superasse duas. 

MART. II, XXVIII, 3 sqq. 

BUCCA PURA. — De pueris et puellulis nondum foedatis. 

Capisti puras opibus corrumpere buccas. 
Sic quoque non vivit sollicitata Venus. 

MART. Ili, LXXV, 5 sq. 

BUCCAM OFFENDERE. — Irrumare. 

« Mittit veretrum in frumen , offenditene buccam Tolumnio. » 

Vabr. 

Vid. Fellare. 
io2 CADU 

BULBI. — Inter aphrodisiaca ; apponebantur sponsis 
cum pipere et nucleis pineis. ( Varr. et Apicius. ) 

Quum sit anus conjux, et sint tibi morrai membra, 
Nil aliud bulbis quam salur esse potes. 

Mart. XIII , XXXI, i sq. 

BuLGA. — Proprie folliculus ; primura prò vulva. 

« Ita ut quisque nostrum e buiga ma tris in lucem editos. » 

Lucil. Frag. xxvi, 36. 

V\d. Vulga et Vulva. 

BuSTUARIAE. — Scorta vilissima , quae stabant inter òusfa 
et monumenta. 

Abscondunt spurcas haec monumenta lapas. 

Mart. I , xxxv, 8. 

Quum te lucerna balneator exstincta 
Admittat inter bus t uà ri a s moecbas. 

lo. Ili, xeni, i4sq. CADU 

CADERE. — Yerbum nuptum, de stuprami pati ente* 

« Ne sis plora , libera eris actutum , si crebro cades. » 

Plaut. Pers. IV, iv, 104. 

Gratum est securus multum quod jam mihi de me 
Permuti* , subito ne male ioepta cadam. 

TlBULL. IV, X, I sq. 

CADUCEUS. — Baculus Mercurii , ex iEgyptia disciplina 
synibolum generationis. Caduceum enim Mercurio dant 
iEgyptii in speciem duorum draconum , maris et fa- 
minae , qui , parte media connexi , sinuoso flexu virgam CALA io3 

ambiunt. Inde, Romae, dies nuptiarum consecrabatur 
Mercurio f 

Cyllenes ccelique decus, faconde minister, 
Aurea cui torto virga draconc virct; Hunc semper Norbana dicm cura conjuge Caro 
• Leta colat , primis quo coiere toris. 

MART. VII, LXXIV, I sqq. 

CADURCUM. — Proprie culcita , lodix , stragulum lecti ; 
inde ad rem veneream translatum. Yid. Isidor. et vcL 
schol. ad Juv. VI , qui cadurcum accipit prò mulierum 
pudendis , quorum est velamen in lecto. 

Ille petit veuiam , quoties non abstinet uxór 
Concubitu sacris obsérvandisqae diebus ; 
Magnaque debetur violato pana cadurco. 

Juv. VI, 535 sqq. 

CAEDEfiE. — Predicare. 

« Cixàunàas tu homo es ; nimìas delicias fecis. » 

Plaut. Cosili. Ili, I, i4« 

Deprendi modo populum puellae 

Trus antera : hunc ego , si placet Dionae , 

Pro telo rigida mea cecidi. 

CATULL. L1I, 5 sqq. 

Ipsi cernitìs exfututus ut sim , 
Confectusque , macerque , pallidusque , 
Qui quondam ruber et valens sol ebara 
Furti cadere quamlibet valentes. 

Priap. Corm. XXV , 7 sqq. 

CAELEBS VITA. — Gallice le célibat. 

poenaeque graves in calibe vita , 

Et gravior cautis custodia vana maritis. 

AuSON. Eidyll. XV , 6 sq. 

Calamistratus. — Mollis, effoeminatus ; a cakunistro, io4 CALV 

quo juvenes et mulieres capillos crispabant Eodem 
sensu ci ni fio ne s apud Horai. Sai. I, II, 98. 

« Quisnam istue accredat tibi , cinaede calamistraU ! 

Plaut. Asin. Ili , III , 37. 

CALENDAE. — Calendas oranes Junoni tributjts docet 
Macrob. Saturn. I, g. Hinc Juno calendaris dieta. Sed 
Martiis calendis , Junoni precipue sacrificabant ma- 
trona , ut novus annus ab exordio faustus esset et 
in partu et in amore conjugali. Munera sibi invicelo 
missitare solebant. Hinc Juvenalis : 

Munera foeminis tracles secreta colendi** 

Juv. IX , 53. 

« Veruni priusquam galli cantent, quae me somno suscitai, 
Dicat : da mi hi , vir , calendis raeam quod matrem juverit. » 

Plaut. Mil. Ili, 1, 96 sq. 

CALLIPYGOS. — Cognomen Veneris , sic dieta a pulchris 
clunibus. Duse enim puellae, de natium prastantia con- 
tendentes, pacto convento, quemdam adolescentolum 
judicem constituerunt. At ille , utraque puella diligenter 
inspecta , na tu majorl palmamindixit, eamque conjugio 
sibi copulavit. Quo facto , et in memoriam hujus cip- 
nium dimica tionis , Syracusani Veneri Callipygm tem- 
plum aedifìcarunt. (Palceph. lib. II, 12. ) 

CàLLISTRATE. — Poetrìa lesbia , obscenis versibus no- 
tata. Vid. Xenoph. et Athen. V. 

CALVIT1UM. — In opprobriura , tanquarm signum vite in 
libidinibus peractae. CANA . io5 

* Urbani y servate uxores; mcechnm cahum addacimus. » 

Sueton. in JuL Gzs. 5i. 

C ALVUS. — Orator Ciceronis coaevus et semulus , com 
quo de elocutionis principatu diu litigavit. Carmina 
scripsit sporcissima, sed acuti ingeni i. Exiguus dictus 
ab Ovidio , ob staturam minimam. 

Par fuìi esìgui similisque licencia Calvi, 
Dctcnt variis <|ai sua Iurta modi*. 

Otid. Trist. Il, 43 1 sq. 

CAM PAHUS MORBUS. — Spurcissima lues 9 ex fellatoria 
esercita tione nata, a Capua ci vita te, in qua frequens 
et quasi peculiare stuprum oris. Yid. Advers. Turneb. 
19, et Misceli. Brad. 24. Capua enim, ut nemo nescit, 
totius erat Campania caput ; a Cicerone nota tur tan- 
quam domiciUum superbia , luxuria et infamia. Yid. 
Orai, de le gè agraria contra Rullum, et item Orai, post 
reditum in senatu. 

... Ài UH feda cicatrix 
Setosam laevi frontem tarpa vera t oris. 
Campanum in morbum , in faciem permulta jocatus , 
Pastorem saltarci ufi Cyclopa , rogabat. 

HoR. Sat. I, V, 60 sqq. 

Hinc : 

CAMPANI. — Pro pathicis et omnimodo libidinosis. 

« Credo ego istuc , Stasime ita esse : sed Campas genus 
multo Syrorum jam antidit patientia. » 

Plaut. Trinum. II , IV , i4£. 

CANATHUS. — Fons juxta Naupliam , nunc Napoli de 
Romanie, quo Juno quotaniiìs lavabatur, virginitatis io6 CÀNO 

recuperando causa ; quod credentes mulieres argiva 
saepissime factitabant. Vide Paus. in Corinth. Àspera 
erat aqua Canaihi et astrictorìa. 

CANIS. — Saepe prò impudici tia. 

« Non oCferes mercedem prostibuli , nec yretium canis in 
domo Domini Dei tui , etc. » 

Deut. XXIII , 18. 

« Inter quadrupedes canis voluptas. 

Jacob. Mycill. Carm. Syh. IV. 

« Complura masculi canis cubilia. » 

Proverbium de homne mulieroso , ex Erasm. Prov. II , 
X, 18. 

CANOPUS. — Urbs aegyptia,, libidìnibus famosissima: 
hic lascivia ex more, et tanquam civile officium. Ca- 
nopi erat Serapidis tèmplum , cujuscumque impudicitue 
domicilium : ad fanum ejus navigabatur per fossam , 
carinis pictis et ornatis, nocte dieque, plenis virorum 
et mulierum simul commiscentium. Vid. Strab. XVII. 

Nupta senatori , comi tata est Hippia ludum 
Ad Pbaron et Nilum, famosaque moenia Lagi, 
Prodigia et mores urbis damnante Canopo, 

Juv. V , 8a sqq. 

.... Horrida sane 
JEgyptus : sed luxuria , quantum ipse notavi , 
Barbara famoso non cedit turba Canopo. 

Io. XV , 44 *V\' 

Vid. Stai. Syiv. III. Distabat Canopus ab Alexandria 
centum et vigiliti stadiis ; stadium Àlexandrinum pol- 
lebat soixante-seize toises. CAPI 107 

CANTATIONES CINJEDICAE — Cantilena libidinosa», verbis 
lumbos titillantibus. Gallice Chansons libres. 

« proinde , ut consuetus antehac , celeriter Lepidam et 

suayem cantationem aliquam occipito cinadicam , Ubi perpru- 
riscamus usque ex unguiculis : inde bue aquam ! 

Plaut. Stick. V, v, 18 sqq. 

CàNTERIUS. — Equus castratus. {Fair, de Re Rustie. 2. ) 
Via. Coti. Rhod. Leet. <w/.yill , 4. 

CAPER. — Inter insignia libidinum. Stratonicus poculis 
suis satyros caelare jussit, dormientes pene erecto. 

Criminibus debent hortos , pretoria , mensas , 
Argentoni vetus , et stantem extra poetila caprum. 

Juv. 1,75 »qq. 

Stat caper JEolio Thebani veliere Phryxi 
Cultas ; ab boc mallet veda fuissc soror. 

M ART. Vili , LI, O, St|. 

CAPRA. — Pro scorto sordido et vilisslmo. 

Gestari junctU nisi desinis, filile, capris, 
Qui modo ficus era*, jam capri ficus eris. 

Mart. IV, ni, 1 sq. 

« Germana illuvies , rusticus , hircus , bara suis , Canis 
cupree commista. 

Plaut. Mostell. 1 , 1 , 3g sq. 

CAPRARIUS. — In adagium , de viro insatiatae libidinis. 
Vid. Suidas et Erasm. Prov. II , vii , g5. 

CAPILLATl. — Impuberes. Pueri enim , non meritorii 
tantum , sed et ingenui atque honeste babiti , comam 
gestabant per cervicem et humeros demissam , more 
puellarum. Sic \ irgilius de Ascanio puero : 108 CAPR 

Fusos cenrix cui lactea crine* 

Excipit , et molli subii ectit circuiti* auro. 

AEneitL X, i3; sq. 

Sed max viri facti, juvenes statini tondebantur. 

Insperata tua? quum venie t piuma superbie , 

Et, qua; mine humeris involitant, deciderint cornac 

HoR. Od. IV , x, a sq. 

Et etiam meri toni, tanquam a puerili officio dimissi. 

Ille metit barbam , cri né m hic deponit amati ; 
Piena domus libis venalibus. 

Juv. Ili, 186 sq. 

Flammea teiuntur sponsse, jam virgo paratnr : 
Tondebit pueros jam nova nupta tuos. 

Mart. XI, LXXIX, 3 sq. 

Delicati vero et molles, ma j ore cura, diutius coniam 
nutriebant , solliciti semper , ait Plinius , ut virilita- 
tem effiigerent. Inde : 

» 

CàPILLATI. — Pro catamitis et impudicis. 

<c Haud inscitum exstat adagiam : nullus comatus qui non 
idem cinsedus. » 

Ambros. Ito. VI , Hexaemer. 

Et paedagogo non jubente , lascivi 
Parere gaudent villico capillaii\ 

Mart. in, lviii, 3o sq. 

CàPILLI. — Pro pilis obscenis. 

Num tandem prior est puella , quaeso , 
Qùam sunt, mentula quos habet captili? 

Priap. Carm. XLV , 6 sq. 

CàPROTINA. — Cognomen Junonis, cujus sacra, sub ea- 
dem appellatione , Nonis Juliis agebantur , in memoriam CAPU 109 

ancillarum , qua proprìis verendis pudicitiam matro- 
narom et Romani ipsam tutatae sunt. 

Post urbem a Gallis captam , sedato tumulto v sed 
exhausta republica, finitimi Romanorum,faeciali missso, 
ad senatum postularunt ut , si vellet reliquias urbis 
sua incolumes habere , statim matresfamilias virgi- 
nesque dederentur. 

Qua de re quum anceps esset deliberalo , ecce an- 
elila quaedam, nomine Philoris, secum adductis caeteris 
omnibus ancillis , ad hostes transiit , assumpto babitu 
matronarum et ingenuarum virginum. 

Quum ad castra pervenissent , militibusque distri- 
buta essent, vino quaeque suum provoca vit, et capri- 
fico signo dato, manu sua trucidavi t 

Tanti beneficii grati pàtres et mariti oranes ancillas 
manumiserunt ; et ex senatusconsulto , eodem die 
sacra annua insti tuta fuere sub caprifico, adhibito lacte 
in rei memoriam. Yid. Macrob. 1 , 1 1 . 

Festa caprotinis memorano celebria nonis, 
Qnom stola matronis dempU teget famulas. 

Quataor illa etiam discreto partìbus anni 
SoUtitia , et luces nocte dieque pares. 

AusON. de Fcriis Rom. 8 sqq. 

CAPULUS. — Pro testiculis virorum, colei. 

« Dum gladium ne habeat quaero , ampio capuhtm. » 

Plaut. Casim V, li, 3o. 

Intra viscera furis ibit usque 

Ad pubem , capulumque coleornm. 

Priap. Carni. XXIV , 6 sq. 

Colei enim sunt mentulae, quod capulus gladio. 
no CAPU 

Caput. — Pro pene. Vid. Douz. Pracidan. in Tibull, 

I, XVII. 

Si nati bus natriccm ìmpressit crassam et capitatati*. 

Lucil. Frag. Ili, 9. 

Venus fuil quieta , nec viriliter 
Iners senile penis aperit caput. 

Priap. Carni. LXXXIV, 4 sq. 

Inde : 

Caput aperire. — Arrigere. Nam, jacente mentala, 
caput ejus praputio inclusum est. 

« Namque illa ( mentula ) metu frigidior rigente brama , 

confugerat in viscera , mille operta rugis ; ita uon potai sap- 

plicio caput aperire, » 

Petrok. Sai. 

CAPUT. — Pro ore, sensu flagitioso. 

« De islis loquor , quorum teterrima libido et execrabilis 
furor ne capiti quidem parcit. * 

Lactatst. Divin. institut. 6. 

. . . auratam Junoni cede juvencam , 
Si tibi contigerit capitis matrona pudici. 

Juv. VI, 48 «4. 

Sic: 
Caput demittere. — De patiente in irrumatione. 

a Qusere hoc , inquit, e Sex. Clodio , scriptore legam tot- 
rum ; jube adesse ; latitai omnino ; sed , si requiri jusseris , in- 
venient hominem apud sororem tuam , occultantem se capite 

demisso, » 

Cic. Pro domo, XXXI, 83. 

Nam nihil est quicquam sceleris quo prodeat ultra , 
Non si demisso se ipse voret capite, 

Catull. LXXXIII, 7 sq. CABB in 

CAPUT PRAEBERE. — Scilicet irrumandum. 

Fcemina, fi furtam faciat mihi, virquc pucrquc , 
Haec canniim, caput bic, prebcat ille nates. 

Priap. Carni. XXI , i sq. 

Caput habere positum cum aliquo. — Concubare. 

Pulsabant alii frustra, dominamque vocabant ; 
Mecum habuit positum lenta puella caput. 

Propert. II, XV, ai sq. 

Caput limare. — Vid. Limare. 
Capiti illudere. — Imimare. 

« Foeminarum quoque, et quidem illustriunr, capiiibus quanto- 
pere soli tus sit illudere, evidentissime appaimi t Malloniae cujusdam 
exitu : quam perductam , nec quidquam amplius pati consun- 
tissime recusantem , delatoribus objecit ; ac ne ream quidem 
interpellare desiit ecquid pceniteret , donec ea, relieto judicio , 
domum se arripuit , ferroque transegit , obscoenitate oris hir- 
suto atque olido seni clare exprobata. » 

Suet. in Tiber. £5. 

CAPITAUS LUXUS. — Irrumatìo. 

Et quam Nolani* capitali s luxus inussit. 

Epigr. LXX , 5. 

Oris enim immundi habita erat Nola , urbs Campania. 

Vid. Campanus morbus. 

I 

CARBATINUS. — Verbum Catullianum , de muliere in ve- 
nerem ardente ; a corba, vento africo natura sua ad- 
modum aestuoso. 

Ista cum lingua, si usus veniat tibi, possis 
Culos et crepidas Ungere carbatinas. 

Catull. XG1U , 3 sq. 
ii2 CAST 

CàRMENTA. — Dea pragnantium , cui duae statuae; altera 
prorsa, ad partum rectum rogata : vid. PRORSA. Altera 
vero postversa , ad malum et periculosum averten- 

dum. Vid. Postversa. 

Carmentce sacra singulis annis celebrabantur a ma- 
tribus familias , XVIII kalend. feb. In piaculum dea 
afferebatur frustulum corii agni aut vi tuli morte sua 
perempti. Vid. Orid. Fast. I, et Alex. XVI, 8. 

Carmina obscenà.— Usitatissima in theatro. Vid. Atel- 

LANAE. Et in comessationibus. Vid. COMESSATIONES. 

.... liquido quum plasmate guUur 
Mobile colluerit , patranti fractus ocello, 
Hic neque more probo videas, neque voce serena 
Ingentes trepidare Titos , quum carmina lumbum 
Intrant, et tremulo scalpuntur ubi intima versu. 

Pers. Sai. I, 17 sqq. 

Casalides, Casorides , Casoritae. — Meretriculae; 
vel a casa, vocabulo latino , vel a xderoa , xavaópa, 
*<*ra>pì<; , meretriz. Inde : 

CASAURIUM. — Pro lupanare. 

« Casarium etiam , sì ve casalrium , prò impudicarum loco 
inveniunt qui Athenis fuerat ia Ceramico. » 

Cel. Rhod. Lect. antìq. XIII , 8. 

Simili relatione, factum est verburagallicumBoRDEL 
a bordello infima latinitatis , prò aediculo. 

CASTA. — Pro vetula , quum veneri non det operam; qu* 
res a vetulis puellas distinguit. 

Dicebam libi, Galla, senescimus, efTugit setas; 
Utcre vere tuo; casta puella, anus est. 

Auson. hpigr. XIII, 1 sq. 
CAST n3 

CASTANE^. — Inter munascula amatoria. 

Aurea mala mihi, dulcU mea Mania, miltis, 
Mirti* et binate ninnerà castanea. 

Pbtron. Epigr. \ } i sq. 

CASTA VENUS. — Coitus legitunus ; videlicet in matri- 
monio. 

Prsestatur cano tanta indulgenza conno, 
Quem nec casta potest jam decuisse Vtnus. 

MàRT. II, XXXIV, 3 sq. 

CASTTTAS. — Qua mulier casta ? Sic respondet Ovidius ; 

Sì qua, meta demto , easta est, ea denique casta est : 
Quae , quia non liceat, non facit, ili* facit. 

Otid. Amor. Ili, ir, 3 sq. 

Ludunt formosa; : casta est quam nemo rogarit ; 
Aut , si rusticitas non retat, ipsa rogai. 

Io. Amor. I , Vili , {3 sq. 

Casta pudicitiam servat domos 

Virg. Georg. AEn. II, 5a{. 

Certe tamen sub hoc titulo non omittenda regina 
Palmyrenornm Zenobia, quae dicitar ea fuisse casti- 
tate , ut cum viro suo ne congrederetur , nisi prolis 
gratia. 

Castrare. — Vide EUNUCHUS. Castrabantur vernai» 
a mangonibus promercii causa. Lib. I\,jj. de Sicariis; 
Sente. Contro?. X , 4- 

Persarum rifu , male pubescentibus annis , 
Sabripuere viros ; cxsectaque riscera ferro 
In ▼enerem fregere : atque ut fuga mobilis «evi 
Circurascripta mora properantes dilTerat annos ; 

Quarrit se natura , nec invenit. 

Petron. Sat. 

Puerorum easlrationem vetuit Domitianus. 

8 
n4 CATA 

ce Juvat veterem laudare Domitianum , qui , • . . recentissima 
ioclaruit lege , qua minaciter interdixerat , ne intra termino» 
jurisdictionis romanse castraret quisquam puerum. » 

Ammian. Marceli,, lib. XVIII. 

Hoc edictum Nerva confirmavi t. Vid. Seti, in Domit. 
7 , et Xiphilin. in Nerva. 

Medicis ipsis non licebat quemque castrare , nisi 
pretore permittente. Vid. Herald, in Mari. V, L. 

De costruitone foeminarum , vid. EUNUCHUS; et de 
castratione moechorum in vindictam adulterìi , vid. 
Adulter. 

u . . . lllum hircum casfrari volo Quasi hircum, 

metuo ne uxor me castret mea. » 

Plaut. Mere. II, li , i et £. 

CatadaCTYLICUS.— Puerarius,p«dico. Asari et oWnJAio^ 
annulus; nani frequentissime Greci annuìum prò sedis 
ostiolo dictitabant. Cai. Rhod. Lect. antiq. XV, n. 
Eodem sensu Massilienses nunc dicunt dati. 

CatAMITUS. — Puer et etiam vir qui muliebria patitur : 
mere latinum. (Arnob. , Fest. 9 Lubin.) 
« Ubi aquila Catamitum raperet , aut ubi Venus Adoneum. » 

Plaut. Men&chm. I, li, 35. 

Ve rum aut Persephonae Cynireius ìbis Àdonis , 
Aut Jovis Elysii tu Catamitus tris. 

Auson. Epitaph. XXXIII. 

Catamitum posuit Cicero prò impudico aut effbemi- 
nato, Philipp. II, quo intellexit Antonium. 

CATAPYGON. — Mere gracum. Scortillum. ( Cai. Rhod. CATH n5 

IV, 8. ) Nates enim Graecì pygce vocabulo significant 9 
ut sopra diximus verbo CàLLIPYGOS. 

CATELLUS , Catella. — In blanditiis amasiorum. 

« Die igitar me analicolam , columbam vel catellum. » 

Plaut. Asin, IH, m, ia3» 

A muliercularum catclUs , qui tunc temporis, ni et 
none , in deiiciis feminarum. Constat enim pluribus 
marmorum inscriptionibus , fuisse ancillas et liberti- 

nas, A. CVRA. CATELLAE. 

« Delicatam te hodie faciam , cuna catello ut accobes ; Ferreo 

ego dico. * 

Plaut. Curcuh V, in , i3 sq. 

Nota refert meretrici! acumina , saepe catellam , 

Saepe periscelidem raptam «ibi flentis 

Hom Epist. I, xvii, 55 sq. 

CATHEDRAE. — Sunt proprie sella muliebres : dissimile 
enim erat sedile virorum. Inde apud satyricos prò fa- 
minis ipsis. 

.... famam contempserat olii» 
Gujus apud molles minima est jactnra cathedra*. 

Juv. VI , 90 sq. 

Eodem etymo : 

Cathedrautii. — Molles, eflbeminati, foeminei ( vid. 
Bellus), qui more foeminarum , etinterfoerainas 9 diem 
totum degunt. Gallice une femmelette. 

Quam cathtdralitios portet Cibi rheda ministrof. 

Mart. X, xiii, 1. 

Bellus homo est • • 
n6 CAUD 

Inter fcemineas tota qui luce cathedra* 
Dcsidet, atque ali qua scmpcr in aure sonat. 

MART. Ili, LXIII, 37 Sq. 

CATILLARE. — Sensu proprio, per alienas domos liga- 
rire, gyrare. ( Fulgent. de Prisc. Senn.) Metonymice 
vero de illis qui aut quae foris venerem quaerunt. 

« Q use otiosse et curiosae domos circumeunt; nulla illis nisi 
ventris cara , et qmz venlris sunt proxima : istiusmodi scor- 
tari solent et dicere : Mi catelle , rebus tuis utere, et vive dum 
vi vis. » 

HIER03YM. epist ad Eustoch. de evitandi* mulierièus. 

« operam uxoris polliceor foras, Quasi ca ti llatum : flagi- 

tium hominis , qui dìxit mi hi Suam uxorem hanc arcesslturam 

esse. )) 

Plaut. Casiri. Ili, li, ai sqq. 

Catulire, Catullire. — Libidinarì.Tractuma canibus 
quum in venerem pruriunt. 

c< Scinde unam esoleto impatienti caiullientem lupam. » 

La BER. apud Non. Marc* 
Inde : 

Catulitio. 

« Calulitionem vocant rustici , gestante natura semina acci- 

pere. » 

Plin. XVI , ia5. 

CAUDA. — Pro pene; vulgatissimum. 

.... quin ctiam illud 
Accidit , ut cuidam testes caudamaue salacem 

Demeteret ferrum. 

Hor. Sai. I, il, 44 *W 

acris ubi me 

Natura incenditi sub clara nuda lacerna CENS 117 

Qusrcumque cxcepit turgcnlis verbera caudct, 
Clunibaj ant agitavit equom lasciva supinum , e te. 

Hoh. Sai. II, Vii, {7 sqq. 

CàULIS. — Mentula. 

Testam surait homo Samiam , sibique illieo telo 
Prsecidit caulem , testesque una amputai ambo. 

LUCIL. Fragm. VII, 1 *q. 

§ 

CAUPONAE. — Saepe prò lupanarìbus , et CAUPONARIAE, 
prò scortis et quaestuariis. "Vid. Chrysost. Serm. de 
pernii. 2 ; et Diciric. Antiq. bibl. 

CAVERNA. — Obscenissimum ; de utraque fossa. 

Deglubit | fellat , molitur per utramque cavernam. 

Auson. Epigr. lxx , 7. 

GAVUM. — Corporis quicumque sinus , libidinum capax ; 
ut os, podex, vulva, axillae, manus in vaginam com- 
plicata , etc. 

« Quis enim ferre possit principem per cuncta cava corporis 

libidinem recipientem ? » 

Lamprid. in HeliogabaL 

Vide eumdem in Commod. 

CELOX. — Navis oneraria ad usum frumentariorum, sic 
dieta tanquanx celer. Saepe in obscenis et prò concha 
muliebri. Y\L Navis. 

« Obsecro hercle operam ceìocem hanc mihi , ne corbitam 

date. » 

Plaut. Pcenul. Ili, 1, 4o. 

Id «st , mulierem clune agili ; corbita enim navis 
tardissima. 

CensorIUS. — Vir prastans forma et corporis dignitateL n8 CERE 

relatio sumpta a muneribas public is. Sic Galli dicunt : 
// a import de roi. Vid. Sabn. ad Jul. Capit. de Antonio 
philosopho. 

CENTO. — Velum ostiarium , pannoram frustis confec- 
tum, ad usum ganearum et lupanarium. 

« Centonem anus urbana rejicit. » 

Petbon. SaL 

Sta nigrum flavo crinem abscondente galera f 
Intra vit calidum veteri centone lupanar, 
Et cellam vacuara atqoe soam. 

Juv. VI, iao sqq. 

Calcitala; accedimi privae centonibu' biais. 

Lucil. Frag. XXX , fi. 

Cento. — Carminis genus , ex variis jam editoram car> 
minum segmentis confàrcinatum. Vid. Tertulliano de 
Prcescript. adver. hceretic. ubi de centonibu* ex Homero. 
Centonem nuptialem scripsit Ausonius ex Virgilio. Eo- 
dem modo, concinnata sunt Luciliani a Joanne Douza 
Nordovice selecta ex locis spurcioribus. Vide Con- 

CILIATRIX. 

Cerae PUSILLAE. — Literulae amatori». Gallice biUets 
doux. 

Conscia mairi 

Virgo fuil ; ceras nunc hac dictante pusilla* 
Implct, et ad moechum dat eisdem ferre cinaedis. 

Juv. XIV, a8 sqq. 

CeRERIS SACRA. — Noctu celebrabantur prìmum pudica, 
et castis tantum foeminis propria. 

Paura adeo Cereri* vittas contingere dignae, 

Qu? rti m non timeat pater oscula 

Juv. VI, 5o sq. CEVE 119 

Postea stuprò et adulteriis foedata. 

a Et hic qui poscet eam sìbi uxorem scnex , Is adolescentis 
illius est avunculus , Qui illam stupravit noe tu , Cereris vigiliis. » 

Plaut. Auluh Prolog. 34 sqq. v 

Nupcr enim, ut repeto, fanum Isidis, et Ganymedem 
Pacis , et advectae secreta palatia Matris , 
Et Ceretrm, (nam quo non prostat f Gemina tempio ?.) 
Notior Aufidio moechus scelerare solebas , etc. 

Juv. IX, a a sqq. 

CESTUS. — Balteum Veneris , cujus percussio ad castos 
amores revocabat. Apud Homer. Ili ad. XIX , petit Juno 
a Venere ceston suura, ad coercenda Jovìs adulterò. 

Ut Martis revocetur amor, summique Tonantis, 
A te Jano petat ceston, et ipsa Venus. 

Mart. VI, xiii, 7 sq. 

Collo necte , puer , meros amores , 
Ceston de Veneris sinu calentem. 

Mart. XIV, cciv, 1 $q. 

CEVERE. — Proprie de palponibus , ex more canum qui, 
quum blandiuntur , clunes movent et caudam. 

. . . .Doctas potuissc figura* 
Laudatur : bellum hoc ; hoc hellum? an, Romule , ceves? 

Pbrs. 1 , 87 sq. 

Translatum vero ad utramque venerem , sed de viris 
tantum, quum crissarc sit mulierum. 

Sed pejores qui talia verhis 

Herculis invadunt, et de virtute locuti 
Clunem agitant. Ego te ceventem, Sexte, Yerebor... 

Juv. II, 19 sqq. 

Et idem de avaro : 

Quod tamrn oUerius monstrum quam mollis avarus? 120 CHOR 

H«c tribui, de inde ilia dedi , mox pinta tnlistL 

Computat ac cevet. 

Juv. IX, 38 sqq. 

Sed pxdicaris , sed palchre , Naevole , ceves. 

Mart. Ili, xcv, i3. 

Hinc cevetes vocantur raolles et effeminati. Yid. in 
Petron. Satyricon animadversiones , Lui. Paris, apud Ste- 
phan. Pallet, i6oi,p. 4oi. 

ChalgIDIGA UXOR. — Quae plurimos pueros peperit : fuit 
enim raulier quaedam hujus cognominisi quae centum 
pueros enixa est; inde prò verbium : ianquam Chalcidica 
nobis peperit uxor. Yid. Proverò. Erasm. II, x, 66. 

Chàlcidissare , XocAxt5^etv. — Paedicare. A Chalciden- 
sibuSy quos notat Hesychius male audire ob puerorum 
amores. Yid. Erasm. Adag. Ili, II, l\o. 

ClIARYBDES. — Meretrices; a celeberrimo Italia* bara- 
thro, et tanqaam corpus et opes simul vorantes. (Vid. 
Sidon. Apollin. IX, 6, 7.) 

Chahites. — Veneris comites notissimae. Quare tres, 
quare manibus implexis, quare nuda aut pellucida 
yeste; quare solutis zonis quamvis virgines; quare tan- 
dem Veneri datae comites , piene et piane Annaeus 
Seneca , lib. I de Bene/. Yid. verbum GRATIAE. 

Tres fuerunt Charitcs; sed dam mca Lesbia ▼ixit, 
Quatuor. Ut periit, tres numerantur item. 

Auson. Epigr. cxxi , 1 $q. 

CHORAGIUM. — Apparai us nuptiarum. Graece enim xo- 

payoc choreae princeps et qui expensam suppeditat. 

« Ipse ornamenta a chorago haec sumpsit suo periculo. » 

Pi aut Trinumm. IV, H , 16. CINC i2t 

* Jam feralinm nuptiamm miserrimae virginis chùragium 

struitur*. » 

àpul. Mct. 

Quum primom istorum conduxit mensa choragum , 
Sexque deos vidil Mallia , sexque deas. 

Suet. in Au*. 70. 

ClCER. — Veneri sacra tum : pervigiliis ejus et ex ri tu 
religioso, mensa rainistrabantur cicero, aqua cocta 
cnm sale. Vid. Ptin* XVIII, 12. Manet hic usus apud 
Gallo-provinciales , die dominica Palmarum. 

« 

ClNAEDI. — Proprie saltatores et pantomimi ; amb toj 
xcvscv t}> acofioc. 

Stolte saltatum te intervenisse cinados. 

Lue il. Frag. II, io. 

Vid. Non. Marc. 

Deinde prò pathicis et paediconibus. 

« Viden' ut cinctdus orbem digito temperet? » 

Suet. in Aug, 68. 

Castigas tarpia, quum sis 

Inter Socraticos notissima fossa cinados. 

1 

JUV. II , 9 sq. ' 

Huc hoc convenite nunc , spatalocinctdi. 
Pede tendile , cursura addite , convolate pianta, 
Femore facili, clone agili, et mano procaces, 
Molles , veteres , Deliaci manu recisi. 

Petron. Sai. 

Vid. Maritai, passim. 
ClNAEDICA FRONS. — Impudica , impudens. 

Quartus cinctda fronte , candido vultu, 
Ex concubino natus est libi Lygdo. 

Mart. VI , xxxxx , ìa sq. 

ClNCTUS. — Castus. Vide BlSClNCTUS. Et contra, in- 
122 CIRC 

cestus prò non castp. Sic apud Tacitum, incesto nupiict; 
et apud Ciceronem, os incesium prò ore impuro et fel- 
lante. Greci quoque xiw^codouc vocant puellas vene- 
rem expertas. 

ClNNA (Helvius. ) — Musas coluit impudicas. 

Cinna quoque his comes est, Ci/imique procacior Anser. 

Ovid. Tnst. II , 435. 

ClKXIA. — Cognomen Junonis in nuptiis ; a cingub 
nuptx , id est zona virginali , quam prima nocte ma- 
ritus solvebat. 

* Cingalo nova nupta praecingebatur , quod vir in lecto sol- 
vebat , factum ex lana ovis , sicut illa in glomos sublata con- 
juocta Inter se sit , sic vir suus secum cinctus vinctusque esset. 
Hoc Herculano nodo vinctum vir solvit ominis grada , ut sit 
ille felix in suscipiendis liberis , sicut Hercules qui LXX libero» 
reliquit. » 

Et paulo infra : 

« G'nxict autem Junonis numen sanctum babebatur in nup- 
tiis , quod initio conjugii solutio erat cinguli , quo nova liupta 
erat cincta. » 

Festus. 

ClRCULATRlX. — Vaga meretrix , opposite scortis qn* 
domi quaestum fàciunt. 

Ecquando Telelhusa circulalrix , 
Qua clunem tunica tegente nulla 
Extis aptius, altiusque motat, 
* Crissabit tibi fluttuante lumbo ? 

Priop. Cairn. XVIII, 1 jqq. 

ClRCUMClSlo virorum. — Prae putii incisio ab antiquo, ' CLAV i*3 

et ob munditiam Judaeis divinitus prascripta , subso- 
lanis populis admodum saluberrima. 

Dum fiamma sine, thura liquesccre limine sacro 

Persuadere cupit : credat Judaeus Aprila t 

Non ego. 

Hor. Sai. I , Y} 99 sqq. 

Labra moves tacitus , recutitaque sabbata palles. 

Pers. V, 184. 

ClROJMCISIO FOEMINARUM. — Resectio clitoridis. Mu- 
lieribus persicis , arabicis et aegyptiis saepe excrescebat 
haec caruncula , ita ut ea arrìgentes aliis foerainis etetiam 
podice virili abuterentur ; unde mos erat , prasertim 
JEgyptiorum , murtum illud puellis prescindere , non 
solum ob eam causam, sed et propter munditiam. Rese- 
cabant et nymphos , ne crassiores et extus prominen- 
tiores fierent. Vide Galenurn , et Huet. in Origen. et 
Cai. Rhod. Lect. antiq. XIII , 8. 

ClRRAtAE. — Mulieres innuptx. Crines enim cervici di-, 
missos et cirralos gerebant nondum nuptae ; matrone 
vero, in amplexum comatos, in visendae conditionis 
signum : quod notandum a statuariis et pictoribus. 

« Et Hcet , quocumque oculos flexeris , foeminas afiatim mullas 
spedare cirratas , qui bus si nupsissent , etc » 

. Ammian. Marc. XIV. 

Vide statuas Romanorum in Musaeis publicis , et 
verbum ACUS DISCRIMINALIS. 

CLAVES. — Dabantur parturientibus , ob signifìcandani 
partus facilita tem (Fest. ); et nova nuptae, quod ei res> i24 CLIN 

domestica commi ttebatur. Uxori divertenti et exeunti 
adimebantur claves. Sic leg. XII lab. ClàVES ADIBUTO. 

ClàVUS, — Pro pene. 

Nec mora , néc requie* : clavumque af&xus et haerens 
Nusquam amittebat , oculosque sub astra tenebat. 

Auson. Cent, Nupt. imminut. z£ sq. 

CLAZOMENAE. — Scissura podicis paedicatione triti et la- 
cerati; in ter morbos venereos : a Clazomenis, Ionia 
asiatica civitate , posterà venere famosissima ; vel a 
xAdc£e<T0ae , frangi et dividi. 

Sed quod et elixo piantana podice vellb, 

Et teris incusas pomice clazomenas ; 
Causa latet : biraarem nisi quod patientia morbam 

Appetit, et tergo foemina, pube vir es. 

AuSON. Epigr. CXXII , 3 sqq. 

CLINOPALES. — A xAtvrj , lectus , et ttòcAtj. Quasi diceres 
palaestra venerea : coitus assiduitas tanquam in quoti- 
dianum et regularem usum. 

a Libidinis nimix, assiduitatem concubitus, velat exercita- 
lionis genus , clinopalem vocabat * 

Su ET. in Dormi, a a. 

CLINO-PEDALIS. — Ad venerem invalidns, aT> ea antiqua 
opinione , frigiditatem pedum concubituris admodum 
officere. Vid. Arisi, sec. W,problem. 5; longius tp.lX, 
2; Cai. Rhod. Lect. antiq. XV, 6, ubi clinopalem dicit, 
sed male, ut patet ex vocabulo precedenti. 

Divus Franciscus calceamentorum raonachis suis 
iciim negavit r n* r^lopo^iis solum uterentur , ad ser* CLUN 125 

vandam castitatem. Vid. Elysius jucundarum qu&slionum 
campus , i5-iy. 

Clitehnini. — Colei. Verbum Ciceronis in Epistola ad 
Paetum. 

« Honesti colei lanuvin! ; clitcrnini non honesti. » 

ClC. ad Farmi, g. 

Vid. % A nuotai, in Priap. lus. IV, ex Musceo Simonis 
Abbes. 

CnTORIS. — Mere gracum. Glans muliebrisinterfoemineo 
prominens , angulo nympharum. In prurito venereo 
arrigit ut virga virilis ; hic foeminarum sedes volupta- 
tis. Clitoride abutebantur inter se lesbiae saphicaeque 
nralieres. Vid. Murtum, Tribades, &RCUMCISIO 

FQEMINARUM. 

Inde apud Gracos xXCloptd^Ew , prò clitoridem a Uree- 
tare ; genus xnasturbationis mulieribus proprium. 

ClUACINA. — Cognomen Veneris ; clara , illustris ; a 
cluere. 

« Tum duo Csepiones multum cluentes Consilio et lingua* » 

Ci C. di? Clar. orai. 

Con tra vero Tertullìanus Cluacina ducit a cloaca; 
quod non verisimile. Veneris Cluacina simulacrum 
eodem loco positum erat, quo facta est pax inter 
Sabinos et Romanos , post raptum puellarum. Vid. 
Aurei. Vict. 

CLUNES. — In palestra venerea. Existimabant antiqui f 
126 CLUB 

mulieres non concipere , modo in concubito clunes re- 
tractent, quum hoc ìnotu semen virile vulva ejiciant. 

Ejicit enìm sulci media regione viaque 
Vomerem , atque locis avertit seraiois ictus. 

Lucrkt. IV, 1267 «!• 

Clunes motare. — De muliere , motu obsceno ad ve- 
nereui incitante. 

Ecquando Tel e th usa circulatrix , • 

Quae clunem tunica tegente nulla 
Extis aptius , altiusque motat. 

Priap. Carm. XVIII, 1 s<jq. 

.... ut Gaditana canoro 
Incipiant prurire eboro, plausuque probaue 
Ad terram tremulo desrendant clune puellae. 

Juv. XI, 162 sqq. 

Clunes torquere. — Specialiter dicebatur de patiente 
in paedicatione. 

« Lascivia deinde luxuriantL» adsumpta huc atque itine clunes 

torquet. » 

Arnob. I , a. 

« Ultimo cinsedus supervenit cinguloque succinctiis, 

modo extortis nos clunibus cecidit , modo basiis olidissimis 
inquinavi^ » 

Petron. SaL 

Eodem sensu : 

..... Sed pejores qui talia verbis 

Herculis invadunt; et de virtute loculi 

Clunem agitante 

Juv. II, 19 sqq. 

Clune nudo radere. — Depuella exili et macilentula. 

Habere aroicam nolo , FI acce, subtilem , 
Cu jus lacertos annuii mei cingant , COEM 127 

Qua? cluni nudo rodai , et gena punga! , 
Cui serra lumbis, cuspis eminet culo. . . . 

Mart. II , CI , 1 sqq. 

CLUNAE-SIMIJE. — Mulieres, natibus venere confectis, a 
simia, cujus clunes ex natura rasiles videntur et quasi 
trito. Vid. Fest. et Lubin. Antiquaiium. 

CLUSINUM PECUS. — Meretrices laute et urbanaead usum 
procerum; prostitutarum primus ordo , a Gusto, oppido 
Etruriae; hìc enim aquae erant medicee celeberrima, 
necnon famosarum conventus , ut nunc videmus 
aquis nostrìs. Yid. PlauL in Trucul. II, II, 14 ; et 
Lubini Antiquarium. 

CNIDIA. — Cognomen Veneris , a Cnido, urbe nobilis- 
sima , propter statuam Veneris a Praxitele confectam. 
Yid. Plin. Ub. XXX; Arnob. VI , et Luciani dialoga cui 
titulus Epa>7££. 

O Venus, regina Crudi Paphique! 

Hor. Od. I, xxx, 1 sq. 

Vera Venus Crùdiam quum vidit Cyprtda, dixit : 
Vi disti oudam me, puto, Praxitele. 

AUSON. Epìgr. LVI , 1 sq. 

CòA-ORUM. — Gallice, delagaze. Textum perlucidum 
ex bombyce tenuissima; sic dictum a Co, insula juxta 
Eubceam, ubi inventum est. Vestis muliebris impudi- 
cissima. 

« Video sericas vtstes , si modo vestes vocancbe sunt , in 
qaibus nihil est quo aut defendi corpus , aut tegi pudor possit ; 
quibus sumtis, mulier parum liquide nudam se non esse jurabit. 
Hae ingenti summa ab ignotis ad commercium gentibus accer- i 2 8 C CE TU 

suntur , ut matrona; nostra ne adulleris plus sui in cubiculo , 

quam in publico ostendant. » 

Senec. de Benef. VII. 

« Quid si contigisset , illum videre nostri temporìs telas , 
quibus vestis nil celatura conficitur , in qua non dicam nullam 
corpori refugium , sed nullum pudori est ? » 

Idem, Epist.yi. 

Simili texto, similique cum impudentia muli eres non 
nullas vidimus vere denudatas, per vicos Parisienses, 
anno MDGCCII. 

.... Cois tibi pene videre est 
Ut nudam : ne crure malo , ne sit pede turpi. 
Me li ri possis oculo latus ; an tibi mavis 
Insidias fieri , pretiumque avellier , ante 
Quam merce ra oste a di ? 

Hor. Sat. I, rr, 101 sqq. 

COEMPTIO. — Modus matrimonii apud Rotnanos, (Vid. 
Matrimonium. ) ordine civili secundus, cujus for- 
mula ad ritum christianum transiit. Vis-ne, aiebat ma- 
ri tu s , mihi materfamilias esse ? Mulier respondens : 
Volo. Post mulier viro : Vis et tu mihi esse paterfa- 
milias? R. \olo et ego. Tunc in manum mariti mulier 
conveniebat, quod dicebatur usa convenire in mairi- 
monium. Vid. Setv. in JEneid. IV. 

Coemptio sic dieta , quod tali pacto vicissim hae- 
redes utriusque fiebant maritus et marita , quasi res 
suas coementes. Inde apud PlauL Bacchia. IV, IX, 52 , 
coernptionalis vocatur , qui hac formula haereditatera 
carpi t uxoris suae. 

Oetit*. — Pro cop^ubitu, COIT 129 

Preter («gitimi genitalia federa coetus , 
Reppcrìt obtcenas vencres vitiosa libido. 

Auson. Epigr. LXX , 1 sq. 

Sic et in Tertulliani Apologetico : 
« Ncque eas , cactus incestu sanguinis agnoscat. » 

NU Umen hoc ad no$ ; qui ccttu conjugioque 
Corporis atque anime consistimi!* unitcr apti. 

LUCRKT. Ili, 857 sq. 

COGERE. — Cogitur mulier quae invita nubet. ( Valer. 
Flacc. Argonaui. VII, 48. ) 

CoACTUS THALAMUS. — Apud Statium , prò virgine per 
vim temerà ta ; puella violata. 

CoGNOSGERE. — Rei venere» freqiientissiraum verbum 
in Sacrarum Literarom interpretatione latina Vulgata 
dieta. Vid. Ovid. Episi. xvil. 

COHIHCINATIO. — Lascivia foedissima , more hircorutn. 

« Qua tamen omnia in paucis aunis ita hic degulator stu- 
diose in ventrem condidit , et omnimodis cohircinationibus 

dilapidavit. » 

Apul. in Apolog. 

COIRE. — Simul venerem agere. 

Hunc semper Norbana diem cum conjuge Care 
Leu colat , primis quo coiere toris. 

Mart. VII, LJpciv, 9 tq. 

Mos erat Massagetis palam coire instar cannm. Vid. 
Herodot. Ub. IV in fine. Hinc sabstantiva : Como. 

«- Prima coitio acerrima. Teiient. Phorm. II , lì. 

9 
i3o COLE 

Corrus-us. 

« . . . Nam coi tu s jam longa oblivio. » 

Juv. X , ao4* 

Post eoitum , miseri et avari mentnlam lana ter- 
gebant. 

At tibi nil faciam : sed Iota mcntula lana 
Aux«£/rv cupida: dicet avariti». 

MART. X, LIX, Il sq. 

Sic Lucilius : 

A lava lacrymas mutoni absterget amica. 

Fmg. Vili, ii. 

Colei. — Testiculi virorum. Coleus enim apud Cicero- 
nem prò testimonium elicente in judicio. 

Quum depilatos , Chreste r coleo* portai , _ 
Et vulturino mentulam parerà colto. 

Mart. IX, xxvn, i sq. 

Derisor Fabia ni is herniarum, 
Oinncs quem modo colei timebant 
Diceutem tumidas in hydrocelas, etc. 

Mart. XII, i.iixm» 1 sqq. 
Sed quum tu , posito , deus , pudore , 
Ostendas mihi colcos patente!, 
Cum cunno mihi mentula est vocanda. 

Priap. Carni. XX"VIU t 3 «qq. 

Vid. Cliternini. 

Colere. — Vcrbum technicum , prò corpus , restes et 
ornamenta componere ,faire toilette. 

Ah! percant artes et mollia jura colendi. 

Ti bull. II , Hi , 79. 

Ridoni* vcnlos hoc munere tectus et imbres ; 
Noe sic in tyria sindone cultus eris. 

Mart. IV, xix, 11 t^. 

Vid. Cultus substantive. 
COLL i3i 

GOLIFHIUM > xatXipm. — Panis sub cinere coctus , ad 
athletarom cibum. AliqUando fingebatur in similitu- 
dinem'penis, et tane tanquam virile signum roboris 
et vigoria. Sic, et duplici sale, Juvenalis arguit mulie- 
res in theatris certantes : 

LacUntur paooe, comedont coliphia pauce. 

Juv. II , 53. 

Vid. Cai. Rhod. IX, 16, et SlUGO. 
CoLLABELLARE. — Labra vicissim osculis commiscere. 

« Collabella, adjunge labra. » 

Laber. Armai. 

« Peranna , collabeUa osculimi. » 

Non. Marc, de Honest. auiis. 

Nam compositione latina col conjungit. 

COLLOCARE. — Verbum nuptiale : dicebatur quum pro- 
nuba novam nuptam in letto ponerent. 

Vos bonae scnibus viris , 
Cognite bene fremine. 
Collocate puellulam. 

Catull. LYI , 186 sqq. 

Inde, collocare nupturn , nuptui , apud Ciceronem, 
Cas. et Colum., est puellam in connubium dare. 

CoLLUM. — Et etiam partes suas habet cervi* in pa- 
lestra venerea. 

COLLUM TUMIDUM , FORTE. — Signum atatis adulta. 

Et tibi jam tumide nares , ti forti a colla. 

Nembsiàhus , Eclog. 11. 

Vid. Plbertas. 

Nec non indirium delibata virginitatis, apud ariti 
quos. Primum enjm ante concubium , nova nupta col- 
i3s COLU 

lum filo circumdabat , aut nutrix ejus aut altera ma- 
trona. Postero mane eadem mensura revisebatarcervix , 
etsi filum breve inveniebatar , pronuba eam antea 
virginem et hac noe te deflora tam clamabant. Sed contra, 
id est 9 si nulla cervicis accretio , adhuc integra dice- 
batur conjux , aut jara pridem et ante matrìmonium 
delibata. 

Non illam nutrii orienti luce revisens 
Hesterno collimi poterit circamdare filo. 

Catto, l. LIX, 376 tq. 

COLLUM AMPLECTI. 

Amplexa collutti , basioque tam longo 
Blandita , quam «unt nuptia? colambarnm , 
Rogare coepit Phyllb amphoram vini. 

Mart. XII, Liv » 7 iqq. 

Collum APPLICARE. — Molliter plicare et inflectere , ad 
suavia danda aut accipienda. 

.... appUcansque coUum , 
Jucundum os ocolosque •uaviabor. 

Catuli. DC, 8 «q. 

Sic de eodem motu Horatius : 

Duro flagra ntia detorqnet ad •tenia 
Cervicem. 

HoRAT. Od. II, XII, a5 tq. 

Collum PLAUDERE. — Palma leviter percùtere. ( Orni. 
Ari. Amai. I, 27. ) 

GoLUMBAE. — Veneri dicatae , tauquam in amore prae- 
moHlssimae. Vide JuvenaUm, III, 201. 

Amplcta collum, basioque tam longo 
Blandita , qnam tunt nuptise columbarum. 

Mart. XII, unr, 7'aq. COLU i33 

fiasia me capinnt blandas imitata columbas : 
Ta mini da* , avi» qualia mane soles. 

Mart. XJ , cv, 9 sq. 

Ex antiquo , symbolum fidei matrìmonialis. 

« Conjugii fidem non violant cotumbct. » 

Plw. X 9 34. 

COLUMBARE. — Mixtis lìnguis sese invicem osculari. 

« Quid si quis foeminae cirro crispatae labris coìumbatur ? » 

Semec. Ep. n5. 

CoLUMBARIA. —Proprie sunt foramina in perisfrophiis, 
ubi columbi nidulentur. 

« Credo alium in aliam belluam hominem vortier , lille in 

cotumbum , credo , leno vortitur. Nam in cotumbari collam 

band multo post erit. In nervum illic hodie nidamenta con- 

geret. » 

Plaui. Rud. Ili, vi , 4.8 sqq. 

COLUMBATIM. — Molliculum verbum Catulli. Vid. Plin. 
' Episi. 202. 

Pende , paella , gena* rosea* , Porrige labra , labra corallina. 
Da columbatim mitia basia. 

Ex Caiaieet vet. pò et. edente Valdo , 1601. 

COLUMNA. — Pro pene. 

Spectas me tamen et subinde rides : 
Nirairum tibi salsa res videtur, 
Adstans inguinibus eolumna nostri*. 

Priap. Carni, IX , 6 sqq. 

Nec qua? stat rigida supina vena , 
De Vigno mini quolibet eolumna est. 

Marx. YI, xlix, -x <q. 

Simili metaphora Juvenalis : i34 COMA 

...... Sed omaes 

Novcrunt Mauri atque Indi , qojt psaltri* penem 
Majorem quam tant duo Cesari» A liticatone , etc' • 

Sai. VI , 336 sqq. 

Duo enim libri Caesaris adversas Catonem, in unum 
volumen complicati, ingentis scopi figoram referebant \ 

V 

COLUMNA LACTARIA. — Ad quam deponebantur pueri 
ex p osi ti t ii : stabat in foro olitorio. Vid. Fesi., Alex. 
Rup. , Piatii. , Pubi. Victor. , etc. 

Colustra , Colustrum, Colostrum. — Lac novum in 
mammis. (Non. Marc, Laber., Laidi. Vili, io.) 

Surripuit pastor qua nondum stantìbus htsdif 
De primo roatram lacte colostro damuj. 

MART. XIII, XXXV, i tq. 

Inde , colostri dicebantur , infàntes aliti a mulierc 
pregnante. ( Plin. XVI , 28. ) 

COMA. — Ex more antiquorum, qui comam nutriverant , 
circa nuptias detondebant. 

Conventura tamen et pactum , et sponsali» , nostra 

Tempestate paras , jamque a tonsore magùtro 

Pecteris 

Juv. VI, a5 sqq. 

COMA NIGRA. — In laude apud antiquos. 

Spectandam nigris oculis , nigroqve captilo. 

Hoe. de Ari. Poet. 3;. 

Et Lycura nigris oculis, nigroquc 
Crine decoram. 

HOR. Od. I, xxxn, 11 sq. 

Capillitium nigrum Musis tribuit Pindarus. 
Coma flava. — Sed dum pleraque Romanie capite ni- COMA i35 

grabant, meretrìces con tra, fiere omnes alienigenae, 
flavis crìnibus dignoscebantur. Sic , mutata veste , Mes- 
salina , meretricis personam induens : 

ìiìgnim flavo crinem abscondente galero, 

Intravit calidam veteri centone lupanar. 

Juv. VI, tao sq. 

» » 

Et Martialis ad quamdam impudicam nomine Les~ 
biam: 

Arctoa de gente cornarti tibi, Lesbia, misi, 
. ♦Ut scires quanto sit tua flava magi*. 

Mart. V, LXVIII, i sq. 

COMA MYRTEà.— Eadem quam Galli castaneam dicunt. 

« Hodie quoque dicunt myrteum qui mcdius est inter flavum 
et ingrani. » 

VET. ITSTERPRET. 
Intonsi crines longa cervice flu ebani , 
Spirabat tyrio myrtea rore coma. 

TlBULL. Ili, IV, a 7 sq. 

CoMATI. — Molles, cinaedi, parthici. Puerorum coma 
alebatur per cervieem demissa. 

. • «Fusos cervix cui laclea crines 
Excipit, et molli subnectit circulus auro. 

YlHGlL. AEntid.\ y i3y sq. 

Sed statini ut puberes facti , capillis attondebantnr , 
in signum virili tatis ; et caesaries eorum. A pollini sa- 
crata , aut alii deo , tempio ejus appendebatur. Vid. 
Slot. Syiv. Ili , prafat. ad Polli um, et Mart. IX , XVII. 

Delicati vero et catamitiindetonsimanebant, semper 
solitati, ait Plinius , ut virìUtatem effugerent ; inde 
apud Synesium et Suidam adagium illud : nullus co- 
matus , qui idem non sit cincedus. i36 COME 

Comam enim alere parum virile patabant Stoici. 
Vide Juvenalem , II, 1 5, et XI, 149. 

COMEDERE. — Sensu obsceno. 

Adsequitur nec opinantem, in caput insili! t iptnm 
Comma nducat ur totum complexa f comestque, 

Centon. ex Liuti. X, 5 aq. 

« Talis est via muìieris adultera , qua comedi* f et tergens 
os suum , dicit : Non som operata malom. » 

Salom. Proverò. XXX , ao. 

Comessationes. — Epulae libidinosa ; a coena differebant: 
nam coena casta erat , si non parca et temperata ; dam 
comessatio solutissima et longe in noctem producta. 

« Convivabatur frequenter et large , sed paene raptim : certe 
non ultra solis occasum , nec ut postea comessaretur. » 

Suet. in Domit. ai. « Sed vel lux urise saevitiaeque dedita* , epulas trifariam sem- 

per , interdum quadrifariam dispertiehat, in jentaculaet prandi*, 

«t ccenas comessationesque ; fàcile omnibus sufficiens , Tomi- 

tandi consuetudine. » 

Idem, in ViielL i3. 

Famosissima Romanorum comessationes omni ge- 
nere nequitiarmn. 

«...Non temere ulla illuslriorefcemraaabstinuit: quas plernm- 
que cum marilis ad coenam vocatas , praeterque pedcs suos 
transeuntes , diligenter ac lente , mercantium more, conside- 

rabat Quoties deinde libuisset, egressus triclinio, qumn 

maxime piaci tam sevocasset , paulo post , recentibus adbuc las- 
civi» notis , reversus , vel laudabat palam , vel vituperabat , sin- 
gola e n umera ns bona malave corporis atque concubitus. » 

Idem, in Caligai 36. / COME i3 7 

« Libidine* , amores , adulteria , convivia , aomessalioncs , 

cantus. » 

Cic. prò Cai. 27. 

Lupanaria disponebantur ad usura con vi varani. 

« Cre pidinibus stagni lupanaria adstabant , illustribus foe- 
rninis completa ; et contra scorta visebantur , nudis corporibus. » 

Tacit. Annoi. XV, xxxvil. 

Nuda ministrabant puellae. 

« Coenam ea lege condixit, ne quid ex consuetudine im- 

mutaret aut demeret ; utque nudis puellis ministrantibus ccena- 

retur. » 

Suet. in Tiòer. 4.2. 

Nudaeque saltatrices, crispantibus lurabis et obsceno 
moto, proriginera spectantibus conciliabant (Macrob. 
Sai. II, I ; Buleng. de Conm. Vid. AmbubàIJE), dura 
traclatrices membra virorum sollicitabant 

Jacet occupato galbinatus in leoio , Et- estuanti tenne ventilai frigus 
Supina prasino concubina flabello ; 
Fugatqoe mosca* myrtea puer virga ; 
Percurrit agili corpus arte tractatrix, 
Manumque doctara spargit omnibus membris. 

Mart. Ili , Lxxxii , 5 sqq. 

Bibebant poculis oblongis , penem referentibus. 

Vitreo bibit ille Pria pò. 

Juv. II, g5. 

Unde apud Plinium, bibere per obsceniiaies. Panis et 
ipse forma venereus ; nam ex siligine fiebant Prìapi et 
ingnina muliebria. 

Illa ttligineis pingiiescit adultera cunnis. 

Mart. IX, 11, ò. 
i38 COMM 

Comessationurn libidinis primi auctores Chaldsci. 

«« Babylonii maxime in vimini , et quae ebrieUtem sequuntur, 

effusi sunt. Foeminarum , convivia ineuntium , in principio 

modestus est habitus; dein, summa qnaeque amicula exuunt, 

paulatimque pudorem profanant : ad ultimum , ima corporum 

velamenta projiciunt. Nee meretricum hoc dedecns est , sed et 

matrona rum virginnmque , apud quas comitas est vulgati cor- 

poris vilitas. » 

Q. Curt. V f 1 1 38. 

Comessationes a Como , lascivorum conviviorum deo. 
Vid. COMUS. 

CoMISSARI. — Comessationes agere. {Gè., Piatti.) 

Hinc COMISSATOR {Gè.) et COMISSANS. w 

« Refectum igitur convivium est ; adjuvit hilaritatem comis- 

santis cymbalistria. » 

Peteon. Sai. 

Gomitare. — Concubare. (Acc., Fest., Lubin. Aniiq.) 

COMITIALIS MORBUS. — Vulgo caducus. 

« Hippocrates enim de coitu venereo ita existnnabat , partem 
esse quamdam morbi teterrimi , quem nostri comitiaUm dixere. » 

• Gell. XIX , a. 

COMMARITUS. — Socius in amore. 

« Sed eccum progreditur cum corona et lampade Meni so- 
cius, compar, commaritus, etc. » 

Plaut. Cas. IV t li, 17 sq. 

COMMILITONES. — Verbum belli , ab Heliogabalo ad 
rem veneream translatum. 
a Omnes de circo , de theatro , de stadio , de omnibus lods COMP i3 9 

et balneis , meretrices collegit in sedes publicas , et apud eas 
concionem habuit quasi militarem , dicens eas commìliioncs. » 

Lamprid. in Heliogabal. 

COMMISCERE. — Vcrbum venereum. 

« Deinde partes corporis , et ad procreandum et ad conci- 

piendum aptissimse , et in mare et in foemina ; commiscendomm 

corporum mira b'bidines. » 

Cic. de Nat. Deor. iga. 

Et* commsscendo quum se meo forte virile 

Fceminenm mnlsit subita vi 

LuCRKT. IV, 243 sq. 

COMMUNIS. — De meretrice. 

Conducta est pretio puelU parvo , 
Communi* satis omnibus futura. 

Priap. Carni. XXXIV , 2 sq. 

COMMUNIS VOLUPTAS. — Pro venerea. 

CoMPARES. — Mutuo amore connexi. Vid. PàRES. 

/ « Compressiones arctae amantium comparum. » 

J*lavt. Pseud. I, 1, 64. 

CoMPLEXtfS. — »De nexu venereo. 

Utere foemineis complexibus , utere , Victor , 
Ignotumque sibi mentala discat opus. 

Mart. XI, lxxix, 1 sq. 

COMPONERE LATUS. — Concubare. 

Tum compone latus Uteri, et cuin pectore pectus. 

LuCiL. Frag. Vili , 6. 

Mercurio et sanctìs fertur Bssbeidos undis 
Virgineum Brimo composuisse latus. 

Propert. H, h, 11 sq. 

Comprimere. — Stuprare. i4o CONC 

Villica Tel dori compressa ett nupta coloni , 
Incaluit qnoties saucia vena mero. 

Mart. IV, LXYl y II JOj. 

Vide Titum Livium, 1 , 1 4> ubi comprimere virginem 
prò violare. 

COMPRESSUS. — Substantive. 

« Compressus cum virgine admissus dici tur. PUotus ( Truc. 
II, vi, 17 sq.) etiam coitum cum meretrice compressum 
dici vult : a Nunc ad amicam , decimo mense post , Atheoas 

Àtticas Viso, quam gravi dam reliqui meo compressi* , quid ea 

* 

agat. » 

Non. Mabc 

Comprimere linguam. — Irrumare. {Varr. et Pumi.) 

COMUS. — Deus apud etbnicos habitus comessalionum , 
nocturnarumque saltationem praeses. In militia ejus 
auctorabantur juvenes qui noctu, cum facibus musicis- 
que instrumentis , ad amicarum januam procaciter las- 
ci vi ebant, ut fores nonnumquam effringerent. Hinc 
crepalocomus , vinolentorum hyranus apud Arislophan. 
in Ranis. 

Concelebrare. — Sensu erotico , diu amare. ( Non. 
Marc. ) Id est, continuis dictis et factis, arteque de- 
lenifica , sibi alicujus amorem conciliare. 

Phryne nobilis illa , ubi amatorem improbitu qnera 
Multis inductum serraonibu' conce lebra vi t y 
Quid dare , quid sumpti facere ac prebere potis sit 
Praeiervit, labra delicat, hinc delenit amore. 

Cenfon. ex Luct'L X , 1 sqq. 

Concedere. — Veneri assentire. CONC 141 

Ne teqoerer racechas, concessa quum venere oli 

Possem , etc. 

Hor. Sot.l, iv, n3sq. 

CONCHA. — Pro mulierum pudendis. 

« Te ex concha natam esse autumant : cave tu harum con- 
chas spernas. » 

Plaut. Rud. Ili, ili, £a. 

Ab hac testa, haud cunno absimili , quam Galli no- 
mioant pucelage. 

Concilia corporalia. — (Arnob. ) Coitus. 

CONCILIABULA. — Tabernae et ganeae , quas conveniebant 
scortilla et quaestuariae viliores ; humillimorum co- 
messa tiones. 

« Quid ? si apud te veniat de subito prandium , aut polatio 
Forte 9 aut coena, ut solet in istis fieri conciliabulis. » 

Plaut. Bacchia. I , i , Ifi sq. 

Sic idem , alio loco : conciliabulum danni. 

CONCILIARE. — Connubia proponere; officium proxene- 
tarum. Wà.ff. de Proxenetis. Tunc verbum castum. 

Cor ego plector amaro, si Tir libi marcet in armi*? 
Non me nnpsisti conciliante seni. 

Ovid. Amor. XJll, 4 1 *!• 

CONCILIARE. — Sensu libidinóso ; obsequium lenonum. 

« Ezistimabatur enim Senrilia , etiam filiam suam Tertiam 

conciliare Caesari. » 

Su ET. in Jul. Ccts. 5o. 

« Tute ad eum adeas , tute concilies^ tute poscas. » 

Plaut. Trin. Il , n , io5. i4a CONC 

« Si non fastidia , inquit , fosminan oroalam , et hoc primum 
anno virum expertam , concilio libi , o juvenis , sororem. » 

Petron. Sol. 

Inde: 

CONCILI ATOR. — Pararius domini, similis emissarìis qui, 
teste Lampridio f bene nasutos perquirebant , et ad 
Heliogabalum perducebant , ut eorum conditionibas 
uteretur. Gallice un bonneau, un pourvoyeur. 

»« Praefectum praetorii quera babebat, occidit ; in ejns locom , 
matronianum veterem , conciUatorcm fecit. » 

Vopisc. de Cor. imp. 

CONCILI atrix. — Non pubiice lena ; sed clam et privatim 
stuprorum et adulteriorum sequestra. 

Multis inde loci* sermoniba* concelebrabit 
iEtatem et faciem , ut saga et bona concilìatrix : 
Quod gracila est , pera» pedibus , quod pectore poro , 
Quod puero similis ; neqne uti pyrgentia scorta. 
Hic corpus solidum invenies ; hic stare papilla* 

Pectore marmoreo 

Ex Centonibus Luci l i ani s t I, I, sqq. 

« Non vides qoana blanda concilìatrix, et quam sitlena ipsa 
natura. » 

Cic. Nat. Deor. £. 

CONCIO MERETRICUM. — Roma prostibulas et scorta 
omnia in aedes publicas collegit Heliogabalus. 

« Et apud eas concioncm babuit quasi militarem , dicens eas 

commilito ncs : disputavitque de generibus et schematibus vo- 

luptatum. » 

Lampbid. in Heliogabal. 

Vid. Senaculum. CONC i43 

Concubare. — Pro coire. 

Credere vix possim, nisi cogat credere partns, 
Vos ego cam vestris concubuisse viris. 

Ovid. Art. Amat. Ili, io3 sq. 

CONCUBINA. — Mulier viro suo non nupta , tamen pro- 
pria , quasi uxor. Vid. leges romanas de Concubinis. 

Matronae nomen raatrisque familias honestatem re- 
tinebat : unde stuprum in concubinati lege Julia plec- 
tebatur tanquam in ingenuara. Yid. Ingenua. 

« Qoae , si judicaretur certis quìdcm verbis , non novìs nuptiis 
fieri cam supcriore divortinm , in concubina locum duceretur. » 

ClC de Orai. 

Concubinas Romanos ingenuas habere vetuit Aure- 
lianus, concedens tamen libertinas. ( Vopisc.in Aurei. ) 

Et «stilanti tenue ventilat frigus 
Supina prosino concubina flabello. 

Mart. Ili, LXXXII, io sq. ' 

CONCUBINUS. — Moechus , adulter. 

Qnod nubis, Proculina, concubino, 
Et mcechum modo , nunc facis maritarti , 
Ne lex Julia te notare possit ; 
Non nubis , Proculina , sed fateris. 

Mart. VI, xxn, 1 sqq. 

Pater ex Marnila , Cinna , factus es septem 
Non libero rum ; nam nec tuus quisqnam , Quartus cinaeda fronte, candido vultu, 
Ex concubino natus est tibi Ljgdo. 

Mart. VI, xxxix, 1 sqq. 

CONCUBINUS. — Pusio, catamitus. 

« FereUant in Hispania Icelum e veteribus concubinis, etc. » 

Su ET. in Galb. 22. 144 conc 

Tuoque tristi* filius, relis , noli*, 
Cum concubino nocte dormict prima. 

Marx. Vili, xiiv, 16 iq. 

CONCUBITUS. — Coitus. 

. . . Ululantque Priapi 

Menade*. O quantus lune ìllis mentibus ardor 

Concubitus ! 

Juv. VI, 3i6*qq. 

Nam qoU concubitus , veneri* quii gaudìa nescil ? 

Petron. Sat. 

Inde passim apud Ovidium et alios : concubitus pali, 
et concubitus petcre. 

Concubitus vani modi. Novem coeundi modos edi- 
derat poetria greca, nomine Elephantis. 

Facundos inibì de libidinosi* 
Legisti nimiam , Sabelle , Tersus , 
Quale* nec Didymi sciuot puelle, 
Nec molici EUphantidos libelli. 
Sant illic veneri* novem figuro, 
Quale* perditu* audeat fututor. 

Mart. XII, xliii, i *qq. 

Novem illas exercitationes pingi jussitTiberius. 

« Cubìcula pluri&riam disposila tabellis ac sigillis hscmssi- 
maruin picturarum et figurarum adornavit , Ubrisque Etephan- 
tidis instruxit , ne cui in opera edenda esemplar impetrata 
schemae deesset. » 

SUET. in Tiber. 43. 

Modos ad duodecim protulit scortomi qaoddam 
nomine Cyrenes ; quapropter factum est illi nomen 
SoySzxaLfirr/p^o'j , tanquam tu dicas duodecim machina- 
mcntorum. 

Romae Sabellus de vario concubitu fusius scrìpserat. CONC i45 

Vid. Mari. XII, XLIII. Sed Carmen ejns periit. De 
hoc genere parcissime dicemus, nilque praeter quod 
necesse est ad intelligentiam morum romanorum. 
Vide CRISSARE. 

i° Ex lege natura, supina jacet foemina crurìbus 
divarica tis. Tane , adraisso viro , crissat. 

■ 

2 Mnlieres fatimi appetentes, se tergo submitte- 
bant, more pecudum. 

Quadrapedamqiie magis ritu , plerumque patanlur 
Concipere uxores , quia sic loca sumere possunt 
Pectoribus positis, sublatis semina lumbis. 

LucREf. IV, 1160 sqq. 

3° Tolleri pedes. Tollitmulier pedes, ut se patentius 
praebeat. Yerbum nuptum , inter dicteria. 

« Noli , inquam , de uno pede sororìs queri , licet etiam 

alUrum tollas. » 

ClC. ad Atti e. 11. 

An ot matrona ornata phaleris pelagiis 
Totiai pedes indomita in strato estraneo ? 

PfcTRON. Sat. 

Mamma* teneas, pedes extollas, coogenues, savie*. 

No M US in Atellanarum Frag. 

Protinns arcedunt medici, medirseqae recedunt, 
Toliunturyue pedes ; o medicina gravi* ! 

Mart. XI, lxxii, 7 sq. 

4° Venduta venus. Foemina super insidens. 

« Super me semini subsidens , ac crebra subsiliens , lobri- 

cisque geslibus nobilem spinam quatiens , penduta, ventris 

fructu me satiavit. » 

àpul. Met. IL 

Fedissima venusa trìbadibus deducta. Sic Juvenalis : 

io 
i46 CON C 

Lenonum ancillas posita Laufella corona 
Provocai, et loWil pendenti* premia coxa. 

Juv. VI, 3ioiq.- 

5° MuISer equitans. 

« Puellam quidem exoravit ut sederet supra commendatalo 
bonitatem , Coraci autem imperavit , ut lectum , in quo ipse 
jacebat , subiret , positisque iu pavimento manibus , domimun 
lumbis suis commovcret. Me lento parebat imperio, puelkeque 
artifici um pari molu remunerabat. Quum ergo res ad effectum 
speclaret , clara Eumolpus voce exhortabatur Conca , ut spis- 
sarct oflicium. Sic in ter mercenarium amicamque positus , senez 
veluti oscillatìonc ludebat. » 

Petbon. Sai. 

acri* ubi me 

Natura incendit, sub darà nuda lacerna 
Qusecumque excepit turgentis verbera caudae, 
Clunibus aut agitavit equum lasciva supinum , etc. 

Hor. Sat. II , vii , 47 «qq. 

6° Suppone re femur. Quum in latere cubana mulier, 
cubltoque fulla , se veneri divarica t , superiori femore 
lumbis admissarii molliter supposito. Modus delica- 
tulis pradilectus. 

Mille modi veneri* ; simplex minimique labori» 
Quum jacet in dezlrum semisupina latus. 

Ovid. Art. Amat. Ili, 787*0,. 

Noli admirari quare tibi Gemina nulla , 
Uufe , velit tencrum supposuisse femur. 

Catull. LX1V, 1 sq. 

Osculaque inseruil cupide luclantia linguis, 
Lasci%um femori supposuityue femur. 

Ovid. Amar. HI , vi , 9 sq. 

7 Mulier sedens. Crurìbus divaricatisi virum pe- COND '47 elibus slanlem ad vulvam suris comprirait. Vide Rim- 
kenìum in Apui. , Lugdun. Batav. 1786. 

^ONCUMBERE. — Io venerein accipilur. 

1 Illuni 111 fttisse i misi liuiii , ni Decìso gladiatore, sanguine 
illiiii sese Faustina suolavate t, atqucila euuiy'no concuinbervt." 
CAPITOLI», in Anton. Qnum lit turpe magi* notiti 
111» Kruiuue pivelli, hoc ir 

Bm aneti cfliicduni Mini 

£ùni'UAi£un( gticce. 


■m.gd 


Quid alttaf 
Juv. VI, . 


; >n 


CONDEPSERE 


— Commìscere ; 


tractum a graco 


Sfyot : in 


oliscenis. 


Vici. Depsere. 
■ Partem 


iisipuì, conclusi, condepsuì. k 

Pompon. Nupt. apud Non 


Marc. 


CoNomo. — 


• Sape prò coniugio. 


« CBMttK 


HM filile qu.'fi'crc. 

Tit.-Liv. V. 
" Optimum regnino ocrupiri polest rviiditùmr, ■ 

//. de Spannai, et nod. de Ritu nnptìanan. 
« Conditone tua non iit.ir. « 
feróo rrpuilium mittenti!. Vid. Fest. e\ ff. de Divori. 

■ Narravi ainicis inullis lOiisiltuin mcim De '■oiiili!ioiir\iic. « 

Plact. Auhl. Ili, v, 1 iq. 

Comiitki. — De catamitis, meretricibus, el mcriuìs. 

■ Siuniilrm Fausliuam sali* constai apud Cai e laro tonditiones 
libi ci Mutuai ci gladiatoria!! degìufc ■ 

Jul. Capitoli:*, in Anton. 

■ Kl condilionci quasi Us per awicos, qui niatrtsfainilias et 
i4» CONF 

adaltas «tate virgines denudarent atque perspicerent, tanquam 

Thoranio mangone vendente. » 

Suet. in Aug. 71. 

CONDITIO. — Pro verendis. 

« Romae denique nil egit alìud , nSsi ut emissarìos tuberei , 
qui et bene nasutos perquirerent 9 eosque ad aulam perdoce- 
rent , ut eorum condltionibus fruì posset. » 

Lamprid. in Heliagabal. 

CONDUCERE. — Ad stuprum paerumaut puellam ducere; 
officimi) lenonis aut concilia torìs. Conducere enim est 
emere (Non. Marc), aut locare. 

« Csedundum illuni ego conduxi. » 

Plaut. Juhtl. Ili , vi, 3i. 

Con d ucta est prelio puella parvo , 
Communi* satis omnibus Tatara. 

Priap. Cairn. XXXXT , a aq* 

« Ubi sunt isti scortatores, qui soli inviti cubant? Hac no* 
scita est exercendo scorto conduciti male. » 

Plaut. Amph. I, i % i3i sq. 

Hic male conduclum prò magno pretto ; qnod lenoni 
dauinosum. 

CONFARREATIO. — Matrimonii ritus antiquior, cnm de- 
cerli testibus, et sacrificio solemni, cui ^ms/arreus 
adhibebatur. 

« Priscos legitime , sacraque appellatione , matrimonia far- 
reaia dixisse a communìoue farrfs. » 

Diomrs. II. 

« Talis mulieris matrimonium confarreaturus. » 

Apul. MeL X. 

CONFECTUS. — Fractus viribus, exfutntus nimia venere. 
CONG 149 

6hryfef4Wqae, macerque, pallidusque, 
- Qui quotodam ruber et valens solebam 
Fares ceder* qnamlibet yalentes. 

Priap. Carm. XXV , 8 sqq. 

CONFICERE. — Stuprare , violare. Nam conficere apud 
Non. et Ludi. XXVIII, 3o, dicitur prò frangere. 

* Yirginem quam amabat , eam confeci bine molestia. » 

Tebent. Eunuch. V, ìv, 6. 

« Qoum aftatim desaevisset, conficeretur a Dorìphero liberto; 
cui edam , sicut ipsi Sporus , ita ipse denupsit » 

Suet. in Neron. 29. 

Ter langoidior colico li tepente thyrso , 
Ferrum rimili, quod trepido male dabat usum. 
Nec jam poteram , quod modo conficere libebat. 

Petron. Sai. 

CONFUTU^BE. — Verbum Calullianum , de contuberna- 
libos qui feerainam communem habent. 

Solis patatis esse mentala* vobis ? 
Soli* licere quidqaid est pud la rum 
Confutuere , et putare ceteros hircos ? 

Catull. XXXV, 3 sqq. 

Similitudine verbi commilitare. 

CONGENUARE. CONGENULARE. — Yerbum infima la Uni- 
tati* ; inter se contortiplicare femina , ut solent 
amantes, hederarum in roorem. Yid. Douz. in Apul. 
Àvcx^ji. et SlNUARE. 

CONGERM ANESCERE. — Corporìbus conjungi , coalescere. 

« Jamque aemula libidine in amoris parìlitatem congerma- 

nesccnti mecnm , ctc. » 

Apul. Afe/. V. 

CONGRESSUS. — Pro coitu. i5o CONN 

t 

« Congressu foentnartim pollili. » 

FL1N. XII , 4. 

CONISALUS. — Deus apud Àthenienses , qui simili fere 
rìtu colebatur, quo Priapus apud Romanos. Vide 
- Strab. I. 

CONJUNGERE SOMNOS. — De venereo concubito. 

Ad venie t fausto cum sidere conjux , 

Qu« libi flexanimo mentem perfundet amore , 
Languidulosque paret tecum con/ungere somnos , 
Levia substernens robusto bracbia collo. 

Catull. LIX, 3a8 sqq. 

CONJUNGERE. — Copulare. Dictum a fugo. {Non. Marc.) 

CONJUGIUM. — Pro legiltmis nuptiis. Primus dicitur 
Cecrops marem et fìoeminam in connubium junxisse. 
( Yid. Justin. lib. I , et Euseb. in prctfaiione Chronico- 
rum.) Antea enim graecae raulieres , more pecudum, 
miscello concubito utebantur ; uti pueri jaovotpueic 
dicerentur, id est unius natura, quia, matrem tan- 
tum agnoscerent , patre prorsum incerto. 
De Eleclionc conjugii sic Petronio Afranias : 

Moribus et volta mulier qussrator habeada : 
Ilorrida nam facies malto celatnr ab auro. 
Si quis erit sponsus talem qui dueat avaros, 
Ipse soam horrebit : feritas dissolvet «roorem : 
Illa calens veniet, dorsura dabit iste olienti, 
Cogeturque suo suras submittere asello , 
Coocabilu turpi monstruin pan tura biforme 9 
Quemque suuni mulier timeat pertingere natam. 
Diseite formosas aura no superare paellas. 

Petron. Afranii Fragm. sub Hoc tituio, 1 sqq. 

Connubium. — Matrìmonium. Hinc: CONS i5i 

Connubiale Carmen.— Epithalamium. (Qaud.Panegyr. 
VII, i3o.) 

CoNNUBIA FALLERE. — Adultera CQmmittere. 

Louis erat sacre connubio j oliere tadae. 

Mart. VI, ii, i. 

CONQUINISCERE. — Inclinari ad patiendam paedicatlo- 
nem. (JVo*. Marc., Lubin. Antiquar.) 

«Fariundum est puerile officium; conquiniscam ad cislulam* >» 

Plaut. Cistell.IV, 1,5. 

CoNSECTARI. — De lenouibus , totoque conciliatorum 
genere. 

« Ad equas fuisti scitus admissarius, Qui consectare quamares , 

qua foeminas. » 

Plaut. Mil. IV, in, 19 sq. 

CONSERERE. — Vide LATUS. 

CONSTUPRARE. — Eodem sensu quo stuprare. 

« In iis qui violassent ingenuam , matremfamilias constu- 
prassent, maxima supplicia majores nostri consumpserunt. » 

CfC. ad Herenn. IV. 

« Qui prope in gremiis pareotum pratextatos liberos con- 

stiipraoiL » 

Id. de Pet. cons. 

« Hunc adolescentulum mutua libidine constupratum , mox 

isedio profugum , etc. » 

Su ET. in Vitcll. 13. 

CONSUESCERE. — Proprie de stupro. Dicitur de viro 
mulieri, et de foemina viro. Vid. T ereni. Hecyr. IV, 

I, 41. 
i5 2 CONV 

« Huc omnes mulieres quibuscumque ipse cansueoerat , 

conveniebant. » 

Cic. in Verr. VII , a5. 

CONSUETUDO. — Eodem sensu. 

a Mane sedere in cubicolo ccepit, atque exspectare consue- 

tudinem meam. » 

Petron. Sai. 
« Cum omnibus sororibus suis consuetudinem fecfL « 

Su et. ìli Caligul. 2^. 

Continuare mulierem. — Verbum nuptum. Cum ea 
venerem iterare. 

At nuper bis flava Chlide , ter candida Litho, 
Ter Liba» ofEcio continuata meo. 

Ovid. Amor. Ili, vii, *3 k|. 

CONTUBERNALES. — Sensu venereo. Qui eodem lecto 
cubani. 

« Contubernali* mea mi hi fàstum facit Ita , si me amas , ma- 

ledic illam versibus , ut habeat pudorem. » 

Petbon. Sai. 

S&lax taberna , vosque contubernale* , 
A pileatis nona fratribus pila , 
Sulis putalis esse mentala* vobis ? 

Catull. XXXV , i *qq. 

CONTUS. — Pro pene. 

Trajectus conto sic estendere pedali , 
Ut culura rugas non habui&sc pates. 

Prìap. Carm. X, 3 $q. 

Convenire. — Pro coire. « Amaut suos foetus , et gignendis conoeniunt liberò. » 

AftHOB. XII. 

« Conjugio aranci conoeniunt clunibus. » 

Plin. XI, a{. 
CONVÉNTUS-US. — Concubitus. 
CORD i53 

« Ex convento Jovis inseminati et nati sant. » 

Arnob. II. 

CoNVEUimus. — Dicebatar de concobitore ad venti rio, 
et fortuito amore. 

« ...et ego et tua mate r ambre Meretrice* fuimus : illa te , ego 
hanc inibì educavi Ex patribus conoentitiis. » 

Plaut. Cist. 1,1,4° *W\* 

CONVERSARI. — Pro concubitu. Verbum tertum ìnter 
primarios. {Paul. Onomast. VII, 1 5 ). Sic Galli dicunt , 
ut homme et cette femme se parlent depuis long-tems. 

COPJE. — Foemina» cauponise ; pleraeque lena; aut scorta. 

« QuotiesOstiam Tiberi deflueret , aut Baianum sinum praeter- 
navigaret , disposila; per li torà et rtpas diversoria? Ubera» pa- 
rabantur, insignes ganeae, et matronarum insti torio copas imi- 
• tantinm , atque hinc inde bortantium ut appellerei. » 

Su et. i/i Ncron. 27. 

Copulare. — Senso venereo. 

Crai erit quo primui aether copulavi t naptia* . 

Pervigil. Veneri* , ver*. 58. 

COPULATRIX AMORUM. — Venus. 

Crai atnorum copula* ri x inter ombrai arborum 
Implicai casa* virente* de flagello myrteo. 

Pervigil. Veneri*, veri. 4 *<!• 

CoRDAX. — Salterio venerea lumbis fluctuantibus : apud 
Graecos fedissi ma, sed Roma; expurgata a Rat) Ilo et 
Pylade, sub Augusto imperatore. (Vid. Ceti. Rh. V, 4-) 

« Credite mihi , cordacem nemo melius ducit. » 

Petron. Sai. 

Multa etiam de hoc salta tionis genere apud Meur- 

aiura in Orchestra. i54 COTY 

CORINTHIARI. — Scortali , libidinari : a Corintho, Acbaix 
urbe, spurcismoribus famosissima v Tan tus illichonos 
meretricibus babebatur, ut in soiemnibns deos roga* 
rent ut prostibularum numerum augificarent. Vid. Ste- 
phen, de Urbibus, et Erasm. Adag. IV, in, 68* 

CORNIFICIUS. — Auctor eroticus. 

Et leve Cornifici, parque Catoni* opus. 

Ovn». Tritili, 1,436. 

Opus cjus non exstat. 

CORNIX. — Sinistri ominis in nuptiis. (Orae. ApoUin.in 
hierogljrph.) Comicem denotat Propertius bis versibus: 

Doela Yel Hippolytum Veneri mollire negaatem , 
Goncordique toro pessima semper ari*. 

PROPULT. IV, V, 5 sq. 

CORNIX. — Pro scorto vetulo. 

Corni x et caries, vetusque bustoni. 
Turba et putrida facta seculorum , etc 

Priap. Cairn. LVII, i sq. 

CORONAR. — Nulla Veneris pervigilia , apud antiquos , 
uullae comessationes , sine floribus aut sertis aut as- 
persis. Coronabantur conviva, non modo voluptatis, 
sed etiam medicina causa, et ad arcendam ebrietatern. 

« Crapulam et gravìdìnes capitis , impositis coroni*, olfactuve 
discutiunt. » 

Plin. XXI , 19. 

Coronas admissariis suis mittebant meretricnls, manu 
vexatas et deforma tas , in signum parata veneris. Lu- 
nari, in Toxari. Athen. i5. 

Cotytto. — Promiscua libidini* ac obscenitatis dea CRIS i55 

a pud Tbracas, Chic* et Corinthios, etc. Athenis ei 
nocturna sacra fiebant impudicissima. Vid. BaptìE. 
Cotytfon Prebùs existimat frisse salta tricem, cujus 
mores quotannis referebantur lascivis saltationibus. 
Vid. PoSiian. Misceli, io. 

Cecropiam soliti BapUe lassare Cotyito. 

lev. Il, cp. 

Cottiti A. — Festa Colpi us. 

Inulto* ut tu riseria Coiyttia , 
Volgata sacrano liberi Capidinjs? 

Hor. Epod. XVII, 56 sq. 

Cotytion clanculum colebant apud Graecos niolles et 
evirati , ut postea Romani bonam deam , perverso or- 
dine. Vid. Gerald, de Diis geni. Synlagm. 

Coxa PENDENS. — De trihadibus , tanquam in venerem 
snperpositis. Vid. Pendula vento. 

Lenonum ancillas posila Laufella corona 
Provocai, et tollit pendenti s piemia cosca. 

Juv. VI, 3ao sq. 

CRACENTES. — Graciles. ( Fest. ) 

CRINES CAPERE. — De virgine qua nubit ; eo quod in- 
nupta* ex usu cirratos capillos gestabant; matrona; 
vero factae, comam summo capiti complicabant. 

te Soli gereudum censeo raorem , et capiendos crìnes. » 

Plaut. MostelL I, in, 6g. 

CRISSARE. — In coitu apte se movere. De mulieribus 
tantum dicebatur ; de viris vero CEVERE. 

Crissatura , ut si frumentoni clonibu 1 vannat. 

LuciL. Frag. XI, i4- i56 CUBA 

Ipsa Medalline frictum crUsarUis adorai. 

Jmr. VI , 3aa. 

Namquid , quum crissas , bUodior esse potei t 

Mart. X, LXYIII, io. 

CriSTA. — Pars muliebris pudendi , qua a Graecis xArf- 
loptq appellatili*. 

Quum lassata gravi cecideront brachi* massa , 
Callidus et crisiat digitos impressit aliptes , 
Ac sumraam domin* femar esclamare coegtt. 

Jur. VI, {ao sqq. 

Cruda FOKMINà. — Intacta, innupta. 

Et talìs tumor cxcitet papilla*, 
Quale! cruda viro puella servaL 

Mart. Vili, lxiy, io aq. 

Qua* , velat latis equa trima campii , 
Lodit exsuiti ni , metuitque Ungi , 
Nuptiarum expers , et adhuc protervo 
Cruda marito. 

Hor. Od. IH, XI, 9 sqq. 

CRUDUS Amor. — Recens, ìmmaturos. Gallice un amour 
naissanl. 

Et si crudus amor, necdnm post flammea toti 
Intepuere tori. 

STAT. Thebaid. II , 3^i aq. 

CUBARE. — Sape sensu venereo. 

v Et meus pater nunc intus hic cum Illa cubai. » 

Plaut. Amph. Prolog. 11 a. 

Honc metuunt omnes ; ncque rairum : nam mala valde est 
Bestia, nec quicum bella puella cubet. 

Catull. LXIV , 7 sq. 

Gallai homo est bellus : nam dulcis jangit amores, 
Cam paero at bèllo bella puella cubet. 

Catull. LXX1I1 , 3 sq. CUCU i5 7 

Hinc : 

Cuba Dea. — Quae cubantibos praeerat. (Carol. Steph. 
Dici, histor. ) 

CUCULLUS. — Cuculio aut pallio caput obnubebant viri, 
quum ad scorta irent. 

« Invenìt filium adulterimi , obvohito capile , et non occidit. » 

Fortuwat. Lio. rhetor. 

« Eum suus pater cum palilo ab amica adduxit. » 

NiKV. apud Geli. VI, 9. 

Cucullus enim indumentum muliebre, quo et etiam 
utebantur pudibonda meretrice*. 

.Dormire virano quum senserat uxor , 

Àusa Palatino tegetem prseferre cubili , 
Sumere noctnrnos meretrix Aagasta cucullos , 
Linquebat, comitc ancilla non ampliai una. ... 

Juv. VI , 116 sqq. 

Vid. Ferrar, de Re vesliaria, IV, 20. 

Cucullus - Cuculus-Cucus. — Avis ex accipitrum 

genere, cujus natura est ova sua alieno nido suppo- 
nere : inde ponitur prò adultero a Plauto in Asinar. , 
de sene in lupanari ab uxore deprehenso. 

m 

« At etiam cubat cuculus ; surge , amator , i domum. » 

Plaut. Asin. V, 11 , 73. 

« Cano capite te cuculum uxor ex lustris rapit. » 

In. Ibtd. V, 11, 84. 

Falso ergo etymq cuculum dicunt Galli cujus uxor 
moechatur. Vid Erositi, et CURRUCA. 

CuCUMIS. —Pro mentula, ratione formae. i58 CULT 

« At pudet. . • num radix fait ?. . . non fait. • . nan cucu- 
mis ? Profecto hercle non fait qaidqnam olerum ! 

Pladt. Casùu V, ti , 3a tq. 

Hinc antiquum proverbium 9 cucumert vescens mulier 
lanam texe , ideo dici videtur, quia textrices parte 
plurima veneri» erant. 

Cucurbita RE. — Rem Yeneream agere. ( Spalma*. Gloss. 
archeologie um. ) 

CULEOS. — Pro culo. 

Id quod no» Caiani , cuUon ille vocat. 

Priap. Cairn. LXVHI, 6. 

Culex. — Paedico. 

Ego nolo flonu ts** , 
Ambulare per liberai* , 
Latitare per popinas, 
Culices pati rotundos. 

Hadbian. Epigr. apud Sparitati. 

Culices pati, idem est ac Brrtl^taBai. Yid. SuùL 

CULTORES. — Pro amasiis. 

« Te rogo ne fastidias hominem peregrinami inter aikotts 

admittere ; invenie* religiosum , si te adorari penniserìs. » 

Petaon. Sol 
Gallice des adorateurs. 

CULTUS. — Corporis cura et ornamentum. 

i° Culius virorum. Paucis his verbis fere totus in- 
cluditur. 

Rad or, subvellor, desquamor, pumicor, oraor, 

Expilor, pingor 

Luca. VII, 6kj. 

2 b Culius fa* mincus. — ( Gasar. ) CULU i5g 

« Cìdtum dicìmus qaem mundum muliebrem vocant ; orna- 
tura vero quem immundum maliebrem. . . file io auro , argento 
et gemmis et vestibus depulatur : iste , in cura capili! et cutis , 
et earum partium corporb qua mentem trahunt. » 

Tertull. de HabUu muliebri. 

Ad cultum suum viros admittebant foemins. Inter 
ornatricum turbajn a$sidebant moechi , amasti et venerei 
omnes candidati, Consilio manoque jurantes. 

« Fuga nostra latoit , donec mulieres expergefactse surrexe - 

rant. Noi enim ad earum cultum et ornamentimi matufinum 

quotidie humaabsime assidebamns. » 

PetroN. Sai. 

Àdde balnea et unttiones, et mollem Bomanmn 
habebis. 

« Consilium forma a speculo petunt , et faciem morosiorem 
a lavacro macerant , et aliquo eam medicamine interpolante » 

Tertull. de Virginibus velandis. 

« Quis non disciplinanti matris agnovit , quum in puella yideret 
immodicatum os , purpurìs satas genas, et illices oculos ? » 

Tertull. Apohgei. 

Vid. Ornàtrices. 
CULTUS. — Etiam prò ipsa reste. 

« Deìnde convicium verens , abeundi formavi consilium , 
collectoque cultu meo ire extra casam ccepi. » 

Petron. Sat. 

CULUS. — Podex : frequentissime de pathicis. 

I afeli x venter spectat convivi* culi; 
Et semper mìser hic esurit , ille vorat. 

Mart. II , li , 5 sq. 

O fu rum optime balneariorum , 
Vibcnni pater, et cinaede fili: I 1 1 » ' i6o CUNN 

Nani dextra pater inquinatore, 
Culo tiiiui est voraciore. 

Catull. XXXI , i sqq. 

CUNNUS. — Vasculum mulierìs , quo , licet sul 
regnat , coxvosque alligans posteros instruit. 

Verbum cunnus a graro xueco , utero gesto. Celticc 
cwens, eona, queiia; unde Augii regi nana queen appel- 
lane Gothi vero kona dicebant; Arabes, itoiwJta; Can- 
tabili, emacueina; Americarum indigena, eougnan, 
couirna; Itali, pota. (Vide PuTUS), etc. ; notum est 
verbum graccum fì(xo$. Vide f r oss. Etfm. l*ng- latin., 
et le président de Brosses , de la Formaiion mécanique dei 
laiigues. Eodem etymo ogwfl/f dicebantur parentes ma- 
terni, tanquam eodem cunno nati. 

CuNNUS ALBUS. — Mulier ingenua. Matrona enim pecu- 
liaris era t stola candida. Vid MATRONA. 

nolim laudarier, inquit, 

Sic me , mirator cunnì Gupennius albi. 

Ho E. Sai. l f u 9 35 tt{. 

CUNNUS CONSULE NATUS. — Puella nobilis. 

numquid ego a te 

Magno pragnatum deposco constile cunrium, 
Velai umquc stola, mea quum conferbuit ira? 
Quid responderet? magno patre nata puclla est. 

Hoa. Sai. I v n, 69 sqq. 

CuNNUS GARRULUS. — Fricatu mentula sonans- 

Arredi quotirs ad opus , mistisqu* movemur 
In^uinibus , cunnus non tacet , ìpsa tacca. 

Di f.n erenl ut tu loqnrreri.t , et ipse tacerei; 
Otteudor cunni garruiìtate tui. 

Mart. VII , xvm, 5 aq«|. 
CUNN 161 

Vid. POFPYSMA. 
CUNNtJS OSSEUS. — Ossibus haerens , ut accidit vetalis. 

Et anatis babeas orropygium macrse, 
Seneraqae cynicam vincat ossati cunnus. 

MaiìT. Ili, KCIII, I3,»q. 

CUNNUM UNGERE. — Foeditas Romanis usitatissima. 

Non fellat ; putat Hoc panino virile ; 
Sta piane mediai vorat puellas. 
DI mentcm libi dent tuara, Phibeni, 
Cunmtm Ungere que putas virile ! 

Mart. VII, lxvii, 14 sqq. 

Lingua maritai , macho» ore Nannetus , 
Sammcenianis inqninatior bnccis ; Gaudete , cunni ; vestra namque rea aeta est 
Arri g ere linguaio non poteai fototricem. 

M ART. XI , LXH , i sqq. 

« Quid ! quum Mamercum consulem faceres , ignorabas an- 
cillarum suarum menstrua , ore illius hiante , exspectore f - 

SENEC. in Mamerc. 

CUNNILINGUS. — Substantive. 

Psediconibus os olere dicis. 

Hoc si , sieut ait , Fabule, veruni est , 

Quid tu credi* olere cunnilingis? 

Mart. XII , lxxxv , i sqq. 

« Nam si Sextus ille Clodius cunnilingus , hic Gellius ju venia 
i mi ma t or , par est utriusque obscenilas. » 

Oc. in Orai, prò domo. 

CUNM GEMINI. — Tribades. 

Inter se gemino* audes committere cunnos , 
Mentilurque virum prodigiosa venus. 

Mart. I, xci, 7 sq. 

CUNNI SILIGINEI. — Ex siligine fiebant Priapi et etiam 

u 
162 CUPI 

muliebria inguina. SiUgo vero est pollen farins pra- 
stanti oris, quo panes gratiores confi ciebantur, auctore 
Gelso et Vairone. 

Illa siligineis pinguescit adultera cunnis ; 
Gonvivam pascit nigra farina tuum. 

Mart. IX, ii, 3 Mf. 

CUNNUS. — Pro muliere ; pars prò toto. 

Quid ? nisi tenario placaisset Troica canno 
Meotula , quod caneret non habuisset opus. 

Priap. Carni, LXIX, i tq. 

■ 

CUPES. — Voluptarius, cypidissimus. (Lubin. aniiquar. 
Plin. 

CUPIDO. — Deus copula tionis , quem natum vult He- 
siodus ex Chao et Terra ; Simonides et Cicero , ex 
Marte et Venere ; Àrchesilaus , ex Nocte et jEthere; 
Alcaeus, ex Lite et Zephyro ; Sappho, ex Venere et Cado ; 
Seneca , ex Venere et Vulcano, etc. Vid. de. de Na- 
tura dcorum III , et Anteros , ubi lepida fàbula Por- 
phyrii explanatur. 

a Cupidinem cruci aflìgunt mulieres amatrices , non he de 
nostro seculo, quae sponte peccant; sed illae heroicse,qtuesibi 
ignoscunt , et plectunt deum. » 

AiJSON. in PrafaU EidyìL VI. 

Hoc quod amare vorant, miscc, aut dissolve y Cupido; 
Aut neutrum flamini* ure , vel nre duos. 

Auson. Ep. LXXVU, i sq. 

CUPIDO. — Cupido et amor idem significare videntur; sed 
est diversitas : cupido enim est inconsiderate necessi- 
tatisi amor vero judicii. (Non. Marc.) Vide AMOK. 
CYLL i63 

CURCULIO , GURGULIO. ( Nam idem sonant. ) — Pro 
peoe; ab hojus nominis vermiculo, qui se contrahens 
et extendens modo quasi continuo , virilis membri 
formam et mobilem vitam repraesentat. 

Tu quura mazillii balanatwn gaasape pectai 
Inguioibus quare detoniti* gurgulio exstat ? 

PSRS. IV, 37 sq. 

CURIOSUS. — Pro zelotypo. 

« Sunne ergo amplexum , si placet : neqae est qaod curiosum 
aliquem extimescas : longe ab hoc loco firater est » 

PfTRON. Sai. 

CURRUCA. — Avis quae cuculi ova fovere dicebatur. 
Inde eunuca dicebatur marìtus cujus uxor moecha. 
Vid. Cuculus. 

■ 

Tu credis amorein , 

Tu tibi tane eunuca place», fletumque labellis 

Exsorbes. 

Juv. VI, 275 sqq. 

CUSTOS. — Mere gracuiu. Pro mulierum pudendis. 

Dam cusfon coslonque putas communi* odori* , 
Et nardnra ac sarda* esse sapore pari. 

ÀUSO*. Epigr. CXVII, 5 sq. 

Eodem sensu tjg1o$ legitur in Arcanensibus Aristo- 
pbanis. 

CYLLO-ONIS. — Cui crassa sunt genitalia. 

« Quidquid impudicorum cyllonumque et parrìcidarum , sa- 

crile gorum , debitorum fuit io urbe. » 

Ci C in Sallu st. 

Hinc Gallorum et Italorum plebeium vei bum , 
coyon , coglione , prò stolido viro. 
164 CYPR 

CyMBALA PULSANS. — Pro cinaedo : ex Galli» , Cybdct 
sacerdotibus , more cinxdis 9 et cymbaia pulsare solite. 

Meliusne hic nutreai infatti 

Cum ma tre et casulis, et coniatore catello 
Cymbaia pulsanti* legatam fiet amici ? 

Juv. IX, 6osqq. 

Gtnici. — Quasi latine canes diceres. Sic nuncupati non 
tantum ob impudentiam in rebus venerei», sed propter 
sordes et immunditiam. Onde caninum prandium , prò 
coena cynicorum , apud Geli. XIII , cap. ult. et notis- 
simum proverbium cynice vivere. Patet ex Laertio 
Diogenem canis in se nomen agnovisse, trìplici de 
causa: i° qupd largientibus adularetur; a° quod non 
largientes allatraret; 3° quod morderet improbos. 

Cypria. — Cognoraen Yeneris, sic appellata, auctore 
Festo, quod ei primum in Cypro insula teroplum sit 
constitutum ; vel quod parientibus prasideat : x-jcrv 
enini graece parere significa t. Veneri pnelhe eypriat 
suam ipsarum pudicitiam dicabant. 

DAMN 

Dalmatica Yestis. — Roma, molliuin et cinaedorum : 
ergo in opprobrium. 

« Dalmaticus in publico processi!. » 

Lamphiu. in CommotL 

Yid. eumdem in Heliogab. 
DAMNOSUS. — Proprie qui reni suam minuit sumptibus, 
DARE i65 

sed sua sponte et prò semetipso prodigus. Plautus 
tamen iamnosos etiam dicit raaritos quorum substan- 
tiam vorant oxores profusiori luxu. 

« Diti» dammoaòs marito* apitd Leuradiam Oppiam. » 

Plaijt. Curcul. IV, i, *£. 

DAFHHIS. — Antiochia suburbram , libidinibus famo- 
sissimum. Claudebatur ambitu sladiorum octogtnta. 

« Et Verus qoidem t postea qaam in Sjriam vcnìt , in4eKciis 
apud Antiochiam et Daphnem obiit » 

Lamprid. in HeUogab. 

Inde proverbium : Daphnicis moribus agere* 

DARE. — Absolute : stuprum concedere, sui copiamfacere. 
Hoc sensu Graeci dicebant rzaqiyitv , id est exhibere. 

Qua» dant, quoque negant, gaudent tamen esse rogata?. Hoc opus , hic laber est : primmn si ne ma nere jungi , 
Sì dederit gratis , qua* dtdit nsque dabit. 

Ovid. Art. Amai. I, 455 sqq. 

* Quondam etiam in seoatu , defendenti Nisae causam filiae 
Nicomedis , beneficiaque io se regis commemoranti : Remove , 
inquit , istaec , oro te : quando notum est , et quid ille tibi , et 
quid illi tu dederis. » 

SciTOTf . in Jul. Qzs. 4.9. 

« Tace , C hai ine ; comprime istum. — Immo istunc qui didicit 
dare, » 

Plaut. Casin. II , vi, io. 

Dare ludum amori. — Indulgere veneri. 

« Datur concessu omnium huic aliquis ludus retati. » 

Cic. Pro Cai. 
166 DECE 

Miserarli m est , ncque amori dare ludum , 
Ncque dulci mala vino lavere , aut ex- 
animari , raetuentes patrua* verbera lingue. 

HOE. Od. Ili, XII, I tqq. 

DàTATIM LUDERE. — Proprio sensu de pila; metapliorice 
vero de exercitatiombus venereis. 

« Quasi in eh oro pila ludens datatim dat se et communem 

facit. » 

Eira, apud Isidor. I. 

« Quum datatim in lecto tecum AuA » 

Pompon. Adelph. - 

<e Tum isti qui ludunt datatim, servi scurrarum in via, 
Et datores , et factores omnes , sabdam sub solum. » 

Plaut. Curcul. II, m, 17 sq, 

« Datatim uxorem ut ludas. » 

Afran. apud Non. Marc. 

Dea. — Amasiorum blandimentum usitatissimmn. 

« Puclla supplicatur , ut in humanis vultibus deal tanta nomina 

placentur. » 

Apul. Mei. IV. 

« Itaque miranti , et toto mihi calo clarhis nesclo quid re- 
luscente , libuit dea nomen quserere. » 

Petron. SaL 

Deamare. — Valde, vehementios amare. 

a Voluptatem capio maximam , cruciari tua te culpa , qui 
det , et de Illa pessuma , quam deamas, promerere. » 

Afran. apud Non. Marc* 

December. — Mensis ex 'ri tu lascivus, et public» im- 
pudlcltiae. 

a Deremhrresi mensis quo maxime ciyitasdesodat. Jns luxurue ' _ DEFU 167 

public» datum est , tanquam quidquam ioter Saturnaiia intersit 

et dies rerum agendarum. » 

Setsec. EpisL 18. 

DEDOLARE. — Radere; translatum ad obscena. 

et Inclinatasi dolio pronam uxorem fabri saper incurvata* 

secure dedoàwtf. » 

àpul. Met 

DEDUCERE. — Verbum nuptiale. Novam nuptam ad ma- 
rìtum addocere. 

« Nana bona uxor , si ea deducta est usquam gentium , Ubi 

eam possim invenire ? » 

Plaut. MiL III , I, 91 sq. 

Ut jovcni prtmtun virgo deducta marito 
Inficitor tenera* ore rubente genas. 

Tibull. Ili, iv , 3i sq. 

« Hoic primum nuptiarum dies loco funeris fuit , deducta 
in domum , in qua nil nisi luctuosum baberet. » 

Tacit. Annal. XIV, LXilI. 

Quom prìmom cupido Venni est deducta marito. 

Ovid. Fast. IV, i53. 

DEFORMARE. — Puellam devirginare. 

« Priusquam isto calvitio deformaretur. » 

àpul. in Apolog. 
Vid. eumdem , Met. 1. 

DEFRUI. — Valde amare, amore perire. (jFVj/. ) 

Defututus. — Venere trìtus. Hic DE auget, ut sopra 
in verbo DEAMARE. 

Acme illa, puella defututa, 
Tota millia me decem poposcit, 
Ista turpiculo puella naso , 
Decoctoris amica Formiani. 

Catull. XXXIX , 1 sqq. i68 DELE 

DEGLUBEKE. — Proprie giuba sua granura nudare; turpi 
▼ero translatione, ad traetatìonem illàm qua mulieres 
medios viros ad patrationem excitant. Vilissimum scru- 
pedarum officiU. 

Illa Lesbia , qaam Catullo* «nani 
Plusquam se atque uiot amavi t onnei, 
Nunc in quadri vi is et angiporto 
GWbit magnanimo* Remi nepotes. 

CATULL. LIV , a sqq. 

Deglubit, fellat, molitur per ntramqne ca ver nano. 

Auso». Epigr. hXX, 7. 

« Degiupta moena , Sarrapìs sementram. » 

Piaut. PamuL V, v, 33. 

Deintegrare. — Dicebatur de puella , cujus pudicitia 
imminula erat. 

« Nomen virginis , nisi mirum est , deintegraoit. » 

Celius apud Non. Marc. 

Delectari mulierem. — Cum illa rem habere. 

« Deprehensus est quum dominam suam deleciareiur. » 

Petbon. Sai. 

DELENIRE. — Yerbum venereum. Blanditiis ad stuprum 
adducere. 

Conceda! nomini id, quod vult deUniai, 
Corrumpat prorsns , ac nervo* omnes eligat. 

Luca. Fraf.TL%YÌll. 

Quo loco legere debemus deleniat et bob dttifiiat, ut 
docet Jan. Douz. in Pracid, ad. Tibullo Sic delenifica 
facta apud Plautum, et delenificwn ingemum apud Tur- 
pilli um. Simplex enim verbi delenire, est lenire, onde 
Uno et lenocinium. DELI 169 

Pneseprjt > labra delìcat , bine éelenit amore. 

Centone* Luciliani % X, 4. 

DELIACI. — Spadones : ex insula D<r&> , in qua celeber- 
rhnum erat emporium eunuchorum. 

Hoc hoc convenite spatalocinfedi , Molle* , veteraa , Deliaci manu recisi. 

Petron. Sat. 

DELIBARE OSCULA. — Verbum Apuleii suavissimum ; 
quasi decerpere flores ; nam libare de floribus dici 
potest. 

Olii, purpurea delibanti* oscula, 
Clemente morsu rosea tabella velli cent , 
Mala* adoreut ore e| ingenua* gena*. 

Apul. Avtxop. 6 sqq. 

Delicare. — Verbnip antiquum , prò ex planare» aperire. 
"Vide Non. Marc, in verbo delie a. Sape ad venerem 
translatum. 

Nerao ùuum ventrem pertundet, delicet uti , 

Atque rldebis. 

Lugil. Fra#. XXX , 80 aq. 

Quid dare, quid sumpti face re ac prebere potissit 
Preserva, labra, de\icat, bine delenit amore. 

Centone* Lucilianiy X , 3 sq. 

DELICATUS. — Proprie amans otii. . 

H esterno, Licini , die otiosi 
Multum Kuimus in mei» tabelli* , 
Ut tonveaerat esse delicato*. 

CATTILI*. XLVII, l sqq. 

DELICATUS. — Mollis, lascivus, ad venerem propensior. 

a Libidinosa et delicata Juventus. » 

Cic. ad Al tic, I,i6. 170 DELI 

Ipse Amor , puer Dione , rare natus dicitar ; 
Hunc ager , quura partariret ipsa , soscepit «ina : 
Ipsa florum delieatis educavit osculi*. 

PervigiL Fener. 76 sqq. 

Cui qaum sit viridissimo napta flore poelU , 
Et puella , tenellulo delicatior bsedo , 
Asservanda nigerrimis diligentius uri*. 

Gatull. XVII 9 i4 «qq. 

Delicata. — Pellex , meretrix. 

(( Inter baec , Flaviam Domitillam duxit uxorem... deiicatam 

olim , latinaeque conditionis. » 

Suet. in Vespa*. 3. 

Vid. Turneb. Adv. XXII. 

Delicata. — Ex lapidibus , prò anelila , domins sue ad 
veneris furta simul consiliarìa et conciliatrice. Vide 
TVinkehn. Monutnent. inedit pag. a44* 

Delicati. — Servi et eunuchi in deUciis domini. 

« Quosdam a gratissimis delicaiorum f quamquam tam arti- 
fices saltationis , ut inox scenam tenuerint , non modo fovere 
prolixius , sed spedare in publico omnino costa supersedit. » 

StJETON. in TiL 7. 

« Delicatum hodie te faciam cuna catello ut accubej. » 

Plaut. Curcul. V, 111, i3- 

DELICIAE. — Voluptates venerea. 

Deiicias vidux tantum adspernatur adulter. 

Juv. IV, <. 

DELI CI A. — Singulari numero , apud Plaotom. 

u Non Hcet te sfece , placide bellam belle tangere ? Ottura 
Ubi erit , tum libi operam ludo et delicùz dabo. » 

Plaut. Hud. II, iv, ia *q. DEMO 171 

Vide Non. Marc. 
DELICIUM. — Neutro genere. 

Delirium , blanditi» , lndus , amor , volupta* , 
Barbara , etc. 

Ausow. Eidyll. XXVU, de Bissala. 

DfXICliE. — De personis. 

Formosnm pastor Corydon ardebat Alcxin , 

Delicias domini. 

VlRGlL. Eclog. II, 1 sq. 

Delicia populi, magno notissima circo, 

Qninctia, etc. 

Priap. Cairn. XXVI, 1 sq. 

« Ego som Philostri villici filius , deliciolum tuum. » 

Setsec. EpisU II. 

« Popolo* etiam deliciolum Cactus est. » 

Idem , Ep. XII. 

Delicias facere. — Lascivire. 

«... Delicias faci* , miMenaechme; quin amabo ;ìs intro. » 

Plaut. Menach. II , ili , 3o sq. 

Gellint audierat, patruum objargare solere , 
Si quia delkias diceret ant faterei. 

Catull. LXIX , 1 sq. 

DELUMB1S. — Mollis, effemina tus , parom virilis. 

, . . . • Somma delumbe saliva 

Hoc natat in labris. 

Pkes. I , io4 sq. 

DEMOKI. — Perdite amare. 

« Ea demoritur te , atque ab ilio incipit abire : o<Kt senesi. » 

Plact. Mil. IV, 1 , a3. 

Gallice mourir d'amour. Eodem sensu : 

Qua: nane , si mibi vera nantiantur , 
Illam deperit impotente amore. 

Catull. XXXII , 11 sq. 
i 7 2 DEPY 

Depilatus. — Mollis, pathicus. 

« In senatu flentem vidlmus F. Cornelium Nasonii ( Ovulo 

nostri ) gencrum , quum illum Corbulo strutbiocamelum de- 

pilatum dixìsset. » 

StNEC. de Constant, sap. 17. 

DEPOSITUS. — Ad venerem invalidus ; quasi diceres dt- 
functus. Deponi emm dicebantur mortui, quam de 
lecto ad feretrum transveherentur. 

« Dum baec ago , solertique cura deposito meo caveo , intravit 
delubrum anus , laceratis crinibus nigraque veste defbrmìs ; ex- 
traque vestibiilum , me , in jecta manu , doxit concia trementem. » 

Petkoh. Aii. 

Depsere. — Proprio sensu, manibus aliquid pinsere. 

« Deinde manibus bene depsito. » 

Cato de Re Rustie. VII, 6. 

a Sed libi fortasse alius molit ac depsit. » 

Vare. Myst 

« Batuit, inquit, imp a dentar; depsit, malto impadentius. » 

ClC ad Fast. 

A. graeco òVj^rcrv. 

petrui perdepsuii ipsam 

Uxorem, et patruum reddidit Harpocratem. 

Catull. LX1X, 3 jq. 
Vide CONDEPSERE. 

Depudicare. — Pudicitiam auferre. ( Lubin. Antiquar. ; 
Gell.XVl, 7.) 

DEPYGIS. — Mulier clunibus acutis et arìdis. Gallice , 
femme qui n Vi pas de huaches; a«uyoc. 

Qu* mal* «uni ipectcs. O crui! ò brachi* ! ▼enim 
Depygis nuoti, brevi Utere , ac pede tango est. 

Hoa. Sai. 1, 11 , <p sq. DESI 173 

Sic eodem sensu : 

Hietque tarpis in ter aridas nates 
Podex, velut crude bovis. 

HOR. Epod. Vili , 5 sq. 

DESCENDERE. — Prostare. Verbum flagitiosum. 

Multas homo es , Naso , ncque tecom multus homo , sed 
Desctndis , Naso , multai* es et pathicus. 

Catull. CVII , I sq. 

.«.., , plausuque probatc 

Ad terram tremulo descendant clune puellae. 

Juv. XI , i63 sq. 

DeSECTUS. — Castra tus. 

Desectos sic fama viros , ubi cassa libido 
Poemi neos coetua , et non sua bella lacessit , 
Irrita Tesato consumer© gaudia lecto. 

Auson. Epigr. CXXV, 1 sqq. 

DESIDERIUM. — Vocabulum ama tori um. 

« Et teneo te , in qui t , qualem speraveram : tu desiderium 
menni, tu voloptas mea , nunquarn finies hanc ignem , nisi san- 
guine exstinxeris. » 

Petrov. Sai. 

« Meum desiderium, mea lux. » 

Cic. ad Terentiam. 

Et acris solet incitare morsili , 
Quum desiderio meo nitenti 
Carum nescio quid lubet jocari.. 

Catull. II , 4 *H- 

DESIDERII POCULUM. . — Philtrum ad amorem excitan- 
dum. Tali veneficio periisse dicuutur Lucullus et Lu- 
cretius poeta. 

Possimi crematos excitare mortuos , 
Desiderique temperare poculum , ctc. 

Hor. Epod. XVII, 79?f| i 7 4 DESU 

Vide PlIILTRUH. 

DESIDIABUI.UM. — Lupanar. ( Lubin. Antiq.) 

« . - .Ut celem patrem , Pistoclere , tua fiagitSa , aut danna v 
aut desidiabula. » 

Plaut. Bacch. IH, i, 8 sq. 

DESPONDERE. — Proprie de patre adolescentis , qui vir- 
ginem in uxorem petit; spandere vero de patre filiam 
concedente. Yid. Aliene. Geni, de NupL II, 2. 

Destinare puellam. — Sibi aut aliis conciliare. 

« Ad lenonem devenit , Minis triginta sibi puellam destinai, 
Datque arrliabonem. » 

Plaut. Rad. Prolog. 44 «W 

« Facio , ad Lenonem venio , tribus in libertatem miUibua 
Destinai. » 

Lucil. Frag. xxvii, 11 sq. 

Destinare dicebatur etiam de honestis nuptiis. 

« Pacto conjugali desU'natus. » 

Apul. MeU IV. 

Destituere NUDUM. — Praticare. 

« Ut ille in demiurgo modo ( forte nosti canticom t memi- 
nisti Roscium) , ita me destituii nudum : totns est sermo verbi» 
tectus , re impudentior. » 

Cic. ad Fam. IX , 21- 

DESULTOR. — Levis , instabilis in amore. Gallice un ùt- 
constanL Translatum ab equisonibus , qui sape equos 
inutant. 

v . . . Non sunti desuìtor amoris. » 

Ovid. Am. I, in, i5. DEVI i 7 5 

« Tu sali Solus : nani ego istam insulturam et desulturam 

nihil hic moror. » 

Plaut. MiL 11, ni, 8 sq. . 

Desubui.ARE. — Perfodere. Vid. SUBULARE. 

« Unam yeniam esst 9 non amovisse duce virtute , hanc esse 

nobilem , alteram Carneadem desubulasse , bona corporis se- 

cntum. » 

Varr. Sesquiulysse. 

Detestatio. — Coleorum amputa Uo. 

« Ob id jtruces vesanosque adhibita tali detestatione , man- 

saetos et inde factos. » 

Apul. MeU VII. 

Deverra. — Ex tribus deis mulierum foetarum custodibns. 

« Mnlierì fcetae , post partum , tres deos custodes Varrò 
commemorat ad hi beri , ne Sylvanus deus per noctem ingre- 
diatur et yexet : eommque custodum significandorum caussa, 
tres bomines nocte circuire limina domus , et primo limen 
ferire securi , postea pilo , tertio dcverrere scopis , ut bis datis 
culture signis , deus Sylvanus probibeatur mirare , quia neque 
arbores caeduntur aut putantur sine ferro , neque far conficitur 
fine pilo , neque fruges coacervantur sine scopis; ab bis autem 
tribus rebus tres nuncupatos deos , Intercidonant a securis in- 
tercisione , Pilumnum a pilo , Deverram a scopis. » 

August. de Civ. Dei. VI , 9, 

Vid. Rom. triumphant. Ub. I. 
Devirginare. — Puellae virginìtatem auferre. 

« Quum boc dicere t , ad aurem ejus Psycbe rìdens accessit , 

et quum dixisset nescio quid : Ita , ita , inquit Quartilla, bene , 

admonuisti : cur non , quia bellissima occasio est , devirginaretur 

Pannychis nostra ? 

Petron. Sat. 176 DIAN 

DEVIRGINATUS. — Dicebatur ctiato de puero pubertà - 
tem adepto. 

a Quam sympathiam libidinis ocali haberent, qi* f i magnani 

interesset , puerum atrum essct devirgtnatum asr as , an pwo» 

ipixnxc purus , dum cogito. * 

Varr. apud Non. Marc. 

a In &gypto primum dcoirginata est » 

HlEROH. Epist. XV. 

Vid. Paoli, lib. ali. de Off. prasid. 

DEVOTÀE. — Virgtnes deo dicate. Vid. HUronpn. ai 
Eustoch. de Custodia virginitalis. 

Fremine i sexus odiura tibi aeorcpcr : et inde 
Crevit devota virginiutis amor. 

Auso*. Panni. VI f 7 sq. 

Diana. — Semper virgo ex dono Jovis. Inde, Daphne 
apud Ovtdium : 

Da mihi perpetua , genitor carissime , dixit , 
Virginitate fruì ; dedit hoc pater ante Diana. 

Ovid. Met I, {85 sq. 

Ludis saecularibus , Dianam concelebrabanl pueike 
et pueri intacti» Vid. Politian. in Miscellanei*. 

Diana surous in fide , 
Puellae et pueri integri ; 
Dianam , pueri integri , 
Puellseque , canamus. 

Catull. XXX II, 1 sqq. 

Tametsi virgo , Diana tamen puerperio preerat. 

u Diana dieta , quìa noctu quasi diem efl&ceret. Adhibetor 
autem ad partus , quod ii maturescunt aut septem nonnun- 
quam, aut, ut plemmque , novem lurue cursibus. » 

Cic. de NaU deor. II. DIES 177 

DlAPASMA. Atdmujfsjx. — - Unguentimi ex siccis odoribus t 
ad usuai nmlierum corpore male olentium. 

Quid quod olet gravius mistura diapasmate v'xxui > 
Atque duplex anima? longius exit odor. 

Ma&t. I , ucxxviU, 5 sq. 

Vid. Junii Nomenclat. 49. 

DlARIUM. — Victus qaotidianus. Ad venerem translatum. 

« Moz nuinmo etiam denufit in sinum , et pertracto vasculo 
tam rudi : Hoc , inquit , belle cras in promulside libidinis nos- 
tra? milhabit : hodie enim post asellwn diaria non sunto. *> 

Pktron. SaL 

DlCTA PUELLA. — Protnissa , sponsa. 

Coi pater» et conjux quondam tua dieta, relinquor ? 

ViHG. AEnéd. II , 678. 

Vid. Non* Mm. 

Dipo. — Regina Carthaginiensium , sat Virgilio illus- 
trata ; proprio nomine Elisa ; sed postea Dido dieta , 
id est virago lingua punica , ob virilein mortem suam. 
( Serv. in AEneidA, 36, et IV, 4. ) Vid. Virago. 

DlDTMI. AAupoc. — Gemelli , bini ; prò coleis. (GaUnusin 
Libello isagogico. ) Vid. Cai Rhod. VII, 4- 

DlES FESTI. — Coitu abstinebant Romani diebus pu- 
blic* solemnitatis. 

IUe petit Yeniara , quoties non abstinet uxor 
Concubitu sacris observandìsaue diebut ; 
Magnaque debetur violato paua Cadurco. 

Juv. VI, 535 iqq. 

Vid. TireaueU. di Legeconnubii, tib. XXXV, Glos. I, 

num. 3. 

12 
i 7 8 DI Gì 

DlES UNCTI. — Subauditur vino ttunguentis. Dies salaces 
et libidinosi ; ut Floralia , Saturnali* , festa Veneri* et 
Priapi, etc. 

Unctis falciferi senis dìebus, 
Regnator quibas imperat fritillus, 
Versa ludere non laborioso 
Pcrmiltis , puto , piletta Roma. 

Mart. XI, TU, i sqq. 

DlFFUTUTUS. — Venere tritus et confectus. 

Eone nomine imperator anice 
Faisti in aitino* occidentis insula , 
Ut ista vestra diffututa mentula 
Ducenties comesset , aut trecenties ? 

Cvtull. XXVII, usqq. 

DlGITUS INFAMIS , IMPUDICUS. — Signum infame : oxcpoE- 
Àrt^rv enim est , pratentare digito an gallina ora con- 
ceperint. Inde Athenienses medium digitum caiapjfgon 
adnominabant , tanquam cinaedum.Vid. Alex, ab Alex. 

Front cinque , aiqae oda labella 

Infami digito , et lustrali bui ante salmi 
Espiai , nrcntes oculos inhibere perita. 

PKRS. II, 3a sqq. 

« Ncque enim unquam verbis pepercit infamibus , qtram e* 
digitis impudiciiiam ostentaret. » 

Lamprid. iii Heliogal. 

Rideto multum , qui te , Sexlillc , eincdum 

Dixerit , et digitum porri gito medium. 
Sed nec paedico es , nec tu , Sextille, fututor ; 

Calda Venutili» nec libi bocca placet. 
Ex isti» nihil es , fateor , Sextille ; quid ergo es ? 

Nescio ; sed tu sris res superesse duas. ' 

M\RT. U, XXVIII, I sqq. 

Vid. AVERSA Venus. DION 179 

DlGITULO CAPUT SCABERE. — Signum impudicorum et 
pathicoram. 

<* Impudicum et incessus ostendit , et maaus mota 

et relatus ad caput digitus , et flexus oculorum. » 

Senec. EpisU 5a. 

r Undiqae ad illos 

Comrenient et carpenti* et navibus omnes, 

Qui digito scalpimi uno caput. 

Juv. IX , i3t sqq. 

DlOBOLARES , DlOBOLÀE. — Scorta quae parva stipendio 
prostant; humillimorum prostibula. 

« Diobolare prostitmlam , quam ego actutum ut Dircen par- 
titam reddam. » 

Pammachius, apud Fulgent. de Prisco serm. 

« Non ego sic fui, ut nunc sunt meretrices dioboi A y Quae 
tuam , nummi caussa , parvi pendunt gratiam. » 

Pacuv. apud eumd. 
« Apud aoum illam diobolarem. » 

Plaut. Pseud. II , 11, 64» 

« Servulorum sordidulorum scorta diobolaria. » 

Idem , Pctnul. 1 , 11 , 58. 

DIONE. — Una ex nyniphis Oceani , Veneris mater ex 
Jove : unde Dioncea saepe cognominatur Yenus ipsa. 

Sacra Dionea matri , dnrùque ferebam 
Anspicibus cceptorum operum. 

VjBGlL. JEncid. Ili , 19 tq. 
Ciertilas inter caterva* , inter et bipede* equos , 
Fecit andantem Dionem de mariti* imbriba». 

Pervigil. Veti, io sq. 

Primumque Dione 

Cesari* acta sai dacit : comes additar illi 
Palla* , et ingentcra quatiens Mavortiu* hastam. 

Pktbon. Sai. 
i8o DIVA 

Vide CaiuU. LII, 6. 

DlSGlNCTUS. — Mollis, pathicus, libidinosa*; nani, teste 
Turnebo , Adv. XXH et XXHI f sona apud veteres in- 
dicium erat vita cast» et emendate 

Et contra cincticulus fluxior , mollis ac dissoluti viri. 
Hoc sensu verba Sulla de C. Gasare : 

* Male pmeinctum pueram caveatif • » 

Suet. in Jui. Con. £&. 

« Habuit enim ingenium grande et virile , nisi illod ipse 

discinxisset. » 

Senec. EpisU 92 , ubi de McucnoU. 

Duni ne deterius sapiat pannacia Baucù , 
Quum bene discincto cantaverit ocyma verna». 

PeRS. IV, ai *q. 

Vide eumdem, III , 3i. 

Nugari cum ilio , et discéndi fodere , donee 
Decoqueretar olus , soliti. 

HO&.&J. II, 1, y3a*>. 

DISERTA. — Ridiculum genus mulierum , qua negata a 
natura venustate , deficientibus viris t ad musas con- 
fugiebant. Tanta erat hujus generis fatuitas , ut doc- 
tissimos in contentionem auderent vocare, Celso dieta*? 
parafa. (Juv. VI , 245.) Galli simili irrisione dicunt , 
lesfemtnes savantes. 

Qnseris cur nolim te ducere , Galla ? diserta es. 
Scpe solaecismum mentula nostra facit. 

Mart. XI, zx, 1 sq. 

DIVARICARE PEDES. — Verbum nuptum. In diversum 
disj ungere viro ineunti. 

« Divaricati! ptdis suo» ornai transeunti. » 

Hieron. Ep. ad Antioch. 
DIVE 1B1 

Divellere pilos. — Cultus mollium et seoriviforum. 
Vellebant praesertim pathici : 

AxUlas ; linde alipili dicti , qui alas curabant. Sic 9 
et e contrario , de juvene rudi et squalido : 

Sed caput intactum bino , naresque pilotai 
Adnotet , et grande* miretur Lssliui alas. 

JUV. XIV, 194 aq. 

« Alter se justo plus coHt , alter se josto pitia negligit ; ille 
et entra, bic oec alas qnidem veltit. » 

Senec. Episi. 11 5. 

Crura. 

Omnia nane contra : vultus gravi* , horrida àìccm 
Silva coro*, nullo* tota nitor in cute , qualem 
Brattia pratstabat catidi libi fascia vùci : 
Sed fraticante pilo neglecta et squalida crura. 

Juv. IX | utqq. 

Fociem unguento decutiebant , nec non pilos qui , ex 
ordine succrescentes , frontis formam otTendebant. 

Psilolbro faciem levai et dropace calvam. 
Numquid lonaorem , Gargiliane » time* ? 

Mart. IH , lxxiv, 1 sq. 

Brochio. 

Bellui homo e»t , fleto* qui digerii ordine crinci , Qui roovet in vario* brochia vuisa modos. 

Mart. HI, Lxm , .3-6. 

Manus. 

Et pumica/a pauperes manu moiutras. 

Mart. V, xli, 6. 

JVares. Vide supra Juvenalem, ubi de axillis. 

fnque cava nullus ftet tibi nart pilus. 

Ovid. Art. Am. 1 1 5ir 
i8a DIVE 

Pudenda. 

Iaguina quod calido leva* tibi dropace , causa eat : 

Irritant volsas lcvia membra lupas. 
Sed quod et eliso piantarla podice velli* , 

Et teris incusas pam ice clasomenas ; 

Causa lai et 

ÀUSON. Epigr. CXXIII, I sqq. 

Quum depilato* i Ghreste , coleo* portes , 
Et vulturino mentulam parem collo , 
Et prostituii* levius caput culis , 
Nec vivat ullus in tuo pìlus crure , etc« 

MART. IX , XXVII, i sqq. 

Sic glossis graco-lat. : dropacista-colipilarius. 
Supercilia , et totum corpus ; perditorum modus et 
sycophantarum. 

« Nonne ipsum caput, et supercilia Illa penitus abrasa 9 olcre 
malitiam , et clamitare calliditatem ? Nonne ab imis unguibus, 
usque ad verticcm summum , ( si quam conjecturani aòTert bo- 
minibus tacita corporis figura ) ex fraade , fallaci U mendaciis- 
que constare totus videtur ? qui idcìrco capite et superciliis 
scraper est rasis , ne ullum pilum viri boni habert dicatur. » 

Oc. prò Rose. 

Pilos cvellebant Romani , aut ferreis instrumentis , 
aut glutinosis medicaminibus : abradebant novaculae 
(Mari. Il, LXVI; XI, Lix) et volsellae ( de. Mari. 
IX 9 XXVIII. ) Medicamenta sunt : dropax ( Moti. Ili , 
LXXIV ; X , LXV, etc. ) , psilothrum ( Mari. IH , LXIV ; 
VI , XCIII. ) et caìida pix , de qua Juvenalis , VI et IX. 

Psilothro precipue utebantur mqlieres. 

a In balneis semper cum mulieribus (bit , ita ut et eat ipse 
psilothro curarci ; ipse quoque barbara psilothro accqrans % DIVO i83 

quodque pudendum dieta est, eodem qua mulicres accura- 

baotur , et eadem hora. » 

LampHid. in Hclwgaò. 

Non solum axillas t sed et pudenda levabant mere- 
trices. 

Ingnìna quod calido levas tibi dropuce , cium est : 
Irritaat volsas levi» membra lupa*. 

AusOH. Epigr. GXXm , i *q. 

Dividere. — Hillas cadere. (Later. ) Padicare. 

« In yerbis bonestis obscena ponhnus. Quid enim? nen ho- 

nestam yerbum est divisto ? at inest obscenum , cui respondet 

intcrcapedo. » 

Cic. Epist. ad Pai. 

a Co. Me quidem 9 hercle » dicami palato , non dioidesm Si quo 

tu toturo me ire vis , operam dabo. St. Bellum et pudicum 

prostibulura popli* Post , si qui* velie t te , baud non velie» 

dividi? 

Plaut. Aulul. II , ìv, 4 sqq. 

Notat Drusius Hebraos verbum etiam habere 
qood , in obscenis , verbo latino dividere respondeat. 
( De Quaesti, per epist. 1 1 4« ) 

■ Nec se solum intra verba continuit , sed lorom de pera 
solvit , et me coepit non perfunctorie verberare 9 adjectis etiam 
petulantibus dictis. Sic dividere cum firatre nolito. » 

Petbon. Sai. 
Hìnc : 

DlVISORES. — Pro pxdiconibus. (Joann. Richardi noia 
in Petron.) 

DlVORTIUM. — Dhortiorum intemperantiae modum im- 
posuit Àugastus ( Suefon.) Tiberius ipse quemdam e l'ir i&4 DOMI 

questura removit f quod uxorem postridie nnptiinim 
repudiasset; et Domitianas albo judicum expanxit 
equitem quemdam , qaod uxorem suam t aotea dirais- 
sarti , iterum duxerat ( Vid. Rotn. triumphant. Ub. VITI. ) 

Sed t in qui t Tertullianus , decreta illa cito evicere 
liceo tia et libido , ita ut repudiarti jam votum eroi, quasi 
matrimonio fmct u$. ( TeriuU. Apolcget. 6. ) Vide RE- 
PUDIUM. 

Doctus. — Libidinum peritila. 

« Nec se rejiciebat a blanditila doctissimus puer ; sed me 
niimen inimicami ibi quoque inventa » 

Pethon. Sai. 

Ille virenti» et 

Docta psallere Ghia 
Pulchris excubat in genu. 

Hom. Od. IV, xiii 9 6 sqq. 

Delicic popoli , magno notissima circo , 
Quinctia , vibrata! docta movere nate» . 

Prt'ap. Carni. XXVI t i sq. 

DOMI-DUCUS. — Deus nuptiarum , advocatus qoum ad 
mariti domain ducenda esset nxor. (TriumpA. Rom. 
Uh. I. ) Mos enim erat Romanornm in domum mariti 
novas nuptas, et quidem velatas, traducere; quod fie- 
bat vespere , tadis ac facibus praeeuntibus ; nam noeta 
nubebant. Vide NUPTIAE. 

» Sed domum ducenda est qu« nubit ; adhibetur deus Domi» 

ducus. » 

Augusti^, de Cw. Dei, VI , g. 

Domina. — Pro puella amata. Gallice une matlrrsu. DOMI i85. 

Urit et «cruciat dotninum Tbeleuna priorem ; 
Vendidit anciiUm , nunc redimit dominarti. 

Mart. VI, lxxi, 5 *q. 

« Fate** me , damine , rape peccasse, a 

Petron. Sai* 

Domina. — Pro uxore. 

Compii , Bau* , litui , «ed in cornati* 9 
Uxoria ubi dot» qttóé partiti. 
Et tic ad dominarti reversa languet 
% Multi* rtrentula millibos redempta. 

Mart. XII , xcvn , 4 *W- 

Ac domam dominam voca 
Conjugù coptdam novi. 

CATtTLt. LVI , 3i sq. ' 

Scriptum ettftn erat in Romuli Tabula, teste Festo: 

« Moller vero leghiate conjuncta , fortunaeque et sacroram 
socia esto , ut ille dominus , et haec domina vocetur. » 

DOMINUS. — Pro marito. Vide supra. 

Connubia nostra 

Reppalit , ac dominum JEnean in regna receptt 

Virgil. AEntid. IV, ai3 sq. 

Dominus. — Pro nrolieris amasio. 

« Domini et mulierum amatores. » 

Non. Marc. 

Dominus. — Pro catamito. 

Vendere, Tocca * potè* centenis millibu* cmptos ? 
Plorante* domino* Tendere * Tocca , potè* ì Vende sehes servos , agro* et vendè |>aternos ; 
Ne pueros venda*, omnia vende, mucr. 

Mart. XI, lxxi, 1 sqq. 

DoMITIUS. -—Deus nuptiarum , rogatus ut uxor domi 186 DOTA 

maneat ad curam rerum familia. ( Triumphantis Roma 
lib.l.) 

DORIS. — Communi appellatione hoc nomine vocabantur 
meretrices qua nudae incedebant, more nympharum, 
quarum mater Doris ex Nereo. 

. . An melior quum Thaida sustinet , «ut quum 

Uxorera comaedus agit , vel Derida nullo 

Cultam palliolo. 

JOY. HI, 93 sqq. 

Dormire. — Yerbum nuptum , prò concumbere ; scusa 
venereo. a Et ne putetis perpleze agere , rogo ut adolescentulus 

cum nocte dormiat, nist illud lana rigidnm reddidero qoam 

cornu. » 

Peteon. Sai. 

Cum sene non pnduit talem dormire paellam v 
Et c*nm toties oscula ferre come 

P&OFBRT. II , xcc , 17 aq. 

Fartus papyro dum libi toros cresci! t 
Flentes superbo* basiabit eunuchos ; 
Tuoque tristis filius , velis , noli* , 
Cum concubino nocle dormiet prima. 

Mart. Vili , xlvt, 14 sqq. 

Dos. 

Qua? dos matrone puleberrima ? vita pudica. 

Auson. Senttntim septem sapientium. Bios. 

S«pe in coajagiis fit noxia , si nimia est . . . dos» 

Ausov. Technopagnion. et memmexis. 

Dotata mulier virum regit. — Adagium Roma- 

norum , hic notandum ad utilitatem «vi nostri. 

* Argentimi accepi , dote imperlimi vendidL » 

Plaut. Asin. I , i, yi- DUCE 187 

Et etiam apud eumdem , Megadorus , Euclionis ge- 
ner, post malta, do tata uxoris incommoda : 

« Hae sunt (ioqurt ) atque alise m'ultae in magnis dotibus 

Incommoditates , somtasque intolerabiles. Nam quae indotata 

est, ca in potestate est viri ; Dotata mactant et malo et damilo 

viros. » 

Plaut. Aulul. Ili , y, 58 sqq. 

Nec dotata rtgit virum 

Conjra , nec nitido fidit adatterò. 
Dos est magna, parentium 
"Virtos , et metnens alterins viri 
Certo fodere castità*. 

. Hor« Od. Ili , xxnr, 19 sqq. 

DftAUCI. — Agente* in paedicatione, ad usum pathico- 
rum. Stabant drauci in balneis et gymnasiis , operam 
hirsutis vendentes. Plerique fortiter mentulati. 

• Adspicit nihil snrsnm ; 

Sed spectat ocnlis derorantibus draucos , 
Nec otiosis mentala* videt labris. 

MART. I , XCVH , 1 1 sqq. 

Harpasto quoque sublimata Indit , 

Et flavescit hapbe , graveisqne draucìs 

Halterat facili rotat lacerto. 

Mart. VII, lxvu , 4 *qq« 

DUCERE. — Verbum nuptiale. Ex rito , novam nuptam 
•maritns in domum suam ducebai , similitudine raptus 
Sabinarum. Inde et brevi sermone vir in connubiis 
ducere dicebatur, mulier vero nubere. 

Uxorera quare locupletem ducere nolim 

Qasmtis ? uxori nubere nolo mese. 
Inferior matrona suo sit , Prisre , marito : 

Non aliter fiunt foemina virque pare*. 

Mart. YIIl f xn, 1 sqq. i88 DION 

Uxorem nolo Thelesiaam ducere ; qnare ì 
Moxha est Sta pnerìs dat TbeUsin* : rolo. 

MAUT. fl, Jttlx, i *q. 

DUCERE PR4RPUTIUM — Masturbali . 

Abditos intere* latet , et secreto* adulter , 
fmpatienjqae mora silet » et pnrputia duciL 

Jmr. VI, a37 tq. 

Ductare. — Puellam sibi ad stuprum comparare ; cum 
Illa venerem agere. 

« Ut phaleratis dictis ducias me , et meato ducies gratis. » 

TfiRENT. Phorm. 

« Quid modi est ? ductando , amando , namqnamne expleri 
potcs ? 

Plaut. Asin. I, m f 17. 

Eodetn sensa intelligenda sunt haec Quintiliàni vérba, 
Hb. Vili , cap. Ili : 

« Ductare exercitus , et pattare belami apud SaUostiiim dieta 
sancte et antique, ridentar a nobis , si dus placet » 

DUELLUM. — Ad veneream militiam transsatintt. 

Tandem progredere , et dueltum inbelii 
Andax raililibus cieto.mifes : Virgo cypriàci* potetti stgittù 
Illa in lubricalum vocat duelhun. 

^ETIOH. PhóUìU. aé Uft. 

Vide Militare. 

DlONYSIA. — Festa in honorem Bacchi f apud Graecos 
flagitiosissima. Per noctero enim viri et foeminae , inter 
vina et epulas, promiscue coibant. Unde pfòverbium 
illud : DYSE i8g 

Qui Carie* tipiulant , et JUcchanalia vivunt. 

Juv. II, 3. , 

Dionpiis phallum gestabant , id est ficulna veretra 
a collo pròpendentia ; unde pliallagogia dicebantur 
Bacchi sacra f et phallorurn pompa periphattia nuncu- 
pabatujr. Vid. Plutanh. in Morali, Herodot, Juvenalis 
annoUUores , et Erasm. adag. ; Baccheo more , etc. 

D YSEROS. — Infelix in amore. Mere graecum , a particula 
lì>$, afre, et {pò*, amor. Vide Auson. epigr. XC. 

EFFO 

EBLAHDIRI. — Puellam blanditiis ad stuprum adducere. 
Gallice siduire une /emme. 

« Neqoe enim omnes emebat aut eblandiebatur ; sed vini 
dita adbibebat : pretiosumque viris et parentibus erat , ino- 
rasi, incommoda severitate, libidini regise fecUse. » 

Tit. Liv. XXVII , 3i. 

EDERE. — Inter obscena. Vide ExEDERE. 

_— * > • 

EFFECTUS. — EfTusio seminis , patratio. 

« lite lento parebat imperio , pnellaeque artificram pari motu 
remanerabat. Quum ergo res ad effecfum spectaret , clara Eu- 
molpos voce exbortabatur Coraca , ut spbsaret officium. » 

Pkt&oh. Sai. 

EFFODERE. — Verbum flagitiosum. Vide FODERE. Fre- 
quentissima translatione rei rustie» ad venereas libi— 
dines. 

* E/fèdere bercle hic volt , credo , vesicam villico. » 

Plaut. Casin. 11 , vili, 22. 
190 ELEG 

EFFOEMINATUS. — Qui muliebria patitili*. 

Quìcumoue far fefellerit £dem nostrum , 
Effctminato raarceat procol calo. 

Priap. Cairn. LVIII, 1 sa. 

Egeria. — Nympha , cui pragnantes sacrificabant, ut con - 
ceptus alvus facilius egeretur. Erat Egeria fons extra 
portam Capenam , in luco Canuenaram. Vide Fest. ; 
Turneb. Advers. Ili , 5 ; Struck, de Sacrifie. 

Pro pador ! Hersiliss civis et Egeria. 

Mabt. X , lxviu , 6. 

Ej A CU LARE. — Ejicere cum impetu. 

Trepida io decorsa venere , et anima fessula , 
Ejacuient tepidom rorem niveis laticibus. 

Apul. Av'X'A u "9 •?• 

Vide Fest. et Lubin. Antìquar. 

Electare. — Verbum plautinum; blandi ti i* sibi et ad 
rem allicere. 

« Quin ea ego hic praecucorri gratta , Ne te opprimerei mr 
prudentem , alque electaret. » 

Plaut. Mere. I , Il , 1 io «q. 

Eleg ANS. — Mundus , politus : sed sape in malam partem* 

« Elegans homo non dicebatur cum lande. » 

Auu-Gell. II v a. 

« Elegans, despoliator , lalebricolarum corraptor. » 

Plaut. Tr inumi*. II Y 1 , i4- 

Seà tu dulcior tleganiiorqut , 
Cujus livida nari bus caninis 
Dependet glacies , rigetque barba .... 

Mart. VII, zct, 9*04. 

Vide Fest. et Lubin. EMAN 191 

ElePHaNTIS. — Poelria graeca, qua varia scripsit con- 
cubitus genera. Vide CONCUBITUS. De illa in lasciva 
Virgilii cannine, ubi La la gè tabellam unicain dicat 
Pria pò. 

Faeundos mihi de libidinosi» 
Legisti nimiara , Sabelle , versus : 
Quale* nec Didymi sciunt puella? , 
Nec moUes EUphaniidos libelli. 

MART. XII , XLIII , 1 sqq. 

Ex libris ejus figuras instimi t Tiberius , 

« Ne cui in opera edenda , esemplar impetrai» schemae de- 

esset. » 

Suet. m Tiber. £3. 

ELUMBIS. — Cnjus lumbi vènere sunt effracti. Vido» 
JLUMBI et FesL; Lubin. Antiquar. etc. Difiututus. In 
hanbis enim veteres sedem libidinis ponebant. 

EmàNCUPARI MULIERI. — Se illi tanquam amatae in ser- 
virai dare. Emancupaius enim subnixus , deditus , {Non. 
Marc.) ttmancupium apud veteres prò domino rei. 

« Quum quando proprio te esse scribit mancupio et nexu , 

menni autem usu et fructu. * 

Cic. EpisL Fam. 7. 

« Ita senectus honestaest, si se ipsa defendit, si jus suum 
retinet , si nemini emancupata est. » 

Id. in Cai. maj. 

* Bacchio. Qnid est quid metues ? Pistoc. Nihil est, mine 

ego , mulier , tibi me emancupo ; Tuus sum , tibi dedo 

operam. » 

PLAUT. Bacchia. I, I, 5g sq. 

Roma oas ( eheu ! posteri negabili» ! ) 
Emancupaius fam in « tga EMER 

Fert valium et arma railes, et sptdonibos 
Servire rugosi* poteat. 

Ho E- Epod. IX , li aqq. 

EmàSCULàre. — Virilità tem auferre , non ferro, sed pò- 
tionibus, intactis tamen virilibus. Vide Apul. Ma. 
VII , et Setv. ad JEncid. VI. 

Emasculator. — Qui de viro mulierem fecit; draucus, 
agens in p&dicatione. 

« Olim ia pacrttit , priutquam iato, calvttio deformaretnr , 
cmasculatoribus suis ad omnia infonda morigera*. » 

Apul. in Apohg. 

EMBASICOETAS. — Meregracum, cfjL&wtxoftiK, qmìectsm 
inscendit. Puer qui in nuptiis facem prsferebat , quum 
nova nupta in domutn mariti deduceretnr. Àpod Pe- 
tronium , prò cinedo. A verbo (3ww , prò quo latini 
peratnbulare ; unde Catullus, XXVII, 8 : ptramkvtoit 
omnium cubiculo. 

« Quaeso, inquini , domina, certe embaacmtam jniteras 

dari. Complosit Illa tenerius manus , et : O , inqnit, hominem 

aculuroatque urbanitatis vernulae fontem ! Quid? tu non intel~ 

lexeras cinsedum cmbasicczlam vocali ? 

Peteou. SqL 

Vide EQUUS. 

Emerere VIROS. — Contìcere, enervare; translatum ab 
annis. Emeriti enim dicebantur milite* ex stipendio 
expuncti. 

Nec lasciva soror dicatur plura bibiase 
Ponila , vel plures emeruissc viro*. 

TauLL. I, ix, 59 aq. 
Hinc : ' ENUP i 9 3 

EMERITUS. — Venere fractus , expeculiatus. 

Vidi ego cpram foribus lassus prodiret amator, 
Invalidum referens emeritumqut Utus. 

Ovid. Am. Ili, x, i3 sq. 

£M ULGERE. — De venere. 

Et coramisceudo scmen quum forte virili 
Foemioeum mulxit subita vi corripuitque. 

Lucrkt. IV, go3 sq. 

EMUNGI . — Verbum flagitiosum. 

« In mellis spem esse omnem quovis possem emungi volo. » 

Lucil. lib. XXIX. 
Vide Terent in PAorm. 

ENUPTIAE. — Gallice , mésaUiances. 

« Omnibus ingenuis concessimi est , senatoribus exceptis , 
Kbertinas uxores ducere I egibus Pappia , nec non Julia , eo 
dstis, qood nnmerotiores patricii generis masculi, quam f<B- 
■tinfs Nam ante» , jugum impar vetitum erat » 

LiPS. in Tacit. Annoi, tv. 

« Sed, extra modum erumpente luxuria enuptfarum, auctor 

(uh Vespasianus senatui decernendi ut qu« se alieno serro 

junxisset , ancilla baberetur. » 

SUET. in Vespas. n. 
Ne sit ancillae libi amor pudori , 
Xantbia Pboceu , prius insolcatelo 
Serva Briseis niveo colore 

Movit Acbillem. 
Movit Ajacem Telamone natanti 
Forma captivse dominum Tecmess* , etc. 

Hor. Od. II , IV, i sqq. 

Non pndebat ergo Gracos ancillas amare ; sed e 
contrario Romanos. \ide Sente, de Bene/. I , et verbum 

Argilla riolus. 

i3 i94 EQUU 

EPHEBEUM. — Locus in palestra quo puberes*exerce- 
bantur. Ecpyj&rov. Sape prò ganea et lupanare. Vide 
Pitisc. 

EPHEBUS. — Pubes, adolescens. 

.... Nullo» ephebum 
Deformem seva castravit in arce tyrannu*. 

Juv. X » 3o6 aq. 

* Princìpio atque animus ephtbis state exiit. » 

Pia ut. Mere. I , i , 4o. 

EPHEBUS. — Pro catamito. 

Viderat Ausonium postto modo crine ministrala 

Phrix pucr , alterius gaudia nota Jovis : 
Quod taus, ecce, sao C*str perraisit ephebo, 

Tu , permitte tuo , maxime rector , ait 

Mart. IX, rxxvi, i sqq. 

EPITHALAMIUM. — ÈiredoAdcpuov , super thalamum. Ca- 
nebatur a virginibus , quum jam nova nupta in viri 
lectum collocata esset, ut , primum illud prelium 
committente marito, clamor nuptaeaudiri nonposset. 
Ad eumdem finem nuces cum strepitu spargebantur, 
puerique magno tumultu domum implebant. 

EQUIRE. — Grece iVirofxavccv. De equis et equabus in 
venerem ardentibus. (Colwn., Plfn. X, 23, et XII , i3.) 
Et etiam prò salire. 

« Tradunt equas domita» LX diebus equire , antequam 

gregales. » 

Plin. X , a3. 

EQUUS. — In obscenum. 

« Ita , inquit Quartilla , et Àscylto erabasicoe.'as detur. Ab 
ERUC ig5 

liac voce , equum cinaedus mutavit , transituque ad comitem 
meam facto , clunitms euro batiisqae distrivit. » • 

Prtron. Sai. 

Masturbabantar Pbrygii post olia servì', 
Hectoreo quotiea sederai uxor equo. 

Mart. XI, cv, i3 *<f. 

EQUARUM LIBIDO. — In provcrbium. Vide HlPPOMANES. 

Quum tibi nagrans amor , et libido 
Qua» tolet matres furiare e quorum ^ 
Saeviet circa jecur ulcerosura 
Non sine qusfsta. 

HOR. Od. I, XXV, l3 sqq. 

EROS. — Mere gracum, Epa*;. ^/iwr.Veneris filius primo- 
genitus. Tres enim Cupidi nes enumera t Cicero, lib. Ili 
de Nat. deorum ; alti duos. Vide ANTEROS. Alii quin- 
que , alii totidem quot sunt res qua nos in amorem 
trahunt. Exstant Veneris statuae, quibus duo Cupidi- 
nes pari forma adjuncti sunt. Hinc : 

EROTOPAEGNIA. — Epa*;, amor , t!raiTv?ov vero lusus et 
obledamenlum : ergo^/'o/^ajf/i/jpoemataludrìcaamoris. 
Vide Lilium Gregonum , Ub. I de Poetis. 

m Naro quid Anniani fescenninos ? Quid antiquissimi poeta? 
Laevii Erotopctgnion libros loquar? 

Ausok. Cent. nupt. sub fine. 

ERUCA. — Inter cibos salaces. 

Et quae frugifero seritiir vicina Priapo , 
Excitat ad venerem tardos eruca maritos 

Columell. 

Stare , Luperce , tibi jaropridem mcutula desìi ; 
Luctaris demens tu tanica arridere. 
196 ESSE 

Sta nil eruca fa e imi t , bnlbique salace* , 
Improba ncc prosunt jara satureia libi. 

MART. Ili , IXItV, 1 sqq. 

Et ìpse longa nocte dormiti ioIus , 
Libidinosis incitata* crucis. 

Priap. Carm. XLVII, 5 tq. 

ERUDITUS. — Veneris expertus , peritus. 

Quisqui» veneritbuc , poeta fiat, 
Et versus mibi dedicet jocosos. 
Qui non fecerìt , inter erudito* 
Ficossissimus ambnlet poetai. 

Priap. Carm. XLI , 1 s<jq. 

Morbosi pariter gemelli utrique, 
Uno in lectulo , eruditali ambo , 
Non bic , quam ille magu vora* adulter. 

Catcll. LUI, 6 sqq. de Gasare et Mamurra. 

ERYCINA. — Cognomen Veneris , ab Eiyce , Sicilia 
monte , quo templum habuit Venus singolari reli- 
gione. Vide Virgil. AEneid. V; Su* fon. in Claud. 25, etc. 
Sed et Roma: Veneris Erycìna fanum fuisse constat , 
ex Ovidii Fastis, et non uno Lhii loco. 

Sive tu mavis, Erycina ridens, 
Quam Jocns circumvolat et Cupido. 

Hor. Od. I , ii , 33 «j. 

Hic Erycina ridente esprimere vult poeta rh yiÀo- 
ixu&rt Grxcorum. Nani risus inter amoris illicia ; unde 
ytXaSxjai epitbeton Veneris apud Theocritum. 

ESSE BENE. — Voluptaria omnia complectitur. 

Sic erimus cuncli , postquam nos aufercl Orcus : 
Ergo vivamus , dum licet esse bene. 

Pbtrov. Sai. EU Gì 197 

ESSE cum VIRO, CUM muliere. — Cam eo, cura ea rem 
habere. 

« Quid ego tibi deliqui , si cui nupta sum , iecwn fui ? — 
Tuo' mecumjucris? Quid ijlac impudente audacius ? » 

Plaut. Amph. II, 11, i85 sq. 

« Atque eadem modestia , potius cum muliere fiusse quam 

concubuisse dicebant.» 

Varb. de Ling. lai. 5. 

Esse in amore alicujus. — Ab eo amari. 

Quid faóam ? nisi et xoitforts in amore puellct , eie. 

Tibull. I, ix , 39. 

EUBIUS. — Auctor incertus spurissima historiae vo- 
lnptatom. 

Nec , qai descripsit corrompi semina matrum, 
JEubius, impune conditor historiae. 

Ovid. Trist. H,4i5sq. 

EUGION , EUGIUM. — Claustrulum illud membran'aceum , 
mulierum pudenda intersedens ; argumentum virgi- 
nità tis , quum primo congresso necessario convellatur. 
Gallice / 'kpnen. 

« Media pars inter naturalia muliebria. » 

Non. Marc 

«< Sine eugio ac destina. » 

Lucila. Epod. kymn. 

a Quare tam arduum conscendis , an concupisti eugùtm 

scindere ? » 

Laber. a pud Non. Marc. 

EUGIUM.— Pro toto cunno, metaphora a parte ad totum. 

Qucnam vos dementi» suppolitores facit 

Cnm cano eugio puellitarier? 

Labbrius. 198 EUNU 

EUNUCHUS. — Proprie servus cubicularius. Mere grae- 
cum, ab rW) , lectus, et iyo> , custodia. Prima Semiramis 
servulorura gregem castrari jussisse fertur. 

seu prima Serairamìs asta 

Assyriis mentita vini no , ne vocis acute 

Mollitics , laevesque gene se prodere possent , 
Hos sibi conjtmiit similes. 

Claud. in Eutr. I, 339 S< H* 

Ad hunc Claudiani locum notat Gesnerus Perian- 
drum, Cypsèli filium , Corìnthium tyrannnm, trecen- 
torum principum Corcyraorum filios Sardes ad Alyat- 
ten ini Tr t cx7opi misisse (flerodot. Ili, 4 8) > et rursus 
Panioniura Chium pueros speciosos emisse, et exsectos 
Sardes aut Ephesum deductos magno pretio vendi- 
disse. (HcrodoL Vili, io5, ) 

Non ergo zelo ty pia maritorum inventus est usus 
eunuchorum , ad coerecndam uxorura libidioem ; sed 
contra a mulieribus ipsis , et ad servandam ancillarum 
pudicitiam , nec non domesticaci castitatem. Ad vi- 
liora ministrabant exsecti ; nnde saepe apud Latinos , 
eunuchi, delicati prò servis operàrìis. Vide JH/u7. Ili, 
LVIII, et Sueton. in Vcsp. 7. 

Sed , erum pente libidine , inter foeminas viri, et inter 
viros f cerniate , eunuchi , ad quoscumque et qn&cumqne 
paratissimi , penitus totam domnm citius inqoinarunt. 
Vide Gregor. Nazianz. in Epitaph, Basiiii magni. 

EUNUCHI. — - In mulierum deliciis. 

Sunt quas eunuchi imbelles , ac molila semper 

Oscula dclcctcnt , et desperatio barbst , 

Et quod abortivo non est opus. 

Jov. VI, 366 sqq. EUNU 199 

Cur tantum eunuchos ha beat tua Gellia qoeris , 
Pannice ? Vult fatui Gellia , non parere. 

Mart. VI, lxvii, 1 sq. 

Nec spado jam , nec moechus exit , te preside , quisquam : 
At pria* , o mores ! et spado moechas erat. 

Mart. VI , 11 , 5 sq. 

Mentulatiores ut forent spadones , fere adulti com- 
priraebantur. 

illa voluptas 

Summa tamen , quod jam calida et matura jnventa 
Inguìna traduntur medici* f jam pectine nigro. 
Ergo exspectatos , ac jussos crescere primum 
Testiculos, postquam coeperunt tat bilibres, 
Tonsoris damno tantum rapit Heliodorus. 

Juv. VI , 368 sqq. 

Sic semine steriles , mentala tamen potentes , tan- 
qnaro drauci , et viris et foeminis infatigabile officium 
offerebant. 

Conspicuus longe , cunctisque notabilis intrat 
Balnea , nec dubie custodenti vitis et horti 
Provocat, a domina factus spado. Dorraiat ille 
Cum domina : sed tu jam durum , Posthume , jamque 
Tondendum eunucho Bromium committere noli. 

Juv. VI , 374 sqq. 

Et etiam spadonibus vero et stabili connubio nubere 
ausa sunt Romana. 

Quum tener uxorem ducat spado ; Msevia Tuscum 
Figat aprura, et nuda tcneat venabula mamma. 

Juv. I , aa sq. 

Sic Martialis de JEgle, qua simul spadoni nupserat 
et senem adulterum habebat : 

Cum sene coramunem vczat spado Dindymus iEglen % 
Et jacet in medio sicca puella toro : 
200 EUNU 

Vi ri bui hic operi non est, hic utili* anni*. 

Ergo sine etfcctu prurit uterqoe labor. 
Supplcx illa rogai prò se , miserisque duobus , 

liane javenem facias, hanc , Cytherea, virum. 

MART. XI, LXXXII, I sqq. 

Eunuchi in posteram venerem. Usi ta rissima libido 
apud Romanos. Sic Horat. Epod. IX t Àntonii militerà 
reprehendit , qui tmancupaius fantina , rugosi* servire 
spadonibus posset. 

Dum Capitolio 

Regina demente* ruinas , 
Funus et imperio parabat, 
Conlaminato cam grege turpium 

Morbo virorum 

Hob. Od. I , XXXVII , 6 sqq. 

Tribus modis evirabanturpueri; unde ireseunueho- 
rum species ; i° a greco xtdlpoq, castrati, quibus ferro 
exsecta sunt omnia ; 2° spadones a eitrdSc» , extraho , 
quibus avulsi sunt colei ; 3° thlibict a dX&o , premo , 
quorum testiculi tantum distorti et compressi. 

Emebantur et castrabantur a mangonibus vernulae 
mercis causa. Lib. IV \ff. dc&cariis, et Sente. Contro?. 
IV, io. 

Persa rum ritu, male pubescentibus anni», 

Snrripuerc viros ; ezsectaque viscere ferro 

In venerem fregere : atque ut fuga iBobilis sevi 

Circumscripta mora , properantei diflerat annos ; 

Quarti se natura , nec invenit. 

PetROK. Sol. 

Infame hoc commercium vetuit Domitianns. 

Tanquam parva foret sezus injuria nostri , 
Fondando populo* prostituisse Marea, etc. EUNU 201 

Non talit Ausonius talia monstra pater ; 
Idem qui teneris nuper auccurrit ephebis , 
Ne frceret iteriles seva libido viro*. 
^ Dilexere prìos puerì , juvenesque , senesque ; 

At nane infante* te quoque , Cesar , amant. 

Marx. IX , viii , i sqq. 

Vi3e Ammian. Marceli. XVIII. 
Mali ominis habebantur eunuchi, prasertim in sa- 
cris. Inde a sacerdotio arcebantur exsecti. 

« Sacerdos non integri corporis , quasi mali ominis res vi- 
tanda est. Hoc in viethnis notatar , quanto magis in sacerdo- 

dotibas ? » 

SENEC. ControQ. II , 4- 

Castratio foeminarum a Lydiis prìmum inventa. 
Eunuchaiis virginibus ntebantur , in vicera pnerorum 
exsectorum , auctore Xantho , lib. II. 

Sed qnomodo castrabantnr ? uterini colli initio ja- 
cent testicoli parvuli, quorum humorem ad conceptum 
necessarinnr credebant antiqui. Has ergo sphaerulas 
ferro evellebant , aut digito compriroèbant. Sic vere 
spadones, virguncula, et ideo steriles facto, muliebri 
sexu exturbabantur. 

Simili modo Itali et Galloprovinciales gallinas eu- 
nuchant. 

Sunt tamen nonnulli qui castrationem foeminarum 
prò fabula habentes, nil aliud essedicunt, nisi infi- 
bulationem. Vid. Zachias , Quasi, mcdico-legal. 

EUNUCHARE. 

« Si qui patriam majorem parentem exstinguit, in eo est 
culpa , quod facit prò sua parte is qui se cunuchat. » 

Vara, iege Mania. 202 EVIR 

Vide Non. Marc. 

EUPLAEA. — CognomenYeneris apud Pausaniam, ex in- 
sula EupUta, raaris Tyrrheni , circa Neapolim. 

Inde vagì* omen fclU Euplcta carini*-, 
Qucque fcrit curvo* exserU Megalia n'itela*. 

Stat. Sjie. II , II , So tq. 

Eva. — Mater generis humani , de qua sic Àusonius, io 
elegantissima deprecatone Christiana: 

Da, Pater, invictam contra omnia crimina mentem , 
Vi pe retino que nefa* nócituri averte veneni. 
Sit sati* antiqnam serpens qnod perdidit JEfnun , 
Deceptomqae adjanxit Adam. Nos , sera nepotnm 
Semina, veridici! seta* pnedicta propheti* , 
Vitemus laqucos quos lethifer impltcat angui*. 

AusOTf. Ephemerid. oratia. 3i aqq. 

EVEMEBUS. — Scriptor patria Messenius , qui libidines 
obscenas spurcosque deorum amores cannine evul- 
gavit, ab Ennio postea in latinam linguam conversus. 
Collegerat titulos et inscriptiones sacras qua antiquis- 
simis templis habebantur. Q. Ennii fragraenta aliquot 
ex Evemeri Sacra historia , ipsiusque Evemeri reliqutas 
collegit Hieronymus Columna. Vide Anhotatorem Cen- 
tonis Ausoniiex Musato Simon. Abb. 

EVIRARE. — Effoeminare. 

« Spatale eoiraoii omnes venerivaga pueros. » 

Vare. Marcfpor. 
Vide Nonium MarceUum. 

Spadone qaom sis eviratior flaxo 
Et concubino mollior Celcneo. 

Mà&T. V, XLI, I tq. 
EXER 2o3 

Evirare. — Pro castrare. 

«Vide te contrai foedus jusque nascendi , ad patìentiam incesse 
torpitudinis claborantur. Eoirantur mares : omnis honor et vigor 
sexus , evirati corporis dedecore mollìtur. Plus quam illis placet 
quisquam virum in feeminam fregerit. » 

Cyprian. ad Donai, ep. II. 

ExCAVARI. — Ad obscena conversum. 

Qaum quisqms in noi incidit , laat poenas , 
Et usque curvos ex cave tur ad lumbos. 

Priap. Carni. Li , 3 sq. 

ExCUBIAE VIRGINITATIS. — Gallice des duègnes. 

In virgineis cnhiculis ancillae pecoliarìter colloca- 
bantur , in custodiam puellarura integritatis. 

« Quam qaum prsedicta disponentem rimatim ab oslio , ut 
speculabunda cognosceret , aliam cjus ancillam , cui Agripnia 
vocabulum est, atque intra cubìculum prsebebat excubias, etc » 

Mart. Capell. 11. 

Exedere, Edere, Comedere. — Verbum venereum , 

translatum a voraci tate helluonum. Vide YORARE. 

« Heus , aìunt , cave ne solus exedas tam bellum scilicet 

puellum. » 

Apul. Met. VIII. 

« Minus formidabo ne exedat. » 

Plaut. Cure. 1 , 1 , 45. 

Adscquitur nec opinantem , in caput insili! , ipfnm 
Commanducatnr totam complcza comestque. 

Lucil. Frag. saiyr. X, i5. 

EXERCERE. — De palestra venerea. 

al boni 

Conjuges , bene vivile , et 204 EXOL 

Munere adsiduo valente** 
Exercete juventare. 

CATULL. LVI , a3i fqq. 

Kxerce formam , et fagientibas utere doni*» 

Stat. in Epithalam. SteUa et FhUntUki, Sii*. I, n, 169. 

ExERCERE AMOREM ALICUJUS. — Intorbare. 

JEmulus iste tuoi , qui vestnun earercet amore m » 
Mìri&ce est a te nactus utrumqua mtlam. 

Gatoll. LXYI,3sq. 

ExFUTUTUS. — Venere exhaastus. 

Gar dou Um Uteri exfututa panda* T 

Ne tu quid facias iaeptiarum ? 

Gatuix. VI, i3 sq. 

ExLECEBRJE. — Meretrìces, tanquam virorum pecunue 
studentes , amasiorumque dona elicientes. 

« Nam ita sunt hic mcretrices omnes , exlecebra , argen- 
tante, n 

Plaut. Menateli. II, HI, 26. 

EXMARf BUS. — Castratus. ( Arnob. ) 

ExOLETI. — Pueri adulti , jam pilosi et barbati , in de- 
licias tamen virorum , utroque ministero, drauci simul 
et catamiti. Sic dicebantur quod oìescere , id est crescere 
desierant. 

« Secessu vero Capreensi etiam sellarla excogitavit , sedem 

arcaoarum libidinum , in quam undique conquisiti puellarum et 

exoletorum greges , etc. » 

SUET. in Tiò. 4.3. 

Praestent, et Uceant quid exoleti; 
Quo syroplcgmate quinqne copnlentur ; 
Qua plnres teneantur a catena. 

MART. XII , XUU , 7 sqq. 
EXPA ao5 

Palam meretricnbantur exoleti UH , quaestum pene 
clunibusqne facientes. 

« Ilabuit in animo ut exoietos vcUret ( quod postea Philippus 
fedi) ; sed vetitus est, ne prohibens publicum dedecus , in pri- 
ratas cnpiditates converteret : qaom homines illicita magis pos- 
cant , prohibitaque furore pertequantor. » 

Lamprid. in Sever. 

« Scortum exolelum ne quis in proscenio sedeat Y e te. » 

Plaot. Pctnul. Prolog, 17 sq. 

Et etìam in consoetudinem exoietos servos aut liber- 
linos habebant malieres. 

Communi* libi cam viro » Magnila » 
Qnam sit lettala* , et sit eaeokius , 
Qua re , die mihi, non sit et minìsterf 
Soipi ras : ratio est ; times lagenam. 

MART. XII, XCI, I sqq. 

ExOLETA. — Virgo matura. 

« Domi reliqui exolctom virginem. » 

Plaut. Frogm. Medie. 3. 

Exossus. — Mollis , efleeminatus. 

« Puer in mollitiem decorus insurgit , inque flexibus tor- 
taosis enervam et exossam saltationem explicat. »» 

ÀPLL. Mei. I. 

Expakta. — De animalibus ; faetnina qua jam pullos 
edidit ; opposite illis quae nondum pepererunt. 

« Ut sint hse pecndes retate potins ad fructus ferendos, inte- 
gra» quatn exparia:. » 

Varr. de Re rustie. II, v, 7, uhi de racds. 

ExPATRARE. — Tn obscenis. Semen enùltere. Vide Pa- 

TRARE. 206 EXSE 

■ 

Quid est ? an hstc .sinistra UbcralStat 

Parum cxpatravit ? 

Catuil. XVII ,* ìS sq< 

EXPERS NUPTIARUM. — Virgo, integra. 

Qua velut lati* equa trima campii 
Ludit exsultim , raetuitque tingi , 
Nupiiarum expers, et adhuc protervo 
Cruda marito. 

HOR. Od. Ili, XI, il sqq. 

ExPERTA VIRUM. — Qua jam virum habuit in concnbium. 

» Sì non (astidis , inquit , feeminam ornatala , et hoc primam 
anno virum expttiam , concilio tibi , juvenis , sororem. » 

Petron. SaL 

Exposititii. — Pueri expositi. Roma deponebantur ad 
columnam lactarìam. Vide CoLUMNA. 

« 

ExPOSITlTIA PUELLA. — Cuicumque lubenti se divaricans. 

v Revortor ad illam puellam cxpositUiam. » 

Plaut. Colui. Prolog. 79. 

ExSANGUIS. — Venere exbaustus. Nam sangnis accipitur 
prò spennate. Vide SANGUIS. 

tunc creber anhelitua arto* 

Aridaque ora quatìt ; sudor fluit undique rivi» : 
Labitur ex sangui s : dislillat ab inguine virus. 

Auson. Cent* ruspi, infine. 

EXSECARE. — Castrare. 

« Nam vetus haec opinio Graciam opplevit , exsectum Oetmn 
a filio Saturno ; vinctum autem Saturnum a (ilio Jotc. » 

Cic. de Nat. deorum, IL 

Desectos sic fama viros , ubi cassa libido 
Faemineos cactus , et non sua bella lacessit) 
Irrita veiato coosumere gaudia lecto. 

Auson. Epigr* CDCY. EXTE 207 

Lustu erat sacre connubia fall ere tatdae , 

Lusus et immeritos exsecuisse mares. 
Utraque tu prohibes , Caesar , populisque futuris 

Succurris , nasci quos sine fraude jubes. 

MART. VI , I, l sqq. 

ExSORBERE VIROS. — Corpore et cruraena exhaurire. 

. . . quorum si nomina quxras , 

Promptius expediam quot aniaverit Hippia mcechos ; 

...... quot longa viros exsorbeat uno 

Maura die ; qoot discipulos incline! Hamillus. 

Jdv. X, 219 sqq. 

ExSPECTAKE. — Verbum venereum. Prediligere. 

« Tu eccastor erras , quae quidem exspectes unum , atque illi 
Morem precipue sic geras , atque alios adsperneris. » 

Plaut. Most. I, in, 3i sq. 

ExsUCCUS. — Effututus , venere trìtus. 

Impube* nupsi valido ; nunc firmior annis 

Ex succo et teneri snm sociata viro, 
llle faligavit tenere m ; hic «tate valenlem 

Intactam tota nocte jacere sinit. 
Duna nollem licuit : nunc dum volo , non licet uli : 

O Hymen , aut annos , aut raihi redde virura l 

Petron. Pscud. Epigr. ull. 

ExTERLBRARE. — Sensu flagitioso. 

« Nunquam hercle istuc exUrebrabis , tu , ut sis pejor quam 
ego siem. » Plaut. Pers. II , 11 , 55, FABA FABA. — Verbum nuptum, ex ambiguo dictum a graco; 
oam rjaaog cole um et fabatn significa t. 108 FACE 

« FabiZ florentis summitates vasi terreo mandate , et post 

xc dies exactae , caput infanti* pane enienti ostendunt, Qood 

suora dictos dies si reteierb , muliebre corpus formatimi de- 

prchendes. » 

Octav. Horat. Curaùonum tib. IV. 

Inde/z&or inter cibos salace* habebantur. Ceterum, 
fabaceam farinam notat Dioscorides tanquam ad de- 
tergendam cutera admodum aptissimani. Pilos graci- 
liores reddit y pellisque tollit rugas et maculas. Vide 
Bacc. de therm. vcL 16 et 24. 

Facere. — Verbum venereura, prò concubare; usitatis- 
simum , etiam in monumentis. . 

« VR1ANVS. VITELLI AH VS. LICINUE. DEMETRIAK&. COfi- 
IVGI. CVM. QVA. FEC1T. AN. Vili. MENS. VI. DI. XXIII. » 

Grut. de Jure man. 
Aliis lapidibus , snnt uxores qua cum rnariiisfecerunt. 

Si qua me tu d'empio casta est , ea denìque casta est. 
Qua , quia non Hceat, non faci t, \\\*facii. 

OviD. Am, III, IV, 3 sq. 

Aut facere ingenue est , ant non promisse panica* , etc. 

Catull. GV, 5. 

« Utcumque igitur inter anhelitus sudoresque tritus , qood 

voluerat , acccpit , rorsusque in somnum decidi gaudio lassus. 

Interposta minus hora , pungere me marni coepit et dii 

Quare non faci mus ? » • 

Petron. Sai. 

Quum dicis propero f fac sic faci s , Hedyla , langnet 
Protinus , et cessai debilitata venus. 

MART. I, XLVN, 1 sq. 

Inde: 
Facere fortiter. — Lumbis nervosis et validis. FACE 309 

« Inhorrescere se finxit Ascyltos; moi , sublatis forlius ma- 

nibos , longe majore nisu clamavit : Non taces , inquit , gla- 

diator obscene , quem de ruina arena dimisit ? Non taces , 

nocturne percussor , qui ne tuoi quidem , qaumjòrtiterfaceres, 

cum pura muliere pugnasti ? 

Petron. Sai. 

FACERE VICIBUS. — Se vicissim inire , modo agentes , 
modo patientes. Vitium puerorum. 

• exigite ut sit 

Et pater ipsius coetus , ne turpi» ludant , 

Ut/adoni vietati*. 

Juv. VII , *38 sqq. 

FACERE NEQUAM. — Agere libidines; ire ad scorta. 

« Locnm sibi velie libertini prseberier , Ubi ncquam faciat : 

nos ad te adduximas. » 

Plaut. Panul III, hi, 44 sq. 

FACERE DELICIAS. — Eodem senso. 

« Delicias Jacis , Mi Menaecbme; quin, amano, is intro. » 

Plaut. Memzch. II, in, 3o sq. 
Vide DELICIAE. 

FaCES NUPTIALES. — Faces in nuptiis, in honorem Ce- 
reris , preferebant, aquaque spargebatur nova nupta: 
si ve, ut casta puraque ad maritum perveniret ; sive 
ut virginità tem atque aquam cum viro communicaret 
E spina alba conficiebantur^fcrt illae, quod eodem 
arbusculo in taedas usi fuere pastores qui Sabinas 
rapuernnt. 

Una de mu\i\$ face nuptiali 

Digna , perjurum fuit in parcntem 

Splendide mendax , et in omne virgo 

Nobilis aevum. 

Hor. Od. Ili , xi , 33 sqq. 

14 aio FA.MO 

FaCETUL — - Lascivi». 

« Nani tu quamvis potis es lacere, uti %a*l facetiis. » 

Plaut. MU. IV, via, 12. 

« Ecquam tu potes reperire forma lepida mulierem f Cai 
facetianan cor corpusque sit plenum et doli ? » 

Plaut. MU. Ili, I, 187 sq. 

FàCILIS puella. — Qua rem non recasa t. 

Qualem, Flacce, velini, quauis, nolimve puellam ? 

Nolo n'unì* facttem, diflicileaiqiM nimìa. 
Hlud quod medium est , atque iater mtramqae probamus ; 

N«c volo quod cruciai , nec volo quod ftatiaL 

Ma&T. I, ITUI, • «qq 

FAMA. — Pro infamia. 

« Maledicta , famam, meum amorem et peccatimi in se tran*- 

tuliu » 

Plaut, apud Non* Marc. 

« Quaeso , omitte ac desere hanc meretricem , qua te , semel 
nacta , semper studuit perdere , detegere , despoliare , opplere- 
que adeo fama ac flagitiis. » 

Turpil. Pei*, apud eumdan. 

Fame MORI. — Ardere stuprum , propter nimium rei 
jejunium. 

« Quid ergo , homo stoltissime , lacere debui , quam fame 

morerer ? » 

Petaoh. Sai. 

Vide Rogare pahem. 

FAMOSAE. — Mulieres stupro , adulterio aut lenocinio 

infames. 

« Quum Q. Opimius coQsuìaris , qui adokscentulus male 
audiisset , festivo nomini AELgilio , qui videretur melior , nec 
csset , dùisset: Quii tu, &gilia mea , quando ad ine venia cum FASC 2ii 

tua cola et lana ? Non poi , inquit , audeo ; pam me zàfamosas 

vetuit mater accedere. » 

ClC- de OraU IL 

« Atque etiam, sj qua erat fangosa f ei cognati osculimi non 

ferebant. » 

C|C. de Rrp. IV, a^tu? iVbit. Marc. 

Uxor paupefù IJ>yci , 
Tandem nequitise fige modum tuqe 
Famofisg/ie ìpborjhjis. 

HOR. OJ. IV, XV, i sqq. 

Fartum VESTIS. — Verbum plautijtnum , sensu libidi* 
doso, prò tota inuliere. 

« Nop vestem amatores mulierb amant , &ed vestis fartwn. » 

Plaut. Most. I,m f i3. 

Fà&QX\}M f r*r Sp^cies amuleti ad incanta tiones preradas , 
Nejnesimque pbeandaip. Vide Plin. XI , 45 et XXVIII , 
3 ; et Jmmian. Marceli, pon procul a fine libra XIV. 

Religiosa ergo fascina illa in formai» Priapi confi- 
ciebantur, tanqaam natura perpetui conditori*. (Plut. 
Spnpos. Ijb. VI, qiMtsl. io, et Arnob. V). 

Fgscinyw gesiabant pueri collo suspeiisurn. ( Vatr. 
de Ling. lai. ) 

Nana quid mutino , subjectoque huic opu* signo , 

Ut lurcveUir lardino , «I cartaria fintini 

Pamm conjìcecet P 

Lucil. Frag. IV, 3 sqq. 

Simili fascino inequitabant matrona romanae, aus- 
picabili pietà le. « Et mtitinus in cujus sinu pudendo nubentes praesidcnt , 
ut illarum pudiritìam prior deus delibasse videatur. » 

Lattari*, de Falsa rclig. 1 , cap. ao. 
2i2 FATU 

Vide Arnob. Uh. IV. 

FASCINUM. — Pro mentala. 

Illiterati num rainus nervi rigent ? 
Minusve Ungati fascinimi ? 

Ho*. Epod. Vili, 17 um. 

Placet , Priapc ? qui sub arbori* coma 
Sole* , sacrum revincte pampino caput 9 
Ruber sedere cum rubtnle fascino. 

Priap. Carni. LXXXrV, 6 sqq. 

Vide Turneb. Adv. IX , 23, 

FàSGIMUM. — Penis fictitius ex cono , aut pannis linei* 
vel serìcis , quibus mullere» virum mentiebantur. Vide 
Arìstoph. Lisistrat. vers, 109. Antiquissima libido, 
lesbiis et milesiis foeminis praesertim usitatisatma. De 
bac fceditate vide B. Paul ad Romano* , I y 26 , et 
Tertull. de Pali. 4. Vide TribàS. 

Fascinis illis abntebantur meretrices m lardos as- 
censores. 

« Profert Enothea scorteum fascinum , qaod ut oleo et 
minuto pipere , atque urticae trito circumdedit semine, pan- 
latim ccepìt inserere ano meo. » 

PRftOH.&f. 

FàSCINUS. — Deus raalarum incantationum depulsor. 
( Turneb. Adv. IX , 28 ; Alzar, de Invidia et/asan. vet. ; 
Plin. XXVIII, 4.) 

FàSCINOSUS. — Magno pene instructus. 

Non es poti* f ascino* ior nostro. 

Prìap. Cairn, itix f f . 

FATUUS. — Ineptus ad sententiam voluptaturn. FAVO ai3 

Mane ( mentulam ) mavult «ibi qnam deos priore*, 
Sì qua est non fatui poella canni. 

Prìap. Carni, xxxix , 7 sq. 

FàUCULA. — Clunia dieta, meretrix ci emeritissima, cu- 
jus beneficentiani notat Livius. Annibale Capuani te-* 
nente, captivis egentibus alimenta furtim suppeditavit. 

FAUNA. — Dea cui romance sacra fa ciebant matrona, noe- 
turno tempore et in operto. * Tanta cura arcebantur 
viri, ut vel in aedem inspexisse, capitale haberetur. 
RationemafiertMacrobius(*&/^/77fl/. II, \2.)Faunàm, 
Fauni uxorem, tanta fiiisse pudicitia, ut perpetuo in 
gyncecio inclusa , nullum unquam virum prater mari- 
tum adspexerit. 

Eadcm est ac bona dea , cujus pervigilia Clodius 
vitiavit , et a nonnullis Fatua dieta est. Sacris ejus salta- 
bant matrona omni modo lascivientes.YideBONA DEA* 

FAVERE. — Verbum eroticum. Conciliant lenones et 
emissarii \fwent dii, amici et conscii. Hinc: 

Favitor, Fautor, Favissor. (Apul. Mei. II.) Fautrix. 

(Ce) Sensu flagitioso. 

« Si cui fautorts delegato* viderint , Ut hìs in cavea pigous 

espiantar togse. » 

Plaut. Amph. Prolog. 67 sq. 

Fapitoran me tibi, amicam, amatore m putes. 

Luca. Frag. xxix , 4°- 

FAVIANI. — Juvenes qui , ex Romuli instituto , nudi per 
ludum et lasciviam currebant , Fauni dei sacris. Vide 
Alex. Gcnial. dies , cap. 1 2. 

Favonius. — Spurius , ex patre adventitio et ignoto : 
214 FKLL 

quasi ex vento natus. Vide Gfoss. Ducang. Favonius 
est ventus spirans ab occasu aequinoctiali ; Graecoruni 
zephyrus, id est vitam afferens. 

Februa. — Dea quse, apud antiquo*, fiferainàrtirti niebs- 
truis praeerat. (Pàleph. Uh. IL) kfebruo, ptìrgo. 

Fel. — Nupturae 9 sacra Junoiiis agentes , victirnarum 

fel aveltebant et ejiciebant ; hòc ritu dearii rogantes , 

ut omnem amaritudinem a nuptiis semoveret. Vide 

Vìularch. de ProecepL conjug. ; et Brìsson , de Rìtu nupl. 

FELES. —Leno, pu ero rum, puellaram corroptor. 

« Tune h\c feles virginalis , Hberos parentibos Subktoa ha- 
lwbis , atque indigno qusestu conteres ? » 

Plaut. Rud. Ili, IV j 43 sq. 

« Sequere liac, scelesta feles virgiliana» » 

Plaut. Pcrs. IV, ix, i£. 

Quis Marcus ? Feles nupex pullaria d'ictus , 

Corrupit totum qui puerile decus ; 
Pencfsae veneris postico vulaere fbssor, 

Lucili vati* subulo , pullipremo. 

AUSOK. JEpigr. LXIX | 5 sqq. 

FellarE. — Proprie exsugere. Flagitiose vero mentu- 
larn ore pati. 

Non est in populo, nec urbe tota 
A se Thaida qui probet fìitutam , 
Quum multi cupiant, rogentque multi. 
Tarn casta est, rogo , Thais ? immo fella/. 

MAliT. IT> LXfllT, 1 sqq. 

Hinc : 

Fellator, Fellatrix. 
FERR 21S 

Os mala causidici* et dici* olerà poetis ; 
StàfeUaUm t Zoile , pejus olet 

Mart. XI , xxxi } i sq. 

FELLITÀRE. — Libidinose mammas sugare. ( Turneb. 
Ad*rs. XXIII, i3.) 

FeM£N. — Pars femorura intra supera ; sacpe prò pò- 
dendis. 

« Hoc crudelissima auus spargi! subìode humorc/emuuz mca. » 

Petbon. &»% 

Feminal. — Mulieruqa pubes. 

« Paalisper eliam ghbe\hsm feminal palmula obnmbranf . » 

Apul. Mei. IL 

FEMUR. — Saepissime in obscenis. Sic : 

Femur femori opprimere. — Incitamenlum conco- 
banti. 

Piletta nec jocosa te levi marni 
Fovebit , opprimete \ubt\cum femur. 

Priap. Carni, LXXUV , *4 *<!• 

Femur conserere femori. 

Sed corpus tetigisse notti , sed looga dadissa 
Oscula , tea femori consentisse femur. 

Tibull. I , vili , iS sq. 

Femur summum. — Pudenda mulieruin. 

Quum liiaati gravi cecidanmi Jvacoia massa , 
Calli dai et crislss digito* impressi! aliptes , 
Ac summum domina? femur esclamare coegìt. 

Juv. TI, {ai sqq. 

Ferrugineus COLOR. — Noptiis adhibitus. 

« Palliolum )**be*% ferry gintufrii nani ts cotos ttialassittf est. a 

Plaut. MU. IV, ìv, 43. 
216 FIBU 

Ferruminare. — Verbum officina ferrame, ad venereni 
translatum. Corpus corpori agglutinare. 

« Capita intcr se nimis nexa Ilice habent. Non placet : labra 
labcllis ferruminant. » 

Plaut. Mil. IV , tiu , 24 sq. 

Fescennini versus. — Carmini s genus spurcissimura , 
ab oppido Fescennia, in quo primura inventum. Ca- 
nebantur in nuptiis , quod fascinum putabanturarcere. 
Vide Macrob. II; Tit. ZiV. initio librimi, et FesL 

m 

Tseu diu taceat procax 
Fescennino, loculio. 

Catull. LYI, 127 sqq. 

Saepc etiam satyrae mordacissima. 

« Temporibus triumviralibus PolHo , quum fesccnninos in 

eum Àugustus scripsisset , ait : Àt ego tacco ; doq est eoim 

facile in eum scribere qui potest proscribere. » 

Macrob. II. 
Vide Hor. EpisL II, I, ifó sqq. 

FESSULUS. — De anhelanti in congressu. 

Trepidante in cursu venere, et *n\m*fes stilo f 
Ejaculent tepìdum rorem niveis laticibus. 

APUL. kviyi/jL. 19 Kf. 

FIBULA. — Annulus aeneus aut argenteus, quo peni* 
caput in vaginam suam coercebatur. 

a Culis quae super glandcm est , extenditnr , noUtnrqne 

utrimque a lateribus qua perforetur , deinde remittitur 

Tum qua notse sunt cutis , acu filimi ducente transsuitor. Ejos 
fili capita deligantur , quotidieque id movetur , dooec circi 
forami n a cicatricula? fiant. Ubi haec confirmat» sunt , excepto 
filo fibula inditur , qua? quo levior , est melior, » 

CELS. Medicina, VII, xxv, 3* 
FIBU 217 

Infibulabantur adolescentes ; 1 ° interdum va letudinis 
causa ; et lune in medicameli. ( Ceh* loco citato. ) 

2° Ne oeius coirent , aut se marni stuprarent. 
« Ad transitami yirilitatis custodiontor argento. 9 

Puh. XXXIII, la. 

Infibulabantur el tragoedi , comoedi , et prasertim 
cantatore s , ne nimia venere raucescercnt. 

SoKitur hi* inagno comctòi fibula : sunt qum 

Chrys ogonmn cantare veleni ; Hispàlla tragtiedo 

Gaudèt. 

Juv. VI , 73 sqq. 

Si gaudet canto , nullius Jibula darat 

Vocem vendenti* prartoribus. 

Juv. TI t 379 *q. 

Roman» fibuìatos illos appetebant , tanquam fir- 
miores et jejunosiores , ut solent venerìs parci; ideoque 
magno predo comparabant. WàePlin. loco supra citato. 

Die mihi «implicite!", comaedis et citbarcedis, 
Fibula y quid presta* ? carius ut fatuant. 

Mart. XIV, ccxni , 1 sq. 

Vide JuvenaUm supra. 

Infibulabant et mulieres servos quos ad coitum ha- 
bebant. 

Tbeea tectat aenea Uva tur 
Tecnm , Cselia , serro* : ut quid , oro , 
Non sit quum citharcedu*, aut eh orati Ics? 
Non vis , ut puto , mentulam videre. 
Quare cum populo lavtrìs ergo ? 
Omnes an libi nos sumus spadones ? 
Ergo ne vide tris invidere , 
Serro , delia , fibulam remi Ite. 

Mart. XI , lxxyi , 1 *qq. 

Vide eumdem VII, xxxiv, et Subligar. 218 FIDE 

Infibulaiio mulitrwn antiqnUsima. Conni labiis in- 
debatur circalus. Vide Sirab. de JElhiop. , et Hieronym. 
Mcrcurial. I. 

FlBULAM IMPONETE. — Formula proverbiali* prò venerò 

ardores coercere. 

« Quid ergo est quare apud poetas salacissimo! Japiter de- 
sierit liberos tollere? Utrum sesagenarias factus est, et Sili. lei 
Pappia fibulam impostiti ? » 

Se NEC referente Lactaniio, lib. I, cap. i6. 

Quaeso , desinite e»se diligente» , 
Neve imponile fibulam Priapo. 

Priop. Carm. LXXVIII, ao tq. 

FlBULAE. — - Pro comoedis et histrionìbus. 

Theatra loqueris , et grada» , et edicU 9 
Txabeasque et Idus t fibulasque , censojque. 

Mart. V, xli , 4 «q- 
FICUS. — Ulcus venerenm, ex frìcta treqaentiori. 

Qui non fecerit , Inter erudito» 
Ficosissimus ambulct poetai. 

Priap. Carm. XLI, 3 sq- 

Ficosa est irxor , ficosus et ipse maritasi 

¥i\iA ficosa est, et gener , itque tocer. 
Nec dispensator, nec villi cu» ulcere tarpi , 

Nec rigidus fossor , »ed nec arator eget. 

Mà&t. VII, tu, i sqq. 

Fides lenonia. 

ce Omnes sunt leu» tariate, Neqae tippulae leviu 

pondus est quzmjìdes lenonia. » 

Plabt. Per*. II , n, 61 sq. 

Fides muliebris. — Fluxa et soblesta. 

«■ Muliebri Fecisti fide, » 

Plact. MU. II , t, 46. PLAM n>9 

Fides Socratica. — Pudica. 

« Itaque hoc nomine libi gratias ago , quod me Socratica 

fide dìligis. Non tam intactus Alcibiades in praeccptoris sui lec- 

tulo jacuit. » 

Petron. Sai. 

FINGI. — De mulieribus, quom excolerentur. 

« Ex indostria amba nunquam coacessavimus Lavar! , aut 
fincati , aut terger! , aut ornali, Poliri, expoliri , pingi , ^J/j#i. » 

PLACT. PctnuI* I , li, 9 sqq. 

FLA&tTARÉ. — Impudìcafe. 

«« Si quis alìenam ancillam surf ipuerit , et flògitaverit , etc. » 

Lib. Il ,_$ de Prie, delie L 

« Passimque circumfusi , nudatum suplnatotnque javenem 

€iecrandis aredinibus /lagitmèanL » 

Apul. MeU Vili. 

FLAGITATI INTER CUTEM. — Stuprati. 

« Rumorem famam flocci facit , intercutibus , stupris obsti - 
nato* , insignibus probris fiagitatus. » 

Cat. apud Fest. verbo Obstinatio. 

FLAGITIUM. — Quidquid infame. Peculiariter prò vi fa- 
ntina illata. Galltcfe le vioL 

« Fimgitmm veteres * vitium craod Wrgitii infatur , dici vo- 

loerunt » 

Non. Marc. 

FlamMÈUM. — Velum nuptiale, quo ex ritti nova nupta 
amici eba tur, boni orainis causa. (Ftsl>) Sic dictum a 
flammeo colore. 

Fìammemm cip* ^ itttat bue , 

Huc veni , niveò gereas 

Lattoni pede socchi». 

Catull. LVI, 8 sqq. 
aio FLOR 

« Jam Psyche puellse caput inrolverat flammeo : jam i»mba- 
sicoetas praefcrebat focena , etc. » 

Peteok. Sol 

Sic Nero , nuptiis suis cum exoleto Py thagora 9 flwn- 
meum tanquam marita Induit (Sulp. Sem. Hist. sarr. II.) 

FloràLIà. — Sacras inter Romanoram faeditates 9 las- 
civiora certe festa Fiorai dea. Flora quaedam meretrix, 
quum turpi quaestu magnas opes comparasset 9 popu- 
lum romanum , tanquam maritum 9 heredem scqpsit 9 
certamque pecuniam legavit , cujus ex annuo fautore 
natalis suus celebraretur , editione Indorasi, quiyfo* 
rales dicerentur. 

Sed tractu temporis , senatus, hanc largitatelo in fla- 
gitium habens , Floram Mara fìnxit tsse deam , qoam 
placari necesse erat ut vites et arbores florescerent 

Tuba convocabantur meretrices urbis , omniumque 
suburbiorum. 

Dignìssima proni» 

florali matrona tuba. 

Jur. VI , *4g Mf . 

Quae nudae et venere incensa , impudicis motibus 
populum ad spurcissima alliciebant. 

« Celebrantur illi Indi cum omni lascivia, coovenienter me- 
relricis memoria. Nana , praeter verborum licentian , qtribus 
obscenitas omnis effunditnr , exuuntur etiam vestilms , popolo 
flagi tante , meretrices quae tunc mimarum (unguntur officio; et 
in cou spedii populi , usque ad satietatem impudicorum hoon- 
num cum pudendis motibus detinentur. » 

Lactant. de Foli, reiig. I, u, io. 
FLOS mi 

« Gitone sedente , negator popolus permuisse sibi postulare 

florale* jocot nudandarum meretricom. » 

• ^^ 

Sekec. Episi. g. 

Nec non lascivi Floraìia IcU iheatrì , 
Qua? spedare volunt , qui vola Use neganft. 

Ausoh. Carm. de Ferii s romani* , s5 sq. 

Quii Floral/a vestii , et stola tum 
Permittit meretricibas pudorem ? 

Mart. I , xxxvi , 8 sq. 

Flora illa a Graecis XAtopìc dicebalur. 

ChJoris eram qua Flora vocor. 

Ovid. /2m/. V, 195. 

Festoni ejus celebrabatar IV Kalend. Mail. Vide 
Juliani imperatori* Misopog., et Cod. Theodos. Kb. II, 
/#. 45 > */ Condì, in Trullo. 
FLOBIDA PUELLA. — Quae «tate et forma pollet. 

Tq fero juveni in ma noi 
Floridam ipse puellulam 
Matris e gremio sua; 
Dedis, o Hymensee, Hymen! 

Catull. LVI , 56 sqq. 

Flos, Flosculus. — Juventa. 

Festinat enim decarrere velo» 

Flosculus, anguste miserarne brevissima vitse 

Portio. 

Juv. IX, ia6 sqq. 

Et prò pulchro et venusto , tanqnam juvenum or- 
namento. 

Flos inlibalos populi , suadaeque medullae. 

Ennius, de Cethego. 

O qui flosculus es juvenculorum , 

Non horum modo , sed qnot aut fuerunt , 

Aut poftthar alti» erunt in annis , ctr. 

Catull. XXI, t <qq. 222 FOCA 

FLOS. — Pro virginitatc. Elegantissime Gatollus : 

Vtflos in septis secreta» nascitur hortis , 

Ignotus pecori , nullo contusi» antro , 

Quem mulcent aure • firmat sol , edueat imbcr ; 

Multi illum pueri , multe opUvera puellse : 

Idem quum tenui carptus defloruit ungui , 

Nulli illum pueri , nullae opta ve re puellfe : 

Sic virgo , dum intatta manel f tnm cara itlis, sed 

Quum castum amisi t polluto corpore y/b/rm , 

TSec pueris jucunda manel , nec cara puellU. 

CvrULL. LVII , 39 sfjq. 

Fluctuare. — More fluctuum se movere in congressu. 

Quac clunem tunica tegente nulla 
Eztis aptius altiusque motat , 
Grisiabit ùh\ fluttuante lumbo. 

Priap. Carni. XVIII , 9 *qq. 

Fluoni A. — Coguomen Junonis v a mulieribus invocate 
ne sistat sanguinis fluor in conceptu , aut siugnlis 
menstruis. (Fesl. ) 

Fluxus. — Mollis, pathicus, effoeminatus. 

Spadone quum sis eviratioryflu.ro t 

Et concubino raollior Ceheneo. 

Mart. V, XLl, l sq. 

FoCARIA. — Concubina humillimi generis; ancilla usua- 
ria, cujus cura domino comniunes thorus et focus: 
pseudoinarita. 

» Sì ancillam nummis tuis comparatami esse prasidi pro- 
vincite probaveris , donalionisque causa , focaria tose nomine! 
instrumentum emptionis esse inscriptum , eam libi restituì ju- 
bebit. Nam , licei, cessante jiire matrimoiùi , donatio perfici po- 
tuent, militcs tanica meos a focariis suis, hac ratione fictisque 
adulationibiis spoliari nolo. » 

Lio. Ili Cod. de donai, inter virum et uxorrm* FONS aa3 

Vide lib. Sita, etc. Cod. de conditionibus incerti*. 

FODERE. — Verbum flagitiosum ; dicebatur de utraque 
venere. 

Cur sit ager sterili*, cur uxor fertilis, edam: 
Quo /bdiatur ager non habet , nxor habet. 

Mart. Epigr. suppostiti. IV, 3 sq. 

Qui qunm te male foderint jacentem , 
Ad partem veniet salax asellus , 
Nihilo deferiti! matonìatus. 

Priap. Carm. LU > 8 sqq. 

Servus erit nrìnas ili e mjser , qmjoderit agrura 
Quam dominum. 

Jur. IX, 43 *q« 
Hinc et eodem sensu : 

FOSSOR. 

Perversa» veneri* postico vu\aeré fossor. 

Auson. Epigr. LX1X 9 7. 

FCUIINA. — A greco <pva> , gigno, genero. 

FCEMIKEUS AMOR. — Impatiens , furens , irrati&oabilis. 

Uqdc virgo , si ve ut templis prssfigeret arma, Cacca sequebatur ; totamqae incauta per agmen 
Fctminto praedae et tpoltormm «rdebat mmore, 

ViaGiL. ALneid.yLlrfrt sqq. 

FOLUCULUS. — Vulva, 

« Genitali arvo, quod sci lice t vulvam vocant , ut etiam Pli- 

nius docet; mmfollicuhis ante dicebatur. » 

FEaTUft. 

Folliculum ponit Lncllius prò toto corpore. 

« Ego ti quis tuia, «t quo fotticulo mine siim indulus, non 

queo. » 

LrciL. Frag. XXVI. 

FONS. — Ad venerea translatum. 3^4 FORE 

Falce minai et parte tot majore , Priape , 
k&fontem , quseso , die mibi qua sit iter ? 

k Cmrm. XXIX , i sq. ForàRIAE. — Villica mulieres , qnae fnictas venales in 
urbem ferebant ; pleraeque scòrta. YiàeBlond. Triumph. 
Rom. IX. 

FoRES. — Famosissima in re venerea. 

i° Amahtium querela in januas relactantes: 

Nam posila est nostra) custodia s*ra puellst ; 

Claudicar et dora Janna firma sera. 
Janna difficilis dominai , te verberet imber ! 

Te Jovis imperio fulmina missa petant ! 

Tibulu I, II, 5 $q. 

Ad nocturna jacet fastose limina mosche f 
Et madet, heu ! lacrymis janua tura* tuis. 

MàRT. X, XIII , j aqq. 

2° Ludi et adorationes. Amasiarum limina floribus 
ornabant : 

Sparsa nec inrenias limina mane rosa. 

Ovid. Art. Amai, III, 71. 

Et unguentis perfundebant 

At lacrymans exclusus amator limina sape 

Floribus et sertis operi t , postesque superbos 

Ungit amaracino 

' LuCRBT. IV, 1170 sqq. 

3° Forìbus incidebant verba amatoria. 

. . ({uotits /oribus dori» incisa pependi 
Non vetita a populo procreante legi. 

Ovid. Amor. VI, i, 53 sq. 

4 # Nocleforts occentabant. Gallice donner àes sé- 
rénades. FORM 235 

dum Chrysidis udas 

Ebrios mitforts exstincta cam face canto. 

PkRs. V, i65 sq. 

5° Astutiae. Intus puella consulebat, ne cardiaes 
sonarent. Inde frequentissima illa roga ti o ut januae 
muto fiant. 

Janna , jam pateas uni mihl vieta quereli* , 
Neu furti m verso cardine aperta sones. 

Tibull. I , li , 9 sq. 

i 

« Bellissimum , hercle , vidi et taciturnissimum. Nunquam 
ullum verbum mottit ; quum apéritur , tacet : Quumque illa 
noctu clancnlum ad me exit , tacet. » 

Plaut. CurcuL 1 , 1 , 20 sqq. 

Ad hunc effectuni , cardines aqua perfundebantur. 

« Placide egredere , et sonitum probibe forum , et crepitimi 
cardinum , Ne quod hic agimus herus percipiat fieri , mea Pia- 
. neshun ; Mane suffurulam aquulam. » 

* Plaut. CurcuL I , in , 1 sqq. 

ULertincfjmfores et fenestras alto cum strepitu qua- 
tiebant *juvenes , prasertim post comessationes noc- 
turnasque nequitias. 

Parcius junctas quatiunl fenestras 
Ictibus crebris juvenes protervi , 
Ncc libi somnos adimunt. . . . 

HOR. Od. I , xxv, 1 sqq. 

Nec tua frangetur noe tur n a janua risa. 

Ovid. Art. Amat. Ili, 71. 

FORES. — Pro partibus obscenis. 

Vagaque pelle , tectus inguinum gelu 
Araneosus obsìàtt Jbres situi. 

Priap. Carni. LXXX1V, 28 sq. 

FORMA. — Pro pulchritudine. 

i5 
in6 FORM 

rara est ideo concordi* formcr 

Atque pudicìzia*. 

Jov. X » 397 iq. 

Peculiare est mulieribus , ut quoà forma per stateri! 
decedit , id «irte et blanditiis corrigere studeant : sed 
frustra ; nam : 

Si posse nt homi ne* delinimentis capi , 
Omnes habercnt nunc amatore* anui. 
Actus , et corpus tenerum , et morigerati* , 
Haec suol vcnena formosarom malieram. 
Mala etas nulla delinimenta inreuit. 

Afranius 9 apud Non. Mmrc, 

FoRNIX. — Fornices dicebantur anguste ilUe cellula ar- 
cuato, quibus singula scorta sub singulis titulis viri» 
dabant. \i\àtfomix prò lupanare. 

« Quum ego negarem me cognoscere domnm , video quon- 
dam , inter titulos , nudasque meretrice^ fartim contpatiantes. 
Tarde , imo jam sero intellexi me infornicem esse dedotto». 
Exsecratus itaque anicuUe insidia* , operui caput , et per me- 
dium lupa aar fugere coepi in aliam partem. » 

Petrok. Sai, 
« Redolet adhuc fuMgniem Jòrnicis. •» 

SetIEC. Contrae. II, 1. 

Nil medium est; sunt qui nolunt tetigisse, Dui àlias 

Quarum subsuta talos tegat instila reste : 

Contra , alius nullam , nisi olenti in fornice stanino. 

Hor. Sai. I , li f a8 sqq. 

Fuliginosos et male olentes dicebmt fornice* , a fumo 
lucernarum quibus collucebant lupanarìa. Vide Horai. 
Sai. II , VII; Juv. VI , et Martini, passim. 

Hinc : 

FoHMCATIO. — Pro stupro , in chrìstianorum sinodo- 
rum decreti*. 
FORT 227 

FORNICATOR, FORNIGATRIX. 

« Limitati naca»* etfirnicatorièus figians* » 

Tertull. dePudia I. 

« Fornicatine est cajas pnblicnm et volgare est. H« sub 
arcoatis prostituebantor , qmm loca fornice* dieootar , onde et 
JornicarUz. » * 

IsiDOB. Eipnolog. lib. io. 

Fornix. — Pro pathko. Sic Curio Cxsarem vocavit : 

« Statatavi Nicomedis , et bith ynicom forniccm. » 

Suet. in Cos. i4g% 

FoRTIS. — Pro formosa : forte enim appcllabaat Latini 
quidquid excelhbat. 

« Sed Bacchìs edam foriis Ubi yisa est. • 

Plaut. Bacch. Il , u , 38. 

Eodem sensu: 

FORTIUSCULA. — Non diminutive , sed blanditimi : «tate 
et succo virens. 

FORTIS. — Ad venerem validus. Vid. FORTTTER FACERE. 

« Vidi hic sororera esse ejus. — Convenirne eam ?— Convenit. 
— Ecquìò Jorù's visa est? 

Plaut. MU. IV, in, 12 sq. 

FORTUNA VIRGINALIS. — Dea puellaruni peculiaris , ab 
illis invocata , ut det maritom, et mala arceat. 

« Puellarum tegulas Foriunam defertis ad virginalrm. » 

Arnob. II. 

Templum habebat Romae ad portam Capenam , a 
Servio Tullio exstructum. 
228 FRAT 

FOSSA. — Obsceno senso. 

Tibi haec para tur , ut tuum ter , aut qaaler 
Voret profanò* fossa lubricum caput. 

Priap. Carm. LXXXIV, 3o aq. 
Fossula oppidulum arrtula profundum 
Et meaitdribuHs inexplicandis 
« Munit undula , etc. 

Petron. Phaieuc. 3a sqq. 

castigas turpia , quum tu 

Inter Socratìcos notissima fossa cinaedos. 

Jdv. n , io M|. 

FOVERE. — Verbum venereum. Puellulam sibi curare et 
quasi incubare , Lranslatum a re pu Ilaria. 

An grave sex anni* f>\i\c\mm fovisse Calrpto , 
JEquoreaeque fuit concabuisse dea; ? 

OviD. eoe Ponto, IV, X, i3. 

Infelix o semper, oves,pecus! ipse Necram 
Dumfovet, ac, ne me sibi pneferat ili», veretur. 

ViftGiL. Eclog. HI , 3 sq. 

Fovere MANU. — Concubantem molliter attrectare. 

Fucila nec jocosa te Ieri manu 
Fovebit, apprimetve lubricum femur. 

Priap. Carm. LXXXIV, *4 *H a 

FRAGILIS. — De viro prostituta, patiente in veneran; a 
frangendo. Frangere enim eodeui sensu obscenum est , 
quo dividere et precidere. 

.... atque in me veniat mictum atque cteatum 
Julius, ti fragili* Pedatia, furque V orano*. 

Hon Sai. I , vili , 38 sqq. 

FRATER et SoROR. — In obscenis : lasciva consangm- 
nitas. Vueìl&fratres vocabant eos quibus dare consnes- 
cebant, et ab illis sorores dicebantur. Omnia enim 
paria mùcpìfratres aut sorores appellabant Sic: FRIG 229 

« Nane obsecro te , Milpliio , hanc per dexteram , Perque 
, hanc sororem laevam , Perque oculos tuos , etc. » 

Plaut. Pctnul. I , ili , 8 sq. 

u Si non fastidis, inqait, feeminam ornatam, et hoc primum 

anno yirum expe rtam , concilio tibi , o juvenis , sororem. Habes 

tu quidem et fratrem : neqoe enim me piguit inquirere ; sed 

quid prohibet et sororem adoptare ? » 

Petron. Sai. 

Frater ergo et dicebatur de comparì in paedicatione. 
Nam paulo post respondet Polyaenus : 

« Imo per formam toam te rogo , ne fastidias hominem pe- 
regrinum inter cultores admittere. ... Ac ne me judices ad hoc 
templum amoris gratis accedere, dono iìbi fratrem meum. » 

Petron. eod. loco. 

FràTERCULARE , SORORIARE. — De papillis , quum pri- 
raum puellis intumescunt. 

« Tunc panili» primitos Fraterculabant : illod volui dicere , 
Sororiabant ; quid opus est yerbis ? 

Plaut. Frag. FriooL 9 sqq. 

Vide Fest." in fratrare. 
Fratriae. 

« Fratria appellantor fratrum inter se uxores. » 

Non. Marc, de Propinqui*. 

FrICTRIX. — Foemina foemineo amore ardens ; apud 
Gracos rpfàau;. 

FRIGIDUS. — Imbetlis ad venerem. 

« Ego aotem frigidior hieme gallica (àctus , nullum potui 

terbum emittere .... Sollicitavit iuguina mea mille jam mor- 

tihus frigida. » 

Petron. Sai. 
23o FRUÌ 

« Quod si idem frìgus genita manusque tentaverit Inai , Urti 
ad tubicines mittas. » 

Petrow. SaL 
ViAtff. defrigidis et maUfidaiis. 

Frigida mulier. — Qiue sub viro jacet immobili lumbo. 
Marmorea, nivea. 

Digna tuo cur si* , indignaque nomine , dicam : 
Frìgida et , et nigra et : non es , et es Catone. 

MART. Ili, XXXIV, i fq. 

Xfov enim Gracorom idem est atque nix. 

FKIGUTTIRE. — Gestii motaqoe lascivo ardorem vene- 
reum demonstrare. 

« Tu na.ni quid friguttis ? quid istuc tana cupide cupis? 

Plaut. Casin. II , in , 4g. 

Frons parva. — Decora mulieribus. 

« Nulla vox est qua formam ejus possit comprehendere. • . - 
frons mìnima , et qua radices capillorum retroflexerat* » 

Petrov. Sai. 
Frontem imminuere posuit Arnobius Inter formar 
curas ( Adv. Geni. lib. II ) , et Horatius : 

Insignenti tenui fronte Lycorida 

Cyri torret amor. 

Od. I , xxxur, 5 sq. 

In viris conirsiy frons quo latior, eo honestior. 

Frucinal aut Fruginal. — Teraplum Romae Veneri 
frugi, id est honesta, dedicatum. Vide Fest Eadero 
quam Greci o'jpavuxv nominabant. 

« Fac ih fingi. — Jam non pos«um , amisi omnem libidine». ■• 

Plaut. MU. IV, vm, 5o. 

Fruì. — Ad venerem translatum. FURE i3i 

Focosissima me pucUa lodit, 
Et non dat mihi , nec negat datura m : 
Cautasque invenit usque diflfercndi. 
Qua; si contìgtril /menda nobis , 
Totam rum pari bus , Priape , nostri s 
Cingerai» tibi meo tuia m coronis. 

Priap. Carm. *L , » sqq. 

FUGAUA. — Festa , in memoriam institutae reipublica , 
post Tarquinii exsiliom. Agebantur mense februario, 
cum spiccissima licentia. 

« Nec vhìjugalia celebrarentur omni licentia turpidinmn , et 
vtt% fugalia f sed pudori* et honestatis. » 

Aug. de Ciò. Dei, VI. 

FUGITIVA VENUS. — Amor transitorius. 

Quid quasi pellicibus torqueris inepta mioistris , 
Io quibus et ìtwis est et fugitivavenus? 

Mart. XII , XCVI, 3 sq. 

FuKBUS. — Pudendum muliebre. 

« Nemo ire qnemquam publica prohibet via , Dum ne per 

Jundum septtun fadas semitam. Dum lete abstineas Dupla , 

vidua , virgine , Juvenlute et pueris Hberìs , ama quid lubet. * 

Plaut. CurcuL 1 1 i , 35 sqq. 

FUNERATUS. — lmpotens veneri. 

« Credo mini , firater , non intelligo me viram esse , non 

tendo ; funeraia est pars Illa corporis qna quondam Achillea 

eram. » 

PETEON. Sai. 

FURERE. — Ardere in venerem. 

« Haec duo nomina , furor et amor, ita sibi (amiliaria suni , 
nt alterum prò altero ponatur; sictit , fìirere et amare : furere 
lnachia , amare 1 nachiam. » 

VET. l^TERPRET. 232 FUTU 

Hic tertius december , ex quo dettiti 

Iaachia/ùroir , 

Silvis honorem decutit. 

1d. Epod. XI , 7 sqq. 

Certe, sive mihi Phyllis, sive essct Amyntas, 
Seu quicumque y"wror ( quid turo , sì fascui Amyntas ? 
Et nigrae viole sunt , et vaccini» nigra , ) 
Mecum inter salice* lenta sub vite jaceret. 

Virgil. Eciog. X | 37 sqq. 

FURIARE. — Ad venerem excitare. 

Qiram tibi Aagrans amor et libido , 
Qua; solet matres furiare equorum 9 
Saeviet circa jecur ulcerosum 
Non sine questo. 

Hoil Od. I, xxv, i3 sqq. 

FuRTA. — Predationes venerea , stupra, adultera, etc. 

« Edepol , noe illa furtis rebus te sciat operam dare v Ego 
fàxim te Àmphitruonem esse jnalis quam Jovem. » 

Plaut. Amph. I, in, issq. 

« At tu , qui potior nane es 9 me* /urta caveto. » 

TlBULL. I , V, 69. 

Hinc : 

FURTIVUS LECTUS. 

Parce tamen , per te f furtivi fodera iteti, 
Per Venerem quseso , compositumque caput. 

TlBUlt. I , V, 7 f{. 

FURTIVUS USUS. 

Et qanm furtivo juvenem lassaverit usu, 
Tecum interposila languida veste cubet. 

TrBULL. I , ix , 55 »q. 

FuTUERE. — A verbo graco yuo>, genero. 

Latinis vocabulum nuptum, sed non impudicum. 
Sensu proprio dicebatur de con cubi tu viri cum foeniina. 
FU TU a33 

Qua factas ratione sit reqoiris , 

Qui naraqaara futuit , pater Phiuenus : 

Gaditanus , Avite , dicat istad , 

Qui scribi t nibil , et taroen poeta est. 

Mart. X t Gli , i sqq. 

Quanto tu melios, quoties placet wtfututum. 
Qua* veruni mavis dicere , Paulla , viro ! 

Mart. XI, Vili, l3 sq. 

FUTUTIO. 

Namquid pò 11 ic ita est tibi beatam 
Noctem , Naevia , sobriasqae mavis 
Certe nequitias fututionis ? 

MART. I, CVII, 4 sqq. 

FUTUTOR PERDlTUS. — Spurcus , flagitiosus. 

Sunt illic veneri* nova; figura , 
Quales perditus audeat fuiutor. 

Mart. XII, xliii, 5 sq. 

FUTUTOR. — Pro tribade. 

Esse videbaris, fateor , Lucrctia , nobis : 
Al tu , proh facinas ! Bassa , fu tutor eras. 

Mart. I, xci, 5 sq. 

FUTUTRIX MANUS. 

.... Sed sit satis ; inguina saltera 
V*Tct fututrici sollicitarc manu. 

Mart. XI, xxm, 3 sq. 

FUTUARIA LEX. — Edictum Heliogabali , jussu cjus 
vulgatum, Venerisque tempio propositum. 

« Jura visendi , consectandi , susurrandi , gestiundi , salu- 
tando , confabulandi , precandi , perpetuo interdiu JutuariU 
permissa ex me sunto. — Ex sede , foramine , horto , postico , 
impluvio , haec commoda nemo nemini prohibento. — Fidero 
Consilia ferunto , ferunto auxilium , operamve danto. — Sub 
noeta vota tractanto. — Promissa , juramenta , lamenta admis- a34 FUTU 

cento. — Sollecitando , verecuodìara , timorem amovento. — 

Tristitiam suppremunto. — - Tempori tacere obtecnndanto. — 

Occasioni ne unqnam cedunto. — Internuntias , epistola* suc- 

cudunto. — His spem , volnntatem , exspectationem % necessi- 

tatem , miserie ordiam adlectanto. — Inseranto frande , vi , 

dolo. — Ostentatone attemperate utuntor. — Pradentiam , ta- 

cuitatem habento , tenento , gestiunto. — Ex pathica quicqnam 

sempiterne , quasi stipem et pignus capiunto. — Ejus permissam 

advehunto , novam quasranto. — A età ve , pompare grandi , 

animam nobilem insectantor. — Notas eonjectartas rectias no- 

vanto. »» 

Petr. CiiiniT. de Vita tornata , XI , 8. 

liane legem Heliogabalus de nomine uxoris sub 
Semiramide jussit appellar!. Vide Lamprid. ai Cons- 
tontinum Augusturn. 

GADI 

Gaditanae. — Puellae hispanienses canta soavi, nec- 
non molli saltatione , Roma insigne*. Pleraeqne meri- 
toria;. Gaditana e Gadibus , unde innumerabUia scorta 
continue accedebant. 

Cantica qui Nili , qui gaditana aiuurrat. 

Maut. Ili, lxiii, 5. 

Nec de Gadibus improbU puelbe 
Vibrabunt sine fine prurientef 
Lascivo* docili tremore lumbos. 

Maet. V, lxxviii, a6 sqq. 

Forsitan exspectes ut gaditana canoro 

lucipiant prurire choro , plausuque probate 

Ad ferrami tremulo descendant clune puella?, 

Irritameli tum veneri* languenti», et acres 

Divtfis urtica?- ' 

Juv. XI, 161 »qq 
GALB 235 

Calia. — ticnra tempori* Augusti de quo Juvenalis , 
Sai. V. Ejus meminit Plutarchus. Quum dormitaret 
Uccellali uxonem suani cantrectanii post coenam , ta- 
roen ad calice» tigilabat , serrulamque videiis vinum 
sublegentem :Non omnibus, ait, domito. Cateruui , hu- 
jus generis lenones eleganter notat Tertull. y Ub. de 
Paiienlio, top. 16. 

Qualia autem essent Galbot dieta , docet Quinti- 
lianus. 

« Id porro quod dicitur ,• aut est lascivum et hilare , qualia 
Galhct pleraque, aut contumeliosttin , qualia nuper Junii 

Basii, étc. 

Quintil. Jnst. Orai. VI , 3. 

G ALBAN A aut Galbina. — Yestis co!orÌ8 herkacei ad 
usuai feeminarum , mollibus usurpata. Inde , galbani 
mores prò moribus effemina torum. 

Nativa laudet , habeat et licet semp«r 
Fascoj colorcs, galbanos habet mores, 

Maat. I, xcvn, 8sq. 
Reticulumque cotnis auratam in genti bus implet 
Cerulea indutus scutulata aut gaibana rasa. 

Juv. II, 96 $q. 
« Vestitus cbbvydc roccea , tunica gafbina , brachi? gai- 

òinis indutus. » 

VoPlSC. 111 Aureìian. IL 

Hiuc : 

Galbakatus. — Pro molli et pathico. 

Conviva quisquis Zoili pò test esse , 
Summanianas coentt inler uxores. Jacet occupato galbanatus io Urto. 

M.\HT. Ili, LXXXIf, 1 sqq. 

Vide Turntb. Uh. I, cap. vili. a36 GALL 

GALLAM SUBIGERE. — » Verbum flagitiosum a sutrina 
translatum. Virum aut mulierem inire. 

« Plancus in judicio forte amici , quum molestum testem des- 
truere vellet, interrogavi!, qoia sutorem sciebat, quo artificio 
se tueretur. Ille urbane respondit : Galiam subigo. Sutorìum 
hoc habetur instrumentum, quod non infacete in adultera ex- 
probationem ambigui tate convertii : nam Plancas in Mievia 
Galla nupta male audiebatur. » 

Macrob. Satura. II , a. 

Galli. — Sacerdotes dea Cybeles, qui ex ritu semet- 
ipsos castrabant, non ferro , sed testa. Vide Plin. II, 
49. Rhea enim, quam in montibus Phrygiae Cybelen 
vocabant , exsectionem virorum instituisse dicitur , 
propter adamatum Atyn. 

Ast hic metuenda dedicat genitali* , 
Numea reciso mitigans ab inguine ; 
Offert pudendum semivir donam dea. 
Illara revulsa masculini generis 
Vena effluenti pascit auctam sanguine. 

Prudbnt. Peri steph. hymn.X, ts. 1066 «qq. 

GALLI AMBON. — Genus metri varietas iambici , ultimo 
pede claudicare. Ex empi um est in epigrammate Catalli 
de Àty. Sicdictum, quod peculiare erat Gattis in festis 
Cybeles. Carmen mollibus cantiienis consecratum. 

TSec dictat mihi luculentus Atys 
Mollem debilitare Gottiambon. 

Mart. II, lxxxvi, 4 »q- 
GALLINA. — Blandimentum amatorium. 

« Die igitur me tuum passerculum, gaUinam , cotnrnicem , 

Plaut. Asin. III, IH, 76. agnellum. » GALL 237 

GALLINA. — ' Pro meretrice; quìa more gallinarum , me- 
retrices omnia spargunt et sumuot. 

« Àn , obsecro , bercle habent quoque gallinai manus ; Nana 
. has quidem gallina scripsit. » 

Plaut. Pseudol. I, 1, 27 sq. 

Hunc Plauti lòcum quidam intelligunt de manu in- 
composita in scriptum; quod non verisimile. 

Gallus. — Pro castrato. 

Cara aduni penem commisi t Baccarà Graecus 
Rivali medico. Baccarà Gallus erit. 

Mart. XI , txxv, 1 sq. 

GALLUS Gallinageus. — Custos amorum ad evigilandos 
mcechos et fures venereos, teste Luciano in Somnio qui 
Gallus inscribitur. 

Mars enini, quoties ad Vulcani conjugem veniebat, 
timens ne se Sol cum ea deprehenderet , et Vulcano 
nuntiaret , Àlectryonem secum adducebat > eum foris 
ad ostium jubens observare quum Sol emergeret. Cae- 
teinm quadam nocte somnus Àlectryonem oppressit , 
nec ideo sensit adventantem Solem , qui Martem cum 
Venere dormientem de prehendit , remque Vulcano re- 
nuntiavit. Iratus Mars Àlectryonem in galluin con- 
vertita Hinc Ausonius : 

• . Ter clara instanti^ Eoi 

Sigila canit serus deprenso Marte satelles. 

Eidyll IV, a6 *q. 

Gallulare. — Pubescere. 

« Pucrum raulieri praestare nerao scit , quanto melior sii 
cujus vox gallulascit, cujus jam ramus roborascit. » 

NoviUS , Exod. apud Non. Marc. 
238 GAUD 

Ganea , Ganf.AE.~- Tabernae vinaria simal et libidinura; 
sic dieta airi t>£ you; , to\>T teli yifc. (Donai.) Pleraque 
subterranea et cryptatx. Vide Labini Antiquarium. 

Gannire , Gannitus. — Proprie canum ; ad venerem 
translatum. 

Inter gannitus et sabantis voculas, 
Carpant papillas , atquc amplexus intiment. 

Apul. Avrx^K- i{ «q. 

Tuccia ve sic* non imperat, Appula gannii 

Sicut in ampi era • .... 

Juv.VI, 6<*q. 

( jANYMEDES. — Pucr forraosissiraus , quem Jopiler ab 
aquila rapi jussit, et loco Hebes expulsa nectari mis- 
cendo praefecit. 

Castissima ìnitio fuit lise fabula. Verus ejus sensus 
est, prudentcs soiura a deo amari. Vid. Tusc. Quarti, 
lib. 2. Ex ethicis enim Ganymedes est anima bominis 
sapientis ob eximiam virtutem a deo rapta. 

Pulcherrimus dictus est , quia flagitiorum purus : 
pocula Jbvi ministrai , quia sapienti» officiis delec- 
tatur divini tas : ab aquila tandem raptus , quum sii 
aquila symbolum perspicacitatis. 

Procul ergo amovenda sunt turpia et obscena, quae 
de Ganimede rclata aut pietà sunt ab impune. 

Quum tua tot niveis ornetur ripa minutris, 
Et Ganymedea luceat unda eboro. 

Mart. VII , l , 3 »q. 

GaUDIA VENERIS. — Gàllice Ics joies de ce monde. 

Nain quis concubitus , veneri s quis gaudio nescit ? 

Petron. Sai. GEMI a3 9 

\o$ quoque abessc proeul jubeo ; diseedat ab aris 
Cui tulit hetterna goudia nocte venus. 

TlBULL. I, il, 19 sq. 

GàUDIA FQEDA. — Masturbalo. 

Nempe semel futuit , generarci Horatius ut tres ; 

Mar» semel , ut gemino) Itia casta daret. 
Omnia perdiderat, sì masturbatus aterque 

Mandasse! manibos gaudio /oda saia. 

MART. IX , XLl , 5 sqq. 

GEMELLI. — Latin» gemellum dicebant prò pan aut simili : 
prasertim in malam partem. Sic Horatius : 

Quinti progenies Arri , par nobile fratrum 

K equina «4 nagr», pravorum et amore gemellum. 

Boa. Sai. II, in , ifi sq. 

GEMELLI. — Cinaedi, pathici. 

Pulchre conrenit improbis cinaedis 
MamurrsK patbtcoque , Cesariqae. Morbosi pariter, gemelli utrique , 
Uno in lettalo , eruditali ambo. 

Catuli. LUI, 1 sqq. 

GEMELLI. — Colei; eodem sensu quo graece Stàupot, ex 
Galeno, in Libello isagogico. 

Mox somnam t xcitat procai libido, 
Lxtus nervulus , et sopore ab ilio 
Pruriens, usque et usque tensus 

Gemtllorum agitet 

Usque sed novate., 

Usque et usque alacres novale , et usque 
Dum vos inter opus Venus gemellai 

Solvat 

Pethon. Pseud. cent. vs. 67 sqq. 

GEMINAE GEMMULAE. — Oculi micantes 
a4o GENI 

Malas adorent ore et ingenua* geoas > 

Et pupularum nitida* gemina* gemmulas. 

ÀPUL. Aw/spr 8 M|. 

GEMINARE. — Copulare; ad venerem translatum. 

Sed non ut placidi* coeant immitia , non ut 
Serpente* avibus geminentur t tigri bus agni. 

Horat. de Art. Poti, la «|. 

GEMIPOMAE. — Mamraae. 

Con de papilla* , conde gemipomaM , 
Compresso lacte qiue modo pullulant. 

Ex catalectis vei. 

GENER. — Pro marito. Vide Maur. Serv. in Virgih 

Tibi serviat ultima Thule : 

- Tenue sibi gene rum Thetis emat omnibus un di*. 

ViUGlL. Georg. I, 3o sq. 

Generabilis. — Genitalis ; verbum Apnlianum. 

« Quidquid inest natura geaeraadi , in generabilia sunt. » 

àpul. in Hermet. 

GenethliaCON. — Mere grecum. Proprie natale , nata- 
litiura ; quidquid in diem natalem dictum aut factum. 
Titulus carminis Àusonii ( EidyU. XXXIII ) ad festoni 
Nepotis. Veteres, eo die quo imponenda essent infan- 
tibus nomina , advocabant mathematicos qui , inspecto 
ibernate genethliaco, fausta infaustaque prxdicebant; 
idque vocabant^àtó adweare, foia se ribere. Yid. ftfeurs. 
in Plaut. Prolog, suppos. Bacchidibus, v. 62. 

Geni ALIA FESTA. — Sa tu ma Ha; sic dieta eo quod Genio 
indulgebatur , id est, quibuscumquevoluptatibus , etiam 
propudiosis. Vide SATURNALIA. Agebantur kalendis 
januariis. GENI 241 

Ter seni* , unoque die genialia festa 

Porrigit, ut Janeiro arcessat nona brama morantem. 

Ausow. Eidyll. XXII, 5 sq. 

Genialis lecito. — Yide Lectus. 
Geniatus. — Venustus. 

« Fuit decorna corpore et vultu geniatus. » 

Jul. Capit. in Lue. Ver. 

GENITA MàNA. — Dea cui vota ferebant , ne pueri im- 
belles et difformes nascerentur. Canis ei immolabatur. 
Vide Bartiolin.de Puerp. ; Ptin. XXIX , 4; Pluiarch. 
Quasi, rom. 5i. 

Genitale caput. — Pro balano. 

•> 

Reddhnns obscenc convìcia debita genti , 
Qua? gemiate caput propudiosa raetit, 

Claud. Rutilius Numatianus, Itiner. 1 , 387 $q. 

GenITALIA. — Pro pudendis. 

Facce etiam vini £en#to//a lauta levantar, 
Et tnmidoj testes nereia ljmpba coercet. 

Sbexnus Sammonicus , de Medicina, cap. 36. v 

Genttrix. 

« À maire hanc habet distantiam, quod genitrix semper quse 

genuerit nuncopatnr; matervero aliquando prò natrice ponitar. >» 

Non. Marc. 
Vide MATER. 

GENIUS. — Deus generationis, aut melius , natura ipsa ; 
tanquan. vim habens rerum gignendarum. 

« Genius generis nostri parens. » 

Laber. apud Non. Marc. 

A Romanis colebatur die natali , in gratiam beneficai 

quo geniti fuerant. 

16 
242 GERU 

SiWannm beta pìabaat 9 

Floribus et vino Genium memorem brevi* «fL 

Hoa. Episi. Il , i, 143 sa. 

Dicamus bona verba : vanit nmUlìs ad arai. 

Ipse suo» Genius adsit vuoto* bonores. 

Tibuu. IT, n, 1-5. 

Genius ergo princeps omnium voluptatara. Hinc : 
Genio INDULGERE. — Pro venere fruì. 

Indulge Genio; carpamas dulcìa; nostrani est 
Qaod vivi* ; rinis , et manes et fabula ne*. 

Pe&s. V, i5i aq. 

Et con tra , defraudare Genium , suum cantra Gt~ 
munì debellare, prò cupiditatibus sub imperare. Piatti. , 

Terent., e te. 

Praeter illuni Genium omnibus communem , cuiqne 
rei et cuique viro Genios duos peculiariter dabant an- 
tiqui, bonum et malum; quod omnibus notum est Vide 
Pers. IV, 27; VI, 48; Horat., FirgiL, Cicer., etc. 

Gerere MOREM. — Suae aut aliorum libidini servire: 
proprium lenonis et meretrìcis. 

« Pater mine intus suo animo morem gerii : Cubai com- 
plexus , cujus cupiens maxume est. » 

Plaut. Amph. Prolog. i3i fq. 

Vide Donai, ad Terent. 

Gerulifigulus flagitii. — Praeceptor flagitìorura. 
Geruli sunt qui efficiunt , tlfigtdus ponitur prò pe- 
dagogo. Vid. Fest. GLAB 343 

w Qaibus 'tutta patrem , meque una amicos , affines tuos, 
Tua infamia fecisti gerulifiguios flagitii. » 

Plaut. Bacchia, III, 1, i3 sq. 

GlGNERE CULPA SUA , VITIO SUO. — Liberos extra ma- 
trìmonium suscipere ; venere vaga spurìos procreare. 

« Qui bono sunt genere nati , si sunt ingenio malo , Suapte 
culpa genere capiunt genus, ingenium improbant. » 

PlAUT, Mercati V, IV, 8 sq. 

« Eo sumus guitte genere , ut deceat no* è&se* culpa castas. » 

Plaut. Pan*/. V, |V, ij, 

Huic seoper vitto pater faisti. 

Mart. XII , lui, io. 

Hic culpa et vilium prò coitu illegitimo. 

GlTON. — Encolpi deliciae in Petronii Satyr. Hinc gallica 
lingua prò calamito, a ytCrow, vicinus, proxlmus, ver- 
bum amoris apud Graecos. 

GlabrakIUS-A. — Proprio sensu de ovi tonsa ( P r arr. 
de Re rustie.). SaUiori vero translati one , prò viro a 
meretricibos exspoliato , aut foemina ab amasiis suis 
pessumdata. 

Et qnidquid petit , usque et usque donas : 
Vae glabraria, vae tibi misella! 
Nuda in te statact luus Lapercas. 

Mart. IV, xxvnt , 6 sqq. 

GLABRI.— Pro paeris meritoriis; quum sint sine pube. 

Diceria male te a tuis 
Unguentate , glabris , marite , 
Abstinere ; »ed abstine. 

Catull. LVI, 141 *qq. 

Et inde prò moll'ibus et cinsedis , qui , muliebria ^44 6LAU 

patientium more , se totam corpus levigabant. Vide 

Divellere. 

Ore tener , lata* pectore , cmre giaber, 
Umori qui saepe toc come» improbo* heret, 
Non est quod timea* , Candide : non fatait. 

Maat. XII , mvnr, { «W- 

Vide Athen. lib. XII, et Min. Prctfid. Ub. XIX. 
GlàDIATRICES. — Pugnas et raalierum edidit Domitianus. 

«e Venationes gbdiatoresque , et noctibus ad lychnnchos : 
ncc yirorom modo pugnas , sed et mulicrum (commisit). » 

So et. in Domit. 4- 

« Fctminarum illustri am , stnatorumque plures per arma* 

fallati sunt. » 

Tacit. Annoi XV, 3i. 

Vide Papin. Sili?, in fine lib. I; Dion. in Domùion.; 
Maritai, de SpectacuL epigr. VII , e te. 

Gladiator obscenus. 

« Non taces , inquit, gladiator oòscene, quem de nona arena 
dimisit? Non taces, noctoxne percussor, qui ne tum qoidea, 
qoum fortiter faceres , cum pura mntiere pugnasti? » 

Pbtrok. Sai. 

Gladius. — Pro pene. 

« Dum, gladium ne habeat, quadro, ampio capolnm. - . . 
Sed quum cogito, non habuit gladium ; nam easet frigidros. » 

Plaut. Casin. V, li, 3o sq. 

Glaucus. — Rei Potniarum in Bceotia, Sisypbi filiti*; 
quum equas suas a coi tu cohiberet , quo essent velo- 
ciores , Venus indignata furorem eis tantum immisit, 
ut dominum dilacerarint. GRAT 245 

Scìlicet ante omnes furor est insigni* eqnarum : 
Et mententi Vena» ipsa dedit, quo tempore Glauci 
Potniades malis membra absumpserc quadrighe. 

YlRGlL. Georg. Ili | a 66 sqq. 

Vide Equi HlPPOMANES. 

GLUBERE. — In obscenis. Vide Deglubere. 
GRACILIS. — Pro molli ac tenello. 

Quia molta gracili* te puer in rosa 
Permana liquidai urget odoribas 
Grato , Pyrrba , sub antro ? 

HOR. Od. I, V, 1 sqq. 

Aptius tamen puellarum epithctum. 

« Qaas matres student demissis humeris esse , vinclo pec- 
tore ut graciles sient » 

Terent. Eun. II , in. 

GratiìE. — Graece Charites; Vcneris comites et orna- 
trices. Duas tantum admittebant Lacedemoni! ; tres 
vero Athenienses, ut omnibus notum est. 

Ex Jove et Venere genitas nonnulli scrìpserunt; 
alii, ex Libero et Venere; Hesiodus, ex Jove et Eu- 
rynome, nympha Oceani ; Lactantius, ex Jove et Au- 
tonoe, Cadmi filia ; Cicero , ex Èrebo et Nocte ortas 
existimat. 

i° Venerem semper comitabantur, ut illarum bene- 
ficio, continua amabilitate, et quasi semper nova, 
marìtum continuo allectaret. Quod Plutarchus ostendit 
in Epa>7cxa>, ac de prctceptis quoque connubialibus , 
demonstrans uxoribus erga maritos gratiis opus esse, 
ne usu et state injucundae fiant. Eodem sensu intelli- 
gendus est Homerus , quum Veneri peplum a Gratti* 
246 GREM 

lahoratum ait, TU ad. Ito. V , et ffifr. VI, qno Vulcanus 
Venerem et Grattata simul duxit. Vide Dialog. Mercuru 
et ApolUnis apud Lucianum. 

2° Primitus vestite Gratta fingebantur. Cor ergo, 
inquit Pausanias , mutata antiquorum ratione, nodas 
pingere aut sculpere ad orti sunt ? Nuda sunt, ut sciant 
nubentes, in probrum semper foeminis esse corpus aut 
animum quoquo modo fucare. 

3° Ad bonam ergo Venerem, id est legitimam, in- 
ventae sunt Gratia, lepidissima fàbula uxorum offi- 
cium demonstrantes. Sic soluti* zonis effictae sunt , ob 
conjugalis obsequii facilitatem, quae in Connina requi- 
ritur. Sic virgines , juvenes , ridentes , et conserto 
manibus quasi vifum retinentes , etc. Vid. Homi. Od A, 
xxx, 5; III, xxi, 22; IV, vii, 5. Epid. I, vi, fo\ 

et Senec. de Beneficus , lib. I. 
GREMIUM. — Pro vulva. 

Egregi um narra* mira pittate parentem , 
Qui ipse sui guati minxerit in grtmium. 

CaTCLL. LXII , 39 sq. 

HABE 
Habeke mulierem. — Verbum nuptura usitatissunom. 

u Tanquam major fieri possit, quae abstalit miM, per qaod 

etiam te furiere potai. » 

Peteok. Sat. 

Fcrrcus ille fuit , qui te quum posset habtrt , 
Maluerìt preda* stullus et ama sequi. 

Tutoli* I, n, 67 iq. HAST 347 

Adde illud Terentii in Andria : 

« Qui* beri habuit Chrysidem ? » 

HABERE VIROS. — Dicebatur in manifesto deprehensos. 

« Nane poi ego demani in rectam redii setnìtam. HIc ipsus 
Casinam deperit : habeo viros. » 

Plaut. Cos. II 9 vili, 33 sq. 

Ha BERE PRO CIBO. — In usum diuturnom. 

« Nana qui amat , quod amat , ti id habet , id habet prò cibo, 
Videro , amplecti , oscular! , adloqui. » 

Plaut. Mere. IV, iv y 4 sq. 

Ha BER E PRO MATULA. — Contumeliose. 

« Jam , hercle , ego vos prò matula ìiabcbo, nisi mìhi matu- 

lam datis. » 

Plaut. MostelL II y 1 , 3g. 

H ABITA RE. — Venerem agere. 

« Et rogo , inquam , mater, numquid scis , ubi ego habitem ?.. 

et quidni sciam ? inquit ; consurrexitque et coepit me procedere ; 

• • • . at subinde , ut in locum secretiorem venimus , centonem 

anus urbana rejecit , et : bic , inquit , debes habitare. Qunm 

. ego negarem me cognoscere dotnum , • • . • tarde , imo jam aero 

intellexi me in fornicem esse deductum. » 

Petron. Sai. 

HiEDILLUS. — Inter blandimenta. 

« Ilotdilhun me tuoni die esse , vel vitellum. » 

Plaut. Asin. Ili , in , 77. 

BASTA. — Pro pene ; translatum a re militari , quod fre- 
quentissimum. 

Intorquet summis adnixus viribas has/am. 

Auf or. Ceni. nupt. 1 17. 248 HERM 

Quid tum ! nudala tota, tota inermi*, 

Arma tanti hastulula tua vibrante 

Aperta opp idilli in sui benigne 

Castella , o pudeat ! 

Petrow. Phaleuc. {5. 

HEBE. — Dea juventutis, quam Jupiter, ob forma eie 
gantiam, poculis suis prafecit. Veruni, quum Jove In 
publicum coenante, vinumadminis trans, perque lubri- 
cum pavimentimi minus caute incedens , cecidisset, 
volutisque vestibus pudenda nudasse t, propter pudo- 
rera ab officio amota est , ejusque loco Gdnymedes 
subroga tus. Postea Herculi nupsit, quod significa t, 
esse necesse ad fortes gigneridos florentem «tatem 
cum robore conjungi. Vide Gyrald. Syniax. deorum, 
et Cicer. Tuscul. Qturst. Ub. I. 

Pluribus ut celi tereretur Janna di vis , 
Hebe nec longa virginitate foret. 

CaTtJLL. LXIII, n5 sq. 

Hebe Latinis Juventa ( Ovid. de Ponto I. ) Vide 

JU VENTA. 

HERMES. Eppfc. — Statua saxea , vias aut terroinos in- 
dicans. Conficiebatur mole rudi , absque brachiis cru- 
ribusque ; imposito tantum capiti saxo quadrato , 
medio in cujus arrigebat membrum virile. Vide Fest., 
Macwb. 1,19, etc. Hinc de inerte , sed guloso et li- 
bidinoso , in proverbium dicebatur , Hernut similem 
esse, quum nil haberet nisi caput et penem. 

At tu 

Nil nisi Cecropides , truncoque simillimus Hermce. 

Juv. Vili, 5asq, 

Hermaphroditus. — Mercurìi et Veneris filius, ut ex HERN 249 

ipsa statini vocis compositione apparet. Nam Mercu- 
rius Éppk,\~eniisÀ<ppo&TiQ dici tur Graecis. Vide Ovid. 
Metani, lib. IV. Quum in Caria vagabundus, ad fontem 
nyrophae Salmacis pervenisset , ejus amore correpta 
dea , ilio tamen concubi tum recusante , simulato recessu 
post vepres latuit. Hermaphroditus , Salmacen abiisse 
ratus , nndas nudns intravit ; quod videns , nympha 
subito accurrit, et abjectis vestibus arctissime eum 
completa est : sed quum juvenem neque precibus, ne- 
que blanditiis «orare posset, a diis petiit , ut in unum 
corpus redigerentur f ita tamen ut sexus uterque in- 
teger remaneret; quo coagulo androgynus factus, Her- 
maphroditus superos rogavit, ut qui vir in futurum 
fontem eum intraret, mas et foemina exiret. Vide Mari. 
VI, LXVIII. 

Porro Salmacis fabula ad desidiosum otium refe- 
rend^ est ; erant enim Cares foedis libidinibus dediti. 
Unde hermaphroditi dicebantur molles et prasertim 
pathici , tanquam utramque venerem exercentes. 

Vide Strab. lib. XIV , et ANDROGYNI et SàlMACIS. 

HERNIA. — Proprie folliculus qui coleos involvit ; sape 
prò testiculis ipsis. 

Nil ibi per ludnm sirnulabitur ; omnia fient 
Ad veruni , qnibas incendi jam frigida* evo 
Laomedontiades, et Nestori* hernia possit. 

Juv. VI, 3i4 sqq. 

Ipse saper viride* aras luctanlia pronut 

Dam resecat coltro colla , premitquc manu , 
In gens iratis apparuit hernia sacris. 

Maut. Ili, XXIV, 7 sqq. 
aSo HILL 

Hesternae occurrere ccenje. — Nauseabondi, ei 
ideo acerrima in paedicationem metonymia. 

An facile et pronnm e*t agere iatra Tiieera penem 
Legitimum , atque illic hesUnue occurrere cwmm ? 

Juv. IX, {3 sq* 

Hiatus. — De cadurco foemineo , contumeliose. 

Aut tibi Dannose pendent a pectore mamma) ; 

Aut sulcos uteri prodere nuda times ; 
Aut infinito laceram patet ioguen hiatu ; 

Aut aliquid cunni prominet ore tui. 

Ma&t. Ili, uni, 3 *qq. 

Et de altero loco : 

Ut semper solet et timere lucem 
Qui tanto patet indeceos hiatu 
Barbato macer eminente naso. 

Priap. Cairn, XI, is sqq. 

Hilaria.— Dies festi matris deum, peculiari nomine tic 
appellati , quod post luctus breve* simula tiones, laetitic 
exordium praecanebatur , omnibusque licentia ludendi 
et lasciviendi. 

« Hilaribus quibus omnia festa fieri debere soma* ■ 

Vofisc. in Aurelio*. 
Hinc : 

HlLAKlDOS. — Cantar lascivi carmini*. (FesL ) 

HlLLAE.— In obscenis. Hinc etiam divisores àicìi hilliada. 
scilicet qui pullariam facerent. 

« IlìUas intestina veteres eoe dixerunt. Unde Bohilia oppt- 

dum in Italia, quod eo boa intestina vulnere trahent adVtneriL» 

Non. Mabc 

« Neve aliter hunc paedicabis , qaomodo video adolescenti 

nostro cadi hillas* » 

LfcBEH. apud Non. Marc. 
HIRC s5i 

HmOMANES. — ì^rrtrofiovcìv dicunt Graeci , aon tantum 
eos qui equos alendi stadio tenentur, s«d et eos qui kn- 
moderato amore insaniunt , teste Suida et aliis* Ab hoc 
fonte hippomanes Latinis dicitur , non tantum caruncola 
illa qua nascentis pulii fronti inhaeret , sed et illud 
quod inguinibus equarum distillat , quum coltura ar- 
dent. Utrumqne valere credebant ad incantationes, et 
in pocnlis amatoriis. 

De priore : 

Quarritnr et nascentis equi de fronte revuUus , 

Et mairi pnereptus amor. 

Viegil. AEneid. IV, 5i5 sq. 

Fallitur, Mtnonii* »i qui» de curri t ad arte», 

Datque quod a teneri fronte revellit equi. 

Ovid. Art. amiti, II , gg sq. 

Hate potio torquet ; 

Hate lacerat mix tot equitum cura sanguine patres. 
Tanti partus eque , quanti una venefica constai. 

Juv. VI , 624 *qq- 
De altero : 

Hinc demum , hippomanes vero quod nomine dicunt 
Pastore» , lento diitillat ab inguine virus. 

Virgil. Georg. Ili, 280 sq. 

Et quod ubi indomiti» gregibus Venus afflat amore» , 
Htppommnes cupide stillai ab inguine eque 

Tibull II , rv, 57 »q. 

HlACISSARE. — Pubescere , rpayarv : ob vocis raucam as- 
peritatera hircorum amoris sonai prssimilem. Vide Cai. 
Rhod. XIX ,121. Hircorum enim libido in proverbium. 

HlRCOSUS. — Pro impudico , cui et os et anima foetent 

« BlcrrBtrs , stufo» , hhrosus , tmpnrlicm. » 

PlACID. im GhisU. 
252 HORA 

HlRQUlTALLI. — Accedentes ad virilitatem ; hircorom a 
salacitate. Vide SexL Pomp. et Fest. 

HlSTRIONES. — In deli di s Romanarwn 9 
tameii gerulis. Vide FÌBULA. 

Solvitur hi» magno comoedi fibula : tool qua» 
Chrytogonum cantare vetent : Hupulla tragceda 
Gaudet : an eupectai ut Quintiliano* ametur f 
Accipis uxori m f de qua citharcedos Echion 
Aut Glaph ynu fiat pater , Ambrofinaque choraules. 

Juv. VI, 73 sqq. 

Cora cedi tres sunt ; sed amat tua Panila, Luperce, 
Quattuor ; et v.cfrj Panila xphuvM amat. 

Mabt. VI, vi, 1 tq. 

HONOR. — Pro venustate. 

« Maximus in minime rugosi* genita* honor. » 

Sidon. Apolli*. I, 3. 

Gelse procul adspice frontU honores , 

Suggestumquc come 

Stat. Epithal. Steli, et ViolantUL 1 16 aq. 

HONOR. — - Pudicitia , integritas. ( Non. Man. ) et rapti Ganvmedu honores. 

Viegil. AEimid. I, 3i. 

HORA. — Dea juventae , ita dieta anà T?fc upac , hoc està 
venustate et pulchritudine , cui praeesse putabatur. 
Eadem est ac Hebe Graecorum. Romuli uxor , qu* in 
caelum translata Hersilia vocata est 

Teque , Qnirine pater , venerar , Horatnque QuirinL. 

Envius, ap*d No*. Mmnu 

Apud Ovidium in fine Ub. XIV Metam. legitur ORA 
sine adspiratione. Vide JUVENTAS. HYBR a55 

HORTENSIUS. — Ora t or romanus , Ciceronis aemulus ; 
anctor carminum lasci vissimorum. 

Nec minai Hortenst t nec sunt minas improba Scivi 
Carmina ; quii dubitet nomina tanta sequi ? 

Ovid. Trulli, 441 «j. 

HORTUS. — Mulierum pudenda. Eleganter solebant ve- 
teres agricultura vocabula ad rem veneream transferre. 

Vide Arare, Fodere, Ager, Arvum, Poma, età 

Qaod meni hortus habet suina* impane licebit, 
Si deaerò nobis qnod tans horius habet. 

Prìap. Carm. IV, 3 sq. 

Thyrsumque pangaat hortulo in cupidinis. 

Apul. A.vt X 9fji. 17. 

Sic hortum suum nuncupabat Julia Augusti id inter- 
femineum quo mulier erat. 

• 

HYBRIDAE. — Proprie nati ex coitu aninialium natura 
diversorum : nonabo£ptc, ut nonnulli grammatici vo- 
luere ; scd quod hybros antiqui spurios appellarunt. 
Hinc umbri prò quodam ovium mixto genere apud 
Plin. lib. Vili, e. 49 » et idem de suibus loquens : 

« In nullo genere aeque facilis mixtura cum fero , qualitev 
natos antiqui hybridas vocabant , ad homines quoque, ut C. 
Àntonium , Ciceronis in consulatu collegam , appellatione 
translata. » 

Hinc : 

HYBRIDAE. — Pro genius ex matrimonio impari , ut ex 
servo et ingenua ; ex cive romano et barbara ; ex in- 
digena et peregrino, etc. 1*54 HYME 

Proscripti Regis Rapili pus atque venenum 
Hybrìda quo pacto sit Persine ultus, opinor 
Omnibus et lippis notnm et tonsorìbus esse. 

UoiU Sai. I, vii, i sqq. 

Vide Valer. Max. Vili, 6; et A»/, in Aug. 19, de 
Asìnio quodam Epicado. Et: 

HYBRIDAE. — Nati ex illegitimo et vilis&imo concubito. 

Peter ex Manille , Cinna, feetus es septem , 
Non libero rum ; nam nec tuus quisquaiu, 
Nec est amici, filiusve vicini ; 
Sta in grabatis tegetibusque concepii .... Jamque hybridarum grex tibi forel plenns , 
Si spado Goresus , Dindymusque non esset. 

Mart. VI, xxxix, 1 sqq. 

HYMENiEUS. — Deus nuptiarum praeses, notis&imus, qui 
et Hymen dicitur, et conjunctis dictionibus , Hymtn- 
Hymen&us , ut patet ex Catullo , LVI. Nomenaccepisse 
creditur ab vpénuoc; , hoc est a membranaceo vagina 
muliebris circulo, quod claustrum virginità tis esse pu- 
tabant antiqui , primoque erompi coitu. Vide EUGION. 
Veneris aut Urania filius Hymenaus. Dicitur pri- 
mus certas nuptias instituisse : hinc non raro poetis 
ponitur prò ipsis nuptiis. 

Pergama quum peteret inconcessosque hymenceos. 

Virgil. AEneid. I, 65a. 

Hymenaeum offendere. — {Plaut.) Prima nocte officio 
suo deesse , ut accidit frigidis et maleficiatis. 

HYMEN.AEUS CANTUS. — Carmen nuptiale, quod ex rito 
comitabatur sponsam a domo patris usque ad iectum 

maritale. HYST a55 

« Age tibicen ! dum illam educunt huc novam nnptam fo- 
ra», Suavi canta concelebra omnem ha ne plateam hymenaot 
Io hymen bymenaee ! Io hymen l » 

PLAUT. Casin. IV, m, i sqq. 

Differì ergo hymenaus cantus ab epithalamio, quuro 
ille prior, et foras emissus. Epitbalamium vero intus 
canebatur circa lectura, ut patet ex etymo. Choro 
poellarum concelebrabatur cum magno strepitìi , ne 
patientis nuptae clamores apdirentur. Vide MureL in 
Calali, et NUCES. 

HTSTERICA. — <- Mulier ad coitum ardens , Tenere furiata ; 
ut accidit illis qua hoc morbo laborant Gallis nuncu- 
pato nyinphomanie. R'emedii loco, hpiencis illis praescri- 
bebant medici romani validam congressus succussio- 
nem. Vide Turneb. Hi. IV, e. 8. 

HytUricam vetulo se diierat esse marito , 

Et qaeritur fatui Leda necesse sibi. 
Sed deus atque gemeni tanti negai esse salutem , 

Seqot refert potius proposuisse mori. 
Vir rogat ut vivat , virides nec deserai annoi , 

Et fieri, quod jam non facit ipse, sinit. 
Protinos accedunt medici , me di eseque recedunt ; 

Tollunlurqae pedes : o medicina gravi* ! 

MAET. XI, UUEII, I sqq. 

I FOR 
I FORAS. — Formula divortii. 

« Insipiens ! seroper tu huic verbo vitato Àbs tuo viro. — Cui 
verbo ? — I foras, mulier ! » 

Plaut. Casin. II, il , 35 sq. 
3 56 ILLA 

Uxor , vade forai, aut moribiu utere nostri». 

Mart. XI, cv t i. 

ICTUS. — Pro concussibus venereis. 

Dent crebro* ictus combibente lamine , 
Trepidante cursu venere et anima fessuU , 
Ejaculent tepidum rorem niveis iaticibos. 

Apul. Avr^»/ft- 18 «qq 

Et resupina jacens multo rum absorbult ictus. 

Juv. VI , lag. 

IdàLIA. — Cognoinen Venerìsapud Virgiliani , sub fine 
libri quinti iEneidos ; ex Iddio , oppido et nemore 
insulse Cy pri , Veneri sacro. Hinc Ansonius de conso- 
brìna sua : 

Parva etiam fuit Idaiia , 
Nomine predita ijass Paphiae, 
Et speciem meruit Veneri*. 

Auson. Parmiai. xzviii, i tqq- 

IGNAVUS. — Delicatus, mollis. 

« Senecta aetate aogueotatos per via* , ignave , incedi* » 

Plaut. GaWn.II, in, a3. 

Ilia KUMPERE. — Ascensoris sui vires exhaurire libi- 
dinibus. 

Cum suis vivat valeatqae moschi* , 
Quos simul compi eia tenet trecentos , 
Nullum amans vere, sed identidem omniam 
Ilia rampati. 

CaTULL. XI, 17 sqq. 

Illauta virgo. — Intacta , nondum experta Tinnii. Mo- 
ribus enim Romanorum arcebantur virgines a balneis 
publicis. Inde saepissime aqua in obscenis, et uff* ILLO 25 7 

aquae prò concubito. Qua de re inter alios sic orator 

romanus : 

«t Num ideo aquam adduxi , ut ea tu inceste uterere? » 

Cic. prò C(zl. 

Vide ÀQUA. 

« Lautam vis , aut quse nondum sit lauta ? — Slccam suc- 
cidalo , Quam iepidissimam potes , quamque adolescentem 

max urne, » 

Plaut. Mil. III, I, 192 sq. 

IlXE, Illa, Illud. Ls, Ea, Id. — Subintellecto re- 
lativo, s«pe in obscenis. 

Ne qusrendum aliunde foret nenrosius illud , 
Quod posset zonam solvere virgineam. 

Catull. LXII , 37 sq. 

Ibi illa multa tam jocosa fiebant , 
Qua? tu volebas , nec paella nolebat , 
Fulsere vere candidi tibi soles. 

Idem. Vili , 6 , sqq. 

Fessus mille modis , illud puerile poposci : 
Ante preces tota» primaque verba dedit. 

Mart. IX , LXVII , 3 sq. 

« Id per quod discernitur mas an foemina sit. » 

Vabr. Ldng. tot. 

« Illa haud verbum fàcit , et sepit veste id qui estis. » 

Plaut. Cas* V, in , £o. 

ILLICITA LIBIDO. — Praepostera venus. (Apul.Met. Vili, 
et Beroald. Interpret. ) 

* 

IlXOGABILIS VIRGO. — Qua omnino nuptui collocar! 
nequit. 
« Meam pauperiem conqueror. Virginem habeo grandem , 

l 7 " a58 IMBU 

dote cassaio , atque illocabilem , Neque eam qaeo locare cni- 

quam. » 

PlàUT. Aulul. II, li, i3 sqq. 

Illudere. — In foedissimis. Illudere, ludificari, ludibrio 
habere, saepe turpi ludinis et obscenitatis significatio- 
nem habere notat Muretus , Observat. juris , e. 7 , ut 
apud Gracos vfipi^erj. 

« Fceminarum capitìbus illudere solitus. » 

Su et. in Tiber. 45. 

« Tradant plerique eorum temporam scriptores , crebri* 
ante exitium diebus, itiusum isse pueritiee Britannici Neronem. » 

Tacit. Ann. XI li, 17. 
Vide LUDERE. 

IMAGINES AMATI aut AMASIA. — Vulgo e cera , genos 

iconicum antiquissimura. 

a Solebant beroioae virorum, seu quos prò viris haberent, 
effigies ex cera domi habere. » 

Fa. Modjus , in Noo. antiq. EpisL 18. 

Sì potes et cera» rtraovc : quid imagine muta 
Carperis ? hoc periit Laodamia modo. 

Ovid. Remed. II, 3*7 sq. 

Meminit et Virgilius , 'Didonem viri sui Sichaei ima- 
ginem habuissc. 

a Ne epistola quidem ulla sit in aedibus , Nec cerata adeo ta- 
bula ; et si qua inutilis Pictura sit , eam vendat. » 

Plaut. Asin.TVj I, 17 sqq. 

IMBUBINARE. — Foemineo menstruo inquinare. 

Haec te imbubinat , et contea te imbulbilat il le. 

Lucil. Inceri, fruff. 36. 

iMBUERE. — Proprie vasa nova primo liquore intìngere. 1MMI 25 9 

Yerbum nuptum. Aliquem, aut aliquam veneri erudire; 
virum , aut foeminam lacere. 

Illa rudes animo» per nortes conscia primas 
Imbuii, heu! nullis capta Lycinna datis. 

Propert. Ili , xv, 5 sq. 

Non , si me satis andias , 

Speres perpctuam , dui ci a barbare 
Lsedentem oscula, qua; Yenus 

Quinta parte sui nectaris imbuii. 

HOR. Od. I , XIU , i3 sqq. 

Ab interpretibus enim quinque sunt gradus ad ve- 
nerem perficiendam : adspectus , colloquiutn, tactus, os- 
culum, et exirema amoris linea, id est, seminis emissio. 

IMBULBITARE. — Puerili stercore inquinare , quod accidft 
paedicantibus. Vide lMBUBINARE. 

» Immatura virgo, — Nondum viri potens. 

« Si virgìnem immaturam stupraverit , etc. >» ' 

Jf. XIV, x , 47. 

IMMEIERE. — Yerbum obscenissimum. Vide MEIERE. 
IMMINUERE. — Devirginare , impudicare. 

« lmminuere aliquam castitate. » 

Arnob. Hb. IV. 

« Coram virgìnem imminuisset parata constantia. » 

Apul. MeU 

a Scd tu en unquam cura qutquam vico Consuevisti i — 
Nisi quidem cum Alcesinwcbo , nemine : Neque pudicitiam 
meam mihi alius quisquam imminuit. *> 

Plaut. Cistell. I, 1, 88 sqq. 

Imrninulionem prò prima coitione posuit Ausonia» 
in centone nuptialL óo IMPR 

IMPAR. — In amore, aut conjugio, dispar forma, attatis, 
animi, etc. Sic apud Virgilium : 

ti quod non aequo fodere amante* 

Cure numeri habet. . . . . 

AEneid. IV, 5ao tq. 

Cyrus in aspcram 

Declinat Pholoen : sed prius appalis 

JangenLur caprese lapis , 
Quam turpi Pholoe peccet adultero. 
Sic visum Veneri : cai placet impares 
Format atque animos sub juga ahenea 
Sevo mittere'cum Joco. 

Hoii. Od. I, zxxni , 6 sqq. 

Vide Par. 

Impatientia. — Ardor, pruritus ad venerem. 

#r An uxore contento* haud una , concubini* , pellicibos at- 
que amiculis delectatus , impatitniiam suam spargebat passi» 
(ut vagari adolescentes soleni) sala* deus? » 

ÀIWOB. ad*. Geni. IV t de Jop*. 

Impedire. — Ad libidines inducere. 

a Impedire , sordidare , ad probrum ducere. » 

Non. Marc 

«r lmmo ego hunc , Thebani cives , qui domi morenti rnew 
Impudicitia impediti , per quem teneo tbesaurum stupri. » 

Piaut. Amph. suppostiti , IH f 12 sq. 

IMPROBUS. — Impudicus. 

Obscenis peream , Priape , si non 
Uti me pudel , improbi st\\it verbi*. 

Priap. Carm. XX Vili, 1 sq. 

Quibus relictisi in mihi laboratum 
Locum veuitis , improbissimi fures. 

Ibidem , LI, a5 sq. INAU ii6t 

iMPUDICATUS. — Stupratus. (Fest., Lubin. ) 

IMPUDICUS. — Eodem sensu. 

Pnedictum tibi or negare possis , 
Si fur veneri* , impudica* ibis. 

Priap. Carni. LIX , i scj. 

IMPUDICUM FACERE. — Stuprare , apud jurisperitos. (Jjf. 
XLVII,x,8.) 

In AURES. — Male audìebant apud Romanos viri qui Poe- 
norum more inaures gestabant 

Nequam aarum est aures quodvis vehementias ambii. 

Lucil. ex Inceri, fo. 

Inde aures perforata? prò mollibus et effbeminatis. 

«e At qui aurem perforatam habes f etc. » 

CiC. in Afrum. 

« Sed qoaenam illaec avis est , quae hoc cam tunicis adve- 

nitP. . • Facies quidem aedepol panica est viden' homines 

sarcinatos consequi. . . incedunt cum annulatis aurìbus; Adìbo 
bosce , atqae appellata puoice. » 

Plaut. Pctnul. V, li , i5 sqq. 

Viris inaures prohibuit Alexander Severus 9 mulie- 
rìbus tantum concedendo, temperate tamen. 

« Gemmanim qaod fuit vendidit , et auram in aerarium con- 
tolil dicens, gemma* virìs usui non esse; matronas autem re- 
giaa contenta* esse debere ano reticolo , atqae inauriòus, et 
baccato monili , et corona cum qua sacrifidom facerent. » 

Lamprid. in SeQer. 

Gemmis et unionibus conficiebantur inaures fere in- 
credibili sumptu. 

«Video uniones non singulos singulis auribas comparato»; 262 INCI 

jam cairn excrciUita* aures ferendo oneri sunt. Janguutnrinter 

se , et insaper ala biiiis superponuntur. Non satis muliebris 

insania viros subjeccrat , nisi bina ac terna patrimonia acribia 

singulis pcpendissent. » 

Senec. de Bene/* 9. 

VidePlin. IX, 35. 

« Inaures da mihi Facinndas pondo daum nammam sla- 
lagmia , Ut te libenter videam , quam ad nos venerili. » 

Plaut. Menachm. Ili, 11 1, 17 sqq. 

■ 

INCESTUS-A-UM. — Proprie sine cesto , id est discinctus. 
Inde prò non casto. Venus enim dicebatur nunqaam 
ad coitus illicitos venire cum suo cesto. ( Luialius m 
Stai. Thebaid. II. ) Vide CESTON et DlSCINCIUS. 

Nemo malus felix , mioime corruptor, et idem 
Iricestus, cura quo nuper vi tuta jacebat 
Sanguine adhuc vivo terram subitura sacerdos. 

Jur. IV S sqq. 

Hinc : 

INCESTUS-US. — Quxcumque pollutio autscortatio. (&r- 
vius ad JEiìeid. XII. ) 

INCESTUM-I. — Flagitium in affines ( Non. Marc, ); et 
etiam prò connubio legibus prohibito. 

« Incesium eommittere intclligitur, qui ex bis, qua* legibus 
aut meribns probibemur uxores ducere, aliqnam duxerit.» 

Paulus , de Ritti nupt. Uh. 3g. 

INCESTARE. — Viro aut foeminae vitium affare. 

n £i duae puellae sunt meretrices servulae Sorores : earom 
bic alteram efflictim perit : Neque eam incestavit nnquam. * 

Plaut. Pctnul. V, u, i34 sqq. 

ÌNCINGTA. — Mulier pragnans. Sic dieta a laxiore cincia INCU 263 

propter uteri tumorem . ( Isidor. lib. X. ) Hic preposi tio 
in negat. Inde verbum gallicum, une femme enceinte. 

Inclinare aliquem aut aliquam. — Verbum flagitio- 
sum. Incurvare ad puerile officium. Vide Non. Marc. 
verbo conqirinisccrc. 

Proqoptins eftpediam quot a ma ve ri t Hippia mcechos , 

...... quot longa viros cxjorbeat uno 

Maura die , quot diseipulos inclinet Hamillus. . . 

Juv. % 9 aao sqq. 

lNCONTINENS. — Qui, more bestiarum , absquc modo et 
freno venere delinquit» 

Incontinenti* nec Tityi jecur 

Relioquit ales , nequitie additus 

Gusto* 

Hor. Od. Ili, iv, 77 sqq. 

INCREBRARE. — Frequentius venerem agere. 

« Si raras noctes ducit , ab animo perit ; Sin increòmvit , 
jpsus gaudet , res perit. » 

Plaut. TrucuL I, i, 28 sq. 

INCUBARE. — De agente in venerem. 

• Quando ego Cam mecum ras nxórem addwero , Rure in* 
cubabo , ntque in praefeclora mea. » 

Plaut. Casin. 1 , 1, 21 sq. 

Incuba. — A cubare. Stuprator. (BeroaUL in Apul. Mei. 
VEL) 

« Incuba , qui vel quae scmper mcumbrt , rei ittcubat. » 

Papias. 

INCUBINA. — Pro concubina. Verbum vetus. ( Vide Be- 
roald. in A puh Mei. VII. ) 
-64 INDÙ 

lNCUBITATUS. — Patiens in pxdicatione; inclina tos. 

« Video ego te ! jam incubUaius es. — Ita sum ; quid id 

attinet ad te ? 

Plaut. Pers. II , 1 v f 3. 

InCUMBERE. — Sape ad venerem translatum. « * 

« Age , inquìt , nunc , et puerum dividami». Jocarì puta- 
bam discedentem ; at illc gladium parriridali marni atrinxit , et: 
non fraeris , inquit , hac preda , super qnam solus incumlà. » 

Petrow. SaL 

IncurSARE FOEMINAS. — Insectari extra modum et more 
perditorum. (Terlull. dePuiicilia, IV.) 

Incurvare aliquem. — Flectere ad puerile officio©. 
Idem est ac inclinare. 

Incurvabat Hylam posilo Tirynthiof arca ; 
Tu Megaram credi* non habause nate* ? 

Maht. XI , xliy, 5 Mf. 

Indomita. — Quae viris nec satiata , nec lassata. 

An ut matrona onerata phaleris Pelagli* 
Tollat pedes indomita in «Irato estraneo ? 

Pktrow. Sol 
Et eodeni sensu: 

« Ego animo cupido atque oculis indomiti* fui : Peruam 
est tacere cujus nunc me Cacti pudet. » 

Plaut. Bacch. IV, iz , 91 iq. 

Indulgere , se indulgere. — Prostare. 

<c Indulsi ergo sollicito , totoque corpore citn siuwb *<>" 

luptatem me ingurgitavi. » 

Petron. Sol 

Armenius Zalates cunctis narratur ephebU 
Mollior ardenti sete indulsisse tribuno. 

Jor. II, 164*1. IN FA 265 

InfàNTES. — A non fondo. Nani postquam coeperantfari, 
puelli dicebantur. Vide Non. Marc. 
i° Utero statina egressi lavabantur. 

« Postquam peperit pueros , lavare jussit. » 

Plaut. Amph. V, i , 5o. 

2° Post homi sternebantur. 

« Hominem tantum nadam , et in nuda homo * natali die 
abjicit natura , ad vagitus statina et ploratum. »» 

Plin. Prof. 17. 

3° Sic burnì jacens infans a patre toUebaiur ; boc 
solemni ritu significante , se nata recentem in filiam 
accipere. 

« Consulti sunt de nobis parentes nostri , qui quum condì- 
tionem vitae nossent , in hanc nos sustulerunL » 

SENEC. Ep. ad Marc. 18. 

« Nam quod peperisset , jussit tolti. » 

Terent. Andr. Ili, 1. 

Tunc inter legitimos haeredes puellulus inscribeba- 
tur, foribusque a famnlis corona apponebantur ; et 
predio patrìs virga populea defigebatur ex antiquis- 
simo ritu. 

4° Pro adulterìnis habebantur liberi qui vultu et 
forma in patrem dissimiles erant. Xià.Mart. in Cinnam , 
VI, XXVII. Julia flagitiorum conscii quum mirarentur 
quomodo similes Agrippa marito procrearet , qua 
vulgo potestatem corporis sui faceret : ai cnhn ( teste 
Macrobio) nunquam nisi navi piena Eolio vectorem. Inde 
adspectis liberis palpones et muliercula patri hos si- 
millimos acclamabant. 
266 INFA. 

« Qtne pudicitise prima fiducia est, edidit partoin, quea 

roarìtas agnosceret , non timuit ne stupra furtivosque concn- 

bitus , parvuli vultus , ant crescentis infantile similitudo dc- 

tegeret. » 

Qcintil. Dedam. 18. 

Nulli» polluitur casta doma* stapris ; 
Mos et lex raaculosum edomnit nefa* : 
Laudantur simili prole puerpera». 

Hor. Od. IV, v, ai sqq. 

5° Dies lustricus. Quinto die lustrabantur infanta 
apud Gracos, ut patet ex Plauto, in Truculento, cujns 
fabula Àthenis a gita tur. Afupt&péjuoc dicebatur a rito 
quo puer cursim circa focum gestabatur. Romae vero, 
die octavo puellae , et nono puelli , votis conceptis et 
nomine indicato ; unde et dictus dies nominali*. Vide 
in ter plures, Scalig. ad Auson. , et Meursium Exerr. 
critic. Ili, a3. 

Ecce avia , aut metilene divum matertera cunis 
Exemit puerum , frontemque atque uda tabella 
Infami digito et lustralibui ante salìvis 
Expiat , urente* ocnlos inhibcre perita. 

Pees. II, 3i sqq. 

6° Nominalia. In nominibus esse fàtum existunabant 
antiqui. 

« Itetn in lastranda colonia ab co qui eam ducerei , et qum 
imperator exercitum , censor populum lustraret, bonis nomi- 
ni òus qui bostias ducercnt eligebantur. Quod idea in deleda 
coosules observant, ut primus miles fiat bono ornine.» 

Cic. Dannai* i. 

k Cut publicis lustri s , nomina victimas ducentium prosperi 

IcgimUB :' 

Plik. XXVIII, 3. / 
IN GÈ 267 

Alter parentum infanti nomen imponebat ; id est 
paello mater , pater vero puella. 

Sed tu nomea habei aversi fronte lororuro 
Impositum , mater qao<l tibi dura dedit. 

Mart. IV, xxxi , 5 *q. 

Antiqui pueros clypeis demittebant. 

« Utrumque ablutum , et jam plenum lactis , alieno deposuit 

cljpeo. » 

Theocrit. EiàylL XXV, 3. 

Aliquando in vannis. 

« Tn ventilabris olim infantes dormitaros collocabant , in fu- 
tarartun divitiarum et affluenti» auspicium. » 

SchoiiasL Callimach. 

Ubi primum a lacte repulsi, peculiaribus deabus 
commenda banlur, Edulica , Potine? et Cuba, qua 
edentibus , potantibus et cubantibus faverent. Vide 4 
Donai, ad Terent. Phorm., et Rom. triumph. tib, I. 

INFECTA virgo. — Nondum perfecta; immatura. 

« Nani ita est ingenium muliebre; Bene quum lauta est, tersa, 
ornata , ficta est , infccta est tamen. » 

Plaut. Stick. V, v, 3 sq. 

iNFORARE. — \ erbum flagitiosum. 

« Licetne inforare , si incomitiare non licet ? — Non info-. 

rabis me quidem. » 

Plaut. Curcul. Ili, 3i sq. 

Vide Perforare. 

Ingemculare. — Subactae femora genibus divaricare, 
a Ita ut subito vestes ad pedem defluerent , nudusque , una 
manu ad mammaro , altera pudendis ad bibita , ingenicularet. » 

Lamprid. in Heliogabal. 
268 INGU 

INGENUAE. — In ingenuas stuprimi plectebat lcx Julia , 
dummodo tamen neque corpore quaestmn fecerinl, 
neque artem ludicram aut lenocinium exercuerint, nc- 
que in scenam operam locaverint. In illas probrom 
magis quam stuprum conunissum fuisse dicebatur. 
Mimae ergo et lege ipsa jure ingenuarum ejiciehantur. 

INGUEN. — Yerenda utriusque sexus. 
Inguen, virilia. 

Onus ingiùnti aufert , 

Nullaque sunt subito sigila relicta viri. 

OviD. Fast. IV, ai sq. 

Nec rccutitorum fugis inguina Jadeoram , 
Nec te sarmatico transit Alanas equo. 

Makt. VII, XXX, 5 *q. 

Inguen, prò mulieruai pudendis. 

Aut infinito lacerano patet inguen hiatu ; 
Aut aliquid cunni proni ine t ore tni. 

Maht. IH , LXXII , 5 *q. 

Quid tibi cum vultu , qaalero deprensus habebat 
Ravola , duzn Rhodopes uda terit inguina barba ? 

Juv. IX f 3 tq. 

Inguina sollicitare. — Ad tentiginem excilare. 

a Sollicitaoit inguina mea mille jam mortibus frigida* » 

Petrox. Sai. 

Inguinum pondus. — Colei. 

« Habebat enùn inguinum pondus tana grande , ut ipsun ho* 
minem laciniam fàscini crederei » 

Petrok. Set. 

u Quidam ab informi pondere gcnilalium salvai effettui et* 

Aug. de Cip. Dei, lib. mli. 

Vide PONDUS. INNU 269 

Ex sillginc conficiebantur panes ad inguinum simi- 
li tudinem. Vide COMESSATIONES. 

NIRE MULIEREM. — Futuere. 

« Quid te mntavit ? quod reginam ineo P Uxor mea est. 
None coepi , an abhioc annos novem ? Tu deinde solam Bra- 
siliani inis ? Ita valeas uti tu , hanc epistolam quum leges , non 
interi* Tertullam , aut Térentillam , etc. » 

Antonii episU ad August. ap. Su ET. ira Aug. 69. 

« Pasiphaen ligneo juvencae simulacro abditam iniit , ut 

multi spectantium credi derunt » 

SuET. in Neron. 12. 

INJUGES FQEMINAE. — Nondum nuptae. Vide JuGUM. 

<c Illa videlicet de caussa , quod et virginitas jugum nesciat 
maritale , et virtus nunquam sit fugo prementi subacta. >• 

Folgent. de Prisc. serm. 

« Juges, ejusdem jugi pares; un de conjuges i sejuges, in~ 

juges. » 

Fest. 

LtJURIAM FACERE. — Stuprare, impudicare. 

« Ego me injuriam ferisse filise fateor tuae Cereris vigiliis 
per Tinnm. » 

Plaut. Aulul. 1 V , x , 64 sq. 

Injuriam offerre. — Terent. ffec.Y, i. Vid. Inscitus. 
Injuriam pati. — Inclinarì. 

* 

ci Dum firater sororis suae automata per claustellum miratur , 
accessi tentaturus an pateretur injuriam. » 

Petron.* Sai. 

INNUBAE. — Innuptae. ( Isidor. ) 270 IN TE 

« Quod ood soluta innuba fiuat cornatane* , sed etiam ?e- 

icres puellascunt , et multi pueri puellascunt. » 

Varr. Bau*. 
Vide Non. Marc. 

INSCITUS. — Ad venerem invalidus, cassns. 

« Aunos natus sexaginta qui erit , si quem scibunus , Seo 
maritum , seu hercle adeo caelibem scortarier , Cnm co nos hic 
lege agemus ; inscilum arbitrabiraur. * 

Plaut. Mere. V, iv t 57 sqq. 

« Nam si fàcturave es , booas quod par est làcere , Insciium 
ofterre injuriam tibi immerenti , iniquum est. » 

Terewt. Hec. V, 1. 

Instrumenta. — Virilia. 

« lllud unum memento, non me , sed instrumenta peccasse. j» 

Petrok. Sat. 

« Ergone deùm mater genitalia Illa disjecta cum floribus, 
ipsa per se moerens officiosa sedulitate collegit 9 ipsa sancii* mi- 
nibus , ipsa divinis contrectayit , et sustulit flagitìosi operis ins- 
trumenta foedique , abscondenda etiam mandavit teme?» 

Arnob. ade. Geni. 

Integra fgkmina. — Intacta. 

u Loquere , filiam meam quis integram stupraverit ? » 

Plaut. Trucul. IV, m , Ifl. 

Vosque item simal , integre* 
Virgines , qaibus advenit 
Par ti ics , agile , in raodum 
Dicitc : o hymcnze , hymen ! 

Catull. LV1I, 36:<jq. 

Integri pueri. — Nondum vitìati. 

Dianse sumus in fide 
Pucll» et pueri integri. 
1 N T E a7 1 

DiAAam , putrì integri 
Puellttque , caoamus . • . 

Catuu. XXXII , i s<jq. 

INTEGMTAS. — Pro virginitate. 

« Obstetrìz virginia cu jusdara integritatem manu velai «plo- 
rarla perdi di t. » 

Augustin. 

Intercidona. — Ex tribus deabus , ad foelarummuTierum 
custodiam adhibitis. Vide Aug. de GV. Dei IX; Rom. 
triumph. lib. 1, et DEVERRA. 

INTERCUTITUS. — Flagitatus , impudicatus inter rutena; 
pxdicantem passus. (Fest. , Lubln. Antiq. ) 

INTERFEMINEUM. — Pudenda utriusque sexus. 

u Utriusque sexus interfemineum tegat , et femoris objfctu , 

et palmae velamcnto. » 

Apul. in Apologe 

INTERNUCULUS. — (Pelron.) Catamitus, puslo, paedi- 
catus. \ìde Turneb. Advers. XXI , 28. 

INTERPELLATORES. — Nuptiarum conciliatores. 

« Sollicitatores nuptiarum , ìtemque matrìroomorum inter- 

pellaiores. » 

Paull. Inff. X.LVII , xi y 1. 

Interpolare. — Novam formam e vetere fingere. (Non. 
Marc.) 

« Nova pictura interpolare vis opus lepidissimum. » 

Plaut. Mostcll. I, in, io5. 

INTERPOLES. — Mulieres quae se fucis interpolant , ut 
novae et quasi puellae wdeantur. 

« Nani islcrc vetere» , qua* se unguenti* unctitant t inter- ' 272 IRRU 

polesy Vetulae , edentulae, quse viti» corporis foco occulant, 
Ubi sese sudor cum unguenti* consociava , illieo Itidem oknt, 
quasi quum una multa jura confundit cocus. » 

Plaut. Mostell. I , in, 117 sqq. 

Intestabili^ Intestatus. — Cui teste* avulsi simt ; spado, 
castra tus. 

« Semper curato ne su intestabili* : Quod amas , amato fes- 

tiòus pr resenti bus. » 

Plaut. Cure. 1, 1, 3o sq. 

« Et si intestatus non abeo , bene agitar prò noxia. — Quid 
si non faxis? — Ut vivam semper intestabili*. » 

Plaut. Mil. V, a3 sq. 

IONICI MOTUS. — Salta tio lascivissima dblonitus inventa; 
prae ceteris enim famosi erant mollitie et libidinibus. 
Inde risus ionku* prò dissolutiore. 

« Quis Ionicus aut cinaedicus qui boc tale làcere posset? 

Plaut. Stick. V, vii, i. 

Motus doceri gaudet ionico* 
Matura virgo , et fingitar artabat 
Jam nunc , et incestos amores 
De tenero meditatar angui. 

Hoe. Od, III, Vi, ai sqq. 

IRRUMARE. — Os alicujus inire. Vitium senum et eme- 
ritorum. 

Quid me , Tliai , senem subinde dicif ? 
Nemo est , Thai , senex ad irrumondum. 

Mart. IV, L , 1 *q. 

a Pronior erat (Tiberìus) ad id genus libidinis , et natura 

et aetate. '» 

SUET. in Tiber. /&. 

Vide Jwenalem , X, 208, tlàeimtmatione, in Meli* 
Hleronym. Mercurial. IV, pag. 98. ITHY 273 

An , continenter quod sedetis insulsi 
Centoni , aut ducenti , non putalis ausurnm 
Me una ducentos irrumare sessores ? 

Catdll. XXXV, 6 sqq. 

Inumare a ruma. 

ISIS. — Fanutn cjus quibuscumque pactis et furtis ve- 
nereis celeberrimum. Inde praefecta lenonum et mere- 
tricum dicebatur. 

Jamque «spectatur in hortis , 

Aut apud Is iacee potius sacrarla lence. 

Juv. VI , 488 sq. 
Nec tu Niligeram fieri quod possi t ad Isim 
Qnesieris ? nec tu curva theatra tìme. 

Ovid. Am. II , ir , 26 sq. 
Nuper enim , ut repeto , fanum Isidis et Ganymedem 
Paci* , et advect* secreta pala li a Malris , 
Et Cererem , ( nam quo non prostat feemina tempio ? ) 
Notior Aundio moechus scelerare solebas , 
Quodque taces, ipsos etiam inclinare marito*. 

JlTV. IX , aa sqq. 

ITHYPHALLI. — Priapi lignei in honorem Bacchi. In 
somma hasta positi, compitis subrigebantur. 

« In Liberi honorem patris ithyphallos subrigit Grecia ; et 
simulacri virilium Cascinorum territoria cuncta florescunt. » 

Arnob. ado. Geni. V. 

Arte laboretur , sed truncum forte dolatum 
Arbori* antiqux nomea venerare Ithyphalli , 
Terribili* membri , medio qui semper in horto 
Inguinibus puero , predoni falce minatur. 

Columkll. de Cultu hort. V, 3i sqq. 

Hinc : 

ITHYPHALLICUS. — Qui continue arrigit, irritante morbo 
aut incessabili uredine ; qui salariasi lahorat. Vide 
Yossium, Gloss. Ung. lat. 

18 274 JUGU 

JaCEKE. — Verbum nuptum. 

« Jacent nuuc amatores obligati noctìbos toiis; et forsilao, 
muluis libidiuibus attriti , deridcnt solitudinem meam. » 

Petron. Sol 

Mollia quoti nivei duro terii ore G alesi 

Basia , quod nudo cura Gan yraede jaces ; 
Qui* negat hoc nimiuni ? 

Mart. XI , XXIII , t sqq. 

Briseis mulium quamvis avena jaceret, 
..taciti* propior levi* amicai erat. 

Mart. XI , xxiv, 9 sq. 

JECUR. — Io jecore amoris sedem esse arbitrabantur 
antiqui, raaiime Platonici. 

« Laetiliae affectus in splene, timori* in corde, ira in felle, 
Kbidìnis in jecore* » 

Lactànt. VI, i$, et de Opific* Dei, i£. 

Tempeslivius in domo 
Pauli , pur pure is ales oloribus, 

Comraissabcrc Max imi , 
Si torrere jecur uuseris idaneuni. 

Hor. Od. IV, 1 , 9 »qq. 

Ouum libi flagrans amor, et libido, 
Quae solet malres furiare equorum , 
Scviet circa jecur ulceroium , 
Non sine questu. 

IIOR. Od. I , XXV, i3 sqq. 

JUGUM. — Pro matrimonio , ab hoc antiquissimo rilu 
quo jugutn aratri sponsis imponebatur, hoc symbolo 
monitis omnium rerum individua società tls. Yide&zv. , 
Isidor., etc. 

«e Juges ejusdem jugi pares. »» 

Fist. I JUNI a 7 5 

Unde, conjuges prò raaritatis; jugum Generis, prò 
matrimonio, «te. , et : 

JUGUM FERRE. — Dicebatur de muli ere virum esperta. 
Sic Gracis v«>£vyos, nova nupta, et à£u?e; yafxov, quae 
nondum maritata. 

« Jamne ezfert jugum ? — Tarn a me pudica est , quasi soror 
me* sit ; nisi Si est osculando quippiam impudicior. » 

Plaut. CurcuL I , 1 , 5o sqq. 
Nondum sub a età y^r/r jugum valet 
Cervice ; nondum mania comparìs 
JEquare, nec tauri nienti* 
In venerem tolerare pondus. 

HOE. Od. V, V, 1 sqq. 

JuGA. — Cognomen Junonis , tanquam prapositx nup- 
tiis legitimis. Vide JUGUM. 

JUGARE. 

Teneris teneros fugans puellos y 
Puellas fatxi&jugans sibique. 

Eoe VirgiL Centonibus , ab incerto. v 

JUGATINUS. — Deus concubi t us. Invocabatur utsponsus 
et sponsa bene copularent. (Aug. Civ. Dei , IV , 1 1 , 
et VI, 9.) 

« Quum mas et foemina conjun^untur , adhibetur deus Ju- 

gatinus. » 

Rom* triumph. lib* I, 

JUNIX. — Pro meretrice. 

a . . . . eadem illi insidias dabo , Quam mox horsum ad 
stabulano junix recipiat se a pabulo. » 

Plaut. MiJ. II, in, 3a sq. 

Metaphora a rebus arrocntiliis. 
276 JUPI 

JUNO. — Mulierum dea specialis ; a juvando. ( de. de 
Nat. deorurn.') Columbus praeposita, quod notissimura. 
Patet tamen ex antiqua mylhologia , cujuscumque 
coitus patronara prìmum fuisse, etiara meretrici!; sed 
post Paridis judicium, amorum presidio expulsa, ad 
pudicitiam se recepii. 

Parturientibus praeerat, et tunc sub Lucius no- 
mine invocabatur. 

« Perù, mea nutrix ! obsecro te , uterum dolet , Juno Lu- 
cina, tuam fidem ! » 

Plaut. AuhiL IV, vii, io sq. 
c< Juno Lucina, Ter opera , serva me , obsecro.» 

TERENT. Andr. Ili, II. 

Cuicumque mulieri Juno sua. 

ÌAs'i penjiie suos falla* juravit ocellos , 

Junoncrnque suarn , perque suam Ve ne rem f 
Nulla fides inerii. 

TlBDLL. Ili, VII, l5s«|q. 

« Junonemquc meam iralam liaLcam , sì me unqaam memi- 
jicrim \Irgincm fuisse. » 

Petrom. Sol 

J unoni calcndas omnes tribuebant Romani, ut 
Jori idus oinnes. (Macrob. Satura. I, 9.) Hinc, Juno 
calendario dieta. Sed sacra ejus precipue matrona cele- 
brabant calendis martiis, ut ab esordio totus esset 
annus felix et parlu et amore conjugaK. Vide MA- 
TRONALI A. 

JUPITER. — Primarius inler salaces, racceborum deus et 
palhicorum. Foedissimus celebrabatur a poetis; quod 
eleganter sic exprobat Arnobius : 1 

i 
J U \ E 277 

« Non ili! fuerat satis Juno , nec sedare impelimi cupidità- 
tam in regina poterà t nu min uro , quum nobilita* eam comraen- 
daret , tanta facies , oris dignitas , et ulnarum nivei marmoreique 
candores ? An nxore contentus haud una , concubinis , pel li- 
ei bus atque aroiculis delectatus , impatientiam. suam spargebat 
passim ( ut vagari adolesccntes solent ) sala* deus P » 

ÀRNOB. ade. Geni. IV. 

JUYENCA. — Impudica , meretrix ; eadem metaphora qua 
Io in vaccam conversa dicitur. 

Graia juvtnca venit , qua? te patriamque domumque 
Perdat. Io prohibc 1 Graia juvenca venit. 

Ovid. Epist. OEnon. Parid., 117 sq. 

Vide inter Petronii Fragmenta Pasiphaa fabulam ex 
meiris horaiianis. 

Juventa, Juventas. — Dea pubertà tis ; Gracorum 
Hebt. Vide HoRA. 

Nectar et ambrosiana , latice* epulasque deoram 
Det mihi formosa guarà Juventa marni. 

Ovid. de Pont. I , Eìeg. ult. 9 1 1 s^. 

Fagli Juventas , et verecundus color 
Reliquit ossa pelle amicta lurida. 

Hor. Epod. XVII, si sq. 

J mentati sacra annua cclebrabantur. (Fesi.) Vide 
Ce. I de Natura dearum; PUn. XXIX, io4* LABD 

LABDA. — - Fella trix. Effictum verbum a labia et do, vel 
a laida litera , qua prima est in Aefyccv , aut Aeofidc-^ecv : 
nam Lesini ca infamia flagramnt. * 278 LABO 

Nane misella labdm ee • 

Yix posse jurat imbolare pne fos»is. 

Priap. Carm. LXXIX , 5t^. 

Cai ipse lingaam qaum dedit sasm » labda est. 

Auso*. Epigr. CXIX , 8. 

Vide /^«t. Margopcl. 

La BELLA MORDERE. — Inter veneris delicias. XoMIa 
in ter basiandam morsiunculis strìngere. 

« Compressiones arciae amantum compamm , Teneri» la- 

bellis moiles morsiuncu/dt. » 

Plaut. Pseudol. I, 1 , 64. 

Olii , purpurea delibaates oscula f 
Clemente morsa rosea tabella velìicent. 

APUL. ^vf^»/yu 6 sq. 

Sive puer furens 

Impressit memorem dente labri* notata. 

Hoa. Od. I , xni, 11 sq. 

Quera nunc amabis ? cujus tut dicerìs ? 
Quem basiabis ? cui tabella mordebis ? 

Catdll. Vili, 17 sq. 

LABI. — Prostare. 

Ut sol et amoto tabi custode puella 

Perfida, communes nec meminisse deos. 

Propert. I, M, i5 sq. 

LABOR. — Operosa coitio, modo senum et debitiam. 

Cum sene communem vexat spado Dindynras JEglem , 

Et jacet in medio sicca puella toro. 
Vir bus hic operi non est , Me utilis annis : 

Ergo sine effectu prurit uterque labor. 

Mart. XI , lxxiu , t aqq. 

Hinc : 
Laboriosus. — Ad venerem lentas , inanis. LACU 379 

« O jtiYenem laòoriosum ! puto illuni pridie incipcre , pos- 
tero die finire* » 

Petron. Sat. 

LACEDAEMON. — Certe dissolutissima , peculiariter libi" 
dinibus contra naturam. Pathici enira et paedicones 

Lacedamonù habebantur. 

• 

Hle fruatur 

Vocibos obfcenif f omnique libidinis arte » 
Qui Lacedamonium pytismatc lubricat orbem. 

Jdv. XI, 171 sqq. 

Mulieres vero, trìbades. 

« Nec me Callit in politici* Àristotelem scribere illas (loco- 
nicas) molliler vivere solitas , ac in omnem licentiam dissolutas. » 

GEL. Rhod. LccL antiq. XIII, 33. 

Tbebas Carmine cantei aui Myccnai 9 
Aut elarum Rhodon , aot libidinosae 
Ledaeas Lacedaemonis palestra*. 

JVIart. IT, LV, 5 sqq. 

Laconia Veneri sacrata erat. 

Hac Yeaerìs sedes , Lacedctmone gratior illi. 

Mart. IV, xtiv, 5. 

LaCUS LUCRINUS. — Lacus Campani» in sinu baiano , 
omni genere libidinum celeberrimus. 

Dam modo Lucrino , modo se permittit Averno , 

Et dnm baianis ssspe fovetur aquis , 
Incidit in danmai, juvenemque secata, relieto 

Conjoge, Penelope verni, abit Helene. 

Mart. I , lxiii, 3 sqq. 

Dona nos blanda tenent lascivi stagna Lue ri ni , etc. 

Mart. IV, lvi, i. 

Vide verb. BaiaE. 
LaCUS VELABUENSIS. — Receptacuhmi aquac ad usura a8o LAMP 

• 

populi t in foro velabrensi juxta montem Avcntinnm ; 
ripis ejus deferebantur et expónebantur sparii ; uude, 
teste Juvenali, pueros petebant matrona prò suo parta 
maritis ostendendos. 

Transeo suppositos , et gaudi* votaque siepe 

Ad spurcos decepta lacus ; atque inde petitoi 

Poutifices, Salios, Scauroram nomina falso 

Corpore laturos. 

Jdv. VI, ooasqq. 

LAEVIS. — Proprie glaber , depilatus ; sape prò molli et 
pathico. 

linde istud dedecus in quo 

Trossulas exsultat tibi per subsellia Ictvis. 

Pers. 1, 8a tq» 

Vide verbum DIVELLERE PILOS. 

Laevius. — Antiquissimus poeta, qui prìmos Roma 
scripsit libros lasci vos. Vide Auson. Cent. nupt. infine. 

L.AMBERE. — Pudenda Ungere; fellare. 

Tacdia non lambii Claviam , nec Flora Catullam. 

Juv. 11,4$. 

Lambert quara velici medioram membra vironam 

Castor , nec posset vulgus habere domi , 
Rcppent ut nullum fellator perderei ingaen ; 

Uxori» coepit lingere membra sua?. 

Auson. Epigr. CXX, i sqq. 

Quid cum foemineo tibi , Boetice Galle, baratbro? 
Haec debet medios lambert lingua riroi. 

MART. Ili, LXJtVI, t Sq. 

LAMPADUM CREPITATIO. — Bonum omen habebatur ama- siis. Sternuit et lumen : posilo non scribirnus ilio. 
Sternuit , et nobis prospera signa dedit. 

Ovid. Episk XIX, i5i sq. LASS a8r 

LANGUIDUS. — Exhaustus ninno coitu. 

.... Non illam vir prior atti gè rat, 
Langwdiof tenera cui pendcns sicula beta 
Numquam se mediani sustulit ad tanicam. 

Catull. LXII, ao sqq. 

lllias mor ani amica rivalem 
Lasciviendo languì dum. , precor, reddat. 

Prìap. Carni. XLVll , 3 sq. 

LàNGUOR. — Eodem sensu. 

« Te ipsam culleo ego cras faciam ut deporiere in pergulam ; 
Ibi tibi adeo lectus dabitur , ubi tu baud somnum capias * Sed 
- obi usque ad languortm. » 

Plaut. PscudoLI, li, 79 sqq. 

IìANUVIUM. — Pro pudendis, prasertim mulierum. 

« Lanuoium, non modo urbem significai, sed eam quoque 
corporis partem , qua sita sunt pudenda. » 

SlMEO Bosmjs apud Taubmann. in PlauL Trucul. II, II, ao. 

Cantabant surdo , nudabant pectora coeco : 
Lanuvii ad portas , ben mibi ! solus eram. 

Propert. IV, ix t 19 sq. 

Inde colei lanuvini, quos Cicero in epist. ad Pcetam 
honestos esse dicit, ut contra cliiemini turpes. \ide 
▼erb. Cliternini. 

Lanuvii attigeram fausto sfctis ornine portas. 
Rlsit Amor , risii Cyprìs , et ipse Jocos. 

Petron. Epigr. nov. HI. 

LASCIVIRE. — Li tare veneri. 

Vide supra versus citatos ex Priap. Carni. XLVII , 
ad verbum Languidus. 

Lassare. — In obscenis. aSa LATU 

Vidi ego quum foribas lassù* prodirei amator, 
Invalidimi referens erneritumque latus. 

Ovid. Am. Ili , xi , i3 sq. 

Et , quum furtivo juvenem lassavtrit usa , 
Tccum intcrposita languida veste cubet. 

Tibull. I, ix, 55 sq. 

«... Adhuc ardcns rigida? tentigine vulvae , 
Et resupina jacens multorum absorbuit ictus, 
Et lassata viris , needum satiata , recessi t. 

Juv. VI , 128 sqq. 

LATEBROSI LOCI. — Ganea , lupanaria , eo quod plera- 
que subterranea. Vide Lubin. Aniìq, 

« Nam huic celati non conduci t , mnlier , lalebrosus Ucus. » 

Plmjt. Bacchia. I, 1, 22. 
Inde : 

L\TEBRICOLAE. — Gallice qui hanie les mauvais Eeux. 

« ....harpago , mendax , cuppes , avarus , Elegans , despoliator, 
ìatebricolarum hominum corruptor. » 

Plaut. TV/'/i. II, i f i3 $q. 

Latine loqui. — Obscena dicere nudis verbis. 

Simplicius multo est , da paedicare , latine 
Dicere , quid faciam ? crassa Minerva raea est. 

Priap. Carrru II, 9 sq. 

Vide verb. PURUS SERMO et SàLES NUDI. 

Latus. — Saepissime ad venerem relation; sic: 

Latus EMERITUM. — Venere eihaustura. Vide verb. 
Emeritus. 

Latus rumpere. 

Et inquietus inguina arrigat turror, 
Ncque incitare cesse! , usque duro mini 
Ycnus jocosa molle ruperit latus. 

Priap. Carm. LXXXIV, <i sqq. 
LkXJE 283 

LàTUS VELLERE. — Lascive titillare. 

« Hinc ante commini lenissima ambulatione composita* , si oc 
Gitone cnbiculum intravi. Tanta crat placandi cura , ut time- 
rem ne latus menni frater convelleteti » 

Petboh. SaL 

Velie latus digiti* , et pede tange pedem. 

Otid. Art. Amai, I, 702. 

LATERI PARCERE. — Parce uti venere. 

Exigit a te 

Nulla jacens iìlic munuscula , nec queritur, quod 
Et Interi parcas , nec, quantum ju&sit, anheles. 

Joy. VI , 35 sqq. 

LAUTA VIRGO. — Temerà la , qua jam virum habuit. 

« Lautam vis , an qnae noncium sit lauta? » 

Plaut. MU. Ili, 1, iga. 
Vide verb. IlXAUTA. 

La\A MUL1ER. — Interfemineo ampia, attrita. 

Lydia tam laxa est , equitis quaro cului abeni , Quam vettu a crassa calceus udus a qua. 

Mart. XI, xxii, 1 sq. 

Comnioditas hasc est in nostro maxima pene , 
Laxa quod esse mihi foemina nulla potest. 

Priap. Carni. XVII , 1 sq. 

LAXA TUNICAE. — Probro erant , tanquam argumentum 
animi mollis et libidinosi. 

« Quos pero captilo nitido* , et imbelles , ani bene barbato» 
videbis, manìcatis ac talaribus tunicis, velis amictos , non logis.» 

ClC. invectip. II. 

« Sane genus boc muliebrosum est , tunicis demissitiis. » 

Plaut. Pctnul. V, v, a4- 
Vide fiorai. Sai. I, I. r*84 LECT 

LECTICA. — Vehiculums ex servis gesta tono ; unde e£dtyopw 
dicebatur. Vide Mari. II, LXXXI, et IV, LI. Octophora 
proce ribus tantum lìciti erant; sed erompente libidine, 
meretricibus et famosis usurpata, in rera lupanarìa 
conversa fuere. 

« Ut uunc mulieres nostra , matronae romance se in vehi- 
culis producebant quasi in auctionera. Kasticas , inhnmanos et 
malevolus 9 et in ter matronas abominanda conditionis est , si 
quis conjugem in sellara prostare vetuit , et vulgo admissis ins- 
pcctoribus vehi undique perspicuam. » 

Sf.NEC. de Benef. IX. 

Vide eumdem, UbelL de Remcdiis forluilorum. 
Meretricibus lecticas prohibuit Domitianus. (Sueion. 
in Doniti. 8. ) 

Lecticariola. — Quac prostatsub gerulis et lecticanoUs. 

Ancillariolum tua te vocat uxor, et ipsa 
Lecticariola est ; estis , Alauda , pare*. 

Mart. XII, lviii, i sq. 

LECTUS ADVERSUS. — Lectus maritalis ; sic dictus quod 
antiquitus prima nocte ante januam intus instrue- 
batur, boni omtnis causa. 

« Deinde omni vi janua expugnata , et imagines majoram 
dcjecerunt , et lectuJum adversum uxoris ejus Cornelia , cujus 
castitas prò exemplo habita est, fregerunt ; itemque telas qas 
ex veteri more in atrio texebantur, diruerunt. » 

Asconius in MUoniana. 

Seu tumcn adversum mutarit janua Icclum , 
Sedcrit et nostro cauta noverca toro. 

Propert. IV, xii , 85 sq. 

Hinc : A E I X 285 

LECTUM MUTARE. — Pro novam uxorem domum ducere; 
quod piane patet ex Properlii loco supra citato. 

LeGTUS GENIALIS. — Marìtalis ; sic dictus a generandis 
liberis , et tanquam sacer Genio qui natura deus crede- 
batur. Vid. verb. GENIUS. 

« Lectum illum genialcm quem, biennio ante, fillae su» nu- 

benti slraverat 9 in eadem domo sibi ornati et r terni 9 espulsa 

atque exturbata filia , jussit » 

Cicero Cìuentio, 

.... Lecius geniali s in aula est ? 

Nii ait esse prios , melius nil caelibc vita. 

Hor. Epist. I,i, 87 f q. 

LECTI SONUS. — Spondae crepitus sub virili fortitudine. 

Tota vix hoc ego nocte rederai 

Te plorante foris. Testis mihi lectulos, et tu, 
Ad quem pervenit ledi sonus et dominai vox. 

Juv. IX, 76 sqq. 

Lecere poma , NUCES, olerà. — Sape ad venerem 
translctum; tunc legere prò furari. Vide Lips. Anlia. 
Uct. 3. 

Rusticus indocte si quid dizisse videbor, 
Da veniam ; libros non lego , poma lego. 

Priop. Carrn. LXVIII, 1 sq. 

LEGUMINA. — Inter aphrodisiaca. Undè proverbimi! , 
fabis ab siine. Vid. FABA. 

« Genere leguminum coctorum ad convivium propter luxu- 

riae contindationem raro vacavit. » 

Lamprid. in Commod. 

Aeixazein. — Pro irrumare. Yerbuin gracum latinis usur- 
palum. 
286 L E N T 

At libi nil faciam : seti Iota mentala la uà 
A(ix«?u-j cupidae dicct avaritiae. 

Mart. XI, LEK, il sq. 

Leno , LENUS. — A lenire , verbo antiquo prò delenire. 

« Le none s sunt scorlorum perductores , etìam invitaram per- 
sonarum , et in quibus stupra e xe reità legibus vindicantur. » 

Asconius in HI conira Verr. 

Vide Savvol. in Digest. XXIV, ih, 47; Ulpian. od 
l. Athlelas , ff. de his qid infam. not. 

Lenones in scenam inducebantur raso capite, etha- 
bitu versicolore. ( Turneb. Advers. XIX , 36 et anno- 
taiores in Plaut. Pseudol. VI , II , . 23.) 

Lena. — Conciliatrix; stupri sequestra. 

« Omncs sunt lena, levifidse; Ncque tippube levius pondus 

est quam fides lcnonia. » 

Plaut. Pcrs. II t 11 -, 61 sq. 

LENOCINIUM. — ( Cic. ) Ministerium proxenetarum. 

LENOCINARI. — Vile hoc ministerium agere. 

LENONIUS. — Aujeetivum. 

et Domus ejus tola lcnonia, tota familia contaminata. » 

Apul. Apolog. 

Vide Plautum cilatum ad verb. Lena. 

Lenullus, Lenuncllus. — Diminutiva prius a Ums, 

poslerius a Uno. 
« Ita ut occcpi dicere, Lenitile, de illac pugna, etc. » 

Plaut. PcenuL 1 1 , a£ *<!• 

LENTUS. — Verbum amatorium : tenax. Dicebatur de 
amore qui solvi nequit. 

Me lentus Glycerx torret amor meae. 

II OR. Od. HI, XIX, 38. "■ LEVA 287 

Eheu 1 quam lento Maralhus me torquct amore ! 

TlBULL. I, IV, 8l. 

Ignibus hic ientis urctur ut humida cera. 

OviD. Art, Amat. Ili , 5a6sq. 

LEPUS. — Verbum nuptum'ad fedissima translatum. 
Credebant enim veteres , leporem sexum mutare, alter-, 
nisque salire et subsidere. Vide Taubmann. in Piatii. 
Casin, I, I, 5o. 

« Vides inquit, Chrysis mea , vides quod aliis leporem excitat. » 

Petron. Sat. 

Eodem senso Plautus loco citato inter salacissima 
ammalia leporem commemorat : 

« Mcus pullns , passer , mea columba , mi lepus, » 

Lepus Veneri sacer erat. Hinc, teste Plinio, eum 
fieri formosiorem putabant, qui septem diebus carnes 
leporìnas edisset. 

Si quando leporem mittis mini , Gcllia , dicis : 

Formosus septem, Marce , diebus eris. 
Si non deride*, si veruni, lux mea , narras, 

Editti nunquam , Gellia , tu leporem, 

MAIIT. V, XXJX , l sqq. 

LESBII. — Infames habebantur apud veteres ob inquina- 
tionem oris , quam exeogitarunt et in mulieribus pri- 
mum experti sunt. Inde verbum graecum XeoSìoS^ì^ prò 
inumare. (Vide Euslathium , Iliad. rapsod. Vili; Cai. 
Rhod. Lecl.antiq. XVIII, 18.) 

LESBIA RI. — Hoc usus est verbo Galenus in esordio 
lib. II Simpl. medie, eodem sensu quo Àea&oc£ecv. 

Lev AMA. — Dea advocata , quum pater natu recentera 288 LIBI 

puerum et humi expositum ex ritu tollebat. Yid. supn 
verb. Infantes, 3. 

« Et partum ad lucem Diespi ter perducebat : prastoque adent 
Lcvana , qua* partum de terra levaliat expositum. » 

JRom. triumph. I, i£. 

LlBER , LlDER\. — Cognomen Àpollinis et Venera in 
nuptiis. 

ce Et Liber accurrit pater , quem sic vocatum esse volont , 
quod mares , in coeundo , per ejus beneficium emissis semioibus 

libcrentur ( Sol eniui auctor fecunditatis) 

dea Libera et Veuns dieta , illud idem muliertbus , 

quod Liber viris , praestat auxilium. » 

Rom. triumph. I, i4» 

LlBERTAS. — - Saepe prò licentia lasciviendi. Hinc vin- 
ci ernia libera dicebatur, et Bacchus ipse Liber. 

« De ejus uxore multa dieta sunt , ob nìmiawi Uberiatent et 
vivendi facilitatem. » 

Jul. Capitolin. in Anton. Pio. 

LiBERTINAE. — Libertini s uieretrìciam licitum erat; et hi 
eas iurta veneris et injuriae libidinosa nec lege nec 
moribus viudicabantur. Inde fere omnes meretrices. 
Vide Turneb. XIX , 3i, et Lips. ad Tacitimi. 

« Viris cum suis prredicaut nos solere ; Suas pellices esse 
aiuut : cuot depressum , Quia nos libertina sumus, et ego et 
tua malcr amke Meretrices fuimus 9 etc. » 

Plaut. CisteìL I, i, 38 sqq. 

LIBIDO. — Fere semper in malam partem, et prò impu- 
dicitate. Hinc : 

LlBlDlNUM CONSISTORIUM. — Pro lupanare. LIMA a8 9 

« Procedeteli de janua laureata et lucernata , ut de novo con- 
sistono libidinum publicarum. » 

Tertull. Ili ad uxorem. 

LlGNEUS. — Aridus f exsuccus corpore. 

Est palchre tibi cara tao parente , 
Et cum conjage lignea parenti». 

Catull. XX , 5 sq. 

LlGNEUS. — Rigidus, dums, aspero scabroque corpore. 

nervosa et lignea dtyxat* . 

Lucret. IV, ii 55. 

LlGURIRE. —Proprie degustare {Non. Marc); obscene 
vero prò lambere pudenda. Vide verba LàMBERE t 
CUNMLINGUS, MEDIUS yir. Eodem sensu : 

LlGURITOR. 

Eanns Syriscas inguinnm liguritor, 
Opìcos magister : sic cum docet Pbyllis : 
Muliebre membrum quadriangulam cerni t. 
Triquetro coactu A literam ducit , etc. 

Auson. JEpigr. CXX , i sqq. 

LIMA CES. — • Meretrices. A fornace j quae folia plantarum 
et olerà corrodit. 

« timaces viri. » 

Platjt. Fragra. Bacchia, vers. io. 

Vide Non. Marc, verbo limare. 

LIMARE CAPUT. — Conjuugere {Non. Marc. ) ; quod ac- 
cidit amasiis , qui, dum osculantur, caput jungunt, 
et vere terunt et Umani , mutuo sese fricantes. Vide 
Turneb. XV, 6. 

« At yidesis , cum mila nunquam limaoi caput. » 

Plaut. PamuL I, li, 79. 

'9 290 L I N G 

« Et ìnter nos conjuravimus, ego cum ilio, et ille mecum; 
Ego cum viro , et ille cum muliere : nisi cum ilio , aut Ole me- 
cum , Neuter stupri caussa caput limarci. » 

Plaut- Mere. Ili, 1, 38 sqq. 

LlMEN. — Ominosum putabaiur , domus limen tangere, 
ingrediendo vel egrediendo. Sic Virgitius de equo 
Trojano : 

..... Quater ipso in limine porta* 

Subsiiti t... 

JEnedd.il > i4i sq. 

Et precipue in nuptiis : 

Transfer ornine cara bono 
Limen anreolos pedes , 
Rasilemque «obi foresi. 

Catull. LVI , 166 sqq. 

M'issa foras iterano limen transire memento , 
Caulius atque alte sobria ferre pedem. 

Otid. Amor. I , ui , 5 tq. 

u Sensim super attolle limen pedes , nova nupta ? » 

Plaut. Casùi. IV, tv, 1» 

LlNGERE. — Verbum flagitiosum : lambere pudenda» 

Repperit ut nullum fellator perderei iognea ; 
Uxoria cccpit Ungere membra soie. 

AU30N. Epigr. CX VI, 3 aq. 

riamane facìt boc tamen , a ed unum , 
Gratis qoss dare basiom recosat , 
Gratis Ungere non recusat jEgle. 

Mart. XII, LV, li Ufq. 

LINGUA. — In amore multiplicis officii. 

« Jamque semula libidine , jam paientis orìs 

inhalatu cinnameo , et occursantis lingua illisa nectareo y 
prona cupidine adlubescente, etc. » 

Apul. MtU IL X LOCU * 9 

* Accepturus ab ipsa Venere septem savia, et unum blan- \ 
tSentis lingua ad pulsimi longe meUitum. » 

Apul. , McL VI. 

Et dare arihelanti pmgnantibus numida linguis 
Oscula , et in colle ngere dente notai. 

Tibull. I, vili , 37 $<{. 

LINGUA DUPLEX. — Quod acridi t, quum in basiis lingua 
lingua promiscetur. 

«e Fac proserpentem me bestiam , duplicem ut babeam /*«- 

guam. » 

Plaut. Asia. Ili, ih, io5. 

Lingua fututrix. 

Gaudete , canni , veitra namque rea acta est* 
Arrigere lingmam non potest/ttau/rMum. 

Mart. XI, un, 9 sq. 

Lingua mala. — Feliatoro. 

« Apud quos tota impudicitla vocatur urbanitas 9 qui medios 
riros lambunt, bomines mala lingua , etiamsi tacereot. » 

AlUMOB. ade. Gent. V. 

De nullo quereris , nulli maledici* , Apici ; 
Rumor ait lingua te tamen tsst mata. 

Mart. Ili , lux , 1 sq. 

LlTERAE. — Pro scientia libidimun. 

« LiUras didicisti : quando scis, sine alios discere. » 

Plaut. Tmcul. IV, 11 , aa. 

LOCUS. — • Pro pudendis utriusque sexus. 

« Indecenter ipsa in loca manus mittunt prurientibus Yt- 

rendis.» 

Cml. Aurel. Acuì, passionum liò. III. 

a Quoniam , inquam , fidem sedere yiolasti , et communem 

amicitiam , res tuas ocius tolle , et alium locum , quem polluas , 

quaere. » 

Pitron. Sat. a 9 2 LUCI 

« Novimus islam maritorum abstinentìam , qui etiamsì pri- 
mam virginibus timidis remisere noctem , vicinis tamen. locis 
ludunt. » 

Senec. Controo. I, n. 

« Foetus in locis matris tumulttiatiir. » 

Tebtull. de Anima. 

LORUM IN AQUA. — Penis flaccidus. 

« Nunquam tu hominem tam infelicem vidisti : Unum in 

aqua, non inguina habet. » 

Petron. Sai. 

LUBENTINA. — Cognomen Veneris. 

« Prolubinm et prolubidinem dici ab eo quod lubeaL Unde 
etiam lucns Veneri Lubaitùuz dicatur. » 

Varjl de Ling. lai. 5. 

Vide Non. Marc, verbo Prolabium. 
LUBRICUS. — Sape in obscenis. Sic : 
LUBRICUM caput. — Pro mentala. 

Tibi haec paratar, ut tuum ter et quater 
Vorct profunda fossa lubricum caput.... 

Prìap. Carm. LXXXIY, 3o sq. 

Lubricum femur. 

Puella nec jocosa te levi manu 
Fovcbit , apprimctve lubricum femur. 

Ibid. a{ sq. 

LUCINA. — Cognomen Diana tanquam pragnantibns 

opem ferentis. 

« Diana dieta , quia noctis quasi diem efficeret. Adhibetur 
autem ad partus, quod ii maturescunt aut septem nonnunquam, 
aut , ut plerumque , noyem luna cursibus. » 

Cic. de Natura deontm* LU D agS 

Hinc illud , quod legitimos Lucina laborcs 
Pnevenit , et gravidos sentit sabrepere nixus 
Ante exspectatum festina puerpera votum. 

Auso*, de ratione puerperii maturi , 3i sq. 

LUCULENTUS. — Succosus, valens, nervosus. 

Me pulchra fateor carere forma : 
Verum mentala luculenta nostra est. 

Priap. Carni. XXXIX , 5 sq. 

LUDERE. — Rem venereara agere , lasci vire, libidinarL 

IUe pulvis Erythrseì , 
Siderumque micantium 
Subdacat namerum prius, 
Qui vestii numerare vult 
Multa millia ludi. 

Ludiic, ut lubet , et brevi 

Liberos date, ete. 

Catull. LVI , ao6 sqq. 

« In hoc gramioe pariter compositi mille osculis iusimus, 

quaerentes voluptatem robustam. » 

Petron. Sai. 

Exigite , ut sit 

Et pater ipsitu eoe tu s , ne turpi a ludant , 

Ne faciant vicibus. 

• Juv. VII , a38 sqq. 

Ludunt formosa : casta est quam nemo rogavit. 

Ovid. Eteff. I , vili , 43. 

Vid. Terent. Eunuch.;MureL in Observ.juris. 5y , etc. 

Vide Illudere. 

LUDUM BARE AMORI. — Amori indulgere. 

Miserarum est neque amori dare ludum , 
Neque dolci mala vino lavere .... 

Hor. Od. Ili, xn, 1 sq. 

LUDOS FACEUE.. — Eodem sensu ac ludere. agi LUMB 

« Perii ! pudet hoccioc me stati* ludum bit factum esse 

indignc ? » 

Plaut. Bacch. V, i , 4. 

« Ludos me facitis , intelltgo. — - Yin 1 cinaedom norom tifai 

dari , Paegnium ? » 

Plaut. Pers. V, u, a3. 

LUDIA. — Quae gladiatore* ardet. $am Inda proprie sani 
gladiatores. 

Hermes diviti» locarioram , 
Hermes cura laborque ludiarum. 

Mvrt. V, xxrv, 9 a<j. 

Vide Plut. in Golb. et Juv. VI, 8* 
Ludia etiam prò salta trice. At tane y non a ludiis aut 
ludionibus , sed a Lydis , tanquam saltatumum peri- 
ti oribus. 

LUMBI. — Valentes et vegeti requirantur ad venerem; 
unde lumbis sedes libidinis poncbatnr. 

Quum carmina lumbum 

Intrant , et tremulo scalpuntur ubi intima versa. 

Pars. 1 , 20 sq. 
Non dico pueris, *ed bis pilosis 
Qui duro* nequeunt movere lumòos. 

Catull. XVI , io sq. 

LUMBI SOLUTI. — Venere exhausti. « Sed et podagricum esse , et lumborum solutùhart 

diceret , et sì non servasset integram simolationem , 

balur pane totam tragoediam evertere. » 

P&rnov. SaL 

LUMBUS TENER. — Mollis , libidinosus. 

Si tenerum attritus catinensi pumice lumbum 
Squalciitcs traducit avos , emptorque veneni 
Frangendo miseram funestai imagine gentem ? 

Juv. Vili , 16 sqq. LUPA 2 9 5 

LUNA. — Marmi esse Lunam dicebant quidam apud ve- 
teres, et non feminam; ideo deum Lunum colebant; 
unde proverbium antiquum : 

« Ut qui Lunam foemineo nomine ac sexu putaverit nuncu- 

pandam, is addictus mulieribus semper inserviat. At vero qui 

marem deum esse crediderit , is dominetur uxori , ncque uìlas 

patiatur insidias. » 

/El. Spart. in Anton. Carac. 

LUPA. — Scortum , meretrix ; quum sit id genus suetum 
vagando , quaerens quem devoret. 

Credo quod illi nec pater certus full , 
Et mater est vere lupa. 

AuSON. Epigr, XXV, n sq. 

Scortator nimius , moltaque libidine suetus 
Rnsticnla* vexare lupai, 

Prudent. ad». Symmach. I, 10S sq. 

Ite , quibas grata est pietà lupa barbara mitra. 

Juv.UI,66. 

LUPANA. — Mulier lustrorum sectatrix ; qualis Messa- 
lina apud Juvenalem. 

« In feemineas cóngruit cultura lupanas. » 

Commodian. InsU 5g. 

LUPAKAK. — - A. lupa. Vid. supra. Conventus fornicum 
et scortomm. 

Latebant lupanarìa locis secretioribas. 

« Ganeo luxuriosns , et taafqaam in occulti» locis et sub- 

terraneis. » 

Isidob. lib. X. 

« Ac subinde , ut in locum secretiorem yenimus. . • . Per 
anfractus obscurissimos , in hunc locam me perdnxit » 

Pftuon, Sat. 3 9 6 LUPA 

A Gitone saltelli , vel ab Heide dìsce pudorem ; 
Abscondunt spurcas et monumenta lapis. 

Mart. I, xxxv, 7 *q. 

2° Noctu tantum patebant. Horam enim ante nonaro 
velitum erat lenonibus lustrom aperire , et scortis va- 
garì , ne mane juvenes , omissis exercitationibus , ad 
libidines migrarent. Inde meretrices nonaria dieta. 

Si Cynico barbam petulans fumaria vellaL 

Pbjls. I, i33. 

Ante lucem claudebantur» 

Mox lenone suas jam dimittente puellaf , etc. 

Jdv. VI r u6. 

3° Lupanaria adeuntes, caput obnubebant. 

« In tantum vitiorum Caianorum et Neronianoram fuisse 

semulum , ut yagaretur nocte per tabernas et lupanaria, obtecto 

capite cuculio vulgari. » 

CAPITOL. in Ver. 

« Invenit Elias adulterum oboohtto capite, nec eum occidìt. » 

FORTUNATIANUS , Rhelor. lib. L 

Ex hoc ri tu Naevius apud Gellium : 

« Eum suus pater cum pallio ab amica abduxit. » 

Gell. VI , 9. 

<r Non timide , nec obscure luxuriabatur 7 etiam ùwperta 
capite* » 

Senec. de Vka beala , i3* 

Imo et meretrices obnuptae. 

Sumere nocturnos meretrix Augusta cuculio*. 

Juv.VI,n8. 

« T ha mar illa quae se expinxerat , id circo Jadae suspicione 
visa est quaestui sedere , adeo quia sub velamento latebat , ha- 
bitus qualilate quaestuariam mentiente. » 

Tertull. de Culto feemùtarum, e* 12. LUPA 397 

4° In solemnibus lupanariorum , id est, quura nova 
puella prostilueretur, foribus extra laureatis lucerna 
suspendebantur. 

« Proceda t de janua laureata et lucer nata y ut de novo con- 
sistorio^libidinum publicarum. » 

Tertull. HI ad uxorem. 

Usus enim erat in nnptiis , sponsae doraum frondibus 
ornare. Inde amara illa Juvenalis irrisio : 

Accipis uxorem de qua citharcedus Echion 
Aut Glaphyrus fiat pater , Ambrosiusque choraules. 
Longa per angusto* figarous palpita vico* ; 
Ornentur postes et grandi Janna lauro , etc. 

Juv. VI , 76 sqq. 

5° Intus vero , subterranea domus in cellulas par- 
tita erat, ut nunc sunt aedes raonachorum. 

« Ac ne quod non manubiaram genas eiperiretur , lupanar 
inpalatio conslituit : distinctisque et instructis prò loci digoi- 
tate compluribus cellis, in quibus matronae ingenuique starent » 

Sueton. i/i Caligul. 4.1. 

Vide Dion. Ub. XIX. 

latrasti qaoties inscriptx liroina cella » 
Seu puer arrisi t, sive puella libi. 

Mart. XI, xlvi , 1 sq. 

6° Cuicumque puero aut meretrici sua crypta , cui 

nomen ejus superscriptum erat cuoi pretio stupri. 
« Nomen tuum pependit in fronte ; stetisli cuna meretricibus. » 

Senec. Contro?. 1,3. 

« Meretrix vocata es , in communi loco stetisti ; superpositus 

est cella Uuz titulus; venientes recepisti. » 

Senec. iùid. 

Sed , nigrura flavo crinem abscondcnte galero , 
Intravit calidum v eteri centone lupanar , 298 LUPA 

Et celiarti racuam atque suam : tane Bada papi Hi* 
Prostitit auratis , titulum mentita Lycisce. 

Juv. VI, tao aqq. 

« Puella prosternit se ad pedes : Miserare virginitatis mex , 
ne prostituas hoc corpus sub tam turpi titub. Leno vocavit vii- 
licum puellarum 9 et alt : Anelila exornetur, scribataf^i ù'tuhu : 
Quicumque Tarsi am deflora verit, mediam libram dabit. 
postea populo pateb1t ad sitsgulos sol1dos. » 

Symphosianus, in Historia ApoUonu Tyrii. 

7 Pretium stupri in lupanarìbus. £ titolo Tarsi* 
consta t pretium duplex, scilicet, prò deflorotione , me- 
dia libra, et singulus solidus prò qualibet sobsequenli 
stupratione. 

Yilissima certe foret haec indica tio, si de moneta 
argentea ; nam monete nostra relatum semipondo ar- 
genteum Romanorum aquat 37 fr. 64 e. ;. solidus vero 
argenteus, o fr. 78 e. 

Sed si de aureis titulum accipimus , prima agres- 
sionis pretium 433 fr. ; sequentium vero stnprationum, 
1 1 fr. 4 2 c - 9 quod verisimilius de puella Venosta et 
tenella. 

<S° Si puella jam noctem promisisset , cellula illius 
inscribebatur : OCCUPATA EST. 

ce Àut quod il la amica sua amatorem pradicet : Foret oc- 
clusa? omnibus sient , nisi libi ; In foribos scriba* , occupata* 

esse se. » 

Plaut. A sin. IV, l, i3 sqq. 

9 Nudas se prabebant meretrices in htpanonkus. 

« Scorta visebantur nudis corporibus. » 

Tacit. Annoi. IH. XV. I LUPA 299 

« Per prostitutarum nuda corpora. » 

Cypriah. de Speciac. 6. 

Vide Aricmidor. XII. 

cQuum ego negarem me cognoscere domum, video quosdam, 
inter titulos (cellarum) , nudasque meretrices furtim conspa- 
tiantes. Tarde , imo jam aero intellexi me in fornicem esse de- 
dottimi. >* 

Petron. Sai. 

Sed cellis sane suis nuda slabant et prostabaat. 

* «... Audiat ili» 

Testarono crepito* cura verbi* , nudum olidò staris 
Fornice mancipium qaibu* abstintU.. 

Juv. XI, 169 sq<|. 

Caetera nudae , papillas tamen amici ebant. 

Tunc nuda papillis 

Prostitit aurati*. 

JUV. VI, iaiM|. 

Id est , lino aurato vinctis. 

« Tunc illa cuncto prorsas spoliata tegmine , tenia quoque f 
qua decoras devinxcrat puellaa , lumen propter adsistens , etc. » 

Apul. Mei. X* 

Idciro nudae stabant , ut inspici possentab araato- 
ribus. 

io* Ccllae tamen ili», foedis suppellectilibns , non 
instructae, sed vere inquinata : nam prò lecto, matta 
aut teges vilissimo junco texta , et prò strato , cento 
rudis libidinibusque innumeris sordidatus. 

« In locum secretum venimus ; cenionem anus urbana rejecit , 

et bic , inquit , debes habitare. » 

Petrow. Sai. 

Dormire vi rum quum senserat uior, 

Ansa Palatino tegetem preferre cubili , 3oo LUPA 

Seti , nigrum flavo crinem abseon dente galer* , 
latravi t calidum vetcri centone lupanar. 

Juv. VI, ii6sqq. 

Pro lumine tandem, oleari» lucerna. 
« Redoles adbuc fuliginem fornicis. » 

Senec. Conino. I , a. 

Acris obi me 

Natura incendit , sub darà nuda lucerna 
Quzcumque excepìt turgentis nerberà caudt» , 
Clunibas aut agita vit equum lasciva rapinimi , etc. 

Hor. Sai. II, Vii, 47 *4<I* 

Obscurisque genis tarpi* , fumoque lucernai 
Faeda , lupanari* tulit ad pulrinar odorem. 

Juv. VI, i3i aq. 

ii° Lupanarìis prostabant et pueri ad usuai pathi- 
corum , ut patet ex Cod. Theod. L IX, iiL 7 ; et MariiaL 
loco supra citato , n° 5. Prostitutionem pueroram 
prohibuit Domitianu&. 

Nec quam superba* compatet stipem leno , 
Dat prostituto misera mater infanti. 
Qui nec cubili fuerat ante te quondam, 
Pudor esse per te caepit et lupanari. 

MAJLT. IX , ti , 6 *qq. 

12° In palatio suo lupanar constituit Catigula. 

« . . lupanar in palali constituit : distinctisque et instrncti* 
prò loci dignitate compluribus celli* , in quibus matronae inge- 
nuique slarent Misit circum fora et basilica* nomenclatore* ad 
invitandos in libidinem juvcnés senesque: praebita adVenientibus 
pecunia fenebris , appositique qui nomina palasi subnotarent f 
quasi adjuyantibus Caesaris reditus. » 

Sueton. in Calig. £1. 

Sic publice confessum , lenocinium inter houestas 
lucri rationes constitutum fuit; principisque ad exem- LUPE 3pi 

, piar cives lupaiiaria exstruxerunt , quorum, quis cre- 
• deret ? et locus et fructus inter res haereditarias nu- 
merabantur. 

u Pensione* , licei a lupanario percepUz slot , nam in mul- 
torum virorum praediis lupanaria exercentur. » 

£. ancillarum, ff. de hctred. peU 

i3° Revera , infamis non erat apud antiquos lustro- 
rum assuetudo : nimia tantum culpabatur. 

« Si quis est , qui etiam meretricis amoribus interdictum 
juventuti patet , valde severus ; negare non possum. . . Quando 
non permissum , quando reprehensum ? » 

Oc. prò Ceti. ao. 

LUPANARIUS. — Magister lupanaris. 

« Corp ora omnium constituit vinariorum , lupanariorum , 
caligariorum , et omnino omnium artium. » 

Lamprid. in Alex. Sever. 

» 

LUPARI. — Scortar! , prostare. 

« Atqui scalis cum meretrice e nostro ornata per vias lu- 

paniur. » 

Turpilius , apud Non. Marc. 

Et divos thare precero ur 

Comilium faxìnt placeat : tu impune luptrìs. 

Lucil. Frag. V, 8 sq. 

Lu PATRI A. — Scortum. 

« Ipse nescit quid habet , . • . Sed haec lupatria proyidet 

omnia* » 

Petron. Frag. 

LuPERCALIA. — Festa in honorem Panis, a loco dicto 
Lupercal, sub monte palatino. Celebrabantùr mense 
februario. Eodem etymo luperci prò sacerdotibus pasto- 3o* LUST 

rum dei f qui , adlucente solemnitatis die, ab otta solis 
nudi per urbem cursitabant , muliemm paknas , Yen- 
trem, uterumque pelle caprina feri entes, qua re et fe- 
cunditas et facilior partila fieri putabatur. 

Sterile! moriantar, et illis 

Turgida non prodest condita pjxide Lyde , 
Nec prodest agili palma* prebere lupetto. 

Juv. II, i4o sqq. 

Hic exsultantes salioj , nudosque lupercos , etc 

Vi&gu. Atheìd. Vili, 663. 

Lustra. — Pro locis quibus concelebrantor libidiaes 
foedissims. 

« Proprie lamse lustrosae qua 6unt in sylvis aproram , t qua- 
rtini similitudine , ii qui , in locis anditi* et sordidis , ventri et 
desidùe operam dant , dicuntur in bistri* vitam agere. » 

Festcs. 

Si ncque avaritiam , neqae sorde* ac mala lustra 
Objiciet vere quisquam mini parus et insonj, 
Ut me collaadem , si et vivo canu amici* • 

HoR. SaL I, VI, 69 sqq. 

Quem snmptam facis in lustri* circnm oppida lostrans? 

Lucil. Fragm. XXX , 70. 

« Is apud scortimi corruptelae et libera lustri* studet. » 

Plaut. Asin. V, 11 , 17. 

Lustrabi. — Scortari. \ide Lucil. supra. 

a Unde is nihili ? ubi fuisti ? ubi histratus ? ahi bihisti ? » 

Plaut. Casin. II , in , 29. 

« Nam qui liberos esse illieo se arbitrantor , Ex conspectn 
Meri si sui se abdiderunt, Luxuriantur, lustrantur, comedoni 
quod habent. » 

Idem. Pseudol. * v - yUj 4. S qq. LUX 3o3 

LUSTKO-ONIS. — Substantive. Qui in lustris versatur. 
« Pessimorum pessime , audax , ganeo , lustro , aleo. » 

NjEVIUS. 

LUSUS. — In obscenis. Vide verb. LUDERE. 

LUTEUS COLOR. — Ex ri tu , et quasi specialis in nuptiis ; 
nempe prò socco et vitlis, teste Plinio; ideoque boni 
ominis, et non mali , ut apud nos. 

Vota cadunt , atinam strepitanlibus advolet alis , 
Flavaque conjugio vincula portet Amor. 

TlBUtL. II, il, 17 sq. 

Inde per immenaum croceo velata* amictu 

iEtbera dìgredilor , Ciconumque Hjmenseas ad oras 

Tendit. . . 

Oyid. Itici. X , de Orphei nuptiis , 1 sq. 

Nuptae pedes socco luteo induebat novus marìtns. 

dura distincto religavit auro , 
Lutea pianta* cohibente socco. 

Senec. in Hippolyt. de He ratte. 

Flaromeum cape, lato* huc , 

Hoc veni , nireo geren* 

Luteum pede soccum. 

CaTULL. LVI , 8 *qq. 

LUTUM-I. — Vir luxuriosus , perditus. 

« O tenebra, o lutum, o sordes, o paterni generis obli te, 

materni vix memor ! » 

ClC. in Pisonem. 

Redde , putrida moecba , codicillo! ; 
Non assi* faci* , o lutum , lupanar , 
Aut fi perditiu* potest quid esse , etc. 

CATULL. XXXIX , 20 *qq. 

Lux. — Verbum amatorium. 

« Meum desiderium , meo lux, » 

ClC ad Terentiam. 3o4 LUXU 

- Lo il gè ante omnes mihi qua; me carior ipso est , 
Lux meo, , qua viva vivere dulce mihi est. 

CàTULL. LXIII , 159 sq. 

LUXURIA. — Contra pudorem et supra modum profasio. 

« Intel ligimus qaam sit turpe difHuere luxuria , delicate ic 

molliter vivere. » 

Cic. de Ojfic. L 

Nunc patimur longs pacis mala ; sssvior armi* 
Luxuria incubuit , victumqae ulciscitar orbem. 

Jnv. VI , 291 sq. 

MALA 

Mach AERA. — Pro pene. 

« Noeta in vigiliam quando ibat miles , tum tu ibis siami? 
Conveniebatne in vaginam tuam machmra militis ? » 

Plaut. PseudoL IV, vii, 84 *q- 

MAENAS. — Mulier Bacchi sacerdos : foemina viso et 

venere furens 

a Aut contreclare , quod mares hommes amant ? Deglopta 
moina, Sarrapis sementium. ...» 

Plaut. Panul. V, v, 3a sq. 

A [jjxfjt<jQ<xi , furcre. 

Nota bone secreta Dea? , quura tibia lumbos 
Incitai , et cornu pariter vinoque feruntur 
Attoniue , crinemque rotant , ulolantque Priapi 
Mctnades. O quantus tunc illis mentibus ardor 
Concubito* ! quae vox saltante libidine ! 

Juv. VI, 3i{sqq. 

MALACISSARE. — MocAdcxot^ecv. Lenire, emollire; ad ob* 
scena translatum , et tunc prò effeminare. 
« MalacUsandos articulos exoletia meis porrigam ? ut 00' MALU 


3òS 


IhiihI.-i, Mri aliquis i 
meo* ducat? » 


i mu liti-culai» ei \iro versus cììgìluloa 
Sekiìc. Epht. G6. 


« PI. — Apayeam 
PI. — Mìhi suro. BA 


, apage. BA. — Ah 
— Maltitisstinilus 


niiuium ferus e.. 


Bine: 


Plaut. Bacch. I, i, 3i. 


Malacus. — Mollis, 


tlelicalus. 
■ Turo ad saltandu 


i non i in.iilii-. ma/iKus jeque est alque 


ego. - 


Pladt. Mi/. Ili, i, 7 i. 


■ Tuo* tanUlU don! 
rum, Macellino malacit 

iiìli. in \m.i-. . . ì ■■ 


raiissa, olerum olque escarutn et posta- 
ri, i ni' inTi.il imi umbraliculam, tvnipano- 

PLAUT. Trucul. Il, VII, 48 sqq. 


MaLCHIO. — Eodera sensu, quod patet 
Pdfonii. 


ex Trinialchioiie 


Ho. Malchio,. 
Ncoindicar. 


' V"'""" improbi f»(u 
Rufe, po.Min.ui : fella 

MlRT. Ili, Ut 


m.H*. 


Malta aut Maltha. 


« Maltas , vetercs n 


il li'- appella ri vuluer 


ni a gr.-eco, quasi 
Non. Mini. 


inumm corani ilmm maltolti te foeinimm 

Dum Titani Mulli vilìt, iti conlnri» curr 

Mailhinus tunicii dentiti» intimiti : osi 

Ingncn ai! cliiccuuiii lubiWLi uscite Tace 

BOI. Sai. 1 


L.UCIL, Frag- 
ni 


MaLUS. — Dcformis 


, invenustus. 


30 3o6 MALE 

« Vkfen hanc ?— Video , haod mmh est mlkr. —Poi , rero 

ista maia f et tu ni h ili. - 

PLAUT. Bacch. V, li, l+i sq. 

« Quid ? ea ut videtur malier ? — Non ^ edepol , nuda. Ut 
morata est ? — Nollam vidi melias mea sententi*, n 

Plaut. Mere. II , ai , 57 sq. 

Ve rum a te mctao , tuoque pene 

Infesto pueris boni* ma/ùque. 

CftTUTL. XV, q |l|. 

Mala f<kmina. — Non casta , impudica. 

Non laos le vis in mala 

Dedita» vir adultera f 

Pro qua turpi» persequens , 

A tuis teneris volet 

Secubare papillis. 

Catull. LVI , 101 «qq. 

Malum. — In obscenis. Ab hortis ad veperem vere- 
cunde translatum. 
« Enimvero pregnanti oportet et malum et malum dari. » 

Plaut. Amph, 11, u, gì. 

« Nisi ha bea s , quamquam tu bella es , mahun libi magnani 

dabo jam. » 

Plaut. Bacchia. V, 111 , 53. 

Quod movear non est ; quia si faraberis ipte 
Grandi* mala, tibi mala fi^a.yitx dabo. 

Priap. Carm. LXXIV, 1 sq. 

Sic mala mittebant puellrs concubitum rogantes. 

Ut missum sponsi furtivo munerc malum 

Proeurrit casto virginia e gre mio , 
Quod misere oolite molli sub veste locatum , 

Dum adventu tnatris prosìlit , excutitur. 

CatuLl. LX , 10. st\q. 

Male MAS. — Ad venerem lentns , iners. MAMM 3o 7 

Vo* q«o4 millu jn&Ha batiorum 
Legisti! , mo/e me ma rem putastis. 

CATULL. XVI, ia sqq. 

MAMMA , MamiLLA. — : Uberìs eminentia : papilla vero 
breve illud apex, qud lac trahitur. Hinc: 

Mamma. — Pro matre. 

« Quum cibum ac potionem buas et papas voceot; matrem , 

mammoni, patrem 9 tatam. » 

Varr. de lib. educandis. 

Grace jxa/zp). Vide Mari. I, CI. 
Mamma. — Pro nutrice. 

Et similis regojn pveris pappare minutimi 
Poscis , ci iratus mamma lallare recusaa. 

Pers. Ili , 17 sq. 

Vide Gruterì inscript, p. 662. 

MAMMAM OPPRIMERE. — Tractare. 

«... ubi mamma manierila upprimitur alia; aut si lubet, cor- 

pora Conduplicant. » 

Plaut. Pseudol. V ? 1 1 16 sqq. 

MaMILLAE STRICTJE. — E sinu patentes. Sic stricius 
dicitor gladius prò evaginato. 

Cumque patudatis ducibus , presente marito , 
lp*a loqui recta facie , stridi sque marni Ili s. 

Juv. VI , 4o° «q- 
MAMMAE INCLINATAE. 

Necdum inclinata prohibent te ludere mamma : 
Viderit hoc , si quam jam peperisse pudet. 

PROPEAT. II , XV* 9 ai #q. 

Mammae JACENTES. 

« Taceo fractas pondero arvinae jacere mammas , quasque 
foedum esset in pectore virili vel prominere. » 

S01. Apollinabjs , III , i3. 
3oS M A N C 

MaMMAE PANNOSAE. — Trita , rugosa. A panno usu 
confecto. 

A ut tibi pannosa pendent a pectore mamma f 
A ut sulcos uteri prò d ere nuda times. 

Mart. Ili, lxxii, 3 «j. 

MAMMAE STANTES. — Ut sunt virginis intemerate. Vide 
Stai. Sjiv. I, 2. 

MAMME ATA, MAMMOSA. — Qua grand es mammas habeL 
* Hujns amica mammeata, mea inimica et malevola. > 

Plaut. Pctnul, I , li, i&i. 

Mammosam ine tuo : tenere me trade pueilar , 
Ut possint niveo pectore lina fruì. 

Mart. XIV, cxlvii , i sq. 

Mamillaiie. — Indumentum speciale mamillis compes- 
cendis. Vid. Marlin. Lexic. Sic sub hoc titillo Mar- 
tialis in mulierem mammosam : 

Taurino poteras pcclus constringere tergo ; 
Nam pellis mammas non capii ista tuas. 

M%RT. XIV, tXIV f I *(\. 

Mancipium. 

cr Qui alteri qiiicqiiam mancipio tradii, ita dal quasi suuh, 
ut accipientis illieo farial , dominiumque transferat pure atque 
in perpetuimi. « 

Faber, ad //'/. de diversi* reg. juris antiqui. 

Hinc et ad venerem, usitatissima translatione: 

Mancipio se alicui dare. — Sape contumeliose. Vide 
verb. Emancipare. 

« Memi ni , et mancipio tihi daho. — EgprT a lenone quicquaoi 

Mancipio uccipiam. »» 

Plaut. Cure. IV, u , 8 sq. 

* Addimi simul Forma cxpetenrla li borale iti nraUVrem. . • ■ MANU 3og 

Eam te volo accurare , ut istìc veneat , Ac suo periculo is emat 

qui eam mercabitur : Mancipio rieque promittet , neque quis- 

quam dabit. » 

Plaut. Pers. IV, ni, 5i sqq. 

MàMCATUS , MANULEATUS. — Mollis , efFoerainatus , 
mulierculus. Viri enim nudis brachiis incedebant ; 
foeminae vero, chirodatae ttmanuleata. Cicero, Action. 2 , 
Catilinae objecit quod manicatus esset. 

« Àpud me vero Epicurus est fortis , licet manulcatus sit. » 

Senec. EpisL 1 , 33. 

Bracbiaque in manici s , et pineta? v incula pianta; , 
Carbaseique sinus , et Ebaia rasilis auro , etc. 

Stat. Thfb. VII , 63; sq. 

MANUS AMICA. — Sirimet meretrix aut moechus, in so- 
litaria voluptate. 

Ponticc , quod nunquam futuis, «ed pellice lava 

Uteris , et veneri servii amica manus ; 
Hoc nihil esse putas ? sccjus est, mihi crede , sed ingens, 

Quantum vix animo concipis ipse tuo. 

MART. IX , XLI , 1 sqq. 

MANUS FUTUTRIX. — Qua ad venerem sollicitat. 

Inguina saltem 

Parce fututrici sollicilare manti, 
Levibus in pueris plus haec , quani mentula , peccai ; 

Et faciunt digiti , praecipitantque vi rum. 

MART. XI , XXIII , 3 sqq. 

MANUS PULLARIA. — Dextera ; a palpandis tentandisque 
poeris et puellis. Arnob. advers. Geni. Ili, 11. 

« Pullaria. » 

Plaut. Frag. ex locis omissis , vers. 56. 

MANUS SCELERARE. — Foeda tractatione polluere. 3io MARI 

Jam p a re* sepult» , 

Parce pia* scelerart manus. 

Vdlgil. AEneia\ IV, 4i *q. 

« Scelerare manus. » 

Plaut. Frag. ex loci* omissis, ver*, {o* 

Manus. — Pro virili peculio . 

« Atque edepol ut none male eum metuo 9 mìseri & quispam 
det , quoi manus gravior siet , etc. » 

Plaut. Pseudol. IH 1 1 1 18 sq. 

« Cedo manum ergo. — Estne hxc manus ? — Ubi Ala altera 

est fortifica lava ? « 

Id. Pers. II , ii , 4-3 sq. 

MARISCA. — Ficus majorì mole et insipida. ( Varr. ) 
Un de prò nraliere fatua. 

Non eadem res est : Chiam volo, nolo Mariscam. 
Ne dubites qua sìt Clita , Marisa* tua est 

Ma&t. SII , zeri » 9 aq> 

Chia vero ficus erat saporisacerbiusculi, propterea- 
que in deliciis. 

MARISCA. — UIcus venereura ; tubercula in ano , ad fici 
similitudinem. 

* Std podice levi 

Csedantur tumida , medico ridenta t marùciu 

Juv. II, ia sq. 

Mamtus» — • Proprio sensu, qui feconda t ; fin* f adm»* 
sarius. Inde prò viro in connubi». More antiquo, mariti 
romani , peregre redeuntes , uxoribua de advento 
nuntios praemittebant. Et bene. De hòc usa pruden- 
tissimo , vide Plutorch* Quasi, ratn. IX. 
MARI 3n 

« Me a, per tu pmmisit domum > al hac Duntiem mxori tose. » 

Plaut. Amph. I , I * 4o» 

MARITUS. — De pecorìbus. 

Massyli Uo (ama yagi , pacoriaque marita* 
Laniferi , mina» qua coiere fide. 

Nabt. IX, lxxi» i «q. 

Qoisque coetuj continctur conjugali foedere. 
Ecce , jam super genista* explicant tauri latai ; 
Subter umbra* cum mariti* ecce balantom gregei. 

PervigiL Ventri* , 7 1 *qq. 

MARITUS. — De arbori bus. 

Vere concordant amore* , rere nubuot ali tei , , 

Et nemus comam resolvit de mariti* imbribvs. 

lbid. a sq. 

MARITUS. — Et sape ad flagitiosa translatu$. 

Lingua maritus , moechus ore Kanneiiu , 
Summoenianis inquinatior buccis. 

Mabt. XI , iXFl , l %a. 

Ne thalassionem 

Induca» ma ni bui libidinosis , 
Et fias sine forcina maritus. 

Mart. XII, xcv, 5 sqq. 

Maritale capistrum. — Frenum conjugale. Metaphora 
ab eqois. 

Si mOBcborum noliasimus olim 

Stulta maritali jam porrìgit ora capistro , 
Quem toties texit perituri cista Latini ? 

Juv. VI , 4 1 "W* 

Maritata pecunia. — Quam profert raulier conjuncta ; 

d OS. 

« Pulchra edepol do* pecunia est , — Qua quidem , poi , 
non maritata est. » 

Plaut . Epidic. 11 , i, io sq. 3i2 MAST 

Marmorea. — Mulier qua, petra similis, sub wo im- 
mobilis jacet. 

At Chione non sentii opus , ncc vocibus ullis 
Adjuvat ; absentem marmonamque potes. 

Mart. XI, LXI , 7 sq. 

MASCARPIO. — Masturbator. 

« Ingemul ego , utiquc propter mascarpioncm , lacrymisque 

ubertim manantibus , obscuratum dextra caput super pulvioum 

inclinavi. » 

Petrot*. SaL 

MaSCULA. — Tribas. 

* Et de nimbo so saltarci Leticate minatur 
Mascula lesbiacis Sappbo peritura sagiltis. 

Auson. Cupid. cruci affix. a£ sq. 

MASSIMENSES. — In proverbium erant tanquam raolles 
et paedicones. 

« Ubi tu cs qui colere mores massilienses postulas? None, 
tu si vis subigitare me, proba est occasio. » 

Plaut. Cos. V, iv, 1 sq. 
Vide Brodaeutn, Miscellon. Ili, 27. 

MASTUPRARI, Mastuprator. — Eodem sensa quo 
masturbari , masturbator. A manu, vel manum stuprare. 

MASTURBARI. — Faide se tractare. A manu et turbo. Item 
apud Graecos , yitpo-jpyerj , manibus operali. Antiquissima 
turpitudo. 

Hoc nihil e&se putas ? scelus est , mibi crede , sed ingens. Nerope semel fntuit , generaret Horatias ut tres ; 

Mars semel, ut geminos Illa casta daret. 
Omnia perdiderat , si masturbatus uterque 

Mandasse! manibns gandia foeda suis. 
MATR 3i3 

Ipsara crede mihi n a tu rara dicere rerum : 

Istud quod difilli , Pontile , perdis , homo est. 

Mart. IX , xli , 3 sqq. 

Lydorum erat quotidianus usus , horis meridianis 
manibus inducere thalassionem. Ceri. Rhod. XX, 4* 

Peculiare hoc vitium pueris , ab ornili memoria. Inde 
illud Juvenalis , praceptoribus et paedagogis in aevum 
penitus affigendum. 

Exigite ut sit 

Et pater ipsius ccetus , ne turpia ludant , 

Ne faciant vicibus. Non est leve , tot puerorum 

Observare manus , oculosque in fine trementes. 

Juv. VII, 2 38 sqq. 

Masturbatosi. — Qui se foede tractat. 

Mater. — Pro nutrice. Nam nutrix non semel , sed 
quotidie mater. 

« Et sunt nati fili b gemino duo , Ita forma simili pueri, titi 
mater sua Non internosse posset , qua mammam dabat, Neque 
adeo mater ipsa , qua* illos pepererat. » 

Plaut. Mencechm. Prolog, vers. 18 sqq. 

MATRIMONIUM. — Lege Poppoea nuptiis arcebantur foe- 
minae quinquagenariae , propter sterilitatem ; et viri 
sexagenarii , quum fortes nisi fortibus , et validi nisi 
validis crea ri non possint. De viris interdictum tollit 
Claudius (Sueton. in Claud. 23) ; de mulieribus vide 
lib. XX VII, Cod.deNupl. 

Ex ritu romano , matrimoniorum tria genera , confai^ 
natio , coemplio et usus. Vide haec verba. 

Matrimonia. — Pro matronis. 
3i4 MATR 

« Et convocatis plebeiis matrimomis , conquesti de injuru 

patricìorum , etc. » 

Tit. Liv. lib. X. 

Eadem metonynria , conjugium prò coniuge apnd 
Propertium. 

MàTRONAE. — Ingenuorum uxores , ab innuptis cnJtu et 
orna tu discreto , quod notaridum praesertim statuariis, 
pictoribus et tragoedis. Discernebantur : 

i° Coma. Innuptae capillos gestabant cirros et cin- 
cìnnos; matrona vero» implexos. 

» Simulque se mulieres intetlexenint , vertont capillum , et 

acu lasciviore sibi crinibtis a fronte divisi* , apertami professa 

mulierositatem , etc. » 

Tertull. de Virgin, velandìs. 

2° Palla. Gallice une s ir n arre. Vestis solemais cum 
longo syrmate ; qua non nisi in publicum utebantar 
matrona; et tunc in signum dignità tis. Diis pallam 
tribuebant antiqui , ut videtur Àpollini cytbaram te- 
nenti in antiquo Neronis nummo. 

Ad talos stola de m'issa et circumdata palla. 

Ho e. Sai. l f n v 99. 

A meretricibus discernebantur stola longa et talari. 
Merctrìces enim, teste Nonio, veste succinctiore ule- 
bantur. \ide Meretrix et Toga. 

« Maironas appellabant eas quibus stola* babendi jns erat » 

FfeST. 

llinc Horatius : 

Soni qui nolint tetiguse , piai ilUi 

Qua rum subsuta talos tegat instita veste. 

Sai, I , li f 38 *q. MEDI 

millil mtTtlrìcibus fudurem 3i5 MatrONAUà. — Festa matronarum in memoriam raptus 
Sabinamm. Calendis ma rais eelehrabantur. Junoni sa- 
crificabant, ut novus amtus ab exordio felix esset ac 
faustus, et in partu et in amore conjugali. Eodemdie , 
Itcnmia; inter se munuscula m'issi laba ni. 
« Saturila li bus dalwt viris apopbor*la , et calendis martiU , Vide Maritai. V 
Plaut. Mil in.I, etc, Sueton. in Vespas. ig. ' 
XXXVI ; Ovid. Fasi. Ili, 329; AusOH. de Furili rum. 7 jq. 

- .Sci imi fedissimo. 
■ -Lini hercle ego *os prò mutala iiabcbo , nisj nulli matuian datis. 1 

Medico/.. — Obstetric 
mulieres inspicere. 

■ Quolìes de mulierìs 
s tetri ces , id est medita i juralsc , qua rum offici : dubitatnr , ijuinquc ob- 
v e Direni j uberi tur inspicere. ■ 

AhìAN. ad Paul/. 

MEDIUS , MEDIA. — Adj. De pudendis utrìusque sexus. 

ir medivi iliit pucros, mrdia u\ut paellu 
Mentili» ; birbilli non niii 11 1 mina pelei. 

Priap. Cjrm. LXXVI , 1 «,. 
Edepol ! ego ilLun medium dirupUm velini. ■• P LA LiT, Il . 3i6 MELL 

Velie quid hanc dica* , quamvu sitn ligneus , hastam f 
Oscula dal medio si qua puella mihi? 

Priap. Canti. XLIV, i sq. 

MEDULLAE. — Pro viri rore ilio quo procrearmi! 1 . 

Dani jam turgidulo tument liquore 
Vascula , el liquida fluunt medullct ; 
Imbelle* procul osculationes 
Udulis fugias pati labe 11 is. 

PETROw. Phaleuc. io sqq. 

MEIERE. — Semen emittere; venerera perficere. 

% Dimittil neque famosum , neque sollicitum , ne 

Di ti or aut forme melioris meiat eodem. 

HOR. Sai. II , VII , 5i sq. 

Vt tuus iste nepos olim satur anseris extis» 

Qutim morosa vago singultiti inguine vena , 

Patricia; immciat vulve ? 

Pers. VI, 71 sqq. 

MEI ERE in PEDES. — Quod a e ci di t menlalis retractis. 

Jam, nisi per soranum non arrigij, et tìbi, Mevi, 
Incipit in medio* meiere verpa pedes, 

MART. XI, XLVII, 1 sq. 

Mel, Melliculum. — Inter blandimenta. M^/enimaD- 
tiquis in deliciis. 

« Egon' apicularum opera congestum non feram , Ex dolci 
oriundum , melliculo dulci meo ? » 

Plaut. Curati» 1,1, io sq. 

« Nunc poi , demutn ego sum liber. Meum corcìilum , mel- 
liculum, Verculum. » 

Idem , Casin. IV, iv, i£ sq. 

Vide Hicronym. ad Nepotian. 

« Licetnc amplectì te ? — Quid , amplecti licei? — Ut quia 
te Ungo , mei mt vìdeor lingere ! » 

Idem , ibid. Il , via , 20 sq. 
MENT 3i 7 

De i rru mal ione penis mclle uncti, vide Hieronpn. 
Mercurial. lib. IV. Vide et quod refert Suetonius de 
Lucio Vitellii Clio , in Piteli 2. 

MEMBRUM. — Absolute : prò membro virili. 

Hujus et Alcinoi mirata est filta membruti* 
Frondenti ramo vix potuissc tegi. 

Priap. Carm. LXIX, 17 sq. 

Hinc, et eodem sensu: 
MEMBROSUS , MEMBROSIOR. — Valde mentulatus. 

Sto ruber honorum custos , membro si or aequo , 
Qui tectum nullis vestibus inguen babct. 

Priap. Carm. prtrfat. 5 sq. 

MEMMIUS — Spurcissimus poeta de quo Plin. Jan. in 
episi. , ut oratore. 

Quid referam Ticidat , quid 3femmi Carmen, apud quos 
Rebus abest omnis , nominibusque pudor ? 

Ovid. Trist. Il , 1 , 433 sq. 

Menstrua foeminarum. 

« Scribit Epiphanius, foeminas semen et menstruum libare 
dco , et deinde potare solitas. » 

HiERONYM. Mercurial. lib. IV. 

MENTULA. — Membrum virile. 

Nec per circuitus loquatur ilUm 

Ex qua nascimur, omnium parentem , 

Quam sanctus Numa mentulam vocabat. 

Mart. XI, xvi, 8 sqq. 
Castas Pieridum chorum sorores 
Auso ducere ad mentulam Priapi. 

Priap. Carm. 1 , 7 sq. 

Mentulam puero facere. — Ad venerem puerum 
educare. 3i8 VERE 

Ah farinai ! tanica patet ingoen utrioaque levata 9 
Iropicitarque tua mcnlula fatta mano. 

MART. XI, LZXl , 5 sq. 

MENTULA. — Pro viro. Pars prò toto. 

Quid ? nìsi tsenario «lacauset troica canno 
Mentula, quod caneret , non habuisaet opna? 

Priap. Cam. LKIX , i sq. 

MENTULATUS. — Pene majòre instructus. 

Quod si quis inter hssc locai miai resUt , 
Deus Priapo mentuiatior non est 

Priap, Carm. XXXVI, io sq. 

MERCURIUS. — Et etiam inter deos nuptiarum nomerator. 
Plutarchus, inltio libri de Prcteeptis connubidHbus y Mei- 
curìtun juxta \enerem collocali solere tradit, quod 
conjugii voluptas ratione potissimnm ac strinone 
consistat 

Fervidai tecum puer , et solati* 
Gratne ioni* , properentque Nyiaphas 9 
Et parum comìs sine te Juventas 
Mercurhisque. 

Hor. Od. I,rct, 5 sqq. 

Inde caduceus inter emblemata conjugii , ex rito 
aegyptìaco. Nam conduplicati serpentes in sjmbolam 
erant conjunctioni* maris cum feemina. Sic caduceatam 
Mercurium prò conjugibus Caro et Narbona invocai 
Martialis : 

Gyllenes cslique decus , facunde minister , 

Aurea cui torto virga draconc viret , 
Sic Ubi lascivi non desit copia furti , . . . età 

MART. VII , LXXIV, | sqq. 

MERERE. — Quaestum corporis facere. MERE 3i., 

in ordine erat , is ,-iej militare mereiai, et ob merce- 
dem , laborcm , vel iiitàmiain corporis locat » 

Varb. Iterum human. Uh. XX. 

Vide Non. Mare. Hinc: 

EBETBIX. — Fremuta sui quantum iaciens, salvo lamcii 
pudore publico. 

•i Inler meretricem et proslibulam hoc interest : quod me- 
ntri*, honestioris loci est et qu;cstus>. Nam mrretrkcs a merendo 
JicUe sunt , quod copìam su! tantumroodo notili facerent : 
tibula, quod ante stabulimi stet , qu;rstus diurni et not- 
turni causa. PUulusCislellaria manifestissime discrcvit: «Inlru 
ad bonam meretricem ; adstare in via soluta prostituita, sane est. » 
Nok. Mute. Dictiùnum in significato tlifferenlia. 
Meretrices apud aedilem inscribebanlur. Vid. jEdius. 
Et lune nomen mulnbant. Addii et pronai Douza, 
eas quae quaestui reouutiabaut, primum sibi liberimi 
et proprium assumere solìtas esse. 

■ Naroque hodic eariim mutarrnlur nomina , Facerentque in- 
dignimi genere qusestum corporo. n 

Plaot. Panul. V, m , ao sq. 

Flavo galero peculiari ter utebanlur, in morbini galea; 
fecto; et io scenata, lutea veste seniper introduci»; 
quia , inquit Scaliger, similis est ille color auro cujus 
i ii|iii'nii-. maxime sunt. \Ìde J. C Sralig. pori. I, iA 

Sic et uxor Giambi, ut meretrix videretur, 

>&«. crinem »W D »,l t( , le ^Uro . 


t.W, i Ex disciplina publica, veste succinctiore utebanlur 
meretrices; dum matrona, talari. 3ao MERI 

« Mcretrix cuoi veste longa peregrino in loco solet tuUndi 

caussa sesc sumere. » 

ÀFRAK. apud Non. Marc, 

Inde stola interdictae. 

Quis floralia vestii , et stolatum 
Perni itti t meretricibus pudorem ? 

M art. I , xxxvi , 8 sq. 

Inde togatae. 

Coccina famosae donas et iantina mcechae : 
Vis dare quse meruit munera ? mitte togam. 

Idem r II, xxxix , i sq. . 

Caeterum , communi appellatone vocitabant antiqui 
quascumque famosas , et quae, libidine incensa , ure- 
dinis tantum incitamine prostant, nulla. mercede con- 
ducta. Tales fu ere Cleopatra et Messalina. Sic Juve- 
nalis : 

Ausa palatino legelem praeferre cubili, 
Sumere nocturnos meretrix Augusta cuculio*, etc. 

•Juv. VI, 117 sq. 

Derivata sunt : mcrclricium (Suet.') Mertlrìcie adverb. 

( Plaut. ) Meretricius-a-um. (Gir.) Meretricori, id est 

scorta sectari , lupanaria celebrare. ( Colameli. ) Me- 

relricula, scortuni pusillum , humile. (Cir.) Vide verba 

Lupanar, Toga. 

MeRIDIARI. — Nonnunquam in obscenis. Rem habere 
cum amica. Ex more antiquorum media luce dormi- 
tane! i , ut nunc Itali , Hispani et alii Meridionales. 

Meae deliciae, mei lepores, 
Jube ad te veniam meridiatum. Ve rum si quid ages statina jubeto ; MI LI 32i 

Nani pransus jaceo , et satur supinus 
Pertundo tunica m palliumque. 

Catull. XXX , i sqq. 

Quse tuo vcnìunt hero , 

Quanta gaudia , qua? vaga 

Nocte , quse media die 

Gaudeat I 

Idem, LVI, 116 sqq. 

MERITORII PUERI. — Catamiti. ( Cic. ; Serv. in Eclog. 
Firg.Vm.) 

« Pueri meriiorii dicuntur qui , aut sponte sua , aut jubente 
domino , prostant , turpique qoaestu merentur. a 

. Britants. in'Juvenal. Ili, a34- 

MERITORIUM. — Lupanar. 

« Meritoria, loca tabernarum ubi adulteria commi ttuntur. » 

Isidor. Gloss. 

« Meritoria intra urbem , quod diu quidem tenere non potuit* * 

Vopisc. in Tacit. imp. 

MILESIUS SERMO. — Verba voluptarìa , ex moribus Mi- 

lesiorum lascivia notissimorum. 

« Et ego Ubi sermone isto mitesio vartas fabellas consexam , 
auresque tuas benevolas lepido susurro promulceam. » 

Apul. Mei. 

Militare. — Sape de duello venereo. 

« Paratus miles arma non babui. » 

Petron. Sai. 

Militai omnis amans, et habet sua castra Cupido. 

Ovid. Amor, I, ix, i. 

Vixi puellU nuper idoneus, 
Et militavi non sine gloria ; 
Nunc arma, defunc'umque bello 
Barbiton hic paries habebit, etc. 

HOR. Od. III , XXVI , l sqq. 

21 3aa MIMI 

« Lydorum emollita improbità* illuc progressa fertur, at 

aliena* uxores virginesque in locom prodncentes , 

omnes construparent. Unde tyrannidem as- 

secuta Omphale , stupratarum una , illatas ulciscens injurias , 

servis dominas prostituit in loco eodem quem , rei atrociutcm 

mollientes , Lydi vocant mulierum certamen et yXvxuv òywva, 

id est dulcem iuctam. » 

C/RL. Rhod. LecL anttq. XX, i4* 

Vide verba Hasta, PràELURI, etc. 

MlMI. — Histrionum spurcissimum genus > quorum las- 
civia ab Arnobio sic describitur : 

« Ne symphonìacas agerent et nstulatorias artes , cantionibns 
ut praeirent obscenis numerosi ter y et scabtlloram concrepatio- 
nibus sonoris; quibus aoimarum alia lasciviens multitado in- 
compositos corporum dissolveretur in motus ; et ad ultimimi 
clunibus et coxendicibus sublevatis , lumborum crìspitudine 

sublevare. » 

Arnob. adi>. Geni. II. 

Gallice des baideurs , des bakutins. 

MIMI. — Poema ta, ab initio ridicola, postea fondissimo 
sale tincta. 

Sta sì Panniculum , si spectas cast* Latinam , 
Non sunt haec mìmìs improbiora : lcge. 

Mart. Ili , lxxzvi , 3 sq. 
Quid si scripsissem mimos obscena jocantes , 
Qui sem per vetiti crimen amoris babent ? 

Ovid. Trist. II f <97 sq. 

Hiuc: 

MlMICUS. — Sape prò obsceno. 

a Vitandum est utrumque oratori , ne scurrilis jocus sit , ant 

mimicus. » 

ClC de Orai. 

MlMICE INCEDERE. — Lascive. MOECH 3 2 3 

illa , quam vi de tu 

Turpe incedere mimice , ac moleste 
Ridentem citali ore gallicani ; 
Circumsistite eam et reflagitate. 

CATULL. XXXIX , l5 sqq. 

MlMULA. — Salta trix. Romae quondam , ut nunc apud 
nos, mimulat in deliciis procerum. 

« Venisti Brundusium , in sihum quidem et complexnm tuae 

mimulat,. » 

ClC. in Anton, 

MlMNERMUS. — Poeta eroticus Smyrnaeus. Claruit tem- 
poribus Solonis. 

Plus in amore vai et Mimnermi versus Horaero. 

PROPERT. I, IX, il. 

MINGERE. — In mnlierem semen emittere; venerem 
perficere. 

Egregiam narras mira pietate parentem , 
Qui ipse sui guati minxerit in gremium. 

Catull. lxii , ag sq. 

MITRA. — Pileum incurvum. Proprie meretricum , ut patet 
ex multa lectione. Vide Setv. ad JEneid. IV , 21. Et 
etiam mollium et effoeminatorum. 

• 

Et nunc ille Paris , cum semiviro comitatu , 
Mseonia mentum mitra crinemque madentem 
Subnitus, rapto potitur. . . 

Virgil. AEneid. IV, ai5 sqq. 

MOECHARl. — Adulterium committere. Dicebatur gene- 
raliter et de utroque sexu. Sic innupta maritato viro 
prostans, etccelebs nuptam iniens, pari ter metchantur. 

Sancta ducis summi prohibet censura , vetattjue 
Machari ; gaude , Zoilc , non futuis. 

MART. VI , XCI , 1 sq. 3a4 MOLE 

MOKCHISSARE. — Peculiariter de viro in mulierem; ver- 
bum Plautianum. 

« In adulterio dirai nutchissat Casinaro , credo , perdidiL » 

Plaut. Casin. V, iv, 7. 

MOECHUS, M(KCHA. — A dui ter, adultera. 

Cor Otho mentito sit qussritis eisol bonore ? 
Uxoris mctchut coeperat ts%t sua?. . 

Fei. poet. cotoletta , edente Stephano Valdo. 

Ft CosmianU ipse fasos ampullis , 
Non erubescit mance aureo nobu 
Dividere mcechct patinerò capillare. 

Mart. Ili , lzzzii , a6 sqq. 

M(KCHI SEMITARII. — Scortatores , agrorum semitb fi- 
lissimas rosticolas subigentes. 

Hanc boni beatiane 

Omnes amati* , et quidcm qaod indignom est, 
Omnes pusilli et semitoni matchi. 

Catull. xxxv, 14 sqq. 

MOECHA LINGUA. — Fellatrix, quum varias admittat 
mentulas. 

Quid narrat tua macho ? non paellam 
Disi , Tongilion : quid ergo? linguam. 

Mart. Ili , lxxxtv, 1 sq. 

MCECHIMONIUM. — Adulterium. 

« Mendicimonium et mcechimonium , Laberius in libro quem 
Cropium inscripsit ; in eo yerba haec inveniet qui doctrinac «lo- 
di um putaverit adhibendum. » 

Non. Marc 
MOLERE. — In re obscena. Molti, qui subigit; moliiur 
subactus aut subacta. 

Hunc molertp illam autem ut frumentum vannere cunnis. 

Lucil. Frag. VII f il. MOLL 3a5 

Deglubit , lellat , molitur per utramque cavernara , 
Ne quid inexpcrtum frustra moritura relinquat. 

Auson. Epigr. LXX, 7 sq. 

Nam simul ac veuas inflavit tetra libido , 

Hoc juvenes sequumest descendere, non alienas 

Permolere uxores. 

Hor. Sai. I, il, 33 sq. 

MOLITOR. — Fututor. 

Semmr uxorem duxisti , JJJoYle , moecham. 

O quantus fiet quaestus utrimque domi ! 
Quum dabit uxori molitor tuus , et tibi adulter , 

Quantum deprensi damna pudoris emunt ! 

AuSOK. Epigr. LXXXVIII , i sqq, 

MOLLIS, — Pathicus, patiens in paedicatione. 

« Molles sive subactos , Grseci malacùs vocarunt Non enlm 
hoc humanos ex natura venit in mdres ; sed , pulso pudore , 
libido etiam partes indebitas obscenis usibus subjugavit » 

Cjel. Aurelian. Chron. IV, 9. 

Vide Lio. Ili Cod. ad legem Juliam. 

Sed quod et h ireos is serum est , et turpe pilosis, 
In molli rigidum clune libenter habes. 

Mart. IX , XLVII , 5 sq. 

MOLLIS. — Pudico. 

Festinat Polytimus ad puellas. 
Invitus puerum fatetur Hypnus ; 
Pastas glande nates habet Secundus ; 
Molli* Dindymus est , sed e$$e non vult. Horum delicias, superbiamque. 
Et fastus querulo* , amice , malo , 
Quam dotis mihi quinquies ducena. 

Mart. XII , lxxv, i sqq- 

MoLLlS. — Effccminatus , libidinosus. 

Femore facili , clune agili, et manu procaces , 
Molles , veteres , Deliaci manu recisi. 

Pbtron. Sai* 
3a6 MOLL 

Rbetoris haec Rufi statua est Nil verìui ipsa. 

Ipsa adeo linguam non habet, et cerebrum : 
Et riget , et surda est , et non videi : omnia Rufi. 

Unum dissimile est ; molli or ille fuit. 

Auson. Epigr. XLIV, i sqq. 

Inde mollium cultus omnino muliebris. 

« Misit ut. . • conspiciendis quaererent corporibos fucos , in- 
necterent his colla ; laminas pertunderent aurium, (uligine oculos 
obumbrarent ; nec in formis erubescerent masculorom , cala- 
mistrìs vibrare ccesariem ; cutem corporis levigare ; incedere 
poplitibus nudis , omnlque alio cuitu , vigorem virili tatù et 
exponere, et in habitum faminarum deliciasque moìlire. » 

Arnob. adoers. GtnU 11. 

MOLLIS. — Enervis, exsuccus, ad rem imbellis. 

Deinde coperta latus, madidoque simillima loro 

Inguina , nec lassa stare coarta manu , 
Deseris imbelles thalamos , mo//?/nque maritimi , e te. 

Mart. VII , lviii , 3 sqq. 

MOLLES LIBRI. — Salaces. 

Facundos mibi de libidinosi* 
Legisti nimirum , Sa beli e, versus : 
Quales nec Didymi sciunt puella» , 
Nec molle s Elepbantidos libelli. 

MART. XII , XIII I , 1 sqq. 

Erant enim Romae hujus generis libelli* puella spe- 
claliter erudita?; quae vocabantur in comessationibns ad 
titillationem convivarum , locos lasciviores recitando. 

Hic ncque more probo videa* , neque voce serena 
Ingcntes trepidare Titos , quum carmina lambum 
Intrant, et tremulo scalpuntur ubi intima verni. 

Pkrs. I, 19 sqq. 

MOLLIRE veneri. — Sibi ad amorem adducere. 

Docta vel Hippolytum veneri mollire negantem, 
Goncordique toro pessima semper avis. . . . 

Propert. IV, V, 5 sq. 
MOaB 3*7 

MOLLIRE PUERUM. — Castrare. 

band olii puerum mollirt potestà* 

Credit» : sed tacila juvenis Phaebeius arte 

Leaiter hauti allo eoncussam min ere corpus 

De sesu tram ire jubet. 

StAT. Syh. Ili , 68 tqq. 

MOLLITIIS FLUERE. — Id est , qaibuscumque foedis et 
impudicis madere. 
« Sardanapalum eorum regem , mollitiis fluentem, eie. » 

Vell. Patercul. HìsL I. 

MOLLESCERE. — Obscenus } impadicus fieri. 
« Salmacis Caria , ex quo qui bibit , molUscit. » 

Vibius Sequ ester de Fontibus. 

MOLLICULUS. — Diminutive. Lasci vus, libidinosos. 

Qui me ex versiculis meis putastis , 
Quod sint mollicuii, parum pudicum. 
Nam castani tsst decet pium poetam 
Ipsum , versiculos nihil necesse est 

Catull. XVI , 3 sqq. 

MONEDULA. — Blandimentum ama tori uro. 

« Die igitur me anaticulam , columbam , vel catellam , Hirun- 
dinem , monedulam , passerculum , putillam. » 

Pladt. CasinAWy ui t io3sq. 
Monedidct enim noctu rem faciunt. 

MONSTRUM. — Pro pene ingenti. 

Monstrum horrendum , informe , tngcns , coi lumen ademptum , 
Eripit a femore , et trepidanti fervidus instat 

Auson. Cent, imminutio , 8 sq. 

Morbi venerei. — Piane obscura Romanorom noso- 
logia venerea ; quuni satyrici* tantum et subsannato- 
ribus sit annotata, medicis vero fere tacentibus. 

Vide verb. FICUS, MARISCA. 
3 2 8 MORE 

Celso tamen annotantur : Inflamrnatio colis. — Ulcus 
colis. — Tubercula circa glandem. — Cancri carbunculi — 
Ani rhagadia, condylomata. — Fungi. — Romice* in in- 
guine. — Ramex coleoruin , quum testiculorum vena 
intumescunt intortae et conglomerato ad superiorem 
partem. — Pudendorurn atrophia, eie. {Ccls. de obsce- 
narum partium viiiis , lib. XVIII. ) 
Morbus. — De posterà venere. 

bini arem nisi quod patientia morbum 

Appetii, et tergo foemina, pube vir es. 

Ausow. Epigr. GXXII , 5 sq. 

Hinc : 

Hunc ego fatis 

Imputo , qui vultu morbum incessuque fatetur. 

Juv. II , 16 sq. 
Hippo subit juvene* , et morbo pallet utroque. 

Id. ibid. 5o. 
Vos humili ad scelse , vos indulgebitis unquam 
Cultori , jam nec morbo donare parati ? 

Id. IX, 4& **l- 

MORBOSUS. — Cinaedus , pathicus. A faciei lurido colore 
libidinosis peculiari. 

Pulchre convenit improbis cinedi* 
Mamurrae , pathi coque Cssarique. 
Nec mi rum : maculse pares utrisque ; 
Urbana altera , et illa Fonniana 
Impressae resident , nec eluentur , 
Morbosi pariter , gemelli utrique , etc. 

C.\TULL. LTI , l *qq. 

Morbus indecens. — Mulierum vulva fluores, stil- 
laliones morbosa. 

Nam , duna tunicati mersus haerct in vulva , 
Et vagiente& intus audit infante* , 
Partem gulosam solvit indecens morbus. 

Mart. XI, lxu, n $qq. MOTU 32 9 

MOREM GERERE. — In obscenis , sibi morem gerii qui 
libidini sua obtemperat. 

* Pater tuus ìntus suo animo morem gerii; Cubat complexus , 
cujus cupiens maxume est. » 

Plàut. Amph. Prolog» i3i sq. 

Morem etiaiii gerere dicebantur , qui aliorum amo- 

rìbus inserviebant ; proprium lenonum et concilia- 

torum : et qui sese dabant ; proprium meretricum et 

catamitorum. 
» Morem gerere pròprie est lenonis et meretricis. » 

Donatus, ad Terent. Adelph. II, li. 
Hinc : 

Morigerus, Morigera. — Ad rem obsequiose parati. 

« Quid intus agitar ? quid agit Casina ? satin 1 morigera est ? » » 

Plaut. Casin. V, il, 19 sq. 

« Omnium primum , Philematium , intro abi , et tu Del- 
phi am. — Morigera tibi erimus ambo. » 

Plaut. MostelL II, 1, 5o sq. 

MORSIUNCULAE. — In veneris deliciis. 
« Teneris labellis molles morsiuncula. » 

Plaut. PseudoL 1 , 1, 65. 

Olii purpurea delibantes oscula , 
Clemente morsu rosea labella vellicent. 

Apul. Avtx*M" ^ s 4- 

sive puer furens 

Impressit memorem dente labris notam. 

HOR. Od. I, KIII, 11 sqq. 

MORTUUS. — Eviratus 7 exsectus , cui mortua venus* 

Hic imhi de multis unus , Lucane, videtur 
Cui merito dici, mortue Galle , potest. 

M.\RT. Vili, LXXV, i5 sq. 

MoTUS. — In re venerea. 
33o MULI * 

« Ille lento parebat imperio , puelbeque artifìcium pari motu 

remunerabat. » 

PETaON. Sat. 
Et inibì contingat veneti s langaescere motu. 

Ovid. Am. II , x f 35. 

Et: 

Moveri, Movere, Motare. 

Inque viccs cquitant , et luna teste moventur* 

Juv. VI, 3 io. 

Accessi quoties ad opus , mistisque movemur 

Inguinibus , etc. 

Mart. VII, xviii, 5 sq. 

Deltcue pò pulì , magno notissima circo , 
Quinctia, vibratas docta movere nates. 

Priap. Carm. XXVI , i sq. 

Ecquando Thelctusa circulatrix , 
Qua clunem tunica tegente nulla 
Extis aptius altiusque motat , 
Crissabit tibi fluctuante lucnbo , 
Sic ut non modo, Priape , potset 
Privignum quoque sed movere Phcdne ? 

Priap, Carm, XVIII , i sqq. 

Mulier. — Foemìna viripotens, (jf* de rerum significai., 
lib. XIII) , communi appellatione foeminarum, ratione 
sexus , sed a pubertà te tantum. 

Mulier. — Pro meretrice. Ut Galli dicunt, ime filli 

Aut foemina jam devirginata. 

« Vir ego tuus sim ? ne me appella falso falso Dosine. — Hxret 
haec res , hsec jam mulier facta est ex viro. » 

Plaut. Ampli. II» II, 181 sq. 

MULIERCULAE. — Meretricul*. 

« Non suas sccum mulierculas in castra ducturi. » 

ClC in Cai. MULI 33i 

MuLIEBRIS PATIENTIA. — De foemina virum accipiente. 

* Obstupui ego » et nec Gitona , verecondissimum puerura , 
sufficere buie petulanti» adfirmavi ; nec puellam hujus stati* 
esse , ut muliebrìs patientiac legem posset accipere. » 

Petron. Sat. 

Muliebrìs patientia. — De pathicis et catamitis. 

ce Quid dicis , inquam , muliebrìs patientia scortimi, cujus ne 

spiritus purus est? 

Petron. Sat 

.... bimarem nisi quod patientia roorbom 
Appctit , et tergo f amina , pube vir e*. 

AusON. Epigr. CXX1I, 5 *q. 

Muliebre decus. — Virginitas. 

MULIEBRIA pati. *— Psedicari. ( QuinL ) 
MULIEBRI A. — Mulierum raenstma. 

« Erant autem ambo senes et provectae setatis , et desierant 

Sarae fieri muliebrìa. » 

Llb. Genes. Cap. XVIII, v. n. 

MULIEBROSUS. — Mollis , effeeminatus. 

j 

« Sane genus hoc mullebrosum est , tunicis demissitiis. » 

Plaut. Paznul. V, v, a4« 

Mulierare. 

« Et rexet misellus ille pauper amat, habetque ignem intos 
acrein , bic ephebum mulieravit, » 

VaRR. Tv&Bt coavrh. 

MuLIERARIUS. — Mulierum araator; opposite paedico- 

nibus. 

« Mullerarìus fuit inter prìmos amatores , aversae veneris 

scraper ignarus. » 

Jul. Capitolin. in Alb. imp. 33a MUND 

MuLIERITAS. — Mulierura pubertas. 

« totam circumfcrunt mulieritatem. » 

TERTULL. de Virgin, velane. XII. 

MULTEROSITAS. — In foerainas uredo. 

« SimiHterque esteri morbi , ut gloria* cupidità* , ut muìk- 
rvsiias , ut ita appellem eam quae grasce yikoywti*. dichur. » 

Cic. Tuscuì. ìib. IV. 

MULIEROSUS. — Mulierum sectator. ( Ce. ) 

Mulsa MEA. — Blandimentum flagitiosura , a muìgere. 

« Dicam enim, mea mulsa , de istac Casina huic nostro vil- 
lico Gratiam facias. » 

Plaut. Cos. II, vi, 20 sq. 

MuLTUS. — Alienis libidinibus cujuscumque generis 
para t us. 

Multus homo es , Naso , neqae tecam muiiut homo , sed 
Descendis , Naso , multus es et pathicos. 

Catull. CVUj 1 $q. 

MUNDITIAE. — Quae ad corporis curam spectant 

Cui flavam religas comam 

Simplex munditiis?. . . 

HOR. Od. I , v , 4 sq. 

Hinc : 
MUNDITIANS DEUS. — ProAmore^ quia mimditkt pratesi 
« Qui postquam amo Casinam, magis initio munditiis mun- 
di ti unti ileo. » 

Plaut. Cos. II, in, 9. 

MUNDULUS. — Qui extra modura sui munditiae studeL 
« Nunc ego istos mundulos urhanos amasios Hoc ictu ex- 
ponam , atque omnes ejiciam foras. » 

Plaut. Trucul. Ili, i, i3 sq. TOUNU 333 

MUNDUS-A-UM. — Oraatus. Gallice pare. 

« Neque manda adaeque e* , ut soles ; hoc sis vide : ut petivit 
Siispìrium alte ! et pallida es. » 

Plaut. Cistell. I , 1 , 57 sq. 

MUNDUS MULIEBRIS. — Quo mulier fit mundior. In eo, 
specula , ma tuia , unguenta , vasa argentea , argenteum 
balneare, similiaque continentur, quaecumque ad cul- 
turam corporis pertinent; exceptis ornamentisi utpote 
vestes ,monilia, annuii, reticula, mi trae, margarita, etc. 
( Vip. lib. XXV de auro et argento , mundo et orna- 
mentis legatis. ) 

Legavit quidam uxori mundum omne penuroque. 

Lucil. Frag. XVI , 4- 

Vide Geli. IV, 1 ; Non. Marc.; Varr. ling. lai. 
IV, 28. 

MUNDUS NUPTIALIS. — Nova nupta vestes et orna- 
menta ex ri tu. 

« Tane me gremio suo tollens , mundo nuptiali decenter 

ornabat. » 

Apul. Met. IV. 

MUNTURNA. — Dea nuptiis invocata ut concordia domi 
semper maneat. ( Rom. triumpk. p. 14. ) 

Munus-ERIS, Munià-orum. — Pro officio veneris. 

Lusimus satis , at boni 
Conjuges bene vivile , et 
M une re adsiduo valentem 
5^ ' Exercete juventam. 

CATULL. LVI, 129 sqq. 
.... nondum munta compari* 
^Equare , nec tauri mentis 
In venerem tolerarc pondus. 

HOR. Od. II , V, 2 sqq. 
334 MUTI 

MuRTIA. — Cognomen Veneris , a murto Amorum mairi 
dedicata. Sacellum ejus, Romse, in monte Aventino. 

a Sì quis a fuga retrahere , vel occultam demonstrare potocrit 

fugitivam nomine Psycben, conveniat retro melos murtùu, 

Mercurium praedicatorem ; accepturus , indicii nomine , ab 

ipsa Venere septem savia suavia. » 

Apul. Met VI. 

Vide Plin. XV, 19, etverb. MYRTUS. 

MURTON, MURTUM. — Clitoris. 

« Quae interjacet ( rimam ) subsultans caruncola , nympha 
nuncupatur aut murton , sive epideris aut clitoris. » 

Cjel. Rhod. liò. IV, cap. 7. 

MUSAEUS. — Poeta eroticus , laude lyrae prope par Or- 
pheo. Scripserat mollissinios libros , qui sine pruritu 
legi non poterant. 

Musai pathicissimos libello* , 
Qui certa nt sybariticis libelli* , 
Et tinctas sale pruricntc ebartas 
Instanti , lege , Rufe. . . . 

MART. XII , XCV, 1 sqq. 

MUTINUS. — Cognomen Priapi , sub hoc nomine pecu- 

liariter invocati a copulantibus , ut simul apte mo- 

veantur , unaque rem perficiant concussibus ordinatis. 

« Et Mulinus, in cujus sinu pudendo nubentes praesident, 
ut illarum pudicitiam prior deus delibasse videator. » 

Lactast. de Falsa Relig. I, 20. 
« YAhmneMutinus, cujus. immanità tem pudendis borrentiqnc 
(ascino, vestras inequilare matronns et auspicabile dictis et optati* ?• 

Arnob. Aa\>. Geni. II. 
MUTINUM. — Mentula. 

Pomarii tutela diligens , rubro , 
Priape , furibus minare mutino. 

Priap. Carni. LXXIII, i sq. MYON 335 

Mutinum etiam, teste Varrone , effigies erat puden- 
dornm prò amuleto pueris e collo suspensa. 

Numquid mutino subjectoque est opti' signo , etc 

Lucil. Frag. apud Non. Marc. 

MUTO-ONIS. — Mentula. Vide Porphyr, in Hor. SaL I, n, 

A lsera lacrymas mutami absterget amica. 

Luca. Frag. Vili, la. 

Huic , si mutonis verbis , mala tanta videnti 
Diceret baec animus : quid vis tibi ? numquid ego a te 
Magno prognatam deposco console cannom ? . . 

Hor. Sat. I , H , 68 sqq. 

Apud quosdam, prò ipso Priapo. 
MUTONIATUS. — Valde menlulatus. 

Dormis cum pueris mutoniatis , 

Et non stat tibi , Pboebe , qnod stat alias. 

MART. Ili, LXXIII, i sq. 

Spectas nos , Philomusc , quum lavamur , 
Et quare mibi tam mutoniati 
Sint levcs pneri , subinde quaeris. 

MART. XI, LXIV, i sqq. 

Qui quum te male foderint jaccntem , 
Ad partem veniet salax asellus , 
Nihilo deterius mutoniatus. 

Priap. Carni LII , 8 sqq. 

MUTUNNUS. — Priapus. Vid. Tertull. adNalioncs, li , 1 1. 

MUTUUM FACERE. — In obscenis. 
« Edepol mutuum mecum facit. » 

Plaut. Trinumm. II , iv f 37. 

Myonia. 

« Auctor ^Elianus est mulicrem libidinis portento*» ab Epi- 

crale dictam esse Myoniam , de notissima salacitate murium , 

qui dicuntur fxùf?. » 

Cjel. Rhod. XIV, 18. 336 MYRT 

MYRRIIA. — Cynirae filia, patrem ardens nocturnis lioris 
inebria vit, eique vino captato se subjecit; et gravida 
facta est. Prodito incesto, iratumqae patrem fagiens, in 
arbofem a Venere versa est Sed quum infantem sub 
cortice retineret , percossa patrìs gladio , parvulom 
edidit , quem educatum Nympbae Adonim appellanrat. 
Vide Serv. in JEneid. V , n° 9 , et Dioscoridtm , PS- 
niuin, Ruellium, etc. 

Myrrha fugit , tenebrisque et caecae munere noctis 

Iotercepta neci est. 

Ovid. Mei, X , 476 H- 

MYRTUS. — Veneri dedicata. 

.... Veneri gratissima myrtus. 

VlBfi. 

Adhibita ntyrius in nuptiis ; inde conjugalis dicitar a 
Plinio, II, 9. Vita functi amantes in silva mjrìta 
errare dicebantur. 

Hic quos durus amor crudeli tabe perodit 
Secreti celant e al Ics , et myriea circum 
Silva tegit. 

ViRGiL. AEneid. VI, 4» "il* 

Myrio quoque veteres in conviviis caput sibi coro- 
nabant et floribus variis. Quod notissimani ex poetis, 
tum Graecis , tum La tini s , prasertim ex Horatio. 

NANI • 

Naevius. — Poeta erolicus de quo GeU. 1 , 24» et Arnob 
adv. Geni. 1 , 28. 

* 

Nani , Nanae. — Pueri et puellae forma minutula, in fae- 
dissimis libidinibus Roman orum. 
NATA 337 

« Lmtionini mentis pererrabant nani et nata coni scorri*, 

avorioaibtat et dosati*. » 

. Lamprid. Ai SiQtr. 

Nares TUMIDAE. — Inter signa pubertatis. 

Et libi jm tumida nares , jam forti* colla. 

Nnit. £cfty. IL m 

NàSATUS. — Forti ter mentala tus. (Lamprid. inHebagob.) 
Unde proverbium : 

Noscttnr ex labri* quantum iit virginia astraili ; 
Not citar ex naso quanta sit basta viro. 

. NATALIS. — Cognomen Junonis, quum ejus sub tutela 
sit partus. « * 

Natati» *Juno , saàctos cape tborii acervo* , 
Quos libi dat tenera docta pnella mano! 

Tibull. IV, vi , 1 *q. 

NATALIS DIES. — Patrisfamilias festoni natale; a filiis et 
mancipiis annua commemora tio, ex se privata, sed 
gravi ritu celebrata , ex autiquissima consuetudine , ut 
patet lib. Genes. Cap. XI* 

Celebrabatur et imperatorum. Vide Suet.inAug. 57, 
et in Caligul. 65 ; et amicorum , quibus amici munera 
mittebant (Maritai, epigr. Vili, LXIv); necnon puel- 
larum et meretricum ab amasiis. 

N alale s mihì marti*» kalend*» , 
Lux formosior omnibus kalendis , 
Qua mittunt roihi munuj et putita. 

MART. X, XJtlV, 1 tqq. 

Quid ? quasi natali quuro poscit munera libo , 
Et , quoties opus est , nascitar alla sibi ? 

Orio. Ari. Amai. I, {3i *q. 

aa 
338 NATR 

ce Dici natali s in sacrificio licebat voluptatibus operami dare ; 
nam in aliis sacrificio erat castitatis obserratio , etc. » 

Serv. ih VirgU. Eclog. III. 

Phyllida mitte mihi , meus est natali* , loia ; . 
Quum faciam vitula prò frugibus , ipse venite 

é VlRGlL. Eclog. Ili, 74 *q. 

Natis jactura. 

ncc licet jacenti 

Jaclura natis espiare culpam. 

Priap. Carni. LXXV11I, io sq. 

NàtES GLANDE PASTAE. — Pingues, sed lurida et obesa, 
ut esj cutis porcorum. 

Pastas glande nata habet Secando*. 

Mart. XII , lxxv, 3. 

Nates pervellere. — Foedissimum. De puero notes 
emundante ad patiendum stuprum. 

« Àt tibi nos dedimus , dabimusque edam. — Hci ! notes 
peroellit , Licet : diu saepe sunt expunetse. » 

Plaot. Pcrs. V, li , 66 sq. 

Nates praebere. — Id est predicatori. 

Foemina si furtum faciat mihi , virque v paerque : 
Haec cunnum , caput hic , prabeat ille nates. 

Priap. Carni. XXI , t sq. 

NATIO. — Eadem dea qua Natalis ( vide supra ) , apud 
Ciceronem de Natura deoruin III. A nativitate. 

NATRIX. — Anguis natans. ( Non. Marc. ) Sape prò 
mentula. 

Natricem impressa natibas crassam et capitatalo. 

LuciL. apud Non. NAVI 33 9 

NATTA. — Commune nomen eoruni qui viles et sordida s 
artes exercebant. Contumeliose de dissoluto et libidi- 
noso , ob foedissimam vi tara plebiculae istius artificum. 

ego te intus et in cute novi ; 

Non pudet ad morem d Escine ti vivere natta. 

Pers. Ili , 3o sq. 

NATURA. — Pars obscena utriusque sexus , ut apud 
Gracco s tp6at$. 

« Parere qusedam matrona cupiens , dubitans essetoe prse- 

gnans , vis a est in quiete obsignatam habere naturam 

negavi t eam , quoniam obsignata fuisset , concipere potuisse. » 

ClC. de Divinai. 

« Cujus (Mercuri!) excitata natura traditili* t quod adspectu 

Proserpinae commotas sii.» 

ClC. de Nat. deor. Ili, 22. 

Simpliciter tibi me, quodeumque est, dicere oportet : 
Natura est quoniam scraper aperta mini. 

Priap. Cairn. XXXVIII, 1 sq. 

Vide lib. XVII, Cod. de Pratorilfus; Fan. de Re 
rustica II ; Turneb. Advers. XVI , 3. 

NAVIS.— Pudendum muliebre. Notissiraum dictum Julia, 

Augusti filiae , a Macrobio sic relatum : flagitiorum ejus 

conscii quum mirarentur, quomodo similes Agrippae 

marito filios procrearet , quae tam saepe et vulgo cor- 

poris sui potestà tem faceret ; atenim , ait illa , nwquam 

nisi navi piena tolto vectorem. 

« Ibo intro ut subducam navim rursum in pulvinarium. » 

Plaut. Cas. Ili , 11, 27. 

« Prandi in navi ; inde huc egressus sum ; te conveni. — 
Ecccrc , Perii misera ! quam tu nunc mjhi naoem narras ? 

Plaut. Mentxchm. II, ni, 5o sq. 
340 N E Q U 

« Nonignoramus vocabulum naois adhiberi interdirai ad signi- 

fìcandas corporis cavas illas partcs , quas qui dividit , naufra- 

fiium facere solet. » 

Scip. Paregr. Ub. I , cap. xxvm. 

NEPOS VENERIS. — Pro formoso et venusto. 

« Omnes profecto mulieres te amant , ut quaeque adspexiL— 
Nescìo tan' ex me hoc audieris , an non : nepos sum Veneris. * 

Plaut. MiL IV, vi, 49 sq- 

« Sì te salviim hinc mittimns Venenum nepotutum. » 

Plaut. Mti. V, v, ao. 
Eodem sensu : 

« Quin etiam ipse parentem tuarrt ( Venerem ) accedis et 

salutas. » 

Apul. Mei. I. 

NEPOS. — Luxuriosus, libidinosus , qui rem suam cani 
meretrlcihus dissipa t. 

at pater ardens 

Saevit , quod meretrice nepos insaliti* amica 

Filius , aio rem grandi cum dote recuset 

Ebrius 

\\OK.Sat. I, IV, 48 sq. 

Hinc et eodem omnino sensu, nepotari et nepoUUus 
apud Nonium ; nepotini sumtus apud Suetonium , in 
CaliguL 37 ; et nepotalls hixus apud Àpuleiura, Meta- 
morph. II. 

NEQUAM. — Pro lascivo. 

At mea luxuria pagina nulla vacat. 
Haec igitur nequam jnvenes , facilesque paci la? , 
Haec senior, sed quem torquet amica , legai- 

Mart. Ili , lxix , 4 *qq- 
NEQUITIA. — Libido. 
NICO 34i 

Lascivam tota pò ssedi nocte puellam ♦ 
Cujus nequitias vincere nemo palesi. 

Mart. IX, lxvii , t sq. 

Numquid pollicita csl libi bealam 
Noctem Naevia , sobriasqne mavì* 
Certe nequitias fatutionis ? 

Mart. I , cvn , 4 sqq. 

• Dum dicit : patrem eicitabo , irrepsi tamen , et male re- 
pugnanti gaudium extorsi. At ille , non indelectatns nequitia 
mea, postquam diu qnestus est deceptumse et derisasi, eie. » 

Petron. Sat. 
Nervus. — Pro pene. 

« Sì vis sanus esse, Gitonem roga ; recipies, inquam, nervos 

tu os , si triduo sine fratre dormieris. » 

Petron. Sai. 

Tarn bene si nervum dius tendebal Ulysses , 
Tendere consimilem nervum indignetur Ulyssis 
Penelope, nervum cai more intendi! Ulyssis 
Turba procùm ? medium si nervo attendit Ulyssis, 
Consimili spernat mediam se attendere nervo. 

Prtron. Phaleuc. V. 

Quid, quod libelli stoici inter serìcos 

Jarere palvillos amant? 
Illiterati num minus nervi rigent , 
Minusve languet fasci num ? 

HoR. Epod. Vili , |5 sqq. 

Vide Juv. X , 2o5. Hinc : 
NERVOSUS. — Potens ad venerem. 

Sive quod impia mens ceco flagrabat amore , 

Seu quod iners sterili semine natus eroi; 
Ne quxrendum aliunde foret nervosius illud , 

Quod posset tonara solvere virgineam. 

C\TULL. LXII , a5 sqq. 

Nico. — Puella Samia, a Xenophonte adnolata tanquam 
scriptor libri spurcissimi. Vid. Aihen. V. 
34* NOMI 

NlMBUS. — Fascia ad frontem minuendam ; nam frons 
parva inter forma» decora habebatnr. 

« Lamina* perlunderent aurium , imminuerent frontali 

nimbis. » 

Arnob. ad^. Geni. II. 

Evilult nitnbus ubi ab ancillis et humillimis scortis 
usurpa tus fuit ; inde : 

Nimbata. — Pro muli ere abjecta et prò nihilo habenda. 

« Qtiam magis adspecto , tam magis est nimbata et nugae 

merse. » 

Plaut. Pauiul. I, n, i35. 

NoDUM KELIGAHE. — Gallice nouer VaiguiUette. Alieni 
virilitatem malefìcio funerare. Firmiter credebant enim 
veteres virum arte magica fascinari posse. 

« Vis homicidium ferro , veneno , magici* deoinctioniòus 

perfici. » 

Tertull. de Spcctaculis. 

Nec mihi sunt sortes , nec conscia fibra deorum , 

Praecinit eventus nec mihi cantra avis. 
Ipsa Vcnus magico religatiun brachi* nodo 

Perdocuit inultis non sine verberibus. 

Tibull. I, vili , 3 sqq. 

Vide S dinas, in Tibull. 

NOMINA. — Fatum esse in nominibus existimabant Ro- 
mani ; unde male ominata liberis imponere verebantnr. 

(( Item in lustranda colonia, ab eo qui eam daceret; qami 
imperator exercitum , censor populum lustraret , boni* nomi- 
ìiibus qui hostias ducerent cligebantur. Quod idem in ddectn 
consulcs observant , ut primus mi Ics fiat bono nomine. » 

Oc. de Divinai. !• NOSC 343 

« Gur publicis lustrìs nomina victìmas duccntium prospera 

legimus ? » 

Plin. XXI , 3. 

Sic et in restitutione Capitolii sub Vespasiano , in- 
ter csteras caeremonias : 

«« Ingressi milltes , quibus fausta nomina , felicibus ramis , 

etc. » 

Tacit. HisL IV, vili. • 

Vide Spariian. in Sepiun. Get. 
Alter parentum nomea nascenti imponebat; id est 
puero ma ter, pater vero puellae. 

Sed tu nomea habes avena fronte sororum 
Imposìtum , mater quod tibi dura dedit. 

Mart. IV, xxxi v 5 sq. 

NON ARI A. — Scortum, meretrix, communi appella tione 
ab hora nona , qua tantum lupanaria patebant, scorta- 
que incipiebant vagari. 

multum gaudere paratus 

Si cynico barbam petulans nonaria vellit. 

Pers. I, i3a sq. 

NOSCERE , COGNOSGÉRE , N OTITI AM H ABERE. — Verbum 

nuptum de re venerea. 

« Intra annum victsxmum /canina, notitiam habuisse in tur- 
pissimis habent. » 

CyESAR, de Bello Gallico VI , de Germani*. 

« Non potes tu cogere me , ut tibi Maledicano , novit berus 

me. » 

Plaut. MostelL IV, 11, 12 sq. 

Turpi ter illa virum cognovit adultera virgo. 

Ovid. Episi. VI, i33. 
Non ego la in facili»; sai crii inihi cagni tus unus. 

Propert. II , xxx , 33. 
344 N Ò T M 

Vide Taubman. in PlauL Frequentissima haec iocutio 
in sacris literis. 

Nota virilis. — Illud quo viri suìnus. 

Tu quae , ne videas notam viriltm , 
Hinc averteris , ut decct pudicam ; 
IN imi rum , nisi quod times viderc , 
Intra viscera babere concupiscU. 

Priap. Carm. LXVI, i sqq. 

Notae. — Muta Iocutio signis et gestibns inter amasios; 
antiquissima erga matres et maritos deceptio , paucis 
illis *sequentibus verbis penittis illustrata: 

« Quasi in choro pila ludens datatisi dat sese, et coinmu- 
ncm facit. Alium tenet ; alio nutat ; alibi manus est occupata ; 
alii pervellit pedem -, alii dat annulum spettandoci a labris ; 
alium invocat ; cuna alio cantat ; attamen aliis dat digito nolas. » 

VcL Poet 

Me specta , nutusquc meos , vultumque loquacem , 

Excipe furtivas et refer ipse notai. 
Verba supcrciliis sine voce loquentia dicano. 

Verba leges digitis , vcrba notata mero. 
Quum libi succurret veneris lascivia nostre , 

Purpureas tenero pollice tange gena*. 
Si quid erit , de me tacita quod mente loqueru, 

Pendeat estrema mollis ab aure manus. 
Quum tibi quae Padani , mea lux , dicamve , piacentini , 

Versetur digitis annulus usque tuis. 
Tange manu mensam , tangunt quo more peccante* 

Optabis merito quum mala multa viro. 

Ovid. Am. I r iv, 17 sqq. 
Illa docci furtim molli decedere lecto ; 

Illa pedem nullo ponere posse sono. 
Illa viro coram nulo» conferì e loquaces , 

Hlandaqur composilis abdere verba notìs. 

Tirdll. 1,11, 19 sqq. NOX 345 

NOTHUS, NOTUS. — -Spurius, ex ignobili matre natus; 
( Scrv. JEneid. VII , - 24 ) aut ex peregrino. ( Fan. 
ling. lai. IX.) 

Sic Virgilius de equis : 

Illoram de gente , patri quos Dasdala Circe 
Supposta de matre nothos furata creavit. 

ViàfciL. Mnèid. VII, 281 sq. 

NoX. — Pro con e libito. 

« Ego aùtem naétfcis dc&sibnett vindici*, Eumofpum ex- 

cludo ; reddftaque scordalo vice , sine aetonlo «cilicet , et cella 

utor et noetc. » 

Petron. Sai. 

Siepe nega noctem , capitis modo fìnge dolore m. 

ÒviD. Am. I , vili , 7$. 

NOCTILUCA. — &cortum noctu vagans ; cognomen Ve- * 
neris apud Laevium poetarci. Vide Festina. 

« Venerem ijgituT atmam adorans , sive foemina rive mas est , 

ita irti aiuta rtóctlhica èst. » 

LjBV. FragmefU. 

Noctiluca medica. 

Lucii.. Frag. Ili , 11. 

NOCTUVIGILA. — Èodem sensu. 

« Tuam fidem Venus noctuvigila ! » 

Plaut. Curali. I, ili, £0. 

NOCTURNA BELLA. — Coitus. 

Quo ferrum ? quidve haec geritis tela irrita dextris ? 
At non in venerem segnes nocturnaque beila, etc. 

V iugil. JEneid. Xt , j'&S sqq. 

Nox V1DUA. — Casta. 

« Narra imiti , inquarti , fratcr , si taa fides , ea oocle qua te 

rnihi Ascyltos subduxit , usque in i 11 j imam vigilavit ? an con- 

tentus fuit vidua pudicaque norie ? » 

PfcTRON. Sai. 
346 N U C E 

Cur ego te viduas egregi frigida noctes. 

Ovid. Epist. XIX , 69. 
Nam te non viduas jacere noctes 
Nequicquam Ucitum cubile clamai. 

Catcll. VI , 6 sq. 

Nubere. — Foeminarum est in matrimonio ; vironun 
vero ducere. Nubere est proprie se velo obumbrare. 

Veteres tamen, non solum mulieres nubere dicebant, 
sed etiam viros , quod nolandum ad intelligentiam 
prima et rudis latinitatis. Sic Pomponius , apud No- 
nium Marcellum : 

« Sed meus fra ter, postquam yidit me inde injectum domo, 
nupsit posterius dotate vetulae , varicosa , vafirae. » 

Pompon. Panuceatis. 
Nubere. — Etiam de coita illegitimo. 

« At satius fuerat eam viro dare nuptum potius. — Hda! 
Haec quidem ecastor quotidie viro nuòti, nupstiqae hodk, 
Nubel mox noctu : nunquam ego hanc yidiiam cubare «ivi. * 

Plaut. Càieli. 1, 1, 44sqq. 

Qui loquitur Curios , as&ertoresque Camillo* 9 
Nolito fronti credere ; nupsit beri. 

Mart. I , zxv, 3 sq. 

Jam sex aùt septem nupsisti , Galla , cinedi* , 
Dum coma te nimium pezaque barba juvat 

Mart. VII , lviii , 1 sq. 

N u CES. — Inter puerorum crepundia ; ideoque sxpissime 
ad puerilem patientiam translatae. Meritorii enim puoi 
qaibus licenter utebantur antiqui , a turpi servibo re- 
e -edentes nures spargebant, id est ludos pueriti*. Vide 
Ser%\ in F'irgil. Eclog. Vili. NUDI 34 7 

Mopse , novas incìde faces ; tibi ducitur uxor ; 
Sparge, mante, nuces ; tibi descrit Hesperus CEtam. 

VlRGlL. Ecloff. Vili, 29 sq. 

Et maritus ipse nuces spargendas dabat, ut osten- 
deret se velie in futurum pueris abstinere, meritorios- 
que suos turpi officio hic et nunc dimittendo. 

Da nuces pueris iners , 
Concubine ; satis diu 
Lusisti nucibus ; lubet 
Jam senrire Tbalaisio ; 
Concubine , nuces da. 

# Catull. LVI , i3i sqq. 

Hinc legere nuces in obscenis, ut docet Lipsius 
Antiq. lect. 3. 

Nuptiis versabant nuces pueri et puellae cum magno 
strepitu , ne vox puellae virginitatem deponenti* posset 
audiri. Unde Plinius nuces vocat , nuptiarum comites. 
Vide Serv. loco supra citato , et Plin. XV, 22. 

Nucis cortex inter facos , quo scilicet cani crines 
flavescerent. 

Heu ! tero revocatur amor , seroqne juventa , 

Quam vctus infecit cana senecta caput. 
Tum studium forme, coma tum mutatur, ut annos 

Dissimilici viridi corticc tincta nucis. 

TlBULL. I, vili, il sqq. 

NuDITAS. — In deliciis Romanorum. 

a Nam amator meretricis mores sibi emit auro et porpora ; 
Quid opus est , quod suum esse nolit , ei tiltro ostentane* ? 
Pulchra mulier nuda erit quam purpurata pulchrior. » 

Plaut. MoslelL I , in , 128 sqq. 

c< Quin tute cxornas morìbus lepìdis , quum lepida tota cs ? 
Non vestcm amatore s mulieris amant, sed vcstis fartum ? » 

Pl.AUT. itrid. vcrs. 12 sq. 
348 NUG£ 

Nudulas libi porrigit papilla* , 
Nudalo* tabi porrigit lacerto» , 
Nudulum<\\it femur, gena nudulum 
Et peclascaU nuduia, et retecU 
OsteoUt tibi , nuduias([ut pianta*. 
Quid tum ? nudala tota, tota inermi*. 

Pbtaoh. Phaieuc, io aqqs 

Non juvat in caco venereoi corrompere moto. 

Si nescis, oculi sunt in amore «Iacea. 
Ipse Paris nuda fertur peniate Lacan» , 

Quum Menelaaeo sorgerei e thaiamo. 
Nudus et Endy raion Pboebi cepiate sororem 

Dici tur, et nuda concabaisse dee . 
Quod si pertendens animo vestita cnbaris , 

Scissa veste , meas eiperiere manna. 

PllOPERT. II, !▼!, ti tqq. 

Nudas inspiciebant puellas lenones, mangones et 
concilia tores, ut prò certo haberent an essent bona 
nierx, laudabileque conjugium. 

« Et conditiones quaesitas per amico» , qui , mitresCunBtf 
et retate adulta virgines denudartnt, atque perspicirtmi , tan- 

quam Thoranio vendente. » 

Suet, im Amg* 69. 

Vide COMESSÀTIONES. 

NuGAE. — Libidines venerea. Gallice la bagaicUe. 

major tamen il la volaptas 

Alterius sexus : magis ille ezlenditor, et moi 
Auribus atque oculi* concepta orina movetor. 
Non capit has nugas humilis domus. 

Juv. XI, 166 sqq. 

Hinc nuffo prò moecho et dissolato apud Ap*l. m 
Metani. 

NuGAE. — Cornicia comica ; verborum lusus libidinosi 
in theatro, ut in Atcllaiiis. NUPT 34 9 

* Quid dicit tibi ! — Nugas theatri, verba quse in comoediis 
Solent lenoni dici , quse pueri sciunt. » 

Plaut. Pseudol IV, vi , 18 sqq. 

Vide Donai, ad Terent. Eunuch. 

NufTIAE. — Nuptiarum solemma fuse lepidissimi eque 
describit Catullus molli in suo hymenaeo canta LYI. 

i° Ex instituto Rdtnuli rapi simnlabatur virgo ex 
* gtémio ma tris, in memoriali! raptus Sabinarum. Inde 
lège cautumne nisi denoctefierent. Vide Fest. Pomp. 
ci Viarr. in JEliis. Facibus praecedebatur nova sponsa 
e foco ejus incensis et aqua adspersis , boni ominis 
causa. 

« Virgini in hortos deductae , ante diem tertium quam ibi 
nuptlct fierent , quum in separata diseta esset die nuptiarum , 
priusquam ad eum transiret , et priusquam aqua et igni acci- 
peretur , id est nuptict celebrarentur , obtulit decem aureos 
dono. » 

L. Sehv. Semvron., § virgini de donai, intervia et ux. 

Quos facient justos igni* et unda viros. 

Ovio. Art. Amat. , II , 5g8. 

2 Ominosum putabant antiqui , ingrediendo , vel 
egrediendo limen tangere, quod precipue in novis 
nuptiis religioni habebant. 

te Sensim super aitolle limen pedes, nova nupta ! sospes Iter 
incipe hoc , ut viro tuo semper sis superstes , atque Ut potior 
pollentia sit , vincasque virum , victrìxque sies , Superetque 
tuum imperium ! vir te vestiat, tu virum despolies. >» 

Plaut. Casin. IV, iv, 1 sqq. 

limen transire memento 

Cautius , atque alte sobria Terre pedem. 

Ovid. Am. 1 , xir, 5 si/. 35o NUPT 

Limen enim Vesta sacratimi erat; unde cavebant, 
ait Varrò in JEYùs , ne a sacrilegio iochoarent nova 
nuptae , si virginitatem depositare calcassent rem Vts. 
tct , id est numini castissimo, consecratam. 

3° Postes mariti ungulne lupino ungebantur ; a Ro- 

mulo ipso institutum , quod lupe lacte nutritus fuit. 

Vide Serv. in AEneid. IV, n° 46. 

a Egregia numiois et singularis interpretatio potetUuun , 
nisi postes virorum adipali unguiae oblinerentur a sponsis, 
nisi virginalia vincula jam ferventes dissolvcreat, etc. » 

Arnob,aJp. Geni. Ih 

4° Novae nuptae caput flammeolo involvebatur. 

« Jam Psyche puelke caput in\ oìvent Jfammeolo. ...» 

PETRON. Sai. 

dudum sedet ilU parato 

Flammeolo , tyrìusque palam geniali* in hortis 

Sternitur, etc. 

JUV. X , 333 fqq. 

Flammeus enim color primum matronis tantum 
licìtus erat , ut ab innuptis discernerentur. 
« Flammeus vestis , vel tegmen quo capita matrona teguot » 

Non. Marc. 

5° Pronube comitabantur novam nuptam ( vide 

PRONUBAE ) , mulierumque turba , qua ubi deducta in 

domum mariti erat , versus acclamabant ad Venerera 

prurientes (vide FESCENNINI VERSUS), thalamumque 

instruebant. 

« Jam cmbasicoetas praeferebat facem ; jam ebriae mulieres 

longum agmen plaudentes fecerant , thalamumque. incesta exor- 

naverant veste. » 

Petron. Sai. NUPT 35i 

6° Sponso tandem tradita virgine, choryphaei epi- 
thalamia cantabant obscenasque strophas cum magno 
strepita ( vide HYMEN. CANTUS ) ; nacesque sparge- 
bant (vide KUCES ), donec delibata crederetur, uxor- 
que piene facta. 

7° Vide COLLUM TUMIDUM. 
NUPTIAE SENUM. — Ridiculae habebantur ; unde Ana- 
creonteum illud : Anacreon , senex e$ , blanda dicani 
puclla. Certe enim, ut apud nos, senes uxorem ducentes 
occentabant antiqui cum strepita, quod Galli vocant 
charivari. Quod patet ex elegantissime collectis ab AU 
berìco Gentili dcNupt. V, 3. (Taubman. in Plaut. etc. ) 

« Dabitur homini amica , noctuque in lecto accendet senem : 
Namque, edepol ! aliud quidem illi quid amica opus sit> nescio. » 

Plaut. Stick. IV, i , 66 sq. 

« Nupta ea est , an yidua ? — Et nupta et vidoa. — Quo parto 

potis Vidua et nupta tue eadem ? — Quia adolescens nupta est 

cum sene, » 

Idem , MiL IV, i , 18 sq. 

NUPTIAE INTER VIROS. — Portentosa Neronis libido , nec 
de prìvatis inaudita. 

« Post etiam Pytbagorae cuidam, in modum solemnium con- 
jugiorum , n ubere t , inditumque imperatori flammeum , dos , 
et genialis thorus , et face s nuptiales , cunctaque qua vel in 
foeminis non sine verecundia conspiciuntur , spedata. » 

Sulp. Sever. Sacr. hist. li. 

« Puerum Sporum , exsectis teslibus , etiam in muliebrem 

naturam transfìgurare conatus est : cum dote et flammeo per 

solemne nuptiarum celeberrimo officio deductum ad se prò more 

habuit. » 

Sueton. in Neron. 28. 
:*r>2 nupt 

Barbatu* rigido nupssi Callislratus Afro 

Hac qua lege viro nubere virgo solet. ■ 
Praeluxere faces , velaruntyfomjnta ▼uhm , 

Nec tua tlcfuerant verba , Thalasse , Ubi , ctr. 

MART. XII, XI.II, i tqq. 

NUPTIARUM anniversaria. — Religiose celebrabantnr 
auspicio Mercurìi , ex ^gyptiaca disciplina. Vide 

Mercurius. 

Cyllencs, caelique decus, faconde minister, 

Aurea cui torto virga dracone viret ; • 
Sic tibi lascivi non desit copia furti, 

Sive cupi* Paphien , tea Ganymede calca. Ilunc sem per Norbana diem cum conjugc Caro 
Laeta colat primis qua coiere toris. 

MAKT. VII , LXXIY, i sqq. 

Vide et Repotium. 
NuptIAE. — Et etiaro prò con cubi tu illegitimo: 

« Contìnuo producta est puella satìs bella , et qu* non pia* 

quam septem annos habere videbatur Plaudeotibus ergo 

universis et postulantibus , nuptias fccerunt. • 

Petrok. Sai. 

« Tum Quartllla jocantium quoque libìdine accenta et ips* 

surrexit , correptumque Gitona in cubicnlum traxit. Sìne dabù 

non repugnaverat puer , ac ne puella quidem tristi* expavtrat 

nuptiarum nomen. » 

Petroh. Sai. 

a Tu rus uxorem duces : id rus hoc crii, Tantisper a* 1 " 
ego cum Casina faciam nuptias* » 

Plaut. Cas. II, vili, 49 ■* 

Nupt a verrà. 

« Qiisp \ir£»iii«'m (licere non lirebat. » 

FE4T. j NUTR 353 o Major es nostri virginia acerbi* aures veneris vocabulis imbuì 
aoluerunl ; ut esscnl 4111 filite virginia 1 ornili virbo $purco lire- 

Vahh. Agalh. 

« Injuriarumque tenebatur, qui turpibus verbis 

ulebaiur apud virgines. " 

TeRTULL. de Spretai. 

PlAiìt. FI rag. lirico/. 

NUTARE. — Capile assentire; quod frequenlissimum Inter Nii opta «t digiti) per quo* arcana loi|uari.i , 
Net libi per nulus atciplenda noia eli. 

Ovid. Art. Amai. I, i3i iq. 
« Nrque illa nlli Immilli nulel , nictet , annua t. » 

Plagi*. Asin. IV, 1, 3g. 
NuTKlCES. — Pro mammis , eliam sensu venereo, 

lllarjue alt|ue alia liilerunl lucf marinai 
Morlalci acuii nudalo corpo» nytnpbai 
Aiiirnum tenui dilanici e gurfjìle cauo. 
Tura Thelidii Peleui »«gmi re. tur amore , 
Tum 'ITielii humanos non Jcipeiil hymcmeui , eie. 

CATOLL. L1X , 16 iqq. 

OBDU 

OBDUCEKfc. — Dicebatur de proxenetis et conriliatoribus. 
Vide Putì. Victor, far. XV, ; , el Turnih. XIV, 34. 

* Mìsius mercatura ab suo adolesccns palre Emit alque ap- 
portai scila forma muiierem .... Amai sene* liane , se adsi- 
mulans vendere , Tradii vicino ! eum putal uxor illius Obduie 
icortnm. . . ■ 

Plaut. Argument. Menai, vere. I iqq. 


354 OBSI 

« Nec , poi ! ego pattar , sic ine nuptam tam male , Measque 

in aedes sic scorta obductarier. » 

Io. Mere. IV, iv, 45 sq. 

OBFICUS. — Turpis, impudicus. (Papias.) 

Obscenitas verborum. 

« Vcl hoc vitìum sit quod xaxóyarov vocatur ; sive mala con- 
suetudine , in obscenum intellectum sermo deductus est , ut 
ductare exercitus etpatrare bellum, apud Sali usti uni dieta sancte 
et antique , ridentur a nobis , si diis placet ; quam culpam non 
scrìbeutium quidem judico , sed legentium. Tamen vitanda , 
quatenus verba h onesta moribus perdi dimus. • l . » 

Quintil. lnst. orai. Vili, 3. 

Est altera obscenitas qua vocalis tantum , ex ver- 
borum concentu oritur , aut vitiosa sermonis compo- 
sitione. Quodquidem vitìum accurate vi tabant antiqui, 
praesertira loquendo. 

« Non olet unde sit quod dicitur cum illis, rum autem nobis 
non dicitur; quia , si ita diceretur obscenius, concurrent literae , 
ut etiara modo , nisi autem interposuissem. » 

Cic. Orai. XV1I1. 

OBSESSORES alieni matrimonii. — Insidiatores alien* 
pudicitiae. (/ al. Max. ) 

OBSIGNATA. — Dicebatur de virgine intemerata. 

« Si gn a tam integram virginem vetustas voluit dicere. » 

Non. Marc. 

« Primam Chrysicum negat signatam reddere. * 

Lucil. iiò. XXIX. 
u Parere quaedam matrona cupiens , dubitans an esset pne- 
gnans , visa est in quiete ob signatam habere naturam. » 

Cic. de Nat. deor. XXII. 
Vide SlGNATA. OCUL 355 

Ofi VARARE. — Pervertere , depravare. Dictum a varis. 

« Nam consiliis obvarant, quibus tamen concedit hic ordo. » 

Era. Achill. apud Non. Marc. 

OCQUINISCERE. — Inclinare. De paedicante. 

Ut nullum civem pedicavi per dolum , 
Nisi ipsus orans ultroque ocguinis cerei. 

Pompon. Pros fibula , apud Non. Marc. 

Nisi nunc aliquis subito obviam occurrit mihi 
Qui ocquiniscat , quo compingam termi num in tutum locum. 

Idem , Pistore, apud Non. Marc. 

OCULUS LIMUS. — Obliquus ; signum lascivia. 

« Quadam voluptate sufiusi , ani limi, ut sic dicam venerei. » 

QuiNTlL. Inst. orai. 11,3. 
u Ad me conversa limis et morsicantibus oculis. » 

Apul. Mei. IL 
•< Viden 1 limulis , obsecro , ut intuentur ? — Ecastor, sine 
omni arbitror malitia esse. » 

,Plaut. Bacchia. V, il, ia sq. 

OCULI INDOMITI. — Extra raodum lascivi. 

« Ego animo cupido , atque oculis indomilis fui. » 

Pia ut. Bacchia. IV, ix , 92. 

OCULI NIGRI. — In pretio apud Romanos. 

Semper hserentem puerum canebat , 
Et Lycum nigris oculis nigroque 
Crine, de co rum. 

HOR. Od. 1 , XXXII , 10 sqq. 
Non jnagis esse velini, quam pravo vivere naso, 
Spectandum m'gris oculis nigroque captilo. 

Hor. de Art. poei. 36 sq. 

Necnon venuste Claudianus : 

uon labra rosse , non colla pruine , 

Non crine» aequant viobe , non lumina fiamme 

De Honorii ci Maria nuptiis y a65 sq. 356 OFFI 

Hic viola prò nigro colore ; nam Virgilius nlgras 
dicit violas. 

OCULI PETULANTES. — Lascivi , impudlci. 

«■ Cujus omncs corporis partes ad nequitiam suot oppositis- 
simae; oculi, ad petulantem laftciviam. » 

Rutilius Lupus ex Lycurgo. 

« Ipse Paris dearam Uvidinantium jadex , si hanc in com- 

para t io ne vi di ss et tam petulantibus oculis , et Helenem hinc 

donasset, et deas. » 

Petron. Sai 

OCULI PUTRES. — Venere solati. Eodera sensu Perslus : 
pairanti froctus ocello ; et Juvenalis , oculosque in fine 
trernentcs. 

Orones in Damai im putres 
Deponent ocuios : ncc Damali* novo 

Divelletur adultero , 
Lasci vis hederis amhitiosior. 

Hor. Od.l, XXXVI, 17 sqq. 

OCULIS tenari. — De arte mnlienim qua , taftqaam 
visco volucres auceps capit , sic et^ipsae viros oculis 
attrahunt et capiunt. 

« Viden 1 tu illam oculis venaturam fecere , atqae aacapram 

auribus ? » 

PlAUT.Af//. IV, i,43. 

OCULISSIMUS. — Carissimus. Simili modo Galli : Jt 

Vaime cornine mesyeux. 

» Salve , oculis si me homo. » 

Pia ut. Curcul, I, il, 28. 

Sic et alibi oculiius amare , id est valde et singu- 
lariler. 

Officium. — Res venerea. i In solemni sexiiun 
concubiti! communi. OLER 35 7 narriti ac femi nam miscct , 
luplalis ultima' a-slu , etc." 
'l't iriTi.j.. de Anima, I, 27. Liviam Orr-stillam Caio Pi 
1 et ipsc venirti, a<] se ded ubenlem , omini aù* o^/5- 
S(JET. in Calig. a^. 

i' Omini ergo res ad eflcctiim spectarel , darà Eumolpuj 
voce estorta batur , ut spissaret offinìum. » 

Pethon. Sai. 

OFFICIUM OMNE. — Genus omne veneris et concubitus. 

QuidquiJ amis da bit ì Ila manti* : communi»! munì 
Fongì lur officiti. 

Claudia*, in Eulrop. I, 3G7 sii. 

OFF1CIUM PUERILE. — Patienlia pueri paedicali. 

« Vaticinili ni est puerile qffirium : conquiniscam ad Cis- 

Plabt. Cut. IV, 1, S. 

Lascivam Ioli fiosicili nocte purllarn, 

CujuJ ntquiliai vincere ritmo polest. 
Fcuut millt modi) , illud puerile ponaicì , 

Ante prctrs Iota) primaque verba dedil. 

Maut IX, tanti, r K)<g. 

Olerà. — In obscenis. 

.. Num radiifuit? — No» fuit. — Num cucumis ? — Pro- 
feclo, bercle , non fiut rtiiidrguani oJerum.* 

Plact. Cai. V, 11, .il sa. 

lndeCatulliaDum illud proverbium ile eìs qui, aliis 
prostantes, quaerebant quo suam libiilitiem exercerent. 


11 , i|».i o/rru olla Ir-ll. 

Catull. LXXXIX. 1 « 4 
358 OPIC 

Omnia. — Verbum venereum. Cuucta gaudia qu* puer 
aut puella dare potest ; omnis veneris faetitia. 

« Nec adhuc quidem omnia erant fàcta , quum Ascyltos fcr- 

tim se fori bus admovit. » 

Petron. Sai. 

Et idem alibi : 

e Fors itati dum omnia concupisco , e te. » 

Ulteriora pudet narrare , sed omnia fiunr. 

Ovid. Episi. XV, i33. 

Haercns ad latus , omnia experiris ; 

Frustra, etc. 

Catull. XVIII v 6 sq. 

OPELLA 1DALIA. — Opus venereum. Dictio soavissima; 
nam minutis verbis, ut pueri, gaudent et amores. 

Non has mellea velitationcs 
Cyprilla exigit, aut procax Cupido 
Cui salacula mentula , et salaces 
Lumbuli idalìa placent opella. 

Phaleuc. ex editione Petronii a Linocerio 
CiDiDXXCV, Lutei. Parisior. 

OPERA. — Saepe ad venerem translatum. Sic Tercnt. 

Operam dare amori. 

« Liberis dare operam , quam honcste dicitur. » 

Cic. EpisL ad Fam. IX, aa. 

« Cujus fuerit condìtionis Venus, cujus operai cujus quxstus.» 

Arkor. odo. Geni. IV. 

Sic Graece meretrìces dicebantur ipydujtpot , et qnsstas 
caruni ipy&jla. 

OPICUS. — Fctidus, obscenus , immundus. Ab Opicis, 
Itali* populo, foeditate liguritorum notissimo. 

Kunus Syrisrus inguinum liguri tor ; 
Opicus magisttr. Sic rum docci Phyllis. 

AlJSON. Epigr. CXX , i sq- ORAR 

il tipica cnlìgat ji. ile; 359 Ceciate mirilo. 

Jcv. VI , 455 iq. 

OPIGE^'A. — Cognome» Junonis , sic dieta? ab Ope , 
ijiinin matronae oolebant , quod eam in partu opem 
ferre rredebanl. (Vide Steph. Diri, /listone. ) 

Oppidulujt. — Pro mulierum pudendis. 

l'ossuta oppiitulum ardui» prufunilum 

£l meandribulij ineiplicandis munii umilila, ete. 

PeTBON. Phaleue. 3i *q<|. 
Quid iiinr ! nudull loia, lata inermi] , 
Armatimi 
Aperta upj 
Castella, o pudeat' 

I ii. iliiii. seri. 45) ■>')■]■ 

Opus. — Opera est labor, opus vero, quod opera per- 
fidiar. Kadem igitur similitudine opus sanissime de 
actu veneris. 

Obirenii rigido deo tabella! 

I )„<■,■„. e> r.l.-| i,:,„li,l.,. libelli» . 

Dm donimi Lalage , rogatijue lentei li benigne 


Privp. Cur .lll.i -n Inguini bui , e 

M*rvr. VII, min, 5,a, 
OPUS MULIEBRE. — Patienliti predicali. 

« Quid ìllc alter, o dii ! <|ui taiiquaro tuga 1 virilis stolam 
sumpsil , qui ne vir esset a nutre p-ersuasus est ; qui opus mu- 
liebre in crgaMnlo leni ; qui pus iq nani rmiturlxivit , eie. ■ 
pETROH. Sat. 
ObaRIUM. — Linleolum ad imniuoditiam oris detergen- 
dam. Gallire un niùurhoir. Orario ci utebantur Romani 36o ORNA 

ad pudenda detergenda post venereo) peractam. Vide 
Atsg. de Cmiaie Dei, XXII, 7. 

Ricini et aurati , ricae et oraria mitne. 

Lucil. Frag. DI, i3. 

Oraria interpetratur Achaintre , quibus os obwht- 
batur. 

Orarii donum signum erat favoris apud impera- 
tores. Inde usus Orìentalium , orarium tradere prae- 
. dilectae pellici , in indicium noctis concessa. 

« lpsumque primum donasse oraria popolo romano, quibus 

ìUerttur in favorem. » 

VopiSC in Aurtlian, 

ORBONA. — Dea quae praeest pueris ntroque parente or- 
halis. Aram Roma habebat. VideP/r/i. II f 7. . 

ORGIA. — Sane sciendum , orgia apud Gracos dici sacra 
omnia , sicut apud Latinos caremonia. Abusive enim 
prò sacris liberis. Erant Romae orgia Gjbeles, Cereris, 
necnon Veneris ipsius, ut patet ex antiquo poeta apud 
Ephestionem. Turpi tudinis causa , orgia omnia probi- 
buit senatus , anno urbis 568. 

ORNATUS-US. — Quidquid pertinet ad cultnm virorum 
et mulierum. Sic apud Livium Adronic. Asiatico ornai» 

affluere. 

« Quid vides ! — Nescio quìs eccum incedit Ornato qnidetn 

thalassico. » 

Plaut. Mil. IV, vi , -66 sq. 

Sed peculiariter de compositione capillorum. 

Ecce tuum solers caput ex ornare Cypassis 
Objicitur domina» contemerasse torum. 

OviD. Am. II , VII, 17 sqq. Onte: 

'RNATRICES. — Puellae in minìsterio apud malronas, el 
ps officio peculiari ad composilìoiiem capilToram, 
* Hjpc mairi» mex liberi* et ornalrix. fuìt. » 

Si 1. 1 ON. Cloud. 4o- 

Ornatriris mobileiuartem sic exprimitTertullianus : 
" Quid crinibus vestris quiescere non licei modo subtrllis , 
modo suscitali* , modo elisis ! alii in ciurìnnis coerrpntur; aìii , 
it vagi et volucres Habuntur. non bona si molici tate. Àfugilis 
pr.Ttvrca ne scio nuas cnoniiiliilc-. sulilium ;ilque lexlilium capil- 
lamenlorum , unric in galeri moilum , quasi tuginam capitili , 
el operculum vcrlicis; nunc in ccrviccm retro suggeslum. ■■ 
TERTULL. de CuU.fitmin. VI. 

Io omairiets mulierum morosi laies , conlumelias et 
laceratioDes (eslanlor satynci, praeserlim vetularum, 
et inspeciosa rum. Si forte dum comerentur, se dif- 
formes inspiccrcnl, speculo dejecto miserant famuiam 
verberabant. 

Tuia ili ornalrix : odi qutt laucÌM ora • 

Uiignibui, ci rapii brarhi» figii acu. 
DctdvcI ci (angli ilnrnina- rapili Illa : simulnnr 

Ploriti ail invitai sanguinolpnla cornai. 

Ovi». Art. Amai. III.ìJo,*,!. 
PrattVrlura domiis sirula non milior aula. 
Haui li conililuil , soliloqui dcrcrilius oplM 
Ornali. *l properai , (amour MaMCtIWf in borili, 
Aul apud Iiiac* poliui ja.r»ria lena! : 
Diiponii a 
Nuda li']. 11 36a O S 

Altior hic quare cincinnus ? Taurea punii 

Continuo fieni crimcn facinusque capilU. 

Quid psecas admisit ? qoenam est hic culpa puelle, 

Si libi displicuit nasus tuus ? 

Juv.VI, 486 sqq. 

Ad consilium vocabantur ornatrices emeri la, in ar- 
duis ornatus. Vide Juniwn, de Coma, e. 7. 

Est in Consilio matrona , admotaque Lanis 
Emerita quae cessat acu : sententia prima 
Ha jus erit ; post hanc etate atque arte minore . 
Gensebunt , tamquam famae discrimen agatur 
Aut anime : tanta est querendi cura decoris. 

Juv. VI , 497 sqq. 

ORPHEUS. — Masculae veneris primus institutor ab Ovidio 
dictus. 

Me etiam Thracum populis fuit auctor f amorem 
In Icneros transferre mares , citraque juventam 
jEtatis breve ver , et primos carpere flores. 

Ovid. Met. X , 83 sqq. 

In gratiam Orphei Thraces mulieribus stigma ta inure- 
bant. Vide Plutarch. in sermone de iis (fui serius pur 
niuntur dmnitus. 

Os. — Pars vultus labellis obsignata. Vide LABELLA. 

■ 

Os RUBlDUM. — Signum verecundia apud antiquos. 

« Oris verecundi et semper rubidi* » 

Spartian. in Percenn. Nigr. 

Os SICCUM. — Indecorum enim erat omnibus, sed pra- 
serlim puellis, frequenter spuere. Sic (^alullus molta 
in amica Formiani enumerans parum venusta: 

Salve nec minimo puella naso, 
Ncc bello pede, ncc nigris ocellis , OS CU 363 

Nec longis digitis, ne e ore sicco, 
Nec sane nimis elegante lingua , etc 

Catull. XL , i sqq. 

Os PRAEBERE. — De fella d te. 

« Adolescentem morem gestum oportuit. — Qut potui me- 
lius ? Quia- hodie usque os pr etimi. » 

Terent. Adelph. II , li. 

ORE MORIGERARI. — Irrumari. 

« Quare Parrhasii quoque tabulam , in qua Meleagro Atalanta 
ore morigeratur < .... in cubiculo dedicavit. » 

Sueton. Tiber. 44- 

OSCILLATIO. — Concubantiura motus , ex alternis oppo- 

sitisque concussibus. A cilkre, id est movere. 

« Sic inter mercenarium amicamque positus, senex velut 

oscillatone ludebat. » 

Petrots. Sat. 

OSC1LLUM. — Gatlice une balangoire. Certe inter lodos 
Romanorum. 

Versibos incomptts ludunt , risuque soluto , Et te , Bacche , vocant per carmina laeta , tibique 
• Oscilla ex alta stupendi] nt mollia pinu. 

VlRGIt. Georg. II , 386 sqq. 

« Alii dicunt , oscilla membra esse virilia de floribus facta ; 

quae suspendebantur per intercolumnia , ita ut in eà homines , 

acceplis clausis personis, impingerent, etea ore cillerent, id est 

moYerent, ad risum populo commovendum ; et hoc in Orpheo 

lectum est. » 

Serv. in Virgil. loco supra dialo. 

OSCULUM. — Diminutivum, prò ore minusculo. 

videi oscula quse non 

Est vidisse sati*. 

Ovid. Mei. I , ^99 ,c l- 
364 O S C U 

Tu velut CE bai ili habìtes taciturnus Amycìu , 
A ut tua Sigalion aegyptitu oscula signet . 
Obnixtini, Pauline , taces. 

AUSON. Epist. XXV v 26 sqq. 

OSCULATIO. — Verbum genericam : actus basiandi. 

Dum jam turgitlulo tument liquore 

Vascula , et liquida? fluunt medullae , 

Imbelles prorul osculationes 

Udulis fugJas pati labcllis. 

Blandulos decet hos columbulillos 

Imbelles avido osculationes 

Rostrulo inserere. . . . 

Petroh. Phaleuc. 9 *qq 

Tres osculorum species, fine dissimiles , observantia, 
studii, voluptatis. Praecipue notanda sunt : 

OSCULUM CAPITIS. 

" Laudor quod osculavi privignae caput. » 

Tltlnmus, Ilarubra, apud Non. Marc. 

Osculum frontis. — Religiosum apud veteres, aoctoit 
Plutarcho ; frons enim Genio sacrata erat. 

Osculum auribus dkpreiiensis. — Graece x^fc** id est 
olla, quod, ut caput ollae, ita aures ansarum formano 
referunt. Inter Latinos hoc osculi genus primus ex- 
pressit Plautus : 

« Pareo : at scili' quomodo? Sine le exorem, sine te pren- 
dane uuriiulis , sine dem savìum. *» 

Plaut. Panul. I, il, iGasq. 

« Prebende miri culi s , compara tabella cuna labellis. » 

Idem, Asin. Ili, ut, 78. 

Roniae, in veteri monumento , videtor Cupido a!a- 
lus, qui comprensis auribus Zozimam deosculatur. OSCULUM CUM LINGUA. Gì fucini matrona ilabil , nalujtpe 


acculi 
Oscula emnprtssis auribas eririi 


Hit IgolcbU avuiii parvo .invigilare 


nepoli 


etc. 


TlttUL 


L, II, 


I. 53 »]uj Et dare .iiihrl;iiiti pugniwtibtu hmniila tingati 
Ostala , el in rullo fiperc <lcn(c Ilota». 

t,.,t,.i. i, v,u, ti,,. 
DSCDLUMHIRCOS1W. — Felidum , impudicum. 

Te vìcinia (ola , le piloins 
Mirtini, jircmii usculo colonui. 

Ibat. xii, m, (m). 
Oscula SINCERA. — InLacla, inlemfirata, 

r Non solimi vir^ìnitalem illibata!». . si-d etiam oscula .uni era 
ni virum perferre dtbet » 

Vii.. Max. 1,6. 

Quasi dicas primum osculimi , primum floreni la- 
bìorum. 
OSCULA CI.AU5A, DIMIDIO LABRO. — Modo eorum qui 
fi tidniti spìrautes os aperire non audent. 

Fila Tartnlini gravilet reilolentia porri 

llAHT. XIII, IV, i iq 
Botta tliniiilìo quoJ Jj> nulli , Poitliumc , labro , 
Linde : iteri danai faine a«M|M iluniilìum. 

BUu, II, x, . ia . 

OSCULA DELIBARE. — Legere , sed leviler et labris !u- 
ln mi.-. ■ opposìle basiis tompressis. IKclìo lepidissima. 

Olii ioli i.lnii nominimi -aloe atque .1. .,, .,.,, 
VhIih quo calimi te ni pellai e iq uè stremi , 

"..„/„ Ubavi! ,,:,!.,■. . . . 

VlBGIL. lt.1,,-1,1. 1 , l5{ «|l|. 
366 OVA 

Olii purpurea delibante* oscula , 
Clemente morsu rosea tabella vellicent. 

APUL. Avtyi/x. 6 iq. 

OSCULIS APPLICARE. — Firme bastare. 

« Habuit in deliciis homines appellatos nominibus verendo- 
rum utriusque sexus , quos libentius 511/5 osculi* applicabat. * 

LamPRID. in Commod. 

Osculi jus. 

« Aflìnibus et propinquis in mulìeres jus est , ut sobrìas 

comprobent , etc. » 

Arnob. odo. Gent. II. 

« Verum illecebris Agrippina? , Germanici fratris sui fili* , 
per jus osculi et blanditiarum occasionerà pellectus in amoiem. • 

Suet. in C/aud. 26. 

OstemtatRIX. — Qua lamquam mercem se ostendit et 
explicat, seu quaestus, seu gratuita veneris causa. 

« Quam improba juvenum circumspcctatrix ! quam immo- 

dica sut ostentalrix / » 

Apul. in Apofag. 

OsTKEA. — Inter fomenta cibi. Sic Juvenalis de muliere 
fbria : 

Quid enim Venut ebria curai ? 

Inguinis et capitis quae sint discrimina, nescit 

Grand ia quae mediis jam noctibus ostrea morde! , 

Quum perfiisa mero spumant unguenta Falerno , 

Quum bibitur conrba. . . . 

Juv. VI, 3oo$qq- 

Ova. — Pro coleis. 

Vel tantus ad ora venirci 

Aut aliis causis ita compatresceret ovum , 
Ne fieri posset quin crudelis medicina 
Ova recidisse! , mettici reprobabilis usui. 

Otid. Pseud. PiEDA 36 7 

PABULUM. — De quaestumeretricum; metaphora a rebus 
armentariis. 

« Hic te opperìar : eadem illi insidias dabo, Quam mox hor- 
sum ad stabulano junìx recipiat se a pabulo, » 

Plaut. Mii. II, ih, 3a sq. 

Vide Stabulum , Junix. 

PAEDAGIUM. — Cubiculum puerorum. 

« Puer in pctdagio mixtus pluribus dormiebat. » 

Plin. Epist. VII, adRuff. 

PiEDAGOGUS. — noK&xycóyo<;. Delicatorum gregis custos. 
Inter dignitates imperii prafulgebat haec prafectura, 
Ganymedi emerito fere semper commissa , ut patet ex 
lapide sequenti a Casaubone relato : 

TI. CLAVD. L1B. GRATIOSO. PEDAGOGO. PVERVM. 
CAFRETANOHVM. AVG. N. SERV. FEC1T. 

Et altera inscriptione ex Ferrei. Mas. lapid. 

T. FLAV. AVG. MB. GANIMEDI. PEDAGOGO. PVERORVM. 

CMS. FECIT. 

« Fuitque ( Adrianus ) in amore Trajani ; nec tamen ei per 

padagogos puerorum quos Trajanus impensius diligebat , Gallo 

(avente, defuit. » 

SpaRTUN. in Adrian. 

« Hic mihi corrumpit filium , scelerum caput, Hic dux, hic 
ille est padagogos : hunc ego Cupio excruciari. » 

Plaut. PseudoL I, v, 3i sqq. 

PAEDAGOGIUM. — Paedicatio. 

« Super ingenuorum pedagogia et nuptarum concubinatus , 
vestali virc;iiii Rubriae vim inlulit. » 

Sueton. in Nervn. 28. 368 FiEDI 

PREDICARE. — Proprie est puerum inire. quod paletot 
etyrao; latiore vero sensu de quacumque constupra- 
tione posterà, seu iu exoletum, seu quidem in fam'inaio. 

Da mihi quod cupies frustra «lare forsitan olira, 

Quum tene! obiessas invida barba gena* , 
Ouodque Jovi dederat , qui raptus ab al ite sacra 

Miicct amatori pocula grata suo : 
Quod virgo prima cupido dat nocte marito , 

Dum timel alterius vulnus inepta loci. 
S i in [ilici qs multo est , da pctdicart , latine 

Dicere , quid faciam ? crassa Minerva mea est. 

Priap. Carni. Il, 3 sqq. 

Nec mitius usi tata muWerum pctdicatio apud antiquos. 

v« Novimus istam maritorum abstiuentiam , qui, etiamsipri 
niam virginibus timidi* remisrre noctem , vietnis tamen locis 

ludunt. » 

Sevec. ControQ. II. 

Nec invitae nates prabebant uxores et amica, ut 
pueros arcerent. 

Deprensum in puero tetricis me vocibus , uzor , 
Corripis , et culum te quoque babere refers. 

Dixit idem quotics lascivo Juno tonanti ? 
llle tamen grandi cuiu Ganymede jacet. 

Incurvabat Hylam posilo Tirynlbitu arca; 
Tu Megaram credis non babuisse nates ? firiseis multum quamvis avena jaceret f 
iEacidae propior levis amicus crai. 

Parcc luis igitur dare mascula nomina rebus, 
Teque pula cunnos , uxor , babere duo*. 

Maet. XI, xlit, i «fl. 

Pardicaki. — Passive, pctdicaiiontm pati. 

Estirpa, mibi crede , pilo* de corpore toto, 
Teqne pilare tuas testificare nates. 36 9 Qua- ratio H, inquu ? KÙ mulloa dicert mulla. 
Vii padicati te , Cliarideine , ptiIcnL 

Mart. VI , tvi , 3 iqq. PjEDATIA. — Nomen ab lìoratio datura Pedatìo, equiti 
romano, qui, absumploptrinionio , sese ipse prosi i- 
luerat ; et bene , quum mulieris vicem gereret. 

Julia J ri l'ragilis Pattatiti , furque Voraous. 

1 In». Sai. I , Vili , 33 aq. 

FffiDICOONIS. — Agens ìn posterà venere. 

Finirmi ille varai , ijuod noi [noi oenla vocamui ; 

1,1 qnod noi rulum , tulron ille vocat. 
1/iiffilitf - --ri-- , il i -i tu non mundi vocatnr , 

Et padii oitum menlula imerdalea «Il 

Priap. Carni. LXVIII , 5 iqq. 
Dive! eri) quondam : iecl lune piritico fuisti , 

El tìbi nulla dia fetmìna rn.n fìiil ; 
Nane iettarli anni : o quantum cogli egeilaa! 

Illa iuluiorc.il le, Charìdeme, beÌL 

M art. XI . LXixvin , i *qq. 

Insignissiinos inler padicones antiquitatis precipue 
nolantnr: Jupiterin Ganymedena; Phcebus in Hyacin- 
tbum; Achilles inPatroclum, et etiamBriseim; Grac- 
chusinCorneliam; Pompeìus ìnJuIiam;BrutusinPor- 
ciani; rexBilhyniae in Caesarem , etc. 

KDISCAE. — Ancillulx et libertina; quaslum facieutes 
utraque patientia. Vide Pìlisc. Lexic, ani, Hinc: 

PffiDISCIlJM. — HatoWeióv ; prò lupanare. 

ACTUS-A. — Cujus oculì tlerlinatì et Iremuli , ut sunl _ 370 PALL 

hircorum. Siguum animi libidinosi. Inde paia Yanis 
pingebatar. 

Si pata est , Veneri simili*; si flavi , Minerve 

Ovid. Ari. Am. 11,659. 
Nolas babemus- quìsque corporis formai. 
Pbcebus comosus ; Hercules lacertoso* ; 
Trabitque Baccbus virginis tener formam ; 
Minerva glauco lumine est ; Venus paia. 

Priap, Carni. XXXVI, 1 sqq. 

PAGINA NOCTURNA. — Libri lascivi ; qunm post canam 
locus esset jocis libidinosis. 

Non omnis nostri nocturna est pagina libri ; 
Invenies et quod roane , Sabine , legas. 

Mart. XI , XVIII , 1 sq. 

Palaestra. — Ad vencras exercitaliones conversum. 
Precipue de inclinatione patientis. Palestrita enim in 
gyranasio vincebat maxime, si cedens, reducto pectore, 
adversarium reflecteret. CUnopalis dicebatur haec exer- 
ci tatio , hoc est, inclinata palastra; unde Domitianus 
roncubitum clinopalem vocabat. Vide CLINOPAIIS. 

Idem post opus et suas palctstras , 
Loro quum similis jacet rem isso, etc. 

Mart. X , lv, 4 sq. 

PallaCA-AE. — Pellex, concubiria. 

« Et inde quieti vacabat ( Vespasianus ) , acculante aliq«* 

pallacarum , quas in defuncUe locum Coenidis plarimas con- 

stiluerat. » 

Suet. in Vespas. 21. 

Mere graecum tjxaÀÀocxT). Vide Plln. HA. 35; Popm0 
de diff. verb. , et Non. Marc. 

Palliolum. — Pallium breve et angustum, ad usum : PALP 3 7 i 

i° libertarum , meretricum et ancillarum. Palla 
niatronis peculiaris, ampia et sinuosa erat. 

Ad Jalos stola demissa , et circumdata palla 

Plurima , etc. 

Hor. Sai. I , ir , 99 sq. 

Meretricum vero amiculum , pallium lineum, idem 
quo raatronae in adulterio deprehensae induebantur. 
Vide ADULTER. 

Hanc volo qua facilis , quae palliolata vaga tur , 
Hanc volo quae puero jam dcdit ante meo. 

# Mart. IX , xxxii , 1 sq. 

Dorida nullo 

Cui tòni palliolo , etc. 

Juv. Ili , 94 sq. 

2° Mollium et delicatorum. 

« Tom isti Grxcì palliati , capite operto qui ambulante Qui 
incedunt suflarcinati cum libris , cum sportulis , etc. » 

Idem, Curcul. II , in , 9 sq. 

« Pro lorica malacum capiam pallium; Ubi mihi prò equo 
ieetas detur 9 scortum prò scuto accubet. » 

Plaut. Bacchia. 1 , 1 , 38 sq. 

3° Et ad usum virorum quum ad spurca irent , ne 
dignoscerentur. 

« Flet quia non amplius tamapparatas coenas babebit ; neque , 

nocte exiens clara omnibus , capite palliolo involuto , omnia 

accedet scorta. » 

Lucian. Dialog. mori, de philosoph. 

a Quippini ? quin si voles Opcrire capita , ne nos leno no- 
verit , Qui UH malse rei tanta? fuimus illices. » 

Plaut. Pamul. Ili, iv, 33sqq. 

Palpare. -*- Proprie est molli et blanda manu tangere 37* PALU 

et contrectare. Hinc prò foeminam blanditi^ ad rem 
allicere : translatum ab equis. 

« Observatote, qaam blande mutieri palpaòitur. » 

Plaut. Amph. I, 111,9. 
Gallice enjóler une /emme. 

PALPARE. — Sensu obsceno. Tractante manu ad venerem 
titillare. 

.... nam coitus jam longa oblivio : rei si 
Concris, jacet exiguus cum raraice nenros, 
Et quamvis tota paipetur notte, jaeebit. 

Juv. Jr , ao4 sqq. 

Palpitare. — In obscenis. 

.... alter cnim , quantum in legione tribuni 

Accipiont , donat Calvina; Tel Catienss , 

Ut semel atque iteram saper illam palpitet , eie 

Juv. Ili , i3a sqq. 

Palumbl 

Inguina torquati tardant bebetantqae palombi; 
Non edat hanc volacrem qui cupit esse salax. 

Maet. XIII , lxtv, 1 tt{. 

Palumbus, PalumbeS-, Palumbulus. — Inter obsccw- 

« Nos libi palumbcm ad aream usqoe addcurimus ; None te 
illuni melius capere 9 si captum esse vis. » 

Plaut. Peenul. Ili , ni, 63 sq. 
« Cave ne solus exedas tam bellom pullulam ; sed nobù quoqoe 
tuis pùìumbulis nonnamquam impertias. » 

Apul. McL Vili. 
« Teneo te palumbufum mentri , passerem. » 

Idem , ibUL X. 
PALUS. — Pro pene. 

Deus inde ego , forum aviumque 

Biasima formi do ;.nam fures dextra coercet , 
Obscenoque ruber porrectus ab inguine palus. 

Hor. Sat.l, Vili, 3 sqq. P A N N 3 7 3 

PanDARE LATERA. — Pandore aut pandori dicebatur de 
lìgno incurvato ; per similìtudinem , de lateribus coitu 
ninno exhauslis. 

Cur non imi Ultra citatala panda* f 
Ne tu quid Uém inepli.rum ? 

C.vniLL. VI, l3iq. 

PaNDEMUS. — Mere graecuro ; Venus plebeia. Roma: 
sacellum ejus in foro velcri , quo populus confi uebat 
universus. Vide Venus popularis. 
*ANIS MICA. — Inter fucos mulierum et delicatornm. 

« Quiu et faciem qnolìuierasilnre,ac pane madido Unire con- 
itietum; inique insti tuisse a prima lanugine, nebariiatus umquam 

SuET. in Othon. li. 

>ANES IN SIMILITUD1NEM PUDENDORUM. — Vide PHAL- 
LUS, SlLIGO, PRIAPUS. 

PANNUCEUS, PaNNOSUS. — Victus, flaccidus, rugatus. 
A panno trito. 

Truditur ci JiftiUì pajirtucta mentiala Issili , 
Net leni MttnMtBD jolliuitall caput. 

Ma rt. XI , xi vii , 3 «q. 

A>it tihi fianimsiT penderli a pectore mamme ; 
Aut lulcoi uteri prodi-re nuda liniei. 

1i>bm,11I,u*ii,3«|. 
'ANNYCH1S. — Ficlum nomen apud Petronium virgun- 
culac illius Gitoni nuptx, appellalione generica cuiiibet 
apta meretrici : uzm pannychìa idem sunt ac pervigilia. 
Vide jirnob. adv. Geni. V. Quolidie enim pernnetans 
lm- i lui ad perageudas voluplates. Vide PervigìLIUM. 


3 7 4 PAPH 

Pantex. — Imus venter ; infoedissimis, et contumeliose; 
de Vetulis et pannuceis. 

Bidcns amica , Romuli senis raemor, 
Paratur , inter atra cujus inguina 
Latct jacente pani ice abditus specos. 

Priap. Carm. LXXXIV, a6 sqq. 

Ne vai cam , si non multo sapit altius illud , 
Quod cum panticibus laxis , et cura pede grandi , 
Et rubro pulmone vetus, nasuque timenduiD, 
Omnia crudelis lanini per compita portat- 
ivi ART. VI , LXIV, 18 *qq. 

Paphia. — Cognomen Veneris notissimum ; a Pephó f 
Cypri civitate , mollitie et voluptate celeberrima. Hic 
ex ri tu puellae doterà quaesiturae se prostituebant « 
non sacello, aut pervigiliis , sed littore, in memonam 
Veneris ortae ex spuma maris. Vide Sirai. Ub. XIV, et 
Plin. Ub. V, cap. XXXI. 

Nulla sacris ejus sanguinis hostia. Nefes enim vide- 
batur, eam caesis animantibus venerali, per quantità 
concedebatur. 

« Ilostisc, ut quisque vovit; sed mares deligun tur. Certissima 
fides haedorirm fibris. Sangui nem ara. qffundere vetitum ; prf 
cibus et igne puro altana adolentur ; nec ullis imbribus, <pw 
quarn in aperto , madescunt. » 

Tacit. Histor. Ub. II, cap. 3. 

Thure tantum colebatur et floribus. 

Ipsa Paphum sublimis abit , sedesqae revisit 
Laeta suas , ubi templum illi , centumque Saòcto 
Thure calent arse, serti sque recentibus halant. 

VlRGIL. AEneid. \, 416 sqq. 

O Venus , regina Cnidi Paphiqiie , 
Speme dilectam Cypron , et vocanti» PAPI 3 7 5 

Thure te multo Glyccrae decoram 
Transfer in sedenti. 

HoR. Od. I , XXX , l iqq. 

PAPILLAF. — Uberum apices. (Fest.) 

Et pulchro pulchras strophio prodacta papillas 
Gaudet utrumqae sui pectoris tsse deca». 

Petron. AFRANII Epigr. II , 3 sq. 

Pro mammis in re voluptaria , et tunc pars prò 
loto. Hinc : 

Papilla fior ridilla. Stantes , prominentes. ( Non. ) 
Dnriusculae. (Lambiti.) 

« Papillarum horridularum oppressiunciilae. » 

Plaut. Pseud. I , i , (56. 

Papilla baccante s. Tumentes instar baccarum, tube- 
rantes. ( Ovid. Mei. ) 

Papilla luctantes. Intumescentes, quasi enitentes ad 
strophium repellendum. 

Non contecta levi velatum pcctus amictu , 
Non tereti strophio luctantes vincta papillas. 

Catull. LIX , 64 sqq. 

Papilla sororiantes. Simul nascentes. 

Namque tibi marni l lui at 

Stant florida; , et protuberant 

Sororiantes primulum. 

POLITlAIf. 

Papilla virgincs. Nondum tractatae et marito. 
( Lips. ) Sic lepide Martialis : 

Et talis tumor excitet papillas , 
Quale* cruda viro puella servai . . . 

Mart. Vili , LXiv, io sq. 

Papilla surgentes. 3 7 6 PARE 

Ipsa sorgente* papilla* de Faroni spirita , 
Urget in notos penates. 

Pervigil. Veru ubi de calkìbus florum , ia. sq. 

PàPILLARUM TRACTATIO. — Inter ineptias amantlum; 
sic sapra Plaut. oppressiuncula. 

Forma papillarum qua* fuit apta premi. 

Ovid. Am. I , v, ao. 

« Numquam altiore sonino ephetras obdormivit* Itaqueprimnm 

impievi laclentibus papiUis manus ; mox basio inhaesi , donde 

in unum omnia vota con j un». » 

Petroh. Sai. 

Parare se. — Sui copiam facere. Dare. 

Dora est qas multi* simula tom nngit amorem, 
Et se plus ani si qua parare potest, 

Propkrt. n , xxv, 47 •*• 
Paratus. — Scilicet ad venererà. 

Tibi hstc paratur 9 ut tuum ter et quater 
Voret profonda fossa lubricum caput. 

Priap. Carm. L XXXIV, 3i sq. 

At deus obscana nimiura quoque parte parata*. 

Ovid. Fa*t. 1 , 4^7. 

PARARIUM. — Preludia veneris. (Senec. Contro?. ) Vide 
Promulsis et Antecoenium. 

Parectatus. — Qui de pueritia ad pabertatem venit. 
A greco sumptum. 

Inde parrei a to chlamydes et barbala prima, 

Lucil. Frag. Vili, 9. 

Tuia epbebum qucmdam qaem vocant parectaton. 

Idem , Frag. XX ,. 8.. 

Vide Non. Marc. 
PARES. — ''Mutuo amore conjuncti. PAKT 3 77 Pian, ti quid in Fiacco viri rll , 
Non frrct adjiduas potiori le dare nodo , 
Et q userei iraliu partm. 

Hon. Epod. XV, in iqq. 

Tractuniab equis bijugibus. Parerlo inlelligi debel 
qui , aut qua* in amore respondeat , ac pariter jugum 
feraL 

PaRES. — Pro coleis. ( Plin. ) 

Paria componere. — In obscenis. 

a Immo ego sic jam paria composueram , ut, sidepugnandum 
foret, ipse cuti» Quartilla consisterei!] , Ascyltos cum ancitb , 
Gito» cum virgine. » 

PeTROK. Sat, 

Parilia. — Festa Palladi», a prsgnantibus privatim cele- 
brala etiti ledo cubantìbus. (Fest.; Meurs.de Puerp.) 
Non confiindenda cum paliliìs in honorem dee Palìs a 
pastoribus celebratis. Vide. Siruk. Ani. ro/u. g; Ovid. 
Fasi. Il; etPers, Sat. 1,72. 
PARS. — Pro uxore. Simili modo Galli dicunt marnatiti. 
ir Loquilur de me et de parie nn.i- » 

Pi.aut. Mmach. Ili, 11, i£. 
Pars, Pars corporis. Pars obscena.— Pro pudendis. Aul quibus haii parli pr»:ienJe legenda , 
Dculij jiIspicU , isl» legC. 
Prìap. Comi, ad La torri ■ Funerataesl ilb pars corpuris qu. quondam Achillcs arata, i 
PETRON. Sat. Partcs. Ovili. Fai*. I, ^7. 
Inprimis vola sotvebautur ad fnciler 3;8 PASI 

felicemque partura. Accedebant tamen alti dei et dea, 
scilicet Egeria , Latona , Lucina , Maena , Prorsa, Post- 
versa , etc. Vide hac verba. 

Ad partuin frequentior credebatur decimus mensis. 
Inde Yirgilius : 

Mairi long» decem tulerunt fastidia mense s. 

Eclog. IV, 60. 

« Si fili us vcl filia intra decem mensium spatium post mortali 
meam editi fuerint , hxredes sunto. » 

Lio. IV , ff. de Posthum. haund. 

Partus, vinculum conjugii. 

F Gemina , quum senuit , retinct connubi» paria , 
Uxorisque decus matris reverenti» pensai. 
Nos Lucina fugit, nec pignore nitiraur allo. 

CL\DDIAN. in Eutrop. I , ~i sq. 

Interea tormentimi ingens nubcntibus hseret, 
Quod nequeunt parere , et parta retina* mariti. 

Jur. II , 137 sq. 

Partumeius. — Yerbum ab Horatio fictura de parla 
supposi lo , a partii et meiendo. 

Tuusque venter partumeius , et tuo 
Cruore rubros obstetrix pannos la vii, 
L'tcamque fortis cxsilis puerpera. 

IIOR. Od. Epod. XVII , 5o &qq. 

Pasipiiae. — Uxor notissima Minois regis , qua, taunun 
ardens , vaccam ligneain fabricare jussit , qua sublatens 
belluae coitu potita est. A Nerone et in theatro editimi 
est hoc spectaculum , plaudente populo , ut testatur 
Sue fon. in Neron. 12. Pasiphaes amorem ad signnm 
cadeste rcfert Lucian. Ub. de Astrologia. 

Junctam Phasiphaen DI e tato credile tauro : 
Yidimus , accepit fabula prisca fidem. PATÉ 


3 79 


Juidquid fama canit , rfonat arma libi. 
AHkt. de Sptclac. VI , 


l iqq. 


FaSSEB. — Hollis, lascivus. Ob passeris ex 


natura sala- 


cita lem. 
Dir passtr, cui tot monte», tot prseclia uni 
App'l» i 'le. 

Juv. IX 


54 «,. 


3uoJ tqtii milii noclibus fatigant 
VtcUHB «ine fin. prorieole» , 
F'rnii pasitribui salocìuret'; 
Vii rutupar, tic 

Prìop. Cirm. XXV 


1 M).|. 


Inde Calloprovinciales lingua vernacul: 


penero, nuu- 


cupanl /..',' posseroun. 
PaSSER , PaìSERCDLUS. — Inler mellitas amantium voces. 


■ Die i:;iìurme luum passerculuni , gallinflm 
Agnellum, «te - 

Plaut. Aiin. Ili, 


coturnicero , 

li , 76 sq. 


■ Meus pulus , passcr, mea columlia , eie. « 
Idem, Casin 


I, 1, 5o. 


PaSSIVUS. — Pathicus. Vide Jul. Flrmlc. in 


Malli. k< 


PATAVINA. — Pro pudica. Paiavina enlni niuliercs po- 


dìcitia maxime iiisignes. Vide Plìri. Epist 


Xff.i. 


Tu quotili: rt cjLiiliai noilri lusiisiuc libelli 
Vi* [ucllo legti , t\s Paiavina Uert. 

Majit. XI, «TU 


7*11- 


Patere. — In obscenìs. 
nc . c lifai MH r 


' "IT 


Palebìl ullut , iogeuicnlc c|uì loro 
Juvaotc vi net aiic moliilem naiem. 

Prinp. Carm. LXXXIV, 
■ 
38o P A T H 

Jara primum stator htc libidinosa* 

Alterni* ineundo et exeundo 

Porta te faciet patentiorem. 

Ibid. LU ,3 sqq. 

PATER. — Nomen religionis , primum geneale omnium 
deorum ; postea hominibus datum in hotoreni ; inde 
patres conscripti prò senatoribus. Deinde vul^tum ebani 
libidinose. Hinc : 

Patres conventitii. — Qui promiscui in inias scorti 
nidum convenerunt. 

« Ego et tua mater ambae Meretrices fuimts Illa te , ego 
hanc mi hi educavi Ex pairibus convcntitus, » 

Plaut. CisUll. I, i 4o sqq. 

Pater vitio , Pater culpa. — Id est corcubitu ille- 
gitimo. Qui liberos vulgivaga venere suscpit. 

Ut d ubi us vitio sit pater ille meo. 

Ovid. Trìti. II, 35a. 
IUudas quibus , auferasque mentem ? 
Huic semper vitio pater fuisti. 

Mart. XII , UI , 9 sq. 

« Qui bono sunt genere nati , si sunt ingenb malo, Suaptt 
culpa genere capiunt genus , ingenium improhuit. » 

Plaut. Mere. V. iv, 8 sq. 

Pathicus, Pathica. — Proprie, qui, qua in venere 

rem patitur. 

Ne trepida , numquam pathicus tibi deerit amicus. 

Juv. IX , i3o. 

Cingil inaurata penem tibi , sa net e , corona : 
Hunc pathica sumrai numinis instar habent. 

Priap. Carni. XL , 3 sq. 

Obliquis , pathica , quid me spectatis ocelli* ? 
Non >tat in inguimbus mcolula tenta mei*. 

Ibid. LXXV, i «f. 
PATR 3Si 

PATI VIRUM. — Viro subire. 

« Minor est irta «puro ego fili , qoan prìmnm virum passa 

Petbon . «Sol. 
« Invita aliom virum passa tsU » 

Tebtull. EhorU ai casiitat. i3. 

Hinc et eodem sensu : 

PàTIENTIA. — Dicebatur de utroae sera. 

« Obf tapui ego , et nec Gitona erecundifsiinoai pnennn 
fofficere buie petulantiaeLadfinnayi , ne puellam ejos «tatif effe , 
ut muliebris paticntict, legem posset capere. » 

Pethoh. SaL 

là est, viripotentem ex nata*. 

Ex lege vero 9 post duodeciram annum expletnm. 
Quod tamen Augustus in matrnoniorum favorem in- 
dulsit a decimo anno. 

Frequentici vero de posterarenere. 

« Tane prìmum ignota ante yocaUa reperta sunt sellariorum 
et fpintriarum , ex foeditate loci ac nltiplici patientia. » 

Tacit. Annal VI, i. 

PATINJE CIEàRIAE. — Non tantm vasibus potatoriis , 
sed et patini* lasciva pingebanir aut scolpebantor. 

Fulget , et in patini^ lndit pul«errima Naù , 

Pnndentam infiammali* ora ecore tao. 
Congnia non tardns diffnndat )n mìnister , 

Ut lateat posìtis tecta libido *is. 

Vet. Pò. caimieci. ex Faiet. 

PATRARE. — Proprio sensu alioid perficere. Honestum 
olim verbum ; postea ad obsenitatem translatum 9 et 
prò venerem consuramare , i est , setnen emittere. 382 PECC 

Vide Isidor. et CanuL ad illud Persi)', I, 18, patronti 
fractus ocello , id ei, molliter et libidinose natanti. 

Quid est ? an iaec sinistra liberalità* 

Parum expaUvit ? 

Catull. XXVII , 16 sq. 

PECCARE. — De illc^itinio coi tu. Stuprum concedere: 
rem quoquo moào'acere aut poti. 

« Ergo amor etiara eos tangit ! Jupiter io cado avo non ifl * 

venit quod eligeret , t peccatomi* in tetris , nemini tamen 

injuriam fecit. » 

Petron. Sai. 

Incustoditi* et apéis , Lesbia , scraper 

Liminibus pecct , nec tua furta tegis ; 
Et plus spectator aam te dclectat adulur ; 

Nec sunt grata t>i gaudi* , si qua latent. 

Mart. I, xrxv, 1 sqq. 

Peccare. — Fidem sam abjicere ; alienis amplexibos 
indormire. Gallice fre une infidèlité. 

Non ego ne pecca quum sis formosa , recuso , 

Sed ne sit miseiscire Decesse mihi. 
Nec te nostra juUcficri censura ptudicam r 

Sed tamen, ut btes dissimulare , rogai. 
Non peccai quaccuque potest peccasse negare , 

Solaque famosanculpa professa facit. 

OviD. Am. Ili, XIT9I sqq. 
Rumor ait crebro «tram peccare puellam ; • 

Nunc ego me suis auribus esse velini. 
Crimina non baec abt nostro sin e fida dolore. 

Quid miserum tques , rumor acerbe ? tace. 

TlBULL. IV, xm, 1 sqq. 

PECCARE. — Veneri infuri, vir non esse, quod accidit 
flaecidis mentulis difljtutorura. 

« Fateor 7 domina , sa^e peccasse ; natii et fiomo suini ** 

adbac^nvenis : «lunupiambmeB Ante bone ditm «aque ai »or- 

1 

. 1 
P E D E 383 

deliqui.. • . Ittnd unum memento, non mie, sed instrumenta 
peccasse. Paratus miles arma non habui. . . dam omnia concu- 
pisco , volnptatem tempore consumpsi ; non invento quod feci. » 

Petron. Sai. 

PECULIUM. — Id quo viri sumus. 

« Quid somniatis ? mea quidem haec habeo omnia , Meo pe- 
culio empia* » 

Plaut. Pscudol. IV, vii, 91 sq. 

« Per aafractus deinde obscurissimos egresso* , in bone loctnn 
me perduxit ; prolatoque peculio , coepit rogare stuprasi. » 

Petron. Sat. 
« Homines bene nasatos et majoris pcculii , eie. » 

Lamprid. in Vita HeliogahaL 
Hinc: 

Peculiare. — Stuprare. 

« Scelus tu pue ries : atque ob istam rem , ego aliquid te pe- 

cnliubo. » 

Plaut. Pers. II, 11, io. 

PecuuàTUS. ■ — Pene et coleis maxime instructus. 

Accedunt duo, qui latus tuentur, 
Pulchre pensilibus peculi ati. 

Priap. Carm. LII , 6 »q. 

PECUS CLURINUM aut CLUSINUM.— Degrege meretricum 
et scortorum. Yerbum Plautianum incerto etymo, sed 
sensu non ambiguo. 

• Pudendumne ? tu \ero , clurinumpecus, A-venisti bue sus- 
tentatum cum cxornatis ossibus. ** 

Pl\ut. Trucul. Il, 11, i4»q- 

Vide CLUSINUM. 

Pedes. — Pro pudendi» apud Hebraos ; xmAt 0700 pc- 384 p ELL 

dum prò urina, et Latinis simpliciter 0,-0. Vide Drw. 
Qiurst. hebr. 1 , 35. 

PEDES EXIGUI. — In laudem apud Romanos. 

Pes erat exiguus ; pedis est aptissima forma. 

Oyid. ^m. IH , ili , 7. 

Contra : 

Depygis , nasuta , brevi latere ac pede longo est 

Hor. Sai. I f 11 , o3. 

PEDES TOLLERE. — In obscenis modus coitus , qaum 
agens patientis pedes sustollit ad ineundum. 

An ut matrona ornata phaleris pelagli* 
Tollat pedes indomita in strato estraneo ? 

PET&OX. Sai. 

Vide CONCUBITUS. 

« Mamma* teneas, pedes extollas, suavies, e te.» 

Nonius, apad Non. Marc. 

Pedane ae. — Scorta. Tamquam passim vaga ad quastam. 
Vide Procop. in Anecdoi. et Buleng. de Theatris, 1, 49» 

Pellex. — Ex lege Nuniae, quae viro nupsit jamuiorem 
habenti; concubina, k pellicere, per blanditias allicere. 
Sic Virgilius , JEneid. \\,pellacem Ulyssem dicil. Vide 

Pallaca. 

« Et dimissam Scriboniam , quia liberius doluisset nhniaa 

pellicis potentiam. » 

Su et. in Aug. 69. 

« Malum mihi prorsumilla ( Jano ) magnani dabit, quamtu 
me literìs tuis pellicem illi esse confiteris. » 

A. Gell. XIII , £. 

Eadem lege Numae interdictum erat quibuscumqnt 
pellicibus Junonis aram tangere. PENI 385 

Pellex. — Pro meretrice. 

« An uxore contentus baud una, concubinis , pelìicibus atque 

amiculis delectatur, etc. » 

Arnob. IV, de Jwe. 

« .... i hac mecam , ut videas simul Tuam Alcumeftam 

peliicem , Juno mea. » 

Plaut. Mere. IV, i , a3 sq. 

Pellex. — Pro concubino. . 

« Praeterea actiones Dolabellae et Curionis patris ; in qui bus 
eum Dolabella peliicem reginae , spondam interiorem regi se 
lecticse , ac Curio stabulum Nicomedis , . . . dicunt. » 

Su ET. in Cais* 4g. 

Quid quasi pelìicibus torqueris inepta ministri* , 

In qaibus et brevis est et fugitiva venus ? 
Plus libi , quara domino , pueros prestare probabo : 
Hi faciunt, ut sis foemina sola viro. 

MART. XII, XCVI, 3 sqq. 

PELLEX. — Pro manu fututrici. De masturba tor e. 

Pomice , quod nunquam futu^is , sed pellice lseva 

Uteris , et veneri servit amica manus ; 

Hoc nibil tsst putas ? . . . 

MART. IX , XLI , i sqq. 

PELLICATUS-US. — Concubinatus. 

« Ab ea est enim ipse propter pellicatus suspicionem inter- 

fectus. » 

Cic. de OJfic. 

PELLECEBRAE. — Delinimenta meretricia. 

« Capitis te perdam ego et filiam , Pellecebrce , pcrnicies , 

adolescentum exitium. » 

Plaut* Asin. I , u , 6 sq. 

PENIS. — Proprie cauda. (Gif. ) Pro virga virili; quod 
notissimum. 

25 
386 PERA 

Stare jubes nostrum semper libi , Lesbia , penem : 
Crede mihi , non est mentula quod digitus. 

Mart. VI, xxiii, i u\. 
Si facis in penetri quidquid ubi venit amar uni. 

Pers. IV, 48. 

Penis LEG1TIMUS. — Justae raensura et magnitudine. 

An facile et pronum est agere intra vbeera penem 
Legitimum , atque illic besternae occurrere eoe ne ? 

' Jirv. IX , 4^ *S* 

Pensare mentulam. — Manu esplorare an sit pondere 
et mensura, aut, ut ait Juvenalis, sit Ugitima. Lusos 
meretricum et irapudicorura. 

Arrectum quoties Manilla penem 
Pensavit digitis , diuque mensa est , 
Libras, scripula sextulasque dicit. 
Idem post opus et suas palaestras , 
Loro quum simili* jacet remisso , 
Quanto sit levior Manilla dicit. 
Non ergo manus ista , sed staterà. 

Mart. X , lv, i sqq. 

Vide PONDUS. 

Pensili a. — Virilia. 

Accedunt duo , qui latus tuentur , 
Pulchre pensilibus peculiati. 

Pn'ap. Carni. LII , 6 sq. 

PER AGERE VIROS. — Exhaurire crebro concubi tu. ( Bri*- 
Advers. XXI, io.) 

Quum sacrum fieret deo salaci , 
Conducta est pretio puella parvo ; 
Coramunis satis omnibus future , 
Quae quot nocte viros pertgit una , 
Tot verpas tibi dedicat salignas. 

Priap. Carrn. XXXIV, 1 sqq. 

Sic Galli dicunt achever un fwmme. À PERO 38 7 

PERAMBUI.ARE I.ECTUM. — (innrnssibus venerei. 1 : lerlum 
proterere. 

Et Oh mine .,i|.,-.l.i- , i .. .,,..., Il ,,..„. 
Ptrombulaliit omnium cu bilia , 
Ut albulm rolumhuliTj.lio.i-n>.. 

C*TBLL. XXVII, ; -«£. 

Irrmuliqu* nuasu Urti 

Argulatio, innailiulathqiir. 

InMi, VI. iu «]. 
PF.RCIDERE. — Yerbum flagitiosum. 

« Non hf relè si os prra'derim tibi , metunnt , morlìcinf. ■ 
PlaL'T. Pers. II, IV, ta. 

Percutere. — In obscenis. 

» Non laces , notturne prrru.isor , qui ne lum quìuVm i|itum 
fnrtìlcr fareres, rum pura mulicre pugnasi! t » 

Petrok. Sai. 
Perhepsere. — Vide Depsere. 
PERDIX. — In onsrrnis simili scnsu quo palumbes , an- 
seres, eie. Vide Arìstoph. in avibus , etverbum A versa 
VENUS. 
PebouCTABE. — Inter venerea , ul ducere. 

" Quid quid r?l , errnuo piilins , quam ptrdurtet quispìam. - 
Pl.MJT. Moslell. Ili, li, 160. 
Perductor. — Cunciliatoramorum impudicorum. Dìffert 
tamen a lenone, quod leuo scoria tantum et famosas 
perilureliar , dum perductor . cu jusrumque (ramina* feles, 
etiam doto. Antiquo tamen lexico legitur pinlpùtténa , 
lenocinor, perduro; potalpónns , lena, perductor. 

« De notturni s cjus barclialioiiibiis ac vigìliis leuonum , 
j Irato m m , /iridili forum nulla menilo fiat. » 

ClC. in Verr. III. 


388 PERF 

« Lenones , perductures , aquarioK. » 

Tertull. Apolog. 43. 

« Apage istum a me perduciorem. » 

Plaut. MosUll. HI, 11 , 1S9. 

PEREGRINUS-À-UM. — Rebus venereis translatum. Sic : 

PEREGRINUM AMOREM CONCEDERE. — Jam alteri con- 
cessum alteri tradere. GalliceyZw/r une infidélitt. 

« O facinus , inquara , indignum ! Qaod amo te quamvis re- 
lictus , et io hoc pectore , quum ingens vulnus fuerit , cicatrix 
non est. Quid dicis peregrini amori s concessio ? » 

PETIiON. Sat. 

PEREGR1NAE. — Meretrices. Undique Roma confluebant 
mulieres barbarae , quaestus gratia ; quibus addendus 
est pene innumerabilis feeminarum bello captarum no* 
merus , aut mangonibus in mercem tradita rum. Pleraque 
ergo ex tran ea scorta ; unde et ex raultitudine, peregrina 
idem sonat àc meretrix. 

a Adeon' est demens ex peregrina ? » 

Senec. Androm. Ili, 1, 10. 

Vide Donai. 

Ab antiquo , et eodem sensu apud Hebr&os. 

« Puteus angustus peregrina, » 

Proverò. Saiom. XXIII , 27. 

PERFICERE. — Rem ad effectum ducere. 

« Nam dicitur rum eo jocatus esse Heliogabalus turpissime 
dicons : Maxi mi ne , sexdecim , viginti , triginta milìtes diceris 
aliquando lassasse ; potcs tricies cum mulie re perficere ? » 

Jul. Capitoli^, in Maximini s. PERI • 38 9 

Rem pcragit nullam Serlorius , inchoai omncsi : 
Hunc ego , quum fuluit , non puto perficere. 

MART. HI , LXXIX , 1 S(]. 

Perforare. — Verbum flagitiosom ; prasertim de pre- 
dicante. 

« Licetne inforare, si incomitiare non licet ? — Non info- 

rabis me quidem. » 

Plaut. Curcìd. Ili, 3i sq. 

Dcprensos ego perforare possimi 
Tithonum , Priamumque , Nestoremqne. 

Priap. Cairn. LX XVIII , 3 sq. 

PERGULAE. — Appendices externae aedificiorum , qua in 
publicum spectant , ut sunt podia et maniana. Gallice 
des balcons. Metonymice de locis in quibus lenones 
scorta sua amatoribus exponunt. (Scaliger, in lectionibus 
Auson. et Propert. ) 

Ex Ausonio vero , pergula sunt casse humiles , pau- 
perum domicilia. Has inler interpretationes optabit 
lector, ad Plautum intelligendum , quum lenonem in- 
troducit mulieribus minitantem se in pergula sua eas 
expositurum , id est lupanare. 

« Te ipsam cnlleo ego cras faciam ut deportere in pergu- 
lam ; Ibi Ubi adeo lectus dabitur , ubi tu haud somnum capias , 
Sed ubi usque ad languorem. » 

Plaut. Pseudol. 1 , il , 79 sqq. 

PERIRE. — Amore contabescere, perdite amare. 

Tris imam pereunt adolescentes muiierem 
Rure unus , alter urbe, peregre tertius. 

PlAUT. Trucul, ar%. vers. i sq. 

indigna merce puella perii. 

PHOPBRT. Il, XVII , lG. 3go PERT 

Permolere. — Vide Molere. 

Nani iiraul ac venas ioflavit tetra libido , 

Huc juvenes acquimi est descendere , non aliena* 

Permolere uxores. 

HOR. Sai. I , li, 33 sqq. 

PERSUASTRICES. — De meretricibus. 

« ut si quisdicat, persuasiti ce s y praestigiatrices, 

atque inducirices. » 

FOUTUNATIANUS , RheL 111. 

« .... eccas tandem ! probri perlecebrse et persuastrices. » 

Plaut. Bacchia. V t li, £7. 

PERTRACTATUS. — Tractatione tritus et obsoletus;de 
scortis et prostitutis. Unde prò rebus vulgatis et in- 
quina tis. Sic Plautus : 

« Profecto expediet fabula huic operam dare ; Non per- 

tractate (acta est , neque item ut estera ; Neque sporadici 

insunt versus immemorabiles ; Hic neque perjurus leno est, 

nec meretrix mala , etc. » 

Captio. prolog. vere. 54 sqq. 

PERTUNDERE. — In obscenis. Forare. 

Nemo istum ventrem pertundet , etc. 

Lucil. Frag. 3o. 

Nam pransus jaceo , et salar supinus 
Peri un do tuaicam palliumqae. 

C\TULL. XXX , IO *q. 

Hinc : 

Pertunda. 

ce Ktiamne Pertunda quae in cubiculis presto est , virginale* 

scrobem cflbdientibus maritis ? » 

Arnòb. odo. Geni. IV. 

« Sì adest dea Prema , ut subacta se non commoveat qunm 
prema tur; dea Pertunda quid id facitr* » 

Aug. Ciò. Dei , VI, 9. • 
PESS 391 

PERVIGILIA. — Proprie pernoctationes ad opus quod- 
cumque ; religiose vero festa nocturna in honorem 
deorum. Vide Tacit. Annoi. XV; TU. Liv. XXIII, 35 ; 
Sueton. in Piteli, io; Arnob. adv. Geni. V, etc. 

Ineunte aprili , celebrabantur pervigilia Veneris , 
( Ovid. Fast. IV, init. ) et per tres uoctes. 

Ipsa uellet ut venirci , si decerci virginem , 
Jam tri bus choros videre» feriatos noctibus. 

Pervigil. F'eneris, 4o *q. 

« Quid ? tu Venei-in' pervi gilare te vovisti , Pbjedrome ? Nam 
hoc quidem edepol , haud multo post luce lucebit. » 

Plaut. Curcul. 1, 111, a5 sq. 

Hic spurcissima peragebantur. 

« Qui illam stupravit peivigilus Veneris. » 

A. Gell. X 1 , a3. 
Inde : 

Pervigilia. — Pro nocturnis libidinibus. 

« Excepti etiam pluribus ferculis , quum laberemur in so ra- 
mini: Itane est;' inquit Quartilla, etiam dormire in mente est, 
quum sciatis Priapi genio pervigUium deberi ? » 

PETRON. SaL 

PERVIGILIUM VENERIS. — Notissimum carinen ex auctore 
incerto. Vide Just. Lips. in probabilibus criticis, p. 106 
et 261. Elegantissimum certe, sed ad lingua latina 
auream aetateni referri non potest , qùod patet ex ge- 
nere dicendi quibusdamque formulrs ab ea abhorren- 
tibus. Constat ex versiculo 5i, prò sacris in monte 
Hybla celebrandis editum fuisse. 

PESSt'LUS. — Pro pene. 
3 9 2 P H A L 

Gemelli ostioli latebricosa 
Vos spiracula pessulis serate , 
Pessulis agitate complicatimi. 
Ex rentori Jòus incerti , ex Petronio Linocerii y v. 5o sqq. 

Peteke. — In matrimonium. Sape prò stuprum rogare. 

Multi Ulani peti e re ; Illa aversata petentes, eie. 

Ovid. Met. I. 4?8- 

Nulli se dicit mulier mea nubere malie 
Quam mlhi , non si se Jupiter ipse petat. 

Gatull. LXV, 1 sq. 

Nupta tu quoque, quae tuu$ 
Vir petet , cave ne neges , 
Ne peti tu ni ali un de eat. 

Catull. LVI, 161 *qq. 

Petulcus. — Lascivus. 

neque oves , haedique petulci 

Floribus insultent. 

Virgil. Georg. IV, io *q. 

« Et petulci dicti ab appetendo , unde et meretrices, petulca* 

dicimus. » 

Seky. in Georg, toc. cit. 

PHALLUS. — 4>oAÀo<;. Penis fictitius , ex varia materia 
confectus , variosque in usus. 

Primum ex tigno , potissiraum ficulneo , ob ficus 
perspicuam fertilitatem. Is summa pertica ferebatnr, 
tamquam vexillum T festis Priapiet Bacchi, qua inde 
<po»oyoW vocabantur. Vide PlUAPUS , FASCINUM, 
llYPHALLUS, et Arnob. adv. Geni. V. 

2° Ex serica aut linea panna. Ad usum Lesbiarum. 
Vide TuiBAS 

3° Panes conficiebantur in similitudinem pudendo- 
rum. Vide COLIPHIA, SlLIGO. ì P H 1 L 3 9 3 

Si vis esse satur , nostrum potes esse Priapum ; 
Ipsa licet rodas inguina , purus cris. 

Mart. XIV, LXVII , i sq. 

4° Et pocula ex vitro , aut auro. Pocillatorum icun- 
culas exhibet Pignorius , de Setvis , manibus Prìapos 
illos extollentium. 

« In pocnlis libidines calare jussit , et per obscenitates 
bibere. » 

plin. initio uh. xxxni. vitreo bibit ille Prìapo. 

Juv. lì , 95. 

PHAIXICA CARMINA. — Versus qui canebatìtur zàphal- 
lum in Dionysiis. ( Suidas; Buleng. de Theatr-) 

PhiuENIS. — Scripsit de variis modis coeuncli , ùti Ele- 
phautis et Cyretie. 

Ad ha ne puella ( pene nomen adjeci ) 
Solet venire cum suo fatutore ; 
Quo tot figuras , quot Philanis enarrat , 
Non admo venie, pruriginosa discedit. 

Priap. Carni. LXI1I , i5 sqq. 

De libris Philctnidis vide Athen. lib. Vili. Clara 
erat literis et philosophia , uti fere omnes meretrices 
graecae. 

Àrdebat eam quidam Philocrates , sophista athe- 
niensis , qui in vanum rogans et continua rectìsatione 
iratus , dici tur librura illum de concubitu scrìpsisse , 
el Carmine satyrico Philcenidi tribuisse. Negans vero 
Philanis tumulo suo inscribi jussit , se numquam tale 
digitimi! conscivisse. 

PniLTKUM — 4>c'A7pov. Poculum amatorium. Veneficium 
ad compcllendum amorini. 3 9 4 PIMI 

Hic magicos adfert cantus : hic Thessala vendit 

Philtra , quibus valeat mentem vexare mariti , 

El solea pulsare nate*. 

Jrjv. VI , 609 sqq. 

PHRYGES. — Moltissimi omnium populorum habebantur. 

O vere Phryfpa, ncque enim Phrygcs t ite per alta 
Dindyma, ubi assuetis biforem dat tibia cantoni. 

VlRGlL. AEneid. IX , 617 sq. 

Barbarvi* est Lydus , servus Geta f fatmineus Phiyx. 

Ausoif. Eidyll. de HUtorìis. 

PlCTURAE OBSCENAE. — Spurcae et libidinem excitantcs: 
jam Romae usitatissimx sub primis imperatoribus. 
Notum est ex Suetonio 7 Tiberium picturis instmxissc 
cubiculum suum, ex Elephantidis libro editis, e. fi- 

Quae manus obscenas depinxit prima tabella* % 

Et posuit casta turpia visa domo , 
Illa puellarum ingenuos corrupit ocello* t 

Nequitiaeque sue noluit esse ru^es. 
Ah ! gemat in terris ista qui protulit arte 

Jurgia sub tacita condita lfletitia ! 
Non istis olim variabant tecta figuris , 

Quum parics nullo crimine pictus erat. 

PROPE&T. Il 1 VI , 27 sqq. 

PlLUMNUS. — Ex diis puerpera custodibus. 

« Mulieri foefce , post partum tres deos custode* Varrò com- 
memorat adhiberi .... eorumque custodum significandomi 111 
caussa tres homines nocte circuire limina domos , et p rlfl|0 
limen ferire securi , postea pilo, tertio decurrere scopis; ut » 
datis culturae signis, deus Silvanus prohibeatur intrare.-- a 
bis autem tribus rebus tres nuncupatos deos , In ter ridona* 1 1 
sccuris intercisione, Pi/umnum a pilo; Deverra a scopis* » 

Avo. de Cfo. Dei, VI, 9. 

PlMIACULA. — Cunni labia. PLAN 3 9 5 

te Medi us autetn sinus mulieris ex membraois nervosis cons- 
tat. ... Intus autem spatiosissimas ; fons vero angustus , in 
quo coiius virorum et usus venerìs efficitur , quem vulgus 
cannimi vocat. Cujus fons vel labra , Graece epty rogo mata , 
vel pimiacula dicantur. » 

Pseudo-liUrct Q. Sorani ad Cleopatram reginam , 
de medendo ardore libidini*. 

PlNGUIARIUS. — Qui pingues foeminas amat 

Sta idem amicanti nolo mille libra rum. 
Carnariiis sam ; pinguiarius non sum. 

Ma&T. XI , CI , 5 sq. 

PlPINNA. — Mentala. Apipillare , quod est avium ; exiguo 
verbo in blandiinentum. 

Drauci Nata sui vocat pipinnam , 
Collatus cai Gallus est Priapus. 

MART. XI , LXXiil , i sq. 

PlSCICULI. 

« . . . Quasi pueros primae teneritudinis , quos pisciculos 

vocabat , institueret , ut natanti sibi inter femina versarentur 

ac luderent. » 

SUETON. in Tiò. 44- 

PlX. — Pro spennate. 

Pubes pube subaffricetnr , 
Viscosa péce giù ti ne tur haec hdic. 

Virgiliocenton. incerti ex Petron. Linocerii. 

^LACERE. — Verbura nuptum. 

....... sed hi libelli , 

Tanquam conjugibus suis mariti , 
Non possunt sine mentula piacere. 

Mart. I, xxxvi , 3 sqq. 

I^LANTAKIUM. — Pili pud end or ara ; a re rustica trans- 
lai uni. 3g6 PO DE 

Quinque palestrita licei hec piantana vellant , 
Elixasque nates labefactent forcipe adunca , 
Non tamcn ista filix nullo mansoescit antro. 

pees. rv, 39 «n 

Plenus coitus , Plena VOLUPTAS , LIBIDO. — Quom 
res ad effectum ducta est. 

« Dii , i aquara , immortales , si ego hoic dormienti absln- 

lero coitum plenum et nptabilem , prò hac felicitate , cras puffo 

.is turco nem macedonicum optimum donabo. » 

Petrow. SaL 

Sic ootissimum illud Ovidii , lune piena volupto 

Quum pùriler vieti, etc. 

adeo mea piena libido, 

Ut Nyrophas omnes interiuse putem. 

Pn'ap. Carni. XXXIII , 3 sq. 

Plena mulier. — Gravida. 

« Et quum te gravidam , et quum pulchre plenari* adisco 

gaudeo. » 

Plaut. Amph. II, iii4fr 

Plinius junior. — Lasciva carmina scripsit , quorum 
ipse raeminit , Ep. XVII, petalantiamque excu»t» 
Ep. IV, xiv, i5. 

« Meminerini autem quippe eruditi , probatissimo viro fw* 
in poetnatiis lasciviam , in moribus constitisse censurami. » 

Auson. Cent, nupt* 

Podex. — Inter obscena , fere semper in contumeliain. 

Secti podieis usque ad umbilicum 
N alias rellìquias habet Gharinos , etc. 

Mart. VI, xxxvii, 1 sq. 

Hietqut». Uirpis inter aridas nates 
Podex vclut cruda? bovis. 

Hor. Epod. VI , 8 sq. , in anum libiàinosaat» "1 POMA 3 97 

POENA. — De stupro nefando; i° de pudica tione. 

PEnelopes primam DIdonis prima sequatur , 

Et primam GAni syllaba prima HEmi ; 
Quudque sit ex illis , mihi tu, tleprensus in horto , 

Fur, dabi* : fiac pana culpa luenda tua est. 

Prìap. Carrn. LXVII, i sqq. 

2° De fellatione. 

Paedicere , puer , moneo ; futuere , puclla ; 
Barbatum furem tertia pana manet. 

Prìap» Carni. XII, i sq. 

Hinc: 

POENAS DARE. — Pro stuprum pati. 

« Jam prò cella meretrix assem exegerat ; jam ille mihi in- 
jecerat manum ; et, nisi valentior fuissem , panas dedissem. » 

Petron. Sat. 

POLLUCTA. — Residua victimarum , qua populo post 

sacrifìcium tradebantur. Metaphorice vero, prò scortis 

trìtis ; tanquam publicae libidinis reliquiis. 

(( Non ego sum pollucta pago ; potili' ut me abstineas manum. » 

Plaut. Rud. II, iv, ii. 

PoLLUERE. — In obscenis. 

« Ascylton autem truci ìntuens vultu : quoniam , inquam , 
fidem scelere violasti et communem amicitiam , res tuas ocius 
tolle , et alium locum , queni polluas , quaere. » 

Petron. Sai. 

POMA. — Vide Idps. Antia. lect. 3, ubi dici tur, Ugett 
porta, nuces , olerà, apud f r irgiL, Cu. , Catull., etc. 
verecunde ab hortis ad rem voluptarium translata 
esse. Quod apud Theocritura, pjÀoSoÀerv. 

Buslicws ìndoclc sì quid diiis&e \idcbor, 
Da vcniam : libros non lego, poma lego. 

Prìap. Cariti. LX\ IH , i sq 3g8 PORC 

PoNDUS. — Viri genitalia. 

« Habcbat enim inguinuni pondus tam grande , ut ipso» ho- 
minem laciniam fascini credere». » 

Petror. SaL 

Stimolato* ut furenti rabie vago» animus , 

Devolvit ipse acuto sibi pondera silice. 

Itaque ut rclicU sensit sibi membra sine viro , eie. 

Gatull. LVHI , 4 sqq- 
P ONERE. — In obscenis. Subigendam partem prabere. 

« Quid vis tibi ? — Pone. — Equidem poi , te datare credo 

consuetnm , sene*. — Pone hoc sis : aufer cavilbn: non ego 

nunc nugas ago. » 

Plaut. Auiul. IV, iv, 9 sqq. 

POPPYSMA. — Oris pressi sonus, similis illi quopermal- 
centur equi et canes. Obscene vero de susorro canni 
labiorum , quum frictu madescunt 

Accessi quolies ad opus , mistisque moremur 
Inguinibus , cunnus non tacet , ipsa tace». Pedere te mallem ; namque hoc nec inutile dicit 
Syramachus , et rìsum res movet ista simul. 

Quis ridere potest Tatui poppysmata canni ? 
Quum sonat hic , cui non mentula mensque cadit ? 

Ma&t. VII , xtiii, 5 sqq« 

A graco 'cro'rrTru^erv. 

PORCUS. — Virginum pudenda. 

« Nam nostra mulieres, maxime nutrices, naturasi .qo****" 
minse snnt in virginibus appcllant poreum , grasce tip 9 * 
significantos esse dignum insigni nuptianim. » 

Varr. de Re rustie, t^ 

Ilinc verbum graecum a Latinis usurpatnm xwpo* 0- 
AcJv, poreum vendere, prò corpore quaestum fiicef*. POTI 3 99 

Porta. — Verbum nequitiae ; utriusque veneris forameli. 

At te tum miseri roalique fati , 

Quem attractis pedi bus , patente porta . 

Percurrent raphanique mugilesque. 

GatDLL. XV, 17 sqq. 

PORTORIUM. — Proprie preti um vecturae; salse prò quaesti! 
meretricio. 

« Ego poi ! istum portitorem privabo portorio. » 

Plaut Asm. I, 111, 7. 

PoRTUS-US. ' — Eleganter a Plauto de re nautica ad ve- 
nererà «translatum. 

« Fixus hic apud nos est animus luus clavo Cupidinis. Re- 
migio veloque quantum poteris festina et fuge. Quam magis te 
in altum capessis , tam aestus te in portum refert. » 

Plaut. Asm. I, ni, 4 sqq. 

POSCERE. — Verbum nuptiaie : petere uxorem. 

« Interea senex Megadorus , a sorore suasus ducere Uxorem , 
avari gnatam deposcit sibi. Durus senex vix promittit, etc. » 

Plaut. Ardui, arg. vers. 5 sqq. 

POSSE. — Ad venerem valere ; arrìgere. 

Nono possirn vetulam , quaeris , Matrinia ? possum 
Et vetulam ; sto tu mortua , non v etnia es. 

MarT. Ili , XXXII , 1 $q. 

PoTIRI. — Absolute. Fruì amore alicujus. Simili contrac- 
tione Galli dicunt jouir. 

Amare liceat , si poti ri non licet. 

Fruantur alii ; non moror , non som invidus , etc. 

» 
Apul. Kjtyifi. i sq. 

PoTIOR, POTISSIMUS. — Primus apud amicam. Gallice 
/ amaiit preferì. joo PRjEC 

a Si iratuin est scortino forte amatori suo , Bb periit ama t or, 
ab re atqiif animo simul. Sin alter alteri potior est , idempfrit. 
Si increbravit , ipsus gaudet , rcs perit. » 

Plaut. Trucul. I y i, a5sqq. 

a Item liuic altro fìt, ut Meret , potissimus nostra doni 

ut sit » 

Idem , Mcnctchm. II , in t 8 H[. 

Nani, si quid in Fiacco viri est, 
Non feret adsiduas poiiori te dare noctes , 
Et quseret iratus pareni. 

Hor. Kpod. XV, ia sqq. 

PoTENS. — Qui amicarli solus possidet , somma coro 
potestate. Quo regno gloriantur amasti. Poù'or vero 
primas partes habet ; ergo non sine rivalibus. 

Nunc admirentur quod tam mihi pulchra puella 
Scrviat , et tota dicar in urbe poiens. 

Propert. II , XXVII, 31 *q. 

Praebere. — Stuprum concedere. 

Odi qua prabet, quia sit prctbere necesse, 
Sìrraque tir lana cogitat ipsa sua. 

Precidere. — Paedicare. 

Reclusis Tori bus grandes procèdi* , Amille : 
Et te deprendi , quum facis ista , cupìs. 

Mart. VII, txn, I sq. 

Dicat forsilan baec sibi ipse : nemo 
Pracisum scici esse me ; sed errat : 
Magnis testibus ista res agetur. 

Priap. Carni. XIV, 5 sqq. 

Praecidere. — De irrumatione. 

llesterna factum narratur , Posthume, coena 
Quod nollem : quis enira talia facta prnbet ? 

Os tibi prawisum, quanto non ipse Latinus 
Villa Panniruli percutit ora sono. 

Mart. Il, lxxii, i sqq- 4oi PKyEL 

PRAECINCTUS. — Paratus ad veoereiD- 

l'ic.' i'iiÌik eranl mulierculre , si quid velleiit conari , in- 
lice l con Ira nej.-. , quibn* si nil alimi virile, sciuj 
esset quod auxiliarelur. Et pntcincli certe allius crani us- « 
Petroìj. &»(. 
« Ultimo einiedus superimi! : myrlea subornatila gausapila , 
cinguloque suhànctus. •< 

Idem, ibid. 

Translalum a fabris, quibus nios erat se precingere 
ijiutiii laboralum irent. 
PRffiDA, PRAEDATOR. — De furtis venereis. 

» Jaffl ergo cceperam epbebum in gvninasium deducere; ego 
studia cjus ordinare; ego docere ac priccipere , ne quìs pnr- 
dolar corporìs admitteretur in domiim. ■■ 

PETnON. Sai. 

Et alibi : , 

' Non frueris , inquit , hai; proda. ■ 
PrìEFECTI MULIERIBUS. — Moderatores luxuria mulie- 
brls apuiì Graecos ; numero erant XX, ìiuvaucóxofff«i 
dicti. 

« Non yttomuiierìLus, prafet.tus, pripponalur qui apudGra?cns 
crear! solet; sed sii censor qui viros doccal moderar! uxoribuv n 
Cic. IV, de Rcpubl. 
Simili ■M'iisn necnon volo et Consilio: 
■ Ut matronarum liic [a età pernovil probe I Murìlius pnt- 
feclum mulìtrum hunc factum velim. — Nunc quoquo v i-mas , 
plus plaustrnrum in fedibus Videas , quiirn ruri , quando ad 
villani veneri;, n 

PlAUT. Aulul. Ili , V, 39 sqq. 

PRJELIBATIO. — Jus antiquissimum regimi et raagnalum, 
necnon dominorum in ancìllas suas. 

j.0 4oa PR;EP 

«< Idem auctor Adromacbides , Pceodrom gentem id mo 
habuisse indi cat , ut nupturis virginibus regi suo addictis , 
copiam fecerint devirginandi quam vellet. » 

Jòachim. Vadìanus , in Pompon, Mei. V. 

PraELIGàRE.— Yerbum technicum de maleficiis in amor 
id est veneficiis , seu vinculis , quibus viri ligati et veltm f 
defixi sunt. Vide Turneb. II, 3o. Iùde locutio gallica 
nouer l 'aiguillette. Sic Plautus : O praligatum pecliis / 
Batchid. I, II, 28. 

Praemum. — Duellum venereum. A militia ductura. 

Tum victor madido prosilia* toro , 
Nocturni refere ns vulnera pr etiti. 

Claud. in Nupt. Honor. et Mari*. 

« Àbi ergo , ac te compara , tota enim nocte, tecura fortìter 

el ex animo prozìi abor. » 

• ÀPtJL. Mei. II. 

Id mea me muhis docuit regina qucrelts 
Inviscnte novo pralia torva viro. 

Gatull. LX , 19 sq. 

Vide Militare , Pugna. 

Pr*EPOTENS. — Forma pracellens, formosus. 

« Certo enim , qnod quidem ad nos duas Atlinuit , prwpo- 
tentes , pulebrae , pacisqiie potentes , soror , fuimus. * 

Plaut. Pcznul. V, iv, 8 sq. 

PRAEPUTIUM. — Prius ei parti nomen illud imposuere 
Romani quam scirent a Judaeis prasecari solitam. Ergo 
ex etymo vere graecum. Hinc : 

Praeputium ducere. — Pro raasturbari. 

Abditus interea latct et secretus adultcr, 
tmpatiensque morse silet, et prceputia ducit, 

Juv. VI , ì$- sq. PKET 4o3 

RABSEPE. — AccSpitur in obscenis. 

« Acherontis pabulum, fagltn Prcesepe , stabulum nequitiae. » 

PLAUT. Casin. II, i, 12 sq. 

Vide annotationes Taubmanni. 

'RAETEXTATUS-A-UM. — Quidquid puerile ; a prcetexta 
veste impuberibus peculiari. Sape prò impuro , a pue- 
rorum flagitioso officio. Hinc : 

'raetextati mores. — Foedi, dissoluti. 

Mittentur brace* , cultelli , frena, flagellilo) : 
Sic pratextatos référunt Aftaxala mores. 

Juv. Il , vers. ult. 

^RAETEXTATA VERBA. — Obscena. 

« Erat cnim dlcacitatis plurima , et sic scorri lis ac sordida 

ut ne prtzlextatis quidem verbis abstineret. » 

Su ET. in Vespas. 22. 

« Non prcttextatis , sed puris honestìsque verbis , veneran- 

dum illud concubii secretum. » 

A. Gell. IH , io. 

PREMA MATER. — Ex numero deorum qui. nuptiis pr#- 
erant. Specialiter providebat ista ne subacta virgo se 
ultra modum commovens semen a vulva ejiceret. Vide 
CapelL de Nupt. II, et Tertull. ad Natlones , II, 11. 

Premere. — Sape in obscenis. 

Dura stupet ac novus est , et adhuc non no* il amorem y 
Parce : premendiis erit , quum veteranus erit. 

Vet. poet. catalect. ex Faleto. 

Pretiosi, Pretiosae. — Quii qua noctes suas magno 

vendunt ; a pretto impudicitia. 

a Quid porro non est iniquum forles viros arma sumere , et 
in castri* pernoctare, et prò vallo obligatos stare vulneribus; 
404 PRIA 

interim , securos esse in urbe pretiosos et professo* impudi- 

citìam? » 

Senec. Uh. de dfoin. Provid. 

Quanti* unde avidi* noac sii pretiasa pueiiis ♦ 
Et venere eshaustss damna querantur opes. 

Certa qaidem Unti* caasM et manifestai ruinis , 
Laxurise nimium libera facta via est. 

PROPERT. Ili f XI , i sqq. 

Ab omni enira memoria, mulierum fuit, qoum ex 
dote aut censu virorum luxurise suppeditare non pos- 
sent , flagitiis supplementum conquirere. Sic ex Euri- 
pide, non amoris aut libidinis caussa abiit Helents, 
sed ob Méneiai paupertatem. Hinc apud Horatium, 
metonymica permutatone : 

Pketiosus. — Qui stuprum quovis pretto sollicital; ge- 
nus perditorum, meretricibus reipsa pretiosissimum. 

Sed )ussa coram non «ine conscio 
Surgil marito , seu vocal institor , 
Seu navis hispanss magùter , 
Dedecorum pretiosus emptor. 

Ho&. Od. IO , vi, 29 sqq. 

PRIAPUS. — Notissima est ejus fàbula. Qua sequuntur 
minus trita. 

Ex Venere etBaccho natus, sed ex India red eunte: 
quod notat , ex Oriente genus humanum in Europam 
profluxisse. Fons enira primus hominum mollis et fé- 
tondissima Asia. 

Magno pene dotatus est , significando colonia nas- 
centis prima m necessita tem esse , procrea tione Iibe- 
rorum civitatem augeri. P R 1 M 4o5 

Horlorum custos, tauquam vita; germuium sator el 
conservai or. 

Ficus tandem Priapo sacrala , ob perspicua!» fer- 
tilitatcm hujus arboris. 

Baec omnia patent ex antìquis scriptorìbus : unde 
Priapam prisca Ìd Grascia vrptaìdyovov appellabant, id 
est, prirDum hominem. 

Nuda ergo ab aevo et rustica Priapi festa , tamen 
pudica. Vide FaSCINUM , PHALLUS; sed ernmpente 
libidine, probrissinns (lagiliis inquinata fuere. In Dio- 
nvsiis statua ejus per vicos et plateas circumferebalur , 
flagitiojùs vcrbis cunclamata. 

a ili ■ i I in I mi n i bruni unJique tra nsvec tuoi in loco suo 

quiesceret. Cui membro inlioiiento , imlrfmfitmilus lion. alani 
n iieccsse erat impooei Aug. de Ciò. Dei. 
S&cùs Priapi asinus immolabatur, in memoria ni cu- 
jusdam nocturnae contessa tionis deorum.in quaquum ferre Vestse dormienti conareturPriapus, intem- 
pestivo clamore Sileni patris aselli eccitala dea, magno 
spedanti uni risii jam pene subacta , mentulatum rejecil 
et effugit. ( Ovid. Fast. I. ) 

Alio modo tradii Hyginus , dìcens Lampsacenos 
asimim Priapo immolare consuevisse, tanquam, pu- 
blico concursu , ab ilio supera tu m magnitudine penis. 

PRIMABIUS. — Qui primus muliere aut puero potilus 
est, aut possidel tamquaru herus et dominus. 

» Quuad primiirius vir dica! , comprime Imin , sis,si hMHBf.a 
Plaut. Rud. IV, iv, aq. 4o6 PROC 

Primaria. — Potior , pnepotera inter ejusdem viri 
amicos. 

« Sed ecqaa ancilla est illì? — Est primaria* — Ea quoque 

òpus est ; ita precipito mulieri , atque ancillube , Ut simulet 

se tuam esse uxorem. » 

Plaut. MU. Ili f i , 199 sqq. 

Proba. — Pudica. Fceminarum laus maxima. 

« Nam pvba et pudica quod sum consolo; et parce mini, 
quoniam comparatum est , uno ut simus contente viro. » 

ÀFRAN. EpisU commiss. 

«« Pi ola, , formosseque , in pretio snnt. » 

Pompon. Mel. II. 

NuHua erit castis juvenis corruptor in agris , % 
Qui te blanditili non «inai esse probam. 

Paofi&t. II, XX , 3 sq. 

Pudica et proba redde codicillo*. 

Catull. XXXIX, 3a. 

Et poterit dici rustica , si qua proba esU 

Ovid. Remed. I , v, a3o. 

PROBRUM. — Probra et opprobrìa proprie significare 
adulteria docet Scipio Gentilis , Paregr. I, 21. Sic 
apud Livium , matrona protri accusata , et Àlcumena 
in Plauto : 

« Durare iiequeo in aedibus : ita me probri , Stupri, dede- 
coris a viro argutam meo ! » 

Plaut. Ampli. Ili , 11, 1 sq. 

Fostea, de quibuscumque flagitiis. 

a Suppostrix pueràm ! ego edepol juam tua probra aperti» 

omnia. » 

Plaut* Trucul. IV, u, fasq. 

PROCACES. — Scorta, meretrices. ■ Procuri j) PRO C 

e est; uuilert pio*/, tiprutu 4u; 

s raerel ricn. <■ ; sei illi i-i-i ni !.. ■ i. » 

PLAUT. Panul. I , l 

Itundì ■ Mi i.l.i - arie, Cadisi! aiUui'Lnr ronjiigis MH in*. 
El i|ihiii furie pruca.r penili» r-oiiru»erat moi , 
Cun Mitrai pai ri a prxcm ilare domo. 

fri. poti, catalect. ex F> 

PROCACES LUSUS. — Pocniata ludicra, obscew Carmi! 

Cor» 


%-iap. Carm Prcr/al. vers. ■ ni. 

PROCI. — Virgimim pelitores ad legilìmum connufa 

» Olim Aux nujon-5 sororos , quartini lem pera la m fon 

latcm nulli ilillàni;triiiit popoli , prora regi bus des p ousa 1 

beatas ituptias aitepta;, eie- Pr ocre atri x.- Apul. Mei. IV. 
-(jenilrix. V'erbum rellgiosum de Venere. fittvigii. Firn. 6.1 "|ii 
PrOCUI.US. - Poeta insigni»; seri psilelegìas de anioiibtis. 

Callimaco Prvculus umile tenerci iter. 

Om.»An*)lf, v, ,G. 
PitocijLLS — Iruperator. adeo libidinosus , ut centoni 
Sarniatas virgines bello caplas iliebtis quiinleciin(ul 
ipse gloriabaUir ) stupra veri t et gravida» rediiideril. 
Vide Vopisc. iti Proti/lo. elS.ibill. in Exemplis. 

Cognomi ne generico Proctiti ntiiniriakinlur, qui n;ili 
I patre peregrinante : id est , prvctil a patria. 4o8 PROM 

PRODUCERE. — Ministerium lenonis. Ad stuprimi puerum 
aut puellam adducere, aut quoquo modo conciliare. 

« Homines ipsi hanc sibi molestiam , altro atque aeramnam 
offerunt. Ducuut uxores , producunt quibus bae faciant liberos. » 

LuciL. apud Non. Marc. 
« Continuoque producta est puella satis bella, et qua non 
plus quam septem annos habere videbatur. >» 

Petron. Sol 

PROJICERK. — Verbum technicum de pueris quos pa- 
reri tes ejiciebant domo, et publice exponebant juxta 
columuam lactariam. GMice' en/ans abandonnés; onde 
projeclitii dicebantur. 

« Prius hauc compressit, quam uxorem duxit domum : Pria* 

gravida facta est , priusque peperit filiam : Eam postquam pe- 

pcrit, jussit parvum projici; Ego eam project, alia mulier 

suslulil. » 

Plaut. CisUlL II , ili, 72 sqq. 

Prolubido, Prolubies, Prolubium. — Ardor, uredo, 
desiderami vebemens agendi quod lubet. 

« Muliebre ingeuium , prolubium , occasio. n 

Accius , Andromeda, apud Non. Marc. 

« Quo quidem me a matronali pudore , prolubium meretrice 

progredì coegit. » 

La beri us , apud eumdem. 

Vide Van\ de Ling. lai. ìib. V, ubi docet , prolubim 
et prolubidinern dici ab eo quod lubeat ; unde etiam 
lucus Veneri Lubenlince dicatur. 

PROMULSIS. — Levis ille cibus qui primum convivis da- 
batur, ante mulsum, id est ante primam potationem, 
et ad excitandam sitim. Metaphora vero , ab hoc ritti P R O P 4og 

coenae, prò praludiis venerìs. Vide LSps. Antùj. Ili; 
Turneb. ^Jt\ XXIII etXXVIIL Eodem sensu Seneca, 
Contro?. parariiim veneris; vide ANTECCENIUBL 

« Mox manum demisit in sinum , et pertracto vasculo tanti 
rudi : Hoc , inquit, belle cras in promulside libidinis nostra 
militabit; bodie enim post asellum, diaria non stimo. » 

Petbon. SaL 

PRONUBA. — Cognomen Junonis \ qua nubentibus 
praeest. 

Speluncam Dido dux et Trojanus earadem 

Dcveuiunt : prima et Tcllus et pronuba Juno 

Dant signum .... 

ViRGIL. AEneid. IV, i65 sqq. 

Non ego sum furtim tibi cognita : pronuba Jono 

Adfuit. . . . 

Ovid. Heroid. VI, 43. 

PRONUBI. — Adolescentuli qui novam nuptam comita- 
bantur a patre ad domum mariti. Gallice garf ons de la 
noce, 

ce Auspiccs , pronubi , napdv\jufot. » 

Vel. Glossarium. 

« Patrimi et matrimi prsetextati tres nubentem deducunt: 

anas qui fàcem praefert e spina alba , quia noctu nubebant ; duo 

qui tenent nubentem. » 

Fest. 

PROPENSIOR natura. — Nativus ardor in venerem. 

« Appellatusque est sui temporis Priamus t ob liberorum mul- 
titudinem ; quem vulgo jocanter , quod esset natura propen- 
siorìs Priapum , non Priamum saepc vocitarunt. » 

Jul. Capitoli?*, in Gordian. 

PROPUDIUM. — De persona; prò impudico. 
4io PROS 

« Tnn 1 atidcs t'tiam servos spernere? Prvpudium , quasi WU 
bit ; quasi eampse reges ductitent. En monstram mulierìs ! ■ 

Plaut. Paniti. I, li, 5g sqq. 

Prohsa. — Dea pnegnantium , quam deprecabantur ut 
partus esset rectus et naturalis. 

re Pueros esse in utero , Varrò dicit , capite infimo niios . 

sursiim pedibus elatis. . . Quando igitur conlra naturarli forte 

conversi in pedes , brachiis plerunique diductis retineri solent, 

,-egrius muliercs enituntur ; hujus periculi deprecandi gratia , 

arai statuire sunt Romae duabus Carmentibus , quarum um 

Postrema nominata est , et Prorsa altera , a recti perversique 

partus et polestalc et ornine. » 

A. Gell. XVI , 16. 

Vide C armeni A. 

Pkosedae. — Meretrices; a prosedendo in meritoriis el 
iornicibus. Scortorum enim apud antiquos plus sederi 
mos erat, quam deambulare. 

« Thamar Illa qua? se expinxerat , ideirco justx Mispioooi 

vij»a est quacstui sedere, » 

Tertull. (le Cultu fetminurum. 

« Ubi, inquit, non fuisti vitiata? juxta vias sedisti illis ? * 

JEREM. Cap. 11. 

« Et mutato habitu , sedit ( Thamar ) in bivio itineris. » 

Genes. XXXVIII, i£. 

« Turba est nunc apud aram. An te ibi vis inlcr istas vcr- 
sarier Prosedus, pistorum amicas , reliquias , alicarias, Misftv* 
se lue no delibutas , servtilicolas- sordi da s ? Qua Ubi oleot sb- 
bulum , statumque , sellam et sessibulum merum. » 

Plaut. PanuL 1, 11, 53 sqq. 

PllOSERPENTEM BESTIAM FACERE. — Promiscui S lingO* 

se mutuo basiari. Genus osculi a Graecis vocatao 
PROS 4n 

xoe7oryAco777K7pz* A serpenti bus , quorum lingua bisulca 
ex antiquis, ut patet ex Aristot. de Parte animai. II, 
cap. tilt. 

« Fac proserpentem bcstiam me , duplicem ut habeam lin- 

guam. » 

Plaut. Asin. IH, III , io5. 

PROSTARE. — Peculiariter in obscenis. Frustai patiens 
cujuscumque libidinis. 

Quum populum gregibus comitum premat hic spoliator 
Pupilli prostantìs • . . . 

Juv. 1 , 46 *q. 

Et linguam , et mores , et cuoi tibicine chordas 
Obliquas , nccnon geotilia tympana secum 
Vcxit, et ad circum jussas prostart puellas. 

Idem, HI, 63 sqq. 

PROSTIBILIS. — Condì tione sua meretrix, se or tura. 

« Nam hercle absque me Foret et meo presidio , hic faceret 
te prostibilcm propediem. » 

Plaut. Pers. V, 11 , 55 sq. , ubi de libertinorum moribus. 

u Prostiòili est autem stantem stantì savium Dare amicum 
amicai : euge , euge ! sic furi datur. » 

Idem, Stich. V, vi, 4 sq. 

Prostibula , Prostibulum. 

u Inter mere tri ce m et prostibulam hoc interest, quod me- 

retrix honestioris loci est et qu&stus ; nam meretrices a merendo 

dictae sunt, quod copiam sui tantum modo noctu fàcerent; 

prostibula , quod ante stabulum stet, quaestus diurni et noe- 

turni caussa. Plautus Cistellaria manifestissime discrevit : intra 

ad bonam meretricem ; adstare in via solum , prostituite sane 

est, » 

Non. Marc NonnuUar. dictionum differtntia. 
4i2 PROS 

Prostibula ergo, vilia scorta et admodum vuo- 
tissima. 

Si nihil ad faciem , et solum lupa , prostibulumquc 
Nummi opus atque assi*. 

Lucil. Frag. IX , ao sq. 

Prostibula scenica. — Per ludos publicos , Inpanaria 
et quod in lupanarlbus agebatur in scenam prodlrr 
antiquos non pudebat , et quaecumque paulo ante per- 
diti et libidinosi per se natantibus oculis viderant. 
Vide Pasiphae et Atellanae. 

Et apparet quidem ex Tertulliano passim , prò- 
ductionem illam scortorum non sine pompa celebrali, 
et praeconum publica pradicatione. De hac licentia 
intelligendus est Plautus, in prologo Casina: 

« Revortor ad illam puellam exposititiam , Quam seni stimma 
vi sibi uxorem expetuut. Ea invenietur et pudica et libera, In- 
genua Atheniensis : neque quicquam stupri Faciel profteto « 
hac quidem comadia. Mox hercle vero post , transacta fabob, 
Argentum si quis dederit , ut ego suspicor , Ultro ibit n optato, 
non manebit auspices. » 

Plaut. Prolog. Casin. vers. 79 sqq. 

ProsTITUEKE. — Stuprandum tradere. Qui sese prosti- 
tuii , stortura est. 

Aut facere ingenue est , aut non promisse podice , 

Auulena , fuit ; sed data compere 
Fraudando , efficitur plus quam meretrici* arare est , 

Qua? sese tolo corporc prostituii. 

C.VTULL. CV , 5 sqq. 

Qui vero alterum prostituii , leno est, aut conciliati* 

Inspexit molles pueros , oculisque comedit ; 
Non bos , quos prime prostituire case : 
PROV 4i3 

Sed quo* arcante seirant tabulata catasta? , 
Et quo» non popolai , nec mea turba videt. 

. MART. IX , LIX , 3 sqq. 

PRO TELO CAEDERE. — In obscenis : a re rustica transla- 
tum ; nani arando sulcum , quum recte et continuo 
rusticus ageret, tunc dicebaìur prò telo ducere, ut patet 
ex Lucilio, Frag. VI, 2. 

De prendi modo pupulum puelle 

Trusantem : hunc ego , si placet Dione , 

Pro telo rigida mea cecidi. 

CATULL. LII , 5 Sqq. 

PROTERVITAS. — Petulanza prurìentium foeminarum. 

Urit me Gljcerae nitor 
Splendentis Pario marmore purias : 

Urit grata protervi tas t 
Et vultus nimium lubricus adspici. 
In me tota ruens Venus 
Cyprum deseruit, etc. 

HoR. Od. I , xix , 5 sqq. 

Proverbia erotica : 

Ex Plauto: 

«Quasi piscis , itidem est amator lenae; nequam est, obi 

recens. » 

A sin. I , ni , 26. 

« Àrgentum accepi , dote imperiura vendidi. » 

IbùL 1,1, 76. 

« Esca est meretrix; lectus, Mix; amatores, aves. » 

Ibid. I , ili , 68. 

« Nec mutam profecto repertam tillam esse Hodie dicunt 

mulierem ullo in ssrcuIo. » 

Aulul. II , 1 , 6 sq. 

« Quae indotata est , ea in potestate est viri : Dotata mactant 

et malo et damno viros. » 

Ibid. III , v, So sq. 414 PROV 

a Bonum est pauxillum amare sane ; insane non bonmn «t « 

Cure. I , HI , aa. 

« . . . . qui amat , sì egat , mìsera afficitur aernmna. » 

Ibid. I , li, 53 sq. 

« . . . . amor et melle et (elle est fecondissimo* '•> Gusto ài 
dulce ; amarum ad satietatem usqoe oggerìt. » 

CisielL I, 1, 71 sq. 

« Meretrix fortunati est oppidi simillima ; Non potest saan 

rem oblìnere sola sine multis vSris. » 

Ibid. 1 , 1 , 82 sq. 

« . . . illccebrosius Fieri nihil potest, nox, mulier, vìnum, 

homini adolescentulo. » 

Bacch. 1 , 1 , 54 *q. 

« Ànima est amica amanti : si abest, n alias est. * 

lbid. II , 11 , 16. 

« Matronse , non meretricium est , unum inservire amantem. * 

M ostelli, ni, 33. 

« Mulier ree te olet , ubi nihil olet. » 

Ibid. 116. 

« . . . . nequicquam mulier exornata est bene , si morata est 
male : Pulrhrum ornatum turpes mores pejus coeno collinunt * 

Ibid. I, ni, i3a sq. 

« Meretrix tantisper blanditur , dum illud quod rapiat , 

videi. » 

Mencechm. I, in, 11. 

« Muliebri fecisti fide. » 

MiL II, v, 46. 

« .... in mala uxore atque inimico si quid sumas , sumpta» 
est ; In bono hospitc atque amico , quapstus est , quod sumitnr.» 

Ibid. Ili , 1, 79 sq. PROV j,5 

. bona uior , si ea dedurta est usiguarn gentium. Ubi ram possim 

Ihid. Ili, l.gnq. 

n Si quid hi i timi est mulini mali; atqnc mal iti os e , Ea 

siili immortalis memoria est mcminis.se ci sempiterna ; Sin, 
bene quid ant fidclìler faciundum est , eo devcniunl , Oblivione 
rxlcmplo uli fiant , roeminisse ricqueirnt. » 

ìbid. Ili, ni, i ■; -.|,|. 

« l ,»n I amai quod amat , si i i I li. lui , id liabet prn cibo : Vi- 
dere, ampleclì, osculari, adlocpii. * 

Mere. IV, iv, 4 sq. 

* Negotii sibì qui volct vini parare , Navem I miilierc-m !ta>c 
duo comparalo. Nani nulla- magis res du;e plus negotii Habent, 
forte sì occeperi* e r,T.nul. 1 , sqq. « Merelrirem pudorem gerere magia decet , quam purptiram. » 

Ihitl.J, 11, gì. 
« Ncque ii[i|inl:c levius pondus est quam fides lenonìa. ■ 

Rm. II, ii, Ga. 
■ Qui potesl muliercs vitarc, vi tei ; ut quotidic Pridie cavea), 
ne faciat quod pigeat prostridie- ■> 

Slir/,. | , ||, 64 sq. 

« Hostis est iimii' , invila qux ad vimm nuptum diluì a 

ME 1 , ii , 83. 
■filler facclia est , amare inlcr se ri va Ics dnos , Uno cantbaro 
polare, et unum scorlum ducere, n 

ìbùL V, IV, 4 ? sq. 
« .... ita est ingenium muliebre ; Rene quutn laula est , 
tersa, ornata, lieta est; inferii est lanieri. » 

Ihìd. V, v, 3aq. , 

' qui in amorem Praripitavi) , pejus perii , quam si 

saio sali.it. ■ ■ 

Teinmnm. II, 1, 3o sq. 4i6 PROV 

« Mulicri nimio malefacere meliti» est ontis, qoam bene. » 

Trueul. II, ▼ , 17. 

« Meretricem esse similem sentis condecet, Quemquain ho- 
minem attigerit profecto aut malam aut damnam diri, » 

Ibid. II, i, 16 sq. 

Ex variis : 

mulier cùpido quod dicit amanti , 

In vento et rapida se ri bere oportet aqua. 

Cvtull. LXV, 3 sq. 

Conjugis irate noli tu verba timere , 
Nam struit insidia* lacrymis, quam foemina plorai. 

Diomrs. Cai. dist. II, 8 sq. 

Nil temere uxori de servi* crede quereliti ; 
Ssepe etenim mulier quein conjux diligi t , odit. 

Idem, III, i3 sq. 

Crede ratem ventis , animum ne crede puellis ; 

Namque est foeminea tutior onda fide. 
Foemina nulla bona est ; et , si bona contigli olla, 

Nescio quo fato re» mala facta bona est. 
Petron. Pseudepigr. Ciceroni a quìbusdam adscriptom. 

Lxor legitimus debet quasi census amari ; 
Nec vellem censum semper amare menni. 

Pr.TROif. Frag. ex edit. Fateti. 

« Foeminarum curam gerere , desperare est otium. » 

PUBL. SYAGS. 

Quid levius piuma ? flamen. Quid flamine ? ventai. 
Quid vento ? mulier. Quid muliere? nibil. 

Incerti. 

« Linguam , ventrem , veretrum contine. » 

Translaium a grata*. 

m 

Omnis mulier intra pectus celat virus pesùìens. 
Dulce de labri* loquuntur , corde vivant noxio. 

F viridi, de Qualitatt vita, li, 1 sq. 
• PROV 4, 7 

lìalnea , vina , venns corrumpunt corport nostra , 
Et vitati) faciunt baine» , vina , veni». 

Catalect. vet. poet. ex Valeto. 

forte* adjuvat ipsa Venus. 

Tibull. I , il r 16. 

nulli reparabilis arte 

Lesa pudicitia est. . . . 

OviD. Epist. V, io3 sq. 

voluptates commendat rarior usui. 

Juv. XI, 308. 

« Amantium irae , amoris integratio est- » 

Terent. 

a Probitas pudorque , virgini dos opti ma. » 

Idem. 

« Àut odit, aut amat mulier; nil tertium. » 

PUBL. SYRUS. 

« Amicitia semper prodest; amor et nocet. » 

Idem. 

Qua: rasta est ? de qua mentiri fama veretur. 

Auson. Srpt. sap. 

Par pari jugatur conjux ; quidquid ini par ( dissidet. 

Idem , ibid. 

Ex sacris literis : 

« Aquse furtivae dulcioressunt; et panisabsconditus suavior. » 

Liber Proverò. IX , 17. 

« Mulier diligens corona est viro suo. » 

Ibid. XII , 4. 

« Fovea enim prò fu n da est mere tri x ; et puteus angustus 

aliena. » 

Ibid. XXI II, a8. 

«Trla sunt insaturabilia : inferii us , os vufoct et terra. » 

Ibid. XXX , i5. 

« Scortum in domo , quod eruca sesamis. » 

Proverbium thedmudicum. 

a 7 4i8 PRUR 

Hic eruca prò venne ilio qui folia plaotarum con- 
sumi t. Vide Brusii Qturstiones Hebraieas , Ub. Ili, 
quasi. 4&* 

PROXENETAE. — A pud Gracos viri publici , excipiendis 
hospitibus prafecti ; Latinis vero , conciliatores et 
incessores cujusquumque mercis emptorem inter et 
venditorem. Unde prò negotiatoribus nuptiarum aut 
mandato , ant proprio motu , et tunc ratione officii quasi 
publici. Wàtjf. de Proxenetis , et Cod. tii. V, lib.U. 

PRIJRIRE. — Ardere con cubi tura. Lascivire. 

Ncc de Gadibus improbi» puell* 
Vibrabunt sine fine pmn'entes 
Lascivo» docili tremore lumbos. 

Mart. V, LXXMII , a6 sqq. 

Quod totis mibi noctibus fatìgant 
Vicina sine fine prurientes , 
Verni» passeribus salaci ore*. 

Priap. Carrn. XXV, 3 sqq 

Et saepe prò rem ipsam facere. 

Quid facit i» , Gelli , qui cura mitre atqiie sororc 
Prurit , et abjectis per vigilai tonici»? 

Catull. LXXXIII , 1 sq. 

Prurigo. — Ardor venereus. 

Poenitet obscene pnirigini* ? an magi» illud 
Fles, quod perei di , Papilc, desieris? 

Mart. IV, XLViri, 3 sq. 

PRURIGINIS arma. — Instrumenta quibus lasciva salta- 
tiones excitabantur. 

Cymbala cum crotali» , pniriginis arma , Pria pò 
Ponit , et addii età tympana pulsa manu. PUDE 4'9 Pro quibm i ni «fmper pLrnt ipi-ruiiiibiii, orai , 
Tentarne »cl cieninlum jìt sua I urlili riti. 

Priap. Canti. XXVI, 3 sqq 

PSECAS. — Ornatrix : notueu ab arte impositum , quod 
ornatrices paululum crines computi end os irrorabant. 
A graeeo tytxT^ttv, niinultitn irrigare. 

Veneri litabant pleratque psecades , ut palei ex veteri 
lapide : VENERI. 5ACRVM. CASSIA. I. I. PSECAS. 

Disponi! 1 i In.'-ii , li«r>!ii ipta capillit , 

iiud« hunieros piccai infili i , Duilisaue marnili», 

Juv. VI, 490 «|. 

PSOLEOS. — Verpus penis, i|róAco;. 

Piolinn ille vocal, ijund imi psolarnta vorimui; 
LI quod »o> culum, ruleon il Ir votai. 

Priap. Carni. I.XVIII , S »q. 

POBES. — Lanugu | >iiili'i!(!iin:i:i. 

Intra visiera [urii ibit usque 
Kipuhnn, capiilumgue colEorum. 

Priap. Carm. XXIV, 6 iq. 
Pubei pula livi sabaflVìrdur , 
Viicnla pire glutinctur lue buie. 

Ex t'irgiiiocent. incerti, ex Petran. Linacerìi. 

PUBLICA VIA ; PUBLICOS LOCUS. — Lupanar. Quicum- 
ipic locus in quo vulgivaga veuus a gita tur. 

« Qiiin leno liic habitat. — Nritio bine prohibet, nec vetit 
Quia quod palam est venale , si argeulum est , emas. Nemo 
ire quemquam publica proludei vìa. » 

PLAUT. Cureul. 1, t, 33 sqq. 

PUDENDA. — Cultu solemni consecrata apud antiquos, 
precipue ab TEgyptiìs in honorem Osiris. Trucidato 
enim ilio a fra tre Tryphonc, corpori ejus invento de- 
/ f 2o PUD1 

fuerant virilia , atque , ne ad sepultura desiderarentur 
solemnitatem, jussum est ab Iside effigiera eorum per 
plateas ci rcum ferri. Praambulabant tibicines, et seque- 
bantur matrona lasciva cantantes. 

Roma quotannis agebatur Osiris festum mense au- 
gusto : phallum vai de mentulatum gestabant matrona 
palam et cum pompa, inque adem Veneris extra maenia 
deferebant. 

Adhibebantur et meretrices; sed id sacrum tractare 
nemini licebat, nec sinu dea deponere, uisi matrona 
pudica. 

Schcmate non tlubio , sed aperte nomili «t illam, 
Quara recipit sexto mense superba Venus. 

M.\RT. Ili, L XVIII, 7 jq. 

PUDIBILIA. — Pudenda virorum. 

« Ad honorem rcliquos promovit commendatos sibi pudiòi- 

lium enormi late. » 

Lamprid. in Heliogabal. 

PUDICA virgo. — Cujus nerao pudicitiam delibava ; 
intatta. 

a Janine ea fert jugum '! — Tarn a me pudica est, quasi soror 
mea sit; nisi Si est osculando quippiam tmpudicior. » 

Plmjt. Curcul. 1 , i , 5o sqq. 

Pudica matrona. — Qua soli marito incurabit. Vide 
Proba. 

Lt quamv is I iliaco stertente , pudica , solebal 
Illic Penelope semper babere manum. 

Mart. XI, CV, i5sq. 

PUDICUS TORUS. — (ìastus a spurcis libidinibus : more 
sponsorum. PUDO 

brì>, srd su loia e 4»i PlIDICITIA. — Dea castitatis, cui Romae duo (.ina : 

i° Pudicitia pallida. /Edes ejus in foro boario ad ro- 
tundani Herculis. Eaiii ingredi non licebat nisi iis qui 
semel inipsìsseiit. 

2° Padidtia plebeia. jEdicuIa ejus in vico longo con- 
dita, a Virginia, qua; palrieiis parentibus orta , sed 
nupta plebeìo, sacris pùtrida; Pudicitia arcebalur. Vide 
Titum Livium. 

Tempia Pudicizia quid upu tUtatm pulii*, 
Sì coivii hujjUc qulJlìbel rise, licci ? 

Paopenr. Il , vi, i5iq. 
PllDICITIAM PE1LERE. — Devirginare. Ex lege romana 
puellis temeralis alimenta debebanlur ab illis 

« Qui earum pudurem vcrccundiatn\>e puisueerc- ■• 

!.. pecunia, sorlem , ff. ite atimenlìs vel. rio. teg. 

« Piane hic illc est , qui milii in Kptdauro primi» pudiiilium 
Pf putii. .. 

Plaut. Epidir. IV, i , >4 sq. 

Pudor. — Kxquisilissimumornamentumutriusquesexus. 
Magis enim dictitabat. M. Cato sibi piacere qui eru- 
bescrbatit , quam qui pallesrebanl. 

■> l'odor enim veluli veslis , quanto obsolelior esl ■ lauto in- 
ruriosius liabetur. « 

Apul. Apolug. 

- N»m ego illum [leriissr duco, cui quideni penti pudw. « 
PUVT. Bat.hid. Ili, in, 8i. 


4aa P U E L 

TarcUt ingenuo* pudor , 
Quae tamen magis audiens 
Flet , qaod ire necesse sit. 

Catull. LYI , 81 sqq. 

Puella. — Vox generica de mnliere, et ratione seias; 
sed vaga admodnraque varia in designatane. Sic : 

Puella. — Virgo viripotens. 

Paulatimque anima caluerunt tnollia saia , 
Et maribus nudas ostendit Pyrrba puellas, 

Juv. 1 , 83 sq. 

Puella. — De uxore. 

Notum est , cur solo tabulas impleverit Hìster 
Liberto , dederit vivus cur multa puella* 

Juv. II, 58 sq. 

Puella. — De gravida. 

Monlium rustos nemorumque virgo, 
Quae ìaborantes utero puellas 

Ter vocata audis 

Hor. Od. Ili, xxu, i sqq. 

PUELLA. — De scorto et meretrice. 

Mox lenone suas jam dimittente puellas , 

Tristis abit 

Juv. VI , ia6 sq. 

et cura tibicine cbordas 

Obliquas , necnon gentilia tympana secmn 
Vexìt , et ad circum jussas prostare puellas. 

Juv. HI , 63 sqq. 

Puella valens. — Corpore quae sorci pieno venereo 
tolerare valet. 

Gellius est teuuis. Quidni ? cui tana bona mater, 
Tamque valens vivat , tamque venusta soror. 

Catull. LXXXIV, i sq 

PUELL\ SPERATA. — In matrimonimi! destinata. PUER 4a3 ■ Meam spem te cupio consentii. — Sequor liercule quidem; 
u» lubenter, rnea sperala, consequor-> 

PLAUT. Frag. Astrab. i sq. 
« Amphitruo uxorem salutai Iwtus speratura suam.* 

Idem , Amph. Il , n, 3g. 
PtELLASCEKE. — Effremmari. 

• Olimi non Milli!» innuba- lumi communi--. , sed ettaro ve- 
leres puellascunt , et multi puerì puellascunt. •> 

Va8R- Unii- , apud Non. Marc. 
PUF.LLITARI. — Venerem agere. 

■■ Qraenam vos demenlia s oppositore;, facit cum cano eugio 
pueìtitarier ? 

Labebius. 

PUELLUS. — Diminuì ivum a pueris. 

« Peliam Medea; permislsse ut ìc vel vivum degluberet , 
-liiimiiiiiln redderet pueltum. •■ 

VaHR. Marcìp. apud Non. Marc. 
Quuinijiie li ìc lini formosuj homo, a e te dignu' piti liti > . 
Locri. Frag. IV, ». Sniciprre. el pulii pouf ni di lue ere ilulci. 

LUCHKT. IV, vera. ujG i^ 

Puerae. — Pro putita. 

Properate vivere, puera, qtn.i sinil ae la tuia ludere, esse, 
re , et Venerò tenere bigas. ■ 

Vabb. apuiì i\on. !\Iurr. 

Vide Sueton. Calìgul. inS 
PuER. — ria?;. Usitatissimus, ut nerao ìicscit, ptieronitn 
in venerem usus apud antiquos. Vide AvERSA THBUS, 
Officium PUERILE, etc. 
42{ PUER 

Sic uni tibi sii puer cinaedus , 
Et castissima pruriat puella. 

IVIart. IX, XC, 7 sq. 

Intra septimum annum prostituebantur pueri jet 
erant in commercium , quod mangonibus prohibuit 
Domitianus, necnon spadones fieri, infandae libidinis 
diverticulum Jnventum a lenonibus. f 

Tibi , summe Rheni domitor et parens orbis , 
Pudice princeps , gratias agunt urbes. Non puer avari sectus arte mango nis 
VirilitatU damna utrerct erepta? ; 
Nec quam superbo* computet stipem leno , 
Dat prostituto misera mater infanti. 

M.\RT. IX , Vi, l sqq 

('orna pueris nutriebatur. 

Audi quem puerum , Flacce, rogare velina. 

Lumina sideribus certent ; mollesque flagellent 
Colla coma?. Torta s non amo , Flacce , cornai. 

MART. IV, XLII , a $qq. 

Sed post quam puberes seta te facti , aut quam uxo- 
rem due ere t dominus, tondebantur, insignum dinris- 
sionis a libidinoso officio. 

Tondebit pueros jam nova nupta tuos. 

Mart. XI , lxxix, 4- 

Erat Piomae theatrum parvulorum, quo pueri co- 
moedi agebant , quale aevo nostro edidit Parìsiis celeber 
Audinol. VideTurneb. Advers. IX, 4* et Mart. XIV, 
2 1 4. 

Il ic non omittendum hospitia publica quibus ale- 
bantur pauperum pueri et puellae , necnon projectitii, PULL /,-i5 partim -.un- impera forum, parli ni priva tornili donis et 
legatis. 

■ Pucris w pittili* quiims elioni Trajiinuà alimenta delulcral , 
incrementi un liberalitatis adjecit. •■ 

SluRT. in Adrian. 
u l'urlliis et putros quos admodum Antonimi? Faustinbuos 
inslitucral , Mimmrai'.iis si Mainmeaiias insilimi, n 

Lahprid. in Alex. Sev. 

Pueritia. — Pro puntate. ( Non. Marc.) 

K Qux putrititi est iufrequens pollili*., n 

Varr. Rerum divin. I. 

PUEKPEBA. — Habcbatur prò casta et pudica, si ge- 
mellos parerei. 

« Al ego I.iM.uu tu idem ut aliter prr^dices , Atnphilnio, 
piani et pudicam esse uno rem ut seias. De ea re signa alque 
argumenla paueìs verbis eloquar. Omnium primum Alcumeiia 
gemino* peperil filios. » 

Plaut. Amph. V, 1, 33 sqq. 

Jam dmmus alterum a pud anliquos argumenlum 
castitatìs esse, sì proles similis marito. ViJ. InfaNTES. 
PrJCiNA. — Pro stupro. Vide DoiuiL ìn Eunuch. Terenlii . 
V, II, et PBJELIVJM 
- Qua» ulrimqur />tigmi> Mix letlulus el lucerna vidil. ■ Apul. Met. PULLUS. — Calamitila. film- filli. imi- ii -us cognomini: oli rulis i iiìidiueiii . i[uiiin 
s essct, puliti s Jovis appellatili est. » 

BlUTDl 426 PUMI 

« Qucm qals amabat, pulium cjus vocabant » Idem. « Tene si* me arcte , mea voluptas; male ego metoo miWios. 
Mala Illa bestia est ; ne forte me auferat pulhtm tuo». » 

Plaut. Panul. V, v, i3 sq. 
Hinc : 

PULLARIUS. — Qui sibi aut alteri pueros venatur et foia- 
tur. Vide Turneb. Adv. II , et infra PuLLIPREMO. 

PuLLIPREMO. — Qui pueros premit et subigit 

Quu Marcus ? fcles nuper pullaria dicftus , 

Corrupit totani qui puerile deca* ; 
Perverse veneri* postico vulnere fossor , 

Lucili vatis subulo , pulii premo. 

Auson. Epigr. LXIX , 5 sqq. 

Pulsare. — Ad obscena translatum. 

O quoties rigida pulsabis pallia vena , 
Sis gravior Curio , Fabricioqne licei ! 

Marx. XI , xvii, 5 sq. 

Pulsans CYMBALA. — Pro molli et cinaedo. 

raeliusne hic rusticus infra» 

Cum matre , et casulis , et coolusore catello 
Cy rubala pulsanti* legatum fiet amici ? 

Juv. IX , 6o sqq. 

A gallis matris Vesta sacerdotibus, cymbala pulsare 
solitis, et fere omnibus cinaedis. 

PuMILUS. — Proprie nanus; saepissime prò molli et 
enervi. 

« A palei us Asino aureo introduca sorores Psyches marito 
detrahentis , dicitque : « Patre meo seniorem maritimi sortita 
Mini , dein quovi-s puero puniiliorem , et cucurbita glabriorem. » 

PURU 


4*7 


Pumilos Hit uni molle 


atque enerves 


gialli ura vero levem et 


tnberbem. » Fl'lgekt. de Prisco s. 
Pianili in deliciis veterum. Vide NANI. Tales , Canora 
Julia neptis Augusti; Sisyphus Antonii; et nanus ille 
Bruti, de quo Plinius. 
PUPPA. — \irguncula teuellula, 

Dìcìl )e vetnlam , qniini sii Cxrellia pappa ; 
Puppam se dicit Gcllia , ijuum sii anui. PUPPAE. — Imaguneula? puellares, laura mi t cere», ad 
usum puerorum. Suas veneri afferebant virgines nup- 
turae, tanquatu ineptiis puerilibus valedicturs, simili 
modo et sensu quo mariti nuces spargebant. 

Diche , |)uiitiiìres, in sarrìi quid facit aurum? 
Nempe hoc quoJ Veneri Juiialte a vicini pappa. 

Plus. 11, 69 «|. 

PURl'S. — Absolute, qui os non prabet. 

A.l renani invilanl omnes le , Pacche , cinedi : 
Mentala .|.j.-m pascil, non, palo, pumi h..im. ni 

MàET. IX , Lini, 1 m- 

Plra MULIEK. — Qua* nec iribas, net Iella trix, naturali 
tantum voluptale ulìtur. 

« Non Uces , noclunic pcrcumor , qui ne tuoi quide in , qnum 
farli ter faceres , rum pura mulitre pugnasti :' - 

Petron. Sai. 

Pukiis SPIRITUS. — Eodem sensu. 
babitu. ìie spinlus prò 
4*8 P U S F 

« Et quid dicis , inquam , muliebris patientiae scortum .» cuius 
ne spirilus purus est? » 

Petron. S*zL 

PURUS SERMO. — Locutio nuda, quae etiam verecunà. 
Sine ulla circumlocutione dieit , et propriis rerbis 
nominat. 

Quid me constricta spedati* fronte , Catones , 

Damnatisque novae simplicitatis opus ? 
Sermoriis puri non tristis gratia ridet , 

Quoilque facit populus , candida lingua refert. 

Petron. Sai. 

Pure HABERE. — Concubito abstinere, ut solebant an- 
tiqui rem divinam facturi. 

« . . . . usus vivendi hic fuit. Primum si £icultas esset , w 

est sì non cum uxore concubuissct , matulinis horis in brano 

suo rem divinam faciebat. » 

LampRID. in Alexandre 

Vos quoque abcsse procul jubeo : discedite ab ari* 
Queis tulit hesterna gaudia nocte Yenus. 

TlBULL. II , I , 1 1 $q. 

ce Si forte pure velie habere dixerit , Tot noctes reddat spur- 

cas , quot puras hahuerit. » 

Plaut. Asin. IV, i , 61 sq. 

Pusus, Pus a, Pusilla. — Puer, puella. 

Si quis lectica nitidam gestare amai agnam , 

Huic vestem , ut.gnatse, paret, ancillas parct , aurum, 

Pusam aut pusiUam appellet , fortique marito 

Destine! uxorem. . . .. 

HOR. Sat. U. IH, ai{ sqq. 

PUSIO. — Pro ca Limito. 

Aut si de multis nullus placet exitns , illud 

Nonne' putas melius quod tecum pus io dormit , 

Pusio qui noctu non litigai ?. . . . 

Jrv. VI , 33 iqq. P Y T I f2 9 

HlSlo. — Mrechus, aduller. Gallirr un greluchm. 

» Et vero adulici- ilio beli Issi min pusio inclinalam -li ■ I i. » pro- 
itain uiorem fabri , inciirvatus , sei'urc drdolabat. ■ 

Apul. Mei. V. 
PlJTUS, PUTILLUS. — Hine vocauulum Gallorura palaia 
prò scorto , et apud ltalos pota prò curino. Plautus 
putilltwi usurpai in blanditìis. 

i Die igilur me anaticulani, ooluinbam , vel ca telili di, Hi- 
nimlincni, moncdulam , [""-"—uhm , mtHPtm ~ 

Plaut. Asln. Ili, tu, io3 sq. 
PYGUCA SACRA. — Concubìlus , coilus , quod pygervm, 
si ve clunium usus in venere sii permagnus. 

■ !'. umi'lfiiis , qui tam frugi erat , ut illi eliam ego puer vi- 
derer , non ilislulit puellam invitare ad l'ygìaca sacra. » 
Petbon. Sai. 
Pyra^is. — Pro pene, 

UotdlMtt nijl.i/ fiiiiis nervo. 

Priap. Carm- LX11I , i.ì , n . 

PytISMa. — Spillimi . «rjJwfix Obscenissimum. Pro se- 
mine emisso. . illt frualui (illuni] in- libidini; arte, 

n f/ytiimate lubricai orberà. 

Jnv. XI, 171 > m Vide LACKDAF.MON. 

QUADRANS. — Ex aereis Romanorum nummi s minimus: 
ussis quarta pars.Communis erat balnealorum marca, 
4*o QUJES 

quam pendere solebant qui publicis balaeis utebantur; 
raonetae nostra o fr. 20 e. Quadrantem etiam solvebanl 
qui ratibus trans (lumen vehebantur. Hac duplici ra- 
tione : 

QUADRANTARIAE. ( Quint.) — Pro vilissimis fccortis 

« Nisi forte mtilier potens , quadrantaria illa perraotalioof 

familiaris facta est balneatori. » 

Cic. prò Colio de Clodia. 

Narra t Plutarchus in M. Tullii vita , adolescente 
quemdam in Clodii sororis loculos quadrante im- 
misisse ; qua de re in ridiculum cognominata est </ut- 
drans a pretio concubitus. 

QUADRATUM CORPUS. 

« Corpus babilissimum quadratoni est ; neque gracile, ne<|oe 

obesum. » 

Cels. Medicin. IL 

« Statura fuit quadrata , compactis firmisque membri*. » 

Sueton. in Vespas. 20. 

QUADRUPES. — In obscenis. Pro puero aut puella sub 
viro jacente. 

« Nam jam calcari quadrupedem agi Ubo advorsum cli?un, 
Postea ad plstores dabo, ut ibi cruciere currens. » 

Plaut. Asin. HI, in, 18 sq. 

QUAESTUS. — Proprie lucrum ex quocumque labore; 
libidinose vero merces veneris data. 

« Neque banc ego superbia caussa Reputi ad i n cre ti itiu a 
quetstum y nisi ut ne esurirem. » 

Plaut. Cistell. I , 1 , £a sq. 
QUÀS 43t 

• Itane impodens , Tane bic Mea virginalis , Kbcrot pareo- 
tjlaa Sublecto* babebis, atque indigno qwzstu conterei ? » 

Plaut. AimL III, ìv, £a aqq- 

Qumstes lucro congesto , libertatem saepissiiòe cme* 
bant mancipia. 

« Ne sia plora 9 libera eri» actutum , ai crebro cade* » 

Plaut. Per*. IV t ir, 104% 

Nota Sobnrranas inter Teletho» patita , 
Qua* , poto , de quatto libera lacta ano oat 

Priop* Conm. XL f 1 aq# 

Eodem modo dotem comparabant puellae Phcenics 
{Aug. de Gv. Dei* IV, 1 o) ; et Cypri* ( Justin. XXIL) ; 
Armeni» ( Sirai. ) ; Lyd* ( Sol». ); et qoidem pie- 
neqne libertina apud Romano*. 

« Unde Ubi talenta magna Tigrati pater Det dotta; non emm 

bic , ubi ex Tosco modo , Tate libi indigne dotem quctras 

corpore. » 

Plaut. CisUÌL li, 111, 19 sq. 

QuaestuariìE, Quaestuos/E. — Qua pecuniam corpore 
faciunt. 

« ifZque istuc facio , dammodo Eam dea , qua ùlgmastmosa , 

qaae alat corpus corpore. » 

Plaut. MU. Ili , i, 188 aq. 

Imperante Trajano , Romae habito qactstmrùnm 
censo , inventa sont duo et triginta millia* 

QuàSILLARUE. — H umili ima inter ancillas, et ad-vilia- 
sima pensa danniate. A guastilo sen calatho. 

« Convocat omnea quasiUarias, fànriliaBqoe aordidiaaianani 
partem , etc. » 

Percoli. Sai. 43a R A P 

Sit tibi cura toppe potior v pressumque guastilo 
Scortum , quam servi filia Sulpitia. 

TfBULL. IV, x, 3»q. 

RAPE 

Radix. — Pro pene. 

« Sed quum cogito , non habuit gladium : nam esset frigi- 
dus. — Eloqucre. — At pudet. — Num radix fuit? — Nonfnit. 
— Num cucumis ? — Profecto , bercle , non fuit quidquam ole- 
rum ; Nisi , quidquid erat , calamitas profecto attigerat nun- 

quam. » 

Plaut. Casiru V, li , 3i sqq. 

Ramex. — H ernia. ( JP/w. ) Saepe prò coleis, et tonc 

libidinose. 

« Neque nos quemquam flagitamus , neque nos quisqoam fb- 
gitat. Tua caussa nemo nostrorum est suos rupturus ramices. • 

Plaut. Ptìcnul.'lll y i , 36 sq. 

nam coitus jam longa oblivio : Vel si 

Coneris , jacet exiguus cam romice nervus, 
Et , quamvis tota palpetur nocte , jacebit. 

Jtrv. X , ao4 sqq. 

Vide Lucil. Frag. Ili, 17. 
Ramus. — Pro pene. 

« Pucrum mulieri prestare uemo sit , quanto melior sit, 
rujus vox gallulascit , cujus jam ramus roborascit. » 

Novi us y Exod. apud Non. Marc, verbo Ga ULULARE. 

Rapere, Raptare. — Stuprare, pollnere. 

« Turbas uxori ciet Ampbitruo : atque invicem Ropiant prò 

moecbis. » 

Plaut. Amph. argum. alterum , vers. 6 sq. 

Hic Aminone satus rapta Garamantide nympba , 

Tempia Jovi centum , lati* immania regnis , 

Contimi aras posuit 

VlRGiL. AEneid. IV, 198 sqq. 
RECU 433 

RàRUS ad VENEREM. — Qui raro coit; parcos lumborum. 

« Fuit cibi avidns , vini parcissimus , ad rem vtneream nìmìs 

rarus. » 

Capitoli*, in Moto. 

RECELLICLUNIAE. — Genos orane foeminarum; quód in 
concubitu ex natura nates lorqueant et recellent. Vide 
Gonsal. in Petron. Sai. 

RECESSUS. -*- Loci foe minei. 

Atque flammeola? recessi* in imo 
Latent machinabeqae , glanduUeque. 

PmoR. Phoieuc. 35 sq. 

Ecquid fcemineos sequeris, matrona, rtctssus? 
Secretusque tu* v canne , lavaris aqua ? 

Mart. VII, xxxv, 7 sq. 

RectUS. — Prestanti corpore. 

Non , inquam , mihi Una fuit maligne 
Ut , provincia quod mala incidisset , 
Non possenti octo homines parare rectos. 

Catull. X , 18 sqq 

Quintia formosa est malti*; mihi candida, longa, 
Rtcta est ; nec ego sic singula confiteor. 

Catull. LXXXI, 1 *q. 

qua; neqne magno 

Stet pretio, ncque cunctetur, quum est juasa, venire. 
Candida rtctaque sit; manda hactenus, nt neqne longa, 
Nec magis alba velit, quam det natura, videri. 

Ho*. Sai. 1, il, tat sqq. 

RECUTITI. — Circumcisi. Sic dicti ab inguinibus circum- 
cisis; et merito quidem, quum cutis succresceret , dice- 
bantur recutili, quasi nova cute tecti. 

Nec recutitorum fagis inguina Jndasomm. 

Mart. VII , xrx , 5. 
I-abra moves tacitus , rcru/jfoque sabbata palles. 

Pbrs. V, 184. 
a8 
434 R E P O 

Refibulare. — Fibulam restituere, reponere. Vide 

Fibula. 

Jam pedagogo liberato* , et cajoj 
Refibulavit turgidum faber penem. 

Maat. IX , xxvu, 11 tq. 

Regina, Regnum, Regnare. — Ad amore» translatam. 

« Qu&so, inquam, regina, noli suggiìbre nriseras. » 

Pethon. Sol 

Nota loquor : regnum ipse tenet , qui «epe coegit 
Barbara gypsatos ferre catasta pedes. 

Tibull. II. in , 63 sq. 

Barbaruz excussis agitat vestigia lambii , 
Et subito felix nane mea regna tenet. 

Propert. II, XVII, 37 *q. 

RELIQUIAE.— E populo reliquie, vétuUe, arida, scabitie. 

«An le libi vis inter istas vorsarier Prosedas , pùtoraiB 

amicas , reliquias , etc. » 

Plaut. Peenui. 1 , 11 , 53 sq. 

Remittere. — De serainis emissione : non in coito, aut 
auxilio manus marita ; sed sponte et ardore tentiginis. 

Non ros est, mi hi crede, nec pruina, 
Sed qaod «ponte sua solet remiti* , 
Quum mens est pathicse memer puellse. 

Priap. Carm. XLV1II , 3 sqq. 

Ren-IS. — Sedes libidinis. 

Dicebam libi , Galla , senescimus , effiigil irta* ; 
Utere rene tuo ; casta puella , anos est. 

AtJSOH. Epigr. Xlll, 1 sq. 

Repotium. ( Iterata potatio. ) — Dapes a marito dal* 
postridie nuptias. Festum solemne , in honorem virgi- 
nitatis deliba tae. Vide Brisson. de Bitu nupi. etTurneb. 
Ili , 6 . ubi plura. In commentariis Acronis, repolium 
REPU 435 

dicebatur sepUmw dies f quo nova nupto parente* sqos 
ex rito invisebat. 

• •..., ,.«... Ucfbii 

llle repotia , natale* , aliosve diarum 
Festos albatiu celebret ... 

HOR. Sai. II , II f Sg sqq. 

Natali* si forte fuit solemnìs amico , 

ConjugWque dqpea aut aacra import* paftrum ' 

Audivi ; meminique bono laudare frequenier. 

Ausoif. Epist. XIII , 37 sqq. 

Ex hoc Ausonii , repotium intelligi pote$t de festis 
et conviviis parentum , quum liberi susciperentur. 

REPROM1SSIO. — Verbtun ttcboicura de assensu paren- 
tum puellam roganti io uxorenL Vide SPONSALI A. 

Repudium. — Desponsae virginia renuntiatio. 

a Repudium .... dictura , quod sk ob rem pudeodam. » 

Festus. 

DIffert a divortio , quod divortium proprie a raaritis 9 
et ad solveodum matrinooniuin jam peractum ; repudium 
vero conjugii tantum promissi. Vide Laurent de 
Sponsal. IV. 

« Filiam ex te tu habes ? — Imo eccittam domi. — Eam tu 
despon disti , opinor , meo avunculo. — Om tieni rem tenes. — 
Is me nane renuntiart repudium jussit tibi. — Repudium , rebus 
paratis , atque exornahs nuptiis ? » 

Plaut. Aulul. IV, x, 5i sqq. 

Repudium nuntianti viro jus arrkas repetendi in- 

terdictum erat. Si virgo puntiaret t aut paraste* vir- 

ginis , dona sponsajia in duplum reddebaoiur. 

REPUDIUM. — Àliquando tamen prò divortio post con- 


•i 436 RES 

jugium ; ut palei ex Seneca , quura teraporìs sui di- 
vortiorum multitudinem arguii : 

« Numquid jam alla repudio ertibescit, postquam illnstret 
qusedam et nobiles foeminae, non consuàtm numero, sedmari- 
torum , annos suos computabanl » 

Sehec. de Bene/. Ili, 16. 

REQUIES. — Pro matrimonio ; locutio orienialis. 

« Quaeram tìbi requiem. » 

Ruth , III , 1. 

Id est quaeram libi conditionem ; quoniam , ni aiunt, 
non est mulieri requies donec nupserit. Simili meta- 
phora Plutarchus matrimonium vocat portiim juventuiis 
Vide Drusii Quasi, hebraic. Ub. I, quasi. 18. 

RES. — Saepissime de venere. Sic : 

Parce tuis igilur dare mascula nomina rebus , 
Tcque pula cunnos, uxor, habere duo*. 

Mart. XI , xxrv , 1 1 sqq. 

Non tìbi, sed juveni cuidam vult bella videri, 
Dcvoveat prò qno rtmqut domnmque toam. 

TlBULL. I, VL 9 71 tq. 

RES. — Pro concubi tu. 

« Dum rem faciunt maritorum* » 

Quint. Declam. agi. 

a Satin' parva res est voluptatum in vita , ÀUgue in «tal* 
agunda , Prsequam quod molestum est ? » 

Plaut. Amph. II, li, 1 tqq. 

Res SUAS HABERE. — Formula divoriii , quod divortio 
mulier sui fit dominii , dominaque rerum suarum. 

« Tu quidem ob istud tana di rum facinus , confestim toro 

meo divorte , tibique res tuas habeto. » 

Apul. àtei, 1. 
RESU 43y 

« Si Tir ab uxore divortit , uxorem res suas sibi habert jubeto. » 

Leg. Tatui. XII. 

Vid. Ub. II, §. 1 >jf. de divori, et repud. 

« Mimato illam suam res sibi habert jnssit ; ex XII talmlis 

clave* adimit, exigit. » 

ClC, Philipp. II. 

« Tua* res Ubi habe ! Amor, mihi amicai ne faaa uaquam. » 

Plaut. Trinumm. 11,1, 3a. 

RESCRIBERE. — Rem rogantium litterulis rescribere, prò 
assentili habebatur. 

Scripsi : rescripsit nU Ravvia ; non dabit ergo ? 
Sta puto , quod «cripti , legerat ; ergo dabit. 

Maat. II, a, 1 ff|. 

De arie rescribendi moechis sic Juvenalis : 

Illa docet missis a corruptore tabella 

Nil rude nec simplex rescribere : decipit illa 

Custode* , . . . 

Juv. VI , a33 sqq. 

RESINATUS. — Mollis, pathicus, quod libidinosi hnjus 
farinx resina p\\os evellebant pudendorum, ingratiam 
cinadorum suorum. 

• Quid resinata jnventas , 

Cruraque totias facient ubi lievi» genti* ? 

Juv. Vili, n4*q. 

Resolvi amore. — Tabescere. GMice mourir d'amour. 

liane !ibi fallaci resoiutus amore Tibullo* 
Dedicat , et grata sU , dea , mente rogai. 

Tibull. I, tx, S3 so,. 

RESUPINARE. — In obscenis. 

Prcterea sanctam nibil est , et ab inguine tutum ; 
Non matrona Lari*, non filia virgo , neone ipsc 
438 RI GÈ 

Sponsus la; vis adhuc, non filili* ante pnoScus. 
Horum si nihil est , aviam rtsupinat amici. 

Juv. Ili, 109 *qq. 

RESUP1NATI. — Molles , infames , more Cybeles sactT- 
dotum. 

Invenies aliquo cum percussore jacentem Inter carnifices tt fabros sandapilarnm , 
Et resupt'nati cessantia tympana Galli. 

Juv. Vili, 173 *qq. 

Rete, Reti a. — De raulierum illecebri*. 

« Ttim meretricum numera* Umrtos , quantum fai urbe nani 

fuit , Obviam ornate occurrebatìt sub quseque amatoribof. 

Kos captabant. . . . Pleraeque hae suo vestimenti* secum hahe- 

bant retia, » 

Plaut. Epidic. II , 11 , 29 sqq. 

Subdola famosa* , monco , fnge retta moschas. 

Mart. II, «.VII, l. 

RIGARE. — Inter obscena. 

Hortis Hesperidom , Sabelle , cubi* 
Nostra» cultior hortus est poelUe. 
Mirari , o bone , desina* , Sabelle , 
Hortorum deus ipse nam Priapns 
Cunctis bone fodit et rigai diebna. 

Ex- Burmamu Anthologia. 

RlGERE. — De tentigine venerea in ntroqoe sexu. Undf 
differt ab arrigere, quod viri tantum. 

« Et ne putetis perplexe agere, rogo ut adolescentulus ■*" 
cum dormiat , nisi ìllud tam rigidnm reddidero quam coma* >' 

Petro*. Sai» 

Quae l itami ne mentale comeso , 
Tota norie mibi lì tal rigendo. 

Priap. Cafm. LXXI, 7 sq. 
ROGA 43g 

Virgo virgolala amai rigeni rigmUm. 

Virgilioctnt. tx Petron. Lvwctru, ag. 

f httnc ego v ti placet Dione , 

Pro telo rigida mea cecidi. 

Gatull. LII , 6 tq. 

Rima. — Natura muliebris. 

Est in secesso , tennis quo semita dacit , 
Ignea rima micans ; exhalat opaca mephitim. 

Ausow. Cent. nupL imminui. 

vacua et plana omnia dicas 

Infra ventriculum , et tenui distantia rima* 

JtJV. Ili t 96 sq 

Rivales. — Ejusdem puellae confntatores, 

Reipice rivales divorino. Qaudiut audi 
Quse lulerit 

JUV. VI, Il5sq. 

Curandum penem commisit Baccarà Gnecos 
Rivali medico. Baccarà Gallus erit 

MABT. XI , LXXV , 1 tq. 

Rivinus. — Eodem sciisu. 

« Rivinus amens ob prsereptam malierera. » 

PLAUT. A sin, arg. 6. 

Robusta voluptas. — Palestra venerea ; res ipsa ad 
effectum ducta. 

« In hoc grano ine paritcr compositi, mille osculi* lusimas , 
quserentes voluptatem robustam. » 

Petboh. Sai. 
ROGARE. — Absolute; de stupro compellare. 

Luduot formosa? : casta est quam nemo rogavi L 

Ovid. Amor, I, Vili t *J3. 

Quum dare non possim quod poscis , Galla , roganttm , 
Mallo stmpficius , Galla , negare potei. 

MAET. Ili , Liv, 1 sq. 
440 ROSA 

Ante dies multo» nisi te , Basilisca , rogavi # 
Et nisi pnemonui , te dare posse nega*. 

Vet. poet. cataUct. ex Fatelo. 

Qua; dant , quseque negant , gaudent tamen esse rogata. 

Ovid. Art.l, 3{5. 

Ros. — Humor venereus ; semen genitale. 

Dent crebros ictus , connivente lamine , 
Trepidante cursu , venere et anima fessala , 
Ejaculent tepidum rorem niveis Uticibos. 

APUL. \vtxép~ 18 sqq. 

Rosa. — Veneri dicata. 

lpsa jussit mane ut udas virgines nubant ros or, 
Facta Cypris de cruore , deque amori» osculis , 
Deque gemmis , deque flaramis, deque solis purpuru, 
Cras ruborem , qui latebat veste tectus ignea , 
Unico , marita , nodo non pudebit solvere. 

PervigiL Fen. ai sqq. 

Usitatissimae rosa in sacrìs, comessationibus , ▼»*■ 
reisque praesertini pervigiliis et palaestris. 

* Quis autem ille qui dubitet vernis indulgere noi fiorito; 

quum cupiamus et rosam veris, et lilium , et quid alind in io- 

ribus blandi colori» et odoris est f » 

Mikut. Felix. 

Adhibebantur, modo serto, modo sparsa. 

a His enim ( fl ori bus ) et sparsis utìmur mollibus ac wlaù$; 

et scrtis colla complectimur. » 

Miwut. Felix. 

Graeci et Latini rosea appellabant non tantum tabella 
ac papillas, sed estera venusti corporìs membra quo* 
rum medius color inter niveum et sanguinami- Sk 
Aurora rosea Virgilio ; os roseuin ejusdem libro nono, de 
Iride ; rosea cervix Horatio; fax solis rosea Lucretio, etc. 
RUMA 44 1 

Qua metaphora tantum a poetis nostri* trita est, ut 
none fastidia movens in ridiculum abierit. 

ROSA MEA. — Verbum blandite. 

« Ubi tu lepide voles esse libi , mea rosa , mihi dicito* » 

Plaot. Bacchia. I, i ? 5o. 

RUBER. — Saepe et specialiter prò Priapo et Priapi rebus. 

Sta ruber honorum custos , membrotior «quo , 
Qui tectum nullis vestibos ingnen habet. 

Priap. Carm. Prof. 5 sq. 

Placet , Priape ? qui sub arbori* coma 
Sole* , sacrum revincte pampino capai . 
Ruber sedere cuna rubenU lascino. 

Priap, Carm, LXXXTV, 6 sqq. 

RUBIGO. — Inter antiquorum Ines venereas. 

« Proprie rubigo est , ut Varrò dicit , vitium obtceose libi- 
dini* , quod ulcus vocatur. Id autem abundantia et snperfluitate 
bamoris nasci solet , qua? graece aarv^iaurii dicitar, n 

Serv. in VirgiL Georg. 

Translatum a rubigine frumentorum. 
RUDIS. — Intactus ; veneris imperitus. 

Non tamen hsec ulti venient ingrata legtnti , 
Sive in amore rudis , snre perito* erit. 

Propkrt. II , XXXV , 8t sq. 

Hoc me frigore basiet nec uxor , 
Blandis Elia nec rudis labellis. 

Ma&t. VII , xcv , 7 sq. 

RUMA. — Mamma. 

« Rumam veteres mammann dixeront* » 

Non. Marc 

« .... cumna? propter cunas ; rumins propter rumam, là ,<t| *» f V * i * < f i i t < n ( ( f ( 44* RUTA 

est prisco vocabulo mammana , a quo iuòrutm edam usar di- 
cuntur agni. » 

VaRR. de Lib. educanda. 

Vide Irrumare. 

Rum PERE. — Saepe in obscena gignificatione. Hinc : 

RUMPERE I.ATU9. — Languidum reddere comparem suum 
nirnio coitu. 

Neane incitare eeuet , nsque dum anhi 
Venus jocosa molle ruperit laius. 

Priap. Carm. LXXXIV, 43 *\- 

RUM PI TENTIGINE. — Venerem ardere. 

Hac tentigine, quam videtis in me , 
Rumpatur, precor , usque , mentolaque 
Nequicquam sibi pulset umbilicum. 

Priap. Carm. XXII , 4 *q«t- 

tument tibi qnum inguina , num ti 

Ancilla | aut verna est presto puer, impetus in quem 
Continuo fiat , malis teniigine rampi ? 

Ho». Sai. I , n , 117 sqcj. 

RuTABULUM. — Pro pene. A radendo. Vide Non. Marc, 
verbo Ruirutn. 

« Rutabulum a premendo igne vocatum quo pane* coqaaa- 
tur. In veni tur etiam posi tuoi prò membro virili. » 

FESTCS. 

« Vel quse sperai se noptnm adolescentulo , ea iicet et senile 

Iractet rutabulum. » 

Navivs , in Frag. poti. veU 

SABE 
S ABELLUS. — C oaevus Martialis : acripait de modo coeundi. 

Facundos mini de libidinosit 
legisti nìmium , Sabellt, Terso» , 443 Quali* ncc DiJjmi 

Ner moli» tltpl.n. idoa librili. 
Maht. XII, > s se quiil- SaGS,.— Foeminae qu» devolionibus ac malefici 
libet efficere posse praedicabant. A sagire. 

« Sagìre sentire acute est , ex quo sugi* anus quae multa srire 
voiunl , et sagtices «lieti canes. Is ìgitur qui ante sogli' quairt 
cubia res est, ili ci tur presagire, id est futura ante sentire. •> 
ClC. (if Natura deomm , I. 
Fidem jflgw habebant plerique amasi!. Pollici! „>,,.,,, !,l/f,l " 'l'ini Et paulo post : 

Quii] crediti] ? ritinric b*c radon se diiìt i 
Canlibm aul herbis tolvcre posse mroi. 

toni, A 

Que ioga, qujc le lolvcre Thcuilii 
Magi» ventini , ijiiii poltrii deus ? 

limi. (V. 1 , xxv 

SE. — Lena, concilia trices. 

.'Kt.itcìi] ■■! faclcm ut Ioga el LOCIL. //Vp». VII , II. 

■ 5«#(t mulieres dicuntur foeminte ad libidi nent viroriim in- 
dagatrices ; unde et sogaces canes <licuntur Ferarum vel anima- 
Unni quiesitorcs. Turii. Uoè'l limiti bus : Non ago hoc per sagiun 
pretìo . i.jiiIis' i.itn , ut vulgo solent. • 

Non. Marc 


Sal, 


— Pro venusta te el grati a 
Quinti* furnujM etl ni ni In ; inibì raniliJi . long*. 

RccU ut ; hlec ego sic lingula confiteor. 
Totani illml 0,1 m. »* , nego ; n»m nulla vernili» , 
Nulla ìn lam magno torpore mica tulli, 

Catull. 1 A \\l , ■ (HJ. 
444 SALA 

Parvula , pumilio , X«f crc»v ?« » tot* Demo sol. 

LucasT. IV, 11 53. 

SALES NUDI. — Ludi procaces; verba obscena , sbiettila 
circuitione. 

Tu , quem nequitiss procaciore* 
DelecUnt nimiam , salesgue nudi, 
Lascivo* lege quatuor libello*. 

MAET. V, II , 3 sqq. 

Vide Latine loqui. 
Salax. — Ardens, fortis in venere. ÉL salire. 

Inguina torquati tardanl hebetanlqae palombi ; 
Non edat hanc volucrem qui cupit tsst salax. 

Mart. XIII, LXIV, 1 Sq. 

Non bas melica velitationes 
Cyprilla exigit, aul procax Cupido, 
Cui salacula mentala , et salaces 
Lumbuli i dalia placent optila. 

Petron. Pèaleuc. 16 sqq. 

Salax. — Quodcumque aphrodisiacom ; metonymiaab 
effectu ad causam. 

Stare , Luperce , libi jampridem mentala destt ; 

Luctaris demens tu tamen arridere. 
Sed nihil erucae faciunt, bulbique salaces 9 

Improba nec prosunt jam saturei a tibi. 

Mart. Ili , lxxt , t sqq. 

Salaputium. — Homunculus salax. 

Risi nescio quem modo in corona , 
Cui quuni mirince Vatiniana 
Meus carmina Calvus ezplicaaset , 
Admirans ait hsec , manasque tolleri» : 
Dt magni ! salaputium disertimi ! 

CatUIX. L, i sqq. 

Brevis statura erat hic Calvus 9 testibus Ovidio et 
Seneca; Romani vero tales viros mentukc frigutieoti 
SALM 445 

: comparabant. Sic ex Suetonio , Augustus , inter alia 
ìriandimenta, Horaiium vocabat putissimum penetri , hoc 
est, utipsemet interpretatur, homuneionemlepidissimum. 

SALIRE. — De quibusdam pecudibus, precipue de ovibus. 

Lata salìtur ovù. 

Otid. Art. 0,485. 

Saliva. — Spuma oris basiis mulsa, aut veneri* ardore. 

jungantqae saliva* 

Oris , et inspirant pressante! denlibos ora. 

Luolit. IV, 1101 sq. 

Sed nane id dolco , qaod pane impara puells 
Savia conjunxit sporca saliva tua. 

Catull. LXXIII , 7 sqq. 

« ... tu tabelloni abstergeas Potius , quam coiquam salioam 

faciat palam. » 

Plaut. Asin. IV, 1 , 5a sq. 

SALMACIS. — Fons Caria limpidissimos , juxta Halicar- 
nassum , eo Domine male audiens , quod in eo lavantes 
aut ex eo bibentes continuo efToeminarentur , libidi- 
nosique fierent. A nympha Salmaade qua , ut fàbula 
refert , Hermaphroditi amore capta est. Vide HER- 

MAPHRODITUS. 

Quisquis in hoc fonte vir venit , ezeat inde 
SemiTir t et Uctis sabito mollescat in undis. 

Otid. Mei. IV, 386 sq. 
Sic ubi complexu coierant membra tenaci , 
Nec duo sunt , sed forma duplex : nec fasmina dici , 
Nec puer ut possit , neutrumque et utramqae ridetar. 

Ovid. lb*d. 377 sqq. 

Haec certe fabula vitio fontis non est referenda; sed 
mollitiei circtimcolentium , tenacique connubio otii 
cum libidine. 
446 SALT 

Salutaci* optato concreta est nympha Barilo. 

Felix virgo , sibi si scit inesse virum. 
Fttu, formose juvenis permiste pnelbe, 

Bis felix , unum si licet esse duo*. 

AUSO*. Epigr. XCVIII , l sqq. 

Saltatio. — Matronis licita , modo tamen non sii cu- 
riosa usqae ad sumrauin artis. Inde Sallustius arguii 
Semproniam , non quod saltaret , sed quod optine 
sciret p saliere et saltare elegantius quam neeessesit proba. 

Saltatio phallica. — In honorem Bacchi. Per platcas 
vagabantur juvenes pelliceis phallis cervici , modo cor 
nuum , iinpositis , saltante» et cantantes obscenos 
versus. Vide Buleng. de Theatris, I, 58; Marisc. & 
Pèrsonis, li, etc. 

SaltàTRICES. — Puellae lascive saltantes in comessatio- 

nibus. 

« Modo nudae, et fluctuantibus lumbis, obsceno mota, pni- 

riginem spectantibus conciliabant. » 

Buleng. de Cowwùs- 

Vide Macrob. Il , i . 

Ebria famosa saltai lasciva taberna , 
Ad cubitum raucos excuti e ns calamos. 

Vtt. poti. CataJeet. ex incerto. 

Quanta fuit sallatricurn copia , docet Àmm. Marceli' 
XIV, 6; nonnulla comam crìspabant ; sed pler*qu f 
tonsae. Vide Ambros. de Cain. et AbeL 

Saltus. — Loci foeminei ; non a saltu , stiva, sed saltu 
via angusta. 

a Qui e nuce nucleoni esse volt , frangit nucem ; Qui volt 

cubare , pandit saltum saviis. » 

Plaut. Curati. 1 , 1 1 55 sq. 
SARR 447 

« Illa haud verbum faclt , et seplt veste io qui estis ; Ubi 
Ulani saltum video obsepium, rogo ut altero sinafcre. » , 

Idem , Casin* V, u,4o sq. 

Sambucina. — Muliere» td wvbucaw caneolea in c#- 
messatkmibus. 

v Post ni oceotpi narrare, &lks*as, lihiriaas, jmmhtnnm 

advexit seenni fama tmnbu » 

Plaut. Stick. II, ii 9 56 sq. 

« In convivio tragcedias , comfediaa , lectores, poeta*, ##•§• 

òucas, prò re semper exhibuit. » 

SPARTIAH. in Bodrion. 

Vide AMBUBAIiE. 

SanGUIS. — Pro «pennate. 

« Tu desideri um meum , tu voluptas mea , miniimn tn fities 

hnne ignem , nisi sanguine eisAvuerÀsu * 

Petìon. Sat. 

Unciolam Proculeiu* èiaJbet, aed GikW doracelo, 
Partes quisque mui t ad anensoram iagaini* httrts , 
Accipiat sane mercedero sanguini*. . . 

Juv. 1 1 ^o sqq. 

SaPPRO. — Celeberrima mascula ; princeps tribadum , 
fiecnon poetria insignis , cujus exstat epistola ad Phao- 
nem, in ter Ovidianas. Simal insignis, et Tiriti animo, 
et libidine in foeminas , utroqne senso ▼.ere mascuUt 
epitheton pecnliariter meruit 

Tpmpcrat Archi) oclii rousam pede mascula Sappho, 

Ho*. EpisL 1, xrx, a& 

Et de n imbolo saltum Leticate m inatti r 
Mascula Lesbiacis Sappho peritura s^gittù. 

Auson. Cupid. cruci affix. a{ sq. 

SAftRIftE. — Proprie , segetrbus noxias herbas evellere ; 
in obscenis , prò fodere. 448 SATY 

Audes ducentas nuotala ire post morte* , 
Yirumque demens cineribus lab queris 
Prurire. Quid ! sarrirt si velit tuum ? 

Ma&T. Ili, XCIII , 18 sqq. 

SATISFIEFI. — Verbam venereum. 

« Ut ntellexi stertere patron, rogare coepi epbebum, tt 
revertereror in gratiam mecom , id est Y nt pateretur satisfai 
t ibi , et estera quae libido distincta dictaL » 

Petroh. Sat. 
Satureia — Ad venerem excitant 

Sia nihìl eruca; faciunt , bolbiqae salace* , 
Improba nec prosunt jam satureia libi. 

Maht. Ili f Lxrv , 3 tq. 

Saturnalitii versus. — Lascivi , sparti ; ex liceotia 
saturnalum. 

Nec per circuita! loqnatur illam , 

Ex qua nasci mur , omnium parentem v 

Quam sanctus Numa mentolam vocabat. 

Persus bos tamen tstt tu memento 

Saturnali ti a*. » 

MART. XI, XYI, 8 sqq. 

SATTRI. — Lascivi , ad rem ardentes. Mire salax totum 
illud agrestium deorum genus, quos Panas, Faunos, 
Silvano* , Satyros ac Silenos appellabant Romani, et 
quorum, teste Augustino (GV. Dei, XV, a3), lascivia 
incredibilis , non in Nymphas tantum , sed et in mu- 
lieres mortales. linde incubi zi succubi nominantor, in 
declarationem nequitiae eorum. Referenda hac nomina 
ad vira generando Hinc : 

SATYRIASIS. — SahCpamQ. Tentigo , pruritus venereus. 

<c Satyriasis est vebemens veneris appetentia. Vocaturautem 
ab herba» virtiite quam satyrion vocant. Hanc enim accipientes 
SC AB 44 9 

io venerem provocantur cum tentigine genitalium partium. Sed 
antecedentis istius passioni* sunt epota medicamina ob usum 
venereum excitandum , quae satyrica vocant , quae sunt acria 
atque incentiva, et neryis improba. »' 

CjELIUS AUREUANUS , III. 

Satyhion. — Vide supra Caelium Aurei. 

« Ancìlla riso meo prodita , complosit manus , et : adpotoi 

qoidem , inquit , adolescens : solos tantum medicamentom ebi- 

bisti ? Itane est, inqoit Quartilla, quidquidftzfynY fuit, En- 

colpius ebibìt ? » 

Petron. Sai. 

Savium, Suavium. — Proprie oscula veneria. Antecoe- 
niura robusta voluptatis. Vide OSCULUM et SALTUS. 

Savium tenere. — Osculum non dare, sed accipere. 

« Facito ut me memi neri s : tene etiam , priosqoam bine abeo , 

savium. » 

Plaut. CurcUl. I, u, 54. 

Savium. — Pro ore ipso haud raro a poetis dictom. 

« Vel papilla» quojusmodi ! tum quoe indoles in savio est? » 

Plaut. Rua\ 11 , iv, io. 

Dum semihiulco savio 
Meum puellum savior , 
Dulcemque florem spiritus 
Duco ex aperto tramite. 

Incerti apud A. GeUium , XIX, 1 1. 

SCABIES. — Pro pruritu venereo ; in contumeliam. 

Secti podicis uaque ad umbilicum 
Nulla» reliquia! habet Charinui ; 
Et prurit tamen usque ad urabilicum. 
O quanta scaòie mUer laborat ! 
Culum non habet , est tamen cinedo*. 

Mart. VI, XXXVU, 1 »qq. 

2 9 45«> SCAP 

Porci et Socration , dna* sinistre 
Puonis scabies, famesque Memmt , eie. 

Catull. ÌLIY, i sq. 

Hic , scabies de re ad personam transfertur , et prò 
illis qui Pisonis pruritom libidinosum excitabant. 

Sgalpere. — hi obscenis. 

Qais conjagem , qui* te vocabh uorem , 
Philomelus ariani qnam voeavent nuper ? 
Quod si cadaver exigis tirano scalpi, tic* 

MART. Ili, XCIU, ai sqq. 

quum carmina lumbum 

Intrant , et tremulo scalpuntur obi intima Tessa. 

Pers. I , ao sq. 

SCANTINU LEX. — Prima qua poenas statuit centra pae- 
dicones. Pecunia eos mulctari jussit ; tadrte vèto, fcùb- 
sequenà Julia. Scantmia dieta a Gaio Scanthrio , qui 
C. Marcelli filio vim adferre conatus, a patrè accu- 
satus est. ( Val. Max. VI, i. ) 

SCAPHIUM. — Matula in formam navicella , ad usum fee- 
minarum. Sic Juvenalis de ferocissima muliere : 

Adspice quo fremitu monstratos perferat ictus , 
Et quanto galea? carvetur pondere ; quanta 
Poplitibus sedeat , quam denso fascia libro ; 
Et ride , positi* scaphium quum sumitur armis. 

Juv. VI, a6l sqq. 

Sardanapalura deridet Martialis , quod poetili* 
reis et gemmatis moechae su» scaphium conflaverat 

Te potare decet gemma , qui Mentora frangi* 
In scaphium moschee , Sardanapale , tu*. 

Mart. Xì , xil , 5 sq. 

A graeco crxacpjov. C I 1S 45 1 

SCARABAEUS. — Paedico. Verbum toeilissiriium , a more 
scarobaoruni qui stercore gaudenl. 

Non laurui , non mului crii , noti liip]inc»mclui , 
Noti caper , aul ari» , seti ttarabaeut crìi. 

Ansi'». Epigr. I.XIX , a >q 

SCEPTRUM. — Pro mentula. 

Hoc tteplnim , iiuod ab arbore ul recisum eli , 
Nulla jim poltrii vivere fronde: 
Sirplrum , quor) pilli ics pelimi purllir , 
Quori ijuidam rupiunt tenere rtgei. . ■ 

Priap Cam. XXIV. I inq. 

ScncKNicULtf.. — Vilissima scorta , servorum et geru- 
lararii prostibula. A juncìs quibus se praecingebmit , 
alticinctae, ad facilitateti! artis sua:; a^orvo; en ' m Psl 
funis juTiceus. Talia intelligit propheta Baruch : 

■ Mulieres vero nrcumdaltr. funibus in viis sederli , -urini 
dentea ossa oli varimi. ■ 

Baruch .evi, veri. {a. 

Alii deducimi a scherno, unguento vilissimi generis. 
» Seluinkuiiis l'Igni ufi ridete appellare increlrìces propter 
usiim unguenti sc/iani, quoti est vilissimi generis. » 

Festus. 

iilirolas spruiilan. » :■ Miserai , <■ h,< >•.-, \, [il mi ., . , Plaut. fijtnu/. I, II, 55. Scindere. — Pudica r< Eigo 4111 prilli uiqur et w|ue el uique 
Fururn scindtrt podice! lolebam , 
Per nuclei llìquot dìeiquc cenu 

Priap. CVirm.LXXVirt. Cirueii 
45a SC OR 

Fra tre s et intuiti Joveai , 

Scissumque ventrem , et herniosi patrui 

Pedes inedia turgide». 

Virgil. ex CaiaJect. 

SciRE VIRUM. — Cuna viro concubare. 

« Zenobias ea castìtas fuisse dicitur , ut ne virum suum qui- 
dem sciret , niai tentatis conceptionibus ; nam quum semel 
concubuisset, exspcctatis menstruis, conti nebat se si praegnans 
esset : sin minus , potestatem quserendis liberìs dabat. » 

TftlB. Poll. Trig. tyr. 

SciTUS. — Aptus ad venerem. 

« Hunccine hominem te amplexari , tam horridum atque 

squalidum? — Quamquam hic horridu'st, quamquam hiesqua- 

lidifst , scitus bellum init. * 

Plaut. Truc. V, £i sq. 

Scitus. — Bellus, venustus. 

« Missus mercator ab suo adolescens patre , Emit atque ap- 
portai scita forma mulierem. » 

Plaut. Mere. arg. i sq. 

« Sciiam hercle opinor satis concubinam hanc. » 

Idem, Mere. IV, iv, 17. 

SCOBINA. — Lima , in obscenis. 

« Scohinam ego lima artutum adrasi. » 

Plaut. Frag. NervoL vers. 1. 

SCORTEUM. — Scortum venere tritura, a pelle flaccida. 
Unde Galloprovinciales nunc adhuc mulierem libidi- 
nibus confectam nuncupant unopeou. Vide Apul. Met. I. 

SCORTA-ORUM. — Genus intìmum prostibulorum , popolo 
patens vili pretio. 

« Turba nunc est apud aram : an te ibi vis in ter istas vor- 
sarier Prosedas, pistorum amicas , reliquias alicarias, Misero, SCRA 453 

schoeno delibutas , servolicolas sordidas ? Quae tibi oleot sta- 
bulum , stalumque , se liana et sessibulum merum : Quas adeo 
haud quisquam unquam liber tetigit , neque duxit domum : 
Servolorum sordidulorum scorta diobolaria. » 

Plaut. Pctnul. I , li , 53 sqq. 

SCORTA DEVIA. — Quae per vias non vagantur , sed domi 
adventores exspectant Ordo verecundus f medius inter 
meretrìces et palam quaestuarias. 

Quis deviurn scortum eliciet domo 

Lyden ? . . . 

Hor. Od. II, xi, ai sq. 

Scortum. — Pro puero catamito. 

« Scortum exoletum ne quis in proscenio Sedeat. » 

Plaut. Pamuh prolog. 17 sq. 

Vide Sueton. in diteli. 3. 
Scortillum. — Diminutive. 

Varrus me meus ad suos amores 
Visum duxerat e foro otiosum , 
Scortillum mihì quum repente visum est 
Non sane illepu.um , nec invenustam. 

CatULL. X , l sqq. 

SCORTATOR. — Scortorum assecla. ( Cu. ) 

Scortator nimius , mnltaque libidine suetns 
Rusticulas vexare lupas. . . 

Prudent. adv. Symmach. I , io5 sq. 

Et eodem sensu , 
Scorta ri. — ( Terent. ) 
SCRANTIAE, SCRAPTAE, SCRATIAB, — Foedissima scorta; 

a verbo screare , similitudine capsarum quibus sputum 

emittitur. 

« SrruntitTy scrupedap , strictivellae , tantulas » 

Plaut. Fra#, Nervo!, vers. a. 
45/f SE CU 

Vide Geli. 1, 1 ; Beroald. in Apul. I ; et Non. Marc. 

SCRUPEDAE. — Prostihula infimi ordinis, ab eo quod per 
scrupos et lapillos insidiantur, ubi p rosta nt. ani viris 
praputiura ductant. Vide Plaut. supra. 

ScUTUM. — » Pro muliere, sensu libidinoso; quod tes- 
ta tur Àrtemidorus , dicens scutuin proprie designare 
mulierem. {&b. 11, r. $*i. ) 

« Ubi ego capiam prò machaera turturem , prò galea sca- 

phium ; . . Ubi mihi prò equo lectus detur , scortom prò sotto 

accubet. « 

Plaut. Bacchia. 1 , 1 , 35 »qq. 

SECESSUS. — Pro locis fcemineis. 

Est in secessi* , tenui* quo semita ducit , 
Ignea rima micans. . . 

Ausov. Cent. nupt. immiiuéU 

SECTAR1. — Verhura juris. Vide AdSECTARI MULIEREM. 

« A ds e e tata foemina , vel in bonam partem dicitur , velai ho- 
n ora la : vel in malam , quasi ad extremum periculum addacta. * 

Festus. 

« ltaque omnis se ullro sectari in Epheso memorai muliere*.* 

Plaut. MiL III, i, i83. 

SECUBARE. — Abstinere a concubi tu. Pervigilio Isidis, 
a ma troni s et meretricibus secubandum erat per decem 
noctes , quae votiva dicebantur , tanquam castità li 
sarratae. 

Redde etiam excubias dive nunc, ante juvencc ; 
Potivas noctes et mihi solve decero. 

Propert. II, xxix, 6i »q. 

Quidvc pie, dum .saera rolis, pureque lavari 
Te memini , et puro secubuisse toro ? 

Tibiml. I , ni t a5 sq. SEDE 455 

SECUS. — ftro sex.us. 

* Filiolam gg? unam haJtui ; ea« unam perdjdp : Virile secus 

nunquam ullum habui. » 

Plaut. Rud. I, il, 18 sq. 

« Secus prò seóous neutri generis et unius casus. » 

Varr. Ilo. VI. 

SeCUTULEIA MULIER. — Qua viros coDsectatur , uredinis 

aut quaestus causa. 

«... reliquit veteris amicitiae nomen , et proh pudor ! tam- 
quam mulitr secutulela, unius noctis tactu omnia vendidit. » 

PEXHPK. Sat. 

SEDERE. — In obscenis. Sic , de viris : 

An , coati nenter quod sedetti insulsi 
Ccntum , aut ducenti , non puUtis Misurum 
Me una ducentos imimare sessores ? 

Catdll. XXXV, 6 sqq. 

Visne salutari sicut Sejanus ? 

tutor haberi 

Principis angusta Caprearum in rupe sedenti s 

Cam grege Chaldseo ? . . . 

Juv. X, 90 sqq. 

De foerainis : 

Puella namque qux meo sinu fugit, 

Pro qua mi hi sunt magna bella pugnata , 

Consedit istic ; hanc boni , beatique 

Omnes amatis. . . 

Catull. XXXV, 11 sqq. 

« Ego adhuc servo nunquam succubui. . . ego etiam si anelila 
sura , nunquam tamen, nisi in equestribus sedeo, » 

Petron. Sat. 
v T ha mar Illa , quia se expinxerat , ideirco justa? suspicioni 

vi sa est questui sedere. *> 

Tertull. de Culto faminarum. t i t * ' f ■ i f r ( 456 SEMI 

SEDERE. — Modus concubitus, quo raulier virum insidet. 

Sellar, Sellaria. — Pro fornicibus, lupanariis et qui- 
buscumque locis venereis. 

« Sccessu vero Capreensi, etìam sellaria excogìtavit, sedem 

arcanarum libidinum, etc. » 

Suet. in Tiòer. £3. 

Sellis enim insidebaut meretrices in limine fornicum. 
Inde sellante diete. 

attu, 

Quum libi vestiti facies scorti placet , haeres t 
Et dubitas alta Ghionem deducere sella. 

Juv, III, i34sqq. 

Sellarti. — Posterà venere invicem catena ti. Vide Tacit. 
Armai VI, et SPINTHRIA. 

Semen, SEMINIUM. — Animalium <jmpi*x. VideTurneb. 
XXI, 2. 

»... nisi huic verri offertur merces , Non hic suo seminio 9 
quamquam porculam impertiturus est. » 

Plaut. MiL IV f ii , 67 sq. 

« Tarsius Amphias , quum ex hortulano potens esset , et io 
amicum quasi degenerem nonnulla dixisset , mox subjecit : sed 
et nos de eisdem semini bus sumus. » 

Macrob. VII, 3. 

a Ejus seminis mulieres suut insulsae. » 

Plaut. Pcenul. 1 , 11 , 36. 

« Vena in maribus quae seminium continet, duplex est» 

Lact. de Opificio Dei, 12. 

Seminale membrum. — Pro pene. 

Porro , ( nam quis erit modus , Quirite* ? ) 
Aut praecidite semi/tale membrum , e te. 

Priap. Carni. XXV, 1 s*j. SEMI 45 7 

SEMINATUS. — Utero conceptus. 

« Hodie Illa ( Alcumena ) pariet filios geminos duos : Alter 

decumo post mense nascetur puer Quam seminatus ; alter 

mense septimo. »> 

Plaut. Amph. 1 , 11, 18 sqq. 

Semita. — Saepe in obscenis. Hinc: 

SEMITAM FACERE. — Pertundere , perforare : dicebatur 
prasertìm de prima in mulierem aggressione. 

« Duna ne per fundum septum facias semilam ; Dum tete 

abstineas nupta , vidua , virgine , Javentute , et puerìs liberis , 

ama quid lubet. » 

Plaut. Curcul. 1 , 1 , 36 sqq. 

SEMITARII. — Qui vilissima scorta et in semitis pros- 
tantia consectantur, sub dio subigentes. 

hanc boni , beatique 

Omnes amatis , et quidem quod indignum est , 
Omnes pusilli et semitoni macchi. 

Catull. XXXV, 14 sqq. 

Semiviri. — Ma tris deorum sacerdotes ; sic dicti ob 
abscissos testes. Sese énim castrabant cultro petrino , 
a ut testa. 

Ecce furenti» 

Bellona? , matrisque deùm chorus intrat , et ingens 
Srmivir, obsceno facies reverenda minori, 
Mollia qui rupta secuit genitalia testa. 

Juv. VI, 5u sqq. 

Hinc semiviri, prò quibuscumque castratis. 

« Quidam ad magnificas voces excitantur , et transeunt in 
alFectum dicentium alacri vultu et animo : nec aliter conci- 
tantur, quam Phrygii solent tibicinis sono; semiviri et ex im- 
perio furentes. » 

Senec. Epist. 109. 458 SERA 

SENACULUM. — Conventas mulierum , in quo Tcncris 
peritiores de libidinibns disserebant. 

« Fecit enim in colle Quirinali senaculum , id est mulierum 

senatu m, in quo ante fuerunt conventus matrimoniales solem- 

nibus duntaxat diebus. » 

Lampub. m Heiwgaò. 

Vide Concio heretricum. 

SensuàLIA. — Quacumque ad voluptatem pertinent 

«r De sensu autem et de omnibus sensuaiibus 

nunc totem vobis praestabo rationem. » 

Aptjl. Hermtt. 

Sensus-us, Sensum-i. 

« Hoc separantur : sensus enim sunt qui sentiunt ; ssnsa 

vero quae sentiuntur. » 

Nov. Marc. 

Sentire venerei». 

Rura foecundat voluptas , rura venerem sentiunt. 

Peroigil. Fen. y$. 

Sequestra stupri. — Lena , conciliatrix. 

« Sed anus quaedam stupri sequestra , etc. » 

Apul. Mei. 1. 

Sequior SEXUS. — (Apul.) Sexus muliebris. Hic sequior 
prò minore et inferiore. 

SERAPIS. — Deus ^gyptiorum, qui et Àpis et Osiris : 
sacra ejus libidinibus famosissima. Auctore Strabone , 
continuo ad Serapidis templum navigabant cymbx 
piena* viris mulieribusque injpudenter canentibus. 
Romae coli coepit , post Pisonein et G^binum Coss. 
Pelusii solemnitus celebrabantur pervigilia Serapica; sicc 459 

quorum petulantiam coercuit Antoninus philosophus. 
( Vide Capitplin. irj Anton, phil. ) 

SERICEE VESTES. — Perlucidae et quafci vento testa , ita 
ut corpus oculis traderetur usque ad secretiora. 

« Video serica* vestes , si vestes vocandse sunt , in qulbus 
aihil est quo defendi aut corpus aut pudor possit ; quibus 
snmptis * rnulier parum liquido nudam non esse jarabk. .... 
Haec accersuntnr ut matronae nostre ne adulteris quidam plus 
sui in cubiculo quam in puWico ostendant. » 

Senec. de Bcnef. 9. 

« Infelices ancillarum greges laborant , ut adultera tenui 
veste perspicua sit , et nibil in corpore uxoris suae plus maritus 
quam qtplibet alienus aut peregrinus agnoverit. » 

Senec. ControQ. VI, 2. 

Vide Coa. 

Servius SULPITIUS. — Oratorromanus; auctor carminis 
erotici. 

Nec mino* Hortenst , nec sunt minus improba Servi 
Carmina; quis dubitet nomina tanta sequi ? 

Ovid. Triti. \\ , 4{i »q. 

Serum. — Semen genitale. 

Neccio quid certe est , an vere fama susurrat 

Grandi a te medii tcata vqrari viri? 
Sed certe clamant Victoris rupta miselli 

Ilia , et emulso labra notata sero. 

Cattjll. LXXV » 5 sqq. 

Sexum MUTARE. — De viro rauliebria patiente. 

Nolo tamen velerie documenta arc^Mtra fata) : 
Ecce ego 5um faclu$ fairwna de pueru. 

Auso». Epigr. LXVU1, i5 »q. 

SlCCA PUKLLA. — (ìaren* officio viri. 46o SINU 

Cum sene communem vcxat spado Dindymos .Aglem , 
Et jacet in medio sicea putita toro. 

Ma&t. XI, lzxxii, i *q. 

Sicca alio senso dicitur pittila qua tussiendo el 

exsereando exhausta non est , nec madidis pudendi* 

fastidiosa. 

« — Lantani vis , an qua nondum sit lauta ? — Siccam soc- 

cidam , Quam lepidUsimam potes , quamque adolescentem 

maxume. » 

Plaut. AfiZ Ili f 1 1 192 sq. 

Signata virgo. — Intemerata. 

« Signatam, integrali virginem vetusta* voluit dicere. » 

Non* Marc. 

SlLlGO. — Prastantioris farina genns , quo beatiorum 
conficiebantur panes, prasertim in effigiem Priapi, 
aut inguinis muliebris. Vide PRIAPUS. 

Illa siligineis ptngoescit adultera canni* ; 
Convivam pascit nigra farina turno. 

Mart. IX , 11 , 3 sq. 

SlMPLATOR. — Comes sponsi. 

« Simplones dicantur conviva ; nam et amicus sponsi 7 qui 
cnm eo per convivia ambulat , simpiator dicitur. » 

Fulgeht. de Prisc. sermone* 

SlNUARE. — Proprie incurvare; in lasciviis usurpatane 

Quum pecioni arcte adherent vederi* glutino, 
libido quum lascivo instinoti suscitai 
Stimare ad venerìs usuro. , 

Apul. Awjpp- ■ l «qq« 

SlNUS. — Pars anterior corporis , a collo usque ad sto* 
machum : sedes papillarum. 

Maternosque sinus viso genitore relinqual, etr. 

Maiit. VI , xxxvm , 3.- 
SMER 46 1 

Meretricum sinu pretiom coitus deponere solebant 
Romani. ( Ovid. Amor. I, vili, 37.) 

Sinu occultabant tabelias ainatorias lena missaria 
et conciliatrìces. 

Lena veUt miserum Phrjne , furtimque tabelias 
Occulto portans itque reditque sinu. 

Tibull. II , vii , 45 *q. 

Conscia quum possit scriplas portare» tabelias , 
Quas t*gat in tepido fascia lata sinu. 

Ovid. Am. Ili , 621 sq. 

SIN US. — ; Pro pudendis. 

« Et Mutiuus in cujus sinu pudendo nubentes praesident, 
ut illarum pudicitiam prior deus delibasse videatur. » 

LaCTANT. de Falsa relig. 1 1 so. 

« Medius autem sinus mulieris ex membranb nervosi» 

constat. » 

Q. Sor ani Pseud. Epistola de Priapct Cleopatris. 

SlSENNA. — A Cicerone inter oratores , ab Ovidio vero 
inter pathieos poetas inscriptus. Milesios libros e graeco 
in latinum transtulit. 

Vertil A risi idem Sisenna ; nec obfuit 1 11 m 
Historiae turpe* inseruisse jocos. 

Ovid. Trist II , 443 sq. 

SlTUS. — Mucor : de senibus et vetulis; in despectom. 

Al vos ne peream siiti senili , 
Quaeso , desinile esst diligentes 
Neve imponile fìbulam Priapo. 

Priap. Carni. LXX\ III , in sqq. 

Vagaque pelle , tectus inguitoum gelu 
Araneosus obsidet fores situs. 

Priap. Canti. LXXX1V, a8 sq. 

SMEIWALEUS. — Etymon satis apertum. 46a SOLL 

Iptpfcthoi certe nisi re» non inunda vocaiar , 
Et psediconura mentala smerdaiea est. 

Prtap. Corni. LXVIH, 7 sq. 

Sic in epigrammate veterì : 

Non mihi laudanturque manus; lue namque rapace* ; 
Et non laudatur mentala , merdacea est 

SOCIARE. — In obscenis. Limare , conjungere corpora. 
Vide Vet. leiic. verbo limar*. 

SoCRATICUS. — Cinaedus , pathicus , qui muliebrìa patitur. 

Quis enim non victu alwndnt 

Tristibus obscenis ? castigas turpia , qtram si* 
Inter socratico* notissima fossa cùurdos. 

JfJV. U, 8 sqq. 

Solere. — Concnbare , coire. 

« Viris cttm suis praedicant nos solere : Sua* pellices esse 
aiunt , eunt depressum. »> 

Plaut. Cisteil. 1 , 1 , 38 sq. 

« Neque ego illud possurn , quod «Iti qui possont , solent. » 

Idem , Psemdol. Iti ,1,14. 

SOLIUM. — Vas quadratimi, quo inguina lavabantur post 
venerem peractam. Vide ÀBLUERE. 

Inciderà quoties in basia fellatoram , 

In solium puto te mergere , Fiacca, caput. 

Mart. XI, xcvi, 1 sq. 

Sollicitare. — Ad venerem concitare* Si verbis , est rem 
rogare ; si tractatione , est ad voltxptatem concitare. 

Et qui sollicitat noptas , ad premia peccat 

Petbon. Sai. 

« Solticitavit inguina mea uritle jam mortibus frigida. » 

Idem, ibùL SPER 463 

h^c consecuta : primo , sut notiti? ; deinde et ad quaedtm cQn- 
sifium. Formosus, ut vitaret infomjam. Deformis, ut sciret, re- 
dimendum esse yirtutibus, quidquid corporì deesset, etc. 

Sic et Claudianus de Laide jam vetula : 

Jam turba preca* , noctisque reeadit , 

Ambita*, et raro puUatur j arnia tactu, 
Seque reformidat speculo damnante senectus. 

Claud. in Eutrop. I , gì sqq. 

Fertur Horatius cubicolam instraxisse undiqae spe- 
cula tuoi , in quo se coeuntem videbat. 

h Postea ( sub Nerone ) specula , totis paria corporibus , 

( gal lice des Psychés ) auro et argento conflata sunt ; denique 

gemmis adornata ; ita ut plura unum ex his foeminae constitit 

quam antiquarum dos flit. » 

Senec. QuctsU nat. I. 

Eflluxit tandem spetulorum luxus usque ad infimam 
plebem. 

ce Jam li berti norum virgunculis in unum speculum non suf- 
ficit dos Illa , quam dedit senatus prò Scipione. » 

Idem , iòùL 

SPECUS. — Pro mulierum pudendis. 

intcr atra cojus iogaina 

Latet jacente pantice abditus specus. 

Prìap. Carm. LXXXIV, 27 *q. 

Hic specus horrendam , talb sese balitiu atri» 
Faucibus effundens nares conlingit odore. 

Auson. Cent, nupt. imminutio. 

Speratus, Sperata. — Vide Alb. Gentil, de Nupt. II , 
21. 

« Inter speraiam, diclam, et pictam et spoasam , hoc in- 

3o 
464 SPON 

interest : quod virgo priusquam petatur sperala dicatur. Pbut. 
Amph. II y il j 44 : « Amphitrio uxorem salutai Uetus spenUam 
suam. » Dehinc promissa , vel parta, vel sponsa dici potest »( 

Non. Marc. Nonnull. dici, differtntiau 

SpinthrIà-AE. — Spinthrim sunt actores impudiciti* illius 
qua serie connexi poeri et puellae , pudendisque con- 
catenati , se invicem ineunt. Faeditas primom a Tiberio 
inventa. Ab spinthere, quod est armilla reflexa ad usom 
mulierum. Vide Sueton. in Tib. 43, et in F iteli. 3. 

« Tunc primum ignota ante vocabula sellarìorom et spin- 
thriarum, ex foeditate loci et multiplici patientia. » 

TaCit. Annoi. VI , i. 

Spintu RNIC1UM. — Mulier deformis turpisque vultus; a 
spin turnice avi quae , ex Plinio , deformità te insignis est, 
et inauspicata. 

c( Edepol hsec quidem Bellula est. — - Pithecium haec est pr* 

il la et spinturnicium. » 

Plaut. MiL IV, \ % i t \ sq. 

Sponda. — Lateralis cubilium tabula , culcita ad fui- 
ciendum. 

lllic nec voces , ncc verba juvanlia cessent , 
Spondaque lasciva mobilitate tremat. 

Ovid. Amor. Ili , xijj , a5 »q. 

Metonymice vero , de illis quae lecto venerem pa- 
tiuntur. Sic a Dolahella Cessar , qui Nicomedis deli- 
cium audiebat , dictus est sponda interior regia lectic*. 

Vide Suet. in Casare, 49- 

SPONSA. — Solemni stipulatione virgo promissa in tuo* 
rem. Solemnem sponsalium (ormant sicPlautus exprimit: -Quidn S T A B 465 

? ctiarii milii despondes fdìam ? — Illis 1 egibus , inni ilb dote , quarti libi diii. — Spondeo' ergo :' — Spooi 
Istuc di bene vortaut. ■ 

l'i.ii'r. Aulul. Il, il, -ji sqq. 

SPONS*. — Pro calamito. Scd patri* ad speculimi lo 
l'tliiu , ti spansam poiiit Il , nialriiqua le 
i tponta varare 

M.wr. VI , ix 

l.i.i.'i.. patìlur dormire nuruj cnrruplor avar 
Quei» ipunsa turpej ri prUeilalua adulici- i!d>. — Obscenus, impurus, lìbidinosus. 

Urne legam tpurro Dame lata*? . . 

Hor. 5o(. II, v, iR. 

■ Si forte pure velie habere dixerit , Tot noctes reddat spitr- 
s, quotpuras hahuerit. i Pl*ijt. Asm. IV, i, 6i H>. SPUR1I. — Nati a maire non nupta. Sic dicti a spurio, 
nomine apud Sabinos partis illius qua mulieres fae- 
ntina: sunt. Vide Plularch. Quasi, rer. rotti. 

Spurius ergo, quicumque orlus esl ex coitu illegi- 

timo. ( Vip.) Vide Adventitius, Nothus, Verna. 

StabULUM. — Divcrsorium, hospitium, taberna ; sa?pis- 
sime prò lupanare : n.im lei ■■ omnibus hospitiis eranl 
fornices , et ibi stantia scorta. 

« Ego suri anelila Quarlill;e, iiijus vos sarram aule cryp Uni 
turbastis ; ecee ipsa vcnil ad stalmlum , petitque ut vobUcum 
! inni ioqui , eie. ■ 

Pethon. Sol. 

STABULUM. — Pro pathico; eo sensu a Curione dictus 
Cassar stabulimi Nicomedis. Sud. in Cas, /ft}. 

466 STER 

SlABULUM FLAGITU. — Pro scorto. 

« Trae ais unpudcntcm me esse , ipsa qua? sis stabuhtm 

flagitfi? » 

Plaut. Trucul. II, vii, 3i. 

Stare. — De prostibulis. 

Contra alias nullam nisi olenti in fornice stantem. 

Hor. Sài. I , li , 3o. 

« Meretrix vocata es , in communi loco sUtisii , stetisU 

puella in lupanari , etc » 

Seisec. Contro? . Il , i. 

Stame. — De viro, arrigere. 

Stare , Luperce , tìbi jam pridem raentula desk ; 
Luctaris demens tu tamen arrigere. 

MAUT. Ili , LXXV, l ftq. 

Obliqui* , pathic* , quid me speclatis ocelli* ? 
• Non stat in inguinibus mentala tenta meis. 

Priap. Carm. LXXV, 1 sq. 

Stare. — De papillis. Prominere. 

Hic corpus solidum invenie» ; hic, start papilla» 

Pectore marmoreo. . . . 

Cento*. Lue ili an. 5 *q. 

STER1L1TAS. — In opprobrium apud Romano*. 

Interea tormcntum ingens nnbenlihas haeret , 
Quod neqaeunt parere , et par tu retinere marito*. 

Juv. II, 137 sq. 

Credebant antiqui , molierem sterìlem conripere 
posse , si pyxide inclusam araneam gestet in sino. 

sterile* morinntur , et illis 

Turgida non prodest condita pyxide Lyde. 

Juv. Il , i{o sq. 

Medicaminibus libidinosiores non tantum conceptum 
abolere conabanlur , sed et fàcultatem ipsam cenrt- 
piendi. S'IIM 46 7 < Muli» quarcumque liTi-rii , per quod jam non potei t 
concipere quotirsciunque poterai , tanturum iiomicidiorum se 
esse ream cognoscat. » Auc Serm. de temp. 3. 
. Quid fenile temi, STER1L1S. — Castratu: 
Quid plenum tte 

ClAUDIAN. in Eulrap. I, j(j5 «]q. 
Ne licerci ilerilfi «tv» libido viro». 

M*RT. IX , Vili , 7 jq. 

Agricolaique modi), lumini icclanr aiitrum , 
Itimi suliìgUQI stirilti arva «re mia luivci. 

Timit.ll.iu, 7 «l- 
SterILIS AMATOR. — Pauper; qui amie» su» nìl (toni 

dat. ( Plaut. ) 
STERNUTAMENTUM. — • Faus.tu.ni omen aotiquis , prae- 

cipue si dextrorsum riuis sternuisset. Yid. Eustalh. 

in Iliados VII ; sic in Odyss. XIV, gnudet Penelope 

steruutatione Telemachi. 

Hoc ili dilli, Amor imiti™ ul ante, 
Dtilra limitili adpiobaliont Aridi» CiTULL. Xl.ll, 8.,|. 
14 , ditbu. Pìiopebt. II, ni, i^t ic| 
STIMI! LATRICES. — De lcnis ; quod ex oflicio mulìeres 
urgenl et slimulnnt, ut se vtilgent. 
» Vii comprimor qnin invelenì illi in oculos slìmultitriti. • 
Pl\M. MusMl. 1, hi, (6. 
Et [kuiIii post : 
« lnangiuam ego niiiic velini serti, ut venefico' illi l'aure» 
prcliendam , atque cu ice m se desia in stìmuhtricem. •■ 

tdF.il . iòiil. fu sq. 468 STRI 

Stola. — Operimentum specialiter matronis tribotum. 

» Matronas appellabant eas qaibus stolas habendi jns ent. * 

Fbstus. 

a Muliebria vestimenta sunt , quae matrisfamilias caossa suot 
comparata , quibus yir non facile uti potest sine vitnperationt; 
veluti stola 9 pallse , tunicae, capiti», zonae. » 

UlP. Lio. XXIII , J0C de auro et argento. 

Longa erat stola et talaris. 

Est e procul , vitt» lenues , insigne puderb , 
Quaeque tcgis medios , instiu longa , pedet. 

Ovid. Art. Amat. I., 3i sq. 

Matrone, prseter faciem , nil cernere possi*, 
Caetera , ni Calia est , demissa veste tegentis. 
Si interdicta petes, vallo circumdaU (nani te 
Hoc facit insanum ) multe libi tarai ofincient rei : 
Custode*, lectica, ciniflones , parasite, 
Ad talos stola demi s sa , et circumdata palla. . . 

Hor. Sai. I , il , 94 sqq. 

Hinc: 

Stolata. — Pro matrona. Sic Caligula Liviam aviam 
suam Uljrssem stolaium appellabat, tamquam occulte 
a stoltissima m. Addam illud acerbissimum Ciceronis in 
Antonium : 

« Sumpsisti virilem togam , quam statim muliebrem stolam 

reddidisti. » 

Philippic. II. 

Quis floralia vestit , et stolatum 
Permittit meretricibus pudorem ? 

Mart. I , xxxvi , 8 aq. 

Vide Matrona, Adulter. 

StrICTIVELLAE. — Foeminae , quartini trita pelli* et qua» SUB A / f 6 9 

adusta nimio usu pumicis aut volsellae , quibus ute- 

banturad ciliacastiganda, caeterosque pilos evellendos. 

« Scrantise , scrupedae , stricthella. , tantulse. » 

Plaut. /rag. Nervol. a. 

Strophium. 

« Strophium est fascia brevis quae virginalem tumorem co- 

hibet papillarùm. » 

Non. Marc. 

Non contecta levi velatum pectus amictu, 
Non tereti strophio lactentes vincU papilla*. 

Catull. LIX, &( sq. 

STUDIUM. — Verbum blandìentis. 

« Hujus cor, hujas studium. » 

Plaut. Panai. I, 11, 178. 
STUPRUM. — Proprie coitus lege vetitus. 

a Ac statini fughivi coatra praeceptum ducis rapere ad stu- 
prum virgines matronasque. »> 

Salldst. Hist. lib. Ili , apud Non* Marc. 

SuàDELA. — Gracis IltOoì. Inter namina nuptialia nu- 
mera tur a Plutarcho in Rom. quctsL Praeerat blanditiis , 
suadentibusque verbis quibus matrimonia conciliantur. 

Scilicet uxorem cuna dote , fidemque et amicos , 

Et genus et formam regina pecunia donat , 

Ac bene oummatum decorat Suadela Yenusque. 

Hor. Epist. I , vi , 36 sqq. 

SuBACTOR. — Agens in quacumque venere. 

<c Romam ut rediit , subactore suo Antero post se in cur- 

rum locato , ita triumphavit , ut eum ssepius cervice reflexa 

publice oscularetur. » 

Lamprid. in Commod. 

SUBARE. — De faentina libidinante. A subatione , verbo 
technico scrofarum ardoris ad mares. 
470 SUBÌ 

foeminae 

Inter gannitus et tubanti* vocalas , 
Carpuot papillas, alque amplexus intiment. 

Apul. Avexóft.- i^ «qq- 

ce . . . ver rem , subantis audita voce , nisi admittatur , cibum m 0° 
capere usque in maciem ; foeminas autem in tantum efferari , cl 
homines lacerent , candida maxime veste indutum. » 

Pliu. X , i63. 

jamque tubando 

Tenta cubilia , tectaque nimpÌL 

HoR. Epod. XII , 11 sq. 

Subatio. — Eodem sensu et apud eumdem. 

SuBIGERE. — Sibi ad stuprum marem aut foeminam s 
jlcere. 

Ecce Caesar nunc triumphat , qui subegit Galliam. 
Nicomedes non triumphat , qui subegit Caesarem. 

Subtoh . in Cmtart , {9. 

Deformis uxor cui sii , anelila elcgans , 
Uxorcm h abere , subigtre ancillam velit 

Auson. Epigr. C XXX III, 1 sq. 

Hinc: Subigus, Subiga, SuBJDGUS.— Deus adhibitos Dt bea 
et apte maritus subigeret Vide Aug. de OV. Da <** 
VI , 9 ; Tertull. ad Nationes , li , 11; Rotn. triumpfm — 

1,14. 

SUBIGITARE. — Nequìter lasciveqoe attrectare. 

« Ncque ego unquam alienum scortum subigito in convivio. ~^ 

Plaut. MiL III , i t sa 

» Nunc tu si vis subigitart me , proba est occasio » 

Idem , Cm* V, iv t %> 

SUBIGITATIO. — Àctas subigitontis. SUBS 47' 

- « Spectatores , ad pudicos mores hsec fabula est : Neque in 
bac subigiiationes sunt , neque alia amatio. >» 

Plaut. Capilo. V, iv, i sq. 

SUBIGITATRIX. — Tribas. 

* Ne me attrecta , subigitatrix. — Sin te amo ? — Male ope- 

ram locas. » 

Plaut. Pars. II, n, 45 sq. 

SUBIRE. — In obscenis. Pro inire ; tunc de agente. 

Naiadas antiqui Dryadasque habuere Priapi , 
Et , quo tenta dei vena subiret , erat. 

Priap. Cairn» XXXIII, i sq. 

SUBIRE. — Pro prostare, aut se inclinare; rem pati. 

Htppo subii juvenes , et morbo pallet utroque. 

Juv. II , 5o. 

SubligàR, SUBLIGACULUM. — Vestis qua pudenda partes 
tegebantur. Sic dieta quod subtus ligabatur. 

« Scenicorum quidem mos tantam habet , vetere disciplina , 
verecundiam , ut in scenam sine subii gaculo prodeat nemo. » 

Cic. de OJfic. 1. 

Narrat te rumor , Ghìone , nunquam tsse fatutaro , 

Atque nibil cunno purius esse tuo. 
Tecta tamen non bac , qua debes , parte lavaris ; 

Si pudor est , transfer subligar in faciem. 

MART. HI , LXXXVII , 1 sqq. 

SUBNUBA. — Concubina, pellex. 

lecti quoque subnuba nottri 

Moereat. . . . 

Ovid. Episi. VI , i53 sq . 

SuBSIDERE. — Verbum venereum , usitatissimum de fa- 
mina marera subeunte. 

Et pecudes et equae maribus subsidere posse nt. 

Lucret. IV, 1191. 
472 SUCC 

Novaque roonstra junxerit libidine 
Miras Amor ; juvct ut tigre» subsidere cervi* , 
Adulteretor et columba miWio. 

Ho a. Epod. XVI, 3o sqq. 

Vide Sedere. 
SuBSTERNERE. — Eodem sensu. 

Liber ut innupUe potiretur flore noverca? , 
Ignaro ma ter substtrnens se inopia nato. 

Catull. LIX , 4o3 sq. 

SuBULO-ONIS. — Paedico ; a subula qua sutores corium 
pertundunt. Vide PuLLIPREMO. 

SuBURRANAE. — Vilissima scorta, a Suburra, Rome vico, 
spelunca forum et prostibulorum. 

Fame non nimium bona; puellam, 
Quale* in media sedent Suburra , 
Vendebat modo prasco Gellianns. 

M ART. VI , LIVI , 1 sqq. 

Nota Suòurranas inter Telethusa puellas , 
Qua; , puto , de questa libera (acta suo est 

Priap. Carni, XL , i sq. 

Succida MULIER. — Succo piena et bene habita. 

« Siccam , succi dam , Quam lepidissimam potes , quamqitf 

adolescentem max urne. » 

Plaut. Mil. Ili , i, ga sq. 

SUCCUBA. — Adultera, stuprata ( Ovid. ) ; quod sub viro 
cubat ; vel a succumbere. 

« Subcuboneum positura prò succubo. Titinnius testis est io 
Psaltria : contemplati ancillas > quam arbitrer illarum subcu- 
boneum esse* » 

Non. Marc. 
SUCCUMBERE. — Verbum venereum ; stuprum concedere- SUMM 473 

Aufìlena , viro contentam vivere solo , 

Naptarum lans est laudibas eiimiis ; 
Sed caivis quamvis potius succumbere fts est , 

Quam matrem firatres efòcere ex pativo. 

GATULL. GVI , 1 sqq. 

SULCUS. — Opus venereum. 

Àrentqae suicos molli in arvo venerio. 

Apul. Avi^o/u. 16. 

SULPITIA. — Poeirìa erotica , sed pudica ; scripsit de 
amore conjugum. 

Omnes Sulpitiam legant puelle , 
Uni que cnpiunt viro piacere \ 
Omnes Sulpitiam legant mariti , 
Uni qui cnpiunt piacere nupUe. 

Mart. X , XXXV , 1 sqq. 

SuMEN. — Pro mamma a sugendo. Vide Non. Marc. 

Quod si nulla potest mulier tam torpore duro 
Esse , tamen tenero maneat succussa lacerto , 
Et raanus uberior lactanti in stimine sidat. 

LuCFL. Frag. IV, 1 3 sqq. 

Sumere foeminam , Sumere aliquid. — Verbum 

nuptum prò venererà agere. 

Quum duo venissent ad Phyllida mane fututum , 

Et nudam capere t sumere uterque prior : 
Promisit pariter se Phyllis utrique daturam , 

Et dedit : illc pedem sustulit ; hic tunicam. 

Mart. X, lxxxi, i sqq. 

« Un us et senex non erit gravis ; etiam valuerit aliquid su- 
mere , opus anhelitu perdet. » 

Petron. Sai. 

Summa PETERE. — Irrumare. 

Quid in 15 eros frustra cunnos culosque lacessis ? 
Summa peias : illic mentula vivit anus. 

Mart. XI , xlvii, 5 sq. 4?4 &UPP 

Per medi 05 ihil pucros madÌMqitt puatlas 
Mentula : barbati* nettiti summm piati. 

Primp. G»ff».LXXYl,isq. 

SUMMITTERE SE. — Se viro subjicere. 

quem Massa timet t quem munere palpat 

Caro* , et a trepido ThymeFe summissa Latino. 

JfTT. I , 35 sq. 

SUMMOENIANAE. — Scorta quae sub moenibus vagabant. 

Cobvìt» qutsqttis Zoili potest ette , 
Swmmctnianas coenet inter uzorat. 

MABT. Ili , LXXXII , i sq. 

Supercilia. — Piene nigra in laude babebantar. lode 
fuligine collinebant, non tantum comam , sed et oculos. 

«... oigrum pulverem quo oculorum exordìa producuntur. » 

Tertull. de Habitu mulUrum , a. 

SUPERDUCERE. — Dicebatur de secundis nupliis, quum 
viralteram duceret uxorero, post prìorìs mortem , aut 
divortium cum illa. 

« Duobus filiis quidam superduxit uxorem. » 

Senec. Declamai. I. 

SuPPALPARI. — Blandiri , assentarì. 

(( Insinuat sese ad Ulani amicam heri mei; Occoepit ejus mairi 
suppalparier Vino , ornamenti* , opiparisqnc ohsoniis. » 

Plaut. MU. Il, i, 37 sqq. 

SUPPARUS. — Indusium muliebre, camisiistunc temporis 
prasimile. 

« Supporti* , lineiim puellarum vestimentum , quod et subu- 

cula appellatur. » 

Festus. 

Vide Plaut. Epìdic. II, II, a versu 45 ad 5i , ubi 

de illis mulierihus , susc 475 

« Qua* vesti quotaunis nomina inveniunt nova. » 

SUPPEDERE. — Paedic^re. A pedo , pastorum baculo ; 
nam proprie suppedit qui baculum plantat. 

« Suppedit flagitium est. » 

Cic. Ep. ad. Fam. Ili , aa. 

SUPPLICIUM PUERILE. — Patientia in pudica tion e. 

Uxorcm armati fatuis , puer Hyllc , tribuni , 
Supphcium tantum doni puerile times. 

MART. II, Ut , 1 sq. 

SUPPONERE. — Adducere ad stuprimi, prostitnere. 

« Nam mibi ab hfppodromo memini afferri paryolam Puel- 
lam , eamque me mihi supponere. » 

Plaut. Cistell. II, in, io sq. 

SUPPOSTRIX PUERORUM. — Qua paeram alienum loco 
leghimi supponit. 

« Supposi rix pueràm ! Ego edepol jam tua probra aperibo 

omnia. » 

Plaut. Traevi. IV, 11, 5o. 

Surgere. — Arrigere. 

Triginta tibi sunt pueri , totidemque puellae ; 
Una est , nec surgit mentala. Quid facies ? 

Majlt. XII , lxxxvi , 1 gq. 

SURGERE. — De papillis ; crescere, tumeeoere. 

Ipsa surgentes papillas de Favoni spirita 
Urget in notos penate*. . . . 

Pervigil. veneri s , i3 sq. 

SusCEPTIO. — Actus quo pater novura natum ex humo 
lollit, suuraque dicit. Vide INFANTES. 

SusciPEKE PUEROS. — Usitatissimom. 476 SYBA 

« Uno partii duos peperit simili ; Eorum alter nostro qui est 
susceptus semine , Suis factis te immortali afficiet gloria. » 

Plaut. Amph. V, II, 8 sqq. 

SUSPECTA LIBIDO. — De sene ; prò fellatione. 

Anne aliquid sperare potest hcc inguini* segri 
Ganities ? quid , quod merito suspecta libido est , 
Quse venerem affectal sine viribus ? 

Juv. X, 007 sqq. 

SUSURRUS AMANTIUM. — Naenitt, querimonia, in ter ama - 
siorurn deraentias, quod àAÀrftofi; v|*c0upl£cev aptissime 
dicit Theocritus. 

Ad solitimi coiere locam , tura in murmurc parvo 
Multa prius questi. . . . 

Ovid. de Pyram. et Thisbe, Met. IV, 83 sq. 

Nunc et campus et are» , 

Lenesque sub noclem susurri 
Composita repetantur bora. 

Hor. Od. I, IX, 18 sqq. 

SYBARIS. — Magnae Graeciae oppidum , inter Crathin et 
S) barin amnes, moribus pathicis famosissimum. Con- 
vivas in proximura annum invitabant , ne spatium 
interim deesset, convivatori delicias conquirendi, et 
convivis ipsis corpus exornandi. 

Equos suos ad tibiam saltare condocefaciebant Siba- 
rita, quo molli tiei genere, auctore Aristotele, postremo 
penitus eversi sunt. Nam hac re percepta, Crotoniatae 
tibicines in aciem eduxerunt qui in ipso pugna con- 
gressi! modum illuni cecinerunt, quem equi noverant. 
Hoc sonitu moti, equi in mediam aciem saltare cape- 
runt, sessores suos raptantes.Turbatisergo ordinibus 
suis, Sybaritce vieti et deleti sunt. SYMP 477 

A Sybariliea mollitie proverbia illa : Sibaritica 
mensa , Sibaritica sus. 

Nullum crimen abest , faeinusque libidini* , ex quo 

Paupertat romana perii : bine fluxit ad Uto* 

Et Sybarìs colle*. . . . 

Juv. VI , ag4 tqq. 

SYBARITIS. — Liber foedissimus , sic dictus ab Hemiteonte 
Sy borita y qui scrìpsit de generibus voluptatum et obs- 
cenarum libidinum. 

Nec , qui composuit nuper Sybarìtida , fugit ; 
Nec quse concubito* non tacuere *uos. 

Ovid. Trist. II, 4*7 $0 * 

Mossi patbici**imos libellos , 
Qui certant Syboriticis libello , 
Et tinctas tale pruriente ebartas , 
Instanti , lege , Rufe. . . . 

MART. XII , XCV , i sqq. 

Symplegas , SYMPLEGADES. — Nates ; mere graecum. 
XuprÀryoAec sunt insulse duo parvulae , parvoque dis- 
tantes spatio , qua credebantur se invicem concutere. 
Inde prò clunibus , et symplégadis antrum prò podice. 

Si constringuntur gemina symplegade culi , 
Et Minyas intrant , Cyaneasque nates. 

Mart. XI, e, 5 sq. 
Bracbia deinde rotai , velul entbea demone maina* , 
Pectu* , crura , latus , venlrem , femora , inguina , cura* , 
Tergura, colla, bumeros, lutea; symplegadis antrum, 

AUSOH. Epigr. CV, 7 tqq. 

Symplegma. — A oufrrrÀexco , complico. Series cinaedorum 
qui se invicem ineunt, simul agentes et patientes. 

Prsestent , et taceant quid exoleti ; 
Quo symplegmate quinque copulentur ; 
Qua plure* teneantur a catena. 

Mart. XII, xliii, 7 sqq. 
478 TABU 

TàBELLJE. — Amatoria. 

Lena ve tal miserimi Pbryne , fnrtiinque *<*b ffinr 
Occulto porlans itque reditque sino. 

TfBULI. II, vii f 46 »q. 

Quamvis te nudimi spumanti Virro labello 

Viderit , et blandae assidue densaeque tabella 

Sellicitent. . . . 

Juv. IX , 35 sq<| . 

Munera cor mi hi , quid ve tabella* 
Mittis , nec firmo juveni , neque nari* obese ? 

Hor. Epod. XII, a sq. 

TABEKNA. — Non tantum de (Enopolio dicebatur t sed 
voce generica de quocuraque loco populari. Vide Varr. 
de Fitapopuli romani, lib. II, et Non. Marc Hinc sae- 
pissime , prò fornice et lupanare. 

Salax taberna , vosque contubernales , Solis putatis esse mentulas vobia ? 

Solis licere quidquid est paellarnm 

Confutuere , etc. 

GàTULL. XXXV 9 i Aqq. 

Unde : 
Tabernarii. — Qui lustra concelebrant. 

« Qui ex rupiconibas , bajuìis , tabernariis , tam infàns est , 
ut si pallium accipere velit , vel disertius maledica!. » 

ÀPUL. Florid. I. 

Tabular matrimoniales. — Codices epiibus inscribe- 
bantur pacta nuptialia. Morìs eratillas rompere, qaum 
matrimonium divortio solveretur. 

Fugientem saepe p«ellam 

Amplexu rapui : tabulai quoque raperai, et jam 

Sigoabat. 

Juv. IX , 7< *qq. T A N G 4 79 

^XSULAE TILIACEiK. — Ferula lignea , quibus foerainae, 
xiecnon senes fasciabaptur , ut recti incederent. Si- 
miles thoracibus illis quos Galli nuncupant des corps 
baleinés. 

« Sed quum esset longus et senex , incurvareturque , tilia- 
ceis tabulis in pectore positis fasciabatur , ut rcctus incederete » 

Jul. Capitolin. in Antonino Pio. 

TACERE. — Verbum nuptum ; irrumari : nam qui irru- t 
matur loqui non potest. 

Lingis , non futuis meam puellam , 
Et garris quasi mcechus et fututor. 
Si te prenderò , Gargili , tacchi s.» 

Ma&T. Ili, XCVJ, 1 sqq. 

TAEDAE — Faces nuptiales, e spina alba confecte, quod 
talibus usi essent Romani in Sabinarum raptu. 

Pelle humum pedibus ; manu 
Spineam quate tadam. 

Catuli. LVI, 14 iq. 

Saepissime prò ipso matrimonio. 

Vos ego ssepe meo vos cannine compellabo , 
Teque adeo eximie tadis felicibus aucte . 
ThessaUa? colomen, Peleu. . . . 

Catull. LIX , a4 ^q* 

TANGERE. — Verbum venereum; cum aliquo aut aliqua 
rem habere. 

Nil medium est ; sunt qui nolint tetigisse, nui illas 
Quarum subsuta talos tegat instita veste. 

Hor. Sai. I , ii , a 8 sq. 

Verura hoc se amplectitur uno , 

Hoc amat , hoc laudat : matronam nullam ego tango. 

Idem , ibid. 53 sq. 
3i 48o TE GÈ 

nam insidiai mihi i ostruente m 

Tangam te prius irrumatione. 

CATULL. XV1I1 , 7 sq. 

TARENTUM. — Magnae Grecia oppidum, Sybaris libidi- 
nibus aemulurn. Adeo enim fractis moribus fuisse Ira- 
duntur Tarenlini, ut universum siuguli corpus comere 
instituerint, virghi umq uè more, translucentibus linteis 
ex domo exeuntes velari consueverint. 

Pectinibus patulis jactat se molle Taraitunu 

Hor. Sai. II, iv t 34. 

TAURUS. — Pro viro , tanquatò admissario ; praesertim 
prò valido frequentatur ; a re rustica ductum. 

Nondum subacta ferre jugum valet 
Cervice , nondum munia comparis 
iEquare , nec tauri nienti* 
In venererà tolerare pondo*. 

Hoa. Od. II , v, 1 *qq. 

«Nam et infans cuna paribus inquinata sum; et subinde pro- 
deunlibus annis , majoribus me pueris adplicui , donec ad hanc 
sptatem perveni. Hinc edam puto natum proverbium illud , ut 
dica tur , posse taurum tollere , qua vituliim sustulerU. » 

Petaok. Sat. 

Apud graecos tragicos àJaópok; ponitur prò virgint , 
quasi sine tauro, 

TEGETES. — A te gè ndo. ( Non. Marc. ) Matte juncese 
quibus sternebantur duri lupanarìum grabati. 

dormire vi rum quura senserat uxor , 

Ausa Palatino Ugelem prsferre cubili , etc. 

JOV. VI, Il6$q. 

Hinc prò lupanari ipso quidam sumunt: 

Nec est amici , filiusve vicini : Sed in gratili) /<#,/iAuìijiic coniati 

ÌYlalrrna produrli rapili bus sui* furia. 

Maht. VI , 

TELUM. — Pro vìrga virili. 

Radicar, «mei cupido dabu ìlla mante 
Dura mtluit teli vulnera prima novi. II!, , Mari. XI, uaix , 5 n 
rourieni telum trahit ; oìm «d ìnler Aujon. Ceni. nu/iA imminutio. 

Vide /V/op. G/mi. Vili. 
TEMINARE. — Vim inferre , polluere. Inde contaminare. 

(/■«;.) 

TEMPESTIVA VIRO. — Virgo nubilis, viripotens. 
Atquì non ego le , tigris ut atpera , 
Geluliuve [.-!■ , frangere periequor. 
Tandem .desine matrem limi. Od. 1 , ■ 9 «,'[• Templa DEORUM. — Sjepi&sime libidinibus (cedati. 
n Cti-lrrum adjiciam , iituc non mimis conscierj 
recognoscent, in templis :idult>:rìa componi , intcr aras leno- 
cinia tr.n imi , in ipsis plerumnue redituorum et sacerdoti! m 
tabcrnaculìs , sub iisdirm vìllii purpurcis , ihure flagrante, libi- 
(lifiiTti expungi. » 

Tertull. Apotogtt. i5. 

Nupcr mi i ni , ni repeto , fanum IiiJii , ci Gantuiedei» 

Pacii , ei advtcue secreta palali* Matrìl , 

El Cererei» ( nani quo non pronai fomina tmtplo?) 

Notior Aufidio ronchili «elerare solerà» , e te. 

* JUV. IX , 11 MJCJ. 

Isidis praisertim sacrario stupra promiscue liebnnt. 
ni in domo lenoni». 48a TENT 

jaraqs* «xjpectatur la àortù , 

Aut apud IsiactM potiti* sacrarla lena. 

JUT. VI , {86 sq. 

TENDERE. — In obscenis; arrigere. 

« Arcani et ipse meum teiendi. » 

ÀPUL. Mei. I. 

Ulcas habet , Pria mi quod tendere possit alatam , 
Qnodque «enem Pelimi non sinat ease senem. 

MABT. XI , LXI , 3 sq. 

TENSUS. — De mentala. 

Totamque hanc sine Traode , quanUcumque est , 
Tormento citbaraqae tensiorem , 
Ad ccwta m tibi septinaam recondam. 

Priap. Carm. V, ^ sqq. 

Ilio Ptlelnroniam cccinit miserabile carnea 
Ad citharam , cithara tensior ipse sua. 

Priap. Carm- LXIX , 7 sq. 

Tenere. — Possidere ad venerem. 

Prendam te tara cu ì et ienebo prensam. 

Priap. Carm. V, 3. 

Tene Tbetis tenuti , polcherrime Neptanine ? 

Càtull. UX, s8. 

TENTIGO. — Pruritus quo virilia extendnotur , aut mur- 
tum arrigit io foeminis ; ardor concubi tus. 

Hac tentiginCy quam videtis in me, 
Rumpatur precor usque , mentalaqae . 
Nequicquam sibi pulset umbilicum. 

Priap» Carm» XXII , 4 »M<|- 

adhuc ardens rigide tenti j^ine vulva?. 

Jot. VI , ia8. 

TENTUM — Fascinum f penis. 

an vere fama susurrat 

Graulia te uiedii tenia vorare viri ? 

CATULt. LXXV, 5 sq. TEST 483 

l 'mie ueorum vehiculuni tritumi, non tentimi nomi 
n.iiiiii l. ne turpe verbum sonare! in sacris. 
1 f kj-J'.iìà. — In obscenis. 

■ Terebra tu quidem pertundis. ■ 

Pla UT. Frag. Aslrabu, vers. 5. 
n Ttrtbratus mulinili sii , et lubscudes addite. » 

Idem, ibid. ut.-, 7. 

TERERE. — Perforare ; dicebatur prsesertim de prima 
aggressione. Tri pi e iq ne q n p Ì«que i Testes. - 
gerì tur. Priof. Car,*. LXXMV, 3i •qq 

Colei sic dirli , quod intersunt dura res Dirai fon 


Magni) Itslìbm iiti rei agdur. 

Priap. Carni, XIV, 5 iqq 
* Quod aniiis , amalo trstìbus prtr senti bus. •■ 

Plaut. Otre. 1, I, 3i. 
Si ne TESTE FACERE. — Natibus aul ore pollai ; qumn 
ad id ulrumque lestibus non opus sit. 

Non prdicari qui u teitìtur , Amili* , 
Illud >*pe facil, quod une tciitfatit. 

Mart. VII, lxii , 5 >q. 

TESTICOLARE. — Predicare, quod Graecis òpxiir*(8t%itv. 
•■ — Milli quoque adsunt leste; , qui illud quod ego dicara , 
as.srntiarit. — Qui ? testes ì' — Te*tes. — Quid lestinJare ? — 
I- min mio ■■<< «t , eie. ■ 

Plau i. 4mf>h. 11,11, icj3 »q. M THAL 

TesticUJ.aki. — Jumentis maribus foeminas ad movere , 
et con tra. ( Fest. ; Lubin. antiquar. ) 

Testiculi BILLBRES. — Amplissimi. Hic pondus prò 
mensura. 

Ergo cxspectatos ac jussos crescere primum 
Testiculos, postqnam coeperunt esse bilibres, 
Tonsoris damino tantum rapit Heliodorus. 

Juy. VI , 3^0 sqq. 

Testiculus PATERNUS. — Pro majorìbus. 

Haec fierent , si testiculi pars ulla paterni 

Viveret in nobis ? 

Pkrs. I , io3 sq. 

Testiculi pugillares. — Grand es , succo pieni , ut 
excrescunt adsiduo libidinis usu; adulti. 

Ncc pugillares defert in balnea raucns 
Testiculos , nec vellendas jam prsebuit alas , 
Crassa nec opposito pavidus tegit inguini gntto. 

Juv. XI , 1 56 sqq. de puero casto. 

Testudo. — Apud veteres secreti ac silentii synibolum. 
Hoc argumento Heliensibus Phidias Venerem fecit 
(juae testitudinem calcabat , 

« Opertius implicatiusque commonstrans esse mulUbris de- 
corìs aedes custodire ac silentium. Uxorhun quippe ornamentum 
est , aut cuoi marito aut per maritum loqui. Nam et AEgyptiis 
inde uti calceis non fuit patri! moris, ut ita domi se continere 
quodammodo cogerentur. » 

Cjel. Rhod. Z*cL aniiq. V, 3. 

THALAMUS. — Proprie lectus nuptialis , QaAotfio^. 

Conligit et thalami mini gloria rara , fuitque 
Una pudicitise mcntula nota mese. 

MART. X, LXIII, 7 Sq. THE A 485 

ThalàMUS. — Pro matrimonio. Sic Ovili, pelere tka- 
lainos , prò uxorem poscere, ci State, /etici limiamo 
virpnem dotare , id est conjugio. 

THALAMUS. — Pro officio ipso maritorum. 

Itcimlc «perla talus , malli iloque simillima loro 

Inguine , nec laua ilare coarta marni , 
Destri, imbelle, thataauts , mollemque maritum. . . 

Mabt. VII, lviii, 3><iq. 
TlIALASSIO, THALASSUS, ThalASSIUS. — Ex ihalamo; 
deus nuptìaruni. Apud Graecos Hyineuaus. Laudes ejus 
canebantur versu lascivo. 

Prjtlu. ere face.: velarunl flammea vullm ; Mabt. XII, xlii, .■;.:, 
THALASSIO, — Cantus nuptialìs, ex rilu lascivns. 

Quid ti me julicas thalatsìunrm 
Verbi, dicere non thalassìanh ? 

Maht. I, xxxvi, G mj, 

Vel ICta puffo • uni viri, cmimi. , 

Udatoue per somnum nates , 

El ìnscio repente cUmatum super 

Thalasii; , thalassiu. 

YlU'IIL. M Lutateti. 

TllEATRA RoMAMOBUM. — Veneri sacrata , oh ludoruiu 
sa la chat erti , necnon agentium mimorum impudidliam. 
i j lOprie sacrari iim esse! Vbmn , • ltaque t .■■-..<■ I - i llir.di'iiin 

i i uni 'liipmiiu Liberi fuiss TebtulL. VI de Speclarults. 
Proslibnla etiim per ludos publicos in scenari! in- 
troduci solebant, et exponi omnium non libidini solum, 
sed et lìccnliac ; et non sinc pompa , et uuin prwdica- .* ( f 486 THEA 

tione praconis per vicos et plateas. Quod patetex plu- 
ribus locis ejusdem Tertulliano , et ex Plauto : 

ti Ea invenietur et pudica et libera , Ingenua Atheniensis , 
Neque quicquam stupri Faciet profecto in hac quidem comczdia.w 

Plaut. Prolog. Casin. 81 sqq. 

Quibus et ludis incensi viri saepe in ipso th eatro stu- 
pra tionibus vacabant. 

Quid faciet custos , quum sint tot in urbe theatra ? 
Quum spectet junctos illa libenter Cfjaos? 

Ovid. Ari. amand. Ili, 633 sqq. 

Mimulae vero , post actam comoediam , ibant pa- 

tratum. 

« Mox liercle vero post , tran sa et a fabula , Argentoni si qui» 

dederit , ut ego suspicor , Ultra Hit nuptum , non manebif 

auspices. » 

Plaut. Prolog. Casin. 84 sqq. 

Notum denique est illud Catonis ad floralia gra- 
dibus adstantis. Quum enim ex ritu festi mimulae se 
nudare inciperent , viso Catone et tanti viri praesentia 
retentae effugerunt. Quo admonitus Cato ex theatro 

recessi t. 

• Nosscs jocosae dulce quum sacrum Flora , 
Festosque lusus et liccntiam volgi , 
Cur in theatrum , Cato severe, venisti? 
An ideo tantum venera*, ut exires? 

Mart. I, f, i sqq. 

lmmo, scenam et proscenium scorta obsidebant, ex 

more antiquo. Hinc Plautus : 

« ÌSonum factunVst, edirta ut servetis mea : Scortum exo— 
lrtum nr qui.* in prosrppio Srdcat. » 

Pia ut. Paniti, prolog. 16 sqq. THEA 4«7 

Huc intraat facile* e mi puella*. 

Stat. Sii*. I, vi, 71. 

Locis peculiaribus segregabantur praetextati et pul- 
latorum turba. 

Exeat, inquit f 

Si pudor est . et de pulvino surgat equestri , 
Cojus rrs legi non sufficit » et sedcaot hic 
Lenonum pilori quocumque in fornice nati. 

Juv. IH, i53 sqq. 

In theatris sedes distinguebantur ex ordine civiuro , 
et in quocumque ordine ex state et pudore publico. 
( Suel. in August. ) 

Loca majorum et summatum cardinibus obsepta 
erant , ne ad eos temere ingrederetur vulgns. ( Tertull. 
de Spectnrulis , III.) Gradus vero plebis undelibet 
patebant. ( Terlull. ihid.) Tamen inter plebeios, ma- 
ritis et patribusfamilia? honorabiliores scamni adsi- 
gnabantur. ( Sueton. ibid. ) 

Sedere in cquitum lireat an tibi scamnis, 
Videbo , Didyme : non lice» maritorutn 

Mart. V, .\i.i , 7 sq. de spadone. 

Odoramentis spargebantur theatra , nempe croco 
a qua diluto, latentibus fìstulis in nimbum projecto. 

« In honorem Trajani La Isa ma et crocum per gradus iheatri 

fluoro jussil. » 

SpaRT. in ììadrìan. 

« Ntimquid dubita* quin hparsio illa , quo* ex fundamentis 

medi.-e areii.-f crescens in mi m marci altitudinem pervenit , cum 

intentione aqna> fiat :' » 

Srnfx. Quizst. nat. IX, a. 

De scrnS el arena migravi! li oc sparsionis genus in 488 TOGA 

triclinia et super convivas. Vid. Piutarch. in Othone 9 
et Sueton. in Nerone , 3i. 

Grecano ri tu, theatrum non spectandi solum, sed et 
coneionandi locus. Vide Vitruv. VII, 5. Tangitur hic 
usus a Cicerone prò Valerio , et ab Apuleio in Florida 

« Sanctus Martìalis cum discipulis sois perrezit ad theatrum 
predicare evange Hum regni. » 

Aurelian. in vita D. Martialis. 

TlIYRSUS. — Pro mentula. 

Arentque sulcos molli in arvo venerio , 
Thyrsumque pangant hortulo in cupidinis. 

Apul. Av«^0/t. 16 sq. 

THLASIAE. — Mere graecuni. SXauriou; cui testes sunt con- 
tusi ; a 3ÀOCO , frango. Vid. lib. 1 2 1 , ff. de verb. significai. 

TliLlBIAE. — QXiSto^j spado, cui testes elisi. A 3Art>a>, 
premo. Vide EuNUCHUS. 

TlBlClNAE. — Puellae tibia canentes per plateas ; pleraeque 
scorta. Adhibebantur in nuptiis et comessationibus. 
Vide Tiraquell. ad. Alex. 

« Fidicinas , tibia' nas , Sambucinas advexit secum forma 

eximia. » 

Plaut. Stick. Il , u , 56 sq. 

Ebria nos madidis rumpit tibicina buccis : 
Sape duas pariter , saepe monaulon babet 

Mart. XIV, lxii, 1 sq. 

TlCIDA. — Poeta eroticus de quo Ovid. Trisi. II t 433. 

Toga. — Notum est alio apud Roraanos vestitu proce- 
dere solitas virgines ingenuas et matronas, alioancillas 
et meretrices ; quod proba t Ulpianus , § lib, XV de TOGA 489 

Injuriis , quum minus peccare euro dicit , qui virginem 
ancillari veste appellaverit , aut matronam meretricia 
indutam , quam si suis veslibus uterentur. Yid.Tertoll. 
de Habitu muliebri, et de Cultu fcrminarum. 

Toga ergo est vesjimentum breve, quo primitus ute- 
bantur Romani cujuscumque ordinis. linde gens togata 
prò populo romano. 

Postea eihumiliorfacta, fuitservorumindumentum, 
clientarum et parasitamm. \ T ideMart. VI, LXV1II, et 
Juv. I, 96. 

Toga muliebris non dissimilis virili , sed peculiaris 
ancillis et meretricibus. Inde matrona ob adulteriom 
danniate, aut dimissae, togata induere cogebantur, in 
signum amissae castitatis. Vide ADULTER. 

Damnetur , si vis , etiam Carfinia : talem 
Non suiti et damnati togam. . . 

Juv. 11 , 69 sq. 

Coccina famosae donas et ianthina moechx. 
Vis dare quae ineruit mancra ? mi Uè togam, 

Mart. 11, XXXIX, I M\. 

Discrimen tamen hoc erat, inter damila tam matro- 
nam ob stupri crimen, et professas meretrices, quod 
toga danniate candido erat colore, ut hac nota (acilius 
internosci et excerni posset a scortis publicis, quibus 
jus vestis albate non erat, sed tantum puliate , ex 
aedilium lege. Hinc : 

Togata. — Pro meretrice. 

Sed patris ad speculimi toosi , inatrisque togata 
Filius, et »pomam possit U* sponsa v oca re. 

Mart. VI , lxiv, 4 *«l- 49o T.ONS 

Tollkke PUERUM. — Vid. lNF.\NTES,ubi fusius in ter alia 

agitatur de hoc more infantium a parentibus suscipien- 

dorum. 

« Mihi nccesse est ire hinc : veruni quod erìt natum, tallito, n 

Plaut. Amph. I, hi, 3. 

TONSORES. — Genus vilissimum. % 

« Mollitlem speculi illius considera; homines enim elegante*, 
haud conienti olim catamitis ad pocula , calonibus ad lecticam v 
forma et patientia conspicuis , . . . etiam tonsorcs insnper in mi- 
nisteriis , immo in deliciis habebant. Quorum frequenti opera , 
non in t onde n da coma , pilisque vellendis modo , aul barba ra- 
sitanda , sed vero et pygiacis sacris cinendice , ne nefarie dicasi , 
de nocte adminìstrandis utebantur. » 

Douza , Prtzcidan. in Petron. Uh. II , cqp. ili. 

ToNSUS AD SPECULUM. — Qui vitam degit inter volsellas 
et specula. 

Se il patri s ad speailum t orisi , matrisqne togata; 

Filìus. . . . 

Mart." VI , lxiv, 4 «|. 

Genus hoc trossulorum sic arguit Seneca : 

« Quid ? hos oliosos vocas , quibus apud tonsorem multe bora 
transmittuntur ; dum dccerpitur si quid proxima nocte succrescit ; 
dum de singulis capillis in consilium itur; dumaut dijecta coma 
restituitur , aut aeficiens bine atque illinc in frontem compedi tur? 

« Quomodo iraseuntur , si tonsor panilo negligentior fuit , 
tanquam virum tonderet i quomodo excandescant , sì q«id ex 
juba sua decisum est, si quid extra ordinem jacuii , nisi omnia 
in annulos suos recidcrunt ? » 

« Quis est istorimi qui non malit rempublicam turbari quam 

comam ; qui non sollicitior sit de capitis decore quam de salate; 

qui non comptior esse malit quam bonestior? » 

Senrc. de Brcoitate vita» 
Vide TROSSl'IXS. 
TKAC 

TOH US. — Sanissime prò concubiti!. Siepe egu luciru 
Legiiirocu luci n hinliumU rircidi , IIudc scitipei Norbana diein rum coniuge Cara 
Lai» calai , primis quii coltre torit. 

'li»! VII, txny, ; iq. 

Totus. — i Verhum veiiereuro. Ad rem paratus, tensus. 

. Ecquid lioilie lotus venisti ? » 

Pethon. Sai. a \i ' i i- • ■ I ni|iir compie) I jjrrir-u^ , M'il tatuili JUfVl. Mei. 1. 
Sto liimcn , Nyrnphir , eavete quod Cupido pulcher est: 
Tatui (il in .1 ritti.» idem , quando nudili «I Amor. 
Penigli, fen. 33 hj. 

Tkabs. — Pro pene. 

O Mimmi , bene me te dk supiimm 
Tel» ili» trabt lenti» irrumaili. 

Cutull. XXVI , 9 «,. 
TraCTARIì. — Nirilia manìbus sollicitare. 

At non lunga *alì» , non alai bene mcniula tracia , 
F.l quam »i Irmela . erricele |ioi>e pulci. 

Piiap. Carta. l.XXXl, i iq. 

TRACTATOK, TraCTATRIX. — Puer aui puella cujus mi- 
nislerium erat corpus uruliqur fricare , manuque levi 
pìnstue, rat ione tunj sanità tis , turai voluptatìs. 

l'eri un il agili rurnut ari* Intelaili s , 
Manutnque duclam t [«rp.il immillili membri.. 

Hut in, lam, l3*|. 

TltACTATlO. 
l'orimi frequenti tru-lattone * 


492 TR1B 

TràDERR. — Aliquando in obscenis. 

Traditu r ecce viro cUrus genere atqne opibui vir. 

Juv. II, 139. 

Tramite seminali imbuere.— Vim procreandi exercere. 

Perque edam , perque terras , perque pontoni subdiram , 
Pervium sa) tenorem seminali tramite 
Imbuii, jussitque raundum nosse nascendi via*. 

Pervigil. Ven. 58 sqq. 

Trepidare. — Libidinis titillatione subsilire. 

liquido nuora plasmate guttur 

Mobile colluerit , patranti fractus ocello , 

Hic ncque more probo videa*, ncque voce serena 

Ingente* trepidare Titos. . . . 

PEES. 1 , 17 sqq. 

Tribas. — Nota est miserrima haec libido , qua foeraina 
foeminam ad scenditi Mere gracum , rptGau; , id est 
frictrix. 

Noctibus bic ponunt lecticas , micturiunt bic , 
Eflìgieraque dee longis sipbonibtu implent ; 
Ingue vices equitant , ac , lana teste , moventor. 

Jrjv. VI , 3og sqq. 

LcnoDum ancillas posita Saufella corona 
Provocat , et tollit pendentis premia core : 
Ipsa Medullinae/nr/w/n crissantis adorai. 

Idem, VI, 3aosqq. 

lpsarum tribadum tribas Phileni , 
Re eie , quam futuis , vocas amicam. 

Mart. VII, lxx, 1 «T. 

Inter se geminos audes committere cunnos , 
Mentiturque virum prodigiosa venus. 

Mart. 1, xqi, 7 sq. 

Sed raro foeminarum sat grande murtum , ut fan- 
quam parte virili uti possint; pleraque ergo tribades 
pudendis suis penem fictitium alligabant, e cono aot TKL1) 4 9 3 

pannis cotiièctmn. Vide Terlull. de Pali. IV, et vernimi 
FaSCINUM, et div. Paul. Epist. ad Homaaos, I. 
Non tantum fccmmas , seti et pueros agebanl tribades. 

Parlicll puero» Iribat Philanij, TRIPHALLUS. — TpiyaUo; , cognome». Priapi ; ex am- 
plitudine penis ejus. Quasi dicas xqualem inensura 
tribus mentulis. 

Al , o Trìphalie , mpe floribui nnvi» 
Tua» sin. arie dclig»imiu con». 

Ptiap. Cam.. LXXXIV, 9 U). 

THI5.TIS PUELLA. — Qua* rogala venerem recusat. 

Nil opus «t llitu : lirrjinì» crii apiiui liti , 

Si quando fuerit Irislior illa tilii. 

TtBDLL. IV, :v, 11 jq. 
Tu cave ne ift'jii cupi»! pugnare putUa , 

Neve luperbi loqui , neve lacere din. 

PkOPIRT. I, X, ai li). 

TUOSSULUS. — Colendi corporis ad ruìiculum sludiosus. 
Gallice uh damerei. 

" Nniir inumi Irossuli nardo nitidi vulgo attico talento 

Vabb. Sesquiufysses. 
Ab equitibus romanis , sic nugatorie diclis quod 
esteris ornatu et loto genere vii» prestare vellent. I HUDEKI -.. — in obscenis, ut palei ex Carmine sequenli, 
non nopero, sed anliquilus senpto. 


494 TURG 

Monachi : 

Eli samus hic nos tre* , vos tre* supponile noi tre» ; 
Nani Mimus ex tflis qui trudimus Ulud in UUs. 

Respondent monache : 

Adsarans et nos tres , vos tres supponile nos tre* ; 
Nam suraus ex il li» qui cludimus illud in illis. 

Bebelu Facet. 

Trusare. — Flaccidalo pene foeminani mire. Vide Com- 
ment in Gallili. 

Deprendi modo pupulum puellae 

Trusanicm. . . . 

Catull. LIl , 5 sq. 

TuBUS. — Inguen muliebre. 

Modo qui per omnes viscerum tubai ibal, 
Et voce certa consciaque dicebat , 
Puer , an puella matris esset in ventre. 

Mart. XI , LXU , 6 sqq. 

TUMERE. — Libidine inflammari ; arrigere. 

tument libi qnum inguina , oum si 

Ancilla aut verna est presto puer , irapetus in qnem 
Continuo fiat , malis tentiginc rum pi ? 

Hor. Sai. I , Il , 1 16 sqq. 

TUMOR. — Eodem sensu. 

Repente nervus excitet libidincm , 
Et inquictus inguina arrigat turnor, 
Ncque incitare cesset, usque dum mihi 
Venus jocosa molle ruperit latus. 

Priap. Carm. LXXXIV, 4 1 sqq. 

TuNlCAM TOLLERE. — In obscenis. 

Promisit paritcr se Phyllis utrique daluram , 
Et dedit : ìli e pedcm sustulit, hic tunicam. 

Mart. X , uuxi , 3 sq. 

Turgere. — Ardere ad venerem. 
TUTU 495 

« 

« Nunc in fermento tota est, ila target nubi. — Eriepol, ego 
Jllam mediana diruptam velim. » 

Plaut. Casiiu II, v, 17 sq. 

TURTUR. — Pro pene. 

« Ubi ego capiam prò macbaera turturem. » 

Plat. Bacch. I, I, 35. 

TURTURILLA. — Lupa nar. 

« Ila diclus loco» in quo corruptelae fiebant, quod ibi torturi 

opera daretur * id est peni. » 

Isidob. GUts. 

Turturillae. — Molles, impudici. 

a Isti quos publica quìes , aliis laborantibos , molliter babet, 
turlurilLz sunt. Tuli contumelia caussa. >» 

Sekec. EpisU 96. 
Vide eumdem , de Pravident. V. 

Tusci MODI. — Schema la libidini*; a Tuscia, id est, 
Etruriae populis 9 quorum filias ex quaestu meretricio 
dotem sibi comparare solitas tradii Herodotus. 

a ... ubi ex Tusco modo Tute tibi indigne dotem quaeras 

corpore. »» 

Plaut. CistelL 11 , 111 , ao sq. 

Aut ex Tusco, vico Romae , quo dcgebat vilissima 
plebeeula. Inde Horatius : 

Tu sci turba icnpia vici. 

Sai. II, ni, aa8. 

Et Plautus . 

« In Tusco vico , ibi sunt homines qui ipsi sese venditant. » 

CurcuL IV, 1, ai. 

TUTUNUS. — Cognomen Priapi. Vide Carol. Steph. Dici. 

hi stori e. 
496 TYMP 

TYMPANUM. — Symbolum cinaedorum et molliom , a 

Cybeles sacerdotibus , quibus peculiare. Hinc amaram 

illud in Augustum : 

« Videa 7 ut cinaedus orbem digito temperet ? » 

Suet. in Aug. 68. 

« Cur non adhibuisti , dum islaec loqueris, tympanum ? Nani 
te cinctdum esse arbitror magis quam virum. »» 

Plmjt. PctnuL V, v, 38 sq. 

ce Tympanotriba , mollis , eflfoeminatus , quales erant Cybelae 

sacerdotes. >» 

Turneb. Ad». XXIV, a 7 . 

UMBR 

Uda PUELLA. — Quae voluptate madet. Sic Martialis de 
librìs obscenis , qui manu una tenentur. 

Tu quoque nequitias nostri lususque libelli 

Uda putita leges , sis Patavina licet. 
Erubuit, posuilquc menni Lucretia librum ; 

Scd coram Bruto ; Brute , recede , leget. 

Mart. XI, xvii, 7 sqq. 

UMBILICUS. — Mulierum pudenda. 

« Lumbos et umhilicum accipit Hieronymus , prò viri mu- 
li erisqu e genitalibus , ubi de diabolo sic pronuntiat Job : « Vìrtos 
ejus in lumbis, et potestas ejus in umbilico.» Sic et io Eze- 
chiele de Hierusalcm : « Non est prsecisus umbilicus tuos. » 

Cjel. Rhod. Lect. anU IV, 7. 

UMBRATICOLA.— Inersad venerem , mollis , effbeminatus ; 
de amasiis urbanis qui sub umbra tectorum molles- 
cunt corpore et animo. 

« Moechum , malactim, cincinnatum , umbratfeotam , tym- 
panotribam A mas. ...» 

Plaut. Trucul. II, vii, £g sq. UNGU 497 

Una MULIEK. — Siile mach»; qua? uno viro contenta est. 
■ Sic ebani in tragccdiis ; (juicl enìm esl illud .' qua: malier 
una •' quid inquain est .' « 

Ctc. Epist. ad Fam. IX , aa. 

Univira. ( Tert. ) UNIVIRU. — Qua secundis nupli'is 
abstinet. 

u ilujus uxor Calpurnia fuil saucta et venerabile. ■ . . Quam 
majores nostri unwiriam sacerdottm in ter sacra tìssimaa Iteiinna- 
ad urani ni. « 

TBEB. I»OLL. de Tito. 

UNGUENTA. — Ad usuili ulriusque sexus. De luxu unguen- 
toruin J. Berna li us ad Ub. I Silv. Stalli , ubi copiose. 
De abuso, vero sic Plautus : 

<i . . . mulier recto olet , ubi ni hil olet ; Nam isttrc velerei , quie 
se unguenti! unclìtanl , interpoles , Vetulx , eden tuli , quae 
yitia ili |n .ri- fuco m i ninni , Ubi sese smini' Ciim unguenti/! 

consociava , illieo Itidem olent , quasi aiium una multa jura 
ronfuditcoctii. ■■ 

l'LAliT- MoSlelJ.l, 111, IlGsqq. 

In balneis, turo publicis, limi prtvaùs, post lolio- 
nera lolum corpus unguetitis perfuadebanl. Vid. I> \t M n 

Et in secretis, palastraque venerea, atitequam luc- 
tarenlur, odoramentìs se perungebant, ut et simul 
excitaretur uredo, necnon sudautium menibrorum et 
veneris ipsius odor emendaretur. Non torum sotnm, sed cubiculuni tnlnni et supel- 
lectilem ungebaul. 


4»« USUR 

UNGUENTATO*. — Pro molli et cinedo. 

« Quotidk unguemtatus adversus speculai» orftetar t cojus 
supercilia radanlur , qui barba valsa , feninibtisqve submlsb 
ambulet ; qui in conviviis , adolescentulus cum amatore , cam 
chirodata tunica, inferior adeubuerit; qui non modo vinosi» , 
sed virosus quoque sit ; quum ne quisquam dubitai , quia idem 
fecerit , quod cinaedi tacere solent. » 

Afranius, ad Gellium, VII, aa. 

Diceris male te a tuis , 
Unguentate , glabri* , marite , 
Abstìnere : sed absline. 

CATTO!» LVI , i{i sqq. 

UREDO. — Pruritus, incentivus Kbidiàis ardor. Vide 
Beroald. in ApuL 1 , 18. 

URINA. — Pro semine genitali. 

Major tamen Ula yaluptas 

Alterius sexus : roagis ille extenditur, et mox 
Auribas atque oculis concepta urina movetur. 

Juv. XI, 166 sqq. 

Sic et idem VI , 64 •* Tuccia vesica non imperai. 

Romanis turpe erat atque ominosum suo nomine 
lotium illud appellare. Inde multiplices circumlocu- 
tiones prò urina. Sic Seneca humorem obscenum dicit , 
aquam irnmundatn, eie. Eadem de causa vas urinario m 
nominare vitabant, digitorum crepitu poscentes. 

Digiti crepanti* signa no vii eanuchus. 
Et delicata; suscitato? urinai 
Domini bibenlis ebriam regit peoem. 

Makt. Ili, Lxxxn , i5 sqq. 

URTICA. — Saepissime eodem sensu quo UREDO. 
Usurarius. — Cataraitus. 
PA 499 

* Cupio aliquem «mere puqra& 9 fai uturmrùu Nume aaini 

qweratur. » 

Plaut. Curati. IH, i, i* sq. 

Usurarla. — Qua Tifo non propria , aed tantum ad 
usuai , et tanquam mutuatila. 

•«Nulla datur propria Comuni (regi), ted par eanaeiiudinti » 
in quacumqoe contino tua faerit , usurariam ttimit. » 

Sou*. de jktu&èmM. 

« In faciem vorsus Amphitruoois Juppiter, Duna beBaun 

gereret cum Telebois hostibus, Alcmenam uxorem cepH us*- 

rariam. » 

Plaut. Ampkitr. cvjaajjn. i som* 

USUS. — Coitut. 

At te , qui pueram donii comunpere et aneti* , 

Rideat adsiduìs mor inaila doli*; 
Et quum furtiTo juvenem lassaverit usu , 

Tccum interposiu languide veste cobet 

TlBULL. I , Ut , 53 U\<\. 

Uva immitis. — Immatura. libro de preceptis connu- 
bialibus, scripsit Plutarchus , eoa, qui prima virginum 
dissidia non ferunt, nihil differre ab illis, qui quum 
in uvam forte acerbam inciderint f maturas alita relin- 
quunt : ac vicissim, novas pleraaque nuptas, qus primo 
congressu sponsos non ferunt , idem pati qood illi 9 
qui quum apis ictum jam pertulere , tàrum aliii con* 
cedunt. Unde seotentia , exspectandom eaae virginia 
maturità tem v et crudae indulgendum , dum jugo 
mi t esca t. 

tolte captduMm 

Immitis uva : jam libi lmdos 
Dietiogatt awtuiain re ca rn e* 
Pejrpeweo vartu* celere. 

Ho*. Ciaf. Il, t» 9iej*j. 5oo UXOR 

UxORES. — Pro meretrìcibus. 

Conviva quisquis Zoili potest esse , 
Summoenianas coenet ìnter ujtores. . . 

Mart. III f LXXXri, I »q. 

UxORCULA. — In blandiliis. 

« Corpusculum mellicolom. — Mea uxorcula. » 

Plaut. Cositi. IV, IV, ig. 

UXORIUS. — Qui ignave uxori sua subditns est. Rogatus 
Metellus, cur Marci filìara pradivitem, forma nobilem 
et genere claram, ducere tamen nollet : Malo, ait, 
esse meus quota suus. 

« Amanti argento (ìlio auxiliarier Sub imperio vivens voli 

senex uxorio. » 

Plaut. Asia, argunu i sq. 

VACU 

Vacare. — Gaudiis veneris carere. 

Tu quod saepc soles, nostro Isetabere casu , 
Galle , quod abrepto solus amore vacem. . 

P&OPEBT. l f XII, l sq. 

At la non una potuisti noe te vacare, 
Jmpia , non unum sola manere diem. 

Idem, II, x, 19 sq. 
Hinc : 

VACANS MULIER. — Pro vidua apud jurisconsultos. 
( Martianus , in l. V , §. 2 , ad legem Juliam. ) Et : 

VaCUUS. — Eodem sensu. 

« Sed ubi mulicr vacua fuit, nectere moras. » 

Tacit. Annoi. XIII- 

Scmper cnim vacuo* noi.sobria torquet amantes , 
Spcsque timorque animos versat utroque modo. 

PrOPF.RT. Ili, XVII, Il »q. f 

fl VALL 5oi 

VACAT10 MAKITALIS. — Oflicium veueris. ( Morlianus 

Felix, iìb.V) 
Vaga PIIELLA. — Scortum pervicos et plateas quaeslum fariens. 

No. 


VaGUS AMOR. — De viro qui per toros vagalu: 
amore. 

il li l'in in a 10U Tiro i Hi laciunt, 
Hi dilli 

Ne l'affiit .!,al. •or dare. Do U 
>nj UR ij Vagina. — In obsc 

■ Niii tu in vigilia 1 
Couveniebatne in Vfl, MAHT. XII , XCVI , 6 M|q 

is, prò miirin :ii!Ì podice, 
quando ibat miles , Inni tu ibas simili : 
am tu.im madiata militili ?» 
PlaUt. Psatdol. IV, vii , fty tq. 

VaLENS, V'ALENTULUS. — Vir aut miilier corporis solìd 
el succo pieni, ut necesse est ad oflìcium veneris. 

" Obsecro ut valenlula esl. ■ 

Pluut. Caiin. IV, iv, »6. 

Conjagei bene vivile, el abili Mi. 
Eie 


ere adsiduo valtnttni 
recto juvenl.m. 

CATULL. LVI.iM 


lljec e> ad 


cirei quicumque vairnlior cuci 
arrrrtoi verbi loculi procoi. 

Priap. Carm. LXIX 


KRMOKUM 


— Mulìerum pudenda. 


De vollr/ra 
McJiyim|ii* 


•rum ili r in-iiii i |»r'i rugai , 
Tini rimi i|iu paler , rallem A^son. Kpigr CXX, j iqi|. 5o2 VATI 

Valus ALARUM. — Axillae. 

Laedit te qusedam mala fabula , qua libi fertur 
Valle sub alarum trux babitare caper. 

Catull. LX1V, 5 sq. 

VàNNERE. — Dicebatur de foemina sub viro erissaute 
alternis motibus ; similitudine vanni frumentarìi. 

Hunc raolcre , illam autem ut frumentoni vanntrt canni». 

Lucil. Frag. VII, ii. 

Crissavit , ut si frumcntum clunibu* vannat. 

Idem, JOvy?. XI, 14. 

Vas , VASCULUM. — Id quo viri sumus. Peculiariter, 
colei , mentala. 

« Mox raaoum etiam demisit in simun, et pertracto —seuk> 

tam rudi , etc. » 

Petron. Sai. 

« Quid id est ? — Refero vasa salva. » 

Plaut. Pctnul. IV, 11, 4*- 

Hinc legìmus , Circeo , Atlantiademque Calypto 
Grandi» Dulicbii vasa patisse *iri. 

Priap. Carni. LX1X , i5 sq. 

Vasa libimnes referenti a. 

« Centenaria vasa habuk HeKogabalus sebematibus libidi- 

nosis inquinata. » 

Lamprid. in Heliogab. 

Vaticanus. — Deus invocatus quum puelluli fari inci- 
piunt, ut vox eorum clara fiat et amana. Sic dictus 
ab infantium vagita. 

« Ncque enim audent aliquas partes tribuere Vaticano , qui 
infantium vagitibus pnesidet. » 

Aug. de Cintate Dei, IV, 8. 

Vide (iyrald. Syntax. deorutn. VENA. — Pro pene. O quoti» titilla pulsiti! pallia vena , 
Sii gravior Curio FabricÌo<|Ut lite! ! 
MflBT. XI , 
Non min de li-. -ili dolatui ah»; 
Net qua ila! rigida supina vena , 
De ligno milii quolibcl collimila «il. IT. VI, UIX, 1 iqq. V EH ARI. — Deilloaucupìo quofoeminae viris insidiantur ; 
frequentissima translalio apnd scriptoies eroticos. 

h Pilhccium lia:c «si prae illa et spinturokiiini. Videti* In 
ll.iin oculis venaluram facere, atque aucupium aufìbus? ■ 

PLAUT. -Vii. IV, I, & M|. 

VENÀTIONES LUDICKJE. — Simulacra venationis , quo- 
rum duplex gcnus. Unum, vene dimica tionis in feras 
arenarias ; alterum vero, dìreptionis. Prius edebalur 
in amphilheatro; posterius, in circo. 

Venatione in amphilbcatrìca, primi tus tantum di- 
mieabant damnati ad bestias , Linde sape dìcti damnati 
ad Imltiiii. (Tertull. de Speclaatl. io. ) 

Sed ad e\lremum lemporis, liberi et ipsi se feras 
dimicaturos offerebant ; neque plebeii solum, sed et 
equìtes, viri pratoriì, senatore», et, quodhorrendum 
dieta, necnon Jar/nina ingenua. 

^Ijiliiiurisqui* , i't noi'liUis ad lyclinu- 
do pugna* , irti rtftzminarum (edidit.) " ctios : M Suetcjn. Domìl. ; 
Sic et carpens Juvcnalis liane mulierum venalionem : 

(Juuiii Iciim uiiurni durai tpado , Mirti* liucmii 
Figal apnim , il nuda tenni trnabiil* mamma. 5o4 V E N T 

Hos intcr fremitili , novosqtie luxus , 

Stat sexus rudis insciusque ferri , 

Et pugnai capit iniprobus viriles , etc. 

Stat. Sylv. uit. Iti». I. 

Belliger invicti* quod Man libi ssevit in armis , 
Non salì» est , Cassar ; ssevit et ipsa Venus. 

Maet. de Spectacul. VII , i so,. 

V ENDERE. — Verbum nuptum. Se aut alios ad stuprum 
t radere. 

* Quia nosti venereo) inani , superbiam captas , vendisque am- 
plexus non commodos. Quo enim spectant flesse pectine comas ? 
quo facies medicami ne attrita , et oculorum quoque mollis pe- 
tulanza ? . . . Nisi quod formam prostituis ut venóas ? . . . Sive 
ergo no bis vendis quod peto , mercator paratus est. » 

PETROH. SaU 

Jam tu qui venerem docuisti vendere primus , 
Quisquis es , infelix urgeat ossa lapis. 

Tibull. I , rv, 59 sq. 

Venire. — Scilicet ad stuprum. 

De me mt certe poteris formosa videri , 
Mi formosa satis , si modo saepe venìs. 

Propeet. II, Xix, 29 sq. 

VENTER. — l entrem jurisconsulti saepe appellant et rau- 
lierem ipsam gravidam , et puerum qui in utero est. 

« Antiqui libero ventri ita prospexerunt , ut in tempus nas- 
cendo integra reservarcnt. » 

//■ V, iv, 3. 

Tibi bospitale pectus , et purse manus , 
Tuusque venter partumeius , et tuo 
Cruore rubros obstelrix |>annOs lavit , 
Ulcumquc fortis euilis puerpera. 

Hor. Epod. XVII , 4«j *qq« quìbu; VENU 
VEKTUS TEXTILIS, — Veslcs pei 
corpus perspìeuum manebal. 

jEquuni ci! induert nupiam ventilili ttxtiltm. 
Palam proilare audam in nebula linea ? 

Petkon. Sul. 

1 1ngrcdìuiilur expolila. 1 libili iiiiim vietume, et tenutale v 
lium nudrp oculis ingcriuitur. n 

Hifronyh. ad Hetrid. 

VENUS. — Amorum dea, mundi perpetua genitrix. Sit 

dieta a venìendo, quod ad res omnes veniat. (Ce. de 

Natura deorum, II. ) Natam fabulautur poeta; ex Caeli 

testiculis a Saturno excisis et projectis in mare. 

Nuda pingebatur, cesto tantum preditela. 

Nuda rende, Vena»; non eli luui i>le li bello*; 
Tu mihi , In , Pallai Cw.ariana , reni. 

mart. vra.i, 3iq. 
Pane innumera f'enerìs cognomina , toni ex locis 
quibus colcbalur , tum ex rebus aut aclis quibus 
praerat. Vide Serv. Annotai, ir, l ìrgiL AEneid. 
Niil.ihilh enumerabimus ; 
VENUS BONA. — Conjugalis. 

I I Hlienlius .nnli.i, 
Se cilirier ad «inni 
Manu*, huc adìtDRi leni 1)n» boni Veneri» 
f.onjugalo: VENUS CASTA. — Quae prseest legitimo e Uhm I.VI, fi .,|.| Venus hetjera. — Api»! Aihenicnses. Se dieta . quel 
5o6 VENU 

proprium est illi amicos amicasqoe gocialiter congre- 
gare. 

a Scorlilla vero nundinaii pudori* hetaras uatversim ami- 
ci lise nomine Graeci nuncuparunt. » 

Cjel. Rhod. LecL antìq. XIV, 4* 

Venus PLEBEI a. — Ancillarum et scortorum homiliorìs 
generis. 

Si plebeìa Venus gemino libi vincitur asse , 
Si tua non rectus tccta subire potes. 

Ma&T. II, UH, 7 sq. 

Venus vulgaris. — A meretricibus invocata f ut Felix sit 
quaestus et copiosus. 

Numina vulgaris Veneri* celebrate , puellas , 
Multa professarmi) qusestibus apta Venus ; 

Poscite thure dato , formam , populique favorem , 
Poscite venditias , dignaque verba joco. 

Ovip. F**t. IV. 

Venus. — Pro clitoride. 

Inter se gerainos audes committere cannai , 
Mentilurque vi rum prodigiosa venus. 

Mart. I, XCI, 7 sq. 

VENUS. — Pro venustate. 

« Quia nosti venerem tuam , superbiam captas, etc. » 

PtTRON. Sai. 

Venus. — Pro coitu. 

Huic tamen accubuit noster puer ; hunc ego credara 
Cum trucibus venerem jungere posse feris. 

TiBDLL. I, IX, 75 sq. 

Venus furtiva. 

Utque v'ho furtiva venus , sic grata puelUe 
Et &trepitu nullo. . . . 

Ovid. Ari. amaUl , 775 sq. 
VERE 507 

Quid me «perni* ? ait ; poterai custodia viari , 

Ipse dedit cupidi» fallere posse deus. 
Nota venus furtiva mihi est, ut lenis àgatur 

Spiritai , ut nec deot oscula rapta sonano. 
Et possum media qaamvis obrepere nocte , 

Et strepito nullo clam reserare fores. 

TlBULL. 1 , Vm , 55 sqq. 

\ ENERES. — Pro gaudiis et voluptatibus. 

Die , senior bulla dignissime , netcis 

Quas habeat venerei aliena pecunia f . . 

Juv. XIII, 33 sq. 

Venustas. 

a Dignitatem et venustatem discerni voluit Marcus Tallio* , 
ut dignità* viris , venustas (cerni nis sit attrìbuenda. » 

Non. Marc 
Vide de Offic. lib. I. 

Veh. — Pro puella lenellula et formosa. 

« Ver vide : Ut tota floret ! ut olet ! ut nitide nitet ! » 

Plaut. TrucuL II, iv, a sq. 

Tu milii da contra prò verno flore tuum ver t 

* 

Ut nostra easuperes munera moneribas. 

Apul. ex Cataletti* vet poet. 

Vera PUELLA. — Juvencula primi floris, qua foco annos 
non mentitur. 

Seu caperis primis , et adhttc crescentibos annis , 
Ante oculos renici vera puella tuos. 

Otid. Art. amai. 1 , 6i sq. 

V ERENDA. — ( Plin. /un. ) Pudenda utriusque sexus. 
VERETRUM. — Mentula. 

« Nani sape in ipso opere venereo , dum vtretrum infra con- 
num agitatux , ferverne ipso motu libidinis , ante jactum seminìi 
virilis ( fuemince) frequenter semen emittunt. » 

Q. Sor ani Pseudepist. (ir Priapismo Cleopatra y IV, infine. 
5o8 VERV 

Verna. — Proprie qui domi natus ex ancilla. 

et infante* ludebant quatuor , unus 

Vernala , tres domini. . . . 

JUV. XIV, 168 sq. 

futuit anelila* , 

Domumquc et agro* implet equi ti bus vernis. 

Mart. I , lxxxv, 3 sq. 

VERPA. — Virga virilis ; a verrendo: similitudine instru- 
menti quo camini vernili tur. 

nam nihilo minore verpa 

Es fari us. . . . 

CatuluXXVI, 4*,. 

Quae quot nocte viros peregit una, 
Tot verpas tidi dedicai salignas. 

Priap. Cairn. XXXIV, 4 sq. 

Hinc : 

Ver PI. — Pro Judaeis , tanquam verpa signatis ; nam 
circumeisione nudatur penis eorura. Sic acri ter Juve- 
nalis de Romanis judaizantibus: 

Quidam sortiti metuentem sabbata patreui , 
Nil prxter nubes et caeli numen adorant ; 
Nec distare putant humana carne sui Ila m , 
Qua pater abstinuit ; mox et praeputia ponunt. 
Romanas autem soliti contemnere leges , 
Judaicum ediscunt , et servant ac metuunt jus , 
Tradidit arcano quodeumque voluraine Moses. 
Non monstrare vias eadem nisi sacra colenti , 
Qusesitum ad fontem solos deducere verpas. 

Jov. X1Y, 96 sqq. 

Vervex. — Imbellis ad venerem, quum verveces sint 
castrali. 

a Liberi loci potestas sii vetulis vcrvecibus. » 

Plaui. Casìn. Ili, 11, 5. 
VEST 5og 

« Quam quam vetveceus J tipi ter bene validam , floridam et 
succi esse conspiceret plenioris , etc. » 

ÀRKOB. ad». Geni. V. 

VESICA. — In obscenis, de podice ; sensu padicationis. 

« Ut quia te tango , mei mi videor Ungere! — Eflbdere hercle 

hic volt , credo , vesicam villico* — Ultro te amator , apage 

te a dorso meo. » 

Plaut. Casin. II, vili, ai sqq. 

VESTES CROCOTULAE. — Odorìbus suflectae ; ad usura 
mulierum et effoeminatorum. A croco, qui est species 
nardi. Vide Cic. de Aruspisc. 

« Quid ista?, qua? vesti quotannis nomina inveniout nova: 
Tunicam rallam. . . . caltulam , aut crocotulam. » 

Plaut. Epidic. II, n, 45 sqq. 

Vobis pietà croco et splendenti murice vestii. 

Virgil. AEneid. IX, 614. 

Vestes 1NCESTAE. — lndumenta quibus sternebatur more 

antiquo novae nuptae lectus genialis. 

« Thalamum incesta exornaverat veste. » 

Petron. Sai. 

Vestes PURAE. — Quae dabantur agentibus annum deci- 
muni sextum. 

Tempore quo primum vestii mihi tradita pura est , 

Jucunduin quum aetas florida ver ageret , 
Multa satis lusi. . . . 

Catiill. LX1II, l5 sqq. 

Hinc : 

VESTICEPS. — Pro adolescente. (Fest.) Contra invesiis 
dicebatur prò impubere. 

Vesticontublrmum facere. — Rem agere eodem 
ledo; concubare, coire; a vestibus et stragulis quibus 5io VIA 

* 

exornabatur torus nnplialis 9 ot jam rìiximus verbo 

Vestes incesta. 

« Et quid agebas , inquit , firater sanctissime ? quid vesti" 

coniubtrniumfacis? * 

Petron. SaL 

Nerao tentis mentali* , det nemo nervi* otium ; 
Ecce passerei salace* , ecce rauci tartare» 
Hac saper virente myrto nos amori* admonent 
Cum puellis dulce inire vesiicontubernium. 

Cmrm. anit'a. a Dovwo editmm. 

Vexare lectum , foeminam. De senibus et diffiitotis , 
qui casso labore frustra venerem tentant. 

Cum sene commnnem vara/ spado Dindymos JRgitn , 
Et jacet in medio sicca paella toro. 

Mart. XI, lxxxit, i sq. 

Desectos sic fama viro*, ubi cassa libido 
Faemineos cultus , et non sua bella lacessìt , 
Irrita vexato consumere gaudia letto. 

ArjSOK. Epigr. CXXV. 

Vexatae VESTES, COMflL — Deformate, qnod accidit ex 
concussibus venerei s. Si gn uni furti vae molitioms. 

« Rapuil deinde tacenti speculasi , et , postquam omoes vultus 
tentavi t , quos solet inter ainantes risus frangere , excussit vexa- 
tam solo vestem , raptimquae, sederà Vcneris intravit, ». 

PETROK. Sai. 

nec , prima si luce egressa , reverti 

Nocte solet , tacito bilem tibi contrahat uxor , 
Humida suspeclis refercns multitia rugis , 
Vexatasqut comas , et vultum auremque calentem. 

Juv. XI , 184 sqq. 

VIA SàCKà. — Scortis frequentissima. 

Sola tibi fucrant seslertia , Milicbe , centum , 
Quae tulit e sacra Leda redempta v*7». . . . 

Mart. II, lxiii, i sq. V1DU 

Vidua. — Non tantum de muliere cujus 
seti de quacumque f( Su 

ilefunc lus , 
, quae concubante caret Nam vidiui idem est ac vacua. 
Sic: 
Vidua. — Pro virgine. 

Ut r ìil uà in Dado villi au* nucilur arva , 
Nunquiim te entoltit , fiuaquim miltm educai avi Al » fon 


Mulii Ulani agricola:, multi cotucre juveucì. 

Catdll. LVII, jy v\i\. 

Vidua. — Quse eoncubitu caret ■ aul castitate, aut defi- 
cienùbus admissariis. Sehf.c. Agamtm. veri. i5j, 
a ... nupsilquc hodie , Nnbet mox noctu : uunquam ego lune 
viduam cubare si vi; Nam ai ha?c non nuiiat , lugubre Limi 1 fa- 
mi lia pereat. " 

Plaut. Cisteil. I , i , 45 sq<j. 

« Psyche virgo vidua domi risideus. » 

APUL. Mei. IV. 
VlDVJA. — Quje cum viro cubat, sed imbelli et nullo ad 
venerem. 

'■ Se reclius viduam , et illuni cLvIibem futurum fuissc con- 
tendere , quam cum impari jungere , ut elanguesecmium aliena 
ignavia esset. • 

TlT. Liv. 1 , de Tullia majort. 

« Nupta tra osi , an vidua ? — Et nupta et vidua. — Quo patto 
polis Vidua et nupta esse eadem!* — Quia adolescens nupU est ,„,., Plaut. Jt/iV. IV, 1, i8«,. 
33 5i2 VIR 

VlDUA NOX. — Qua caret venere. 

« Ad contentns fuìt viàua pudicaque nocie ? » 

Peteon. Sai. 

Cor ago tot viduas exegi frigida nocUs ? 

Otid. Ep. XIX, 6g. 

VlLIA MEMBRA. — Pudenda viroruro. 

Et secct ad Phrygìo* vUia membra modo*. 

Tibull. I , iv, 70. 

Catdunt jactatis viltà membra comi*. 

Otid. Fast. IV , »44. 

VlNCULA. — Id est amoris. Inter tritissima amasiorum 
vocabula. Nec sine sale tamen illud Àpnleii: 

Sic me custodi , Cosconia , neve ligata 

V incula sint nimium , neve soluta nimis. 
Effugiara lauta nimis ; nimis aspera rompaci : 

Sed uentrum faciam commoda si fueris. 

Ex Cataletti* veterum poetarum. 

VIOLARE. — Puellam vitiare; contaminare. 

u . . . vìolaoit virginem prò vitiavit , dicebant ; «eque eadem 

modestia potius , cuna muliere fuisse , quam concabuisse dt- 

cebant » 

Varr. de Ling. lai. V. 

Vir. — Pro marito. Similiter rnidUr prò uxore. 

« Vir ego tu us sim ? ne me appella falso, falso nomine. » 

Plaut. Amph. II, 11, 181. 

Sic hodie rustici apud Gallos uxores suas vocitani 
noi re f emme. 

Vir. — Pro genitali membro. 

« Pinus il la quae in sanctum matris deae solemniter infertili*, 

nonne illius est imago arboris , sub qua sibi Atjs virum de- 

missis gcnitalibus abstulit? » 

Arnob. Ad». Geni. V. VIRA 5i3 

elicli ««sii siili membra jinc ni™. 

Ca-wix. de Aty. LV1II.6 
ParUM V1R. — Effceminatus. 

« Ul fortasse corpus vulsum , fra cium incessum , veslem mu~ 
liebrem , dìxerit molli.- et parum viri signa, » 

QciNTii.. Inst orai. V, g, 
« Hìnc eliam turpilms indigtiisquf in rum verbis non tem- 
[icratuni , quum parum vir ore quoque polluto di e ere tur. » 
A. Geli.. ] , 5, de Demasthene. 

FlecUre le nolim , icd nrr larbare «pillai ; 

Splendida sii nolo , lordida nulo culli. 
Ncc libi niitrai'iim , DIE sii lilii birbi irùrilm. 

Nulli i'i rum iiiiuium , Pannice , naia pi rum. 

Mmit. U, xxxvi , i ina. 
ViRUM QUAERERE. — Quei» videbant hominem, vestiti!, 
viclu, incessuque mollem , more pathicorum , de eo 
dicebant : Aie virum quarti. Sic Cinna poela de Pom- 
peio magno : 

Falciola i[ui crur a legil , digito caput uno 
Scalpi! , uuìd eredai hunc libi velie ? vinun. 

Eitilum a Scaìlgrm. 

Omnìbui ergo 

Scoria placcai , fraclique enervi carpare giessui , 
El Uiì trinci , et tot Dava nomina voli., , 
Quzque virum t/uttrunt. . . . 

PYTHON. Sai. 

Viha. — Pro fceutina. 

• Stil fcemnias antiqui , quas nunc dìxìmus , virus appclla- 
banl. linde adbuc permanenl virgt'nri el viragine». ■ 

t'ESTUS. 
Virago. — lamina fortis , qua, modo viroruin, virìlìa 
opera Mini. :i- 5i4 V1RG 

Hoc concussa me tu mcnlem , Juturna virago 

Aurigam Turni media inter lora, Metiscum 

Excutit. . . . 

ViRGiL. AEntid. XII , {68 Mfq. 

Qooties Arcton popaUu virago 

Hippolyte nhreas dacit post pnelia turmas. 

Claudi ah. de Raptu Proserpinm, iib. II. 

• Huic uxor virago , qux illum in hanc demeniiam 

pitayit. b 

Vopisc. in Proculo. 

VlRIPOTENS. — Mulier nuhilis et matura viro. WAeff. 
LVI , Il , 3o. 

V IROSA MULIER. — Ardens ad viros. ( Non. Mare.) 

Pixi ad principium venio , vetulam atque vinjsam 
Lixorem caedam potius, quanti castrem egomet me. 

Lucil. Frag. VII, a. 

Vigilans ae soler*, cicca , tana» sobria; 

y irosa non sum : et si sum, non desunt mini 

Qui ultro dent : aetas integra est, forma* tatù. 

Aframus , Divortio t apud Non. Marc 

YlRIPLACA. — Dea raatrimonialis ad qoam , quoties quid 
jurgii inter vii um et uxorem intervenerat , ibat uxor 
tamquarn ad refugium. Parte sua , adeunte viro 9 per- 
saepissime concordes revertebantur. Fanum Virìplacct 
sitimi e rat in decima urbis regione. Vide Val. Max. 
II , I ; Pubi. Vici. , etc. 

VIRGO. — Quaecumque foemina viripotens. Sic prìmitus 
dieta a virìdiore «tate. Ergo puella qua* virum non 
adhuc ferre potest , non virgo dici potest. 

Con tra virgo nuncupabatur , foemina aetatis florida? 
etiam nupta : sic Virgilius de Pasiphae quae jam tres 
partus ediderat : VISC 5i5 

Ah ! virgo tnfelli , quac le ilcmenliii repit 1 

Ecìog. VI, h. 
Et divus Augustinus : 

" Ludis tlirpis&imis delectamur qui diìa deabu&que eibibe- 
bantur, CKleMiqueWrgiWBerccynlhìiiPmu/ndeoriim omnium. » 
Ciò. Dei, 11,4. 
VlBGo. — Pro veneris inscio. Dicebatur etiam de viris. 

Concordo mimo «ito sodili tur iinotc , irChrt i , virgo fucila Dei. 
in Epjlhalam. J ulani VlRGlNAL.— Pudendum muliebre. Vide Apul- in Apolag. 
el August. de Civitate Dei , Vili. Prudentio virginal 
locus erat quo virgines versabantur; unde raelapbora 
de loco ad rem. 

« Inlactum ab omni crimine virginal. » 

PRUDEKT. Veri slephanon, XIV, 8. 

ViRGINENSIS DEA. — Venus ìpsa. Juvenes enim , virgi- 
nesque se sub Veneris imperio a rbi trabanti] r ; sacra 
itaqne ei concclebrabant, ut amore suo potimi tur. Aliis 
dieta e$\Forltina virginali!; cui xdem exstruxit Scrvius 
Tullius apud portam Capenam. 

« Pucllarum togulas Fortunum deftrtis ad virginiiltm. •■ 

Arnob. Ali.: Geni. li. 
Vide Hom. triumph. 1, et Augustiu. de Civit. Dei, 
VI, 9- 
V iugula. — Pro pene. 

Virgo virguiam *mil ligcnt rigentem , 
Mrulcm eiplrrc imrn ncqui! potila 

Kj ¥irgilH*iriit"tiil>u. nl> H'attil,' i/unto. 

VINCERÀ. — Pro utero (cciniueo. litui: apud juristoti- 5i6 VIVE 

saltos visceribus vim infine , est partimi abigere. Vide 
Digest. XLWll , vili, 8. 

Vino PATER. — Ab altera genitor quam propria uxore; 
dicebatur de illis qui vaga venere pueros suscipiunt 

Huk semper vitìo pater foisti. 

Maet. XII , lui , io. 

Sic Plautus simili locutione : 

« Suapte culpa genere capiunt genus , ingenimn improbant. » 

Plaut. Mere. V, iv, 9. 

VlTTA. — Ligamen simul et ornamentam capilloruro; 
pudicis mulieribas peculiare ; unde meretricibus in- 
terdictum. 

Thais in arte mea est , lascivia libera nostra est. 
Nil raihi cum vitta Thais in arte mea est. 

Ovjd. Remed. 385 sq. 

Este procul , vitta tenues , insigne pudori* , 
Qussque tegis roedios, instita longa, pedes! 

Ovid. Ari. Aau 1 , 3i sq. 

Matronis tantum primitus licita vitta, qua discer- 
nebantur a non nuptis ; postea hanc usurparunt vir- 
gines ingenux, sed simplicem. Tunc matronae duplicem 
sumpserunt. 

Vivere. — Absolute , prò gaudia quaecumque ambire et 
carpere. Omnes ergo voluptates complectitur. 

Heu ! heu ! nos miseros ! quam totus homuncio nil est ! 
Sic eriraus cuncti , postqoam nos auferet Orcns. 
Ergo vivamus dum licet tue bene. 

Pbtron. Sai. 

« Properaie vivere , puerse , quas sinit retatala ludere , esse , 
amare , Vciicrisquc tenere bigas. » 

Varr. 

VORA 517 

Sic Narbons , in veteri lapide : 
ALIAE. RESTITVTAE. AMMAE. DVI.C1SSIMAE. BELLATOR. 
ATG. LIB. CONIVGI. CÀMSSIMffi. AMICI. DVM. 

vivmivs. vivawvs. 

Hinc fittila dea hilaritatis, et vitulari prò gaudere et 
voluptatibus fruì. f r itula a vita. Vide Festuni. 

VoCALES. — Pueri et puella ad molles cantus instmeti. 
n IVanos et nana.s , moriones , vocales et cxoletos. . . populo 
donavi t. >' 

Lamprid. in AlecStv. 

VOUIMNUS , VolUMNA. — Deus et dea a conjugibus 
advocati ut sempcr bene velieri! et vivcrenl. Vide 
Gyrald. Syntaz. deorum, I, etSlruv. Antiq. min. ]. 

VoLUPIA. — Dea voluptatis. Roma? limimi habebat in 
vìa sacra. Eitmgebatur nini sceptro, tauquam regina 
omnium viventium ; sed vultu sulcalo et pallidiori : 
ut accìdit ninno gaudio exhaustis. Vide Cìc. de 
Natura deorum , li: Rosini , llom. antiq. 11. 

VoLUPTAS. — Absolute, est res ipsa venerea. Sic Galli 
dicunt le plaisir. 

VomPTATES. — Ludi spectacula. 

" Et quid liabctnus in prandio ? qua.- wduptatfi parata inni? 
qnalis era» i-i il «cena , quale; circense» ' - 

TntBi:M„ Poll. in Gali. 
VoraHE. — In obsct-nis. 

■■ I lii i> homo st? — Jani itrvorandum censc* , >i rompexrm. * 
Plaut. Atin. Il , n, 71. 
5i8 VULV 

Pedtcat pueros tribas Phikenis , 
Et trntigine «aevior mariti 
Undenas vorat in die pnellas. 

MART. VII, LXVII, i sqq. 

VoTUM PROSTITUTIONIS. — Fuit nonnunquam religio- 
sum ; teste enim Justino , bello pressi Locrenses , filias 
suas prostituendas vovere proxirao Veneris fèsto , si 
victores fierent. 

VULGA. — Vulva. 

in vulgam penetrare pilosam. 

Lucfl. Frag. HI, 17. 

VuLGARE CORPUS. — Stupro sui copiam facere. Usita- 
tissimum a pud scriptores eroticos. Vide Geli. VI, 7 , 
et Tit. Liv. IV. 

Vulva. — Pro podice, tanquara cunni aemulo. Sic acer- 
rime Persius de pai hi corani exsecrabili fàmilia : 

Est prope te ignotus , cubito qui tangat , et acre 
l)c*puat in niorcs : penemque , arcanaque lutnbì 
Runcantem , populo marcentcs panciere vuivas. 

PERS. !V f 34 sqq. FINIS. 
HOT MTUflNU) TO TM UMMMIY OH 
NPOM TM LMT DATI tTi 

op ovmoui